KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA"

Transkrypt

1 Książeczka grupy -1- KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA

2 -2- Książeczka grupy TRADYCJA DRUGA JEDYNYM I NAJWYŻSZYM AUTORYTETEM W NASZEJ GRUPIE JEST MIŁUJĄCY BÓG, JAKKOLWIEK MOŻE SIĘ ON WYRAŻAĆ W JEJ ŚWIADOMOŚCI. NASI PRZEWODNICY POWOŁYWANI SĄ DO TEGO, ABY NAM SŁUŻYĆ, A NIE DO TEGO, ABY NAMI RZĄDZIĆ.

3 Książeczka grupy -3- Rozdział strona Wprowadzenie 4 Czym jest grupa NA? 4 Co to jest grupa domowa? 4 Kto może przystąpić do Wspólnoty? 5 Co to jest mityng zamknięty, a co otwarty? 5 Gdzie mogą się odbywać mityngi? 5 Jaki scenariusz mityngu możemy zastosować? 6 Ustalenie własnego scenariusza 7 Z jakiej literatury powinniśmy korzystać? 7 Co to jest mityng organizacyjny? 7 Jak załatwiamy nasze sprawy? 8 Jak wybieramy osoby do pełnienia funkcji służebnych? 9 Jaki rodzaj służb jest niezbędny w grupie? 9 Jakie odpowiedzialności ciążą na grupie NA? 11 W jaki sposób nasza grupa może wspomagać inne służby NA? 11 W jaki sposób nasza grupa może lepiej służyć społeczeństwu? 11 W jaki sposób możemy rozwiązywać problemy w grupie? 12 Przykładowy scenariusz mityngu 13 Przykład oświadczenia anonimowości 14

4 -4- Książeczka grupy Wprowadzenie Istnieje wiele sposobów pracy we Wspólnocie Anonimowych Narkomanów. Podobnie jak każdy z nas posiada swoją własną osobowość, tak również nasza grupa osiągnie pewną osobowość, swój własny sposób rozwiązywania problemów i swoje własne coś tak niezbędne do niesienia posłania NA. Tak właśnie być powinno. W NA zachęcamy do jedności, a nie do jednorodności. Książeczka ta nie usiłuje opisać wszystkiego co mogłoby być powiedziane na temat pracy grupy NA. Znajdziesz w niej jedynie kilka pobieżnych odpowiedzi na niektóre z podstawowych pytań: Czym jest grupa NA? Jak załatwiamy nasze sprawy? Jakie są rodzaje mityngów? Jak rozwiązujemy pojawiające się problemy? Mamy nadzieję, że książeczka ta okaże się pomocna dla grupy w jej dążeniach do głównego celu jakim jest niesienie posłania uzależnionemu, który wciąż jeszcze cierpi. Czym jest grupa NA? Grupą Anonimowych Narkomanów jest dwóch lub więcej uzależnionych, którzy spotykają się regularnie o określonym czasie i w określonym miejscu w celu zdrowienia z choroby uzależnienia. Wszystkie grupy Anonimowych Narkomanów kierują się zasadami Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji NA. mityngi NA są prowadzone przez uzależnionych dla uzależnionych. Jest to program duchowy i osobisty, tak więc osobiste doświadczenia, zasady i podstawowe informacje NA powinny być przedmiotem naszych mityngów. Podstawowym celem grupy NA jest niesienie posłania powrotu do zdrowia uzależnionemu, który wciąż jeszcze cierpi. Grupa zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość dzielenia się i słuchania doświadczenia innych uzależnionych, którzy uczą się jak lepiej żyć bez narkotyków. Grupa jest więc nośnikiem naszego posłania. Zapewnia ona miejsce, w którym nowoprzybyły może utożsamić się z powracającymi do zdrowia uzależnionymi, a także sam odnaleźć atmosferę powrotu do zdrowia. Grupy NA są podstawą struktury służb NA. Utrzymują one kontakt z resztą Wspólnoty poprzez swoich reprezentantów wybranych do udziału w strukturze służb w imieniu grupy. Informacje z Biura Służby Światowej (World Service Office), wliczając w to Neewsline (biuletyn WSO) powiadamiają grupy o faktach mających wpływ na całą Wspólnotę. (Jeżeli twoja grupa nie otrzymuje Neewsline, poproś swojego sekretarza o zarejestrowanie aktualnego adresu grupy w Wydziale Służb Grupy w World Service Office.) Co to jest grupa domowa? W niektórych społecznościach NA naturalną rzeczą stała się przynależność do jednej, konkretnej grupy - grupy domowej. Pomimo, że nie jest to sprawa uniwersalna, wiele osób wierzy, że może to pomóc zarówno poszczególnym uczestnikom jak również całej grupie. Poszczególnym uczestnikom może to zapewnić stabilną bazę powrotu do zdrowia - miejsce, które mogą nazywać domem - miejsce, o którym powinni wiedzieć inni powracający do zdrowia uzależnieni. Grupie zapewnia to wsparcie regularnych uczestników. Silna grupa domowa może również sprzyjać duchowi przyjaźni pomiędzy jej członkami co czyni ją bardziej atrakcyjną i pomocną dla nowoprzybyłych. Grupa domowa jest specyficznym sposobem dzięki któremu, poprzez osobiste zaangażowanie członkowie mogą umacniać się w swoim własnym powrocie do zdrowia, jak również zapewnić taką samą możliwość innym.

5 Książeczka grupy -5- Istnienie grupy domowej jest normą w niektórych społecznościach NA. Istnieje wiele sposobów w jaki uzależnieni wiążą się ze sobą w swoich grupach. Rób to, co wydaje ci się najbardziej stosowne w twojej społeczności NA. Kto może przystąpić do Wspólnoty? Jedyną rzeczą jaka jest wymagana od uzależnionego pragnącego przystąpić do Anonimowych Narkomanów jest pragnienie zaprzestania brania narkotyków. Zapewnia nam to nasza Trzecia Tradycja. Decyzja o przystąpieniu do konkretnej grupy Anonimowych Narkomanów leży jedynie w gestii samego uzależnionego. Co to jest mityng zamknięty, a co otwarty? Mityngi zamknięte są wyłącznie dla uzależnionych lub dla tych wszystkich, którym wydaje się, że narkotyki są ich problemem. mityngi zamknięte zapewniają atmosferę, w której uzależnieni mogą być bardziej pewni, że pozostali uczestnicy będą w stanie się z nimi utożsamić. Prowadzący mityng odczytuje na wstępie oświadczenie wyjaśniające dlaczego mityng jest zamknięty sugerując obecnym nieuzależnionym uczestnictwo w mityngu otwartym. Mityngi otwarte są dla wszystkich, którzy mają ochotę w nich uczestniczyć. Niektóre grupy mają otwarty mityng raz w miesiącu w celu umożliwienia nieuzależnionym przyjaciołom i krewnym członków NA uczestnictwa w radości rocznic powrotu do zdrowia. Niezbędną rzeczą jest poinformowanie, że grupa nie przyjmuje żadnych dotacji z zewnątrz. Niektóre grupy wykorzystują starannie zaplanowane mityngi otwarte (zwłaszcza mityngi spikerskie) do poinformowania społeczeństwa o Wspólnocie Anonimowych Narkomanów i do odpowiedzi na pytania. W trakcie tych mityngów odczytywana jest nasza tradycja o anonimowości połączona z prośbą o nie robienie zdjęć twarzy i nie używanie nazwisk i innych detali w trakcie opisywania mityngu innym osobom. (Przykładowe oświadczenie anonimowości jest zamieszczone z tyłu tej książeczki.) W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat mityngów publicznych skonsultuj się z Przewodnikiem Informacji Publicznej (A Guide to Public Information) dostępnym poprzez reprezentanta służb w twojej grupie lub listownie w World Service Office. Gdzie mogą się odbywać mityngi? Mityngi NA mogą się odbywać praktycznie wszędzie. Grupy przeważnie starają się znaleźć łatwo dostępne miejsce, w którym mogłyby się regularnie spotykać. Obiekty administrowane przez organizacje publiczne, społeczne i religijne bardzo często dysponują pomieszczeniami do wynajęcia po przystępnej cenie. Większość z tych organizacji prawdopodobnie zgodzi się na współpracę. Nawet jeżeli chciałyby one nieodpłatnie użyczyć nam pomieszczenie, musimy pamiętać, że i tak musimy im płacić czynsz. Niektóre z nich będą chciały aby czynsz płacony był literaturą lub innymi usługami. Zanim zdobędziemy lokal, rozsądną rzeczą byłoby zastanowienie się czy będzie on dostępny również dla niepełnosprawnych uzależnionych. Czy budynek ma podjazdy, windy z szerokimi drzwiami i łazienki dostępne dla wózków inwalidzkich? Czy posiada on odpowiedni parking? Istnieją również inne, podobne czynniki nad którymi grupa powinna się zastanowić.

6 -6- Książeczka grupy Generalnie zaleca się aby mityngi nie odbywały się w mieszkaniach członków. Większość grup uważa tak z kilku powodów. Stałe miejsce spotkań w publicznym lokalu umacnia wiarygodność grupy NA w społeczeństwie. Ze względu na różnorodność pracy i plany wakacyjne byłoby bardzo trudno utrzymać stałość spotkań w prywatnych mieszkaniach. Prowadzenie mityngów w prywatnym mieszkaniu mogłoby również wpłynąć na chęć uczestnictwa niektórych członków. Grupa, która prosi kogoś z uczestników aby mityng odbywał się w jego domu naraża się na potencjalne niebezpieczeństwo kradzieży lub zniszczenia. Pomimo, że niektóre grupy zaczynają spotykać się w prywatnych mieszkaniach, sugeruje się aby przeniosły one swój mityng do publicznych pomieszczeń tak szybko jak to będzie możliwe. Regularne prowadzenie mityngów w niektórych miejscach - ośrodkach terapii i odwykowych, klubach czy lokalach należących do ugrupowań politycznych, może zniweczyć niezależność grupy. Zanim grupa zdecyduje się na prowadzenie mityngów w takim miejscu musicie zadać sobie kilka pytań: Czy wszyscy uzależnieni mogliby uczestniczyć w mityngu? Czy istnieją jakieś obostrzenia dotyczące używalności pomieszczenia, które mogłyby złamać którąś z tradycji? Czy wszyscy wiedzą, że to grupa NA, a nie kto inny sponsoruje mityng? Czy ustalenia dotyczące czynszu są jasne i na tyle niskie aby grupa nadal mogła odprowadzać część swoich funduszy do pozostałych struktur NA? Czy inne mityngi NA poza twoim również odbywają się w tym samym miejscu, co w przypadku zamknięcia (zlikwidowania) lokalu naraziło by całą Wspólnotę na stratę? Każda grupa powinna rozważyć zarówno powyższe jak i wiele innych pytań, zanim zdecyduje się na wybór miejsca mityngów. Jaki scenariusz mityngu możemy zastosować? Poszczególne grupy korzystają z całej gamy scenariuszy w celu umocnienia atmosfery powrotu do zdrowia podczas mityngów. Większość mityngów trwa godzinę lub półtorej godziny. Niektóre grupy korzystają z jednej formy scenariusza, a inne stosują plan rotacyjny: praca nad krokami, mityng spikerski itp. Inne grupy dzielą mityng na kilka części o różnym charakterze. Poniżej zamieszczamy przykłady kilku scenariuszy mityngów najczęściej stosowanych. Na końcu tej książeczki umieściliśmy również przykład typowego mityngu. -Mityngi uczestnictwa. Po otwarciu mityngu przez prowadzącego, uczestnicy dzielą się na temat związany z powrotem do zdrowia. -Mityngi tematyczne. Prowadzący wybiera konkretny temat, lub prosi o to któregoś z uczestników. -Mityngi pracy z literaturą. Istnieje wiele rodzajów tego mityngu. Na niektórych czyta się fragmenty z autoryzowanych przez konferencję NA broszur lub książek i dyskutuje na ich temat; np. Basic Text. Inne mityngi zajmują się pracą nad Dwunastoma Krokami i Dwunastoma Tradycjami. -Mityngi spikerskie. Niektóre grupy zapraszają jednego spikera (mówcę) aby podzielił się swoją historią powrotu do zdrowia (w NA) lub doświadczeniem w konkretnym jej aspekcie. Inne zapraszają dwóch lub trzech spikerów. Jeszcze inne mityngi łączą mityng spikerski z tematycznym. -Mityngi dla nowoprzybyłych. mityngi te są często prowadzone przez dwóch lub trzech bardziej doświadczonych członków grupy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem związanym z uzależnieniem i powrotem do zdrowia we Wspólnocie Anonimowych Narkomanów. Następnie, jeżeli pozwoli na to czas, reszta mityngu poświęcona jest na zadawanie pytań przez nowoprzybyłych. Mityngi dla nowoprzybyłych są często prowadzone na pół godziny przed normalnym mityngiem grupy. Inne grupy wyodrębniają je jako mniejsze jego części. Jeszcze inne przeprowadzają je raz w tygodniu. Bez względu na ich scenariusz, mityngi dla nowoprzybyłych dają grupie szansę na zapewnienie nowoprzybyłym podstaw powrotu do zdrowia w NA.

7 Książeczka grupy -7- -Mityng pytań i odpowiedzi. W trakcie mityngu pytań i odpowiedzi uczestnicy proszeni są o zastanowienie się nad pytaniami dotyczącymi Wspólnoty, powrotu do zdrowia i o zapisanie ich na kartkach, a następnie o wrzucenie do pojemnika. Prowadzący wyciąga jedno pytanie, odczytuje je i prosi kogoś o odpowiedź. Po jednej lub dwóch wypowiedziach prowadzący wyciąga kolejne pytanie i tak do zakończenia mityngu. Ustalenie własnego scenariusza Powyższe przykłady stanowią jedynie fragment możliwości prowadzenia mityngu NA w obrębie których może istnieć wiele wariantów. Masz całkowitą dowolność w wyborze scenariusza mityngu swojej grupy z jedynym zastrzeżeniem: musi on odpowiadać osobowości grupy i zaspokajać potrzeby uzależnionych. Częstym przypadkiem jest taki wzrost liczebny grupy, że scenariusz ustalony dla mniejszej grupy okaże się nieskuteczny. W takim przypadku należy dostosować nowy scenariusz do aktualnych potrzeb lub też zmienić go całkowicie. Wzrost liczebny niektórych grup zmusza je do podziału mityngu na kilka mniejszych w celu umożliwienia wszystkim członkom aktywnego w nich udziału. Z jakiej literatury powinniśmy korzystać? W gestii każdej grupy leży decyzja wyboru odpowiedniej literatury NA. Fragmenty tekstów zaaprobowanych przez konferencję są z reguły czytane na wstępie każdego mityngu, a także czasami stanowią podstawę jego scenariusza. Teksty zaaprobowane przez konferencję stanowią najbogatsze źródło materiałów pomocnych w powrocie do zdrowia we Wspólnocie Anonimowych Narkomanów. Większość grup uważa, że czytanie tych materiałów podczas mityngów lepiej wypełnia nasze podstawowe założenia niż czytanie instrukcji lub biuletynów. Nawet jeżeli grupa nie zdecyduje się na głośne czytanie materiałów dotyczących służb, to i tak jest on wyłożony i dostępny dla wszystkich. Często również inne rodzaje literatury NA są dostępne podczas mityngów, np.:neewsline, The NA Way Mgazine (międzynarodowy magazyn wspólnoty) czy też lokalne wydawnictwa NA. Literatura wydawana przez inne wspólnoty dwunastu kroków jest niedopuszczalna. Nie możemy z niej korzystać ani wykładać. Czyniąc to sugerowalibyśmy poparcie pokrewnym ośrodkom i przedsiębiorstwom, tym samym bezpośrednio łamiąc Szóstą Tradycję NA. 1 Co to jest mityng organizacyjny? Celem mityngu organizacyjnego jest ustalenie efektywności niesienia posłania powrotu do zdrowia. Oto niektóre z typowych pytań stawianych podczas takiego mityngu: 1 Szósta Tradycja: Grupa NA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy NA ładnym pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsiębiorstwom, żeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

8 -8- Książeczka grupy Czy grupa efektywnie niesie posłanie NA? Czy nowoprzybyli dobrze się czują w grupie? Czy należy szukać odpowiedzi na problemy zgłoszone podczas ostatnich mityngów? Czy scenariusz mityngu odpowiada potrzebom grupy? Czy ilość uczestników jest stała i czy wzrasta? Czy kontakty grupy z wynajmującym lokal są dobre? Czy kontakty grupy ze środowiskiem są dobre? Czy fundusze grupy są rozsądnie zagospodarowywane? Czy kapeluszowe wystarcza grupie i czy zostaje na odprowadzenie części do reszty struktury służb? Czy zapasy literatury i kawy są wystarczające? Czy jakaś z funkcji służebnych w grupie pozostaje nieobsadzona? Czy okręg, region lub Konferencja Służb Światowych zwróciła się do grupy o poradę lub wsparcie? Mityngi organizacyjne, nazywane czasem komitetami kierującymi, odbywają się zwykle przed lub po zwykłych mityngach po to aby nie odrywać się od głównego celu. Grupa wybiera prowadzącego mityng organizacyjny. Funkcyjni grupy składają sprawozdania ze swojej działalności. Tematy istotne dla grupy są przedmiotem dyskusji. Niektóre grupy przeprowadzają organizacyjne mityngi regularnie, a inne w miarę potrzeby. Wszyscy członkowie grupy mogą uczestniczyć (jest to nawet zalecane), a także zadawać pytania i brać udział w dyskusji. Grupa jest podstawą struktury służb NA. Kieruje nią Dwanaście Tradycji, tak więc gruntowne ich zrozumienie pomoże w trakcie mityngu organizacyjnego osiągnąć cel. Wszyscy zainteresowani mogą przeczytać tekst dotyczący Dwunastu Tradycji zawarty w Basic Text. Jak załatwiamy nasze sprawy? Ustawianie krzeseł, przygotowanie kawy, zakup literatury, pomaganie spikerom, sprzątanie po mityngu, płacenie rachunków - oto większość czynności jakie musi wykonać grupa NA po to aby mógł się odbyć mityng. Są one bardzo proste, lecz jeżeli tylko jedna osoba musiałaby je wykonywać szybko poczułaby się przytłoczona. Dlatego właśnie grupa wybiera funkcyjnych (którzy, jak mówi Druga Tradycja, są tylko zaufanymi sługami ), którzy dzielą się obowiązkami. Wybór osób funkcyjnych jest jednym ze sposobów praktykowania tradycji samowystarczalności: Każda grupa NA powinna być samowystarczalna.... Poprzez podział obowiązków grupa zabezpiecza swoją samowystarczalność i upewnia się, że odpowiedzialność nie spoczywa na barkach jednej lub dwóch osób. Wybór funkcyjnych umacnia uczestników grupy w ich powrocie do zdrowia. Kiedy członkowie godzą się aby służyć jako sekretarz, skarbnik lub osoba odpowiedzialna za parzenie kawy to tym samym akceptują odpowiedzialność, która z kolei często pomaga im w osobistym rozwoju. Daje im to również szansę na bardziej efektywne niesienie posłania przez całą grupę. Nie musisz być funkcyjnym aby pomagać grupie. Każdego tygodnia mamy wiele do zrobienia: pomoc w przygotowaniu mityngu, witanie nowoprzybyłych, sprzątanie, itp. Zaproszenie nowych członków do pomocy przy tego rodzaju czynnościach może im pomóc w integracji z grupą.

9 Książeczka grupy -9- Jak wybieramy osoby do pełnienia funkcji służebnych? Istnieje kilka czynników, które musimy wziąć pod uwagę podczas wyboru funkcyjnego grupy. Jednym z nich jest długość jego abstynencji. Kiedy osoby, których staż trzeźwienia jest krótki zostają wybrane, zabiera im to tak bardzo potrzebny do zdrowienia czas i energię. Natomiast członkowie po roku lub dłuższym okresie abstynencji są już prawdopodobnie silniejsi w swoim osobistym zdrowieniu, a ponadto z pewnością lepiej znają zarówno tradycje jak i sposoby postępowania NA. Kolejnym istotnym czynnikiem jest regularne uczęszczanie na mityngi i aktywne uczestnictwo w mityngach organizacyjnych. Te osoby, które wykazały swoje poświęcenie grupie, z pewnością będą lepszymi zaufanymi sługami niż ci, którzy sporadycznie przychodzą na mityngi. W sytuacji kiedy zwalnia się miejsce funkcyjnego, grupa zwołuje mityng organizacyjny podczas, którego wybierana jest (drogą nominacji i elekcji) NA to miejsce nowa osoba. Jaki rodzaj służb jest niezbędny w grupie? Istotną rzeczą jest nie to kto wykonuje konkretną pracę lub jak nazywa się jego funkcja, lecz to, że praca zostaje wykonana. Poniżej znajdziecie ogólny spis najczęściej wykonywanych obowiązków w grupach NA - Rzecznik (sekretarz) zajmuje się sprawami grupy, często dobierając sobie pomocników. Jednym z jego pierwszych obowiązków jest rejestracja aktualnego adresu grupy i informacji o mityngach, których należy dokonać u sekretarza komitetu okręgowego i w World Service Office. Każdorazowo kiedy zmienia się sekretarz grupy, adres lub inne informacje dotyczące mityngu, komitet okręgowy i World Service Office powinny być poinformowane. Oto inne rzeczy za które może być odpowiedzialny sekretarz: Otwarcie pomieszczenia przed mityngiem, ustawianie krzeseł i stołów (jeżeli to konieczne), sprzątanie i zamykanie po mityngu Wyłożenie książek, broszur, lokalnej listy mityngów, biuletynów służb, The NA Way Magazine i ulotek NA. Przygotowywanie kawy lub herbaty. Zakup napojów. Wybór prowadzących mityngi oraz spikerów. Prowadzenie mityngów organizacyjnych. Robienie tego wszystkiego co jeszcze musi być zrobione. Wiele grup rozkłada te prace na kilka różnych osób: jedna osoba otwiera i zamyka pomieszczenia, inna kupuje napoje, jeszcze inna wykłada literaturę itd. Grupy, które prowadzą więcej niż jeden mityng, często mają inne osoby odpowiedzialne za te czynności na każdym z nich.

10 -10- Książeczka grupy - Skarbnik jest odpowiedzialny za fundusze grupy. Tak więc, ze względu na szczególny charakter tej funkcji, grupa musi bardzo ostrożnie podejść do wyboru odpowiedniej osoby do tej służby. Jeżeli grupa wybierze do tej funkcji nieodpowiednią osobę, to wtedy jeżeli coś się stanie, sama jest częściowo winna. Sugeruje się aby przy wyborze przyszłego skarbnika kierować się jego sytuacją materialną (czy jest stabilna), jego zdolnością radzenia sobie z pieniędzmi oraz okresem abstynencji (przynajmniej rok). Ze względu na konieczność prowadzenia stałych rozliczeń, bardzo mocno sugeruje się aby grupa wybierała skarbnika na rok. Czym zajmuje się skarbnik grupy? Liczy kapeluszowe po każdym mityngu, płaci za napoje i literaturę, prowadzi czytelną księgowość. Jego praca wymaga dokładności. Aby mu w tym pomóc twój komitet okręgowy lub World Service Office ma dla ciebie Instrukcje Dla Skarbnika (Group Treasurer s Workbook). - Delegaci grup (DG) (group service representatives - GSR) są wybierani bezpośrednio przez każdą grupę NA. Poprzez udział w służbach okręgowych, uczestnictwo w spotkaniach, seminariach i warsztatach na poziomie okręgu i regionu, DG wywierają stały i aktywny wpływ na wymianę zdań w strukturze służb. Jeżeli będziemy ostrożni i uważni w wyborze odpowiednich przewodników na tym poziomie służb, to reszta struktury służb NA na pewno będzie pracować prawidłowo. Mając tak mocną podstawę, będziemy mogli zbudować taką strukturę służb, która będzie w stanie wspierać, informować i stymulować grupy, tak jak grupy wspierają, informują i stymulują strukturę. DG pełnią funkcję łącznika pomiędzy ich grupami, a resztą struktury służb NA, zwłaszcza poprzez przekazywanie raportów do oraz z komitetu okręgowego. Na mityngach organizacyjnych DG przedstawiają podsumowanie działalności komitetów, co często daje początek dyskusji członków na temat jak okręg może lepiej zaspokajać ich potrzeby. Ponadto, na mityngach DG udostępniają ulotki informujące o okręgowej i regionalnej działalności. Na mityngach okręgowych, DG składają raport dotyczący perspektyw rozwoju grupy niezbędny do pracy komitetu. Jeżeli grupa ma jakiś problem, DG mogą się nim podzielić z komitetem. Jeżeli grupa nie jest w stanie rozwiązać tego problemu we własnym zakresie, rzecznik okręgowy może umieścić go na wokandzie komitetu w celu wykorzystania doświadczenia innych grup dotyczącego podobnej sytuacji. Jeżeli pojawi się potencjalne rozwiązanie, DG informują o tym grupę. Grupa może również wybrać drugiego reprezentanta nazywanego zastępcą, który może uczestniczyć we wszystkich mityngach komitetu okręgowego wraz z DG w celu nadzorowania prac komitetu. W przypadku kiedy DG nie mogą uczestniczyć w mityngu komitetu, zastępcy DG zajmują ich miejsca. Ponadto, wraz z innymi, zastępca DG służy w podkomitetach okręgowych. Doświadczenie to pozwoli mu na głębsze poznanie tego jak pracują służby okręgowe co z kolei uczyni z niego bardziej aktywnego uczestnika komitetu okręgowego w przypadku ewentualnego przejścia (na prośbę grupy) na pozycję DG. Jakie odpowiedzialności ciążą na grupie NA? Pierwszą i najważniejszą odpowiedzialnością grupy jest jej główny cel, (zgodnie z Piątą Tradycją) nieść posłanie uzależnionemu, który wciąż jeszcze cierpi. Jedyną i najważniejszą czynnością jaką grupa może wykonać aby jej dopełnić jest prowadzenie mityngów zapewniających atmosferę, w której zdrowienie według Programu NA może dokonywać się w efektywny sposób. Poszczególne grupy różnią się szczegółami prowadzenia mityngów lecz wszystkie mają jeden cel: umożliwienie powrotu do zdrowia wszystkim uzależnionym, którzy tego pragną.

11 Książeczka grupy -11- W jaki sposób nasza grupa może wspomagać inne służby NA? Grupy NA są autorytetem dla wszystkich służb i ponoszą za nie odpowiedzialność we Wspólnocie NA. Każda grupa powinna wydelegować stabilnych, aktywnych DG do uczestnictwa w pracy struktury służb. Powinna ona również zastanowić się jak najlepiej partycypować w niezbędnym finansowaniu struktury służb. Większość grup posiada drobne fundusze na czarną godzinę. Jednakże doświadczenie pokazało, że zbyt wiele pieniędzy może powodować więcej problemów niż ich brak. Tak więc z reguły, nadwyżki pieniędzy przekazywane są do lokalnych okręgowych służb lub regionalnych komitetów służb. Jeżeli brak zarówno okręgu jak i regionu to wtedy fundusze mogą być przekazywane bezpośrednio do Biura Służby Światowej (World Service Office). W jaki sposób nasza grupa może lepiej służyć społeczeństwu? Już samym swoim istnieniem grupa służy społeczeństwu. Zapewniając wsparcie uzależnionym wypełnia społeczną potrzebę przywracania ich do głównego nurtu społeczeństwa. Lecz jak zwiększyć efektywność grupy w wychodzeniu naprzeciw uzależnionym, którzy nie dotarli jeszcze do NA? Istnieją dwa główne sposoby lepszego służenia społeczeństwu: poprzez okręgowy komitet służb (area service committee- ASC) i poprzez działalność własną grupy. Większość grup NA jest obsługiwana przez komitet okręgowy. 2 Okręgowe komitety służb koordynują wysiłki niesienia posłania w imieniu wszystkich grup którym służą. Oto trzy metody jakimi posługuje się większość komitetów okręgowych niosąc posłanie bezpośrednio uzależnionym lub tym, którzy mogą mieć z nimi kontakt: publiczne informacyjne służby środowiskowe, kontaktowe linie telefoniczne i prezentacje w ośrodkach i więzieniach. Reprezentant służb w twojej grupie może ci powiedzieć więcej na temat bardziej efektywnej twojej pracy i twojej grupy w okręgowym komitecie służb. Niektóre grupy same wychodzą do swojego środowiska. Forma ta jest najczęściej przyjęta w małych środowiskach lub tam gdzie grupa Anonimowych Narkomanów jest młoda. Oczywistą rzeczą jest, że grupa NA w małej miejscowości nie ma ani tak wielu członków ani funduszy co okręgowy komitet służb w dużym mieście. Pomimo to istnieją możliwości efektywnego niesienia przesłania innym. Jeżeli grupa potrzebuje pomocy w wyjściu na zewnątrz, napisz do WSO - Group Services Department (wydział służb grupy) z prośbą o następujące broszury: A Guide to Public Information i Hospitals and Institutions Handbook (Przewodnik - jak udzielać informacji publicznej i Podręcznik dotyczący współpracy ze szpitalami i instytucjami). W jaki sposób możemy rozwiązywać problemy w grupie? Grupy NA mają do czynienia z wieloma problemami: przerywane mityngi; duże ilości nowoprzybyłych w momencie kiedy grupa nie jest na to przygotowana; forma mityngu staje się nudna; przejrzystość posłania staje się problemem; kawa smakuje jak wc kaczka; teksty otwierające mityng zdają się nie mieć końca. Powyższe przykłady pokazują jedynie kilka problemów z jakimi od czasu do czasu musi sobie radzić przeciętna grupa NA. Książeczka ta 2 Jeżeli nie wiesz jak skontaktować się z najbliższym okręgowym komitetem służb napisz do WSO - Group Services Department, a oni z pewnością ci w tym pomogą.

12 -12- Książeczka grupy nie usiłuje ustanawiać reguł. Wskazuje jedynie niektóre z efektywnych działań jakie mogą podjąć członkowie grupy w celu rozwiązania problemów. W większości przypadków źródło najlepszego rozwiązania problemu leży wewnątrz grupy. Nasz Dwunasty Krok mówi: Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym uzależnionym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Rozsądek, otwartość, spokojna dyskusja, dokładna informacja, wzajemny szacunek i osobiste zdrowienie członków pozwalają grupie radzić sobie praktycznie ze wszystkimi problemami. Istnieje kilka tekstów, które grupa może uznać za pomocne w poszukiwaniu ich rozwiązania. Basic Text zawiera informacje o tym jak stosować Dwanaście Tradycji NA. The Temporary Working Guide to Our Service Structure (Tymczasowy przewodnik roboczy po strukturze naszych służb) wyjaśnia podstawowe działalności służb we Wspólnocie Anonimowych Narkomanów. Periodyki takie jak The NA Way Magazine i Neewsline często zamieszczają artykuły poświęcone problemom z jakimi może się zetknąć grupa. Dodatkowym źródłem informacji może być doświadczenie innych grup w okręgu lub regionie. Jeżeli grupa ma problem, którego nie jest w stanie rozwiązać, może poprosić swojego DG aby podzielił się nim na kolejnym mityngu okręgowego komitetu służb. Wiele okręgowych komitetów służb wydziela sobie część mityngu dla tej właśnie sprawy, ponieważ pomimo, że komitet okręgowy nie może powiedzieć grupie co ta ma zrobić, to może jednak zainicjować grupowe forum poświęcone tej sprawie, a wtedy grupy same wypowiedzą się co im pomogło w analogicznej sytuacji. Warsztaty regionalnego komitetu służb dają takie same możliwości tylko na większą skalę. Zapytaj swojego GSR o szczegóły dotyczące kwestii pomocy twojej grupie przez okręgowe i regionalne komitety. Przykładowy scenariusz mityngu Oto przykład (tylko i wyłącznie przykład) formy mityngu nadający się (jeżeli grupa tak zechce) do bezpośredniego zastosowania. Zachęcamy cię jednak do wprowadzania zmian jeżeli takie są życzenia i potrzeby grupy. Prowadzący: Powitaj uczestników mityngu i przedstaw się. Cześć, mam na imię, jestem uzależniony. Witajcie na mityngu Grupy Anonimowych Narkomanów. Chciałbym zacząć chwilą ciszy (15-20 sekund) za tych uzależnionych, którzy wciąż jeszcze cierpią, a następnie Modlitwą o Pogodę Ducha. Szczególnie gorąco chcielibyśmy powitać nowoprzybyłych. Czy jest wśród nas ktoś po raz pierwszy na mityngu NA? Czy chciałbyś się przedstawić? Czy jest wśród nas ktoś po raz pierwszy NA mityngu tej grupy? Jeżeli mityng jest zamknięty: To jest zamknięty mityng Anonimowych Narkomanów, wyłącznie dla uzależnionych lub tych, którym wydaje się, że mogą mieć problem z narkotykami. mityngi zamknięte zapewniają atmosferę, w której uzależnieni mogą mieć

13 Książeczka grupy -13- pewność, że wszyscy uczestnicy będą w stanie się z nimi zidentyfikować. Jeżeli są wśród nas jacyś nieuzależnieni, chcielibyśmy im podziękować za zainteresowanie Wspólnotą Anonimowych Narkomanów. Nasz spis mityngów lokalnych pomoże wam w odnalezieniu mityngu NA otwartego dla nieuzależnionych. Jeżeli mityng jest otwarty: To jest otwarty mityng Anonimowych Narkomanów. Oznacza to, że zapraszamy do udziału nieuzależnionych przyjaciół, krewnych i przedstawicieli społeczeństwa. Inne mityngi NA mogą być zamknięte dla nieuzależnionych. Witamy naszych gości i dziękujemy za zainteresowanie Wspólnotą Anonimowych Narkomanów. Prosimy o uszanowanie głównego celu tego mityngu - zapewnienia miejsca, w którym uzależnieni mogą się dzielić swoim doświadczeniem zdrowienia. Prowadzący: Na początku mityngu otwartego możesz przeczytać oświadczenie anonimowości, którego przykład możesz znaleźć pod tym tekstem. Dla bezpieczeństwa naszej grupy i lokalu, w którym się spotykamy prosimy o nie wnoszenie na mityng narkotyków i związanych z nimi przedmiotów. Przynależność do Anonimowych Narkomanów nic nie kosztuje. Jesteś członkiem jeżeli sam tak twierdzisz. Prowadzący: Doceń członków z różnymi okresami abstynencji. Breloczki, żetony i inne mogą być rozdane. Poproś uczestników o odczytanie krótkich tekstów, które można znaleźć w naszej Małej Białej Książeczce, Basic Text, I.P.No1 lub na luźnych kartach grupy. a) Kim jest uzależniony? b) Nasz program. c) Dlaczego tu jesteśmy? d) Dwanaście Tradycji. Prowadzący: Zapytaj o temat lub krok; zaproś ludzi do dzielenia się lub przedstaw spikera.

14 -14- Książeczka grupy Prowadzący: Mniej więcej dziesięć minut przed planowanym końcem mityngu, powiedz: Czas mityngu dobiega końca; chciałbym podziękować wam za przybycie. Prowadzący: Poślij dookoła kapelusz, mówiąc: Ten kapelusz jest jednym ze sposobów praktykowania naszej Siódmej Tradycji, która mówi, że Każda grupa NA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.. Za zebrane pieniądze płacimy czynsz, literaturę i napoje. Dzięki dobrowolnym datkom tej grupy, przekazywanym różnym komitetom służb NA pomagamy nieść posłanie powrotu do zdrowia zarówno na naszym terenie jak i na całym świecie. Jeżeli mityng jest otwarty: Chciałbym raz jeszcze podziękować naszym nieuzależnionym gościom za zainteresowanie jakie wykazali Wspólnotą Anonimowych Narkomanów. Ze względu na naszą tradycję samowystarczalności, grupa prosi was o nie wrzucanie niczego do kapelusza. Czy DG ma jakieś ogłoszenia? (DG przedstawi ogłoszenia o nadchodzącej działalności i aktywności NA w okręgu.) Po powrocie kapelusza: Raz jeszcze dziękuję za przybycie i proszę wszystkich, którzy mają na to ochotę o wspólną modlitwę o pogodę ducha. Może być fragment tekstu NA itp. Przychodźcie na mityngi. To działa! Przykład oświadczenia anonimowości Nasza Jedenasta Tradycja mówi: Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. Prosimy wszystkich obecnych o respektowanie anonimowości naszych członków i nieużywanie zdjęć twarzy, nazwisk lub osobistych szczegółów podczas opisywania mityngu innym.