Monitorowanie zużycia energii: moc informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie zużycia energii: moc informacji"

Transkrypt

1 Monitorowanie zużycia energii: moc informacji Jak wykorzystać szanse na realne oszczędności i zoptymalizować charakterystykę budynku przy użyciu sprawdzonego rozwiązania. Czerwiec 2011 / Opracowanie White Paper Make the most of your energy

2 Spis treści I. Nie da się zarządzać czymś, o czym nic nie wiadomo...3 II. Powiązanie między sukcesem ekonomicznym a odpowiedzialnością za środowisko...4 III. Co należy mierzyć i dlaczego?...5 Środki bierne i czynne...5 Czy to działa?...5 Nieustanne doskonalenie...5 IV. Cenne informacje i praktyczne miary...6 Porównanie...6 Pomiar pośredni...6 Pomiar bezpośredni...7 V. Której metody użyć?...8 VI. Informacje przydatne w praktyce...9 VII. Elastyczność i możliwość indywidualnej konfiguracji...10 VIII. Zdalne monitorowanie energii sprawdzone rozwiązanie... 11

3 I. Nie da się zarządzać czymś, o czym nic nie wiadomo Ograniczenie zużycia i marnotrawstwa energii jest powszechnie postrzegane jako sposób na poprawę wyników finansowych, a z drugiej strony jako działanie korzystne dla środowiska naturalnego. Jednak menedżerowie zwykle nie dysponują informacjami potrzebnymi do podejmowania z wyprzedzeniem odpowiednich decyzji wpływających na wykorzystanie energii w powierzonych im budynkach. Liderzy współczesnego biznesu koncentrują się na kwestiach biznesowych: celach taktycznych i strategiach. Choć ograniczenie zużycia energii i kwestie odpowiedzialności społecznej są zasadniczo ważne dla menedżerów przedsiębiorstw, często nie mają oni odpowiednich danych w prostym, zrozumiałym formacie. Inicjatywy zmierzające do ograniczenia zużycia energii zbyt często sprowadzają się do jednorazowych modernizacji, które później pozostawiane są same sobie, bez odpowiedniego monitorowania i opomiarowania. W efekcie korzyści z tego rodzaju udoskonaleń nie mają trwałego charakteru. Kluczem do skutecznego i trwałego ograniczenia zużycia energii jest udostępnienie menedżerom właściwych informacji, które będą podstawą do podejmowania decyzji równoważących zużycie energii z innymi celami, takimi jak komfort użytkowników budynku lub produktywność pracy personelu. Zdalne monitorowanie zużycia energii jest sprawdzonym rozwiązaniem, które wywiera odczuwalny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. System monitorowania, działający w oparciu o sieć WWW, jest źródłem informacji, analiz i wytycznych umożliwiających liderom przedsiębiorstw całościowe spojrzenie na zużycie energii w ich organizacjach, podejmowanie odpowiednich działań i nieustanne optymalizowanie efektywności energetycznej i wskaźników eksploatacyjnych budynków. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 3

4 II. Powiązanie między sukcesem ekonomicznym a odpowiedzialnością za środowisko Swego czasu szefowie przedsiębiorstw uważali kwestie środowiskowe za mało istotne dla wyników finansowych, a niekiedy nawet postrzegali je jako czynnik utrudniający prowadzenie z powodzeniem działalności biznesowej. Taki sposób myślenia to już przeszłość. W większości firm powszechna jest już świadomość, że sukces ekonomiczny nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Odpowiedzialność ta nigdzie nie przejawia się tak wyraźnie, jak w dziedzinie wykorzystania energii. Ograniczenie zużycia energii jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla firmy. Wystarczy spojrzeć na poniższe dane: Zgodnie z szacunkami Europejskiej Konfederacji Budowlanych aż 40% zużycia energii przez odbiorców końcowych w UE przypada na zużycie energii w budynkach. Amerykańska Rada ds. Ekologicznych Budynków Green Buildings Council szacuje, że budynki biurowe zużywają przeciętnie o 20% więcej energii niż to faktycznie konieczne. Na szczęście istnieje wiele sposobów redukcji kosztów energii w budynkach i instalacjach wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wdrożenie odpowiedniej strategii optymalizacji efektywności energetycznej pozwoli na skoordynowane czasowo sterowanie urządzeniami HVAC pod kątem redukcji zużycia energii. Możliwe jest udoskonalenie konstrukcji samego budynku, a także zastosowanie zintegrowanych systemów zarządzania budynkiem (BMS) w celu ograniczenia strat energii i zużycia prądu elektrycznego. Ograniczenie zużycia energii oraz jej strat wynikających z nieszczelności i marnotrawstwa może znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji budynku. Sukces ekonomiczny jest nierozerwalnie związany z odpowiedzialnością za środowisko. Jednak świadomość tego, co można osiągnąć, to dopiero początek. Równie ważny jest dostęp do informacji pozwalających na faktycznie skuteczne zarządzanie kosztami energii. W wielu przedsiębiorstwach nie istnieją żadne techniczne i organizacyjne środki analizy i wykorzystania informacji o gospodarce energetycznej. Często zdarza się, że choć dane o zużyciu energii są dostępne, to nie są prezentowane w formie pozwalającej na efektywne ich wykorzystanie przez menedżerów. Połączenie tych czynników ekonomicznego znaczenia energii i braku praktycznie użytecznych informacji skłania wiele przedsiębiorstw do nawiązania współpracy ze specjalistami w dziedzinie gospodarki energetycznej, którzy są w stanie fachowo zidentyfikować problemy, ocenić ich istotność i zaproponować konkretne działania. Tego rodzaju współpraca może przynieść nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, lecz także szereg korzyści o innym charakterze, np. wizerunkowe lub związane z udokumentowaną realizacją celów w zakresie odpowiedzialności społecznej. W Tabeli 1 przedstawiono korzyści płynące z optymalizacji energetycznej budynku i jego instalacji, jakie można osiągnąć, gdy menedżerowie na szczeblu zarządu dysponują informacjami potrzebnymi do aktywnego zarządzania gospodarką energetyczną analogicznie jak innymi obszarami działalności. Wymierne Oszczędność energii Niższe koszty eksploatacyjne Niższe koszty osobowe Oszczędność czasu Mniej skarg ze strony użytkowników Wartość nieruchomości Większa atrakcyjność nieruchomości i większe przychody Niewymierne Zadowolenie użytkowników Komfort użytkowników Produktywność pracy Wizerunek Wpływ na środowisko naturalne Odpowiedzialność społeczna Tabela 1: Korzyści z udoskonaleń budynku związanych ze zużyciem energii Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 4

5 III. Co należy mierzyć i dlaczego? Środki bierne i czynne Nie każda zmiana i nie każde udoskonalenie wymaga tak samo szczegółowego i rozbudowanego nadzoru. Środki stosowane w celu optymalizacji gospodarki energetycznej można podzielić na dwie kategorie: czynne i bierne. Środki bierne to mniejsza grupa, do której zalicza się np. izolowanie budynków lub stosowanie znaków wyjść ewakuacyjnych podświetlanych energooszczędnymi diodami LED. Tego rodzaju środki nie wymagają regulacji, kalibracji, smarowania ani monitorowania efekt ich stosowania jest przez cały czas niezmienny. Jedyna zmienna to fakt zastosowania lub niezastosowania danego rozwiązania czy w budynku oznakowania wyjść są podświetlane diodami LED, czy żarówkami? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie wymaga minimalnego jednorazowego nakładu pracy. Jednak większość środków ma charakter czynny, co oznacza, że aby korzyści z ich stosowania były trwałe, konieczne jest regularne podejmowanie określonych działań. Do środków o charakterze czynnym należą programy promujące określone zachowania, automatyczna regulatory oświetlenia, ekonomizery, zautomatyzowane spłuczki i wiele innych rozwiązań, które wymagają regularnej konserwacji i przeglądów już po tym, jak zostaną pomyślnie wdrożone. Niestety, jeśli środkom czynnym nie będzie poświęcać się należytej uwagi, to przestaną spełniać swoją rolę: zostaną wyłączone, będą omijane, dosłownie zardzewieją lub po prostu wszyscy o nich zapomną. Korzyści okażą się nietrwałe, a wyniki uzyskane w ostatecznym rozrachunku będą prawdopodobnie gorsze niż w sytuacji, gdyby w ogóle nie podejmowano żadnych działań. Każdy plan gospodarki energetycznej powinien sięgać dalej niż tylko do zakończenia implementacji. Konieczne jest uwzględnienie długookresowej strategii monitorowania i utrwalania korzyści. Aby korzyści ze stosowania środków czynnych były trwałe, konieczne jest ich bieżące monitorowanie. Czy to działa? W odniesieniu do każdego środka mającego ograniczyć zużycie energii należy zadać sobie podstawowe pytanie: Czy działa on zgodnie z założeniami?. To pytanie i działania zmierzające do uzyskania odpowiedzi są w istocie fundamentem trwałych zmian i nieustannego doskonalenia. Utrwalanie korzyści i nieustanne doskonalenie to punkty wpisane w niejeden plan, choć często lekceważone później w natłoku bieżących problemów i zadań. Pytanie Czy to działa? jest ważne zarówno w odniesieniu do biernych, jak i czynnych środki optymalizacji. Jednak w przypadku środków biernych uzyskanie odpowiedzi na to pytanie wyczerpuje listę koniecznych czynności pomiarowych i konserwacyjnych jeśli środek działa, to przynosi trwałe korzyści. W przypadku środków czynnych pytanie należy ponawiać. Na przykład potwierdzeniem skuteczności planowej regulacji oświetlenia może być faktycznie skuteczny harmonogram oświetlenia pomieszczeń i przestrzeni wspólnych. Skuteczne zadziałanie systemu po jego wdrożeniu potwierdza, że wdrożenie powiodło się, ale nie oznacza, że przyjęty system regulacji będzie równie skuteczny po wielu latach. Nieustanne doskonalenie Nie da się zarządzać czymś, o czym nic nie wiadomo. Ale na tym nie koniec brak praktycznych informacji wyklucza również skuteczne udoskonalenia. Przedsiębiorstwa realizują programy np. zgodne z dobrze znaną metodologią Six Sigma dzięki którym mogą lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów. Analogiczną rolę odgrywają programy optymalizacji parametrów i środowisk budynków z tym że ukierunkowane są one na spełnienie oczekiwań zarządu przedsiębiorstwa w odniesieniu do posiadanego portfela nieruchomości. Te same strategie, które pozwalają zweryfikować działanie i skuteczność wdrażanych środków, mogą także pomóc w identyfikacji i ustalaniu priorytetów dalszych udoskonaleń. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 5

6 IV. Cenne informacje i praktyczne miary Kluczem do efektywnej gospodarki energetycznej są oczywiście praktyczne miary odzwierciedlające rzetelne, wiarygodne dane. Jednak ogólne, wysokopoziomowe metryki energii są wypadkową codziennych działań i licznych decyzji podejmowanych przez ludzi lub wynikających z procesów i działania urządzeń. Zanim problem zostanie rozpoznany na podstawie metryk wysokopoziomowych, może już wygenerować znaczne koszty. Jaką strategię należy zatem przyjąć, aby uzyskać informacje potrzebne do działania zanim jeszcze problem narośnie? W praktyce możliwe jest zastosowanie kombinacji różnych metod i uzyskanie informacji potrzebnych przypadkach zastosowanie metody porównawczej może okazać się utrudnione. Dostępne są usługi i programy służące do modelowania budynku z uwzględnieniem takich czynników, jednak aby utworzony model był praktycznie przydatny, musi być na bieżąco aktualizowany. Porównywanie faktur to metoda polegająca na porównywaniu bieżącej faktury z fakturą z poprzedniego miesiąca lub roku. Umożliwia ona określenie, czy cały program optymalizacji zużycia energii przynosi efekty, jednak zwykle nie dostarcza informacji o skuteczności poszczególnych zastosowanych środków. Poziom System pomiaru Zastosowanie danych 1 Porównanie Porównanie faktur miesięcznych Dział finansowy/administracyjny 2 Pomiar pośredni Systemy zarządzania budynkiem(bms) Dział utrzymania/techniczny 3 Pomiar bezpośredni Liczniki i podliczniki Przypisywanie zużycia do poszczególnych działów, integracja z systemami korporacyjnymi do nadzoru nad czynnymi środkami optymalizacji zużycia energii bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Jeśli tylko odpowiednie pomiary będą wykonywane regularnie, możliwe będzie obserwowanie trendów w dłuższej perspektywie czasowej. Okresowe analizy tych trendów pozwolą stwierdzić, czy zastosowane środki spełniają pokładane w nich oczekiwania. Wybór metody pomiaru zależy natomiast od tego, jak szczegółowe informacje chcemy uzyskać. Porównanie Metody porównawcze bazują na porównaniu bieżącego wyniku pomiaru z wynikami z poprzedniego okresu. W przypadku pomiaru wskaźników funkcjonowania budynku w porównaniach danych mogą występować rozbieżności wynikające z takich czynników, jak pogoda, zmiana godzin pracy lub sposobu użytkowania nieruchomości. Dlatego w takich Pozwala na ocenę całościowych wyników realizacji dużych projektów lub projektów obejmujących szereg wzajemnie powiązanych udoskonaleń. Nie może być jednak źródłem wiedzy o wyodrębnionych zjawiskach, np. zależności produktywność pracy od zużycia energii. Możemy wyróżnić trzy ogólne kategorie metod pomiarowych: Porównanie Pomiar pośredni Pomiar bezpośredni Pomiar pośredni Istnieje wiele miar, które można uzyskać pośrednio, na podstawie pewnych założeń. Konieczność zastosowania takiej metody wynika z wysokiego kosztu pomiarów, trudności technicznych, ograniczeń czasowych i braku informacji o niektórych czynnikach zmiennych. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 6

7 Pomiar pośredni jest wystarczająco efektywny, gdy przyjęte założenia mają niewielki wpływ na interesującą nas metrykę. W rozważanym wcześniej przykładzie oświetlenia LED zużycie energii jest równe sumie mocy pobieranej przez wszystkie lampy pomnożonej przez liczbę godzin, przez jakie lampy są włączone. W tym przypadku konieczny jest jedynie pomiar prądu, ponieważ można przyjąć, że napięcie nie ulega zmianie. Jeśli wynik pomiaru natężenia prądu będzie wyższy od wyniku uzyskanego przed wymianą lamp, oznacza to, że dodano więcej źródeł światła lub zastosowano niewłaściwe lampy. Systemy sterujące umożliwiają rejestrowanie pomiarów w dłuższym okresie. Aby jednak było to praktycznie możliwe, urządzenie podlegające pomiarom musi być podłączone do systemu sterującego lub w jakiś sposób przez ten system sterowane. System rejestruje pomiary wraz ze znacznikami czasu i udostępnia je w odpowiednich raportach. Przypuśćmy, że chcemy sprawdzić, czy nadal skutecznie działa przyjęty harmonogram sterowania oświetleniem i ogrzewaniem. Informacji takiej dostarczyć może analiza zarejestrowanych wartości prądu lub operacji włączenia/wyłączenia systemów. Analiza zdarzeń zarejestrowanych przez system sterowania jest użyteczna także w przypadku urządzeń, które automatycznie reagują na zdarzenia. Jeśli system kontroli dostępu rejestruje fakt przebywania osób w pomieszczeniu, to dostępne są informacje o związanym z tym faktem włączeniu światła i ewentualnie wentylatorów. Pomiar bezpośredni Pomiary bezpośrednie dostarczają informacji o konkretnych wskaźnikach bez konieczności opierania się na arbitralnych założeniach. Jeśli temperatura w newralgicznym pomieszczeniu ma być utrzymywana na poziomie 21 C +/- 1 C, to temperaturę tę można niewielkim kosztem zmierzyć. Istnieje wiele różnych czujników ręcznych i zautomatyzowanych służących do wykonywania tego rodzaju pomiarów, a także szereg systemów rejestrujących dane uzyskane z tych czujników. Pomiary można także wykonywać ręcznie, w ramach regularnych przeglądów i konserwacji. Licznik zainstalowany w podobwodzie elektrycznym lub na konkretnym podzespole dostarczał będzie bezpośrednio dane o działaniu odpowiedniego systemu. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo prowadzi magazyn i biuro, to w magazynie mogą obowiązywać inne wymagania środowiskowe niż w biurze, w którym wdrożony będzie program oszczędzania energii. Podlicznik mierzący zużycie energii elektrycznej przez biuro pozwoli stwierdzić, czy program ten jest skuteczny, tj. czy pracownicy prawidłowo wyłączają oświetlenie stanowisk i komputery po zakończeniu dnia pracy. Opomiarowanie podlicznikami umożliwia wyizolowanie konkretnego obszaru budynku w celu weryfikacji skuteczności środków lub programów oszczędnościowych. Jeśli w wyodrębnionych obszarach budynku oczekujemy zmian o nie więcej niż 10%, proste porównywanie faktur za energię elektryczną nie dostarczy nam wystarczająco dokładnych informacji. Wynika to z takich czynników, jak wahania zużycia z miesiąca na miesiąc, stosowanie różnych okresów fakturowania i wystawianie faktur na podstawie prognoz. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 7

8 V. Której metody użyć? Wybór metodologii zależeć będzie od wielkości projektu i oczekiwanego wpływu zastosowanych środków optymalizacyjnych. Na przykład w małym projekcie uzasadnione mogą być tylko pomiary pośrednie. Przykładem prawidłowego zastosowania pomiarów pośrednich jest pomiar zmiany poboru mocy w kw na podstawie danych eksploatacyjnych z systemu zarządzania budynkiem (BMS) oraz pewnych wstępnych założeń. Z zupełnie innym przypadkiem mamy do czynienia, gdy jeden licznik mierzy zużycie energii elektrycznej w całym dużym kompleksie budynków, a projekt optymalizacji zużycia dotyczy tylko pojedynczego budynku. Wówczas porównywanie faktur nie będzie miało sensu, ponieważ zmiana w jednym budynku prawdopodobnie nie będzie miała istotnego wpływu na łączny koszt energii zużywanej przez cały kompleks. W tej sytuacji bardziej sensowne byłoby zainstalowanie podlicznika i bezpośredni pomiar zużycia energii w budynku. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 8

9 VI. Informacje przydatne w praktyce Budynki są środowiskami dynamicznymi, w których potrzeby użytkowników nieustannie się zmieniają. Jednorazowy audyt energetyczny dostarcza jedynie zamrożonego obrazu wykorzystania energii w konkretnym momencie, zaś faktury za media odzwierciedlają stan przeszły, a nie aktualny. W natłoku codziennych obowiązków personel operacyjny zwykle nie ma czasu, narzędzi ani kompetencji, by analizować miesięczne/roczne zużycie energii i badać wykryte incydenty. Tym bardziej brak jest czasu na opracowywanie zbiorczych raportów dla zarządu. Ze względu na dużą złożoność gospodarki energetycznej i jej wpływ na wyniki ekonomiczne coraz więcej firm decyduje się na zdalne monitorowanie zużycia energii i zakup odpowiedniej technologii oraz usług specjalistycznych, które pomogą w efektywnym pomiarze i ograniczaniu kosztów energii. Oparty na sieci WWW system zdalnego monitorowania zużycia energii automatycznie zbiera dane z inteligentnych liczników, urządzeń rejestrujących, systemu BMS i kontrolerów sieciowych lub bezpośrednio od zakładu energetycznego. Zebrane informacje są następnie grupowane, porządkowane i prezentowane w zwartym formacie, który umożliwia monitorowanie, wykrywanie problemów oraz analizowanie zużycia mediów prądu elektrycznego, gazu, ciepła, paliwa itd. Monitorowanie zużycia energii może być źródłem aktualnych informacji nie tylko o samym zużyciu, lecz także o emisji dwutlenku węgla. Pozwala zatem przedsiębiorstwom na optymalny wybór środków oszczędnościowych, szybkie korygowanie poziomu zużycia i realokację oszczędności. Inżynierowie odpowiedzialni za gospodarkę energetyczną mogą monitorować efektywność energetyczną budynku i aktywnie poszukiwać obszarów, w których można uzyskać dodatkowe oszczędności. W staraniach na rzecz ograniczenia zużycia energii pomaga zarówno możliwość analizowania konkretnych incydentów, jak i długookresowych trendów. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 9

10 VII. Elastyczność i możliwość indywidualnej konfiguracji Wybierając system monitorowania zużycia energii, należy zwracać uwagę na możliwości w zakresie raportowania i analizowania danych, a także na funkcje wspomagające podejmowanie działań i optymalizację wyników. Istnieje szereg metod komunikacji, które umożliwiają przekazywanie potrzebnych informacji w maksymalnie ekonomiczny sposób. Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem sieci IP, automatycznie nawiązywanego połączenia telefonicznego lub przez sieć telefonii komórkowej. System może także powiadamiać pocztą elektroniczną kluczowych użytkowników o sytuacjach nadzwyczajnych, np. gwałtownych zmianach poboru mocy. Dane z konkretnego licznika można porównywać w różnych okresach, np. dzień do dnia lub miesiąc do miesiąca. Możliwe jest także porównywanie odczytów z kilku liczników w zadanym okresie. Indywidualnie skonfigurowane raporty są kluczem do zapewnienia właściwym osobom dostępu do właściwych informacji we właściwym czasie. Na przykład z perspektywy dyrektora generalnego istotne są całkowite koszty i emisja dwutlenku węgla, podczas gdy dyrektor finansowy zainteresowany jest porównaniem kosztów rzeczywistych z planowanymi. Dla zarządcy nieruchomości najważniejsze będą profile obciążenia, całkowite zużycie i poziom oszczędności. Panel zawierający zagregowane dane wysokopoziomowe pozwoli menedżerom wyższego szczebla uzyskać całościowy obraz wykorzystania energii w powierzonych im budynkach i instalacjach. Zarządcy nieruchomości mają możliwość przejścia do danych bardziej szczegółowych, np. porównania wskaźników docelowych z rzeczywistymi, porównania wyników miesiąc do miesiąca itp. Typowy panel monitorowania zużycia energii Analiza przypadku: Westin Macau Na niezwykle konkurencyjnym rynku luksusowych ośrodków wypoczynkowych Westin Macau w Chinach musi zapewnić swoim gościom jak najwyższy poziom komfortu i obsługi, a jednocześnie bardzo uważnie monitorować osiągany zysk operacyjny brutto (GOP). Najważniejszą metryką działalności tego luksusowego hotelu jest obłożenie, a naczelny inżynier hotelu ściśle monitoruje zużycie energii w wolnych pomieszczeniach. Mimo bardzo zmiennej pogody i bezkompromisowego podejścia zarządu do kwestii komfortu gości Westin Macau rok po roku skutecznie ogranicza koszty energii. Począwszy od roku 1995, kiedy to w hotelu zainstalowano kompleksowy system zarządzania energią, roczne oszczędności wynoszą od 200 tys. USD do 250 tys. USD. Monitorowanie i aktywne sterowanie zużyciem energii w hotelu przyczyniło się do wymiernego, odczuwalnego wzrostu zysku operacyjnego. Zastosowane środki usprawniły i ułatwiły także bieżące utrzymanie hotelu, co przełożyło się na wyższy poziom komfortu i zmniejszenie liczby skarg ze strony gości. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 10

11 VIII. Zdalne monitorowanie energii sprawdzone rozwiązanie W erze, w której wyniki przedsiębiorstw ocenia się nie tylko pod kątem zysków, lecz także stosunku do społeczności i środowiska naturalnego, szefowie firm muszą realizować bardzo złożone cele strategiczne mimo niesprzyjających warunków gospodarczych. Klienci i rynki oczekują od przedsiębiorstw odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, a to oznacza, że obok twardych wyników biznesowych menedżerowie muszą liczyć się z innymi, często sprzecznymi uwarunkowaniami. Wobec rosnących kosztów energii elektrycznej i coraz skromniejszych budżetów operacyjnych organizacje nie mają już odwrotu i muszą skutecznie zmniejszać wydatki na energię. Choć większość firm dysponuje obszernymi danymi na temat zużycia energii, menedżerowie narzekają na brak praktycznie użytecznych informacji, które pozwoliłyby im na podejmowanie trafnych decyzji przyczyniających się do ograniczenia kosztów i marnotrawstwa. Obok jednorazowych środków oszczędnościowych, które nie zawsze przynoszą trwałe korzyści, przedsiębiorstwa powinny wdrażać systemy o działaniu długofalowym, które wymagają regularnego monitorowania, analiz i agregowania danych o funkcjonowaniu budynku. Gospodarka energetyczna to jedna z najważniejszych dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak prowadzić ją skutecznie? Zdalne monitorowanie zużycia energii to Zdalne monitorowanie zużycia energii to sprawdzone rozwiązanie, którego działanie polega na zbieraniu danych z systemów przedsiębiorstwa i generowaniu użytecznych raportów. Pozwala na efektywne wykorzystanie okazji do oszczędności i nieustanną optymalizację wyników. sprawdzone rozwiązanie oparte na sieci WWW, którego działanie polega na zbieraniu danych z systemów przedsiębiorstwa i generowaniu użytecznych raportów. Uzupełnieniem technicznych możliwości systemu powinna być wiedza specjalistyczna i doradztwo, które pozwoli na efektywne wykorzystanie okazji do oszczędności i nieustanną optymalizację wyników. Bez użytecznych informacji nie ma efektywnego zrządzania. Zdalne monitorowanie zużycia energii jest rozwiązaniem zapewniającym widoczność takich informacji i przyczyniającym się do poprawy wyników w trzech kluczowych obszarach finansów, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 11

12 Schneider Electric One High Street, North Andover, MA USA Telefon: Faks: WP-REM-A4.BU.N.EN CC Wszystkie marki, znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Czerwiec Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone _PL

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto?

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Warszawa, 6 marzec 2014r. BOŻENA HERBUŚ - Lider Koalicji NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) 370 75 06 e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA?

JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA? JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA? NIEZAWODNYM SPOSOBEM NA OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA MAGAZYNÓW I HAL PRODUKCYJNYCH JEST WYKORZYSTANIE SYSTEMU COLUMBUS KIM JESTEŚMY? Firmą specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy pomiarowe

Inteligentne systemy pomiarowe Inteligentne systemy pomiarowe Klucz do lepszego zarządzania energią. Jak mogę ograniczyć zużycie energii? Gdzie niepotrzebnie marnuję energię? Jak mogę oszczędzić pieniądze? Inteligentne systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH Pomiar jakości energii elektrycznej Procedura pomiaru jakości energii elektrycznej rozpoczyna się od analizy technicznej opartej o parametry

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Smart City. Nowoczesność. Przyszłość. Innowacyjność

Smart City. Nowoczesność. Przyszłość. Innowacyjność Smart City Nowoczesność Innowacyjność Przyszłość Inteligentne miasto to takie, które inwestuje w kapitał ludzki i społeczny oraz w infrastrukturę w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 1 XIX. MONITORING I RAPORTOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ... 1 XIX.1. OGÓLNE ZASADY MONITOROWANIA... 3 XIX.1.1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco System monitorus MoniTorus to nowoczesne narzędzie do zarządzania Przyjazny interfejs użytkownika oraz hierarchiczna energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco analizować koszty ponoszone na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Aktualne, przejrzyste i w korzystnej cenie Vitocom 300 oraz Vitodata 300 pozwalają na dostęp do wszystkich parametrów instalacji, również w przypadku szczególnie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego 1. Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) jest europejską instytucją, w której osoby odpowiedzialne za treść przepisów budowlanych wraz z osobami przeprowadzającymi

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura System zarządzania energią ISO 50001:2011 Zbigniew Misiura Efektywność energetyczna (ENE) Energia jest w Unii Europejskiej kwestią priorytetową z trzech powiązanych ze sobą powodów: zmiany klimatu: spalanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH

METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH Wojciech Bernadkiewicz Inżynier Projektu mobile 608 872 317 email: wojciechb@tech-system.net 2014-01-14 1 Zasada działania systemu 2014-01-14 2 1 Struktura energii Całkowite

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii!

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii! : moŝliwości i bezpośrednie korzyści Kompleksowe rozwiązanie dla zakładów zuŝywających większe ilości mediów: energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, pary, spręŝonego powietrza i innych. Obecne koszty

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Jakub Grela Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

mgr inż. Jakub Grela Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Systemy inteligentnego budynku w monitoringu podstawowych parametrów

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk . Przykłady dobrych praktyk w oszczędzaniu energii mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Cel stosowania najlepszych praktyk Uzyskanie maksymalnej poprawy efektywno

Bardziej szczegółowo

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ENERGII W FIRMIE?

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ENERGII W FIRMIE? JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ENERGII W FIRMIE? PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wiemy jak trudne jest poszukiwanie nowych sposobów na oszczędności związane z prowadzeniem własnej firmy. Jako eksperci pragniemy wesprzeć

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,stosowanie-inteligentnego-opomiarowania-w-parze-z-och rona-prywatnosci-odbiorcow-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia. (przykłady zrealizowanych inwestycji)

Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia. (przykłady zrealizowanych inwestycji) Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia (przykłady zrealizowanych inwestycji) 1 Rozwój rynku oświetleniowego (bez oświetlenia samochodowego i rynku

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych

Bardziej szczegółowo

PretonSaver Enterprise

PretonSaver Enterprise PretonSaver Enterprise PretonSaver Profesjonalne oprogramowanie do zarządzania procesami drukowania, aby zmniejszyć zużycie tonera, atramentu i papieru. Oszczędzaj do 50% kosztów drukowania Typowe przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r.

Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r. Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r. Piotr Kukla p.kukla@fewe.pl Michał Wawer m.wawer@fewe.pl ENERGIA W SZPITALU Na co zużywana jest

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED.

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Dzięki naszej innowacyjności i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Grzegorz Żebrowski Dyrektor Departamentu Handlu.

REALIZACJA UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Grzegorz Żebrowski Dyrektor Departamentu Handlu. REALIZACJA UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Grzegorz Żebrowski Dyrektor Departamentu Handlu. EDF- odpowiedzialne przedsiębiorstwo Środowisko Działania minimalizujące negatywny wpływ

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Monitoring energii i wody Wskazania wartości Portal Techem adapterm Techem Smart System Monitoring urządzeń Rozliczenie Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej Sidus Novum, KBBS 2015, 18.03.2015 Marcin Nowakowski AEL monitoring zużycia energii elektrycznej Ciągły monitoring zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu Kontrakt o Efekt Energetyczny EPC jest sposobem pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje i ich realizację

Bardziej szczegółowo