Monitorowanie zużycia energii: moc informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie zużycia energii: moc informacji"

Transkrypt

1 Monitorowanie zużycia energii: moc informacji Jak wykorzystać szanse na realne oszczędności i zoptymalizować charakterystykę budynku przy użyciu sprawdzonego rozwiązania. Czerwiec 2011 / Opracowanie White Paper Make the most of your energy

2 Spis treści I. Nie da się zarządzać czymś, o czym nic nie wiadomo...3 II. Powiązanie między sukcesem ekonomicznym a odpowiedzialnością za środowisko...4 III. Co należy mierzyć i dlaczego?...5 Środki bierne i czynne...5 Czy to działa?...5 Nieustanne doskonalenie...5 IV. Cenne informacje i praktyczne miary...6 Porównanie...6 Pomiar pośredni...6 Pomiar bezpośredni...7 V. Której metody użyć?...8 VI. Informacje przydatne w praktyce...9 VII. Elastyczność i możliwość indywidualnej konfiguracji...10 VIII. Zdalne monitorowanie energii sprawdzone rozwiązanie... 11

3 I. Nie da się zarządzać czymś, o czym nic nie wiadomo Ograniczenie zużycia i marnotrawstwa energii jest powszechnie postrzegane jako sposób na poprawę wyników finansowych, a z drugiej strony jako działanie korzystne dla środowiska naturalnego. Jednak menedżerowie zwykle nie dysponują informacjami potrzebnymi do podejmowania z wyprzedzeniem odpowiednich decyzji wpływających na wykorzystanie energii w powierzonych im budynkach. Liderzy współczesnego biznesu koncentrują się na kwestiach biznesowych: celach taktycznych i strategiach. Choć ograniczenie zużycia energii i kwestie odpowiedzialności społecznej są zasadniczo ważne dla menedżerów przedsiębiorstw, często nie mają oni odpowiednich danych w prostym, zrozumiałym formacie. Inicjatywy zmierzające do ograniczenia zużycia energii zbyt często sprowadzają się do jednorazowych modernizacji, które później pozostawiane są same sobie, bez odpowiedniego monitorowania i opomiarowania. W efekcie korzyści z tego rodzaju udoskonaleń nie mają trwałego charakteru. Kluczem do skutecznego i trwałego ograniczenia zużycia energii jest udostępnienie menedżerom właściwych informacji, które będą podstawą do podejmowania decyzji równoważących zużycie energii z innymi celami, takimi jak komfort użytkowników budynku lub produktywność pracy personelu. Zdalne monitorowanie zużycia energii jest sprawdzonym rozwiązaniem, które wywiera odczuwalny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. System monitorowania, działający w oparciu o sieć WWW, jest źródłem informacji, analiz i wytycznych umożliwiających liderom przedsiębiorstw całościowe spojrzenie na zużycie energii w ich organizacjach, podejmowanie odpowiednich działań i nieustanne optymalizowanie efektywności energetycznej i wskaźników eksploatacyjnych budynków. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 3

4 II. Powiązanie między sukcesem ekonomicznym a odpowiedzialnością za środowisko Swego czasu szefowie przedsiębiorstw uważali kwestie środowiskowe za mało istotne dla wyników finansowych, a niekiedy nawet postrzegali je jako czynnik utrudniający prowadzenie z powodzeniem działalności biznesowej. Taki sposób myślenia to już przeszłość. W większości firm powszechna jest już świadomość, że sukces ekonomiczny nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Odpowiedzialność ta nigdzie nie przejawia się tak wyraźnie, jak w dziedzinie wykorzystania energii. Ograniczenie zużycia energii jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla firmy. Wystarczy spojrzeć na poniższe dane: Zgodnie z szacunkami Europejskiej Konfederacji Budowlanych aż 40% zużycia energii przez odbiorców końcowych w UE przypada na zużycie energii w budynkach. Amerykańska Rada ds. Ekologicznych Budynków Green Buildings Council szacuje, że budynki biurowe zużywają przeciętnie o 20% więcej energii niż to faktycznie konieczne. Na szczęście istnieje wiele sposobów redukcji kosztów energii w budynkach i instalacjach wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wdrożenie odpowiedniej strategii optymalizacji efektywności energetycznej pozwoli na skoordynowane czasowo sterowanie urządzeniami HVAC pod kątem redukcji zużycia energii. Możliwe jest udoskonalenie konstrukcji samego budynku, a także zastosowanie zintegrowanych systemów zarządzania budynkiem (BMS) w celu ograniczenia strat energii i zużycia prądu elektrycznego. Ograniczenie zużycia energii oraz jej strat wynikających z nieszczelności i marnotrawstwa może znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji budynku. Sukces ekonomiczny jest nierozerwalnie związany z odpowiedzialnością za środowisko. Jednak świadomość tego, co można osiągnąć, to dopiero początek. Równie ważny jest dostęp do informacji pozwalających na faktycznie skuteczne zarządzanie kosztami energii. W wielu przedsiębiorstwach nie istnieją żadne techniczne i organizacyjne środki analizy i wykorzystania informacji o gospodarce energetycznej. Często zdarza się, że choć dane o zużyciu energii są dostępne, to nie są prezentowane w formie pozwalającej na efektywne ich wykorzystanie przez menedżerów. Połączenie tych czynników ekonomicznego znaczenia energii i braku praktycznie użytecznych informacji skłania wiele przedsiębiorstw do nawiązania współpracy ze specjalistami w dziedzinie gospodarki energetycznej, którzy są w stanie fachowo zidentyfikować problemy, ocenić ich istotność i zaproponować konkretne działania. Tego rodzaju współpraca może przynieść nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, lecz także szereg korzyści o innym charakterze, np. wizerunkowe lub związane z udokumentowaną realizacją celów w zakresie odpowiedzialności społecznej. W Tabeli 1 przedstawiono korzyści płynące z optymalizacji energetycznej budynku i jego instalacji, jakie można osiągnąć, gdy menedżerowie na szczeblu zarządu dysponują informacjami potrzebnymi do aktywnego zarządzania gospodarką energetyczną analogicznie jak innymi obszarami działalności. Wymierne Oszczędność energii Niższe koszty eksploatacyjne Niższe koszty osobowe Oszczędność czasu Mniej skarg ze strony użytkowników Wartość nieruchomości Większa atrakcyjność nieruchomości i większe przychody Niewymierne Zadowolenie użytkowników Komfort użytkowników Produktywność pracy Wizerunek Wpływ na środowisko naturalne Odpowiedzialność społeczna Tabela 1: Korzyści z udoskonaleń budynku związanych ze zużyciem energii Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 4

5 III. Co należy mierzyć i dlaczego? Środki bierne i czynne Nie każda zmiana i nie każde udoskonalenie wymaga tak samo szczegółowego i rozbudowanego nadzoru. Środki stosowane w celu optymalizacji gospodarki energetycznej można podzielić na dwie kategorie: czynne i bierne. Środki bierne to mniejsza grupa, do której zalicza się np. izolowanie budynków lub stosowanie znaków wyjść ewakuacyjnych podświetlanych energooszczędnymi diodami LED. Tego rodzaju środki nie wymagają regulacji, kalibracji, smarowania ani monitorowania efekt ich stosowania jest przez cały czas niezmienny. Jedyna zmienna to fakt zastosowania lub niezastosowania danego rozwiązania czy w budynku oznakowania wyjść są podświetlane diodami LED, czy żarówkami? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie wymaga minimalnego jednorazowego nakładu pracy. Jednak większość środków ma charakter czynny, co oznacza, że aby korzyści z ich stosowania były trwałe, konieczne jest regularne podejmowanie określonych działań. Do środków o charakterze czynnym należą programy promujące określone zachowania, automatyczna regulatory oświetlenia, ekonomizery, zautomatyzowane spłuczki i wiele innych rozwiązań, które wymagają regularnej konserwacji i przeglądów już po tym, jak zostaną pomyślnie wdrożone. Niestety, jeśli środkom czynnym nie będzie poświęcać się należytej uwagi, to przestaną spełniać swoją rolę: zostaną wyłączone, będą omijane, dosłownie zardzewieją lub po prostu wszyscy o nich zapomną. Korzyści okażą się nietrwałe, a wyniki uzyskane w ostatecznym rozrachunku będą prawdopodobnie gorsze niż w sytuacji, gdyby w ogóle nie podejmowano żadnych działań. Każdy plan gospodarki energetycznej powinien sięgać dalej niż tylko do zakończenia implementacji. Konieczne jest uwzględnienie długookresowej strategii monitorowania i utrwalania korzyści. Aby korzyści ze stosowania środków czynnych były trwałe, konieczne jest ich bieżące monitorowanie. Czy to działa? W odniesieniu do każdego środka mającego ograniczyć zużycie energii należy zadać sobie podstawowe pytanie: Czy działa on zgodnie z założeniami?. To pytanie i działania zmierzające do uzyskania odpowiedzi są w istocie fundamentem trwałych zmian i nieustannego doskonalenia. Utrwalanie korzyści i nieustanne doskonalenie to punkty wpisane w niejeden plan, choć często lekceważone później w natłoku bieżących problemów i zadań. Pytanie Czy to działa? jest ważne zarówno w odniesieniu do biernych, jak i czynnych środki optymalizacji. Jednak w przypadku środków biernych uzyskanie odpowiedzi na to pytanie wyczerpuje listę koniecznych czynności pomiarowych i konserwacyjnych jeśli środek działa, to przynosi trwałe korzyści. W przypadku środków czynnych pytanie należy ponawiać. Na przykład potwierdzeniem skuteczności planowej regulacji oświetlenia może być faktycznie skuteczny harmonogram oświetlenia pomieszczeń i przestrzeni wspólnych. Skuteczne zadziałanie systemu po jego wdrożeniu potwierdza, że wdrożenie powiodło się, ale nie oznacza, że przyjęty system regulacji będzie równie skuteczny po wielu latach. Nieustanne doskonalenie Nie da się zarządzać czymś, o czym nic nie wiadomo. Ale na tym nie koniec brak praktycznych informacji wyklucza również skuteczne udoskonalenia. Przedsiębiorstwa realizują programy np. zgodne z dobrze znaną metodologią Six Sigma dzięki którym mogą lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów. Analogiczną rolę odgrywają programy optymalizacji parametrów i środowisk budynków z tym że ukierunkowane są one na spełnienie oczekiwań zarządu przedsiębiorstwa w odniesieniu do posiadanego portfela nieruchomości. Te same strategie, które pozwalają zweryfikować działanie i skuteczność wdrażanych środków, mogą także pomóc w identyfikacji i ustalaniu priorytetów dalszych udoskonaleń. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 5

6 IV. Cenne informacje i praktyczne miary Kluczem do efektywnej gospodarki energetycznej są oczywiście praktyczne miary odzwierciedlające rzetelne, wiarygodne dane. Jednak ogólne, wysokopoziomowe metryki energii są wypadkową codziennych działań i licznych decyzji podejmowanych przez ludzi lub wynikających z procesów i działania urządzeń. Zanim problem zostanie rozpoznany na podstawie metryk wysokopoziomowych, może już wygenerować znaczne koszty. Jaką strategię należy zatem przyjąć, aby uzyskać informacje potrzebne do działania zanim jeszcze problem narośnie? W praktyce możliwe jest zastosowanie kombinacji różnych metod i uzyskanie informacji potrzebnych przypadkach zastosowanie metody porównawczej może okazać się utrudnione. Dostępne są usługi i programy służące do modelowania budynku z uwzględnieniem takich czynników, jednak aby utworzony model był praktycznie przydatny, musi być na bieżąco aktualizowany. Porównywanie faktur to metoda polegająca na porównywaniu bieżącej faktury z fakturą z poprzedniego miesiąca lub roku. Umożliwia ona określenie, czy cały program optymalizacji zużycia energii przynosi efekty, jednak zwykle nie dostarcza informacji o skuteczności poszczególnych zastosowanych środków. Poziom System pomiaru Zastosowanie danych 1 Porównanie Porównanie faktur miesięcznych Dział finansowy/administracyjny 2 Pomiar pośredni Systemy zarządzania budynkiem(bms) Dział utrzymania/techniczny 3 Pomiar bezpośredni Liczniki i podliczniki Przypisywanie zużycia do poszczególnych działów, integracja z systemami korporacyjnymi do nadzoru nad czynnymi środkami optymalizacji zużycia energii bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Jeśli tylko odpowiednie pomiary będą wykonywane regularnie, możliwe będzie obserwowanie trendów w dłuższej perspektywie czasowej. Okresowe analizy tych trendów pozwolą stwierdzić, czy zastosowane środki spełniają pokładane w nich oczekiwania. Wybór metody pomiaru zależy natomiast od tego, jak szczegółowe informacje chcemy uzyskać. Porównanie Metody porównawcze bazują na porównaniu bieżącego wyniku pomiaru z wynikami z poprzedniego okresu. W przypadku pomiaru wskaźników funkcjonowania budynku w porównaniach danych mogą występować rozbieżności wynikające z takich czynników, jak pogoda, zmiana godzin pracy lub sposobu użytkowania nieruchomości. Dlatego w takich Pozwala na ocenę całościowych wyników realizacji dużych projektów lub projektów obejmujących szereg wzajemnie powiązanych udoskonaleń. Nie może być jednak źródłem wiedzy o wyodrębnionych zjawiskach, np. zależności produktywność pracy od zużycia energii. Możemy wyróżnić trzy ogólne kategorie metod pomiarowych: Porównanie Pomiar pośredni Pomiar bezpośredni Pomiar pośredni Istnieje wiele miar, które można uzyskać pośrednio, na podstawie pewnych założeń. Konieczność zastosowania takiej metody wynika z wysokiego kosztu pomiarów, trudności technicznych, ograniczeń czasowych i braku informacji o niektórych czynnikach zmiennych. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 6

7 Pomiar pośredni jest wystarczająco efektywny, gdy przyjęte założenia mają niewielki wpływ na interesującą nas metrykę. W rozważanym wcześniej przykładzie oświetlenia LED zużycie energii jest równe sumie mocy pobieranej przez wszystkie lampy pomnożonej przez liczbę godzin, przez jakie lampy są włączone. W tym przypadku konieczny jest jedynie pomiar prądu, ponieważ można przyjąć, że napięcie nie ulega zmianie. Jeśli wynik pomiaru natężenia prądu będzie wyższy od wyniku uzyskanego przed wymianą lamp, oznacza to, że dodano więcej źródeł światła lub zastosowano niewłaściwe lampy. Systemy sterujące umożliwiają rejestrowanie pomiarów w dłuższym okresie. Aby jednak było to praktycznie możliwe, urządzenie podlegające pomiarom musi być podłączone do systemu sterującego lub w jakiś sposób przez ten system sterowane. System rejestruje pomiary wraz ze znacznikami czasu i udostępnia je w odpowiednich raportach. Przypuśćmy, że chcemy sprawdzić, czy nadal skutecznie działa przyjęty harmonogram sterowania oświetleniem i ogrzewaniem. Informacji takiej dostarczyć może analiza zarejestrowanych wartości prądu lub operacji włączenia/wyłączenia systemów. Analiza zdarzeń zarejestrowanych przez system sterowania jest użyteczna także w przypadku urządzeń, które automatycznie reagują na zdarzenia. Jeśli system kontroli dostępu rejestruje fakt przebywania osób w pomieszczeniu, to dostępne są informacje o związanym z tym faktem włączeniu światła i ewentualnie wentylatorów. Pomiar bezpośredni Pomiary bezpośrednie dostarczają informacji o konkretnych wskaźnikach bez konieczności opierania się na arbitralnych założeniach. Jeśli temperatura w newralgicznym pomieszczeniu ma być utrzymywana na poziomie 21 C +/- 1 C, to temperaturę tę można niewielkim kosztem zmierzyć. Istnieje wiele różnych czujników ręcznych i zautomatyzowanych służących do wykonywania tego rodzaju pomiarów, a także szereg systemów rejestrujących dane uzyskane z tych czujników. Pomiary można także wykonywać ręcznie, w ramach regularnych przeglądów i konserwacji. Licznik zainstalowany w podobwodzie elektrycznym lub na konkretnym podzespole dostarczał będzie bezpośrednio dane o działaniu odpowiedniego systemu. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo prowadzi magazyn i biuro, to w magazynie mogą obowiązywać inne wymagania środowiskowe niż w biurze, w którym wdrożony będzie program oszczędzania energii. Podlicznik mierzący zużycie energii elektrycznej przez biuro pozwoli stwierdzić, czy program ten jest skuteczny, tj. czy pracownicy prawidłowo wyłączają oświetlenie stanowisk i komputery po zakończeniu dnia pracy. Opomiarowanie podlicznikami umożliwia wyizolowanie konkretnego obszaru budynku w celu weryfikacji skuteczności środków lub programów oszczędnościowych. Jeśli w wyodrębnionych obszarach budynku oczekujemy zmian o nie więcej niż 10%, proste porównywanie faktur za energię elektryczną nie dostarczy nam wystarczająco dokładnych informacji. Wynika to z takich czynników, jak wahania zużycia z miesiąca na miesiąc, stosowanie różnych okresów fakturowania i wystawianie faktur na podstawie prognoz. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 7

8 V. Której metody użyć? Wybór metodologii zależeć będzie od wielkości projektu i oczekiwanego wpływu zastosowanych środków optymalizacyjnych. Na przykład w małym projekcie uzasadnione mogą być tylko pomiary pośrednie. Przykładem prawidłowego zastosowania pomiarów pośrednich jest pomiar zmiany poboru mocy w kw na podstawie danych eksploatacyjnych z systemu zarządzania budynkiem (BMS) oraz pewnych wstępnych założeń. Z zupełnie innym przypadkiem mamy do czynienia, gdy jeden licznik mierzy zużycie energii elektrycznej w całym dużym kompleksie budynków, a projekt optymalizacji zużycia dotyczy tylko pojedynczego budynku. Wówczas porównywanie faktur nie będzie miało sensu, ponieważ zmiana w jednym budynku prawdopodobnie nie będzie miała istotnego wpływu na łączny koszt energii zużywanej przez cały kompleks. W tej sytuacji bardziej sensowne byłoby zainstalowanie podlicznika i bezpośredni pomiar zużycia energii w budynku. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 8

9 VI. Informacje przydatne w praktyce Budynki są środowiskami dynamicznymi, w których potrzeby użytkowników nieustannie się zmieniają. Jednorazowy audyt energetyczny dostarcza jedynie zamrożonego obrazu wykorzystania energii w konkretnym momencie, zaś faktury za media odzwierciedlają stan przeszły, a nie aktualny. W natłoku codziennych obowiązków personel operacyjny zwykle nie ma czasu, narzędzi ani kompetencji, by analizować miesięczne/roczne zużycie energii i badać wykryte incydenty. Tym bardziej brak jest czasu na opracowywanie zbiorczych raportów dla zarządu. Ze względu na dużą złożoność gospodarki energetycznej i jej wpływ na wyniki ekonomiczne coraz więcej firm decyduje się na zdalne monitorowanie zużycia energii i zakup odpowiedniej technologii oraz usług specjalistycznych, które pomogą w efektywnym pomiarze i ograniczaniu kosztów energii. Oparty na sieci WWW system zdalnego monitorowania zużycia energii automatycznie zbiera dane z inteligentnych liczników, urządzeń rejestrujących, systemu BMS i kontrolerów sieciowych lub bezpośrednio od zakładu energetycznego. Zebrane informacje są następnie grupowane, porządkowane i prezentowane w zwartym formacie, który umożliwia monitorowanie, wykrywanie problemów oraz analizowanie zużycia mediów prądu elektrycznego, gazu, ciepła, paliwa itd. Monitorowanie zużycia energii może być źródłem aktualnych informacji nie tylko o samym zużyciu, lecz także o emisji dwutlenku węgla. Pozwala zatem przedsiębiorstwom na optymalny wybór środków oszczędnościowych, szybkie korygowanie poziomu zużycia i realokację oszczędności. Inżynierowie odpowiedzialni za gospodarkę energetyczną mogą monitorować efektywność energetyczną budynku i aktywnie poszukiwać obszarów, w których można uzyskać dodatkowe oszczędności. W staraniach na rzecz ograniczenia zużycia energii pomaga zarówno możliwość analizowania konkretnych incydentów, jak i długookresowych trendów. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 9

10 VII. Elastyczność i możliwość indywidualnej konfiguracji Wybierając system monitorowania zużycia energii, należy zwracać uwagę na możliwości w zakresie raportowania i analizowania danych, a także na funkcje wspomagające podejmowanie działań i optymalizację wyników. Istnieje szereg metod komunikacji, które umożliwiają przekazywanie potrzebnych informacji w maksymalnie ekonomiczny sposób. Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem sieci IP, automatycznie nawiązywanego połączenia telefonicznego lub przez sieć telefonii komórkowej. System może także powiadamiać pocztą elektroniczną kluczowych użytkowników o sytuacjach nadzwyczajnych, np. gwałtownych zmianach poboru mocy. Dane z konkretnego licznika można porównywać w różnych okresach, np. dzień do dnia lub miesiąc do miesiąca. Możliwe jest także porównywanie odczytów z kilku liczników w zadanym okresie. Indywidualnie skonfigurowane raporty są kluczem do zapewnienia właściwym osobom dostępu do właściwych informacji we właściwym czasie. Na przykład z perspektywy dyrektora generalnego istotne są całkowite koszty i emisja dwutlenku węgla, podczas gdy dyrektor finansowy zainteresowany jest porównaniem kosztów rzeczywistych z planowanymi. Dla zarządcy nieruchomości najważniejsze będą profile obciążenia, całkowite zużycie i poziom oszczędności. Panel zawierający zagregowane dane wysokopoziomowe pozwoli menedżerom wyższego szczebla uzyskać całościowy obraz wykorzystania energii w powierzonych im budynkach i instalacjach. Zarządcy nieruchomości mają możliwość przejścia do danych bardziej szczegółowych, np. porównania wskaźników docelowych z rzeczywistymi, porównania wyników miesiąc do miesiąca itp. Typowy panel monitorowania zużycia energii Analiza przypadku: Westin Macau Na niezwykle konkurencyjnym rynku luksusowych ośrodków wypoczynkowych Westin Macau w Chinach musi zapewnić swoim gościom jak najwyższy poziom komfortu i obsługi, a jednocześnie bardzo uważnie monitorować osiągany zysk operacyjny brutto (GOP). Najważniejszą metryką działalności tego luksusowego hotelu jest obłożenie, a naczelny inżynier hotelu ściśle monitoruje zużycie energii w wolnych pomieszczeniach. Mimo bardzo zmiennej pogody i bezkompromisowego podejścia zarządu do kwestii komfortu gości Westin Macau rok po roku skutecznie ogranicza koszty energii. Począwszy od roku 1995, kiedy to w hotelu zainstalowano kompleksowy system zarządzania energią, roczne oszczędności wynoszą od 200 tys. USD do 250 tys. USD. Monitorowanie i aktywne sterowanie zużyciem energii w hotelu przyczyniło się do wymiernego, odczuwalnego wzrostu zysku operacyjnego. Zastosowane środki usprawniły i ułatwiły także bieżące utrzymanie hotelu, co przełożyło się na wyższy poziom komfortu i zmniejszenie liczby skarg ze strony gości. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 10

11 VIII. Zdalne monitorowanie energii sprawdzone rozwiązanie W erze, w której wyniki przedsiębiorstw ocenia się nie tylko pod kątem zysków, lecz także stosunku do społeczności i środowiska naturalnego, szefowie firm muszą realizować bardzo złożone cele strategiczne mimo niesprzyjających warunków gospodarczych. Klienci i rynki oczekują od przedsiębiorstw odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, a to oznacza, że obok twardych wyników biznesowych menedżerowie muszą liczyć się z innymi, często sprzecznymi uwarunkowaniami. Wobec rosnących kosztów energii elektrycznej i coraz skromniejszych budżetów operacyjnych organizacje nie mają już odwrotu i muszą skutecznie zmniejszać wydatki na energię. Choć większość firm dysponuje obszernymi danymi na temat zużycia energii, menedżerowie narzekają na brak praktycznie użytecznych informacji, które pozwoliłyby im na podejmowanie trafnych decyzji przyczyniających się do ograniczenia kosztów i marnotrawstwa. Obok jednorazowych środków oszczędnościowych, które nie zawsze przynoszą trwałe korzyści, przedsiębiorstwa powinny wdrażać systemy o działaniu długofalowym, które wymagają regularnego monitorowania, analiz i agregowania danych o funkcjonowaniu budynku. Gospodarka energetyczna to jedna z najważniejszych dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak prowadzić ją skutecznie? Zdalne monitorowanie zużycia energii to Zdalne monitorowanie zużycia energii to sprawdzone rozwiązanie, którego działanie polega na zbieraniu danych z systemów przedsiębiorstwa i generowaniu użytecznych raportów. Pozwala na efektywne wykorzystanie okazji do oszczędności i nieustanną optymalizację wyników. sprawdzone rozwiązanie oparte na sieci WWW, którego działanie polega na zbieraniu danych z systemów przedsiębiorstwa i generowaniu użytecznych raportów. Uzupełnieniem technicznych możliwości systemu powinna być wiedza specjalistyczna i doradztwo, które pozwoli na efektywne wykorzystanie okazji do oszczędności i nieustanną optymalizację wyników. Bez użytecznych informacji nie ma efektywnego zrządzania. Zdalne monitorowanie zużycia energii jest rozwiązaniem zapewniającym widoczność takich informacji i przyczyniającym się do poprawy wyników w trzech kluczowych obszarach finansów, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Monitorowanie zużycia energii: moc informacji 11

12 Schneider Electric One High Street, North Andover, MA USA Telefon: Faks: WP-REM-A4.BU.N.EN CC Wszystkie marki, znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Czerwiec Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone _PL

Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku

Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku Czerwiec 2011 / Opracowanie White Paper Autorzy: Hugh Lindsay i Terrence Tobin Make the most of your energy SM

Bardziej szczegółowo

Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug

Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Centra danych Zakłady przemysłowe Budynki Energetyka i infrastruktura www.schneider-electric.com 1 Jak zaoszczędzić do 30% kosztów energii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL luty 2015 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKA BUDYNKOWA siła integracji Przez dziesięciolecia Honeywell udowadnia swoim klientom, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo i optymalne

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST CONTROLLING?

CZYM JEST CONTROLLING? 1 CZYM JEST CONTROLLING? Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa control, które oznacza sterowanie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo