Eclipse ETSI Datasheet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eclipse ETSI Datasheet"

Transkrypt

1 Eclipse ETSI Datasheet

2 Switch to Eclipse. Save Today. Save Tomorrow. Węzłowa platforma bezprzewodowej transmisji Eclipse Eclipse stanowi nowe rozwiązanie dla bezprzewodowej transmisji typu punkt-punkt, opartej na jednej, wspólnej dla wszystkich systemów platformie, pozwalającej na redukcję kosztów we wdrożeniu, utrzymaniu i rozbudowie sieci. Wysoko skalowalna, modułowa architektura daje klientom pełną kontrolę nad ich sieciami tak, by mogli oni dostosowywać je do zmieniających się warunków i przewidywać przyszłe potrzeby. Możliwość programowej konfiguracji przepływności pozwala użytkownikom na ponoszenie kosztów wyłącznie za obecnie używane pasmo, a następnie zwiększanie przepływności w miarę potrzeb, przy minimalnych przerwach w dostępności usług oraz minimalnym koszcie. System Eclipse zbudowany jest w oparciu o najnowszą technologię, tak aby dostarczyć optymalne rozwiązania stałego szerokopasmowego dostępu dla przedsiębiorstw, klientów indywidualnych oraz stacji bazowych mobilnych systemów łączności. Doskonale dobrane możliwości Eclipse to jedyny z dostępnych produktów zapewniający unikalne połączenie przełomowych funkcji pomagających oszczędzać teraz i w przyszłości: Skalowalna, pojemna architektura typu Super-PDH, Skalowalna przepływność w systemie Super-PDH, Zoptymalizowane rozwiązanie węzłowe Jedna platforma do zastosowań PDH i SDH, Transport danych Ethernet z zmienną szerokością pasma,

3 Konfiguracja Super-PDH w Eclipse Eclipse ETSI Datasheet Eclipse stanowi doskonałą alternatywę dla systemu SDH, dając możliwości konfiguracji łącza Super-PDH Super-PDH zapewnia łagodną, migrację przepływności od 4x E1 do 75 x E1 w tym samym torze radiowym, z możliwością wyboru modulacji i szerokości pasma w kanale. Eclipse Super-PDH daje o 20% więcej kanałów E1 niż łącze STM1 i to bez zwiększania kosztu i złożoności sieci. Podobnie jak w sieciach SDH, oparta na węzłach architektura Eclipse pozwala na zagregowanie ruchu w węźle sieci oraz protekcję pierścieniową. Dzięki wbudowanym matrycom krosującym, węzły Eclipse dają możliwość pełnego zarządzania sygnałem bez konieczności stosowania zewnętrznych multiplekserów, dodatkowych kabli czy przełącznic. Transport danych Ethernet z zmienną szerokością pasma Dzięki skalowalnej programowo szerokości pasma, platforma Eclipse stanowi najbardziej elastyczne rozwiązanie zarówno w transmisji danych jak i obsługą ruchu TDM. Transmisja danych Ethernet wraz z transmisją głosową TDM w jednym kanale radiowym. Płynne przydzielanie szerokości pasma radiowego od 4 do 75x E1. Wbudowany 4-portowy switch Ethernet L2 2 niezależne uplinki z dowolnie skalowalnym paśmie transmisyjnym od 2Mbit/s do 100Mbit/s Funkcje VLAN i QoS. Funkcje alarmów wczesnego ostrzegania. Eliminacja kosztownych zewnętrznych multiplekserów i routerów w sieci. Łatwa integracja z sieciami Eclipse Super-PDH.

4 Switch to Eclipse. Save Today. Save Tomorrow. Pojedynczy węzeł Eclipse zapewnia pełną gamę funkcjonalności w paśmie od 5 do 38 GHz, modulacji od QPSK do 128 QAM oraz przepływności od 4xE1 do 2xSTM-1. Eclipse to bezpieczne i niezawodne rozwiązanie w licencjonowanych pasmach częstotliwości, w pełni kompatybilne z wymogami ETSI oraz ITU. Specjalne wzmocniona budowa Eclipse pozwala na niezawodną, długotrwałą pracę w ekstremalnych warunkach. Testy żywotności potwierdzają 15 letni okres gwarantowanej jakości pracy urządzenia. Opracowane przez Stratex Networks, oparte o system Java, programy do lokalnej obsługi Portal oraz system zarządzania siecią ProVision dają możliwość pełnej kontroli stanów alarmowych oraz konfiguracji elementów sieci. W celu zagwarantowania niezawodnej pracy w najbardziej niekorzystnych i wymagających warunkach propagacji, Eclipse został standardowo wyposażony w funkcjonalność korekcji błędów. Specyfikacja Systemu Platform Coverage Operating Frequency Range Digital Line Rate Capacity Range Options Modulation Options Error Correction Adaptive Equalization 5 to 38 GHz Mbps (E1) Mbps (E3) Mbps (STM1) 4x, 5x, 8x, 10x, 16x, 20x, 32x, 40x, 48x, 52x, 64x, 75xE1 1, 2, 3, 4, 8x E3 1, 2x STM1 QPSK, 16, 32, 64, 128 QAM FEC, Reed Solomon Decoding 20 Tap Standards Compliance EMC EN Operation Outdoor Units ETS , Class 4.1 Operation Indoor Units ETS , Class 3.2 Storage ETS , Class 1.2 Transportation ETS , Class 2.3 Safety EN Radio Frequency EN Water Ingress Outdoor Units IEC (IPX6) Environmental Operating Temperature, guaranteed Indoor Units Guaranteed -5 to +45 C (23 to 113 F) Outdoor Units Guaranteed -33 to +55 C (-27 to 131 F) Outdoor Units Extended (1) -50 to +65 C (-58 to 131 F) Humidity Indoor Units Guaranteed 0 to 95%, non-condensing Outdoor Units Guaranteed 0 to 100% Altitude Guaranteed 4,500 meters (15,000 ft) Fault and Configuration Management Protocol SNMP v2 Interface, electrical Ethernet 10/100 Base-T or RS232 Interface, physical RJ-45 Local/remote Configuration and Support Tool Eclipse Portal Performance Monitoring To ITU-T Rec. G.826 Routing Protocols supported Static and dynamic routing, RIP I, RIP II, OSPF Network Management Stratex Networks ProVision Engineering Orderwire Via optional VoIP handset or external RS-422 Digital Orderwire Unit (eg: Ardax) Emission Designator Bandwidth 3. 5MHz 7MHz 13.75MHz 14MHz 27.5MHz 28MHz 55MHz 56MHz Emission Designator QPSK 3M50G7W 7M00G7W 13M75G7W 14M0G7W 27M5G7W 28M0G7W N/A N/A QAM 3M50D7W 7M00D7W 13M75D7W 14M0D7W 27M5D7W 28M0D7W 55M0D7W 56M0D7W Dispersive Fade Margin (DFM) Capacity Gross Bit Rate Mbps [2] Modulation Options Symbol Rate, Mbaud DFM RAC10/ ODU100 DFM RAC40/ DFM RAC 30/ Capacity/Modulation 4xE1 9.4 QPSK (16 QAM) 4.7 (2.4) (87) 5xE QPSK (16 QAM) 5.8 (2.9) (91) 8xE QPSK (16 QAM) 9.4 (4.7) (85) 10xE QPSK (16 QAM) 11.4 (5.7) (82) 16xE QPSK (16 QAM) 18.8 (9.4) (75) 20xE QPSK (16 QAM) 22.5 (11.2) (74) 32xE QAM (64 QAM) 18.8 (11.9) 72 (63) 40xE QAM xE QAM xE QAM xE QAM xE QAM (16 QAM / 64 QAM) 24 (42 / 28) 50 (49 / 44) 1xE QPSK (16 QAM) 18.8 (9.4) 71 (75) 2xE QAM (64 QAM) 18.8 (12.5) 67 (61) 3xE QAM xE QAM xSTM QAM (16 QAM / 64 QAM) 23.9 (41.8 / 27.8) (50 / 44) 2xSTM QAM [1] Over full extended operating temperature Eclipse may be subject to reduced performance. Contact Stratex Networks for more details. [2] Gross bit rate includes usable customer payload plus radio overhead for FEC, NMS, AUX traffic, etc.

5 Eclipse ETSI Datasheet Węzły sieciowe. Eclipse stanowi pierwszą platformę bezprzewodowej transmisji danych, wykorzystującą wiele modułów radiowych, w której dzięki wbudowanej matrycy krosującej, wyeliminowano konieczność stosowania zewnętrznych urządzeń czy okablowania. Konfiguracje rozwiązania Eclipse Platform Configuration Options Terminal One radio path IDU & ODU100 One radio path INU or INUe & ODU100/ Node, Repeater Two radio paths INU & ODU100/ Two radio paths INUe & ODU100/ Node, Ring Two radio paths INU or INUe & ODU100/ Node, Aggregation Up to three radio paths INU & ODU100/ Up to six radio paths INUe & ODU100/ Konfiguracja Eclipse Zastosowane systemy protekcji pozwalają na zabezpieczenie transmisji w przypadku awarii sprzętowej lub zakłóceń w torze radiowym. Ponadto oferowana jest możliwość pracy na dwóch polaryzacjach jednocześnie w jednym kanale radiowym (CCDP) z dodatkowym tłumieniem interferencji między sygnałami (XPIC). Radio Path Protection Options Non Protected, GHz Protected Hot Standby, GHz Space Diversity, GHz Frequency Diversity, 1+1 XPIC Optional 5-15 GHz Dual Path, Non-Protected, 2+0 XPIC Optional 5-23 GHz Dual Path, Protected, 2+2 XPIC Optional 5-23 GHz Zoptymalizowane węzły sieciowe Eclipse W oparciu o modułową budowę, Eclipse INU (Intelligent Node Unit) umożliwia tworzenie węzła sieciowego lub pojedynczego terminala. Węzeł sieciowy Eclipse obsługuje do sześciu ODU i pozwala na wewnętrzne przesyłanie ruchu między jednostkami radiowymi bez konieczności stosowania zewnętrznego okablowania czy przełącznic. INU może pracować z dowolną przepływnością: NxE1, NxE3 lub NxSTM-1. Wszystkie moduły INU pozwalają na wymianę bez konieczności odłączania zasilania tzw. hot swap. Ułatwia to rozbudowę systemu, wymianę w razie awarii lub zmianę konfiguracji np. dodanie protekcji. Modularna budowa, oparta na niewielkiej ilości elementów, zwiększa niezawodność systemu w porównaniu do zastosowań opartych na wielu odrębnych modułach IDU. Dodatkowe karty DAC (Data Access Card) umożliwiają pracę w dowolnym trybie przesyłanego sygnału E1, E3, STM-1 lub Ethernet.

6 Switch to Eclipse. Save Today. Save Tomorrow. Karta kontrolera węzła (Node Controller Card, NCC) Karta umożliwia zarządzanie węzłem i jego kontrolę, zasilanie oraz interfejsy dla Portal i NMS. Dane konfiguracynjne węzła oraz licencja na przepływność, przechowywane są na wymiennej karcie typu Compact Flash. Karta protekcji węzła (Node Protection Card, NPC) Zapewnia redundancję karty NCC, przejmując zarządzanie magistralą TDM oraz zasilając węzeł napięciem stałym. W przypadku uszkodzenia karty NCC, karta NPC zapewnia funkcjonowanie węzła aż do chwili wymiany karty NCC. Karta wentylatorów (FAN) Moduł FAN zawiera dwa wentylatory o długiej żywotności zapewniające wymuszone chłodzenie powietrzem. W module węzła sieciowego INU znajduje się jeden moduł wentylatorów, w module INUe dwa takie moduły. Karta kanałów serwisowych (AUX) Karta AUX(Auxiliary Services Card) udostępnia dodatkowe kanały serwisowe oraz wejścia i wyjścia alarmowe. W modułach INU oraz INUe można zainstalować jedną lub więcej kart AUX. Specyfikacja techniczna węzła sieciowego Eclipse Każdy węzeł sieciowy Eclipse INU/INUe, zbudowany jest na bazie magazynku (IDC Indor Chassis), karty kontrolera węzła oraz jednego lub dwóch modułów wentylatorów. Dodatkowe karty interfejsu radiowego (RAC Radio Access Card) oraz danych (DAC Data Access Card), typu hot swap, zapewniają pełną gamę funkcjonalności węzła. INU Common Units IDC, Indoor Chassis 1RU Common plug-in card slots 2 (NCC, FAN) Universal plug-in card slots 4 Maximum number of ODUs supported 3 44mm (1RU) x 482mm (19in) x 240mm (9.5in) Empty 2.6 kg (5.8 lb) IDCe, Extended Indoor Chassis 2RU Common plug-in card slots 4 (NCC, NPC, 2x FAN) Universal plug-in card slots 9 Maximum number of ODUs supported 6 88mm (2RU) x 482mm (19in) x 240mm (9.5in) (empty) Empty 4.8 kg (10.6 lb) NCC, Node Controller Card NMS LAN interface Type 4-port 10/100 Base-T Hub Connector 4x 8-pin RJ45 Serial Maintenance Interface Standard Complies to TIA/EIA-561 Speed 1200 bps to kbps Connector 8-pin RJ45 Configuration memory, removable 32 Mbyte CompactFlash card (on-board) Electrical DC Supply input range to -60 VDC DC Fuse type and rating 25A fast-acting ceramic body cartridge Over voltage protection < -70 VDC Under voltage protection -32 VDC DC connector 2-pin DSUB power type Power consumption (including DC/DC efficiency) < 4W 2x Tri-state ('Test', 'Status') 22mm (0.5RU )x 216mm (8.5in) x 252mm (9.92in) 0.6 kg (1.35 lb) NPC, Node Protection Card Electrical DC Supply input range to -60 VDC DC Fuse type and rating 25A fast-acting ceramic body cartridge Over voltage protection < -70 VDC Under voltage protection -32 VDC DC connector type 2-pin DSUB power type Power consumption (including DC/DC efficiency) < 4W 2x Tri-state ('Protect', 'Status') 44mm (1RU) x 108mm (4.25in) x 252mm (9.92in) 0.4 kg (0.88 lb) FAN, Fan Card Fans 2 1x Red LED ('Fault') Power consumption < 2W 22mm (0.5RU) x 108mm (4.25in)x 252mm (9.92in) 0.23 kg (0.5 lb) AUX, Auxillary Services Card Aux Data Channels 3 Interface RS232 or RS422 Line Rate Asynchronous 1.2 to 19.2 kbps Synchronous 64 kbps Aux Data Connector High Density DSUB26 External Alarm Inputs TTL Inputs Up to 6 (1) TTL input thresholds 0.8V min low, 2.0V min high External Alarm Outputs Form C Relays (NC) Up to 4 (1) Alarms Connector High Density DSUB15 1x Tri-state ('Status') Power consumption < 3W 22mm (0.5RU) x 108mm (4.25in) x 252mm (9.92in) 0.35 kg (0.77 lb) [1] For applications requiring additional alarm inputs or outputs, multiple AUX cards can be installed if free INU/INUe slots are available. Optional stand-alone Alarm Interface Unit is available. Contact Stratex Networks for further details.

7 Karta dostępu radiowego (RAC) Eclipse ETSI Datasheet Karta RAC stanowi interfejs i układ przetwarzania sygnału między magistralą TDM a modułem ODU. Funkcje karty obejmują modulację i demodulację, FEC, korekcji adaptacyjnej, przetwarzanie IF, pętlę IF oraz automatyczne przełączanie na protekcję. RAC 10 Obsługuje moduły ODU100 z maksymalną przepływnością do 20x E1, z wykorzystaniem pasma o szerokości do 28 MHz i modulacji QPSK. RAC 30 Obsługuje moduły z przepływnością do 75x E1, 3x E3 lub 1x STM1, z wykorzystaniem pasma do 28 MHz i modulacji do 128 QAM. RAC 3X Obsługuje moduły z przepływnością do 2x STM1 Mbps oraz 8x E3, z wykorzystaniem pasma powyżej 28 MHz i modulacji do 128 QAM. Radio Access Cards General IF connector SMA [1] 2x Tri-state ( Online, Status ) 22mm (0.5RU) x 108mm (4.25in) x 252mm (9.92in) < 0.38 kg (0.84 lb) Secondary Lightning protection Gas tube, 150V RAC 10 ODUs supported ODU100 Capacities supported 4x, 5x, 8x, 10x, 16x, 20x E1 Modulations supported QPSK IF interface Transmit 320 MHz, -2.0 to -7.0 dbm Receive 126 MHz, -2 to -22 dbm Power consumption < 6.5W RAC 30 ODUs supported Capacities supported 4-75x E1, 1-4x E3, 1x STM1 Modulations supported QPSK, 16, 32, 64, 128QAM IF interface Transmit 311 MHz, -8.0 to dbm Receive 126 MHz, -8 to -27 dbm Power consumption 8W RAC 3X, (>30MBaud) ODUs supported Capacities supported 5-8x E3, 1-2x STM1 Modulations supported 16, 64, 128QAM IF interface Transmit 311 MHz, -8.0 to dbm Receive 126 MHz, -8 to -27 dbm Power consumption > 6.5W RAC 40 with XPIC ODUs supported Capacities supported 64x E1, 1x STM1 Modulations supported 64, 128QAM XPD Improvement 20 db IF interface Transmit 311 MHz, -8.0 to dbm Receive 126 MHz, -8 to -27 dbm XPIC connectors 3x SMA Power consumption 12W [1] RAC Installation Kit includes 3-meter jumper cable, SMA to N-type. RAC 40 Obsługuje moduły z przepływnością do 64x E1 oraz 1 x STM1, wykorzystując pasmo do 28 MHz i modulację do 128 QAM. Dwa moduły RAC 40 zainstalowane w tym samym lub sąsiadujących modułach INU/INU umożliwiają pracę na dwóch polaryzacjach z eliminacją zakłóceń (XPIC).

8 Switch to Eclipse. Save Today. Save Tomorrow. Karta dostępu danych (DAC) Karty DAC stanowią interfejsy klienckie oferowane użytkownikowi przez platformę Eclipse. Karty te zapewniają przezroczyste mapowanie lub opcjonalne multipleksowanie danych TDM z magistrali i są niezależne od pojemności łącza radiowego. DAC 4x Stanowi interfejs dla 4 E1. DAC 16x Stanowi interfejs dla 16 E1. DAC 3xE3 Na karcie znajdują się trzy interfejsy E3. DAC 1x155o Na karcie znajduje się pojedynczy interfejs STM1 (155 Mb/s). DAC 2x155o Na karcie znajdują się dwa niezależne interfejsy optyczne STM1 (155 Mb/s). DAC 2x155e Na karcie znajdują się dwa niezależne interfejsy elektryczne STM1 DAC 1x155oM Zapewnia wewnętrzne multipleksowanie 63 sygnałów E1 z magistrali TDM do optycznego interfejsu użytkownika STM1 i odwrotnie. DAC ES Umożliwia transport danych Ethernet udostępniając użytkownikowi 4 porty 100Base-T z płynną regulacją pasma transmisyjnego, funkcjami VLAN i QoS Data Access Cards General Power consumption (including front panel and rear connector) 1x Tri-state ( Status ) < 3W 22mm (0.5RU) x 130mm (5.1in) x 268mm (10.6in) < 0.34 kg (0.74 lb) Transparent DAC Options Interface, configurable DAC 4x 1 to 4x Mbps (E1) DAC 16x 1 to 16x Mbps (E1) DAC 3xE3 1 to 3x Mbps (E3) DAC 155o 1x Mbps (STM1) DAC 2x155o 1 or 2x Mbps (STM1) DAC 2x155e 1 or 2x Mbps (STM1) Electrical interface parameters Standards Compliance E1, E3 Compliant to ITU-T Rec. G.703, G.823 STM1 Compliant to ITU-T Rec. G.703, G.825 Line code E1, E3 HDB3 STM1 CMI Connectors DAC 4x RJ45 DAC 16x 48 pin mini-rj21 DAC 3xE3 Slimline BNC DAC 2x155e Slimline BNC Impedance E1 75Ω unbalanced or 120Ω balanced, configurable E3, STM1 75Ω unbalanced Optical interface parameters Standards Compliance STM1 Compliant to ITU-T Rec. G.957, G.825 Optical interface Short Range S-1.1 Connectors SC Tx Output Center Wavelength, λc 1261 to 1310 nm Tx Average Optical Output Power, Po -15 to -8 dbm Input Operating Center Wavelength, λc 1100 to 1600 nm Rx Sensitivity, Pin -34 dbm Rx Input Power Saturation, Pin -7 dbm Multiplexer DAC Options Interface 1x Mbps (STM1) Functionality 1x STM1 (Interface) to 63x E1 (TDM Bus) Mux Optical interface type (hot-swappable SFP) Standard Long Range L1.1 Optional Intermediate Range (IR) Connectors LC Optical interface parameters Intermediate Range Long Range L1.1 Tx Output Center Wavelength, λc 1261 to 1360 nm 1263 to 1360 nm Tx Average Optical Output Power, Po -15 to -8 dbm -5 to 0 dbm Rx Input Operating Center Wavelength, λc 1265 to 1625 nm 1266 to 1625 nm Rx Sensitivity, Pin -28 dbm -34 dbm Rx Input Power Saturation, Pin -8 dbm -10 dbm Maximum Range 15 km 40 km Timing modes, configurable Loop Time (Clock recovered from received STM1) Local Reference Clock (XO) Ethernet DAC Options (1) DAC ES DAC GE Transport channels 2 2 Throughput capacity, per channel 2-98 Mbps, 2 Mbps increments 155 or 311 Mbps Electrical Traffic Interface 4x 10/100baseT Fast Ethernet 3x 10/100/1000baseT Fast Ethernet Connectors 4x 8-pin RJ45 3x 8-pin RJ45 Optical Traffic Interface 1x optical IEEE 802.3z 1000BASE-LX Connectors 1x LC (SFP) Optical interface parameters Tx Output Center Wavelength, λc 1270 to 1355 nm Tx Average Optical Output Power, Po -9.5 to -3 dbm Rx Input Operating Center Wave, λc 1260 to 1610 nm Rx Sensitivity, Pin -20 dbm Rx Input Power Saturation, Pin -3 dbm 1x Tri-state ( Status ) 1x Tri-state ( Status ) Frame size bytes bytes [1] For more detailed Ethernet specifications refer to Eclipse Liquid Bandwidth Ethernet Brochure.

9 Eclipse ETSI Datasheet Terminal Eclipse, moduły wewnętrzne (IDU) Terminale Eclipse IDU o wysokości 1RU, stanowią proste i ekonomiczne rozwiązanie dla pojedynczych połączeń radiowych. Zapewniają programową zmianę przepływności i są kompatybilne z modułami Eclipse INU/INUe. Moduł Wewnętrzny Eclipse (IDU) Moduł Wewnętrzny jest prostym i atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem dla niewyszukanych konfiguracji dla pojedynczych linków. IDU pozwala na transmisję tylko TDM do 20xE1, TDM z transmisją danych Ethernet do 200Mbps, oraz STM-1/SDH Możliwości konfiguracyjne pozwalają na budowę linków bez protekcji 1+0, linków z protekcją MHSB (hot standby) 1+1 General Configuration memory, removable 32 Mbyte CompactFlash card (rear access) 2x Tri-state LEDs ( IDU Status, ODU Status ) Line Interface, E1 electrical Standards Compliance Compliant to ITU-T Rec. G.703, G.823 Line Code HDB3 Impedance 75Ω unbalanced or 120Ω balanced, configurable IF Cable Connector N-Type IF Interface Parameters IDU100/ODU100 Tx 320 MHz, -2 to -7 dbm Rx 126 MHz, -2 to -22 dbm IDU300/ Tx 311 MHz, -8 to -12 dbm Rx 126 MHz, -8 to -27 dbm Protection Connector (where available) 9 pin D-SUB Auxiliary Data Aux Data Channels 1 Interface RS232 or RS422 Line Rate, configurable 1.2 to 19.2 kbps, asynchronous 64 kbps, synchronous Connector type 9 pin D-SUB Alarm I/O External Alarm Inputs 2x TTL External Alarm Outputs 4x Form C Relay Connector type 15 pin D-SUB NMS LAN interface Type 10/100baseT Ethernet Connector 8-pin RJ45 Serial Maintenance Interface Standard Complies to TIA/EIA-561 Speed 1.2 to kbps Connector 8-pin RJ45 Electrical Input Voltage Range to VDC Power Consumption IDU W IDU W Protection Circuit 5A Slow-Blow Fuse Mechanical 44mm (1RU)x 482mm (19in) x 280mm (11.0in) 1.6 kg (3.5 lb) IDU 100 options IDU 8x IDU 16x IDU 20x Capacity Options (configurable) 4, 8x Mbps (E1) 4, 8, 16x Mbps (E1) 4, 5, 8, 10, 16, 20x Mbps (E1) Modulation QPSK QPSK QPSK Traffic Connectors 8x RJ45 16x RJ45 20x RJ45 Configuration Options Non Protected (1+0) only Non Protected (1+0) only Non Protected (1+0) Protected Hot Standby (1+1) [1] Compatiblity RAC 10/ODU100 RAC 10/ODU100 RAC 10/ODU100 IDU 300 options IDU 8x IDU 20x IDU 155o Capacity Options (configurable) 4, 5, 8x Mbps (E1) 4, 5, 8, 10, 16, 20x Mbps (E1) 1x Mbps (STM1) Modulation Options (configurable) QPSK/16 QAM QPSK, 16 to 128 QAM 16, 64, 128 QAM Traffic Connectors 8x RJ45 20x RJ45 SC [2] Configuration Options Non Protected (1+0) Non Protected (1+0) Non Protected (1+0) Protected Hot Standby (1+1) [1] Protected Hot Standby (1+1) [1] Protected Hot Standby (1+1) Protected Space Diversity (1+1) Compatibility RAC 30/ RAC 30/ RAC 3x/ IDU 300 Ethernet options [3] IDU ES Capacity Options (configurable by downloadable License) 50, 100, 150, 200 Mbps Modulation Options (configurable) QPSK, 16, 32, 64, 128 QAM Ethernet Traffic Interface Interfaces 4x 10/100baseT Fast Ethernet Connectors 4x 8-pin RJ45 Frame size bytes Ethernet transport channels 2 Throughput capacity, per channel 2-98 Mbps, 2 Mbps increments Wayside Traffic Channels Interfaces 8x Mbps (E1) Connectors 8x RJ45 Configuration Options Non Protected (1+0) Compatibility RAC 3x/ [1] IDU 1+1 protection does not support hitless switching or diversity configurations. [2] For IDU 155o optical interface specifications refer to the Optical Interface Parameters under Transparent DAC Options. [3] For more detailed Ethernet specifications refer to Eclipse Connect Datasheet.

10 Switch to Eclipse. Save Today. Save Tomorrow. Eclipse ODU zawiera jeden nadajnik w jednolitej dla wszystkich ODU obudowie i przeznaczony jest do montażu bezpośrednio na antenie. Połączenie z INU/IDU odbywa się za pomocą pojedynczego przewodu koncentrycznego RG-8. ODU100 ODU100 zapewnia transmisję z maksymalną przepływnością do 20 E1 w licencjonowanych pasmach częstotliwości od 7 do 38 GHz. stanowi najbardziej elastyczne rozwiązanie na rynku. Zapewnia pracę z przepływnością od 4 E1 do 2xSTM-1 w modulacjach od QPSK do 128 QAM w licencjonowanych pasmach częstotliwości od 5 do 38 GHz. Specyfikacja ODU Eclipse General ODU100 Frequency Range 5, L6, U6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 38 GHz Capacities [1] 4, 5, 8, 10, 16, 20x E1 Modulations QPSK Frequency Range 5, L6, U6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 28, 38 GHz Capacities 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 48, 52, 64, 75x E1 1, 2, 3, 4, 8x E3 1 to 2x STM1 Modulations QPSK, 16, 32, 64, 128 QAM IF Specifications Intermediate Frequency ODU100 Transmit 320 MHz Transmit 311 MHz ODU100/300 Receive 126 MHz IF Cable, recommended INU/IDU to ODU Belden 9913 (RG-8) 50Ω Maximum IF Cable length [2] INU/IDU to ODU 300 meters (1,000 ft) ODU Interfaces IF cable connector N-Type AGC monitor point BNC Antenna port Interface 5 GHz Coax, 7/16 DIN F 6-38 GHz Standard EIA rectangular waveguide, refer to ODU System specifications Polarisation, field selectable Vertical (standard) or Horizontal Antenna Mounting 5 GHz, standard Remote mount via coax connection 6-38 GHz, standard Proprietary direct mount for antenna diameters 0.3 to 1.8m (1 to 6ft) Remote mount for antenna diameters >1.8m (>6ft) 6-38 GHz, optional Remote mount via flex/elliptical waveguide General Transmitter Specifications Transmit Power Tolerance 5 to 26 GHz ± 2 db 38 GHz ± 3 db Transmitter Source Synthesized Frequency Stability ± 10 ppm Manual Transmitter Power Control range ODU100 5 to 23 GHz 26 to 38 GHz QPSK 25 db 30 db 20 db 16QAM 26 db 18 db 32QAM 25.5 db 17.5 db 64QAM 25 db 17 db 128QAM 24 db 16 db Resolution 0.1 db steps Accuracy ± 2 db Automatic Transmitter Power Control Range Configurable over full available manual attenuation range Resolution 0.1 db steps Speed 6 db / sec Transmitter Mute > 50 db Channel Selection By software control within tuning range of ODU (see ODU System Specifications), via Portal or ProVision Synthesizer Resolution 0.25 MHz General Receiver Specifications Receiver Source Synthesized Frequency Stability ± 10 ppm Receiver Overload BER = 1x dbm Residual (Background) Bit Error Rate Better than RSSI Accuracy [3] -40 to -70 dbm, 0 to +35 o C ODU100 ± 3 db ± 2 db -25 to -85 dbm, -33 to +55 o C ± 4 db Additional Protection Losses Frequency Band Main Channel Protection Splitter option 5 GHz 3.5 db 3.5 db 6 to 18 GHz 3.6 db 3.6 db 21 to 26 GHz 3.8 db 3.8 db 38 GHz 4 db 4 db Coupler option 5 GHz 1.5 db 6.4 db 6 to 18 GHz 1.6 db 6.6 db 21 to 26 GHz 1.8 db 6.8 db 38 GHz 2 db 7 db [1] 5/10/20xE1 capacity options are available for ODU100 with PNo prefix ECS only. [2] Maximum IF cable length is quoted for recommended RG-8 cable. Longer distances are possible using higher specification cable, but performance is not guaranteed by Stratex Networks. [3] RSSI accuracy is only valid when there is no unwanted signal or potential interferer present within ±28MHz of the Rx frequency.

11 Specyfikacja ODU Eclipse Eclipse ETSI Datasheet Electrical Power Consumption ODU100 40W max 50W max Mechanical ODU100 [1] Size (H x W x D) 287mm (11.2 in) x 287mm (11.2 in) x 107mm (4.2 in), max 5.8 kg (12.8 lb) Size (H x W x D) 5 to 23 GHz 287mm (11.2 in) x 287 (11.2 in) x 162mm (6.4 in) 26 to 38 GHz 287mm (11.2 in) x 287mm (11.2 in) x 107mm (4.2 in), max 5 to 23 GHz 7 kg (19.4 lb) 26 to 38 GHz 5.8 kg (12.8 lb) ODU Protection Splitter/Coupler Size (H x W x D) 600mm (11.2 in) x 250mm (11.2 in) x 105mm (6.4 in) (supports all ODUs) 5 to 8GHz: 8.5 kg (18.7 lb) 11 to 38GHz: 6.8 kg (15 lb) [1] ODU100 weight and dimensions are for PrtNo prefix ECS. Prefix EBS ODU100 weight is 7.7kg (16.7lb), ODU depth is 162mm (6.4 in). System 5 GHz [1] L6 GHz U6 GHz 7 GHz 8 GHz 11 GHz 13 GHz 15 GHz 18 GHz 23 GHz 26 GHz 28 GHz 38 GHz Frequency Range, GHz T-R Spacings supported, MHz 300, Maximum Tuning Range (dependent upon T-R spacing), MHz , 161, , 126, , 266, , , 420, 490, 644, , , 1200, Antenna Interface R70 R70 R84 R84 R100 R120 R140 R220 R220 R220 R320 R320 Waveguide Type N/A (WR137) (WR137) (WR112) (WR112) (WR90) (WR75) (WR62) (WR42) (WR42) (WR42) (WR28) (WR28) Flange Type Coax UDR70 UDR70 UDR84 UDR84 UDR100 UBR120 UBR140 UBR220 UBR220 UBR220 UBR320 UBR320 Mating Flange Type PDR70 PDR70 PDR84 PDR84 PDR100 PBR120 PBR140 7/16 or or or or or or or DIN F CDR70 CDR70 CDR84 CDR84 CDR100 CDR120 CBR140 PBR220 PBR220 PBR220 PBR320 PBR320 System Gain [2] ODU100 [3] 4xE1 7 MHz QPSK db db db db db db db 5xE1 7 MHz QPSK db db db db db db db 8xE / 14 MHz QPSK db db db db db db 98.5 db 10xE / 14 MHz QPSK db db db db db db 97.5 db 16xE / 28 MHz QPSK db db db db db 99.0 db 95.5 db 20xE / 28 MHz QPSK db db db db db 98.0 db 94.5 db 4xE1 7 MHz QPSK db db db db db db db db db db db db db 5xE1 7 MHz QPSK db db db db db db db db db db db db db 8xE / 14 MHz QPSK db db db db db db db db db db db db db 10xE / 14 MHz QPSK db db db db db db db db db db db db db 16xE1, 1xE / 28 MHz QPSK db db db db db db db db db db db db db 20xE / 28 MHz QPSK db db db db db db db db db db db db db 4xE1 3.5 MHz 16QAM db db db db db db 5xE1 3.5 MHz 16QAM db db db db db db 8xE1 7 MHz 16QAM db db db db db db db db db db db db 99.0 db 10xE1 7 MHz 16QAM db db db db db db db db db db db 99.5 db 98.0 db 16xE1, 1xE / 14 MHz 16 QAM db db db db db db db db 99.5 db 99.5 db 98.5 db 97.5 db 96.0 db 16xE1, 1xE3 7 MHz 64 QAM db db db db db 98.0 db db db 94.0 db 94.0 db 93.0 db 92.0 db 90.5 db 20xE / 14 MHz 16 QAM db db db db db db db db 98.5 db 98.5 db 97.5 db 96.5 db 95.0 db 32xE1, 2xE / 28 MHz 16 QAM db db db db db db db db 96.5 db 96.5 db 95.5 db 94.5 db 93.0 db 32xE1, 2xE / 14 MHz 64 QAM db db db db db 95.0 db 98.0 db 97.0 db 91.0 db 91.0 db 90.0 db 89.0 db 87.5 db 40xE / 28 MHz 16 QAM db db db db db 99.5 db db db 95.5 db 95.5 db 94.5 db 93.5 db 92.0 db 48xE1, 3xE / 28 MHz 32 QAM db db db db db 96.5 db 99.5 db 98.5 db 92.5 db 92.5 db 91.5 db 90.5 db 89.0 db 52xE / 28 MHz 32 QAM db db db db db 96.5 db 99.5 db 98.5 db 92.5 db 92.5 db 91.5 db 90.5 db 89.0 db 64xE / 28 MHz 64 QAM 97.5 db 98.0 db 98.0 db 98.0 db 98.0 db 92.0 db 95.0 db 94.0 db 88.0 db 88.0 db 87.0 db 86.0 db 84.5 db 75xE1, 4xE3, 1xSTM1 [4] 55 / 56 MHz 16 QAM 92.0 db 92.0 db 91.0 db 90.0 db 88.5 db 75xE1, 4xE3, 1xSTM1 [4] 40 MHz 64 QAM 97.0 db 97.0 db 91.5 db 75xE1, 4xE3, 1xSTM / 28 MHz 128 QAM 93.5 db 94.0 db 94.0 db 94.0 db 94.0 db 88.0 db 91.0 db 90.0 db 84.0 db 84.0 db 83.0 db 82.0 db 80.5 db 8xE3, 2xSTM1 [4) 55 / 56 MHz 128 QAM 81.0 db 81.0 db 80.0 db 79.0 db 77.5 db For Guaranteed minimum System Gain (over time and operational range) subtract 4 db from the stated values. [1] For switchable diplexer option, 5GHz system gain is reduced by 4 db. [2] System Gain values are for BER=10-6. Values for BER=10-3 are improved by 1dB. [3] 5/10/20xE1 capacity options are available for ODU100 with PNo prefix ECS only. [4] Capacity/modulation option requires RAC 3X to be used. Not supported by RAC 30.

12 Eclipse ETSI Datasheet Specyfikacja częstotliwości nadawczo-odbiorczych ODU Eclipse Transmitter Specifications 5 GHz L6 GHz U6 GHz 7 GHz 8 GHz 11 GHz 13 GHz 15 GHz 18 GHz 23 GHz 26 GHz 28 GHz 38 GHz ODU100 Power Output, nominal QPSK 23.0 dbm 23.0 dbm 16.0 dbm 17.0 dbm 16.0 dbm 14.0 dbm 12.0 dbm Power Output, nominal QPSK 30.5 dbm 30.5 dbm 30.5 dbm 30.5 dbm 30.5 dbm 25.0 dbm 28.0 dbm 27.0 dbm 21.5 dbm 21.5 dbm 18.5 dbm 18.0 dbm 17.5 dbm 16 QAM 26.5 dbm 26.5 dbm 26.5 dbm 26.5 dbm 26.5 dbm 21.0 dbm 24.0 dbm 23.0 dbm 17.5 dbm 17.5 dbm 16.5 dbm 16.0 dbm 15.5 dbm 32 QAM 26.0 dbm 26.0 dbm 26.0 dbm 26.0 dbm 26.0 dbm 20.5 dbm 23.5 dbm 22.5 dbm 17.0 dbm 17.0 dbm 16.0 dbm 15.5 dbm 15.0 dbm 64 QAM 25.5 dbm 25.5 dbm 25.5 dbm 25.5 dbm 25.5 dbm 20.0 dbm 23.0 dbm 22.0 dbm 16.5 dbm 16.5 dbm 15.5 dbm 15.0 dbm 14.5 dbm 128 QAM 24.5 dbm 24.5 dbm 24.5 dbm 24.5 dbm 24.5 dbm 19.0 dbm 22.0 dbm 21.0 dbm 15.5 dbm 15.5 dbm 14.5 dbm 14.0 dbm 13.5 dbm Receiver Specifications [1] ODU100 Threshold at 10-6 BER [2] 4xE1 7 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 5xE1 7 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 8xE / 14 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 10xE / 14 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 16xE1, 1xE / 28 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 20xE / 28 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm Threshold at 10-6 BER 4xE1 7 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 5xE1 7 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 8xE / 14 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 10xE / 14 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 16xE1, 1xE / 28 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 20xE / 28 MHz QPSK dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 4xE1 3.5 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm 5xE1 3.5 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm 8xE1 7 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 10xE1 7 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 16xE1, 1xE / 14 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 16xE1, 1xE3 7 MHz 64 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 20xE / 14 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 32xE1, 2xE / 28 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 32xE1, 2xE / 14 MHz 64 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 40xE / 28 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 48xE1, 3xE / 28 MHz 32 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 52xE / 28 MHz 32 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 64xE / 28 MHz 64 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 75xE1, 4xE3, 1xSTM1 [3] 55 / 56 MHz 16 QAM dbm dbm dbm dbm dbm 75xE1, 4xE3, 1xSTM1 [3] 40 MHz 64 QAM dbm dbm dbm 75xE1, 4xE3, 1xSTM / 28 MHz 128 QAM dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm dbm 8xE3, 2xSTM1 [3] 55 / 56 MHz 128 QAM dbm dbm dbm dbm dbm For guaranteed values (over time and operational range) subtract 2 db from Power Output and add 2dB to Threshold values. [1] Rx Threshold values are for BER=10-6. Values for BER=10-3 are improved by 1dB. [2] 5/10/20xE1 capacity options are available for ODU100 with PNo prefix ECS only. [3] Capacity/modulation option requires RAC 3X to be used. Not supported by RAC 30. Switch to Eclipse. Save Today. Save Tomorrow. For more information, please visit Corporate Headquarters Stratex Networks 120 Rose Orchard Way San Jose, CA Telephone: Facsimile: /9 To contact someone in your area choose one of the following addresses: North America Latin America Europe Middle East and Africa Asia Pacific Sub-Saharan Africa 223dsEclipse_ETSI_0305

FTTX KOMPLETNE ROZWIĄZANIE OD ERICSSON

FTTX KOMPLETNE ROZWIĄZANIE OD ERICSSON FTTX KOMPLETNE ROZWIĄZANIE OD ERICSSON Aplikacje Sprzęt Aktywny Urządzenia końcowe Węzły dostępowe Metro, Edge, & Core FO i Akcesoria Dukty i kable FO 3 AGenda Ekonomia sieci FTTx Produkty i rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Infolinia techniczna: (+48) 22 583 43 81 01

Infolinia techniczna: (+48) 22 583 43 81 01 NETGEAR Poland Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa tel. (+48) 22 630 66 40 fax (+48) 22 630 66 41 www.netgear.pl www.readynas.pl www.netgearclub.pl e-mail: sales_pl@netgear.com Infolinia

Bardziej szczegółowo

FIBEAIR IP-10 OPIS RADIOLINII. Ceragon. IT Partners Telco Sp. z o.o.

FIBEAIR IP-10 OPIS RADIOLINII. Ceragon. IT Partners Telco Sp. z o.o. Ceragon IP-10 IT Partners Telco Sp. z o.o. ul. Racławicka 129 lokal 1u 02-117 Warszawa tel. (0-22) 823-91-51 fax. (0-22) 823-91-49 e-mail: radiolinie@itpt.com.pl www: http://www.itpt.com.pl/ FIBEAIR IP-10

Bardziej szczegółowo

Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann

Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann DS-6 Intercom System Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann Decentralized communication system for intercom, PA, general alarm and telephone

Bardziej szczegółowo

The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit

The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit K. Gontarz et al. Acta Energetica 1/18 (2014) 40 50 The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit Authors Kamil Gontarz Ryszard Kowalik Désiré D. Rasolomampionona Marcin Januszewski Keywords

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

GL7000 DATA PLATFORM. Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej. WWW.vesploter.pl

GL7000 DATA PLATFORM. Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej. WWW.vesploter.pl Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej DATA PLATFORM GL7000 Modułowe urządzenie nowej generacji pozyskiwania danych. Do pomiaru w dowolnej chwili czasowej wybranego sygnału przez określoną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI

PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI Projektowanie S ieci Komputerowych PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI Autorzy: Miron Kobelski (59803) i Stanisław Szczepanowski (62492) Data oddania projektu:... Data zaliczenia:... OCENA:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów

PROJEKT WYKONAWCZY. Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. 91-231 Łódź, ul. Ratajska 14/18 NR EGZEMPLARZA: STATUS OPRACOWANIA: Dokumentacja do realizacji NR ARCHIWALNY OPRACOWANIA: 10-P17 WERSJA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2

TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 ZAŁĄCZNIK NR 8 TABELE ZGODNOŚCI Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 Nr sektora Ilość kart radiowych/sektorów radiowych Rodzaj anten

Bardziej szczegółowo

Wszystko po światłowodzie. Systemy konwersji mediów CTC Union oraz SFP/XFP GBC Photonics.

Wszystko po światłowodzie. Systemy konwersji mediów CTC Union oraz SFP/XFP GBC Photonics. Wszystko po światłowodzie. Systemy konwersji mediów CTC Union oraz SFP/XFP GBC Photonics. Mariusz Ferenczak - Kraków, 28.10.2009 Agenda Nowe możliwości w systemach konwersji mediów - zalety nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313 PL I340 PL GB 0313 DCRG8 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI DCRG8 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1 Spis treści: 1. ZAŁOŻENIA... 3 2. WYMAGANIA... 3 3. CENTRUM SIECI... 5 4. ŁĄCZE INTERNETOWE... 5 5. SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA... 5 6. OPIS PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo