SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SLZP-270-3/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ MODYFIKACJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W Wielospecjalistycznym Szpital Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje system RIS Chazon firmy PIXEL Technology oraz system PACS firmy AGFA IMPAX w wersji 6.3. Systemy te służą do opisywania, zarządzania i archiwizacji badań radiologicznych. System RIS jest zintegrowany z systemem HIS (płytka integracja) funkcjonującym w szpitalu oraz aparatami diagnostycznymi zainstalowanymi u Zamawiającego. W związku z wygaśnięciem wsparcia na system IMPAX 6.3 przez Producenta, brakiem kompatybilności z systemami operacyjnymi Windows 7 i wyższymi oraz kończącym się okresem wsparcia na sprzęt serwerowy obsługujący w/w systemy, Zamawiający wymaga przeprowadzenia instalacji na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1B migracji danych z aktualnie funkcjonujących systemów, wdrożenia oraz nadzoru serwisowego i autorskiego nad nowym zintegrowanym system RIS/PACS zgodnie z poniższymi parametrami. W przypadku, gdy system oferowany posiada większe wymagania sprzętowe niż podane przez Zamawiającego składający ofertę jest zobligowany wkalkulować w nią koszt dodatkowego sprzętu do poprawnego funkcjonowania zaproponowanego systemu. SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. Opis parametrów Tabela A - System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. Wartość wymagana 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System RIS i Serwer PACS jednego dostawcy 4. System posiada Polski interfejs użytkownika 5. System PACS jest modułowy, umożliwia rozbudowę 6. System posiada polską pomoc kontekstową 7. System PACS umożliwia obsługę polskich znaków diaktrycznych 8. System PACS instalowany jest na systemie Linux. Dopuszcza się system PACS instalowany na systemie Windows Server w najnowszej wersji oferowanej przez Producent pod warunkiem, że Wykonawca skalkuluje w swojej ofercie dodatkowo koszt zakupu w/w licencji, koszty ewentualnych dodatkowych licencji wymaganych przez system Windows oraz koszt wsparcia systemu Windows na minimum 3 lata (tj. okres trwania umowy), a następnie dostarczy i zainstaluje w/w system w ramach niniejszego zamówienia 9. System PACS zarządzany jest za pomocą przeglądarki internetowej pracującej pod systemami Windows 32bit i 64bit (XP, Vista, 7, 8, 10) lub instalowanej, dedykowanej aplikacji pracującej pod systemami Windows 32bit i 64 bit (XP, Vista, 7, 8, 10). 10. System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 11. System pozwala na przesyłanie badań w formacie DICOM 3.0 przy użyciu szyfrowania SSL, TLS 12. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM, HL-7, podstawowe profile IHE. 13. Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU. 14. System Dystrybucji Obrazu działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych oraz działa pod systemami WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca)

2 Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) oraz Linux 15. System PACS potrafi wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM 16. Konfiguracja oferowanego systemu PACS w zakresie generowania listy roboczej (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych pochodzących z systemu RIS. 17. Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. 18. System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. 19. Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line 20. Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych na serwer PACS pełniący funkcję archiwum 21. Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM 22. Możliwość podglądu pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu 23. Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji integracja systemu PACS z systemem dystrybucji obrazów oraz stacjami diagnostycznymi ma wyświetlać przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania. Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym i długoterminowym (off-line) - zarządzanie automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych 24. najrzadziej przeglądanych najdawniej przeglądanych uwzględnienie (przez zaznaczenie) np. przewlekłych chorób i konieczności powtarzania badań w dłuższym okresie czasu (pozostawienie w archiwum on-line) 25. Program pozwala na konfigurację archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki z możliwością ustawienia minimum: po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania. 26. Program pozwala na konfigurację usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach i w miarę potrzeby ich przywracanie z zewnętrznych nośników. 27. Program pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO / CD / DVD /NAS 28. Program pozwala na niezależne przechowywanie miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO / CD / DVD / NAS. Dopuszcza się zaoferowanie programu nieposiadającego tej funkcjonalności. 29. W przypadku zapełnienia licencjonowanej przestrzeni dyskowej lub w przypadku zapełnienia posiadanej przestrzeni dla danych (mowa o systemów, które nie licencjonują przestrzeni) system automatycznie kasuje zdefiniowane najstarsze zarchiwizowane na taśmach LTO badania. W przypadku konieczności wczytania badań, które znajdują się tylko na taśmach LTO system automatycznie wczytuje dane badanie, w przypadku braku kasetki w bibliotece LTO informuje poprzez e mail o konieczności zainstalowania konkretnego nr kasety LTO zawierającej dane badanie. 30. System wykonuje archiwizację danych na kasetach LTO z wykorzystaniem funkcji wykonywania backupu w dwóch kopiach jednocześnie (kasety Prime i Mirror). Program do przeglądania obrazów na oddziałach szpitalnych posiadający następujące funkcje: dostęp przez zainstalowany program oraz interfejs www, autoryzacja za pomocą hasła, 31. dostęp do archiwalnych badań Pacjenta, możliwość ustawienia kompresji obrazów, funkcje przeglądarki DICOM: zoom, pan, odbicie, obrót, negatyw, wyostrzenie, rozmycie, pomiary, linijka, 32. Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika

3 33. Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazów Uruchomienie minimum 40 licencji pływających dla końcówki dostępowej systemu PACS (nie przypisanych do konkretnego stanowiska komputerowego) umożliwiających jednoczesny dostęp do obrazów, opisów znajdujących się w szpitalnym systemie RIS/PACS. Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. Możliwość definiowania okna ekranu przez użytkownika 36. Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (w/l). 37. Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii 38. Przyciski funkcyjne umożliwiające edycje obrazów co najmniej: Obrót obrazu o 90 lub 180 lub o dowolny kąt 39. Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 badań tego samego typu, tego samego pacjenta. 40. Możliwość jednoczesnego przewijania tych samych serii w obu badaniach danego pacjenta. 41. Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów dołączana do płyty z wynikiem badania musi umożliwiać: wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie wybranej serii obrazów, dodawanie strzałek, komentarzy itp. 42. Przeglądarka dołączana do płyty z badaniami dla Pacjenta współpracuje z systemami Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z poniższych kryteriów: ID Pacjenta ID Badania Imię i nazwisko Pacjenta 43. Data urodzenia pacjenta Opis badania (studydescription) Data badania Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h) Zlecającego badanie 44. Zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu 45. Wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń dla wszystkich programów wymaganych do poprawnego działania systemu dystrybucji i archiwizacji PACS oraz radiologicznego systemu informatycznego RIS 46. Wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu licencji dla potrzeb administracyjnych umożliwiających konfigurację uprawnień dostępu do systemu PACS dla min.2 użytkowników korzystających z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej 47. Wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń na moduł dystrybucji sieciowej PACS dla systemu HIS (otwieranie obrazów z PACS przez system HIS) 48. Wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń na moduł dystrybucji sieciowej obrazów i opisów z systemu PACS dla systemu HIS 49. System z możliwością integracji z LDAP.

4 Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. Aplikacja do zarządzania drzewami LDAP dostępna przez www i jest w stanie dopasować się do dowolnego formatu drzewa LDAP. Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z ActiveDirectory. Program pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). 53. Program pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS z panelu administracyjnego. 54. Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS 55. Uaktualnienia w obiegu danych: Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych i ich wyświetlenie w aplikacji systemu dystrybucji obrazów. 56. Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty 57. Możliwość przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, neurologii 58. Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób 59. zalogowania się 60. Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika ze stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. 61. Możliwość tworzenia dziennika zdarzeń systemowych 62. Możliwość połączenia serii badań w jedną całość na stacji diagnostycznej 63. Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową 64. Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM 65. Program posiada funkcje prefetchingu 66. Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie

5 wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): CREATED - utworzony zapis badania SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania COMPLETED - badanie zakończone System PACS zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min klasy IIa lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIa. Moduł teleradiologiczny umożliwiający przysłanie danych obrazowych oraz opisów do innych jednostek (poza szpital) Instalacja oprogramowania na stanowisku do interpretacji (stacja diagnostyczna opisowa) dedykowana dla lekarzy radiologów (radiologia cyfrowa) na posiadanym sprzęcie stacja robocza 2 monitory DICOM, 1 RIS Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzielona licencja nie limituje zamawiającemu ilości tworzonych kont użytkowników poszczególnych modułów systemu. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu wsparcia. Załączyć 71. System umożliwia import badań w standardzie DICOM z nośników zewnętrznych 72. System w najnowszej wersji oferowanej przez producenta Tabela B Moduł dystrybucji obrazów System Dystrybucji Obrazu działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych oraz działa pod systemami 1. Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) Program do przeglądania obrazów na oddziałach szpitalnych posiadający następujące funkcje: dostęp przez zainstalowany program lub interfejs www, autoryzacja za pomocą hasła, 2. dostęp do archiwalnych badań Pacjenta, możliwość ustawienia kompresji obrazów, funkcje przeglądarki DICOM: zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary. Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie 3. użytkownika Uruchomienie minimum 40 licencji pływających dla końcówki dostępowej systemu PACS (nie przypisanych 4. do konkretnego stanowiska komputerowego) umożliwiających jednoczesny dostęp do obrazów, opisów znajdujących się w szpitalnym systemie RIS/PACS. Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 badań tego samego typu, tego samego 5. pacjenta. 6. Możliwość jednoczesnego przewijania tych samych serii w obu badaniach danego pacjenta Możliwość otwarcia kilku serii badań, równoczesnej pracy na kilku obrazach, wyświetlenia kilku zdjęć na ekranie. Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. Możliwość definiowania okna ekranu przez użytkownika Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów dołączana do płyty z wynikiem badania musi umożliwiać: wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie wybranej serii

6 obrazów. 10. Przeglądarka dołączana do płyty z badaniami dla Pacjenta współpracuje z systemami Windows 32 i 64bit (XP, Vista, 7, 8, 10) 11. Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z poniższych kryteriów: ID Pacjenta ID Badania Imię i nazwisko Pacjenta Data urodzenia pacjenta Opis badania (studydescription) Data badania Data wykonania badania Tabela C Oprogramowanie lekarskie stacji diagnostycznej 1. Obsługa wielu monitorów: 1 monitor RIS, 2 monitory diagnostyczne 2. Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM 3. Oprogramowanie ma zostać zainstalowane na stacji diagnostycznej o następujących parametrach: - Windows XP Prof. SP2 - Procesor Intel Xeon - Pamięć operacyjna 3GB Ram (W przypadku konieczności zainstalowania nowszego systemu operacyjnego Wykonawca skalkuluje w swojej ofercie dodatkowy koszt zakupu w/w licencji, koszty ewentualnych dodatkowych licencji wymaganych przez oprogramowanie, a następnie dostarczy i zainstaluje w/w system w ramach niniejszego zamówienia.) 4. Oprogramowanie działa jako klient i serwer DICOM 5. Wyszukiwanie i pobieranie badań 6. Wysyłanie badań 7. Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika 8. Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 badań tego samego typu, tego samego pacjenta. 9. Możliwość jednoczesnego przewijania tych samych serii, w obu badaniach danego pacjenta Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. Możliwość definiowania okna ekranu przez użytkownika Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz możliwość konfigurowania własnych ustawień poziomu i okna (w/l) 12. Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii 13. Przyciski funkcyjne umożliwiające edycję obrazów co najmniej: obrót obrazu o 90 stopni lub 180 stopni lub o dowolny kąt 14. Pomiar kątów Cobba 15. Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z poniższych kryteriów: ID Pacjenta ID Badania Imię i nazwisko Pacjenta Data urodzenia pacjenta Opis badania (studydescription)

7 Data badania Data wykonania badania 16. Licencja na oprogramowanie nie jest przypisana do konkretnego komputera, można ją przenosić. Tabela D - Radiologiczny System Informatyczny RIS 1 kpl. 1. Liczba równoczesnych użytkowników: minimum 40 użytkowników 2. Obsługa stanowisk: Lekarz Technik Rejestracja Sekretariat (w tym raporty) Administrator 3. Program pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników RIS z panelu administracyjnego. 4. System RIS działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych oraz działa pod systemami Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) 5. Program funkcjonuje w Polskiej wersji językowej 6. Program RIS umożliwia obsługę polskich znaków diaktrycznych 7. Program posiada polską pomoc kontekstową 8. Program posiada polski interfejs użytkownika 9. Program RIS ma możliwość definiowania zbioru dodatkowych informacji dotyczących skierowania, z podziałem na obowiązkowe i opcjonalne. 10. Program RIS działa w przeglądarce WWW lub jako dedykowana aplikacja instalowana na stacji roboczej z systemami operacyjnymi Windows 32 i 64bit (XP, Vista, 7, 8, 10) 11. Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia) 12. Program RIS, PACS, System Dystrybucji Obrazów jednego dostawcy, Oprogramowanie do obsługi Robota 13. Program RIS, PACS pracują na tym samym serwerze. 14. Program RIS integruje się z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup(ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) 15. Program RIS integrując się z ActiveDirectory obsługuje je w trybie użytkownika read-only 16. Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach ActiveDirectory 17. Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych na zewnętrznych nośnikach 18. Program RIS posiada możliwość przeszukiwania zdalnych serwerów PACS (DICOM Query, Move, Retrive) 19. Program RIS posiada weryfikację DICOM jako Service Class Provider i Service Class User 20. Program RIS posiada worklistę DICOM jako Service Class Provider 21. Program RIS posiada worklistę MPPS jako Service Class Provider i Service Class User 22. Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce 23. Program RIS pozwala na łączenie badań w zestawy badań dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji 24. Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania 25. Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza 26. Program RIS pozwala na wyszukiwanie zaawansowane minimun następujące kryteria: z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania ( ICD 10), frazy opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów. 27. Program RIS pozwala na dostarczanie radiologom i lekarzom obrazów medycznych w jakości diagnostycznej.

8 Wyniki obrazowe dostępne są również w RIS. 28. Program umożliwia dopisanie komentarza/ konsultacji przez innego lekarz niż opisującego badanie 29. System RIS może pracować przy wyłączonym systemie HIS 30. Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy, oraz określenie w ramach podziału interwałów, dla wskazanego pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma. 31. Terminarz umożliwia przypisanie do wskazanego pasma, listy procedur wykonywanych w ramach tego pasma 32. Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od do Poniedziałek godzina 08:00-12: System daje możliwość definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji. 34. Terminarz umożliwia utworzenie dynamicznego, lub stałego widoku. Dla stałego widoku terminarza obowiązują stałe interwały pozwalające na nakładanie się badań nawet jeśli czas ich wykonywania jest dłuższy, dla dynamicznego interwały automatycznie dopasowują się. 35. Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin 36. Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjenta na wybrane terminy do różnych pracowni. 37. Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące 38. Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta 39. Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku z uwzględnieniem Lekarza, Rodzaju Badania, Typu pracowni 40. Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni 41. Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza 42. Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie 43. Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni 44. Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów 45. Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni, bądź rozładowania kolejki 46. Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej 47. Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej 48. Terminarz pozwala na wyświetlenie szybkich kodów kreskowych zaczytywanych z ekranu monitora bezpośrednio do urządzenia typu CT/MR w przypadku braku worklisty na urządzeniu medycznym 49. Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany 50. dzień 51. Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ 52. Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów 53. Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS 54. Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta 55. Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/pesel pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów 56. Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami 57. Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej

9 Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszłe badania rejestrowanego Pacjenta i umożliwia 58. ich jednoczesne zarejestrowanie, tworząc jednocześnie zestaw świadczeń 59. Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być wprowadzane w każdym procesie rejestracji 60. Terminarz pozwala na zapisanie numeru księgi głównej Pacjenta 61. Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania 62. Terminarz pozwala na definiowanie grafików dla urządzeń/personelu. 63. Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia, pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu 64. Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL 65. Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty 66. Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie 67. System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest minimum: na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania 68. System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany 69. System umożliwia wydanie wyników wielokrotnie, zapisując historię wydania wyników 70. System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia 71. System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie 72. System umożliwia edycję danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent propagowana jest do podłączonego PACS tak że dane w RIS i PACS są jednoznaczne System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę 73. wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe) 74. System umożliwia dodanie do skierowania kolejnego badania 75. System umożliwia anulowanie badania, jak i skierowania grupującego zestaw badań 76. Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim 77. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ 78. Rejestracja pacjentów obcokrajowców 79. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 80. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 81. System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających 82. System identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu 83. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy 84. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem 85. Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia 86. Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu 87. Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie

10 88. Możliwość generowania raportów minimum: ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych 89. Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej 90. Automatyczne pola słownikowe (możliwość automatycznego uzupełniania podobnych opisów badań dla wybranych pacjentów) 91. System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki 92. System umożliwia przenoszenie badań pomiędzy pacjentami w przypadku pomyłki 93. System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów 94. Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest wydanie KP, KW, Faktury 95. Możliwe jest wydanie w dowolnym momencie KP, KW, Faktury Aktualizacje aplikacji przeprowadzane w sposób automatyczny bez konieczności posiadania uprawnień 96. administracyjnych w systemie operacyjnym. 97. Stanowisko Technika 98. System umożliwia wypełnienie materiałów zużywanych do badań, opcjonalnie nr serii ampułki kontrastowej 99. System umożliwia modyfikację wykonanej procedury w trakcie badania, możliwe jest uzupełnienie badania o dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania ilości kv, mas, DLP, czy podane było znieczulenie czy nie, - Dane dotyczące kv, mas, DLP jest widoczne w przeglądarce DICOM na nagranych płytach CD/DVD tak by lekarz otrzymujący badanie widział przy jakich parametrach wykonano badanie 101. System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być podciągane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu 102. System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowy, czy nie 103. System umożliwia oznaczenie nr kaset użytych w badaniu, oraz pokazuje statystykę zużycia kaset 104. System umożliwia prowadzenie stanów magazynowych: - definiowania magazynów (możliwe jest stworzenie dowolnej liczby magazynów, magazyny te można przypisać do N pracowni) - definiowania typów materiałów - definiowanie materiałów - przyjmowanie na magazyn materiałów oznaczanie materiałów minimalnie (nazwy dostawców, nazwą materiału, typem materiału, kodem, ilością opakowań, ilości jednostkową, cenę netto, ceną brutto) - wyszukiwanie i edycję dostawców - wyświetlanie stanu magazynowego - materiały rozliczane przez użytkownika jako zużyte automatycznie zdejmowane są ze stanów magazynowych - ewidencjonowanie zużycia materiałów 105. Koszty, dane słownikowe 106. System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów 107. System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z XLS 108. System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z XLS 109. System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z XLS 110. System daje możliwość uzupełniania, dodawania, modyfikacji kodów ambulatoryjnych System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z XLS - procedurze może być przypisany czas trwania - procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą - procedura może być aktywna bądź nie

11 - ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ 112. System pozwala na następujące operacje związane z cennikami: - nadanie nazwy cennikowi - możliwe jest definiowanie typów cenników (np szpitalny, obcy, płatny, vip) - możliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu - określenie daty obowiązywania cennika (od daty do daty) - kopiowanie cenników z już istniejących - możliwość przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika, oraz określenia cen danej procedury w ramach cennika - możliwość przypisania cennika do jednostki kierującej / oddziału 113. System posiada moduł weryfikacji kosztów pozwalający na: - wyświetlenie nierozliczonych badań - edycję danych nierozliczonych badań w przypadku stwierdzenia błędów - zwrot badania (badanie zostanie zwrócone lekarzowi celem ponownej weryfikacji) - zwrot zużytych materiałów i (badanie zostanie zwrócone do ponownego rozpisania) - zwrot skierowania (badanie zostanie zwrócone do rejestracji, celem ponownej weryfikacji) - możliwość masowego zatwierdzenia kosztów - możliwość wyświetlenia historii kosztów, w tym historii kosztów zatwierdzonych - możliwość usunięcia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ 114. System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający: - zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym - podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziałem na produkty kontraktowe) - wyświetlenie listy świadczeń do rozliczenia z NFZ z informacją o tym czy świadczenie zostało rozliczone, czy nie - wygenerowanie komunikatów fazy I i II - wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego - wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujących - wczytanie potwierdzeń komunikatów dla fazy I, II (potwierdzeń otrzymanych z NFZ) - generowanie korekt - generowanie zestawień badań potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z NFZ - możliwość wygenerowania komunikatów fazy I i II dla pojedynczego świadczenia - możliwość wygenerowania korekty fazy I i II dla pojedynczego świadczenia 115. Raporty 116. Możliwość tworzenia dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją 117. System daje możliwość generowania raportów oraz zestawień statystycznych 118. Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady: - zakres dat obowiązywania raportu - ograniczenia wynikające z np: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,...) - określenie formatu wyjściowego raportu min (PDF, XLS, CSV, DOC, HTML) 119. Administracja 120. System umożliwia definiowanie testów kontroli jakości 121. System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań 122. System powiadamia o zdarzeniach systemowych poprzez wbudowany komunikator (np o kończącym się miejscu na dysku, lub potrzebie wymiany kasety LTO) 123. System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji, wiadomością konkretnego zdarzenia) 124. System umożliwia definiowanie, grup, ról oraz przydzielanie im uprawnień (możliwość przypisania obrazów z

12 danego gabinetu do danych lekarzy) 125. Stanowisko Lekarza 126. System umożliwia tworzenie zleceń opisu badania 127. System umożliwia wybór momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, możliwe są tryby automatycznie wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z systemu PACS, wygeneruj ręcznie zlecenie opisu 128. Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter 129. Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz 130. System umożliwia wyszukiwanie badań, zleceń z dowolnego zakresu dat (umożliwia wyszukanie pacjenta w przypadku podania np. błędnego nazwiska) 131. System umożliwia wyszukiwanie z podaniem dowolnych parametrów zlecenia (wszelkie elementy wypełniane podczas zlecenia mogą być wyszukane w module opisowym np (nazwisko lekarza kierującego) 132. System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn 133. System zapamiętuje ostatnio użyte kryteria wyszukiwania jak i konfigurację per użytkownik 134. System pozwala na tworzenie szybkiego menu w którym znajdują się najczęściej wykorzystywane funkcje 135. System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań 136. System obsługuje szablony opisów, możliwość szybkiego wywołania szablonu poprzez wpisanie jego skrótu w polu opisu 137. System pozwala dzielić szablony na własne i innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich 138. System umożliwia ocenę jakości diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez technika 139. System pokazuje historię zmian opisu 140. System pozwala lekarzowi na usunięcie zlecenia 141. Po rozpoczęciu opisu, system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji 142. System umożliwia definiowanie wielkości czcionki wyświetlanej w ramach aplikacji 143. System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku 144. System w najnowszej wersji oferowanej przez producenta Tabela E - Inne wymagania: Systemy muszą spełniać wymogi wynikające z ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 oraz z rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dz. u. z 2004 r. nr 100, poz. 1024), a w szczególności system musi przechowywać informacje o: 1. Dacie wprowadzenia danych osobowych 2. Identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane 3. Źródłach danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą) 4. Odbiorcach danych 5. Dacie i zakresie tego udostępnienia 6. Dacie modyfikacji danych osobowych 7. Identyfikatorze operatora modyfikującego dane Zgodność z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Zgodność z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 roku)

13 4. Zgodność z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia r. 6. Zgodność z przepisami i wymogami NFZ 7. System PACS zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny w klasie II a lub II b dokument potwierdzający powyższe należy załączyć do ofert 8. Wymagane licencje Systemu RIS pozwalające na: - użytkowanie systemu przez wszystkich użytkowników Zamawiającego na wszystkich urządzeniach Zamawiającego; liczba możliwych kont użytkowników nieograniczona; maksymalna jednoczesna liczba użytkowników korzystających z systemu: 40; w systemie RIS nie ma limitów ilości utworzonych gabinetów radiologicznych, wykonywanych procedur, zarejestrowanych pacjentów, wprowadzonych danych słownikowych lub alternatywnie nieograniczoną liczbę użytkowników systemu wraz z licencją na minimum 6 gabinetów (pracowni) - integrację z systemem HIS. Wymagane licencje Systemu PACS pozwalające na: - przyłączenie min. 4 modalności DICOM wraz z obsługą Worklisty i MPPS; - licencja pozwala na obsługę przestrzeni dyskowej minimum 30TB lub bez ograniczeń; - licencja nie ogranicza ilości i wielkości zapisanych badań w ramach obsługiwanej przestrzeni dyskowej; - podłączenie dwóch stacji diagnostycznych Vitrea, instalacja nowego oprogramowania diagnostycznego dostarczonego przez Wykonawcę na posiadanej stacji diagnostycznej (1 monitor RIS, 2 monitory diagnostyczne); - podłączenie stacji roboczej z oprogramowaniem ProControl; - integrację z systemem HIS; - podłączenie przekazywania badań do Teleradiologii. 9. Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład systemu RIS/PACS, która liczona będzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca w okresie gwarancji obejmie zainstalowany system RIS/PACS 36-miesięcznym nadzorem autorskim obejmującym: - Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu - Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - Dostosowywanie funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania do potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego (np. pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników, generowanych wydruków itp.) - Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania Wykonawca w okresie gwarancji obejmie zainstalowany system RIS/PACS 36-miesięczną opieką serwisową obejmującą: - Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. - Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu max. 24 godziny. - Za błąd krytyczny wynikający z funkcjonowania systemu PACS/RIS uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS. - Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących

14 zainstalowany system PACS/RIS Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W 10. przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. Wykonawca podłączy do systemu PACS następujące urządzenia DICOM: AGFA CR NX, TOSHIBA Aquilion, 11. Toshiba Infinix, SIEMENS Siremobil ramię C Wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń dla PACS i RIS 12. na podłączenie następujących urządzeń DICOM: AGFA CR NX, TOSHIBA Aquilion, Toshiba Infinix, SIEMENS Siremobil ramię C Wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń na wszystkie inne 13. funkcjonalności systemów opisane w SIWZ o ile jest to wymagane 14. Wykonawca sporządzi i przekaże wykaz wszystkich licencji niezbędnych do przekazania co stanowi załącznik do oferty 15. W przypadku zakupienia przez Zamawiającego (w trakcie trwania umowy) 2 nowych urządzeń DICOM, Wykonawca zobowiązuje się przyłączyć nowe urządzenia do zintegrowanego systemu RIS/PACS oraz skonfigurować system RIS/PACS w ramach ceny za licencje określonej w pkt.6. Specyfikacji cenowej 16. W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania zmian konfiguracji parametrów systemu zgłoszonych przez Zamawiającego. 17. Na etapie wdrożenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dostęp do aplikacji/modułu umożliwiającego zarządzanie systemem, użytkownikami i funkcjami systemu wraz z loginem i hasłem użytkownika z uprawnieniami administratora. Wymagania dotyczące integracji oferowanych systemów RIS/PACS z systemem HIS Infomedica działającym u Zamawiającego 1) Zamawiający posiada system HIS firmy ASSECO POLAND S.A., Zamawiający nie przewiduje możliwości wymiany systemu HIS. 2) Zamawiający posiada bezterminową licencję na korzystanie z funkcjonalności (modułu) realizującej integrację/komunikację z zewnętrznymi systemami typu: RIS, PACS, LIS na nieograniczoną liczbę takich systemów, przez co należy rozumieć, iż: a) Zamawiający jest w posiadaniu moduł realizującego komunikację między systemem HIS, a innymi systemem typu RIS, PACS, LIS. Komunikacja jest realizowana za pośrednictwem standardu HL7 (standard HL7 w interpretacji producenta modułu zgodnie z Załącznikiem nr 1C do SIWZ). b) Zamawiający posiada obecnie integrację pomiędzy posiadanymi obecnie systemami RIS/PACS i HIS. Zamawiający wymaga integracji rozumianej jako uruchomienie komunikacji pomiędzy posiadanym oprogramowaniem HIS, a oferowanym RIS/PACS w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia. c) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy prowadzenia prac integracyjnych po stronie swojego systemu HIS, ponieważ nie posiada do tego tytułu prawnego tzn. nie jest właścicielem oprogramowania - posiada jedynie licencję na jego użytkowanie (dotyczy to zarówno modułu komunikacyjnego jak i całego oprogramowania stanowiącego system HIS) 3) Zakres i sposób integracji został zdefiniowany w dokumentach: Komunikaty HL7 w InfoMedica oraz Interfejs rozszerzonej wymiany danych stanowiących integralną część Załącznika nr 1C do SIWZ. Tabela F - Minimalne wymagania dla integracji systemów RIS/PACS z HIS Infomedica (integracja płytka ) 1. Przepływ zleceń badań z HIS do RIS 2. Przesyłanie opisu badania z RIS do HIS w celu umieszczenia go w historii choroby. Dostęp do miniatur obrazów pacjenta w systemie HIS bez konieczności logowania się do innego systemu.

15 Przesyłanie zleceń i wyników pomiędzy HIS i RIS dzięki temu zlecenia badań będą przekazywane drogą elektroniczną z systemu Infomedica do systemu RIS i tą samą drogą powrotną odsyłane będą również wyniki. Umożliwienie rejestracji przyjęcia pacjenta w jednym systemie, system Infomedica jest systemem nadrzędnym. Jeśli pacjentowi zarejestrowanemu w systemie Infomedica zostanie zlecone badanie diagnostyczne, to wszystkie niezbędne dane zostaną przekazane do RIS Wgląd do historii choroby w HIS - link do badania oraz opis ma być przekazywany z RIS do Infomedica. Kliknięcie tego linku powoduje automatyczne otwarcie aplikacji lub przeglądarki WEB z obrazami badania Pacjenta. 6. Anulowanie zleceń oczekujących w RIS, anuluje zlecenia w systemie HIS 7. Modyfikacja w RIS danych pacjenta i odesłanie zmian do systemu HIS 8. Scalanie kart pacjenta wywoływane w systemie HIS, scala karty pacjenta w systemie RIS 9. Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, aktualizacja po zmianie opisu w RIS 10. Przekazywanie przez system RIS do systemu HIS informacji o stanie realizacji badania automatycznie zmieniające się statusy w systemie HIS 11. Aktualizacja obiegu informacji zmiana danych pacjenta w systemie HIS musi automatycznie generować zmianę w systemie RIS oraz PACS/web 12. Funkcjonalność przesyłania danych umożliwiających rozliczenia z NFZ z poziomu systemu Infomedica Tabela G Minimalne wymagania dla wdrożenia Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych DICOM: AGFA CR NX, 1. TOSHIBA Aquilion, Toshiba Infinix, SIEMENS Siremobil ramię C oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu 2. Wykonawca zapewni wszelkie licencje na systemy i oprogramowanie niezbędne do uruchomienie i funkcjonowania systemów RIS/PACS Instalacja i wdrożenie wymaganych systemów ma odbyć się z zachowaniem działania obecnych systemów, do momentu całkowitego uruchomienia nowych systemów W okresie wdrożenia zamawiający dopuszcza max 4 przerwy w działaniu systemów RIS, PACS.Przerwa może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego, i nie może być dłuższa niż 3 godziny. Podczas uzgodnionej przerwy musi być możliwość wykonania badania pilnego Wykonawca podłączy do oferowanych systemów RIS/PACS: - drukarkę klisz Drystar 5302; - 2 stacje diagnostyczne Vitrea; - 1 stacja diagnostyczna z nowym oprogramowaniem diagnostycznym dostarczonym przez Wykonawcę; - stację z oprogramowaniem ProControl; - stację roboczą obsługującą duplikator płyt wraz z nowo dostarczonym przez Wykonawcę duplikatorem płyt Wykonawca przeprowadzi szkolenia stanowiskowe personelu w zakresie obsługi systemów RIS/PACS: - radiologów 5 osób - techników 8 osób - rejestratorek 2 osoby - administratorów systemu 2 osoby - lekarzy klinicystów (korzystających z systemu dystrybucji obrazów) 8 osób w wymiarze czasu niezbędnego do nabycia umiejętności obsługi wymienionych systemów 7. Z przeprowadzonych szkoleń wykonawca przedstawi listę obecności i protokół z testów potwierdzających skuteczność szkolenia 8. Wykonawca dostarczy instrukcje (w wersji papierowej i na nośniku cyfrowym) stanowiskowe w zakresie obsługi systemów RIS/PACS dla stanowisk:

16 radiologów - techników - rejestratorek - administratorów systemu - lekarzy klinicystów (korzystających z systemu dystrybucji obrazów) Zawierające wszystkie informacje niezbędne do obsługi systemu na danym stanowisku. Po jednym egzemplarzu na stanowisku. Wykonawca dokona przeniesienia danych z obecnie pracujących systemów PACS oraz RIS, tj.: danych obrazowych, opisów, danych pacjenta wraz z wszelkimi wprowadzonymi zmianami - do nowo zainstalowanych w terminie do 90 dni od daty zakończenia realizacji I etapu wdrożenia Zamawiający wymaga pisemnego oświadczenia, że Wykonawca dokonał przeniesienia wszystkich danych wraz z wszystkimi zmianami z obecnie pracujących systemów i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Wymagania dotyczące dostawy, instalacji i podłączenia duplikatora płyt. 1. Instalacja, podłączenie i konfiguracja duplikatora płyt z system RIS/PACS na stacji roboczej o następujących parametrach: Windows XP Professional US SP3 procesor Intel Xeon pamięć RAM 2GB (W przypadku konieczności zainstalowania nowszego systemu operacyjnego Wykonawca skalkuluje w swojej ofercie dodatkowy koszt zakupu w/w licencji, koszty ewentualnych dodatkowych licencji wymaganych przez oprogramowanie, a następnie dostarczy i zainstaluje w/w system w ramach niniejszego zamówienia.) 2. Dostarczenie i instalacja aplikacji obsługującej duplikator płyt 3. Konfiguracja treści nadrukowywanej na płyty z wynikami badań pacjenta: Logo Szpitala Nazwa Szpitala Imię i Nazwisko Pacjenta/ PESEL Rodzaj badania/ data badania Identyfikator badania Tabela H - DUPLIKATOR PŁYT SZYBKOŚĆ PUBLIKOWANIA (NAGRYWANIE I DRUKOWANIE) min. 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD zalecanych przez producenta min. 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD zalecanych przez producenta TRYBY PUBLIKOWANIA (LICZBA KOPII) Zewnętrzne wyjście min. 5 Nośniki wydruku Wydajność min. 50 Nośniki wydruku Tryb wsadowy min. 100 Nośniki wydruku DANE TECHNICZNE DRUKOWANIA Prędkość druku min. 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) Głowica drukująca Micro Piezo Kierunek drukowania Dwukierunkowo, Jednokierunkowo Rozdzielczość drukowania DPI x 720 DPI (tryb szybki), DPI (tryb wysokiej jakości)

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W Wielospecjalistycznym Szpital Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje system RIS Chazon firmy PIXEL Technology oraz system

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia

Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia Dokument Opis Autorzy IZBA CELNA W TORUNIU Instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO. MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ProfLab Wyniki Online

ProfLab Wyniki Online ProfLab Wyniki Online !!!UWAGA!!! Do prawidłowego działania strony niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ Do podglądu pobranych plików z wynikami

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2015 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013 System Przepustkowy OPTIPASS Kraków 2013 O Programie Aplikacja została stworzona z myślą o instytucjach ewidencjonujących ruch osobowy na terenie swoich obiektów przy pomocy przepustek. Optipass jest systemem

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

przesyła pytania i treść wyjaśnień dotyczących siwz na przedmiotowe zadanie :

przesyła pytania i treść wyjaśnień dotyczących siwz na przedmiotowe zadanie : Jędrzejów dnia 2015-09-25 Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na UCYFROWIENIE APARATU RTG EDR 750B, ROK PRODUKCJI 1992, WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ/ZAŁĄCZNIK DO UMOWY WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oferowane oprogramowanie i sprzęt powinno spełniać wszystkie funkcje wskazane poniżej. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo