Instrukcja ELECTRO CARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja ELECTRO CARD"

Transkrypt

1 Instrukcja ELECTRO CARD

2 Spis treści 1. Wymagania sprzętowe Instalacja Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania Krok 3 Wybór katalogu instalacji Krok 4 Wybór trybu instalacji Krok 5 potwierdzenie parametrów instalacji Instalacja wielostanowiskowa Pierwsze Kroki Założenie użytkowników systemu oraz nadanie im praw Konfiguracja podstawowych parametrów Zdefiniowanie komisji egzaminacyjnych oraz ich składów Scenariusz wprowadzenia egzaminu Ustawienia Formularz Lista użytkowników Systemu Formularz Użytkownik Formularz Ustawienia Systemu Ustawienia Drukarki Główne Formularze Formularz Lista Zdających Formularz Dane Zdającego Formularz Lista Komisji Formularz Komisja Formularz Lista Egzaminów Formularz Wydruk Świadectwa Formularz Wynik Egzaminu Menu Ustawienia Raporty Wymiana danych... 21

3 1. Wymagania sprzętowe. Do prawidłowego działania Oprogramowania zaleca się komputer o następujące parametrach: procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2GHz 2 GB pamięci RAM w przypadku instalacji program + serwer PostgreSQL, 1GB w przypadku instalacji samego programu dysk: 500 MB wolnej przestrzeni napęd DVD (w przypadku instalacji z płyty) drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows system operacyjny Windows 8; Windows 7 (łącznie z wersją Starter); Windows Vista Service Pack 2; Windows XP SP 3; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2; Windows Server Instalacja. Oprogramowanie Electro Card instalujemy za pomocą jednoplikowego instalatora: Electro_Card_instalator.exe. Po uruchomieniu instalatora pojawia się kreator instalacji. Krok 1 Okno powitalne instalatora.

4 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania. Krok 3 Wybór katalogu instalacji.

5 Krok 4 Wybór trybu instalacji. Dostępne tryby instalacji: Instalacja jednostanowiskowa (Program Electro Card + serwer bazy danych) tryb instalacji w którym na komputerze zostanie zainstalowane Oprogramowanie Electro Card oraz silnik bazy PostgreSQL. Instalacja tylko Programu Electro Card tryb instalacji w którym zainstalowane zostanie tylko oprogramowanie Electro Card. Tryb wykorzystywany w przypadku instalacji wielostanowiskowej. Realizowany na stanowiskach klienckich. Instalacja serwerowa (tylko baza danych) tryb instalacji w którym zainstalowany zostanie jedynie silnik bazy danych PostgreSQL. Tryb stosowany w przypadku instalacji wielostanowiskowej.

6 Krok 5 potwierdzenie parametrów instalacji Instalacja wielostanowiskowa. Oprogramowanie Electro Card może pracować w trybie wielostanowiskowym. Oznacza to że wiele stanowisk klienckich z Oprogramowaniem Electro Card łączy się do jednego serwera PostgreSQL. W takim przypadku na serwerze uruchamiamy instalator w trybie Instalacja serwerowa (tylko baza danych) lub Instalacja jednostanowiskowa(porgram Electro Card + serwer bazy danych) jeżeli na serwerze ma też funkcjonować Oprogramowanie Electro Card. Po dokonaniu instancji na stanowiskach klienckich w trybie instalacji Instalacja tylko Programu Electro Card należy dokonać konfiguracji źródła ODBC. Aby tego konać otwieramy Administrator źródeł danych ODBC. W systemach Windows XP, Windows VISTA 32 bitowy, Windows 7 32 bitowy, Windows 8 32 bitowy dokonujemy tego przez wejście w Panel Sterowania systemu Windows, następnie Narzędzia Administracyjne i wybranie Źródeł Danych(OBDC). W systemach Windows VISTA 64 bitowy, Windows 7 64 bitowy, Windows 8 64 bitowy dokonujemy tego poprzez wejście w Start systemu Windows i wpisaniu w polu Wyszukaj program lub plik komendy c:\windows\syswow64\odbcad32 (bez znaków cudzysłowu). W otwartym oknie Administrator źródeł danych ODBC przechodzimy na zakładkę Systemowe DNS widoczną poniżej:

7 Na liście wybieramy alias electro i następnie przyciskamy przycisk Konfiguruj. W polu Server wpisujemy adres IP lub nazwę komputera na którym został zainstalowany serwer bazy PostgreSQL. Dodatkowo należy sprawdzić konfigurację dostępu do bazy danych PostgreSQL. Aby tego dokonać należy otworzyć do edycji plik postgresql.conf, który domyślnie znajduję się w katalogu c:\program Files\PostgreSQL\9.2\data\ lub C:\Program Files (86)\PostgreSQL\9.2\data\. Odnajdujemy w nim linijkę listen_addresses która powinna wyglądać następująco. listen_addresses = '*'

8 3. Pierwsze Kroki. Przy pierwszym uruchomieniu logujemy się korzystając z użytkownika Administrator i hasła sep (bez znaków cudzysłowu) 3.1. Założenie użytkowników systemu oraz nadanie im praw. Otwieramy Formularz Lista Użytkowników Systemu z Menu Ustawienia -> Użytkownicy, (opcja dostępna dla Administratorów systemu). Za pomocą przycisku Dodaj wprowadzamy wszystkich użytkowników systemu. Nadając im odpowiednie uprawnienia, nazwę oraz hasło Konfiguracja podstawowych parametrów. Otwieramy Formularz Ustawienia Systemu z Menu Ustawienia -> Konfiguracja, (opcja dostępna dla Administratorów systemu). Wypełniamy dane teleadresowe oddziału. Nazwa (miasto oddziału) jest pobierana z pliku licencji dostarczanego przy zakupie Zdefiniowanie komisji egzaminacyjnych oraz ich składów. Otwieramy formularz Lista Komisji za pomocą przycisku Komisje w oknie głównym programu. Za pomocą przycisku Dodaj wywołujemy Formularz Komisja na którym definiujemy numery oraz skład komisji Scenariusz wprowadzenia egzaminu. Dodajemy z poziomu Formularza Lista Egzaminów nowy egzamin. Określamy jego datę oraz skład komisji egzaminacyjnej. Następnie dodajemy z poziomu Listy Zdających Egzamin nową pozycję. W otwartym Formularzu Wynik Egzaminu za pomocą przycisku Wybierz przechodzimy do listy zdających. Próbujemy odnaleźć zdającego na liście już istniejących wpisów. Najlepiej wyszukiwać po numerze PESEL. W przypadku odnalezieni osoby naciskamy przycisk Wybierz. W przypadku braku odpowiedniego wpisu dodajmy nową osobę za pomocą przycisku Dodaj. Po zatwierdzeniu wpisu pojawi się ona na liście zdających. Naciskamy przycisk Wybierz, co cofnie nas do okna Wyniku Egzaminu. Określamy odpowiednie uprawnienia zdającego i zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem Zapisz. Z poziomu Listy Zdających Egzamin możemy dokonać wydruku świadectwa podświetlonego zdającego za pomocą przycisku Drukuj

9 4. Ustawienia Formularz Lista użytkowników Systemu. Formularz Lista użytkowników Systemu jest to lista zdefiniowanych w systemie użytkowników systemu. Otwiera się po wybraniu opcji menu Ustawienia -> Użytkownicy. Dostępna dla użytkowników z uprawnieniami Administratora. Dodaj - powoduje dodanie nowego zdającego do listy i otwiera formularz Użytkownik służący do wypełnienia wartości nowej pozycji. Edytuj - otwiera z listy formularz Użytkownik z zawartością podświetlonej pozycji do zmiany. Usuń - powoduje skasowanie podświetlonej pozycji z listy. Operacja możliwa do wykonania pod warunkiem gdy użytkownik nie została powiązany z komisją, egzaminem lub też danymi zdającego jako wprowadzający lub zmieniający dane. Zmiana hasła otwiera z listy formularz Użytkownik w trybie zmiany hasła.

10 4.2. Formularz Użytkownik. Formularz Użytkownik służy do wprowadzenia oraz edycji danych użytkowników systemu Electro Card. Formularz pozwala na nadanie następujących uprawnień Administrator Systemu uprawnienia które dają użytkownikowi prawo dostępu do dodatkowych opcji takich jak: zarządzanie użytkownikami (menu: Ustawienia -> Użytkownicy) konfiguracja systemu (menu: Ustawienia -> Konfiguracja) Podgląd Wyników Egzaminu w przypisanych komisjach umożliwia użytkownikowi podgląd wyników egzaminów przeprowadzonych przez komisje do których został przypisany. we wszystkich komisjach- umożliwia użytkownikowi podgląd wyników egzaminów przeprowadzonych przez wszystkie komisje. Edycja Wyników Egzaminu w przypisanych komisjach umożliwia użytkownikowi wprowadzanie oraz edycję wyników egzaminów przeprowadzonych przez komisje do których został przypisany. we wszystkich komisjach- umożliwia użytkownikowi wprowadzanie oraz edycję wyników egzaminów przeprowadzonych przez wszystkie komisje. Drukowanie Świadectw w przypisanych komisjach umożliwia użytkownikowi drukowanie świadectw potwierdzających wyniki egzaminów przeprowadzonych przez komisje do których został przypisany. we wszystkich komisjach- umożliwia użytkownikowi drukowanie świadectw potwierdzających wyniki egzaminów przeprowadzonych przez wszystkie komisje.

11 Drukowanie Raportów w przypisanych komisjach umożliwia użytkownikowi drukowanie raportu z egzaminów przeprowadzonych przez komisje do których został przypisany. we wszystkich komisjach- umożliwia użytkownikowi drukowanie raportu z egzaminów przeprowadzonych przez wszystkie komisje. Wymiana Danych Import / Export umożliwia użytkownikowi : eksportowanie egzaminów oraz ich wyników do pliku XML. Importowanie egzaminów i ich wyników z pliku XML Formularz Ustawienia Systemu. Formatka Dane Firmy dostępna jest po wybraniu pozycji menu Ustawienia -> Konfiguracja. Zawiera szereg pól służących od pisania podstawowych informacji dotyczących oddziału Stowarzyszenia. Nazwa miasta w którym znajduje się oddział jest pobierana z pliku licencji dostarczanym po zakupie Oprogramowania. Dane te będą później drukowane np. na świadectwach. Formatka Ustawienia Haseł pozwala na włączenie polityki bezpiecznych haseł. Możliwe jest wymuszenie aby system żądał zmiany hasła dostępu dla wszystkich użytkowników co 30 dni.

12 Możliwe jest także wymuszenie odpowiedniej długość i złożoności haseł. Zaznaczenie opcji Wymuszaj bezpieczne hasła spowoduje ze hasła będą musiały mieć długość co najmniej 8 znaków oraz składać się z co najmniej jednej małej, co najmniej jednej dużej litery i co najmniej jednej cyfry Ustawienia Drukarki. Formularz Ustawienia Drukarki służy do wyboru oraz konfiguracji drukarki współpracującej z Oprogramowaniem Electro Card Pole 1 drukarka aktualnie wykorzystywana przez Oprogramowanie Electro Card. Przycisk 2 służy do zmiany drukarki powiązanej z Oprogramowaniem. Lista 3 lista dostępnych drukarek w systemie Windows.

13 Pole 4 wartości określające przesunięcie elementów wydruku świadectwa. Wartości X odpowiada za przesunięcie w prawo-lewo (wartość ujemna przesuwa w lewo zaś dodatnia w prawo), wartość Y za przesunięcie góra-dół. Ustawienia są zapisywane indywidualnie dla każdego stanowiska na którym uruchamiamy Oprogramowanie. Aby zmienić drukarkę aktualnie wykorzystywaną przez Oprogramowanie Electro Card należy wykonać następujące kroki : Zaznaczyć nową drukarkę na Liście 4. Przycisnąć Przycisk 2. W Polu 1 powinna pokazać się nazwa nowej drukarki. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź. 5. Główne Formularze 5.1. Formularz Lista Zdających. Jest to lista osób które przystępują do egzaminów. Zawiera podstawowe dane takie jak: nazwisko, imię, Pesel, rodzaj dokumentu, numer dokumentu, telefon Pole 1 Szukaj używane do wyszukiwania zdającego na liście zdających. Pole 2 określa po którym polu wyszukujemy pozycji na liście. Pole 2 powiązane jest z Polem 1. Dostępne pozycje to Nazwisko, Imię, PESEL, itd. Lista 3 lista wszystkich zdających zaewidencjonowanych w systemie. Przyciski 4: Pokaż - otwiera z listy formularz Dane Zdającego z zawartością podświetlonej pozycji do podglądu.

14 Dodaj - powoduje dodanie nowego zdającego do listy i otwiera formularz Dane Zdającego służący do wypełnienia wartości nowej pozycji. Edytuj - otwiera z listy formularz Dane Zdającego z zawartością podświetlonej pozycji do zmiany. Usuń - powoduje skasowanie podświetlonej pozycji z listy. Operacja możliwa do wykonania pod warunkiem gdy zdający nie ma przypisanego wyniku egzaminu. Wyniki- Otwiera okno wyników związanych z podświetlonym na liście zdającym. Wybierz- przycisk widoczny tylko wówczas, jeżeli lista została otwarta jako lista pomocnicza do wyboru, np. lista zdających otwarta z formularza Wynik Egzaminu. W celu wyszukania określonej osoby wybieramy w Polu 2 pozycję, po której chcemy wyszukiwać (dostępne są wszystkie kolumny: nazwisko, imię, Pesel itd.). Następnie w Polu 1 wpisujemy początek nazwiska czy nr PESEL. System podświetla na liście zdających pozycję pasującą do zadanego kryterium. Zaleca się wyszukiwanie po nr PESEL. Jest to najbardziej jednoznaczny sposób Formularz Dane Zdającego. Formularz Dane Zdającego służy do wpisywania oraz edycji danych zdającego.

15 5.3. Formularz Lista Komisji. Jest to lista komisji zdefiniowanych w systemie. Dostępne operacje: Dodaj - powoduje dodanie nowej komisji do listy i otwiera formularz Komisja służący do wypełnienia wartości nowej pozycji. Edytuj - otwiera z listy formularz Komisja z zawartością podświetlonej pozycji do zmiany. Usuń - powoduje skasowanie podświetlonej pozycji z listy. Operacja możliwa do wykonania pod warunkiem gdy komisja nie była przypisana do egzaminu

16 5.4. Formularz Komisja. Formularz służący do dodawania, edycji oraz usuwania komisji w systemie. Podczas dodawania ania oraz edycji użytkownik określa Numer Skrócony oraz Pełny Numer komisji. W polu Lista Sekretarzy znajdują się przyciski: Dodaj - powoduje dodanie nowego członka komisji do listy i otwiera formularz Sekretarz komisji służący do wypełnienia wartości nowej pozycji. Edytuj - otwiera z listy formularz Sekretarz komisji z zawartością podświetlonej pozycji do zmiany. Usuń - powoduje skasowanie podświetlonej pozycji z listy. Za pomocą powyżej opisanych przycisków określamy skład komisji. Każdy z tych przycisków wywołuje poniższy formularz. Przycisk w polu Sekretarz rz Komisji wywołuje formularz Lista Użytkowników z której wybieramy członka komisji.

17 Przycisk w polu Funkcja Sekretarza wywołuje formularz Słownik Funkcji Sekretarzy z którego wybieramy funkcję jaką ma sprawować dodawany, edytowany członek komisji Formularz Lista Egzaminów. Okno składa się z dwóch list. Z lewej strony znajduję się lista zdefiniowanych egzaminów. Po prawej stronie widnieje lista wyników egzaminów w ramach podświetlonego po lewej stronie egzaminu. Lista Egzaminów Pokaż otwiera z listy formularz Egzamin z zawartością podświetlonej pozycji do poglądu. Dodaj - powoduje dodanie nowego egzaminu do listy i otwiera formularz Egzamin służący do wypełnienia wartości nowej pozycji. Edytuj - otwiera z listy formularz Egzamin z zawartością podświetlonej pozycji do zmiany Usuń - usuwa z listy podświetloną pozycje. Operacja możliwa do wykonania pod warunkiem, że w ramach podświetlonego egzaminu brak wyników na Liście Zdających Egzamin Raport drukuje raport z egzaminu. Lista Zdających Egzamin Pokaż otwiera z listy formularz Wynik Egzaminu z zawartością podświetlonej pozycji do poglądu Dodaj - powoduje dodanie wyniku egzaminu do listy i otwiera formularz Wynik Egzaminu służący do wypełnienia wartości nowej pozycji. Edytuj - otwiera z listy formularz Wynik Egzaminu z zawartością podświetlonej pozycji do zmiany Usuń - usuwa z listy podświetlony wynik egzaminu. Drukuj Uruchamia mechanizm drukowania Świadectwa Kwalifikacyjnego. Obsługa mechanizmu drukowanie świadectw odbywa się za pomocą Formularza Wydruk Świadectwa.

18 5.6. Formularz Wydruk Świadectwa. Strona 1 Drukuje pierwszą stronę świadectwa. Strona 2 Drukuje drugą stronę świadectwa. Po wydrukowaniu drugiej strony świadectwa system przechodzi do następnego wyniku egzaminu. Będzie to widoczne w polu Pozycja Egzaminu Strona 1 i 2 Drukuje pierwszą i drugą stronę jednocześnie. Opcja wykorzystywana przy wydruku w trybie Duplex. Po wydrukowaniu system przechodzi do następnego wyniku egzaminu. Będzie to widoczne w polu Pozycja Egzaminu Poprzednia przechodzi do poprzedniej wyniku egzaminu w ramach aktywnego egzaminu. Następna przechodzi do następnego wyniku egzaminu w ramach aktywnego egzaminu Formularz Egzamin służy do definiowania egzaminu Pole 1 Data Egzaminu za pomocą tego pola określa się datę egzaminu. Pole 2 Komisja rozwijana lista służąca do wybrania komisji która będzie przeprowadzać egzamin. Lista 3 Członkowie Komisji lista członków komisji wybranej w Polu 2.

19 Przyciski 4 służą do dodawania lub usuwania członka ze Składu Zespołu Egzaminacyjnego. Przycisk >> przenosi członka komisji do Składu Zespołu Egzaminacyjnego. Natomiast Przycisk << usuwa członka ze Składu Zespołu Egzaminacyjnego. Lista 5 - Skład Zespołu Egzaminacyjnego - lista członków Składu Zespołu Egzaminacyjnego przypisana do aktualnego egzaminu Formularz Wynik Egzaminu. Formularz służący do określenia uprawnień do jakich zadający przystąpił podczas egzaminu. 1 Zdający lista pól z podstawowymi informacjami o zdającym. Przycisk Wybierz - przycisk który otwiera Formularz Lista Zdających. Na liście tej szukam zdającego którego chcemy powiązać z wprowadzanym wynikiem. Numer kolejny numer wyniku w ramach aktualnego egzaminu. Numer ten jest nadawany automatycznie, natomiast użytkownik może go skorygować ręcznie. Należy pamiętać, że numer musi być unikalny w ramach roku kalendarzowego Grupa grupa uprawnień. E\D określa typ uprawnień Eksploatacja lub Dozór. Wynik Wynik egzaminu. Zaznaczone pole oznacz wynik pozytywny, odznaczone wynik negatywny. Duplikat zaznaczenie pola oznacza że wydano duplikat. Pole daty obok określa datę wydania duplikatu. Opłacono zaznaczenie pola oznacza że opłacono egzamin. Pole daty obok, określa datę opłaty egzaminu.

20 6. Menu Ustawienia Słowniki o Słownik Funkcji Sekretarzy o Słownik Rodzaju Dokumentu o Słownik Płci Użytkownicy otwiera formularz Lista Użytkowników Systemu. Pozycja dostępna dla użytkowników z uprawnieniami Administratora. Konfiguracja otwiera formularz Ustawienia Systemu. Pozycja dostępna dla użytkowników z uprawnieniami Administratora. Ustawienia Drukarki otwiera formularz Ustawienia Wydruku. Kopia Bazy Danych otwiera formularz do robienie kopii bezpieczeństwa bazy danych. Przywracanie Bazy Danych otwiera formularz do przywracania bazy danych z kopii bezpieczeństwa Raporty Przeegzaminowani w okresie otwiera formularz do określenia parametrów wydruku. Protokół otwiera formularz do określenia parametrów wydruku. Przeegzaminowani w okresie do CSV otwiera formularz do określenia parametrów eksportu listy wyników do pliku CVS.

21 6.3. Wymiana danych Eksport opcja Oprogramowania służąca do eksportu wyników egzaminów do pliku XML. Import - opcja Oprogramowania służąca do importu wyników egzaminów z pliku XML.

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny WeriOn. 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT. 21.09.2015 r.

Biuletyn informacyjny WeriOn. 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT. 21.09.2015 r. Biuletyn informacyjny WeriOn 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT 21.09.2015 r. Uwaga ten Biuletyn informacyjny WeriOn nie zawiera informacji dotyczących instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw

Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw Wymagania sprzętowe i programowe: procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 64, system operacyjny Windows Vista,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny WeriOn. 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG. 28.09.2015 r.

Biuletyn informacyjny WeriOn. 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG. 28.09.2015 r. Biuletyn informacyjny WeriOn 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG 28.09.2015 r. Uwaga ten Biuletyn informacyjny WeriOn nie zawiera informacji dotyczących instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu ODBCImportYOTOGI do pracy z systemem Yotogi.

Konfiguracja programu ODBCImportYOTOGI do pracy z systemem Yotogi. Konfiguracja programu ODBCImportYOTOGI do pracy z systemem Yotogi. Program ODBCImportYOTOGI służy do pobierania danych o pracownikach oraz rejestracjach na terminalach zapisanych w bazie danych systemu

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA !!! UWAGA Program Do windykacji naleŝności WINDYKATOR naleŝy instalować wyłącznie poprzez załączony Instalator programu, co zapewni prawidłową pracę. INSTALOWANIE RĘCZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA np.. MS

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids. Nautilus LAB Moduł Cytologia/Histopatologia Podręcznik administratora systemu ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.pl Wersja 1.0-11_2011 Stanowisko główne i stanowiska zależne Stanowisko

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instalacja PS Bonus Pack Przed przystąpieniem do instalacji PS Bonus Pack należy wcześniej zainstalować program

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

PCPR. Konfigurator programu. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Konfigurator programu. www.pcpr.tylda.eu PCPR Konfigurator programu TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo