Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się"

Transkrypt

1 INFORMACJE O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim od aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy będzie wykorzystanych, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia. Na początku warto ustalić plan działania: określić pracę, jaką jesteśmy zainteresowani-co lubię robić, w czym jestem dobry, jakie cenię wartości? jaką posiadam wiedzę i umiejętności jak szukać pracy-jakie sposoby szukania pracy można wykorzystać, jak pisać życiorys, list motywacyjny, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej na koniec gdzie złożyć CV oraz jak znaleźć firmy, które byłyby zainteresowanie mną jako pracownikiem. ABC POSZUKIWANIA PRACY: Aktywność bądź aktywny, wykorzystuj wszelkie dostępne możliwości a przede wszystkim nie czekaj aż praca sama Cię znajdzie. Bezpośredniość najefektywniejsze są bezpośrednie kontakty ze znajomymi, pracodawcami lub urzędami pracy. Cierpliwość nawet po wykonaniu kroku A i B może okazać się, że trzeba będzie poczekać na znalezienie pracy, bowiem jest to proces długotrwały i konieczne jest wykazanie się ogromną cierpliwością. METODY POSZUKIWANIA PRACY: Kontakty prywatne jeden z bardziej skutecznych sposobów poszukiwania pracy. Według badań ok % ofert pracy nigdy nie jest publicznie ogłaszane. Oferty te są przekazywane przez nieformalne kontakty. Dotyczy to w głównej mierze pracy nie wymagającej kwalifikacji, ale nie zawsze. Pracodawca korzysta z tego sposobu, gdyż chce ograniczyć koszty pracy, osoby polecone są bardziej wiarygodne i można im zaufać, lepiej gdy zarobi osoba znajoma, itp. Ważne jest zatem aby uruchomić wszystkie kontakty i poinformować wszystkie znajome osoby o tym, że poszukujemy pracy Wystarczy, że choćby jedna z nich dostarczy nam informację o ciekawej ofercie lub poleci nas pracodawcy, by w ten sposób dość szybko podjąć zatrudnienie.

2 Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się liczyć z dużą ilością aplikujących na to samo stanowisko. Na ogół firmy podają w ogłoszeniach cechy kandydata idealnego a o takiego na rynku bardzo trudno. Nie wszyscy kandydaci spełniają określone w ogłoszeniach kryteria i są odrzuceni. Wtedy pracodawca sięga po kandydatów np. z cennymi dla niego umiejętnościami lub doświadczeniem. Korzystaj również z pism specjalistycznych i branżowych, można tam znaleźć ogłoszenia z konkretnego, interesującego nas sektora. Internet to medium, które zdobywa sobie coraz większe grono zwolenników. Szybko i łatwo można mieć dostęp do ogromnej ilości ofert pracy. Poza tym można po zalogowaniu na odpowiedniej stronie udostępnić swoje dane wielu pracodawcom i dzięki temu praca sama może nas znaleźć. Radio, telewizja, telegazeta - również emitowane przez stacje radiowe czy telewizyjne programy na temat rynku pracy przekazują wiedzę na temat sytuacji na ogólnokrajowym lub na lokalnym rynku pracy, np. w zakresie zawodów przyszłościowych. Programy takie mają zachęcić odbiorców do aktywnego działania, wskazywać im drogę do znalezienia pracy, pokazać sposoby na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Zdarza się, że w audycjach prezentowane są aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach to nie tylko źródło informacji ale przede wszystkim metoda. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach wyprzedzasz przyszłe oferty pracy. Próbuj dostać się do pracodawców i porozmawiaj z nimi, zostaw swoje dokumenty i przypominaj o sobie telefonicznie. Nie zrażaj się, jeśli nie odpowiadają to sposób dla wytrwałych i odpornych na różne przeciwności. Zamieszczanie własnych ofert Własna oferta to krótka informacja o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu (absolwenci będą pisać raczej o swoich predyspozycjach). Możemy w niej zamieścić także inne swoje cechy atrakcyjne dla pracodawców, takie jak wiek, specjalne umiejętności, dyspozycyjność. Nie zapomnijmy, w jaki sposób można się z nami skontaktować. Własną ofertę zamieszczany: w prasie na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń rozdajemy znajomym z prośba o pomoc w poszukiwaniu pracy wysyłamy do pracodawcy lub zostawiamy w odwiedzanych firmach. Własną ofertę możemy zgłosić w lokalnej stacji radiowej. Oferty zamieszczane w środkach masowego przekazu muszą być krótkie i zwięzłe, oferta zostawiona u pracodawcy powinna być bardziej rozbudowana, prawidłowo zaadresowana i zawierać informacje: kto i jakiej pracy poszukuje i sposób kontaktowania się. Pamiętaj aby zachować kopię na wypadek zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Poszukując pracy możemy przygotować nawet kilka własnych ofert, w zależności od rodzaju zajęcia, jakie chcemy znaleźć.

3 Urzędy Pracy należą do najbardziej popularnych miejsc, w których można szukać pracy. Urzędy świadczą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizacji szkoleń i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Zatrudnieni tam pośrednicy pracy starają się dopasować posiadane przez urząd oferty dla osób zgłaszających się w celu poszukiwania pracy. Doradcy zawodowi udzielą pomocy w zakresie wyboru miejsca zatrudnienia, specjaliści ds. rozwoju zawodowego pomogą w dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb pracodawców a liderzy klubu pracy pouczą jak aktywnie poszukiwać pracy na krajowym lub lokalnym rynku pracy. Przy wojewódzkich urzędach pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, umożliwiające obok zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy także skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego. Agencje zatrudnienia coraz bardziej popularne na rynku pracy. Prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i/lub pracy tymczasowej. Mogą działać zgodnie z prawem wtedy, gdy uzyskają wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Posiadają oferty jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Działanie agencji opiera się głównie na szukaniu pracowników spełniających wymagania konkretnego pracodawcy. Wyszukują kandydatów spełniających określone kryteria, przeprowadzają wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację a następnie przedstawiają pracodawcy osoby, które w największym stopniu spełniają postawione przez niego wymagania. Każda agencja posiada komputerową bazę danych osób poszukujących pracy i warto znaleźć się w takiej bazie. Usługi w zakresie świadczenia pracy tymczasowej polegają na szukaniu na zlecenie firm pracowników do pracy sezonowej, na zastępstwo za chorego lub przebywającego na dłuższym urlopie pracownika. Propozycje mogą dotyczyć pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych, np. z zakresu prowadzenia biura lub księgowości. Dzięki pracy czasowej można zdobyć doświadczenie a z czasem może ona zmienić się w stałe zatrudnienie. Biura Karier działające przy wyższych uczelniach służą informacją oraz radą głównie studentom i absolwentom. Pomagają im przejść z etapu nauki do poszukiwania zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania we współczesnym rynku pracy. Prowadzą doradztwo zawodowe, dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami. Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie.

4 Targi pracy to spotkanie większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy. Trwają 1-2 dni, oferują na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców różne miejsca pracy. Na targach zorientujesz się jakiego rodzaju stanowiska oferują firmy, jakie mają wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji Praktyki, staże, wolontariat są to istotne metody zdobycia doświadczenia zawodowego i mogą w wielu wypadkach zaowocować znalezieniem pracy. stwarzają możliwość zaprezentowania się pracodawcy jako właściwy pracownik. POSZUKIWANIE PRACY ZA GRANICĄ Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy należy pamiętać, że znalezienie pracy jest czynnością trudną zarówno w kraju jak i za granicą. Niektóre jednak sektory europejskiego rynku pracy mogą oferować duże możliwości - chodzi przede wszystkim o sektor turystyki i usługi (usługi finansowe i doradztwo w zarządzaniu), sektor budownictwa i gastronomii, sektor IT i niektóre działy sektora zdrowia jak również o pracę sezonową w rolnictwie. Warto również pamiętać, że możliwości podjęcia pracy różnią się w zależności od regionów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz od szybko zmieniającej się sytuacji. EURES skrót od (ang.) European Employment Services, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia. Jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinie a także w Szwajcarii (która posiada status obserwatora EOG). Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. Współpraca tych instytucji jest koordynowana przez Komisję Europejską aby ułatwić swobodny przepływ pracowników poprzez: międzynarodowe pośrednictwo pracy informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

5 Aby znaleźć pracę warto przed wyjazdem: Odwiedzić portal internetowy EURES, gdzie znajdują się oferty pracy, informacje o warunkach pracy i życia oraz o rynku pracy jak również linki do innych użytecznych informacji. Można tam również udostępnić swoje CV dla potencjalnych pracodawców w całej Europie Skontaktować się z wojewódzkim urzędem pracy w celu uzyskania zindywidualizowanej porady doradcy EURES, który ma możliwość sprawdzenia oferty pracy w systemie EURES i skonsultować ją z doradcami EURES z kraju, do którego mamy zamiar wyjechać Sprawdzić oferty pracy w gazetach kraju przyjmującego (główne biblioteki publiczne otrzymują je regularnie) pamiętając o tym, że wiele specjalistycznych gazet ogłasza oferty pracy dotyczące określonych działów zawodowych Skontaktować się z publicznymi służbami zatrudnienia danego kraju, która powinna udzielić porady pamiętając, że jako obywatel EOG posiadamy takie same prawa w innym państwie członkowskim, jak jego obywatele. Należy poprosić o kontakt z doradcą EURES, który posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy obcokrajowcom. METODY POSZUKIWANIA PRACY ZA GRANICĄ: Najpopularniejszym sposobem uzyskania informacji o ofertach pracy oraz pomocy w znalezieniu pracy są publiczne służby zatrudnienia W wielu państwach istnieją prywatne agencje zajmujące się szukaniem pracy tymczasowej. Należy wcześniej sprawdzić, czy pobierają one opłatę za swoje usługi zapoznać się z rodzajem umów o pracę Istnieją również prywatne agencje rekrutacyjne, specjalizujące się w o Fertach pracy dla kadry menedżerskiej lub w specjalistycznych sektorach Bardzo powszechne staje się spontaniczne składanie podań o prace bezpośrednio do przedsiębiorstw. Należy przedstawić swoją aplikację w formie listu, opisującego posiadane kwalifikacje, doświadczenie oraz powody szczególnego zainteresowania daną firmą. Wiele firm posiada również własne strony internetowe poświęcone rekrutacji online, gdzie można złożyć aplikację w formie elektronicznej. Ważne jest nawiązywanie kontaktów osobistych, informacje o ofertach pracy są często przekazywane w sposób nieformalny. Przebywanie przez pewien czas w wybranym kraju na praktyce lub stażu zawodowym jest najlepszym sposobem na poznanie kraju i szukanie tam pracy.

6 Sposobem na podjęcie legalnej pracy jest także samozatrudnienie (możliwość uprawiania wolnego zawodu, świadczenia usług rzemieślniczych, przemysłowych, handlu w krajach UE). PRZYDATNE STRONY: