KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a) w życie uczelni Dobrze - angażuję się od czasu do czasu jeśli mam taką potrzebę Obojętne - nie interesuje mnie trwała relacja z uczelnią Brak relacji - nie uczestniczę w życiu uczelni 2. Czy posiada Pan(i) wpływ na życie uczelni i sposób w jaki prowadzone jest kształcenie? : czuję, że mam wpływ na funkcjonowanie uczelni i wprowadzane na niej zmiany posiadam możliwość wyrażenia opinii na temat jakości zajęć poprzez ocenę wykładowców (za pomocą ankiety internetowej lub tradycyjnej) uczelnia prowadzi ranking wykładowców, który wpływa na kreowanie systemu kształcenia na uczelni studenci posiadają możliwość kontaktu z wykładowcami nawet po zajęciach np.: on-line propozycje zmian zgłaszane są samorządowi studenckiemu, który przedstawia je władzom uczelni : nie posiadam żadnego wpływu na życie uczelni jakość zajęć oraz praca wykładowców nie jest poddawana opinii studentów mimo wypełnianych przez studentów ankiet władze uczelni nie reagują na zawarte w nich opinie i uwagi uczelnia nie prowadzi rankingu wykładowców studenci nie mają możliwość kontaktu z wykładowcami po zajęciach samorząd studencki nie reaguje na potrzeby studentów, zgłaszane propozycje zmian nie są brane pod uwagę

2 3. Czy jest Pan(i) zaangażowana/y w działalność samorządu studenckiego?, ponieważ, ponieważ 4. W jakim stopniu studia spełniają Pana(i) oczekiwania w zakresie rozwoju zawodowego? Zdecydowanie spełniają Raczej spełniają Trudno powiedzieć Raczej nie spełniają Zdecydowanie nie spełniają 5. Czy system studiowania przyjęty na uczelni jest dostosowany do Pana(i) potrzeb? mam zdania Studia dzienne Studnia wieczorowe Studia zaoczne 6. Jeśli w pytaniu powyżej padła odpowiedź "nie", to co proponował(a) by Pan(i) zmienić aby go udoskonalić? Stworzenie możliwości indywidualnego doboru tematyki zajęć z wachlarza proponowanego w danej dziedzinie Wprowadzenie dodatkowych zajęć z umiejętności miękkich tj.: komunikacja, autoprezentacja, umiejętności interpersonalne, itp. Zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych, zawodowych 7. Czy posiada Pan(i) jakiekolwiek doświadczenie zawodowe - włączając wolontariat i praktyki?

3 8. Jak ocenia Pan(i) swoje perspektywy zawodowe (w najbliższych 5 latach)? Bardzo dobrze Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle 9. Jak Pana(i) zdaniem uczelnia może ułatwić studentowi start na rynku pracy? Umożliwienie studentom udziału w stażach i praktykach zawodowych Stworzenie możliwości zapoznania się z ofertą różnych pracodawców Spotkania z udziałem potencjalnych pracodawców Organizowanie cyklicznych targów/giełd pracy Zapewnienie wiedzy specjalistycznej poprzez ułatwienie dostępu do kursów zakończonych zdobyciem przez studenta różnego rodzaju uprawnień zawodowych Udział w szkoleniach doskonalących umiejętności interpersonalne Prowadzenie serwisu internetowego z aktualnymi ofertami pracy, terminami kursów i szkoleń, miejscem umożliwiającym zamieszczenie swojego CV, itp. 10. Czy Pana(i) zdaniem uczelnia przygotowuje studenta do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej?, prowadzone są zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, nie ma żadnych zajęć, które przygotowywałyby studentów do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, oferowane zajęcia w mojej opinii nie są wystarczające do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej Inna odpowiedź 11. Co zachęciłoby Pana(nią) do utrzymywania stałego kontaktu z uczelnią? Możliwość udziału w stażach i praktykach (krajowych i zagranicznych) zawodowych Organizowanie przez uczelnię cyklicznych giełd pracy

4 Łatwy dostęp do kursów specjalistycznych zakończonych zdobyciem różnego rodzaju uprawnień zawodowych (tj. niższa cena niż ta dostępna na rynku, szeroki katalog kursów specjalistycznych) Możliwość udział w szkoleniach doskonalących umiejętności interpersonalne absolwentów uczelni 12. Czy uczelnia, której jest Pan(i) studentem(ką) prowadzi Biuro Karier lub inne działania o podobnym charakterze? wiem 13. Jeśli tak, czy korzysta Pan(i) z oferty Biura Karier lub działań o podobnych charakterze? 14. Z jakiego rodzaju wsparcia uczelni Pan(i) korzysta? doradztwa zawodowego bazy ofert pracy / wolontariatu/ praktyk giełd pracy pomocy przy pisaniu CV, listów motywacyjnych i innych dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji szkoleń rozwijających umiejętności interpersonalne inne 15. Jeśli nie korzysta Pan(i) z prowadzonych przez uczelnię działań, co jest tego przyczyną? Oferta nie zaspakaja moich potrzeb i oczekiwań W mojej ocenie proponowane działania są nieefektywne Barierą w korzystaniu z oferty jest niedostosowany czas pracy Biura do możliwości czasowych studenta pracującego

5 16. Czy planuje Pan(i) podjąć kolejne studia?, na swojej macierzystej uczelni, na innej uczelni, nie czuję takiej potrzeby 17. Która forma dokształcenia wydaje się jest Panu(i) szczególnie atrakcyjna? Studia doktoranckie Studia podyplomowe (min. 1 rok) Krótkie formy szkoleniowe tj. seminaria, kursy, warsztaty w formie stacjonarnej (tradycyjnej) (2-7 dni) Szkolenia e-learningowe (kształcenie na odległość) Szkolenia blended- learning (łaczące dwie formy stanconarną i kształcenia na odległość) Materiały edukacyjne do samodzielnej nauki 18. Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) otrzymywaniem informacji dotyczących swojej uczelni (oferta uczelni, aktualności, dorobek naukowy, newsy z życia uczelni, itp.) mam zdania 19. Jaka forma kontaktów z uczelnią byłaby dla Pana(i) najbardziej pożądana? Newsletter z życia uczelni (zawierający opis wydarzeń, aktualną ofertę edukacyjną, itp.) Forum absolwentów (wg. tematów, wg. kierunków studiów) Aktywność w mediach społecznościowych, np. na uczelnianym facebooku Systematyczne spotkania w ramach działalności Klubu Absolwenta Cykliczny periodyk z życia uczelni i jej absolwentów 20. Czy jako absolwent(ka) chciałby Pan(i) korzystać z zasobów wiedzy zgromadzonej na uczelni?, nie jest mi to potrzebne wiem

6 21. Jaka forma korzystania z zasobów wiedzy uczelni byłaby dla Pana(i) najbardziej satysfakcjonująca? Dostęp on line do biblioteki uczelni Forum dyskusyjne, w którym biorą udział wykładowcy Dostęp do najnowszych publikacji i badań prowadzonych przez uczelnię 22. Jakie według Pana(i) należałoby wprowadzić zmiany, które w efekcie mogłyby wpłynąć na zmianę systemu kształcenia, tak aby był bardziej efektywnym i dostosowanym do potrzeb rynku pracy?.. Proszę wypełnić metryczkę badania 23. Rok urodzenia Płeć Kobieta Mężczyzna 25. Rok studiów Rodzaj studiów dzienne wieczorowe i zaoczne

7 27. Status student pracujący student niepracujący 28. Typ uczelni: Publiczna publiczna 29. Uczelnia

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Rok akademicki 203/204 Luty 205 Dział Jakości Kształcenia Spis treści. Problematyka

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy,

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało:

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało: BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO WYBORU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH, MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH (ZE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz HEGESCO

Kwestionariusz HEGESCO With the support of the Education and Culture Lifelong Learning Programme of the European Union Projekt realizowany przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej Education and Culture Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo