Ustawowa Ocena i Deklaracje (Statutory Assessments and Statements)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawowa Ocena i Deklaracje (Statutory Assessments and Statements)"

Transkrypt

1 Partnerstwo Rodziców w Wirral Ustawowa Ocena i Deklaracje (Statutory Assessments and Statements) oraz pomoc przy spisywaniu Państwa wniosku z dodatkowymi informacjami Polish Language Version Published August 2011 In accordance with the SEN Code of Practice (2001) and the Education Act (1996)

2 Czym jest deklaracja? Deklaracja szczególnych potrzeb edukacyjnych to dokument o charakterze prawnym, który określa potrzeby Państwa dziecka oraz wszelkie formy specjalnej pomocy, jaką dziecko otrzyma. Władze lokalne sporządzą taką deklarację, jeśli szkoła nie jest w stanie w odpowiedni sposób wyjść naprzeciw potrzebom Państwa dziecka. Lokalne władze mogą następnie podjąć decyzję o przeprowadzeniu ustawowej oceny. Czym jest ustawowa ocena? Jest to szczegółowa ocena mająca na celu zdefiniowanie szczególnych potrzeb edukacyjnych Państwa dziecka oraz wszelkiej specjalnej pomocy, jakiej może ono wymagać. Ocena będzie obejmować raporty od szeregu różnych osób, np.: Państwa szkoły lub przedszkola Państwa dziecka psychologa edukacyjnego lekarza pracownika opieki społecznej (który przekaże swoje opinie tylko w wypadku, gdy zna on/ona Państwa dziecko innych osób, które pracują wraz z Państwa dzieckiem lub zapewniają mu wsparcie. Kto może wystąpić o przeprowadzenie ustawowej oceny? szkoła lub przedszkole Państwa dziecka Państwo inne agencje, np. służba zdrowia lub opieka społeczna może zasygnalizować potrzeby dziecka władzom lokalnym.

3 Jesli szkoła lub przedszkole wystąpią o przeprowadzenie ustawowej oceny, władze lokalne skontaktują się z Państwem z zapytaniem, czy wyrażają Państwo na to zgodę. Poproszą także Państwa o informację, czy pragną Państwo przekazać jakiekolwiek dodatkowe dane/dokumenty. Będą Państwo na to mieli czas co najmniej 29 dni. Jako rodzice mogą Państwo wystąpić o przeprowadzenie ustawowej oceny, jeśli są Państwo zdania, iż potrzeby Państwa dziecka nie są zaspokajane w ramach planów Early Years Action/School Action lub też Early Years Action Plus/School Action Plus. Sugerujemy, by najpierw omówić tą kwestię ze szkołą Państwa dziecka. Mogą Państwo także przedyskutować to z Zespołem Partnerstwa Rodziców (Parent Partnership Service) pod numerem By móc samodzielnie wystąpić o przeprowadzenie oceny, prosimy o kontakt listowny z: Mr. David Armstrong Director of Children s and Young People s Service Metropolitan Borough of Wirral Hamilton Building Conway Street Birkenhead CH41 4FD Ważne jest, by podać następujące informacje o dziecku: datę urodzenia nazwę przedszkola/szkoły, do której dziecko uczęszcza czy z kimkolwiek rozmawiali już Państwo o dziecku kopie wszelkich raportów przykład pracy szkolnej Państwa dziecka opinie dziecka dlaczego pragną Państwo, by dziecko zostało poddane ocenie. (Mogą Państwo skorzystać z sugestii na stronie 6)

4 Jeśli wniosek o przeprowadzenie oceny zostanie złożony przez Państwa, lokalne władze zwrócą się listownie do: szkoły Państwa dziecka z prośbą o przekazanie wszelkich informacji o jego/jej potrzebach zapytają, czy posiadają Państwo jakiekolwiek dalsze informacje. Mogą to być np. raporty od innych agencji, jak służba zdrowia lub opieka społeczna innych agencji w celu powiadomienia ich, że mogą one zostać poproszone o udzielenie opinii na temat Państwa dziecka. Co się stanie po złożeniu wniosku o ocene? Decyzja o przeprowadzeniu ustawowej oceny podejmowana jest na podstawie otrzymanych informacji przez spotykającą się raz na tydzień komisję złożoną z profesjonalistów z dziedziny edukacji. W wiekszości przypadków władze lokalne powinny podjąć decyzję o przeprowadzeniu oceny w przeciągu 6 tygodni od otrzymania wniosku. Po przeanalizowaniu wszystkich otrzymanych informacji władze lokalne mogą zdecydować, że: szczególne potrzeby edukacyjne Państwa dziecka mogą nadal być spełniane w ramach planów Early Years Action Plus/School Action Plus. W takim przypadku nie zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu oceny; lub konieczne są dalsze informacje o szczególnych potrzebach edukacyjnych Państwa dziecka. W takim wypadku władze lokalne rozpoczną proces oceny.

5 Jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją władz, mogą Państwo to przedyskutować z przypisanym pracownikiem władz lokalnych. Jeśli nadal nie wyrażają Państwo zgody na podjętą decyzję, mają Państwo prawo do skorzystania z usługi rozwiązywania różnicy zdań. Będzie ona obejmowała pomoc niezależnego mediatora. Mediator może pomóc obydwu stronom spróbować dojść do porozumienia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Parent Partnership pod numerem Mogą Państwo także wnieść apelację do Trybunału ds. Szczególnych Potrzeb Edukacyjnych (SEN): SENDIST, SEN Appeals Mowden Hall, Staindrop Road Darlington DL3 9BG Infolinia SEN: Strona internetowa: Szczegóły o sposobie składania apelacji można uzyskać od Państwa przypisanego pracownika władz lub z biura Parent Partnership. Jeśli odmówiono Państwu przeprowadzenia ustawowej oceny, mogą Państwo złożyć kolejny wniosek po upływie sześciu miesięcy. Jaki jest przebieg procesu oceny? Jeśli władze lokalne podejmą decyzję o przeprowadzeniu oceny, otrzymają Państwo imię i nazwisko przypisanego pracownika władz. Będzie on/ona w stanie pomóc Państwu na każdym etapie procesu. Partnerstwo Rodziców w Wirral (Wirral Parent Partnership) może by w stanie zaoferować pomoc pracownika Niezależnej Pomocy dla Rodziców, który zapewni Państwu wsparcie podczas procesu oceny. Prosimy o telefon do biura Parent Partnership pod numer w celu uzyskania dalszych informacji.

6 W trakcie przeprowadzania oceny informacje uzyskiwane są od: Państwa Państwa dziecka szkoły Państwa dziecka psychologa edukacyjnego profesjonalistów służby zdrowia, jak np. lekarza, terapeuty zajęciowego, terapeuty mowy i języka, fizjoterapeuty lub wizytatora służby zdrowia opieki społecznej innych agencji zaangażowanych w pomoc Państwa dziecku. Wkład rodziców w proces oceny Bardzo istotne jest, by władze lokalne posiadały pełne informacje o szczególnych potrzebach edukacyjnych Państwa dziecka. Jeśli otrzymują Państwo pomoc ze strony pracownika Niezależnej Pomocy dla Rodziców, będzie on/ona w stanie Państwu w tym pomóc. Poniżej podane są przykładowe informacje, które mogą Państwo uwzględnić: Czy pamiętają Państwo jakiś szczegół z wczesnych lat życia dziecka, który może okazać się istotny? Czy byli Państwo wtedy zadowoleni z postępów? Kiedy po raz pierwszy odnieśli Państwo wrażenie, że coś jest nie tak jak powinno być? Co się wydarzyło? Jakich porad lub pomocy Państwu udzielono?

7 Co miało miejsce od tamtego czasu? Jaki jest obecny stan dziecka? Ogólny stan zdrowia Rytm jedzenia i snu, ogólna kondycja fizyczna, nieobecności w szkole, pomniejsze choroby, kaszel i przeziębienia. Poważniejsze choroby/wypadki lub okresy czasu spędzone w szpitalu. Jesli twoje dziecko jest niepełnosprawne lub ma stwierdzony stan chorobowy, w jaki sposób wpływa to na nie? Czy podawane są leki lub stosowana specjalna dieta? Ogólna czujność, poziom zmęczenia, objawy zażywania narkotyków. Czynności pozaszkolne Członkostwo w klubach, wydarzenia sportowe; Czy dziecko ma jakiekolwiek problemy z wychodzeniem z domu w pojedynkę? Czy Państwa dziecko otrzymuje dodatkową pomoc/świadczenia by umożliwic mu w pełni korzystanie z powyższych czynności pozaszkolnych? Związki z otoczeniem Związki z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi i innymi osobami zarówno w domu, jak i poza nim. Czy dziecko z łatwością nawiązuje przyjaźnie? Zachowanie w domu Czy dziecko współpracuje z otoczeniem, umie się podzielić rzeczami, potrafi słuchać; czy wykonuje polecenia, pomaga w domu, proponuje pomoc, czy stosuje się do rodzinnej rutyny i zasad? Nastroje: dobre i złe, dąsanie się, napady złości, czułość?

8 Relacje i zachowanie w szkole Związki z innymi dziećmi i nauczycielami; postępy w czytaniu, pisaniu i liczeniu; inne przedmioty i zajęcia w szkole. W jaki sposób szkoła pomogła dziecku? Czy poproszono Państwa o pomoc w zadaniach domowych, jak np. ze słuchaniem, jak dziecko czyta? Co jest dla dziecka łatwe, a co sprawia mu/jej trudności? Państwa ogólne opinie Jakie Państwa zdaniem są szczególne potrzeby edukacyjne Państwa dziecka? Jak moźna im najlepiej sprostać? Jak wypada porównanie Państwa dziecka z innymi dziećmi w tym samym wieku? W czym dziecko jest dobre; jakie czynności sprawiają mu przyjemność? O co dziecko się martwi? Czy zdaje sobie sprawę z trudności? Jakie są Państwa obawy? Opinia Państwa dziecka Jakie są odczucia Państwa dziecka odnośnie szkoły? Państwa dziecko może rownież chcieć wypowiedzieć sie na ten temat. Czy pragną Państwo podać jakiekolwiek inne informacje: o Państwa rodzinie wydarzeniach dużej wagi, które mogły mieć wpływ na dziecko o relacjach innych osób. Z kim pragnęliby Państwo zacieśnić kontakty? Jak Państwa zdaniem potrzeby dziecka wpływają na potrzeby rodziny? Prosimy pamiętać o podpisaniu Państwa raportu i opatrzeniu go datą; prosimy też wyraźnie zaznaczyć, iż chodzi o Państwa uwagi/raport związany z Ustawową Oceną.

9 Co się stanie po zebraniu wszystkich informacji? Po otrzymaniu/przeanalizowaniu wszystkich informacji przez władze lokalne podjęte zostaną następujące kroki: władze wystosują sugerowaną deklarację; lub napiszą do Państwa z wyjaśnieniem przyczyn niewystawienia deklaracji szczególnych potrzeb edukacyjnych i wystawią w zamian notę zastępczą. Proces zbierania wszystkich informacji/wystosowania deklaracji lub noty zastępczej powinien zostać zakończony w przeciągu 12 tygodni z wyłaczeniem wakacji letnich. Co zawiera deklaracja? Deklaracja składa się z sześciu części. Część 1 zawiera imiona i nazwiska Państwa oraz dziecka, jak również adres i inne szczegóły. Część 2 określa szczególne potrzeby edukacyjne dziecka zidentyfikowane w trakcie oceny. Część 3 opisuje: - zabezpieczenia i kroki, które zdaniem władz lokalnych powinny zostać podjęte w celu sprostania potrzebom dziecka; - cele do osiągnięcia dzięki tej specjalnej pomocy; - ustalenie celów krótkoterminowych, oraz - regularne przeglądy postępów dziecka na drodze do osiągnięcia tych celów. Część 4 zawiera nazwę szkoły, która podejmie działania, lub też ustalenia władz lokalnych w kwestii takich działań, jeśli nie będzie to szkoła.

10 Część 5 podaje szczegóły odpowiednich potrzeb dziecka nie związanych z edukacją, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez służbę zdrowia, opiekę społeczna lub inne agencje i władze lokalne. Część 6 opisuje, w jaki sposób dziecko otrzyma pomoc konieczną w celu sprostania jego/jej potrzebom nie związanym z edukacją. Co się stanie po przygotowanu deklaracji dla mojego dziecka? Zanim Państwo otrzymają ostateczną deklarację, władze lokalne wyślą Państwu sugerowany tekst deklaracji. Będzie on zawierał kopie raportów zebranych w trakcie oceny. Na tym etapie będą Państwo w stanie przekazać uwagi na temat treści deklaracji. Uwagi te musza być poparte informacjami zawartymi w dołączonych raportach. W części 4 nie zostanie podana nazwa szkoły. Państwa dziecko będzie zwykle nadal objęte edukacją w swojej miejscowej szkole. Mają jednak Państwo prawo do wyrażenia swojej preferencji co do konkretnej szkoły, zaś lokalne władze muszą wymienić wybraną przez Państwa szkołe pod warunkiem, że: szkoła jest odpowiednia do wieku dziecka, jego/jej zdolności oraz umiejętności, jak również szczególnych potrzeb edukacyjnych wymienionych w Części 2 deklaracji; poziom obecności dziecka na zajęciach zgodny jest z zasadami edukacji w danej szkole; umieszczenie dziecka w szkole pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów władz lokalnych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do sugerowanej deklaracji, mogą je Państwo omówić z przypisanym pracownikiem władz lokalnych lub też z Wirral Parent Partnership. Zostaną Państwo poproszeni o podanie wybranej przez siebie szkoły oraz o zaaprobowanie sugerowanej deklaracji w przeciągu 15 dni.

11 W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony. Kiedy otrzymam ostateczną deklarację dla mojego dziecka? Jeśli wyrazili Państwo zgodę na treść sugerowanej deklaracji, powinni Państwo otrzymać jej ostateczną wersję w przeciągu 8 tygodni od daty deklaracji sugerowanej. Jeśli nie mogli Państwo dojść do porozumienia, lokalne władze sfinalizują treść deklaracji. Będą Państwo mogli wnieść apelację do Trybunału SEN, jeśli nie zgadzają się Państwo z treścią Części 2, 3 lub 4. Dalsze informacje na temat Państwa prawa do apelacji, jak również ustalenia dotyczące rozwiązywania różnicy zdań, zostaną Państwu przesłane wraz z ostateczną wersją deklaracji. Czym jest nota zastępcza? Nota zastępcza zostanie wystosowana, jeśli lokalne władze uznają, iż szczególne potrzeby edukacyjne Państwa dziecka moga być zaspokajane poprzez zasoby szkolne. Powinna ona wymienić przyczyny tej decyzji oraz podać dodatkowe informacje zebrane w trakcie oceny. Informacje te mogą następnie zostać wykorzystane przy planowaniu, jak najlepiej wyjść naprzeciw potrzebom Państwa dziecka na terenie szkoły. Jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją władz, mogą Państwo to przedyskutować z przypisanym pracownikiem. Jeśli nadal nie wyrażają Państwo zgody, mają Państwo prawo do skorzystania z usługi rozwiązywania różnicy zdań. Mają Państwo także prawo do wniesienia apelacji do Trybunału SEN. Otrzymają Państwo informacje o ostatecznych terminach składania apelacji. (patrz strona 5)

12 Przebieg oceny w czasie 6 tygodni Lokalne władze analizują wniosek o przeprowadzenie oceny i podejmują decyzję, czy oceny dokonać 10 tygodni Władze lokalne przeprowadzają ocenę oraz podejmują decyzję o: wystawieniu deklaracji lub niewystawieniu deklaracji 2 tygodnie Władze: sporzadzają sugerowaną deklarację lub podają przyczyny swej decyzji o niewystawieniu deklaracji 8 tygodni Jeśli władze postanowią wystawić deklarację, następnie: Wysłana zostanie ostateczna deklaracja Razem 26 TYGODNI Czasem od podanych okresów czasu mogą zostać poczynione odstępstwa. Będą one zawsze wyjaśnione w listach od władz lokalnych lub w trakcie kontaktów z przypisanym pracownikiem.

13 Dostępne broszurki dla rodziców i opiekunów dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych - Niezależny Doradca dla Rodziców Jeśli pragną Państwo otrzymać niniejszą broszurę w dużym druku, w formie nagrania audio, alfabetem Braille a, w innym formacie lub języku, prosimy o kontakt z Partnerstwem Rodziców (Parent Partnership); zrobimy, co tylko możliwe, by Państwu pomóc. W celu uzyskania dalszych informacji na temat treści niniejszej broszury lub też egzemplarzy ww. ulotek prosimy o kontakt z Wirral Parent Partnership Unit 7, Wirral Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, CH49 1SX pod numerem telefonu lub faksu Strona internetowa:

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Notes for parents & carers (Polish) OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Education & Social Care The Moray Council Council Office High Street Elgin IV30 1BX Numer telefonu: 01343 563374 Fax: 01343

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Dziecka Przewodnik dla Rodziny. Komisja ds. Ochrony Dzieci na Hrabstwo Surrey

Program Ochrony Dziecka Przewodnik dla Rodziny. Komisja ds. Ochrony Dzieci na Hrabstwo Surrey Program Ochrony Dziecka Przewodnik dla Rodziny Niniejsza broszura ma na celu przekazanie wszelkich niezbędnych informacji na temat działań w ramach Programu Ochrony Dziecka w hrabstwie Surrey Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki

Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki INFORMACJE DLA PACJENTÓW Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki Niniejsza ulotka informacyjna została przygotowana z myślą o pacjentach, którzy ukończyli 18 rok życia.

Bardziej szczegółowo

Rola CAFCASS Ochrona i promowanie dobra dzieci uczestniczących w postępowaniu przed sądem rodzinnym. (Polish) Co to jest CAFCASS?

Rola CAFCASS Ochrona i promowanie dobra dzieci uczestniczących w postępowaniu przed sądem rodzinnym. (Polish) Co to jest CAFCASS? Rola CAFCASS Ochrona i promowanie dobra dzieci uczestniczących w postępowaniu przed sądem rodzinnym (Polish) Co to jest CAFCASS? Usługi Poradnictwa Sądowego i Wsparcia Dzieci i Rodziny (The Children and

Bardziej szczegółowo

01 Czym jest Plan wychowawczy? Po co sporządzać Plan wychowawczy? 5 Co zawiera Plan wychowawczy? 5 Czego nie obejmuje Plan wychowawczy?

01 Czym jest Plan wychowawczy? Po co sporządzać Plan wychowawczy? 5 Co zawiera Plan wychowawczy? 5 Czego nie obejmuje Plan wychowawczy? Plan wychowawczy Spis treści 01 Czym jest Plan wychowawczy? Po co sporządzać Plan wychowawczy? 5 Co zawiera Plan wychowawczy? 5 Czego nie obejmuje Plan wychowawczy? 5 02 Myślenie o bezpieczeństwie Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Program Równouprawnienia North West Regional College

Program Równouprawnienia North West Regional College Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w

Bardziej szczegółowo

Gdy umiera bliska osoba

Gdy umiera bliska osoba Gdy umiera bliska osoba Informacje, porady i wsparcie dla rodziny i przyjaciół NT/MED/6179 07/12 4k Wydano w listopadzie 2011 roku Rozumiemy ból i ciężką sytuację, w jakiej znaleźli się Państwo po śmierci

Bardziej szczegółowo

Spektrum zaburzeń autystycznych. Broszura dla rodziców i opiekunów

Spektrum zaburzeń autystycznych. Broszura dla rodziców i opiekunów Spektrum zaburzeń autystycznych Broszura dla rodziców i opiekunów pat98parents Polish rev 2.pdf 1 5/20/2013 10:58:57 AM Podziękowania Pragniemy podziękować wszystkim młodym osobom, które wzięły udział

Bardziej szczegółowo

Nota o ochronie prywatności

Nota o ochronie prywatności Nota o ochronie prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo

Bardziej szczegółowo

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania W jaki sposób udostępniamy twoje informacje? Obecnie, wszystkie miejsca w których otrzymujesz opiekę przechowują dokumentację na twój temat.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15 Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15 Wprowadzenie Niniejsze streszczenie zasad naboru do szkół przeznaczone jest dla rodziców, dla których język angielski

Bardziej szczegółowo

Rozmaite rodziny Czym jest rodzina? Samotne wychowywanie dziecka Śmierć w rodzinie Nastoletni rodzice Nowe rodziny

Rozmaite rodziny Czym jest rodzina? Samotne wychowywanie dziecka Śmierć w rodzinie Nastoletni rodzice Nowe rodziny Rozmaite rodziny Louise jest moją córką. Ma jedenaście lat. Rozstałam się ze Stevem, kiedy miała dwa lata. Wtedy poznałam Mike a. On ma dwóch synów. Jego była żona ma syna ze swoim nowym mężem. Steve ma

Bardziej szczegółowo

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych JAK WYJŚĆ Z ARESZTU Darmowy podręcznik dla zatrzymanych Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące zwolnienia z aresztu. Ten podręcznik jest regularnie aktualizowany. Zwolnienie Warunkowe z Tymczasowego

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa Prawa więźniów

Poznaj swoje prawa Prawa więźniów Translated from the original English by Translation.ie IPRT/ICCL cannot be held responsible for any differences in meaning which may have arisen in the process of translation from the original English

Bardziej szczegółowo

Mam dziecko z zespołem Aspergera :)

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) GRZEGORZ CAŁEK HALINA ŁUSZCZAK HALINA JANKOWSKA Mam dziecko z zespołem Aspergera :) PORADNIK DLA RODZICÓW Poradnik został wydany w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r.

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r. Pamiętanie o swoich prawach podczas pobytu w areszcie Prawa zawarte w niniejszym pouczeniu są oparte na prawie obowiązującym w Anglii i Walii oraz są zgodne z Dyrektywą UE 2012/13 w sprawie prawa do informacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Turnera i Edukacja

Zespół Turnera i Edukacja Zespół Turnera i Edukacja jak pomóc twojemu dziecku przetrwać i odnosić sukcesy w szkole Poradnik dla rodziców i nauczycieli Broszura została opublikowana przez Turner Syndrom Support Society (Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi Polityka prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

GENERAL REGULATIONS: DIPLOMA PROGRAMME

GENERAL REGULATIONS: DIPLOMA PROGRAMME Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III, poniższy dokument jest tłumaczeniem dokumentu opublikowanego przez Organizacje IB na potrzeby autoryzowanych szkół IB w świecie. IBO

Bardziej szczegółowo

This guide is in Polish

This guide is in Polish This guide is in Polish Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Przewodnik w języku polskim Spis treści

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH Learning and Inclusion Witamy w Dorset Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji Enabling communities in Dorset to thrive, now and for the future POLISH Spis

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY AU PAIR EUROPA

WYJAZDY AU PAIR EUROPA BROSZURA INFORMACYJNA WYJAZDY AU PAIR EUROPA 2 WYJAZDY AU PAIR EUROPA 3 Wraz z naszymi cenionymi partnerami, pragniemy zaoferować Ci niepowtarzalną okazję poznania europejskiej kultury, w jak najbardziej

Bardziej szczegółowo

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III,

Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III, Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III, poniższy dokument jest tłumaczeniem dokumentu opublikowanego przez Organizacje IB na potrzeby autoryzowanych szkół IB w świecie. IBO

Bardziej szczegółowo