LIPIEC Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIPIEC 2015. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego."

Transkrypt

1 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Kafeterię wyróżnia bogata oferta programowa, obejmująca 50 rozmaitych wydarzeń edukacyjnych z zakresu ekonomii i zarządzania. Odbywają się one głównie w wirtualnym środowisku licealiści uczą się poprzez dyskusje na forum, udział w czatach z ekspertami czy podczas wykładów e-learningowych. Każdy uczestnik projektu tworzy własny, indywidualny plan kształcenia, z uwzględnieniem swoich zainteresowań w zakresie tematów merytorycznych, preferencji co do form edukacyjnych czy też możliwości czasowych. Interaktywna formuła zajęć pozwala nawiązać bardzo dobry kontakt z wykładowcami oraz innymi uczestnikami projektu. To doskonała okazja, aby poznać wiele osób, z różnych stron Polski, o podobnych zainteresowaniach. W niniejszej publikacji opisany został przebieg VI edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej, która odbyła się w roku akademickim 2014/2015. Opracowanie szczegółowo przedstawia wykorzystywane w projekcie formy edukacyjne i narzędzia do nauki w wirtualnym środowisku, a także pokazuje, jak Kafeterię ocenili jej uczestnicy. Książka skierowana jest do całego środowiska szkolnego, zarówno do nauczycieli, jak i uczniów, którzy zainteresowani są przedsięwzięciami z zakresu nowoczesnej edukacji ekonomicznej. ORGANIZATOR LIPIEC 2015 PARTNER STRATEGICZNY

2 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej Warszawa, lipiec 2015

3 Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dział Rozwoju Edukacji al. Niepodległości Warszawa tel. (22) faks (22) Zespół redakcyjny: Marcin Dąbrowski, Anna Janiszewska, Karolina Pawlaczyk ISBN:

4 Spis treści Wstęp... 5 O projekcie Opis inicjatywy... 7 Cele projektu... 8 Rekrutacja uczestników... 8 Wykładowcy Kafeterii... 9 Organizatorzy Oferta programowa Kafeterii Obszary tematyczne Formy edukacyjne Edukacja poprzez konkursy Doradztwo biznesowe online Platforma edukacyjna Strona główna projektu Zasoby platformy Dostęp do obszarów zajęć News najważniejsze informacje Terminy zajęć

5 Punktacja Zasady Profil użytkownika Komunikacja z uczestnikami Korzyści z udziału w projekcie Dyplomy Kafeterii Nagrody dla liderów Książki dla najbardziej aktywnych uczestników Seminarium na zakończenie projektu Kafeteria w opinii uczestników projektu Ankieta ewaluacyjna wyniki Opinie uczestników projektu Opinie wykładowców Kafeteria w liczbach... 82

6 Wstęp W roku szkolnym 2014/2015 zakończyliśmy realizację szóstej edycji projektu pt. Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją stanowiącą podsumowanie tegorocznej edycji. Kafeteria realizowana jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Projekt, którego pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2009/2010, jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie młodych osób zagadnieniami związanymi z finansami i gospodarką. Podążając za panującymi na świecie trendami coraz szerszym zastosowaniem elektronicznych form komunikacji od początku zdecydowaną większość zajęć umieściliśmy w środowisku internetowym. Podczas ich realizacji wykorzystywane są takie formy, jak czat, filmy multimedialne czy fora dyskusyjne. Co roku do projektu przystępuje ponad 1000 uczniów liceów, techników i szkół zawodowych, co świadczy o dużym zainteresowaniu zarówno proponowanym zakresem merytorycznym, jak i nowoczesnymi formami zajęć. Potwierdzeniem przychylnego odbioru oferty Kafeterii są również wyniki ankiet ewaluacyjnych, niezmiennie już od sześciu lat niezwykle pozytywne. Uczestnicy oceniają w nich wszystkie aspekty projektu (program, formę zajęć), co pozwala sądzić, że udaje nam się osiągnąć zakładane cele. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu. Do grona osób, które zasługują na szczególne podziękowania, należą przede wszystkim uczniowie uczestniczący w zajęciach. To ich zaangażowanie i chęć zdobywania wiedzy na każdym kroku udowadniały nam, że projekt jest potrzebny. Życzymy Wam wielu sukcesów, nie tylko edukacyjnych, ale i zawodowych w przyszłości. Mamy nadzieję, że udział w zajęciach w Kafeterii wyposażył Was zarówno w wiedzę dotyczącą ekonomii i zarządzania, jak i kompetencje w zakresie komunikacji i pracy w zespołach, które pomogą Wam osiągać sukcesy na ścieżce kariery i realizować plany życiowe. Podziękowania należą się także wszystkim nauczycielom i opiekunom, którzy motywowali swoich uczniów do ciężkiej i długotrwałej pracy w ramach projektu. W niniejszej publikacji zamieściliśmy informacje o zakończonej właśnie, szóstej edycji projektu. Opracowanie zawiera nie tylko opisy poszczególnych wydarzeń edukacyjnych, ale także osiągniętych w tym roku rezultatów i wyników wspomnianych ankiet oceniających bieżącą edycję Kafeterii. 5

7 Chcielibyśmy gorąco zachęcić Państwa zarówno uczniów, jak i nauczycieli do uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, zwłaszcza do angażowania się w projekty związane z obszarami ekonomicznymi. Liczymy, że opisane działania zrealizowane w ramach Kafeterii staną się źródłem inspiracji dla młodych ludzi do aktywnego kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej i wytrwałego zdobywania wiedzy oraz kompetencji, a dla nauczycieli do wzbogacenia stosowanych form edukacyjnych, a także do szerokiego wykorzystywania internetu podczas prowadzonych zajęć. Życzymy miłej lektury Organizatorzy

8 O projekcie Opis inicjatywy Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesne przedsięwzięcie edukacyjne wykorzystujące innowacyjne narzędzia kształcenia, którego odbiorcami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt realizowany jest od sześciu lat przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Partnerem Strategicznym projektu. Kafeteria powstała z myślą o wspieraniu formalnego systemu kształcenia. W roku akademickim 2014/2015 odbyła się już VI edycja projektu, w której wzięło udział ponad tysiąc uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnicy mogli wybierać spośród pięćdziesięciu różnych wydarzeń edukacyjnych, takich jak: wykłady e-learningowe, dyskusje na forach, czaty z wykładowcami akademickimi, konsultacje z ekspertami (z dziedziny zarządzania, finansów i prawa), projekty zespołowe, wykłady w wirtualnym świecie czy wykłady tradycyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Każdy student Kafeterii układał swój indywidualny plan kształcenia, biorąc pod uwagę przygotowany harmonogram zajęć. Przy wyborze poszczególnych jego elementów uczestnicy kierowali się własnymi zainteresowaniami w zakresie tematów i proponowanych form edukacyjnych. Istotną rolę odgrywały także ich indywidualne możliwości czasowe, tak by projekt nie kolidował ani z zajęciami szkolnymi, ani dodatkowymi aktywnościami uczniów. Zajęcia realizowane w trakcie Kafeterii przydzielono do pięciu obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. Uczestnicy mieli całkowitą dowolność w wyborze zajęć, nie byli zobligowani do uczestnictwa tylko jednej z proponowanych ścieżek edukacyjnych. Prowadzący poszczególne wydarzenia przyznawali ich uczestnikom punkty. Uczniowie zdobywali punkty, rozwiązując również testy przewidziane na zakończenie części zajęć. Otrzymanie dyplomu ukończenia Kafeterii bądź dyplomu ukończenia danej ścieżki tematycznej wiązało się z koniecznością zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów. Dodatkowo osobom, które osiągnęły najlepsze wyniki, przyznawany był dyplom Profesjonalnego Menedżera. Projekt trwał cały rok akademicki, wymagał zatem dużego zaangażowania i silnej motywacji. Jedną z form motywowania do wytężonej pracy było przyznawanie pięciu najlepszym uczestnikom danego wydarzenia edukacyjnego nagród w postaci książek poruszających zagadnienia omawiane na zajęciach. Przez cały okres realizacji Kafeterii prowadzony był ranking najlepszych uczniów. Osoby, które na zakończenie projektu zgromadziły największą liczbę punktów, jako Liderzy Kafeterii, otrzymały wartościowe nagrody. Dodatkowo zaproszone zostały do udziału w seminarium 7

9 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów końcowym, w trakcie którego wręczono im dyplomy. W VI edycji Kafeterii spotkanie to odbyło się 23 czerwca 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Cele projektu Projekt Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów ma na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności i kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki. Zgodnie z założeniami uczestnicy mogą swobodnie korzystać ze specjalnie skonstruowanej oferty programowej, dokonując wyboru ścieżki edukacyjnej odpowiadającej ich indywidualnym zainteresowaniom. Wszystkie zajęcia oferowane w ramach projektu obejmują obszary edukacji ekonomicznej w zakresie znacznie wykraczającym poza standardowe treści przekazywane w szkole. Dla potrzeb weryfikacji celu głównego został on podzielony na dwie kategorie: Kategoria I poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych. Osiągnięcie tych celów jest możliwe poprzez: szerokie zagwarantowanie bogatej oferty programowej z zakresu podstawowych obszarów nauk ekonomicznych i o zarządzaniu oraz dużego wyboru form edukacyjnych; dyfuzję wiedzy z zakresu nowych trendów w ekonomii i zarządzaniu wśród młodzieży; zastosowanie form zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze. Kategoria II rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego (formalnego i nieformalnego). Ten cel szczegółowy osiągany jest poprzez: zagwarantowanie uczestnikom projektu swobody kształtowania ścieżki edukacyjnej zarówno pod względem wyborów dotyczących programu, jak i form realizacji zajęć; doskonalenie kompetencji uczniów w stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych dla edukacji i rozwoju osobistego dzięki realizacji przeważającej części zajęć w wirtualnym środowisku nauczania; inspirowanie do dalszego zgłębiania zagadnień stanowiących podstawę nauczania, a także wskazanie możliwych kierunków rozbudzania własnych zainteresowań w zakresie przedsiębiorczości. Monitoring aktywności uczestników realizowany jest na bieżąco, a na zakończenie projektu organizatorzy przeprowadzają badanie ewaluacyjne z wykorzystaniem ankiety. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa weryfikacja osiągnięcia założonych celów projektu. 8 Rekrutacja uczestników Rekrutacja uczestników odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów. Informacje o projekcie zamieszczane są na stronie internetowej Kafeterii, a także na stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i na portalu Olimpiady Przedsiębiorczości. Dodatkowo do portali społecznościowych i edukacyjnych drogą elektroniczną rozsyłane są noty prasowe z informacjami o projekcie, a także o warunkach i terminach rekrutacji. W przekazie informacyjnym podkreślana jest różnorodność proponowanych zajęć i form edukacyjnych, jak również duża swoboda uczestników w wyborze poszczególnych tematów i dostosowywaniu programu do indywidualnych możliwości czasowych, oraz dostępność projektu dla osób z całego kraju dzięki zastosowaniu platformy internetowej.

10 O projekcie W VI edycji do projektu przystąpiło 1097 osób ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które wypełniły formularz zgłoszeniowy i spełniały kryterium mówiące o nieotrzymaniu wcześniej dyplomu Kafeterii. Wykładowcy Kafeterii Zajęcia w VI edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów prowadzone były głównie przez nauczycieli akademickich specjalizujących się w ekonomii, zarządzaniu i przedsiębiorczości. W przedsięwzięcie zaangażowało się łącznie trzydziestu ekspertów. Lista wszystkich wykładowców (kolejność alfabetyczna) przedstawia się następująco: 1. dr hab. prof. nadzw. SGH Maria Aluchna 2. dr Artur Borcuch 3. dr Wanda Dugiel 4. dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki 5. dr Sylwester Gregorczyk 6. dr Joanna Jahn 7. dr Anna Anetta Janowska 8. dr Mirosław Kachniewski 9. prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 10. mgr Bartosz Majewski 11. mgr Beata Mierzejewska 12. dr Wioletta Mierzejewska 13. dr hab. Rafał Mrówka 14. mgr Dawid Pacha 15. dr Renata Pajewska-Kwaśny 16. mgr Anna Pędzieszczak 17. dr Mikołaj Pindelski 18. dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski 19. mgr Tomasz Szczęśniak 20. dr Justyna Szumniak-Samolej 21. dr Alina Szypulewska-Porczyńska 22. dr Urszula Świerczyńska-Kaczor 23. mgr Anna Talipska 24. mgr Albert Tomaszewski 25. mgr Przemysław Tomczyk 26. mgr Magdalena Typa 27. dr Piotr Wachowiak 28. dr Marta Ziółkowska-Berman 29. mgr Magdalena Żmiejko 30. dr Joanna Żukowska Dobór znakomitych wykładowców przełożył się na bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć odbywających się w ramach projektu, a interaktywne formy edukacyjne umożliwiały licealistom nawiązywanie swobodnego kontaktu z prowadzącymi, co niewątpliwie sprawiało, że proponowane wydarzenia edukacyjne stawały się jeszcze atrakcyjniejsze. 9

11 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Organizatorzy Projekt zainicjowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a wspierał ją w tym Narodowy Bank Polski jako Partner Strategiczny. Realizację VI edycji Kafeterii umożliwiło dofinansowanie otrzymane od Banku. Wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski aktywnie angażuje się w edukację ekonomiczną Polaków. Prowadzi działania edukacyjne, których celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i finansowej, promowanie przedsiębiorczości oraz przybliżenie polskiemu społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i specyfiki istniejących mechanizmów finansowych. Działania edukacyjne wspierane przez NBP adresowane są m.in. do uczniów gimnazjów i liceów. Kładzie się w nich nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem tych programów jest kształtowanie postaw, które pozwolą młodzieży sprawnie funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Realizując projekty edukacyjne, Narodowy Bank Polski współpracuje z wieloma podmiotami, m.in. fundacjami, stowarzyszeniami, środkami masowego przekazu, bibliotekami i szkołami wyższymi. Jednym z ważnych narzędzi edukacyjnych jest działający od dziesięciu lat Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl. Misją serwisu jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych. Dzięki nowoczesnym, multimedialnym i interaktywnym narzędziom edukacyjnym propozycja NBPortal.pl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą pogłębiać znajomość ekonomii i świadomie uczestniczyć w życiu gospodarczym. 10 Za organizację projektu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odpowiada Dział Rozwoju Edukacji. Działalność tej jednostki skupia się głównie na rozwijaniu nauczania przez Internet oraz inicjowaniu przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekonomicznej i kształcenia ustawicznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie realizacji projektów e-learningowych, a także współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi DRE SGH proponuje nowoczesną edukację skierowaną do różnych grup odbiorców. W ofercie programowej Działu znajdują się wykłady e-learningowe dla studentów SGH, szkoły letnie dla studentów uczelni zagranicznych, szkolenia dla instytucji zewnętrznych, kursy wewnętrzne SGH, projekty badawcze oraz przedsięwzięcia edukacji ekonomicznej dla młodzieży. DRE SGH jest także wydawcą dwumiesięcznika e-mentor pisma, które koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-learningiem, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem i kształceniem ustawicznym.

12 Oferta programowa Kafeterii VI edycja Akademii Edukacji Menedżerskiej trwała 8 miesięcy, od 13 października 2014 roku do 14 czerwca 2015 roku. W tym czasie zrealizowano 50 różnych wydarzeń edukacyjnych w ramach pięciu obszarów tematycznych i 14 form aktywności. Obszary tematyczne Zdecydowana większość zajęć w Kafeterii była przypisana do któregoś ze wspomnianych już obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. W obecnej edycji największym zainteresowaniem cieszyły się tematy realizowane w ramach trzeciego i czwartego z wymienionych obszarów, jednakże frekwencja na zajęciach z pozostałych bloków tematycznych również była wysoka. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Obszar obejmuje zajęcia związane z zagadnieniami finansowania działalności biznesowej i narzędziami pomocnymi w zdobywaniu środków przez przedsiębiorców. Zajęcia dotyczą takich kwestii, jak: finansowanie działalności poprzez kredyty inwestycyjne, leasing, fundusze venture capital czy aniołów biznesu, a także dotacji unijnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i wprowadzania dużych przedsiębiorstw na giełdę papierów wartościowych. W ramach projektu zespołowego, który stanowi element praktyczny, uczestnicy zapoznają się z zagadnieniem kryzysu płynności w przedsiębiorstwie. Tematy zajęć z obszaru Finansowanie działalności biznesowej: 1. Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (wykład tradycyjny w SGH); 2. Finansowanie działalności MSP (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW (multimedialny film edukacyjny + test); 11

13 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 6. Franczyza jako źródło finansowania inwestycji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Fundusze VC. W jaki sposób finansować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób zdobyć środki na uruchomienie pierwszego biznesu (czat); 9. Kryzys płynności, instrumenty zabezpieczające (projekt zespołowy). WZMACNIANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Budowanie strategii przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne, analiza otoczenia firmy, sposoby na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w działalności biznesowej to przykładowe zagadnienia, które obejmuje niniejszy obszar. Uczestnicy dowiadują się również na czym polega kooperacja i koegzystencja, poznają definicje klastrów w odniesieniu do współczesnych relacji między przedsiębiorstwami, a przede wszystkim poznają istotę strategii firmy i jej znaczenie w każdej działalności biznesowej. Tematy zajęć z obszaru Wzmacnianie przewag konkurencyjnych: 1. Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (wykład tradycyjny w SGH); 2. Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Relacja między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Wirtualizacja organizacji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Rozwój wewnętrzny vs rozwój zewnętrzny (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób kultura organizacyjna może wpływać na przewagi? (czat); 9. Zarządzanie zmianą wraz z analizą interesariuszy (projekt zespołowy). BUDOWANE WIZERUNKU FIRMY I PRODUKTU W ramach tego obszaru poruszane są zagadnienia związane z działaniami marketingowymi w przedsiębiorstwie. Podczas aktywności edukacyjnych uczestnicy programu poznają zagadnienia strategii marketingowej i wizerunkowej firmy. Jakie są najnowsze trendy w marketingu, a w szczególności narzędzia komunikacji marketingowej wykorzystujące internet, jak budować wizerunek firmy i jak go ratować w kryzysie, co oznacza pojęcie public relations i dlaczego jest ważne, jakie zasady obowiązują w reklamie to najważniejsze pytania, na które uzyskają odpowiedzi uczestnicy zajęć w tym bloku. Nie brakuje również informacji dotyczących zarządzania marką i omówienia kwestii związanych z segmentacją rynku i segmentami konsumenckimi wyróżnianymi w Polsce. 12

14 Oferta programowa Kafeterii Tematy zajęć z obszaru Budowanie wizerunku firmy i produktu: 1. Współczesne trendy w marketingu (wykład tradycyjny w SGH); 2. Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie marką (wykład e-learningowy + czat); 4. Narzędzia marketingu mix (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Promocja modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Marketing w wirtualnym świecie (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + + czat); 7. Korzyści z budowania lojalności klienta do czego przydaje się CRM? (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób budować wizerunek dobrego pracodawcy? (czat); 9. Budowanie wizerunku w sytuacji kryzysowej (projekt zespołowy). ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM Zajęcia w ramach tego obszaru dotyczą wielu ważnych kwestii związanych z szeroko pojętym HR. Uczestnicy nie tylko dowiadują się, jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi i na czym polegają nowoczesne formy pracy, ale również poznają pojęcie przywództwa, omówią zagadnienia związane z kierowaniem zespołem i zarządzaniem wiedzą, a także co ważne dowiadują się, jak się zachować i jakich błędów unikać trakcie rozmowy o pracę. Tematy zajęć z obszaru Zarządzanie kapitałem ludzkim: 1. Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi (wykład tradycyjny w SGH); 2. Przywódca vs menedżer (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie wiedzą (wykład e-learningowy + czat); 4. Kierowanie zespołem (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Rozmowa kwalifikacyjna błędy popełniane przez pracowników (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Nowoczesne formy pracy (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników (forum dyskusyjne); 8. Zarządzanie konfliktami (czat); 9. Style kierowania (projekt zespołowy). MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE Blok Międzynarodowe relacje biznesowe poświęcony jest głównie zagadnieniom rozwijania międzynarodowego biznesu, międzynarodowego ładu gospodarczego, a także aspektom ekonomicznym integracji Unii Europejskiej. Wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku firm eksportujących produkty za granicę, strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa, w tym koszty i korzyści z nią związane, wyzwania dla społeczeństwa, jakie niesie ze sobą globalizacja to tylko niektóre z tematów poruszanych w trakcie wydarzeń edukacyjnych w tym obszarze. 13

15 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Tematy zajęć z obszaru Międzynarodowe relacje biznesowe: 1. Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (wykład tradycyjny w SGH); 2. Polska w UE (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (wykład e-learningowy + czat); 4. Liberalizacja światowego handlu (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Podstawowe wyzwania globalne (multimedialny film edukacyjny + test); 6. W jaki sposób rozwój internetu wpływa na procesy globalizacji? (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Strategie sukcesu organizacji born global (forum dyskusyjne); 8. Dolar, euro, jen, juan, rupia czy możliwe jest wprowadzenie wspólnej światowej waluty (czat); 9. Offshoring (projekt zespołowy). Formy edukacyjne Dla uczestników Kafeterii przygotowano zajęcia w czternastu różnych formach edukacyjnych, z których dwie mają charakter konkursu. Wydarzenia edukacyjne poza wykładami tradycyjnymi w SGH odbywają się w środowisku wirtualnym. Różnorodność form edukacyjnych oraz wykorzystanie e-learningu sprawiają, że program jest bardzo atrakcyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej prezentujemy wszystkie formy, które wykorzystywane są w ramach Kafeterii. 1. Wykład tradycyjny Wszystkie wykłady tradycyjne odbywają się jednego dnia. W tegorocznej edycji zaprosiliśmy uczestników do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 27 marca 2015 r. Każdy z nich mógł dokonać wyboru i uczestniczyć w trzech z pięciu zaproponowanych wykładów. Za obecność na jednym wykładzie słuchacze otrzymywali 8 punktów. Tematy wygłoszonych wykładów tradycyjnych: Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski); Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki); Współczesne trendy w marketingu neuromarketing, prosumpcja, marketing wirusowy (dr Joanna Żukowska); Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi wiedza, zarządzanie talentami, employer branding, headhunting (dr Piotr Wachowiak); Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska). 14

16 Oferta programowa Kafeterii Uczestnicy podczas wykładu Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali wykładowców z SGH Wykazywali się także aktywnością i chętnie się wypowiadali oraz zadawali pytania. 15

17 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 2. Wykład e-learningowy + test W ramach tej formy edukacyjnej uczestnikom proponowany jest tylko jeden wykład e-learningowy: Biznesplan zarys. Jest to jedyne wydarzenie edukacyjne, które nie zostało przyporządkowane do żadnego z bloków tematycznych i jest udostępniane wszystkim uczestnikom projektu. W VI edycji projektu wykład poświęcony problematyce tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa był dostępny od 13 do 26 października 2014 roku. Po zapoznaniu się z treścią wykładu należało rozwiązać test wiedzy online. Za jego zaliczenie każdy z uczestników otrzymywał 7 punktów. W przypadku uzyskania zbyt małej liczby punktów test można było ponownie rozwiązać po 24 godzinach od poprzedniej próby. Wykład przygotowała mgr Magdalena Żmiejko. Rysunek 1. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego pt. Biznesplan zarys 3. Wykład e-learningowy + forum dyskusyjne Prezentowana forma edukacyjna obejmuje pięć wykładów e-learningowych połączonych z przeprowadzanymi na forum internetowym dyskusjami uczestników projektu. Dyskusje te są moderowane przez wykładowców. Każdy z pięciu wykładów jest dostępny dla uczestników przez dwa tygodnie. W momencie rozpoczęcia zajęć uczestnikom udostępniane są materiały e-learningowe, a w drugim tygodniu uzyskują oni możliwość wypowiadania się na forum mogą zabierać głos w dyskusji dotyczącej kwestii poruszonych w materiałach wykładowych. 16 Wykładowca, który moderuje forum, obserwuje i ocenia aktywność uczestników, a następnie przyznaje im od 1 do 8 punktów. Kryteria oceny to: merytoryczna wartość wypowiedzi, kreatywność wpisów, zdolność argumentowania, sposób komunikacji z innym uczestnikami dyskusji oraz umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji w zasobach internetowych. Wykłady e-learningowe połączone z dyskusją online odbyły się w okresie od 27 października 2014 do 18 stycznia 2015 roku.

18 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 2. Przykładowy widok forum na zajęciach w Kafeterii lista pokoi Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + forum dyskusyjne: Finansowanie działalności MSP (mgr Albert Tomaszewski); Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (mgr Bartosz Majewski); Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (mgr Beata Mierzejewska); Przywódca vs menedżer (dr hab. Rafał Mrówka); Polska w UE (dr Alina Szypulewska-Porczyńska). 4. Wykład e-learningowy + czat Wykład e-learningowy + czat to forma, w ramach której oprócz zapoznania się z treściami merytorycznymi przewidziano udział w odbywającej się na czacie dyskusji z ekspertem autorem treści wykładu. Wszystkie spotkania na czacie mają miejsce w godzinach popołudniowych, w określonym wcześniej dniu. Czaty odbywają się w dwóch grupach, a każdy z nich trwa 45 minut, przy czym uczestnicy deklarują dołączenie tylko do jednej grupy. W dyskusji o charakterze synchronicznym uczestnicy mogą odnieść się do tematów podejmowanych w wykładzie i zadać pytania prowadzącemu. Treść każdego z wykładów jest udostępniana przez dwa tygodnie. 17

19 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Rysunek 3. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego połączonego z czatem pt. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa Za aktywny udział w dyskusji na czacie jej uczestnicy mogą otrzymać od 1 do 6 punktów. Zajęcia w tej formie odbyły się w okresie od 17 listopada 2014 r. do 1 marca 2015 r. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + czat: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (mgr Albert Tomaszewski); Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (dr Sylwester Gregorczyk); Zarządzanie marką (mgr Anna Talipska); Zarządzanie wiedzą (mgr Beata Mierzejewska); Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (dr Wioletta Mierzejewska). 5. Multimedialny film edukacyjny + forum Filmy edukacyjne, z którymi zapoznają się uczestnicy zajęć w tej formie, nagrywane są przez wykładowców. Uczestnicy mają do nich dostęp przez cały okres trwania zajęć. Filmy stanowią podstawę dyskusji na forum. Po rozpoczęciu zajęć uczestnicy od razu mogą pozostawiać swoje wypowiedzi na forum, choć wskazane jest, by najpierw zapoznali się z prezentowanym materiałem multimedialnym. Dyskusja jest moderowana przez wykładowcę. Aby ułatwić uczestnikom projektu przyswojenie wiedzy przekazywanej przez nauczyciela, filmy podzielono na kilka części, pomiędzy którymi pojawiają się plansze stanowiące podsumowanie omawianych kwestii. Zajęcia w VI edycji Kafeterii zostały zrealizowane w okresie 2 marca 14 kwietnia 2015 roku. Udział w powiązanej z filmem dyskusji na forum punktowany jest w skali od 1 do 6 punktów. 18 Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + forum: Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (mgr Albert Tomaszewski); Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (dr Sylwester Gregorczyk);

20 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 4. Widok platformy e-learningowej zajęć pt. Kierowanie zespołem fragment filmu Narzędzia marketingu mix (dr Mikołaj Pindelski); Kierowanie zespołem (dr Piotr Wachowiak); Liberalizacja światowego handlu (dr Wanda Dugiel). 6. Multimedialny film edukacyjny + test Podstawą zaliczenia w tej formie jest wypełnienie testu, który dotyczy kwestii prezentowanych w filmie edukacyjnym. Materiał filmowy przypisany do wybranych zajęć i test dostępne są przez okres jednego tygodnia. Zaliczenie testu następuje, gdy osoba rozwiązująca go poprawnie odpowie na co najmniej 6 z 10 pytań. W przypadku niepowodzenia istnieje możliwość ponownego przystąpienia do testu po 24 godzinach od poprzedniej próby. Każdy z uczestników, który zaliczy test, otrzymuje 5 punktów. W VI edycji projektu filmy wraz z testem były dostępne dla uczestników w okresie od 20 października do 23 listopada 2014 roku. Rysunek 5. Test z zajęć pt. Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce 19

21 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + test: New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce konkurencja, kooperacja, koegzystencja, kooperencja; Promocja modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR; Rozmowa kwalifikacyjna błędy popełniane przez kandydatów; Podstawowe wyzwania globalne. 7. Wykład w wirtualnym świecie dla awatarów Zajęcia w wirtualnym świecie dla awatarów mają formę przekazu głosowego uzupełnionego prezentacją slajdów. Uczestniczyć w nich mogą osoby, które założyły własne konto w wirtualnym świecie. Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się we wcześniej ustalonych terminach, w godzinach popołudniowych. W ramach wykładu uczestnicy mogą sami zadawać pytania i odpowiadać na pytania prowadzącego. Jednak tylko wykładowca korzysta z mikrofonu, uczestnicy natomiast formułują swoje wypowiedzi pisemnie. Zwieńczeniem zajęć jest dyskusja miedzy uczestnikami. W poprzednich edycjach projektu do realizacji zajęć był wykorzystywany wirtualny świat Second Life. W tym roku organizatorzy przenieśli wykłady do Kitley.com. Przed rozpoczęciem zajęć odbyło się próbne spotkanie, w którego trakcie uczestnicy mogli się zapoznać z funkcjonowaniem systemu. Otrzymali także poradniki, a podczas każdego wykładu był obecny opiekun techniczny, który w razie problemów służył wsparciem. Osoby, które wzięły udział w zajęciach w wirtualnym świecie, mogły otrzymać do 8 punktów za każdy wykład. Wykłady zostały przeprowadzone w okresie od 11 do 31 maja 2015 roku. Rysunek 6. Wykład w wirtualnym świecie dla awatarów pt. Wirtualizacja organizacji 20

22 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 7. Uczestnicy Kafeterii podczas zajęć w środowisku wirtualnym Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład w wirtualnym świecie dla awatarów: Franczyza jako źródło finansowania przedsiębiorstwa (dr Marta Ziółkowska); Wirtualizacja organizacji (dr Joanna Jahn); Marketing w wirtualnym świecie (mgr Dawid Pacha); Nowoczesne formy pracy (dr Urszula Świerczyńska-Kaczor); W jaki sposób rozwój internetu wpływa na procesy globalizacji (dr Artur Borcuch). 8. Forum dyskusyjne Założeniem tej formy edukacyjnej jest aktywizacja uczestników do zdobywania w sposób interaktywny wiedzy na prezentowany temat. W trakcie trwania zajęć (tydzień) wykładowca moderuje wypowiedzi uczestników, dodając nowe wątki, zadając pytania uczestnikom i odpowiadając na te zadane przez nich, a także podsumowując wypowiedzi. Celem prowadzącego jest zainteresowanie osób uczestniczących określoną tematyką i zachęcenie ich do dalszego poszukiwania informacji z danej dziedziny. Za aktywność na forum można uzyskać od 1 do 5 punktów. W VI edycji projektu zajęcia w ramach tej formy edukacyjnej odbyły się w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca 2015 roku. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej forum dyskusyjne: Fundusze VC. W jaki sposób finansować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia (mgr Albert Tomaszewski); Rozwój wewnętrzny vs rozwój zewnętrzny (mgr Magdalena Typa); Korzyści z budowania lojalności klienta do czego przydaje się CRM (mgr Przemysław Tomczyk); Różnicowanie wynagrodzeń pracowników (mgr Bartosz Majewski); Strategie sukcesu organizacji born global (mgr Bartosz Majewski). 21

23 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Rysunek 8. Przykładowy fragment dyskusji na forum podczas zajęć w Kafeterii 22

24 Oferta programowa Kafeterii 9. Czat Kolejnym elementem programu Kafeterii są czaty, czyli wirtualne spotkania z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy sami zadają pytania i odpowiadają na pytania wykładowcy. Ponieważ czaty realizowane są w dwóch grupach i trwają po 45 minut, uczestnicy najczęściej już wcześniej szukają informacji na określony temat. Prowadzone w trakcie zajęć rozmowy umożliwiają uczestnikom dokładniejsze przedyskutowanie z wykładowcami poruszanej problematyki. Rysunek 9. Komunikator do wykorzystywany w dyskusjach na czacie Zajęcia przeprowadzane są we wcześniej wskazanych dniach, w godzinach popołudniowych. W VI edycji odbywały się w okresie od 5 do 18 stycznia 2015 roku. Za uczestnictwo w dyskusji można było uzyskać maksymalnie 4 punkty. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej czat: W jaki sposób zdobyć środki na uruchomienie pierwszego biznesu? (mgr Albert Tomaszewski) W jaki sposób kultura organizacyjna może wpływać na przewagi? (dr hab. prof. nadzw. SGH Maria Aluchna); W jaki sposób budować wizerunek dobrego pracodawcy? (dr Rafał Mrówka); Zarządzanie konfliktami (dr Mikołaj Pindelski); Dolar, euro, jen, juan, rupia czy możliwe jest wprowadzenie wspólnej światowej waluty? (dr Mirosław Kachniewski). 23

25 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 10. Projekt zespołowy Projekty zespołowe polegają na przygotowaniu rozwiązania studium przypadku dotyczącego jednego z głównych obszarów tematycznych projektu. Uczestnicy wybierają jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów. Każdy z uczniów może wziąć udział tylko w jednym z pięciu równolegle prowadzonych projektów zespołowych. Zajęcia odbywają się w całości w środowisku internetowym. Rysunek 10. Pierwszy etap projektu zespołowego strona informacyjna 24

26 Oferta programowa Kafeterii Wydarzenie edukacyjne składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczestnicy dobierają się w grupy 3 5-osobowe. Do tego celu zostało stworzone specjalne forum, na którym licealiści nawiązują kontakty, a następnie ustalają skład zespołów. Każdy z uczestników może stworzyć na forum swój własny pokój, opisując koncepcję budowanego zespołu. Osoby, które chcą dołączyć do danego zespołu, zgłaszają to, zostawiając wpis. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu zajęć jest przesłanie informacji o składzie grupy na wskazany adres . Rysunek 11. Pierwszy etap projektu zespołowego widok forum do formowania zespołów 25

27 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów W drugim etapie zadania uczestnicy, którzy zgłosili swoje zespoły, otrzymują treść studium przypadku wraz z trzema zadaniami do rozwiązania. Każdy z zespołów uzyskuje również dostęp do specjalnie przygotowanego obszaru roboczego, który służy do zamieszczania i przeglądania plików z rozwiązaniem zadania, a także do porozumiewania się za pomocą wbudowanego komunikatora. Na przesłanie ostatecznego rozwiązania case study uczestnicy mają dwa tygodnie. Przedstawione prace zostają ocenione przez prowadzących autorów poszczególnych studiów przypadku. Do kolejnego, ostatniego etapu przechodzą tylko te zespoły, które uzyskały zaliczenie za rozwiązanie trzech pierwszych zadań. Rysunek 12. Widok obszaru roboczego komunikator do dyskusji w grupie W trzecim etapie zespoły otrzymują dwa kolejne zadania do wykonania. Nadal mają dostęp do własnego obszaru roboczego, umożliwiającego zamieszczanie plików i komunikację wewnątrz grupy. Ten etap również trwa dwa tygodnie. Po zakończeniu realizacji trzeciego etapu przesłane prace ponownie oceniają prowadzący. Każda z prac zostaje oceniona w skali od 1 do 10 punktów. Ocena obejmuje rozwiązania wszystkich pięciu zadań do studium przypadku. Punkty są przyznawane każdemu członkowi zespołu w takiej samej liczbie. 26

28 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 13. Trzeci etap zajęć projektu zespołowego strona informacyjna z treścią zadań do rozwiązania Harmonogram zajęć w ramach projektu zespołowego był następujący: 9 15 marca 2015 r. dobór w grupy na forum; marca 2015 r. praca nad studiami przypadku (pierwsza faza), trzy zadania; 30 marca 7 kwietnia 2015 r. przerwa w zajęciach (ocena zadań przygotowanych w pierwszej fazie); 6 19 kwietnia 2015 r. praca nad studiami przypadku (druga faza), dwa zadania. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej projekt zespołowy: Kryzys płynności, instrumenty zabezpieczające (dr Renata Pajewska-Kwaśny); Zarządzanie zmianą wraz z analizą interesariuszy (dr hab. Rafał Mrówka); Budowanie wizerunku w sytuacji kryzysowej (dr Justyna Szumniak-Samolej); Style kierowania (mgr Bartosz Majewski); Offshoring (dr Wioletta Mierzejewska). 27

29 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 11. Autorska prezentacja związana z obszarami programu i jej dwuetapowa ocena przez społeczność Zajęcia te polegają na przygotowaniu multimedialnej prezentacji dotyczącej jednego z pięciu obszarów tematycznych Kafeterii. Uczestnicy mają dużą swobodę wyboru tematu i formy jego opracowania. Co ważne, są to jedyne zajęcia w projekcie, podczas których prace oceniane są nie przez wykładowcę, ale przez społeczność uczestników Kafeterii. Pierwszy etap to przygotowanie i przesłanie organizatorom prezentacji. Uczestnicy mają tydzień, żeby zamieścić swoją pracę na stronie informacyjnej projektu. Rysunek 14. Autorska prezentacja strona informacyjna 28

30 Oferta programowa Kafeterii Kolejny etap polega na ocenie prac przez pozostałych członków społeczności (w formie zamieszczanych w wirtualnej przestrzeni komentarzy do poszczególnych prezentacji). Organizatorzy przygotowują specjalną galerię i zamieszczają w niej wszystkie złożone prace. Każda z osób, która zapisała się na zajęcia, ma możliwość zapoznania się z prezentacjami, a następnie zamieszczenia komentarzy. Prowadzone dyskusje obserwuje moderator zajęć, który sam również przekazuje uczestnikom merytoryczne uwagi odnoszące się do poszczególnych prac. Etap ten trwa dwa tygodnie. Rysunek 15. Autorska prezentacja etap oceny poprzez komentowanie prezentacji 29

31 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów W ostatnim tygodniu Autorskiej prezentacji uczestnicy oddają głos na jedną wybraną pracę, która ich zdaniem była najciekawsza. Na podstawie wyników powstaje ranking i przyznawane są punkty. Rysunek 16. Autorska prezentacja głosowanie na najlepsze prace 30

32 Oferta programowa Kafeterii W VI edycji projektu powstał następujący ranking autorów najciekawszych prezentacji: Tabela 1. Ranking autorów najlepszych autorskich prezentacji I termin Miejsce Imię i nazwisko Tytuł prezentacji 1 Natalia Szczepaniak LOGO 2 Justyna Chycka Praca zespołowa 2 Patrycja Kochan Międzynarodowe relacje biznesowe 3 Marta Baś Budowanie wizerunku firmy i produktu poprzez endorsement, czyli wspieranie produktu wizerunkiem znanej osoby 3 Maria Stec Budowanie wizerunku firmy jako działalność public relations 3 Anna Trendel Budowanie wizerunku firmy i produktu 4 Wiktor Burtan Style kierowania 4 Daria Kawczyńska Jak wyróżnić się w tłumie. Czyli jak sprawić, by nikt nie zapomniał o Twojej firmie. 4 Joanna Kokot Budowanie wizerunku firmy i produktu, czyli jak namieszać w percepcji 4 Joanna Rymko Komunikacja interpersonalna prezentacja autorska 4 Julia Sawicka Budowanie marki. Co może pójść nie tak? 5 Maciej Badecki Budowanie wizerunku firmy i produktu 6 Justyna Bodziuch Zarządzanie kapitałem ludzkim 7 Małgorzata Gotner Budowanie wizerunku firmy i produktu 7 Klaudia Kulińska Marketing? Z czym to się je? 8 Klaudia Ciszewska Budowanie wizerunku firmy i produktu 8 Aleksandra Garbaciuk Podejmowanie decyzji kierowniczych, czyli istota podejmowania decyzji 8 Adrian Prędkiewicz Manipulacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim 9 Marta Mikołajczewska Marketing 10 Ewa Piechocka Analiza finansowa w przedsiębiorstwie 10 Patryk Winiarski Dlaczego wizerunek firmy jest ważny 11 Katarzyna Surmiak Negocjacje II termin Miejsce Imię i nazwisko Tytuł prezentacji 1 Agnieszka Bydłowska Coaching a mentoring 1 Zuzanna Kosmala Buzz marketing czyli kim są współcześni ninja? 1 Maciej Mucha Co Sun Zi wiedział o zarządzaniu? 1 Krzysztof Przybylak Szef inteligentny emocjonalnie 1 Piotr Świtowski Dlaczego w Polsce zarabiamy mniej niż w krajach Europy zachodniej? 2 Aleksandra Wisławska Biznesowa mentalność. Specyfika kontaktów handlowych z Chinami 3 Paweł Chruszczewski Łatwo zbudować zakład Ale trudniej zbudować załogę 4 Adrianna Pisarek Sukces filmu 50 twarzy Greya 31

33 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 4 Karolina Pręgowska Rola marki w biznesie 4 Anna Szczepanik Reklama czyli jak wpłynąć na decyzję klienta? 4 Patryk Tarara Polak potrafi! sfinansować przedsiębiorstwo (czyli o crowdfundingu w Polsce słów kilka) 5 Martyna Bołkanowicz Tajemnice marketingu. Czym jest kompozycja marketingowa, marketing mix, koncepcja 4P, 4C i 8P? 5 Gabriela Pawłowska Co nieco o kredytach 6 Anita Ciesiółka Promocja firmy. Czyli jak zwrócić na siebie uwagę konsumentów? 6 Łukasz Drużkowski Finansowanie działalności biznesowej 6 Jarosław Gil LOGO jako element budowania wizerunku firmy i produktu 7 Anna Kosińska Brakuje ci pomysłu na swój biznes? Mam dla ciebie propozycję Co powiesz o FRANCZYZIE? 8 Maciej Gawron Praktyczne wykorzystanie analizy SWOT 8 Konrad Łopiński Kapitał ludzki czyli o najlepszej inwestycji na świecie 8 Marcin Mrowiec Finansowanie działalności biznesowej 8 Cezary Polak Wpływ przedsiębiorstw na makrootoczenie 9 Martyna Kosińska Wizerunek firmy 9 Małgorzata Kuśmierz Współczesny system finansowy na przykładzie Polski Miejsce, które uczestnicy zajmują w rankingu, decyduje o liczbie przyznanych im punktów od 1 do 11. Punkty mogą także zdobyć autorzy najciekawszych komentarzy do opublikowanych prac. W VI edycji Kafeterii zajęcia związane z autorską prezentacją zostały przeprowadzone dwukrotnie: od 27 października do 23 listopada 2014 roku oraz od 16 lutego do 15 marca 2015 roku. W sumie przygotowano 45 prezentacji. Moderatorem wydarzenia w VI edycji projektu była dr Anna Anetta Janowska. 12. Tworzenie zarysów biznesplanów Zajęcia te polegają na przygotowaniu propozycji biznesplanu przedsiębiorstwa. Dla potrzeb realizacji zajęć uczestnicy otrzymują dostęp do wykładu e-learningowego pt. Biznesplan zarys. Uczestnicy przygotowują zarysy biznesplanów na załączonym do opisu zajęć wzorze, który zawiera wszystkie najważniejsze elementy takiego dokumentu: 1. streszczenie; 2. charakterystyka przedsięwzięcia; 3. ogólna charakterystyka rynku; 4. zarys planu marketingowego; 5. podstawowe punkty planu organizacji i zarządzania; 6. zasadnicze elementy planu finansowego; 7. harmonogram działań najważniejsze etapy. 32

34 Oferta programowa Kafeterii Czas przeznaczony na stworzenie i przesłanie biznesplanu to osiem tygodni. W tym okresie uruchomiona jest platforma, za której pośrednictwem uczestnicy mogą zadawać pytania ekspertom z zakresu prawa, zarządzania i finansów. Rysunek 17. Tworzenie zarysów biznesplanów strona informacyjna Prace przesłane przez uczestników ocenia komisja. Przy ocenie brane są pod uwagę następujące kryteria: pomysł na biznes, merytoryczna zawartość biznesplanu i estetyka prezentacji pomysłu. Wszystkie nadesłane prace są sprawdzane przez komisję pod kątem samodzielności ich przygotowania, co służy wyeliminowaniu plagiatów. Za udział w zajęciach można uzyskać od 1 do 12 punktów. Zajęcia Tworzenie zarysów biznesplanów w VI edycji Kafeterii odbyły się dwukrotnie: od 1 grudnia 2014 r. do 25 stycznia 2015 roku oraz od 6 kwietnia do 31 maja 2015 roku. Przygotowano w sumie 42 prace prezentujące pomysły na biznes. 33

35 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Edukacja poprzez konkursy Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nie tylko wykłady i zajęcia edukacyjne. Co roku realizowane są także dwa konkursy każdy w dwóch edycjach. Uczniowie startujący w nich wskazują wartościowe i interesujące przykłady aktywności związanej z działalnością społeczno-ekonomiczną oraz edukacją ekonomiczną z ich otoczenia lub też przygotowywali autorskie koncepcje innowacyjnych przedsięwzięć. Głównym celem realizacji konkursów jest zachęcanie do aktywności obywatelskiej, społecznej i proekonomicznej. Przygotowane prace prezentują dobre praktyki działań nie tylko ogólnopolskich organizacji społecznych, ale również rówieśników osób uczestniczących w projekcie. 1. Konkurs: społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz lokalnego i szkolnego środowiska Odbyły się dwie edycje tego konkursu: edycja 1: Moje doświadczenia dzielenie się dobrymi praktykami; edycja 2: Pomysł na autorskie i nowatorskie przedsięwzięcia. Rysunek 18. Konkurs: Społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz lokalnego i szkolnego środowiska strona informacyjna 34

36 Oferta programowa Kafeterii Pierwsza edycja dotyczyła zaprezentowania ciekawego pomysłu na działalność społeczno-ekonomiczną, która była lub jest realizowana w środowisku szkolnym lub lokalnym. Na szczególną uwagę zasługują projekty, w których biorą udział uczestnicy Kafeterii. W opracowaniach konkursowych należało uwzględnić następujące elementy: 1. nazwę przedsięwzięcia; 2. krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie ten projekt uczniowie chcą zaprezentować; 3. opis przedsięwzięcia (np. jaki był jego cel, kto był inicjatorem, kto był w nie zaangażowany, kiedy/gdzie dana aktywność miała miejsce, do kogo akcja była skierowana itp.); 4. opis efektów (jakie cele udało się zrealizować dzięki aktywności, w jaki sposób dana inicjatywa pomogła/wsparła społeczność lokalną i/lub szkolną itp.); 5. podsumowanie (spostrzeżenia/wnioski związane z opisywaną aktywnością); 6. adres WWW lub informacje, gdzie można więcej dowiedzieć się o danej inicjatywie oraz dane osoby kontaktowej (np. z instytucji prowadzącej projekt). Pomysły na innowacyjne, autorskie przedsięwzięcia to druga odsłona tego konkursu. Tym razem uczestnicy są proszeni o przedstawienie swojej własnej propozycji. W wyniku tej edycji konkursu powstaje zestawienie z listą ciekawych aktywności o charakterze społeczno-ekonomicznym, które mogłyby zostać zrealizowane w przyszłości. Tabela 2. Zestawienie tematów prac nadesłanych w konkursie: Społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz lokalnego i szkolnego środowiska (kolejność według liczby punktów uzyskanych przez autorów, tabelę otwierają najwyżej ocenione prace) I edycja Moje doświadczenia dzielenie się dobrymi praktykami Miejsce Imię i nazwisko Inicjatywa 1 Damian Bernaciak Produkcik 2 Paweł Chruszczewski 3 Magdalena Czyżewska Szkolna telewizja internetowa BOLOTV działająca w XII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu Długa Czasu projekt społeczny biorący udział w olimpiadzie Zwolnieni z teorii promujący historię Gdańska 4 Oliwia Kołodziej Działalność na rzecz lubińskiego hospicjum prowadzona pod hasłem: Hospicjum to też życie! 5 Agata Ordon Podaruj serce i czas innym 6 Karolina Pręgowska Projekt społeczny 022 Zgłoś się 7 Kinga Radomska Konkurs w ramach projektu Szkoła praktycznej ekonomii Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo 8 Filip Sypniewski Ogólnopolski Konkurs Artystyczny Młode Talenty Natalia Szczepaniak Portal erudyci.net 10 Patryk Tarara Pucuj!! Glancuj!! Dworzec Bytom 11 Justyna Bodziuch Oddawanie głosów na powstanie atrakcyjnej infrastruktury w Strzegomiu. Rozwiń pasję w granitowym miasteczku 12 Klaudia Kulińska Góra Grosza w Andrzejki 13 Aleksandra Lang Stowarzyszenie Młodzi Aktywni 14 Adrianna Pisarek Akcja krwiodawstwa w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 35

LIPIEC 2014. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

LIPIEC 2014. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Warszawa, lipiec 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych Olga Biaduń Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych W odpowiedzi na zgłaszaną przez środowisko oświaty potrzebę wsparcia formalnego

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości LIPIEC 2013 Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Partnerami Strategicznymi Olimpiady

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (Program Przedsiębiorczość w Szkole ) i Narodowym Bankiem Polskim, Partnerami

Bardziej szczegółowo

Rola e-learningu w kształceniu przedsiębiorczości

Rola e-learningu w kształceniu przedsiębiorczości Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rola e-learningu w kształceniu przedsiębiorczości Wstęp Przedsiębiorczość to słowo, które nabrało w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Można usłyszeć

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Izabela Błońska Nr albumu: 4/2015 Rola Banków Centralnych w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY Partnerzy Strategiczni: Wiedza, umiejętności, postawy Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni:

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji Projekty konkursowe 1 SPIS TREŚCI Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja... 4 Akademia Uczniowska...

Bardziej szczegółowo

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY LIPIEC 2011 Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu innowacyjnego testującego ACTIV50 ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Własność to odpowiedzialność

Własność to odpowiedzialność Własność to odpowiedzialność Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa Raport za rok 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1 List Ministra Skarbu Państwa Idea Akcjonariatu Obywatelskiego Działania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo