INSTRUKCJA INSTALACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 NBUSJY 6 Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową INSTRUKCJA INSTALACJI RINS614/615-1 Do central od wersji 1.32 Niniejszej instrukcji nie należy używać do starszych wersji central.

2 Pyronix Association of Security Specialists Installer Support The Pyronix Association of Security Specialists has been developed with the focus on what you the installer would like to see from one of the worlds leading manufactures of security equipment. The philosophy behind the association is that you will receive tangible benefits, which are applicable to both the work and home environment. The Association Awards Catalogue By collecting the tokens which are printed on the packaging you can redeem against gift vouchers for Argos, Marks & Spencer and Whitbread Leisure. Product Consultation Product training and consultation evenings are provided up and down the country. To join PASS please contact the Marketing Department. Tel: +44 (0) As a new member of PASS a free phone number will be issued to you. Generalny dystrybutor w Polsce: Ul. Aksamitna Warszawa tel. +48 (22) web: GWARANCJA Ten produkt jest objęty standardową 2 letnią gwarancją producenta na wady powstałe w procesie produkcji. Ze względu na stałe doskonalenie jakości, wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i chęć sprostania wymaganiom klientów, Pyronix zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w stosunku do zawartej tu specyfikacji bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie. RINS 614-1/

3 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści Parametry techniczne Tryby pracy Montaż SYSTEMU Bezpieczeństwo użytkowania KLAWIATURY Klawisze Wyświetlacz klawiatury ikonowej Adresowanie klawiatur Programowanie centrali Sposoby programowania z komputera Wejście / wyjście z tryb programowania Zmiana kodu instalatora Resetowanie centrali Programowanie z komputera PROGRAM CENTRALI Opcje systemowe Programowanie linii dozorowych Programowanie typów linii Kopiowanie trybu uzbrojenia A do trybów B, C i D Kody użytkowników i ich opcje Regulacja głośności brzęczyka i jasności podświetlenia Opcje uzbrajania Tryb uzbrojenia z linią typu klucz (stacyjka) Liczba uzbrojeń po alarmie Czasy systemowe Linia do śledzenia Programowanie typu działania wyjść PGM Programowanie polaryzacji wyjść PGM Programowanie DIALERA CENTRALI Programowanie kodu abonenta Programowanie kodu downloadingu Opcje linii telefonicznej Czas testu Okres testu Wybór telefonu do wysyłania raportu testu Ilość powiadomień Numery telefoniczne i formaty komunikacji Programowanie numerów telefonicznych Programowanie formatów komunikacji Opcje wysyłania raportów Wybór telefonów do wysyłania raportów Wybór raportów do wysyłania Wybór powrotów do wysyłania Przypisanie komunikatów słownych modułu MX-VOICE Różne OPERACJE Test dowolnego wyjścia programowalnego Tryb Walk test Test systemu (tylko dla użytkownika głównego) Przeglądanie pamięci zdarzeń Schematy połączeń Płyta Matrix Płyta Matrix Podłączenie zasilania I linii telefonicznej Podłączenie klawiatur Podłączenie linii Rozszerzenie montowane na płycie (Tylko Matrix 816) Podłączenie modułu MX-VOICE Podłączenie wyjść PGM Podłączenie płytki monitorującej akumulator Podłączenie czujek dymu RINS 614-1/

4 11 Lista KODÓW CONTACT ID Lista FUNKCJI UŻYTKOWNIKA Matrix 6/ Lista adresów programowania Matrix 6/ PARAMETRY TECHNICZNE Linie dozorowe Ilość linii dozorowych 6 Typy linii dozorowych Nie parametryzowane, parametryzowane EOL lub DEOL Prąd obwodu linii dozorowej Max 0,5mA Rezystancja dla zmiany stanu linii Min. 6,9 K Ohm Czas reakcji linii 30ms lub 350ms Dopuszczalna rezystancja pętli linii 470 Ohm Wyjścia PGM PGM-y na płycie 1. PGM1 Przekaźnikowe 1A przy 30V AC, 60V DC 1. PGM2 Tranzystorowe OC 250mA) 2. PGM3 Tranzystorowe OC 250mA 3. PGM4 - Tranzystorowe OC 500mA Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-EN60950 napięcie występujące na stykach przekaźnika nie może być większe niż napięcie SELV czyli 60V DC i 30V AC. Jeżeli przełączane urządzenia pracują na wyższym napięciu konieczne jest zastosowanie drugiego przekaźnika połączonego kaskadowo z przekaźnikiem na płycie centrali Stabilizowane na poziomie Niezależnie od stanu Klawiatura MX ICON MX-VOICE Wyjście zasilania 13,8V DC Pobór prądu płyty (bez klawiatur) 110mA Pobór prądu przez urządzenia 50mA przy 13,8VDC 25mA przy 13,8VDC Monitorowanie linii telefonicznej: Złącze telefoniczne Rodzaj linii telefoniczne Ochrona przeciw przepięciowa: Dialer Wraz ze wskazywaniem aktualnego stanu. Umożliwiające połączenie dodatkowego aparatu telefonicznego Łącze analogowe Doskonałe zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniące dialera (6,75kV/125 A). Zasilanie systemu Zasilanie centrali 1. Napięcie zasilania 17V AC 2. Transformator min 20W, 1,25A po stronie wtórnej Pomocnicze wyjście zasilania 1. 13,8V DC 2. Wydajność całkowita zasilacza centrali 1,0 A 3. Max prąd zasilania innych urządzeń (bez prądu ładowania akumulatora) 0,5 A Bezpieczniki (o działaniu szybkim) Wyjścia zasilania AUX + magistrali komunikacyjnej 1A Akumulator UWAGA!!! NAPIĘCIE DO ŁADOWANIA JEST PODAWANE DOPIERO PO PODŁĄCZENIU AKUMULATORA DO CENTRALI Typ Kwasowo ołowiowy żelowy lub inny Napięcie początkowe ładowania Min 6V Wykrywanie stanu słabej baterii Przy napięciu 10,7V ± 0,2V Wykrywanie stanu odcięcia akumulatora Przy napięciu 10,4V ± 0,2V Pojemność akumulatora 2,8Ah 7,2Ah Zabezpieczenia Zwarciowe i od odwrotnej polaryzacji Temperatura pracy Temperatura magazynowania Parametry środowiskowe 0 0 do C (+32 0 do F) do C (-4 0 do F). RINS 614-1/

5 3 TRYBY PRACY ROZBROJENIE W tym stanie system jest wyłączony z dozoru. Alarm jest generowany jedynie w przypadku naruszenia linii typu: pożarowa, napadowa, medyczna, sabotażowa, 24 godzinna. UZBROJENIE W tym stanie system czuwa i naruszenie każdej z linii dozorowych generuje alarm. Sygnalizatory zewnętrzne, brzęczyki klawiatur oraz lampy działają przez czas alarmu zaprogramowany w systemie. PROCES UZBRAJANIA W trakcie uzbrajania systemu, występuje stan przejściowy, w którym możliwe jest zdefiniowanie jak system ma być uzbrojony (dostępne są 4 opcje-tryby uzbrojenia systemu: A, B, C i D). Dla przykładu: Tryb A Pełne uzbrojenie. Wszystkie linie są uzbrojone Tryb В Częściowe uzbrojenie. Część linii nie jest uzbrojona. Tryb C Częściowe uzbrojenie. Część linii nie jest uzbrojona. Tryb D Częściowe uzbrojenie. Część linii nie jest uzbrojona. Działanie poszczególnych trybów jest zależne od zaprogramowania przez instalatora linii alarmowych. CZASY WEJŚCIA / WYJŚCIA Czas wejścia Jeżeli system jest uzbrojony, naruszenie linii Wejścia/Wyjścia powoduje uruchomienie licznika, odmierzającego czas opóźnienia wejścia. Klawiatura sygnalizuje to swoim brzęczykiem. Linie, które zostały zaprogramowane jako Warunkowe/śledzące, w czasie opóźnienia wejścia zachowują się identycznie jak linie typu Wejścia/Wyjścia. Jeżeli zostanie wprowadzony prawidłowy kod użytkownika przed upłynięciem czasu opóźnienia wejścia, system zostanie rozbrojony. W przypadku, gdy kod użytkownika nie zostanie wprowadzony, system przechodzi do stanu alarmu. Jeżeli podczas uzbrojenia w systemie był alarm, po rozbrojeniu centrala przechodzi automatycznie do trybu wyświetlania informacji o numerze linii, która wywołała alarm jest to pamięć alarmu. Aby wyłączyć pamięć alarmu, należy ponownie wprowadzić kod użytkownika. Czas wyjścia Jeżeli system jest rozbrojony, to wpisanie prawidłowego kodu użytkownika rozpoczyna proces uzbrajania systemu i rozpoczęcie odliczania czasu na wyjście z obiektu. Jeżeli wszystkie linie są zamknięte (w stanie normalnym), klawiatura sygnalizuje odliczanie czasu wyjścia wysokimi tonami. W czasie odliczania należy opuścić obiekt wyznaczoną drogą. Naruszanie linii dozorowych w czasie odliczania wyjścia, będzie sygnalizowane przez klawiaturę niższym tonem. Zamknięcie linii powoduje powrót sygnalizacji wyjścia do tonów wysokich. Na końcu procedury wyjścia, klawiatura zasygnalizuje zakończenie czasu na wyjście i system przejdzie do stanu uzbrojenia. Możliwe jest zaprogramowanie systemu tak, aby nie sygnalizował w sposób głośny czasu na wyjście. Instalator także może określić parametry systemu w taki sposób aby przy naruszeniu linii dozorowych innych niż Wejścia/Wyjścia i Warunkowych, proces uzbrajania systemu się nie zaczynał. STAN ALARMU Niezależnie od stanu systemu, naruszenie linii zaprogramowanych jako 24-godzinna powoduje przejście centrali do stanu alarmu. W przypadku, gdy system jest uzbrojony, naruszenie linii dozorowych powoduje również przejście systemu do stanu alarmu. WYŚWIETLANIE INFORMACJI O PIERWSZYM ALARMIE Stan alarmu w systemie Matrix jest resetowany automatycznie (po czasie trwania sygnalizacji alarmu) lub ręcznie przez podanie kodu użytkownika. W przypadku resetu ręcznego, system przechodzi do wyświetlania informacji o pierwszej linii, która wywołała alarm (pamięć alarmu). Ponownie wprowadzenie kodu użytkownika powoduje wyłączenie trybu wyświetlania informacji o pierwszym alarmie i przejście systemu do trybu pracy w stanie wyłączonym z dozoru. TRYB PROGRAMOWANIA Instalator ma możliwość programowania różnych ustawień i opcji systemu Matrix. Wejście w ten tryb jest możliwe po wpisaniu kodu instalatora. TRYB UŻYTKOWNIKA Użytkownik o zwykłych uprawnieniach może uzbrajać i rozbrajać system. Niektórzy użytkownicy mają dostęp także do innych funkcji systemu (w zależności od uprawnień). RINS 614-1/

6 4 MONTAŻ SYSTEMU Montaż centrali Zamontuj płytę centrali w obudowie metalowej z transformatorem 16,5V i mocy min. 20VA. Płyta centrali jest montowana na plastykowych dystansach, dostarczonych w komplecie. Należy wykorzystać wszystkie dostępne otwory montażowe, aby nie narażać płyty na wygięcia podczas przykręcania przewodów do zacisków. Centrala powinna być zamontowana w suchym miejscu i nie narażonym na działanie wysokich temperatur, żrących oparów, silnych zakłóceń elektromagnetycznych oraz na dostęp osób postronnych. 1. Do zacisków 17V ~ należy podłączyć wtórne uzwojenie transformatora. 2. Do zacisków +BAT- (Akumulator) należy podłączyć przewody z zaciskami akumulatorowymi, dołączonymi w zestawie. Do zacisku + należy podłączyć przewód czerwony, a do zacisku przewód czarny. Wyjście do akumulatora jest zabezpieczone przed zwarciem lub odwrotnym podłączeniem. 3. Pomiędzy zaciski Z1...Z6 (Z8-dla centrali Matrix 816 ) i COM podłącz przewody linii alarmowych, gdzie zaciski COM są wspólne dla wszystkich linii i stanowią masę zasilania centrali. Rezystory zakończenia linii powinny być montowane w czujkach. Schematy połączeń linii są zawarte na końcu niniejszej instrukcji. 4. Do zacisków AUX + i AUX należy podłączyć zasilanie czujek, sygnalizatorów, itp. 5. Do zacisków K+, K- i KD należy podłączyć przewody od klawiatur, gdzie K+ i K- są zaciskami zasilania, a KD jest zaciskiem magistrali. 6. Zaciski NO1, C1, NC1, PGM2, PGM3, PGM4 są zaciskami wyjść programowalnych. Wyjścia NO1 (normalnie otwarty), C1 (wspólny), NC1 (normalnie zwarty) stanowią przekaźnikowe wyjście PGM1. Pozostałe wyjścia są typu otwarty kolektor i zawsze są zwierane do masy w momencie aktywacji 7. Do zacisków RING i TIP podłącz linię telefoniczną a do zacisków R-1 i T-1 podłącz urządzenia telefoniczne znajdujące się w budynku. Centrala alarmowa powinna być podłączona do linii telefonicznej jako pierwsza. 8. Zacisk uziemienia należy podłączyć do instalacji uziemiającej. Stanowi on zabezpieczenie przed przepięciami ze strony linii telefonicznej. 9. Centrala Matrix 6 nie posiada typowego wyjścia sygnalizatora. Aby podłączyć sygnalizator, należy wykorzystać wyjście programowalne fabrycznie jest zaprogramowane wyjście PGM1 (zaciski NC, C i NO) Wszystkie połączenia należy wykonać starannie aby przewody w zaciskach były dokładnie przykręcone. Połączenia między przewodami wewnątrz obudowy należy wykonać metodą lutowania, następnie zabezpieczyć izolacją lub koszulkami termokurczliwymi. Nieużywane przewody należy zabezpieczyć aby nie dotykały elementów elektronicznych na płycie centrali. Może to spowodować nieprawidłową pracę a nawet uszkodzenie centrali. Montaż klawiatur Klawiaturę należy zamontować w miejscu wygodnym dla użytkownika. Nie należy montować klawiatury na nierównych ścianach, ponieważ po skręceniu obudowy będą występować naprężenia, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie a nawet jej uszkodzenie. Najpierw należy przykręcić tylną ściankę obudowy, przepuszczając przez otwór przewód połączeniowy. Po podłączeniu przewodów do zacisków do płytki elektronicznej można zamknąć obudowę. 1. Do zacisków K+, K- i KD należy podłączyć przewody od centrali, gdzie K+ i K- są zaciskami zasilania, a KD jest zaciskiem magistrali. 2. Zaciski KT i KTR są wyprowadzeniem styku sabotażowego, który można podłączyć do linii sabotażowej w celu zabezpieczenia klawiatury przed rozkręceniem lub oderwaniem od ściany 3. W systemie można zastosować do 4 klawiatur MX-ICON, jednak dla każdej z nich należy ustawić inny adres przy użyciu przełączników SW2. Adresy nie mogą się powtarzać. Dodatkowe klawiatury nie są implementowane w programie centrali. 4. Układ połączeń kilku klawiatur najlepiej jest wykonać w topologii gwiazdy (oddzielny przewód od każdej klawiatury do centrali). Jeżeli na jednym przewodzie będzie podłączonych kilka klawiatur, dla masy zasilania (K-) należy zastosować tyle żył przewodu, ile jest klawiatur. Masy zasilania klawiatur nie można używać do zasilania innych urządzeń i do pętli linii dozorowych. 5. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać taśmy łączącej wyświetlacz z płytą elektroniczną. Wszystkie połączenia należy wykonać starannie aby przewody w zaciskach były dokładnie przykręcone. Połączenia między przewodami wewnątrz obudowy należy wykonać metodą lutowania, następnie zabezpieczyć izolacją lub koszulkami termokurczliwymi. Nieużywane przewody należy zabezpieczyć aby nie dotykały elementów elektronicznych na płycie centrali. Może to spowodować nieprawidłową prace a nawet uszkodzenie klawiatury. Montaż modułu MX-VOICE Moduł MX-VOICE umożliwia nagranie do 8 komunikatów, które są odtwarzane podczas połączenia telefonicznego centrali alarmowej z użytkownikiem. Centrala może powiadamiać użytkownika o następujących zdarzeniach: Alarm włamaniowy, alarm napadowy, alarm pożarowy, alarm medyczny, uzbrojenie, rozbrojenie, zdarzenia systemowe. 1. Przy użyciu 2-stronnej taśmy, przyklej moduł do obudowy. 2. Podłącz przewód wielożyłowy modułu MX-VOICE do złącza J2 centrali. 3. Zaprogramuj wymagane opcje do komunikacji drogą telefoniczną (patrz: Programowanie dialera centrali ) RINS 614-1/

7 5 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 1. Połączenie urządzeń elektrycznych do sieci zasilającej prądu przemiennego powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 2. Centrala alarmowa musi być uziemiona z wykorzystaniem uziemienia ochronnego 3. Niebezpieczeństwo! Zawsze odłączaj sieć zasilającą przed prowadzeniem konserwacji wewnątrz obudowy centrali alarmowej. 4. Urządzenie powinno być tak zainstalowane aby nie było dostępu dla osób postronnych do przewodów będących pod niebezpiecznym napięciem. 5. Zawsze instaluj centralę w płaszczyźnie pionowej. Zapewni to właściwy przepływ powietrza i dobre warunki chłodzenia elementów centrali. 6. Po wprowadzeniu przewodów do obudowy, staraj się je pogrupować i powiązać tak aby wszystkie zostały odpowiednio połączone do centrali. Pominięty przewód może być przyczyną zwarcia i uszkodzenia systemu. Bezpieczniki Zawsze wymieniaj bezpieczniki na takie same. Zapobiegnie to zagrożeniu pożarem lub porażeniu prądem elektrycznym. Akumulator 12V (Zobacz rozdział Parametry techniczne) Norma bezpieczeństwa użytkowania Zgodnie z EN60950 i IEC950. Norma telekomunikacyjna Spełnione wymagania dla urządzeń pracujących w publicznej, komutowanej sieci telekomunikacyjnej. Oznaczenia Uziemienie ochronne: Utrzymanie odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwporażeniowego wymaga zastosowania uziemienia ochronnego. Uziemienie funkcjonalne: Umożliwia normalną pracę urządzenia. Podwójna izolacja: Urządzenie elektryczne z podwójną izolacją elektryczną nie wymaga stosowania uziemienia ochronnego. CAUTION HOT SURFACES Gorąca powierzchnia: powierzchnie, które mogą spowodować oparzenia. RINS 614-1/

8 6 KLAWIATURY System wykrywa i identyfikuje 7 usterek. Jeżeli wystąpi usterka, brzęczyk klawiatury co pewien czas generuje 2 niskie tony, a na wyświetlaczu pojawia się symbol usterki. Usterka 2 Usterka bezpiecznika AUX (Sprawdź bezpiecznik AUX FUSE) 12V Usterka 5 Brak zasilania sieci (Brak zasilania na zaciskach «17V~») Usterka 3 Nie podłączony akumulator/uszkodzony bezpiecznik (Sprawdź bezpiecznik AMP BATTERY FUSE, ) Usterka 6 Usterka linii telefonicznej (Sprawdź zaciski «RING, TIP») Usterka 4 Słaby akumulator (Sprawdź napięcie akumulatora) Usterka 8 Błąd komunikacji ze stacją monitorującą Usterka 9 Brak akumulatora (Akumulator nie jest podłączony do centrali lub jest nadmiernie rozładowany) Uwaga: Usterki są sygnalizowane zawsze przy rozbrojonym systemie i w zależności od ustawienia mogą, powodować brak możliwości uzbrojenia systemu (patrz opcje systemowe). Po zaniku usterki wyświetlanie zostaje wyłączone. Aby wyciszyć brzęczyk podczas trwania usterki, należy nacisnąć klawisz. 6.1 Klawisze Klawiatura ikonowa Klawisze numeryczne Służą do wprowadzania kodów i innych wartości A, B, C i D Służą do wyboru trybu uzbrojenia A, B, C lub D Klawisze przewijania Służą do przewijania wyświetlanych informacji Klawisz uzbrojenia Służy do wyboru trybu uzbrojenia i przełączania opcji w trybie programowania Klawisz ALARM POŻAROWY Służy do aktywowania alarmu pożarowego Klawisz ALARM MEDYCZNY Służy do aktywowania alarmu medycznego Klawisz ALARM NAPADOWY Służy do aktywowania alarmu napadowego Klawisz funkcyjny Używany przy wejściu do menu użytkownika lub do trybu programowania. RINS 614-1/

9 6.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej Zasilanie Gotowość Alarm Sabotaż Napad Pożar Usterka Uzbrojony Rozbrojony Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Wolne mruganie Szybkie mruganie Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Opis Jest zasilanie sieciowe, akumulator jest naładowany Akumulator jest rozładowany Brak zasilania AC, centrala nie jest zasilana System jest gotowy do uzbrojenia, linie są nienaruszone System jest w trybie programowania Jedna lub więcej linii jest naruszonych Wyświetla alarm w trybie przeglądania pamięci zdarzeń. Aktywny test linii przy systemie rozbrojonym Pamięć alarmu włamaniowego Zatrzaśnięty alarm lub usterka wymaga oczyszczenia PAMIĘCI ZDARZEŃ Brak alarmu Wyświetla sabotaż w trybie przeglądania pamięci zdarzeń Pamięć alarmu sabotażowego Brak alarmu sabotażowego Wyświetla napad w trybie przeglądania pamięci zdarzeń Pamięć alarmu napadowego Brak alarmu napadowego Wyświetla pożar w trybie przeglądania pamięci zdarzeń Pamięć alarmu pożarowego Brak alarmu pożarowego Stan usterki System jest w trybie programowania Brak usterek System jest uzbrojony System jest uzbrojony z zablokowanymi liniami System nie jest uzbrojony System jest rozbrojony System jest w trybie programowania System nie jest rozbrojony 6.3 Adresowanie klawiatur Do systemu musi być podłączona minimum jedna klawiatura. Można podłączyć do 4 klawiatur, i jedna z nich MUSI mieć ustawiony adres 1. Każda użyta klawiatura musi mieć indywidualny adres. W każdej klawiaturze można indywidualnie ustawić głośność brzęczyka i intensywność podświetlenia. RINS 614-1/

10 7 PROGRAMOWANIE CENTRALI Sposoby programowania z komputera System może być programowany z komputera na 2 sposoby: Połączenie bezpośrednie Połączenie wykonywane jest przez podłączenie centrali do komputera (do portu COM) przy użyciu odpowiedniego przewodu. Połączenie musi być inicjowane jednocześnie z komputera i z centrali w trybie programowania. Połączenie zdalne Połączenie wykonywane drogą telefoniczną przy użyciu modemu i dialera centrali. Połączenie to może być inicjowane tylko z komputera Do programowania z komputera wymagane jest oprogramowanie MX-UDL, które jest dostarczane na płytach CD-ROM i jest również dostępne na witrynie lub PŁYTA MATRIX PC Sesja komunikacyjna Wyjście RS232 SUB-DIN9 Złącze dialera Modem komputera POŁĄCZENIE LOKALNE 3 (TXD) 2 (RXD) 5 (GND) RING TIP PSTN ANALOGUE POŁĄCZENIE ZDALNE Wejście / wyjście z tryb programowania SYSTEM ROZBROJONY KOD INSTALATORA (fabrycznie ) X X X X X X Wejście do programowania TRYB PROGRAMOWANIA Wyjście z programowania 0 W trybie programowania system ignoruje wszystkie alarmy sabotażowe. W trybie programowania instalator ma dostęp do wszystkich funkcji użytkownika przez dodanie na początku cyfry. Lista dostępnych funkcji: Załączenie/Wyłączenie gongu Uzbrojenie z blokadą linii Przeglądanie pamięci zdarzeń Regulacja głośności brzęczyka Regulacja podświetlenia klawiatury Zmiana czasu systemowego Zmiana daty systemowej Aktywacja PGM z klawiatury Załączenie oczekiwania na downloading na okres 1 godziny (dotyczy linii telefonicznej) W trybie programowania instalator może również uzbroić i rozbroić system tak jak użytkownik, pod następującymi warunkami: Pierwsze 3 cyfry kodu instalatora nie mogą być takie same jak numery opcji i pierwsza cyfra kodu nie może zaczynać się od 0. System wychodzi automatycznie z programowania po 2 minutach, jeżeli nie zostanie wybrana żadna funkcja lub po 20 minutach, jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. RINS 614-1/

11 7.1.3 Zmiana kodu instalatora. 1. W trybie programowania instalatorskiego wprowadź sekwencję 2. Na wyświetlaczu pojawi się 3. Wprowadź dwukrotnie nowy kod według poniższej tabeli: Jeżeli kod będzie 4-cyfrowy Jeżeli kod będzie 5-cyfrowy Jeżeli kod będzie 6-cyfrowy + + Jeżeli kod zostanie zaprogramowany prawidłowo, klawiatura wygeneruje wysokie tony. Jeżeli usłyszysz niskie tony, oznacza to że kod nie został prawidłowo zaprogramowany. Uwaga: Kod instalatora może być zaprogramowany tylko w trybie programowania lub przy użyciu komputera Resetowanie centrali System może być zresetowany na 2 różne sposoby: 1. Resetowanie tylko zworą NVM RESET (jeżeli nie jest zablokowana programowo) a) Odłącz całkowicie zasilanie centrali (sieć i akumulator). b) Zewrzyj zworę«nvm RESET». c) Załącz ponownie zasilanie centrali (sieć i akumulator). d) Odczekaj ok. 10 sekund i zdejmij zworę «NVM RESET». Następnie ponownie odłącz zasilanie centrali (sieć i akumulator). e) Załącz ponownie zasilanie centrali (sieć i akumulator). Centrala jest zresetowana 2. Resetowanie zworą i kodem (jeżeli zwora jest zablokowana programowo) 1) Wejdź do trybu programowania. 2) Zewrzyj zworę «NVM RESET». 3) Wprowadź, 4) Odczekaj ok. 10 sekund i zdejmij zworę «NVM RESET». Uwaga: Jeżeli zwora «NVM RESET» nie będzie założona podczas procedury resetowania, klawiatura będzie generować niskie tony, sygnalizując błąd Programowanie z komputera W poniższych tabelach opisano sposób programowania centrali z komputera: Połączenie lokalne Połączenie zdalne (Centrala jest podłączona do portu COM) (Centrala jest podłączona do linii telefonicznej) Przygotowanie 1) Uruchom program UDL i przygotuj ustawienia wymagane do centrali 2) Wejdź do trybu programowania w centrali i uruchom procedurę połączenia lokalnego: Zestawienie połączenia 3) W programie UDL naciśnij ikonę Połączenie lokalne Przesyłanie danych 4) Używając odpowiednich ikon w programie, prześlij / odczytaj ustawienia centrali. Zakończenie sesji 5) W programie UDL naciśnij ikonę Zakończ połączenie 6) Wyjdź z trybu programowania w centrali, wprowadzając: Przygotowanie 1) Uruchom program UDL i przygotuj ustawienia wymagane do centrali 2) Wejdź do menu użytkownika i wybierz funkcję Oczekiwanie na downloading, wprowadzając : Zestawienie połączenia 3) W programie UDL naciśnij ikonę Połącz z centralą lub AMC Przesyłanie danych 4) Używając odpowiednich ikon w programie, prześlij / odczytaj ustawienia centrali. Zakończenie sesji 5) W programie UDL naciśnij ikonę Zakończ połączenie RINS 614-1/

12 8.1 PROGRAM CENTRALI Opcje systemowe 1. Będąc w trybie programowania, wybierz jedną z poniższych sekwencji: Opcje systemu 1 Opcje systemu 2 Opcje systemu 3 Opcje systemu 4 2. Aby przełączać kolejne opcje, używaj klawiszy i. Aby załączyć lub wyłączyć poszczególne opcje, naciskaj 3. Aby wyjść z edycji, naciśnij klawisz.. Będzie to sygnalizowane zapaleniem się ikony Nr Opcje systemu 1 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Wyłączona sygnalizacja braku AC [Nie] Tak 2 Możliwe uzbr. przy otwartych liniach typu H,I,P,F i T [Nie] Tak 3 Resetowanie centrali [Tylko zwora] Zwora + kod 4 Ilość zdarzeń do raportowania i do pamięci [Bez ograniczeń] Ograniczenie do16 zdarzeń 5 Alarm odcięcia linii telefonicznej [Nie] Tak 6 7 Częstotliwość AC [50Hz] 60Hz 8 Synchronizacja zegara [Sieć] Kwarc Nr Opcje systemu 2 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Alarm napadowy Głośny [Cichy] 2 Szybkie uzbrojenie [Nie] Tak 3 Alarm sabotażowy gdy system rozbrojony Tylko brzęczyk [Syrena + brzęczyk] 4 Wyświetlaj linie gdy system rozbrojony Nie [Tak] 5 Blokuj linie po alarmie [Nie] Tak 6 Szczeknięcie syren [Nie] Tak 7 Ton potwierdzenia «Kiss Off» [Nie] Tak 8 Wyświetlaj linie w alarmie Nie [Tak] Nr Opcje systemu 3 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Czas działania syren [Minuty] Sekundy 2 Standard pracy syren [Normalny] Francuski 3 Powroty linii Nie raportowane [Raportowane] 4 Powroty linii do pamięci zdarzeń [Nie] Tak 5 Sabotaż zablokowanych linii Nie wywołuje alarmu [Wywołuje alarm] Nr Opcje systemu 4 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Wyłączenie wyświetlania [Nigdy] Po 20 sekundach od użycia 2 Powrót usterki akumulatora [Po zaniku usterki] Po trybie programowania 3 Wyświetlaj alarm Tylko po rozbrojeniu [Gdy trwa alarm] 4 Wstrzymaj czas na wyjście przy otwarciu linii Nie [Tak] 5 Zabronione uzbrajanie przy braku AC [Nie] Tak 6 Zabronione uzbrajanie przy słabym akumulatorze [Nie] Tak Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] OPISY NIEKTÓRYCH FUNKCJI Wyłączona sygnalizacja braku AC Tak klawiatura nie sygnalizuje braku zasilania sieciowego i nie jest wysyłany raport o tej usterce do stacji monitorowania alarmów. Nie klawiatura sygnalizuje brak zasilania sieciowego i jest wysyłany raport o tej usterce do stacji monitorowania alarmów. Możliwe uzbrojenie przy otwartych liniach typu H,I,P,F i M: Tak System rozpoczyna procedurę uzbraja się, nawet gdy linie typu: natychmiastowa, napadowa, medyczna, pożarowa i 24-godzinna są naruszone. Jednak system nie uzbroi się, dopóki linie te nie zostaną zamknięte. Nie System nie rozpocznie procedury uzbrajania, gdy linie typu: natychmiastowa, napadowa, medyczna, pożarowa i 24-godzinna są naruszone. System rozpocznie procedurę uzbrajania, gdy naruszone są jedynie linie wejściowe lub warunkowe. Resetowanie centrali: Kod instalatora + zwora Opcja ta umożliwia reset systemu jedynie, gdy znany jest kod instalatora. Tylko zwora - Przy takim zaprogramowaniu centrali reset do ustawień fabrycznych jest możliwy zawsze po zwarciu zworą kołków resetu i włączeniu zasilania. Ilość zdarzeń do raportowania i do pamięci: Ograniczenie do 16 zdarzeń Takie ustawienie powoduje, że centrala będzie zapamiętywać tylko 16 zdarzeń i wysyłać tylko 16 raportów do stacji monitorowania podczas jednego uzbrojenia. Bez ograniczeń Centrala zapamiętuje wszystkie zdarzenia i wszystkie są przesyłane do stacji monitorowania alarmów. Alarm odcięcia linii telefonicznej: Tak W przypadku gdy system jest uzbrojony, brak linii telefonicznej jest sygnalizowany głośnym alarmem i informacja o usterce jest wyświetlana na klawiaturze. Nie - W przypadku gdy system jest uzbrojony, brak linii telefonicznej jest sygnalizowany jedynie jako usterka wyświetlana na klawiaturze. RINS 614-1/

13 Szybkie uzbrojenie: Tak Do uzbrojenia systemu wymagane jest wprowadzenie kodu użytkownika. Nie Aby uzbroić system, wystarczy nacisnąć lub na 2 sekundy dla odpowiedniego trybu. Dotyczy również trybu C i D. Wyświetlaj linie gdy system rozbrojony Tak Gdy system jest rozbrojony, naruszenie linii powoduje wyświetlenie jej numeru na wyświetlaczu. Nie - Gdy system jest rozbrojony, naruszenie linii nie powoduje jej wyświetlenia. Blokuj linie po alarmie: Tak Jeżeli po czasie trwania alarmu dowolna linia jest naruszona, zostanie ona automatycznie zablokowana. Linia ta nie będzie w stanie wywołać następnego alarmu. Do stacji monitorowanie przesłany zostanie raport pominięcia tej linii przez system. Nie Jeżeli po czasie trwania alarmu dowolna linia jest naruszona, zostanie ona automatycznie zablokowana. Linia ta jednak będzie w stanie wywołać następny alarm, jeżeli powróci do stanu normalnego. Ton potwierdzenia Kiss off: Tak Po wysłaniu raportu do stacji monitorowania, centrala uruchomi sygnalizatory wewnętrzne (Twin Alert) i wyemituje ton potwierdzenia w klawiaturach i czytnikach. Nie Wysłanie raportu do stacji monitorowania nie będzie potwierdzane dźwiękowo. Wyświetlaj linie w alarmie Tak Gdy system jest w alarmie, wyświetlane są numery linii. Nie - Gdy system jest w alarmie, wyświetlanie linii jest wyłączone. Standard pracy syren Normalny W alarmie syreny są aktywowane na czas ustawiony przez instalatora. Francuski W alarmie syreny są aktywowane na 3 sekundy lub 3 minuty (zależnie od ustawienia). Jednak w trakcie jednego uzbrojenia mogą być aktywowane tylko 4 razy. Powroty linii Nie raportowane Powroty linii po alarmie nie są raportowane do stacji monitorowania i nie są rejestrowane w pamięci zdarzeń Raportowane - Powroty linii po alarmie są raportowane do stacji monitorowania i są rejestrowane w pamięci zdarzeń. Sabotaż zablokowanych linii Nie wywołuje alarmu linie zablokowane przez użytkownika nie będą wywoływać alarmu, jeżeli wystąpi ich sabotaż. Wywołuje alarm linie zablokowane przez użytkownika są objęte ochroną sabotażową. Powroty linii do pamięci zdarzeń Tak Wszystkie alarmy i powroty linii są rejestrowane w pamięci zdarzeń z datą i godziną Nie W pamięci są rejestrowane tylko alarmy linii, co pozwala na zwiększenie ilości rejestrowanych zdarzeń. Wyłączenie wyświetlania Nigdy System przez cały czas wyświetla swój stan na klawiaturze Po 20 sekundach od użycia klawisza System po 20 sekundach od użycia ostatniego klawisza system przestaje wyświetlać większość informacji o swoim stanie. Wyświetlaj alarm Tylko po rozbrojeniu Symbol alarmu (dzwonek) jest wyświetlony dopiero po wyłączeniu sygnalizacji alarmu Gdy trwa alarm Gdy pojawi się alarm, symbol dzwonka zapala się natychmiast. Wstrzymaj czas na wyjście przy otwarciu linii Tak Naruszenie linii podczas odliczania czasu na wyjście powoduje rozpoczęcie odliczania od początku (system nie uzbroi się, dopóki którakolwiek linia jest naruszona Nie Naruszenie linii podczas odliczania czasu na wyjście nie powoduje jego wstrzymania (czas wyjścia zostanie odliczony do końca). Zabronione uzbrajanie przy braku AC Funkcja ta określa, czy możliwe będzie uzbrojenie systemu, gdy wystąpi usterka braku zasilania AC Zabronione uzbrajanie przy słabym akumulatorze Funkcja ta określa, czy możliwe będzie uzbrojenie systemu, gdy wystąpi usterka rozładowania akumulatora Programowanie linii dozorowych 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź jedną z poniższych sekwencji: Ogólna konfiguracja linii Polaryzacja styków 1 Sposób parametryzacji linii 1 Polaryzacja styków 2* Sposób parametryzacji linii 2* *Dotyczy tylko Matrix Aby przełączać kolejne opcje, używaj klawiszy i. Aby załączyć lub wyłączyć poszczególne opcje, naciskaj 2. Aby wyjść z edycji, naciśnij klawisz.. Będzie to sygnalizowane zapaleniem się ikony Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Ogólna konfiguracja linii WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Sposób zakończenia linii [Z rezystorami] Bez rezystorów 2 Linie 4-6 [Linie normalne] Linie szybkie 3 Linia dokładna [Nie] Tak 4-8 RINS 614-1/

14 Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Polaryzacja styków 1 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Linia 1 [N.C.] N.O. 2 Linia 2 [N.C.] N.O. 3 Linia 3 [N.C.] N.O. 4 Linia 4 [N.C.] N.O. 5 Linia 5 [N.C.] N.O. 6 Linia 6 [N.C.] N.O. 7 Linia 7 [N.C.] N.O. 8 Linia 8 [N.C.] N.O. Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Sposób parametryzacji linii 1 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Linia 1 [DEOL] EOL 2 Linia 2 [DEOL] EOL 3 Linia 3 [DEOL] EOL 4 Linia 4 [DEOL] EOL 5 Linia 5 [DEOL] EOL 6 Linia 6 [DEOL] EOL 7 Linia 7 [DEOL] EOL 8 Linia 8 [DEOL] EOL Uwaga! W Matrix 6 linia 7 i 8 nie jest dostępna (tylko Matrix 816) Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Polaryzacja styków 2 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Linia 9 [N.C.] N.O. 2 Linia 10 [N.C.] N.O. 3 Linia 11 [N.C.] N.O. 4 Linia 12 [N.C.] N.O. 5 Linia 13 [N.C.] N.O. 6 Linia 14 [N.C.] N.O. 7 Linia 15 [N.C.] N.O. 8 Linia 16 [N.C.] N.O. (tylko Matrix 816) Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Sposób parametryzacji linii 2 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Linia 9 [DEOL] EOL 2 Linia 10 [DEOL] EOL 3 Linia 11 [DEOL] EOL 4 Linia 12 [DEOL] EOL 5 Linia 13 [DEOL] EOL 6 Linia 14 [DEOL] EOL 7 Linia 15 [DEOL] EOL 8 Linia 16 [DEOL] EOL OPISY FUNKCJI Sposób zakończenia linii: Z rezystorami wszystkie linie wymagają zakończenia rezystorami parametrycznymi 4,7kOhm, mogą pracować jako EOL lub DEOL. Bez rezystorów linie alarmowe nie wymagają rezystorów parametrycznych, styki alarmowe są łączone bezpośrednio do wejść linii. Linie 4-6: Linie normalne czas reakcji wszystkich linii wynosi 300ms. Linie szybkie czas reakcji linii 4-6 wynosi 30ms. Dla linii 1-3 czas reakcji wynosi 300ms. Linia dokładna: Tak Ustawienie to powoduje zmniejszenie tolerancji zmian rezystancji dla pętli linii (patrz: tabela poniżej). Nie Linie wykorzystują standardową tolerancję dla pętli linii. Polaryzacja styków: Dla każdej linii można indywidualnie zaprogramować rodzaj styków alarmowych, podłączonych do linii alarmowych. Opcje te są programowane niezależnie od ustawień innych opcji. Sposób parametryzacji linii: (Ustawienia te mają znaczenie, jeżeli załączono opcję: Linie z rezystorami) Dla każdej linii można ustawić sposób zakończenia linii: DEOL - 2 rezystory na linii (alarm + sabotaż). EOL jeden rezystor na linii (tylko alarm). Uwaga! Zwarcie rezystora linii EOL również powoduje alarm sabotażowy. RINS 614-1/

15 TABELA PARAMETRYZACJI LINII Rezystancja pętli, 0 0,75 1,36 3,72 5,86 6,91 7,41 17,4 35,6 (kohm) Bez rezystorów Normalna tolerancja Bez rezystorów Zmniejszona tolerancja DEOL Normalna tolerancja DEOL Zmniejszona tolerancja EOL Normalna tolerancja EOL Zmniejszona tolerancja Prąd pętli, (ma) NC Normalny Alarm NO Alarm Normalny NC Normalny Alarm NO Alarm Normalny NC Sabotaż Normalny Alarm Sabotaż NO Sabotaż Alarm Normalny Sabotaż NC Sabotaż Normalny Sabotaż Alarm Sabotaż NO Sabotaż Alarm Sabotaż Normalny Sabotaż NC Sabotaż Normalny Alarm NO Sabotaż Alarm Normalny NC Sabotaż Normalny Alarm NO Sabotaż Alarm Normalny 0,50 0,47 0,44 0,37 0,32 0,29 0,28 0,18 0, Programowanie typów linii 1. Będąc w trybie programowania, wybierz linię alarmową którą chcesz programować dla danego trybu uzbrojenia i wprowadź odpowiednią procedurę z tabeli poniżej: Typ linii dla trybu uzbrojenia A Typ linii dla trybu uzbrojenia B Typ linii dla trybu uzbrojenia C Typ linii dla trybu uzbrojenia D Linia 1 [00] [00] [00] [00] Linia 2 [01] [01] [01] [01] Linia 3 [02] [02] [02] [02] Linia 4 [02] [02] [02] [02] Linia 5 [02] [02] [02] [02] Linia 6 [02] [02] [02] [02] Linia 7* [02] [02] [02] [02] Linia 8* [02] [02] [02] [02] Linia 9* [02] [02] [02] [02] Linia 10* [02] [02] [02] [02] Linia 11* [02] [02] [02] [02] Linia 12* [02] [02] [02] [02] Linia13* [02] [02] [02] [02] Linia 14* [02] [02] [02] [02] Linia 15* [02] [02] [02] [02] Linia 16* [02] [02] [02] [02] Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] * Linie 7 16 nie są dostępne w centrali Matrix 6 RINS 614-1/

16 2. Po wybraniu opcji, wprowadź wartość:, która oznacza typ działania linii. Wejścia/Wyjścia Obchód strażnika Warunkowa Wejściowa/Uzbrajająca Natychmiastowa Sabotażowa Wewnętrzna Klucz stały Pożarowa Klucz chwilowy Napadowa Nie używana 24-godzinna 3. Po wybraniu typu linii, naciśnij. UWAGA! Jeżeli w systemie będzie używany tylko jeden tryb uzbrojenia (A), wtedy dla pozostałych trybów uzbrojenia (B, C i D) należy ustawić takie same typy linii jak dla pierwszego trybu (A). OPIS TYPÓW LINII Wejścia / Wyjścia Jest to linia dająca opóźnienie na wejście do obiektu. Użytkownik ma czas na rozbrojenie systemu. Zwykle tego typu linie deklaruje się dla kontaktronów w drzwiach wejściowych. Warunkowa Jest to linia, która umożliwia dalsze poruszanie się po obiekcie (przy uzbrojonym systemie) bez wywoływania alarmu, jeżeli najpierw została naruszona linia typu wejścia/ wyjścia. W przypadku naruszenia tej linii bez wcześniejszego naruszenia linii wejścia / wyjścia natychmiast generowany jest alarm. Natychmiastowa Po uzbrojeniu systemu naruszenie tej linii natychmiast generuje alarm. Wewnętrzna (Pomijana) Linia blokowana przez system w momencie uzbrojenia. Pożarowa Naruszenie tej linii zawsze generuje alarm pożarowy. Alarm taki jest łatwo rozróżnialny. Sygnalizator emituje dźwięk przerywany co sekundę. Brzęczyk klawiatury emituje narastający dźwięk w sekwencji trzech tonów. Napadowa Linia o działaniu 24-godzinnym, aktywująca alarm napadowy głośny lub cichy, w zależności od zaprogramowania. 24-godzinna Naruszenie tej linii uruchamia alarm zawsze, niezależnie od tego czy system jest uzbrojony w dozór czy nie. Obchód strażnika Jest to linia o działaniu 24-godzinnym, jednak jej naruszanie nie powoduje alarmów, jedynie rejestracje w pamięci zdarzeń i wysyłanie do stacji monitorującej kodu raportu 250 (Contact ID) Wejściowa/Uzbrajająca Naruszenie tej linii podczas odliczania czasu wyjścia, powoduje przerwanie odliczania i natychmiastowe uzbrojenie się systemu. Gdy system jest uzbrojony, naruszenie powoduje rozpoczęcie odliczania czasu wejścia. Sabotażowa Linia o działaniu 24-godzinnym, aktywująca alarm sabotażowy. Sygnalizację alarmu sabotażowego przy rozbrojonym systemie można ustawić w opcjach systemowych Klucz stały jeżeli naruszona - system jest uzbrojony, jeżeli nienaruszona system jest rozbrojony Linia służąca do uzbrajania/rozbrajania systemu za pomocą stacyjki lub radiolinii. Układ połączeń styków należy wykorzystać identycznie jak dla urządzeń alarmowych. Możliwe jest ustawienie dowolnego trybu uzbrojenia przy użyciu tej linii. Klucz chwilowy działanie przez chwilowe naruszenie Linia służąca do uzbrajania/rozbrajania systemu za pomocą stacyjki lub radiolinii. Układ połączeń styków należy wykorzystać identycznie jak dla urządzeń alarmowych. Możliwe jest ustawienie dowolnego trybu uzbrojenia przy użyciu tej linii. Nie wykorzystana Tego typu linia jest całkowicie ignorowana przez system, jednak linię należy zamknąć rezystorem Kopiowanie trybu uzbrojenia A do trybów B, C i D Funkcja ta służy do skopiowania ustawień zdefiniowanych dla trybu A do trybów B, C i D. Wprowadź kolejno: RINS 614-1/

17 8.3.2 Kody użytkowników i ich opcje Programowanie kodów użytkownika możliwe jest tylko po wejściu do menu użytkownika 1. Wejdź do menu użytkownika, następnie wprowadź sekwencję:. 2. Wprowadź 2-cyfrowy numer użytkownika. 3. Wprowadź DWUKROTNIE nowy kod według poniższej tabeli: Jeżeli kod będzie 4-cyfrowy Jeżeli kod będzie 5-cyfrowy Jeżeli kod będzie 6-cyfrowy + + (Aby skasować kod, zamiast cyfr kodu naciśnij ) 4. Klawiszami i przewijaj listę dodatkowych opcji, które chcesz załączyć dla tego użytkownika. Klawiszem. Załącz lub wyłącz żądaną opcję. Jeżeli zapalona jest ikona, opcja jest załączona. 5. Aby zatwierdzić wprowadzone opcje, naciśnij. Nr Opcje kodów WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Blokowanie linii Nie [Tak] 2 Tylko kod przymusu [Nie] Tak 3 Przymus dozwolony Nie [Tak] 4 8 Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] OPIS OPCJI KODÓW Blokowanie linii Opcja, definiująca możliwość blokowania linii przez użytkownika. Tylko kod przymusu Po załączeniu tej opcji, kod użytkownika jest wykorzystywany tylko jako kod przymusu. Przymus dozwolony Jeżeli opcja jest załączona kod jest normalnie wykorzystywany do uzbrajania i rozbrajania. Jeżeli podczas rozbrajania systemu nastąpi zamiana 3 i 4 cyfry miejscami, spowoduje rozbrojenie pod przymusem Regulacja głośności brzęczyka i jasności podświetlenia. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź odpowiednią sekwencję: Głośność brzęczyka Podświetlenie 2. Naciskaj lub aby wyregulować głośność brzęczyka i jasność podświetlenia. 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij. Uwaga: Powyższe regulacje dotyczą tej klawiatury, z której jest programowany system Opcje uzbrajania Poniższe opcje definiują sposób zachowania się systemu podczas uzbrajania w każdym trybie. 1. Będąc w trybie programowania wprowadź jedną z poniższych sekwencji: Opcje uzbrajania dla trybu A [00] Opcje uzbrajania dla trybu C [00] Opcje uzbrajania dla trybu B [00] Opcje uzbrajania dla trybu D [00] 2. Następnie wprowadź wartość, reprezentującą odpowiednią opcję: Wyjście czasowe Skrócenie czasu Ciche uzbrojenie Uzbrojenie wymuszone Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij. OPIS OPCJI Wyjście czasowe W momencie uzbrojenia, system odlicza ustawiony czas na wyjście, umożliwiając opuszczenie budynku przez użytkownika. Jeżeli w trakcie odliczania czasu wyjścia zostanie naruszona jakaś linia, wtedy następuje restart odliczania. Skrócenie czasu W momencie uzbrojenia, system załącza zwłokę na wyjście, która trwa do momentu naruszenia linii typu wejścia wyjścia. Po naruszeniu wymienionej linii nastąpi odliczenie Końcowego czasu wyjścia i ostateczne uzbrojenie się systemu. Ciche uzbrojenie W momencie uzbrojenia, system odlicza ustawiony czas na wyjście, ale bez sygnalizacji dźwiękowej na klawiaturze. Uzbrojenie wymuszone System zachowuje się podobnie jak przy opcji Wyjście czasowe, jednak podczas obliczania czasu wyjścia jakaś linia zostanie naruszona, wtedy nastąpi jej zablokowanie. RINS 614-1/

18 8.5.2 Tryb uzbrojenia z linią typu klucz (stacyjka). Opcja ta służy do ustalenia trybu uzbrojenia przy wykorzystaniu linii tylu Klucz stały lub Klucz chwilowy. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź sekwencję. Fabrycznie: [02] 2. Następnie wprowadź wartość, reprezentującą wybraną opcję: Uzbrojenie w trybie A Uzbrojenie w trybie C Uzbrojenie w trybie B Uzbrojenie w trybie D 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij Liczba uzbrojeń po alarmie. Opcja ta służy do ustalenia ilości alarmów, które mogą być wywołane w trakcie jednego uzbrojenia jest to typowy licznik alarmów. Licznik alarmów dotyczy indywidualnie każdej linii. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź sekwencję. 2. Następnie wprowadź ilość uzbrojeń w postaci 2-cyfrowej: Ilość uzbrojeń nieograniczona, centrala będzie mogła wywołać nieskończoną ilość alarmów Ilość ograniczona w zależności od wprowadzonej wartości. Fabrycznie Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij Czasy systemowe Poniższe opcje służą do ustalenia wszystkich parametrów czasowych, występujących w systemie Matrix 6 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź jedną z poniższych sekwencji: Czas działania syren (minuty/sekundy) Fabrycznie: 04 Opóźnienie syren (sekundy) Fabrycznie: 00 Czas na wejście (sekundy) Fabrycznie: 20 Czas na wyjście (sekundy) Fabrycznie: 20 Końcowy czas wyjścia (sekundy) Fabrycznie: 07 Uzbrojenie przy bezruchu (x10 minut) Fabrycznie: 00 Opóźnienie braku AC (minuty) Fabrycznie: 10 Opóźnienie braku linii telefonicznej (minuty) Fabrycznie: 01 Korekta zegara Fabrycznie: Następnie w postaci 2-cyfrowej wprowadź wartość:. 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij. OPIS OPCJI Czas działania syren Jest to czas załączenia się syren zewnętrznych i brzęczyków klawiatur w momencie wywołania alarmu. Czas jest podawany w sekundach lub w minutach, w zależności od ustawienia w Opcjach systemowych. Opóźnienie syren Jest to opóźnienie załączenia się syren w momencie wywołania alarmu. Opóźnienie to nie dotyczy załączania innych wyjść PGM i raportowania przy użyciu dialera. Czas na wejście Jest to czas, w którym użytkownik musi rozbroić system po naruszeniu linii wejścia/wyjścia. Czas na wyjście Jest to czas, w którym użytkownik musi opuścić obiekt po uzbrojeniu systemu. Końcowy czas wyjścia Jest to dodatkowy czas na wyjście, wykorzystywany w zależności od ustawionych opcji uzbrajania. Uzbrojenie przy bezruchu Jeżeli przez zaprogramowany czas bezruchu żadna z czujek nie zostanie naruszona, system automatycznie zostaje uzbrojony. Opóźnienie braku AC Jest to czas opóźniający sygnalizację braku zasilania sieci. Opóźnienie to ma wpływ również na wysyłanie raportu braku AC. Opóźnienie braku linii telefonicznej Jest to czas opóźniający sygnalizację odcięcia linii telefonicznej. Nie dotyczy zajętości linii, tylko całkowitego jej odłączenia. Korekta zegara Opcja służy do dokonania korekty przyspieszania lub opóźniania się pracy zegara czasu rzeczywistego. Korekta dotyczy ilości sekund w ciągu jednej doby. Przy ustawieniu fabrycznym korekta jest 1:1. Jeżeli zegar przyspiesza, należy od wartości fabrycznej odjąć ilość sekund, o które zegar przyspiesza w ciągu jednej doby. W przypadku opóźniania się zegara, należy dodać ilość sekund do wartości fabrycznej. RINS 614-1/

19 8.7.1 Linia do śledzenia. Opcja ta służy do wybrania linii, której stan będzie śledzony na wyjściu PGM, zaprogramowanym jako Śledzenie linii. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź sekwencję. 2. Następnie wprowadź numer linii. 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij Programowanie typu działania wyjść PGM Poniższe opcje służą do zdefiniowania działania wszystkich wyjść programowalnych. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź jedną z poniższych sekwencji: Programowanie wyjścia PGM1 Fabrycznie: 14 Programowanie wyjścia PGM2 Fabrycznie: 09 Programowanie wyjścia PGM3 Fabrycznie: 04 Programowanie wyjścia PGM4 Fabrycznie: 11 Programowanie wyjścia PGM5* Programowanie wyjścia PGM6* Programowanie wyjścia PGM7 (BELL)* Fabrycznie: 00 Fabrycznie: 00 Fabrycznie: Następnie wprowadź 2-cyfrową wartość, reprezentującą typ działania wyjścia Nieużywane 12 - Alarm potwierdzony (z dwóch linii) 25 - Włamanie - chwilowe 01 - Sterowanie LED (E-) 13 - Sabotaż 26 Alarm linii 24H - chwilowe 02 - C+ (pamięć alarmu) 14 - Syrena zewnętrzna 27 Pożar - chwilowe 03 - Sterowanie z klawiatur 15 - Alarm medyczny 28 - Alarm medyczny - chwilowe 04 - Uzbrojenie 16 Twin alert 29 Napad - chwilowe 05 - Śledzenie linii 17 - Wyłączenie wyświetlania (klawiatura) 30 Sabotaż - chwilowe 06 - Usterka linii telefonicznej 18 - Brak AC 31 Przymus - chwilowe 07 - Śledzenie Kiss off 19 - Słaby akumulator 32 Błąd komunikacji - chwilowe 08 - Reset czujek dymu 20 - Brak akumulatora 33 Błędny kod - chwilowe 09 - Sterowanie lampą 21 Usterka zasilania (AC + akumulator) 34 Test - chwilowe 10 - Pożar 22 - Przymus 35 Dioda LED - status 11 - Napad 23 - Rozbrojenie 36 Brzęczyk klawiatury 24 Usterka systemu 36 Syrena monitorowane* *Tylko Matrix Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij. OPIS OPCJI WYJŚĆ PGM 00 - Nieużywane Wyjście całkowicie wyłączone Sterowanie LED Służy do zdalnego załączania diod LED w czujkach Pyronix. Wyjście PGM należy podłączyć do wejścia E- w czujkach. Załączane jest na czas trwania trybu Walk test. 02 Pamięć alarmu Służy do zdalnego kasowania pamięci alarmu w czujkach Pyronix. Wyjście PGM należy podłączyć do wejścia C+ w czujkach. Wyjście jest załączane, jeżeli w momencie alarmu dwukrotnie zostanie wprowadzony kod użytkownika. 03 Załączane z klawiatury Załączane na 5 sekund przez wprowadzenie kodu użytkownika 7. Jeżeli ta opcja jest zaprogramowana, uzytkownik7 nie może uzbrajać i rozbrajać systemu. 04 Uzbrojenie/Rozbrojenie Załączane w momencie uzbrojenia systemu, wyłączane w momencie rozbrojenia systemu. 05 Śledzenie linii Wyjście załączane w momencie naruszenia linii, wyłączane w momencie powrotu linii. Załączanie nie jest zależne od stanu uzbrojenia systemu. Do działania jest wymagane wybranie Linii do śledzenia. 06 Usterka linii telefonicznej Wyjście załączane w momencie wykrycia usterki linii telefonicznej. Wyłączane po powrocie linii do stanu normalnego. 07 Śledzenie Kiss off Załączane na 5 sekund w momencie prawidłowego wysłania raportu do stacji monitorującej. 08 Reset czujek dymu Wyjście normalnie załączone, wyłączane na 2 sekundy w momencie rozbrojenia systemu po alarmie. 19 Słaby akumulator Wyjście załączane w momencie wykrycia usterki słabego akumulatora. Wyłączane po zaniku usterki. 20 Brak akumulatora Wyjście załączane w momencie odłączenia akumulatora. Wyłączane po podłączeniu akumulatora. 21 Usterka zasilania Załączane w momencie pojawienia się usterki AC lub akumulatora (usterka 4, 5, 6 i 9). Wyłączane po zaniku usterki. 22 Przymus Załączane w momencie rozbrojenia pod przymusem, wyłączane po wprowadzeniu normalnego kodu użytkownika. 23 Rozbrojenie Załączane w momencie rozbrojenia systemu, wyłączane w momencie uzbrojenia systemu. 24 Usterka systemu Załączane w momencie pojawienia się jakiejkolwiek usterki systemowej, wyłączane w momencie zaniku wszystkich usterek. 25 Włamanie chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu z linii włamaniowej. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 26 Alarm linii 24H chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu z linii 24-godzinnej. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 27 Pożar chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu pożarowego. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. RINS 614-1/

20 09 Sterowanie lampą Wyjście załączane w momencie alarmu. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 10 Pożar Wyjście załączane w momencie alarmu pożarowego z linii lub z klawiatury. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 11 Napad Wyjście załączane w momencie alarmu napadowego z linii lub z klawiatury. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 12 Alarm potwierdzony Załączane w momencie wywołania alarmu minimum z 2 linii. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 13 Sabotaż Wyjście załączane w momencie alarmu sabotażowego. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 14 Syrena zewnętrzna Wyjście załączane w momencie alarmu. Wyłączane po czasie trwania alarmu lub po rozbrojeniu systemu przez użytkownika. 15 Alarm medyczny Wyjście załączane w momencie alarmu medycznego, wywołanego z klawiatury. Wyłączane po rozbrojeniu systemu przez użytkownika. 16 Syrena wewnętrzna Przeznaczone do podłączenia sygnalizatora wewnętrznego Twin Alert (Można zaprogramować tylko dla PGM3). 17 Wyłączanie wyświetlania (klaw) Wyjście załączane w momencie wyłączenia wyświetlania na klawiaturze. Działanie ściśle związane z funkcją Wyłączanie wyświetlania. Patrz: Opcje systemowe. 18 Brak AC Wyjście załączane w momencie zaniku napięcia sieci AC. Wyłączane po powrocie zasilania AC. 28 Alarm medyczny chwilowe Załączane na 10s. w momencie alarmu medycznego z klawiatury. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 29 Napad chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu napadowego. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 30 Sabotaż chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu sabotażowego. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 31 Przymus chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie użycia kodu przymusu. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 32 Błąd komunikacji - chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie wystąpienia usterki bładu komunikacji ze stacją monitorującą 33 Błędny kod chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie przekroczonej ilości błędnego wprowadzania kodu użytkownika 34 Test komunikacji chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie wysyłania testu do stacji monitorującej drogą telefoniczną. 35 Dioda LED status Załączone gdy system jest uzbrojony, wyłączone gdy system jest rozbrojony, pulsuje gdy system jest w alarmie Brzęczyk klawiatury Załączane na czas aktywacji brzęczyka klawiatury. 37 Syrena-monitorowane (Tylko Matrix 816) Wyjście z nadzorem obwodu, przeznaczone do sygnalizatora. Jeżeli wyjście nie będzie wykorzystane, należy zewrzeć go przy użyciu rezystora Programowanie polaryzacji wyjść PGM Poniższe opcje służą do zdefiniowania polaryzacji wszystkich wyjść programowalnych. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź sekwencję: 2. Aby przełączać kolejne opcje, używaj klawiszy i. Aby załączyć lub wyłączyć poszczególne opcje, naciskaj. Będzie to sygnalizowane zapaleniem się ikony 3. Aby wyjść z edycji, naciśnij klawisz. Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Polaryzacja wyjść PGM WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Wyjście PGM1 [N.O.] N.C. 2 Wyjście PGM2 [N.O.] N.C. 3 Wyjście PGM3 [N.O.] N.C. 4 Wyjście PGM4 [N.O.] N.C. 5 Wyjście PGM5 (Tylko Matrix 816) [N.O.] N.C. 6 Wyjście PGM6 (Tylko Matrix 816) [N.O.] N.C. 7 Wyjście PGM7 (Tylko Matrix 816) [N.O.] N.C. 8.8 Programowanie DIALERA CENTRALI Komunikator centrali Matrix 6 umożliwia przesyłanie kodów raportujących do większości stacji monitorujących i firm zajmujących się serwisowaniem systemów alarmowych a także bezpośrednie powiadamianie użytkownika o stanie systemu, przy użyciu modułu głosowego MX-VOICE Umożliwia także zdalne programowanie systemu i sprawdzanie jego stanu za pomocą programu do downloadingu Programowanie kodu abonenta Kod abonenta jest unikalnym identyfikatorem, który jest używany w trakcie raportowania do stacji monitorującej. Pozwala on za zidentyfikowanie przez stację monitorowania obiektu, z którego jest wysyłany raport. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź procedurę. 2. Następnie używając klawiszy numerycznych, wprowadź 4-cyfrowy lub 6-cyfrowy kod abonenta. Jeżeli będą wykorzystywane znaki hexadecymalne, można je wprowadzić w następujący sposób: B D C F D RINS 614-1/

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.32 RINS617-1

MATRIX 6/816 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.32 RINS617-1 MATRIX 6/816 Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.32 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-1 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2 1.3

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Matrix 6/816 Instrukcja programowania MATRIX 6/816. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową. Wersja 1.34 (Poprawiona )

Matrix 6/816 Instrukcja programowania MATRIX 6/816. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową. Wersja 1.34 (Poprawiona ) MATRIX 6/816 Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Matrix 6/816 Instrukcja programowania Wersja 1.34 (Poprawiona 28.07.2005) INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera tylko tabele programowania

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 INSTRUKCJA INSTALACJI. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja 1.33 RINS615-1

MATRIX 6/816 INSTRUKCJA INSTALACJI. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja 1.33 RINS615-1 MATRIX 6/816 Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja 1.33 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS615-1 Pyronix Association of Security Specialists Installer Support The Pyronix Association of Security Specialists

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07 Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 04/07 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali:

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 Sygnalizator SP-6500 / SD-6000 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9)

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9) Arkusz programowania centrali alarmowej SIGMA 1 wersja.3 Informacje wstępne: Wejście do trybu programowania: * 8 [kod instalatora] Fabryczny kod instalatora: 069 Fabryczny kod Głównego Użytkownika: 134

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 04/06 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR

ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR int-szk_pl 07/08 Zamek szyfrowy INT-SZK-GR przeznaczony jest do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY APS-524

ZASILACZ BUFOROWY APS-524 ZASILACZ BUFOROWY APS-524 aps524_pl 04/16 Zasilacz buforowy APS-524 został zaprojektowany z myślą o instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem stałym 24 V (np. systemy kontroli dostępu). Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V PPUH ELTRANS mgr inż. Tomasz Czajowski 43-385 Jasienica ul. Strumieńska 1061 tel. 33 815 39 89 kom. 692 675 878 email: eltrans@poczta.neostrada.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z

KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z Instrukcja instalacji KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Specyfikacja... 4 1.2. Zawartość opakowania... 4 2. MONTAŻ... 4 2.1. Demontaż klawiatury z podstawy... 4 2.2. Podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

d&d Labo Dekoder Ledv.4 Przeznaczenie, działanie: Montaż:

d&d Labo Dekoder Ledv.4 Przeznaczenie, działanie: Montaż: d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Dekoder Ledv.4 Przeznaczenie, działanie: Układ przeznaczony jest przede wszystkim do wykorzystania w sterowaniach wind produkowanych przez Zakład Sterowań i napędów MikroLift,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY Brzęczyk znajdujący się wewnątrz klawiatury może być załączany w następujących sytuacjach ( zależnie od wyboru opcji centrali ): Każde naciśnięcie przycisku klawiatury

Bardziej szczegółowo

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016 Systemy alarmowe > System alarmowy INIM > Model : SL1050BOX Producent : INIM Nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą

Bardziej szczegółowo

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 int-tsh_ov_pl 10/15 Manipulator INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 Skrócona instrukcja obsługi systemu VERSA VERSA Plus VERSA IP SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ "KABE" sp. z o.o. tel. (+48-32) 3248900 Strona 1 z 8 ul. Waryńskiego 63 fax (+48-32) 3248901 43-190 MIKOŁÓW www.kabe.pl e-mail: firma@kabe.pl ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. www.only-pl.com

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. www.only-pl.com Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 System bezpieczeństwa ONLY 3 Okablowanie i połączenia 4 Podłączanie 4 Podłączanie czujników 5 Podłączanie czujników 6

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Klawiatura LCD & Klawiatura LCD z czytnikiem zbliżeniowym. (Modele: RP432KP, RP432KPP)

Klawiatura LCD & Klawiatura LCD z czytnikiem zbliżeniowym. (Modele: RP432KP, RP432KPP) PL Klawiatura LCD & Klawiatura LCD z czytnikiem zbliżeniowym (Modele: RP432KP, RP432KPP) Instalacja klawiatury LightSYS 1 2 3 4 Tylna strona płytki drukowanej 5 6 2 Wstęp Klawiatury LightSYS, przyjazne

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ca64sz_pl 06/04 Zamek szyfrowy CA-64 SZ jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób kontroli dostępu do pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo