INSTRUKCJA INSTALACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 NBUSJY 6 Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową INSTRUKCJA INSTALACJI RINS614/615-1 Do central od wersji 1.32 Niniejszej instrukcji nie należy używać do starszych wersji central.

2 Pyronix Association of Security Specialists Installer Support The Pyronix Association of Security Specialists has been developed with the focus on what you the installer would like to see from one of the worlds leading manufactures of security equipment. The philosophy behind the association is that you will receive tangible benefits, which are applicable to both the work and home environment. The Association Awards Catalogue By collecting the tokens which are printed on the packaging you can redeem against gift vouchers for Argos, Marks & Spencer and Whitbread Leisure. Product Consultation Product training and consultation evenings are provided up and down the country. To join PASS please contact the Marketing Department. Tel: +44 (0) As a new member of PASS a free phone number will be issued to you. Generalny dystrybutor w Polsce: Ul. Aksamitna Warszawa tel. +48 (22) web: GWARANCJA Ten produkt jest objęty standardową 2 letnią gwarancją producenta na wady powstałe w procesie produkcji. Ze względu na stałe doskonalenie jakości, wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i chęć sprostania wymaganiom klientów, Pyronix zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w stosunku do zawartej tu specyfikacji bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie. RINS 614-1/

3 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści Parametry techniczne Tryby pracy Montaż SYSTEMU Bezpieczeństwo użytkowania KLAWIATURY Klawisze Wyświetlacz klawiatury ikonowej Adresowanie klawiatur Programowanie centrali Sposoby programowania z komputera Wejście / wyjście z tryb programowania Zmiana kodu instalatora Resetowanie centrali Programowanie z komputera PROGRAM CENTRALI Opcje systemowe Programowanie linii dozorowych Programowanie typów linii Kopiowanie trybu uzbrojenia A do trybów B, C i D Kody użytkowników i ich opcje Regulacja głośności brzęczyka i jasności podświetlenia Opcje uzbrajania Tryb uzbrojenia z linią typu klucz (stacyjka) Liczba uzbrojeń po alarmie Czasy systemowe Linia do śledzenia Programowanie typu działania wyjść PGM Programowanie polaryzacji wyjść PGM Programowanie DIALERA CENTRALI Programowanie kodu abonenta Programowanie kodu downloadingu Opcje linii telefonicznej Czas testu Okres testu Wybór telefonu do wysyłania raportu testu Ilość powiadomień Numery telefoniczne i formaty komunikacji Programowanie numerów telefonicznych Programowanie formatów komunikacji Opcje wysyłania raportów Wybór telefonów do wysyłania raportów Wybór raportów do wysyłania Wybór powrotów do wysyłania Przypisanie komunikatów słownych modułu MX-VOICE Różne OPERACJE Test dowolnego wyjścia programowalnego Tryb Walk test Test systemu (tylko dla użytkownika głównego) Przeglądanie pamięci zdarzeń Schematy połączeń Płyta Matrix Płyta Matrix Podłączenie zasilania I linii telefonicznej Podłączenie klawiatur Podłączenie linii Rozszerzenie montowane na płycie (Tylko Matrix 816) Podłączenie modułu MX-VOICE Podłączenie wyjść PGM Podłączenie płytki monitorującej akumulator Podłączenie czujek dymu RINS 614-1/

4 11 Lista KODÓW CONTACT ID Lista FUNKCJI UŻYTKOWNIKA Matrix 6/ Lista adresów programowania Matrix 6/ PARAMETRY TECHNICZNE Linie dozorowe Ilość linii dozorowych 6 Typy linii dozorowych Nie parametryzowane, parametryzowane EOL lub DEOL Prąd obwodu linii dozorowej Max 0,5mA Rezystancja dla zmiany stanu linii Min. 6,9 K Ohm Czas reakcji linii 30ms lub 350ms Dopuszczalna rezystancja pętli linii 470 Ohm Wyjścia PGM PGM-y na płycie 1. PGM1 Przekaźnikowe 1A przy 30V AC, 60V DC 1. PGM2 Tranzystorowe OC 250mA) 2. PGM3 Tranzystorowe OC 250mA 3. PGM4 - Tranzystorowe OC 500mA Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-EN60950 napięcie występujące na stykach przekaźnika nie może być większe niż napięcie SELV czyli 60V DC i 30V AC. Jeżeli przełączane urządzenia pracują na wyższym napięciu konieczne jest zastosowanie drugiego przekaźnika połączonego kaskadowo z przekaźnikiem na płycie centrali Stabilizowane na poziomie Niezależnie od stanu Klawiatura MX ICON MX-VOICE Wyjście zasilania 13,8V DC Pobór prądu płyty (bez klawiatur) 110mA Pobór prądu przez urządzenia 50mA przy 13,8VDC 25mA przy 13,8VDC Monitorowanie linii telefonicznej: Złącze telefoniczne Rodzaj linii telefoniczne Ochrona przeciw przepięciowa: Dialer Wraz ze wskazywaniem aktualnego stanu. Umożliwiające połączenie dodatkowego aparatu telefonicznego Łącze analogowe Doskonałe zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniące dialera (6,75kV/125 A). Zasilanie systemu Zasilanie centrali 1. Napięcie zasilania 17V AC 2. Transformator min 20W, 1,25A po stronie wtórnej Pomocnicze wyjście zasilania 1. 13,8V DC 2. Wydajność całkowita zasilacza centrali 1,0 A 3. Max prąd zasilania innych urządzeń (bez prądu ładowania akumulatora) 0,5 A Bezpieczniki (o działaniu szybkim) Wyjścia zasilania AUX + magistrali komunikacyjnej 1A Akumulator UWAGA!!! NAPIĘCIE DO ŁADOWANIA JEST PODAWANE DOPIERO PO PODŁĄCZENIU AKUMULATORA DO CENTRALI Typ Kwasowo ołowiowy żelowy lub inny Napięcie początkowe ładowania Min 6V Wykrywanie stanu słabej baterii Przy napięciu 10,7V ± 0,2V Wykrywanie stanu odcięcia akumulatora Przy napięciu 10,4V ± 0,2V Pojemność akumulatora 2,8Ah 7,2Ah Zabezpieczenia Zwarciowe i od odwrotnej polaryzacji Temperatura pracy Temperatura magazynowania Parametry środowiskowe 0 0 do C (+32 0 do F) do C (-4 0 do F). RINS 614-1/

5 3 TRYBY PRACY ROZBROJENIE W tym stanie system jest wyłączony z dozoru. Alarm jest generowany jedynie w przypadku naruszenia linii typu: pożarowa, napadowa, medyczna, sabotażowa, 24 godzinna. UZBROJENIE W tym stanie system czuwa i naruszenie każdej z linii dozorowych generuje alarm. Sygnalizatory zewnętrzne, brzęczyki klawiatur oraz lampy działają przez czas alarmu zaprogramowany w systemie. PROCES UZBRAJANIA W trakcie uzbrajania systemu, występuje stan przejściowy, w którym możliwe jest zdefiniowanie jak system ma być uzbrojony (dostępne są 4 opcje-tryby uzbrojenia systemu: A, B, C i D). Dla przykładu: Tryb A Pełne uzbrojenie. Wszystkie linie są uzbrojone Tryb В Częściowe uzbrojenie. Część linii nie jest uzbrojona. Tryb C Częściowe uzbrojenie. Część linii nie jest uzbrojona. Tryb D Częściowe uzbrojenie. Część linii nie jest uzbrojona. Działanie poszczególnych trybów jest zależne od zaprogramowania przez instalatora linii alarmowych. CZASY WEJŚCIA / WYJŚCIA Czas wejścia Jeżeli system jest uzbrojony, naruszenie linii Wejścia/Wyjścia powoduje uruchomienie licznika, odmierzającego czas opóźnienia wejścia. Klawiatura sygnalizuje to swoim brzęczykiem. Linie, które zostały zaprogramowane jako Warunkowe/śledzące, w czasie opóźnienia wejścia zachowują się identycznie jak linie typu Wejścia/Wyjścia. Jeżeli zostanie wprowadzony prawidłowy kod użytkownika przed upłynięciem czasu opóźnienia wejścia, system zostanie rozbrojony. W przypadku, gdy kod użytkownika nie zostanie wprowadzony, system przechodzi do stanu alarmu. Jeżeli podczas uzbrojenia w systemie był alarm, po rozbrojeniu centrala przechodzi automatycznie do trybu wyświetlania informacji o numerze linii, która wywołała alarm jest to pamięć alarmu. Aby wyłączyć pamięć alarmu, należy ponownie wprowadzić kod użytkownika. Czas wyjścia Jeżeli system jest rozbrojony, to wpisanie prawidłowego kodu użytkownika rozpoczyna proces uzbrajania systemu i rozpoczęcie odliczania czasu na wyjście z obiektu. Jeżeli wszystkie linie są zamknięte (w stanie normalnym), klawiatura sygnalizuje odliczanie czasu wyjścia wysokimi tonami. W czasie odliczania należy opuścić obiekt wyznaczoną drogą. Naruszanie linii dozorowych w czasie odliczania wyjścia, będzie sygnalizowane przez klawiaturę niższym tonem. Zamknięcie linii powoduje powrót sygnalizacji wyjścia do tonów wysokich. Na końcu procedury wyjścia, klawiatura zasygnalizuje zakończenie czasu na wyjście i system przejdzie do stanu uzbrojenia. Możliwe jest zaprogramowanie systemu tak, aby nie sygnalizował w sposób głośny czasu na wyjście. Instalator także może określić parametry systemu w taki sposób aby przy naruszeniu linii dozorowych innych niż Wejścia/Wyjścia i Warunkowych, proces uzbrajania systemu się nie zaczynał. STAN ALARMU Niezależnie od stanu systemu, naruszenie linii zaprogramowanych jako 24-godzinna powoduje przejście centrali do stanu alarmu. W przypadku, gdy system jest uzbrojony, naruszenie linii dozorowych powoduje również przejście systemu do stanu alarmu. WYŚWIETLANIE INFORMACJI O PIERWSZYM ALARMIE Stan alarmu w systemie Matrix jest resetowany automatycznie (po czasie trwania sygnalizacji alarmu) lub ręcznie przez podanie kodu użytkownika. W przypadku resetu ręcznego, system przechodzi do wyświetlania informacji o pierwszej linii, która wywołała alarm (pamięć alarmu). Ponownie wprowadzenie kodu użytkownika powoduje wyłączenie trybu wyświetlania informacji o pierwszym alarmie i przejście systemu do trybu pracy w stanie wyłączonym z dozoru. TRYB PROGRAMOWANIA Instalator ma możliwość programowania różnych ustawień i opcji systemu Matrix. Wejście w ten tryb jest możliwe po wpisaniu kodu instalatora. TRYB UŻYTKOWNIKA Użytkownik o zwykłych uprawnieniach może uzbrajać i rozbrajać system. Niektórzy użytkownicy mają dostęp także do innych funkcji systemu (w zależności od uprawnień). RINS 614-1/

6 4 MONTAŻ SYSTEMU Montaż centrali Zamontuj płytę centrali w obudowie metalowej z transformatorem 16,5V i mocy min. 20VA. Płyta centrali jest montowana na plastykowych dystansach, dostarczonych w komplecie. Należy wykorzystać wszystkie dostępne otwory montażowe, aby nie narażać płyty na wygięcia podczas przykręcania przewodów do zacisków. Centrala powinna być zamontowana w suchym miejscu i nie narażonym na działanie wysokich temperatur, żrących oparów, silnych zakłóceń elektromagnetycznych oraz na dostęp osób postronnych. 1. Do zacisków 17V ~ należy podłączyć wtórne uzwojenie transformatora. 2. Do zacisków +BAT- (Akumulator) należy podłączyć przewody z zaciskami akumulatorowymi, dołączonymi w zestawie. Do zacisku + należy podłączyć przewód czerwony, a do zacisku przewód czarny. Wyjście do akumulatora jest zabezpieczone przed zwarciem lub odwrotnym podłączeniem. 3. Pomiędzy zaciski Z1...Z6 (Z8-dla centrali Matrix 816 ) i COM podłącz przewody linii alarmowych, gdzie zaciski COM są wspólne dla wszystkich linii i stanowią masę zasilania centrali. Rezystory zakończenia linii powinny być montowane w czujkach. Schematy połączeń linii są zawarte na końcu niniejszej instrukcji. 4. Do zacisków AUX + i AUX należy podłączyć zasilanie czujek, sygnalizatorów, itp. 5. Do zacisków K+, K- i KD należy podłączyć przewody od klawiatur, gdzie K+ i K- są zaciskami zasilania, a KD jest zaciskiem magistrali. 6. Zaciski NO1, C1, NC1, PGM2, PGM3, PGM4 są zaciskami wyjść programowalnych. Wyjścia NO1 (normalnie otwarty), C1 (wspólny), NC1 (normalnie zwarty) stanowią przekaźnikowe wyjście PGM1. Pozostałe wyjścia są typu otwarty kolektor i zawsze są zwierane do masy w momencie aktywacji 7. Do zacisków RING i TIP podłącz linię telefoniczną a do zacisków R-1 i T-1 podłącz urządzenia telefoniczne znajdujące się w budynku. Centrala alarmowa powinna być podłączona do linii telefonicznej jako pierwsza. 8. Zacisk uziemienia należy podłączyć do instalacji uziemiającej. Stanowi on zabezpieczenie przed przepięciami ze strony linii telefonicznej. 9. Centrala Matrix 6 nie posiada typowego wyjścia sygnalizatora. Aby podłączyć sygnalizator, należy wykorzystać wyjście programowalne fabrycznie jest zaprogramowane wyjście PGM1 (zaciski NC, C i NO) Wszystkie połączenia należy wykonać starannie aby przewody w zaciskach były dokładnie przykręcone. Połączenia między przewodami wewnątrz obudowy należy wykonać metodą lutowania, następnie zabezpieczyć izolacją lub koszulkami termokurczliwymi. Nieużywane przewody należy zabezpieczyć aby nie dotykały elementów elektronicznych na płycie centrali. Może to spowodować nieprawidłową pracę a nawet uszkodzenie centrali. Montaż klawiatur Klawiaturę należy zamontować w miejscu wygodnym dla użytkownika. Nie należy montować klawiatury na nierównych ścianach, ponieważ po skręceniu obudowy będą występować naprężenia, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie a nawet jej uszkodzenie. Najpierw należy przykręcić tylną ściankę obudowy, przepuszczając przez otwór przewód połączeniowy. Po podłączeniu przewodów do zacisków do płytki elektronicznej można zamknąć obudowę. 1. Do zacisków K+, K- i KD należy podłączyć przewody od centrali, gdzie K+ i K- są zaciskami zasilania, a KD jest zaciskiem magistrali. 2. Zaciski KT i KTR są wyprowadzeniem styku sabotażowego, który można podłączyć do linii sabotażowej w celu zabezpieczenia klawiatury przed rozkręceniem lub oderwaniem od ściany 3. W systemie można zastosować do 4 klawiatur MX-ICON, jednak dla każdej z nich należy ustawić inny adres przy użyciu przełączników SW2. Adresy nie mogą się powtarzać. Dodatkowe klawiatury nie są implementowane w programie centrali. 4. Układ połączeń kilku klawiatur najlepiej jest wykonać w topologii gwiazdy (oddzielny przewód od każdej klawiatury do centrali). Jeżeli na jednym przewodzie będzie podłączonych kilka klawiatur, dla masy zasilania (K-) należy zastosować tyle żył przewodu, ile jest klawiatur. Masy zasilania klawiatur nie można używać do zasilania innych urządzeń i do pętli linii dozorowych. 5. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać taśmy łączącej wyświetlacz z płytą elektroniczną. Wszystkie połączenia należy wykonać starannie aby przewody w zaciskach były dokładnie przykręcone. Połączenia między przewodami wewnątrz obudowy należy wykonać metodą lutowania, następnie zabezpieczyć izolacją lub koszulkami termokurczliwymi. Nieużywane przewody należy zabezpieczyć aby nie dotykały elementów elektronicznych na płycie centrali. Może to spowodować nieprawidłową prace a nawet uszkodzenie klawiatury. Montaż modułu MX-VOICE Moduł MX-VOICE umożliwia nagranie do 8 komunikatów, które są odtwarzane podczas połączenia telefonicznego centrali alarmowej z użytkownikiem. Centrala może powiadamiać użytkownika o następujących zdarzeniach: Alarm włamaniowy, alarm napadowy, alarm pożarowy, alarm medyczny, uzbrojenie, rozbrojenie, zdarzenia systemowe. 1. Przy użyciu 2-stronnej taśmy, przyklej moduł do obudowy. 2. Podłącz przewód wielożyłowy modułu MX-VOICE do złącza J2 centrali. 3. Zaprogramuj wymagane opcje do komunikacji drogą telefoniczną (patrz: Programowanie dialera centrali ) RINS 614-1/

7 5 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 1. Połączenie urządzeń elektrycznych do sieci zasilającej prądu przemiennego powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 2. Centrala alarmowa musi być uziemiona z wykorzystaniem uziemienia ochronnego 3. Niebezpieczeństwo! Zawsze odłączaj sieć zasilającą przed prowadzeniem konserwacji wewnątrz obudowy centrali alarmowej. 4. Urządzenie powinno być tak zainstalowane aby nie było dostępu dla osób postronnych do przewodów będących pod niebezpiecznym napięciem. 5. Zawsze instaluj centralę w płaszczyźnie pionowej. Zapewni to właściwy przepływ powietrza i dobre warunki chłodzenia elementów centrali. 6. Po wprowadzeniu przewodów do obudowy, staraj się je pogrupować i powiązać tak aby wszystkie zostały odpowiednio połączone do centrali. Pominięty przewód może być przyczyną zwarcia i uszkodzenia systemu. Bezpieczniki Zawsze wymieniaj bezpieczniki na takie same. Zapobiegnie to zagrożeniu pożarem lub porażeniu prądem elektrycznym. Akumulator 12V (Zobacz rozdział Parametry techniczne) Norma bezpieczeństwa użytkowania Zgodnie z EN60950 i IEC950. Norma telekomunikacyjna Spełnione wymagania dla urządzeń pracujących w publicznej, komutowanej sieci telekomunikacyjnej. Oznaczenia Uziemienie ochronne: Utrzymanie odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwporażeniowego wymaga zastosowania uziemienia ochronnego. Uziemienie funkcjonalne: Umożliwia normalną pracę urządzenia. Podwójna izolacja: Urządzenie elektryczne z podwójną izolacją elektryczną nie wymaga stosowania uziemienia ochronnego. CAUTION HOT SURFACES Gorąca powierzchnia: powierzchnie, które mogą spowodować oparzenia. RINS 614-1/

8 6 KLAWIATURY System wykrywa i identyfikuje 7 usterek. Jeżeli wystąpi usterka, brzęczyk klawiatury co pewien czas generuje 2 niskie tony, a na wyświetlaczu pojawia się symbol usterki. Usterka 2 Usterka bezpiecznika AUX (Sprawdź bezpiecznik AUX FUSE) 12V Usterka 5 Brak zasilania sieci (Brak zasilania na zaciskach «17V~») Usterka 3 Nie podłączony akumulator/uszkodzony bezpiecznik (Sprawdź bezpiecznik AMP BATTERY FUSE, ) Usterka 6 Usterka linii telefonicznej (Sprawdź zaciski «RING, TIP») Usterka 4 Słaby akumulator (Sprawdź napięcie akumulatora) Usterka 8 Błąd komunikacji ze stacją monitorującą Usterka 9 Brak akumulatora (Akumulator nie jest podłączony do centrali lub jest nadmiernie rozładowany) Uwaga: Usterki są sygnalizowane zawsze przy rozbrojonym systemie i w zależności od ustawienia mogą, powodować brak możliwości uzbrojenia systemu (patrz opcje systemowe). Po zaniku usterki wyświetlanie zostaje wyłączone. Aby wyciszyć brzęczyk podczas trwania usterki, należy nacisnąć klawisz. 6.1 Klawisze Klawiatura ikonowa Klawisze numeryczne Służą do wprowadzania kodów i innych wartości A, B, C i D Służą do wyboru trybu uzbrojenia A, B, C lub D Klawisze przewijania Służą do przewijania wyświetlanych informacji Klawisz uzbrojenia Służy do wyboru trybu uzbrojenia i przełączania opcji w trybie programowania Klawisz ALARM POŻAROWY Służy do aktywowania alarmu pożarowego Klawisz ALARM MEDYCZNY Służy do aktywowania alarmu medycznego Klawisz ALARM NAPADOWY Służy do aktywowania alarmu napadowego Klawisz funkcyjny Używany przy wejściu do menu użytkownika lub do trybu programowania. RINS 614-1/

9 6.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej Zasilanie Gotowość Alarm Sabotaż Napad Pożar Usterka Uzbrojony Rozbrojony Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Wolne mruganie Szybkie mruganie Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Zapalona Mruga Zgaszona Opis Jest zasilanie sieciowe, akumulator jest naładowany Akumulator jest rozładowany Brak zasilania AC, centrala nie jest zasilana System jest gotowy do uzbrojenia, linie są nienaruszone System jest w trybie programowania Jedna lub więcej linii jest naruszonych Wyświetla alarm w trybie przeglądania pamięci zdarzeń. Aktywny test linii przy systemie rozbrojonym Pamięć alarmu włamaniowego Zatrzaśnięty alarm lub usterka wymaga oczyszczenia PAMIĘCI ZDARZEŃ Brak alarmu Wyświetla sabotaż w trybie przeglądania pamięci zdarzeń Pamięć alarmu sabotażowego Brak alarmu sabotażowego Wyświetla napad w trybie przeglądania pamięci zdarzeń Pamięć alarmu napadowego Brak alarmu napadowego Wyświetla pożar w trybie przeglądania pamięci zdarzeń Pamięć alarmu pożarowego Brak alarmu pożarowego Stan usterki System jest w trybie programowania Brak usterek System jest uzbrojony System jest uzbrojony z zablokowanymi liniami System nie jest uzbrojony System jest rozbrojony System jest w trybie programowania System nie jest rozbrojony 6.3 Adresowanie klawiatur Do systemu musi być podłączona minimum jedna klawiatura. Można podłączyć do 4 klawiatur, i jedna z nich MUSI mieć ustawiony adres 1. Każda użyta klawiatura musi mieć indywidualny adres. W każdej klawiaturze można indywidualnie ustawić głośność brzęczyka i intensywność podświetlenia. RINS 614-1/

10 7 PROGRAMOWANIE CENTRALI Sposoby programowania z komputera System może być programowany z komputera na 2 sposoby: Połączenie bezpośrednie Połączenie wykonywane jest przez podłączenie centrali do komputera (do portu COM) przy użyciu odpowiedniego przewodu. Połączenie musi być inicjowane jednocześnie z komputera i z centrali w trybie programowania. Połączenie zdalne Połączenie wykonywane drogą telefoniczną przy użyciu modemu i dialera centrali. Połączenie to może być inicjowane tylko z komputera Do programowania z komputera wymagane jest oprogramowanie MX-UDL, które jest dostarczane na płytach CD-ROM i jest również dostępne na witrynie lub PŁYTA MATRIX PC Sesja komunikacyjna Wyjście RS232 SUB-DIN9 Złącze dialera Modem komputera POŁĄCZENIE LOKALNE 3 (TXD) 2 (RXD) 5 (GND) RING TIP PSTN ANALOGUE POŁĄCZENIE ZDALNE Wejście / wyjście z tryb programowania SYSTEM ROZBROJONY KOD INSTALATORA (fabrycznie ) X X X X X X Wejście do programowania TRYB PROGRAMOWANIA Wyjście z programowania 0 W trybie programowania system ignoruje wszystkie alarmy sabotażowe. W trybie programowania instalator ma dostęp do wszystkich funkcji użytkownika przez dodanie na początku cyfry. Lista dostępnych funkcji: Załączenie/Wyłączenie gongu Uzbrojenie z blokadą linii Przeglądanie pamięci zdarzeń Regulacja głośności brzęczyka Regulacja podświetlenia klawiatury Zmiana czasu systemowego Zmiana daty systemowej Aktywacja PGM z klawiatury Załączenie oczekiwania na downloading na okres 1 godziny (dotyczy linii telefonicznej) W trybie programowania instalator może również uzbroić i rozbroić system tak jak użytkownik, pod następującymi warunkami: Pierwsze 3 cyfry kodu instalatora nie mogą być takie same jak numery opcji i pierwsza cyfra kodu nie może zaczynać się od 0. System wychodzi automatycznie z programowania po 2 minutach, jeżeli nie zostanie wybrana żadna funkcja lub po 20 minutach, jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. RINS 614-1/

11 7.1.3 Zmiana kodu instalatora. 1. W trybie programowania instalatorskiego wprowadź sekwencję 2. Na wyświetlaczu pojawi się 3. Wprowadź dwukrotnie nowy kod według poniższej tabeli: Jeżeli kod będzie 4-cyfrowy Jeżeli kod będzie 5-cyfrowy Jeżeli kod będzie 6-cyfrowy + + Jeżeli kod zostanie zaprogramowany prawidłowo, klawiatura wygeneruje wysokie tony. Jeżeli usłyszysz niskie tony, oznacza to że kod nie został prawidłowo zaprogramowany. Uwaga: Kod instalatora może być zaprogramowany tylko w trybie programowania lub przy użyciu komputera Resetowanie centrali System może być zresetowany na 2 różne sposoby: 1. Resetowanie tylko zworą NVM RESET (jeżeli nie jest zablokowana programowo) a) Odłącz całkowicie zasilanie centrali (sieć i akumulator). b) Zewrzyj zworę«nvm RESET». c) Załącz ponownie zasilanie centrali (sieć i akumulator). d) Odczekaj ok. 10 sekund i zdejmij zworę «NVM RESET». Następnie ponownie odłącz zasilanie centrali (sieć i akumulator). e) Załącz ponownie zasilanie centrali (sieć i akumulator). Centrala jest zresetowana 2. Resetowanie zworą i kodem (jeżeli zwora jest zablokowana programowo) 1) Wejdź do trybu programowania. 2) Zewrzyj zworę «NVM RESET». 3) Wprowadź, 4) Odczekaj ok. 10 sekund i zdejmij zworę «NVM RESET». Uwaga: Jeżeli zwora «NVM RESET» nie będzie założona podczas procedury resetowania, klawiatura będzie generować niskie tony, sygnalizując błąd Programowanie z komputera W poniższych tabelach opisano sposób programowania centrali z komputera: Połączenie lokalne Połączenie zdalne (Centrala jest podłączona do portu COM) (Centrala jest podłączona do linii telefonicznej) Przygotowanie 1) Uruchom program UDL i przygotuj ustawienia wymagane do centrali 2) Wejdź do trybu programowania w centrali i uruchom procedurę połączenia lokalnego: Zestawienie połączenia 3) W programie UDL naciśnij ikonę Połączenie lokalne Przesyłanie danych 4) Używając odpowiednich ikon w programie, prześlij / odczytaj ustawienia centrali. Zakończenie sesji 5) W programie UDL naciśnij ikonę Zakończ połączenie 6) Wyjdź z trybu programowania w centrali, wprowadzając: Przygotowanie 1) Uruchom program UDL i przygotuj ustawienia wymagane do centrali 2) Wejdź do menu użytkownika i wybierz funkcję Oczekiwanie na downloading, wprowadzając : Zestawienie połączenia 3) W programie UDL naciśnij ikonę Połącz z centralą lub AMC Przesyłanie danych 4) Używając odpowiednich ikon w programie, prześlij / odczytaj ustawienia centrali. Zakończenie sesji 5) W programie UDL naciśnij ikonę Zakończ połączenie RINS 614-1/

12 8.1 PROGRAM CENTRALI Opcje systemowe 1. Będąc w trybie programowania, wybierz jedną z poniższych sekwencji: Opcje systemu 1 Opcje systemu 2 Opcje systemu 3 Opcje systemu 4 2. Aby przełączać kolejne opcje, używaj klawiszy i. Aby załączyć lub wyłączyć poszczególne opcje, naciskaj 3. Aby wyjść z edycji, naciśnij klawisz.. Będzie to sygnalizowane zapaleniem się ikony Nr Opcje systemu 1 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Wyłączona sygnalizacja braku AC [Nie] Tak 2 Możliwe uzbr. przy otwartych liniach typu H,I,P,F i T [Nie] Tak 3 Resetowanie centrali [Tylko zwora] Zwora + kod 4 Ilość zdarzeń do raportowania i do pamięci [Bez ograniczeń] Ograniczenie do16 zdarzeń 5 Alarm odcięcia linii telefonicznej [Nie] Tak 6 7 Częstotliwość AC [50Hz] 60Hz 8 Synchronizacja zegara [Sieć] Kwarc Nr Opcje systemu 2 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Alarm napadowy Głośny [Cichy] 2 Szybkie uzbrojenie [Nie] Tak 3 Alarm sabotażowy gdy system rozbrojony Tylko brzęczyk [Syrena + brzęczyk] 4 Wyświetlaj linie gdy system rozbrojony Nie [Tak] 5 Blokuj linie po alarmie [Nie] Tak 6 Szczeknięcie syren [Nie] Tak 7 Ton potwierdzenia «Kiss Off» [Nie] Tak 8 Wyświetlaj linie w alarmie Nie [Tak] Nr Opcje systemu 3 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Czas działania syren [Minuty] Sekundy 2 Standard pracy syren [Normalny] Francuski 3 Powroty linii Nie raportowane [Raportowane] 4 Powroty linii do pamięci zdarzeń [Nie] Tak 5 Sabotaż zablokowanych linii Nie wywołuje alarmu [Wywołuje alarm] Nr Opcje systemu 4 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Wyłączenie wyświetlania [Nigdy] Po 20 sekundach od użycia 2 Powrót usterki akumulatora [Po zaniku usterki] Po trybie programowania 3 Wyświetlaj alarm Tylko po rozbrojeniu [Gdy trwa alarm] 4 Wstrzymaj czas na wyjście przy otwarciu linii Nie [Tak] 5 Zabronione uzbrajanie przy braku AC [Nie] Tak 6 Zabronione uzbrajanie przy słabym akumulatorze [Nie] Tak Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] OPISY NIEKTÓRYCH FUNKCJI Wyłączona sygnalizacja braku AC Tak klawiatura nie sygnalizuje braku zasilania sieciowego i nie jest wysyłany raport o tej usterce do stacji monitorowania alarmów. Nie klawiatura sygnalizuje brak zasilania sieciowego i jest wysyłany raport o tej usterce do stacji monitorowania alarmów. Możliwe uzbrojenie przy otwartych liniach typu H,I,P,F i M: Tak System rozpoczyna procedurę uzbraja się, nawet gdy linie typu: natychmiastowa, napadowa, medyczna, pożarowa i 24-godzinna są naruszone. Jednak system nie uzbroi się, dopóki linie te nie zostaną zamknięte. Nie System nie rozpocznie procedury uzbrajania, gdy linie typu: natychmiastowa, napadowa, medyczna, pożarowa i 24-godzinna są naruszone. System rozpocznie procedurę uzbrajania, gdy naruszone są jedynie linie wejściowe lub warunkowe. Resetowanie centrali: Kod instalatora + zwora Opcja ta umożliwia reset systemu jedynie, gdy znany jest kod instalatora. Tylko zwora - Przy takim zaprogramowaniu centrali reset do ustawień fabrycznych jest możliwy zawsze po zwarciu zworą kołków resetu i włączeniu zasilania. Ilość zdarzeń do raportowania i do pamięci: Ograniczenie do 16 zdarzeń Takie ustawienie powoduje, że centrala będzie zapamiętywać tylko 16 zdarzeń i wysyłać tylko 16 raportów do stacji monitorowania podczas jednego uzbrojenia. Bez ograniczeń Centrala zapamiętuje wszystkie zdarzenia i wszystkie są przesyłane do stacji monitorowania alarmów. Alarm odcięcia linii telefonicznej: Tak W przypadku gdy system jest uzbrojony, brak linii telefonicznej jest sygnalizowany głośnym alarmem i informacja o usterce jest wyświetlana na klawiaturze. Nie - W przypadku gdy system jest uzbrojony, brak linii telefonicznej jest sygnalizowany jedynie jako usterka wyświetlana na klawiaturze. RINS 614-1/

13 Szybkie uzbrojenie: Tak Do uzbrojenia systemu wymagane jest wprowadzenie kodu użytkownika. Nie Aby uzbroić system, wystarczy nacisnąć lub na 2 sekundy dla odpowiedniego trybu. Dotyczy również trybu C i D. Wyświetlaj linie gdy system rozbrojony Tak Gdy system jest rozbrojony, naruszenie linii powoduje wyświetlenie jej numeru na wyświetlaczu. Nie - Gdy system jest rozbrojony, naruszenie linii nie powoduje jej wyświetlenia. Blokuj linie po alarmie: Tak Jeżeli po czasie trwania alarmu dowolna linia jest naruszona, zostanie ona automatycznie zablokowana. Linia ta nie będzie w stanie wywołać następnego alarmu. Do stacji monitorowanie przesłany zostanie raport pominięcia tej linii przez system. Nie Jeżeli po czasie trwania alarmu dowolna linia jest naruszona, zostanie ona automatycznie zablokowana. Linia ta jednak będzie w stanie wywołać następny alarm, jeżeli powróci do stanu normalnego. Ton potwierdzenia Kiss off: Tak Po wysłaniu raportu do stacji monitorowania, centrala uruchomi sygnalizatory wewnętrzne (Twin Alert) i wyemituje ton potwierdzenia w klawiaturach i czytnikach. Nie Wysłanie raportu do stacji monitorowania nie będzie potwierdzane dźwiękowo. Wyświetlaj linie w alarmie Tak Gdy system jest w alarmie, wyświetlane są numery linii. Nie - Gdy system jest w alarmie, wyświetlanie linii jest wyłączone. Standard pracy syren Normalny W alarmie syreny są aktywowane na czas ustawiony przez instalatora. Francuski W alarmie syreny są aktywowane na 3 sekundy lub 3 minuty (zależnie od ustawienia). Jednak w trakcie jednego uzbrojenia mogą być aktywowane tylko 4 razy. Powroty linii Nie raportowane Powroty linii po alarmie nie są raportowane do stacji monitorowania i nie są rejestrowane w pamięci zdarzeń Raportowane - Powroty linii po alarmie są raportowane do stacji monitorowania i są rejestrowane w pamięci zdarzeń. Sabotaż zablokowanych linii Nie wywołuje alarmu linie zablokowane przez użytkownika nie będą wywoływać alarmu, jeżeli wystąpi ich sabotaż. Wywołuje alarm linie zablokowane przez użytkownika są objęte ochroną sabotażową. Powroty linii do pamięci zdarzeń Tak Wszystkie alarmy i powroty linii są rejestrowane w pamięci zdarzeń z datą i godziną Nie W pamięci są rejestrowane tylko alarmy linii, co pozwala na zwiększenie ilości rejestrowanych zdarzeń. Wyłączenie wyświetlania Nigdy System przez cały czas wyświetla swój stan na klawiaturze Po 20 sekundach od użycia klawisza System po 20 sekundach od użycia ostatniego klawisza system przestaje wyświetlać większość informacji o swoim stanie. Wyświetlaj alarm Tylko po rozbrojeniu Symbol alarmu (dzwonek) jest wyświetlony dopiero po wyłączeniu sygnalizacji alarmu Gdy trwa alarm Gdy pojawi się alarm, symbol dzwonka zapala się natychmiast. Wstrzymaj czas na wyjście przy otwarciu linii Tak Naruszenie linii podczas odliczania czasu na wyjście powoduje rozpoczęcie odliczania od początku (system nie uzbroi się, dopóki którakolwiek linia jest naruszona Nie Naruszenie linii podczas odliczania czasu na wyjście nie powoduje jego wstrzymania (czas wyjścia zostanie odliczony do końca). Zabronione uzbrajanie przy braku AC Funkcja ta określa, czy możliwe będzie uzbrojenie systemu, gdy wystąpi usterka braku zasilania AC Zabronione uzbrajanie przy słabym akumulatorze Funkcja ta określa, czy możliwe będzie uzbrojenie systemu, gdy wystąpi usterka rozładowania akumulatora Programowanie linii dozorowych 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź jedną z poniższych sekwencji: Ogólna konfiguracja linii Polaryzacja styków 1 Sposób parametryzacji linii 1 Polaryzacja styków 2* Sposób parametryzacji linii 2* *Dotyczy tylko Matrix Aby przełączać kolejne opcje, używaj klawiszy i. Aby załączyć lub wyłączyć poszczególne opcje, naciskaj 2. Aby wyjść z edycji, naciśnij klawisz.. Będzie to sygnalizowane zapaleniem się ikony Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Ogólna konfiguracja linii WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Sposób zakończenia linii [Z rezystorami] Bez rezystorów 2 Linie 4-6 [Linie normalne] Linie szybkie 3 Linia dokładna [Nie] Tak 4-8 RINS 614-1/

14 Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Polaryzacja styków 1 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Linia 1 [N.C.] N.O. 2 Linia 2 [N.C.] N.O. 3 Linia 3 [N.C.] N.O. 4 Linia 4 [N.C.] N.O. 5 Linia 5 [N.C.] N.O. 6 Linia 6 [N.C.] N.O. 7 Linia 7 [N.C.] N.O. 8 Linia 8 [N.C.] N.O. Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Sposób parametryzacji linii 1 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Linia 1 [DEOL] EOL 2 Linia 2 [DEOL] EOL 3 Linia 3 [DEOL] EOL 4 Linia 4 [DEOL] EOL 5 Linia 5 [DEOL] EOL 6 Linia 6 [DEOL] EOL 7 Linia 7 [DEOL] EOL 8 Linia 8 [DEOL] EOL Uwaga! W Matrix 6 linia 7 i 8 nie jest dostępna (tylko Matrix 816) Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Polaryzacja styków 2 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Linia 9 [N.C.] N.O. 2 Linia 10 [N.C.] N.O. 3 Linia 11 [N.C.] N.O. 4 Linia 12 [N.C.] N.O. 5 Linia 13 [N.C.] N.O. 6 Linia 14 [N.C.] N.O. 7 Linia 15 [N.C.] N.O. 8 Linia 16 [N.C.] N.O. (tylko Matrix 816) Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Sposób parametryzacji linii 2 WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Linia 9 [DEOL] EOL 2 Linia 10 [DEOL] EOL 3 Linia 11 [DEOL] EOL 4 Linia 12 [DEOL] EOL 5 Linia 13 [DEOL] EOL 6 Linia 14 [DEOL] EOL 7 Linia 15 [DEOL] EOL 8 Linia 16 [DEOL] EOL OPISY FUNKCJI Sposób zakończenia linii: Z rezystorami wszystkie linie wymagają zakończenia rezystorami parametrycznymi 4,7kOhm, mogą pracować jako EOL lub DEOL. Bez rezystorów linie alarmowe nie wymagają rezystorów parametrycznych, styki alarmowe są łączone bezpośrednio do wejść linii. Linie 4-6: Linie normalne czas reakcji wszystkich linii wynosi 300ms. Linie szybkie czas reakcji linii 4-6 wynosi 30ms. Dla linii 1-3 czas reakcji wynosi 300ms. Linia dokładna: Tak Ustawienie to powoduje zmniejszenie tolerancji zmian rezystancji dla pętli linii (patrz: tabela poniżej). Nie Linie wykorzystują standardową tolerancję dla pętli linii. Polaryzacja styków: Dla każdej linii można indywidualnie zaprogramować rodzaj styków alarmowych, podłączonych do linii alarmowych. Opcje te są programowane niezależnie od ustawień innych opcji. Sposób parametryzacji linii: (Ustawienia te mają znaczenie, jeżeli załączono opcję: Linie z rezystorami) Dla każdej linii można ustawić sposób zakończenia linii: DEOL - 2 rezystory na linii (alarm + sabotaż). EOL jeden rezystor na linii (tylko alarm). Uwaga! Zwarcie rezystora linii EOL również powoduje alarm sabotażowy. RINS 614-1/

15 TABELA PARAMETRYZACJI LINII Rezystancja pętli, 0 0,75 1,36 3,72 5,86 6,91 7,41 17,4 35,6 (kohm) Bez rezystorów Normalna tolerancja Bez rezystorów Zmniejszona tolerancja DEOL Normalna tolerancja DEOL Zmniejszona tolerancja EOL Normalna tolerancja EOL Zmniejszona tolerancja Prąd pętli, (ma) NC Normalny Alarm NO Alarm Normalny NC Normalny Alarm NO Alarm Normalny NC Sabotaż Normalny Alarm Sabotaż NO Sabotaż Alarm Normalny Sabotaż NC Sabotaż Normalny Sabotaż Alarm Sabotaż NO Sabotaż Alarm Sabotaż Normalny Sabotaż NC Sabotaż Normalny Alarm NO Sabotaż Alarm Normalny NC Sabotaż Normalny Alarm NO Sabotaż Alarm Normalny 0,50 0,47 0,44 0,37 0,32 0,29 0,28 0,18 0, Programowanie typów linii 1. Będąc w trybie programowania, wybierz linię alarmową którą chcesz programować dla danego trybu uzbrojenia i wprowadź odpowiednią procedurę z tabeli poniżej: Typ linii dla trybu uzbrojenia A Typ linii dla trybu uzbrojenia B Typ linii dla trybu uzbrojenia C Typ linii dla trybu uzbrojenia D Linia 1 [00] [00] [00] [00] Linia 2 [01] [01] [01] [01] Linia 3 [02] [02] [02] [02] Linia 4 [02] [02] [02] [02] Linia 5 [02] [02] [02] [02] Linia 6 [02] [02] [02] [02] Linia 7* [02] [02] [02] [02] Linia 8* [02] [02] [02] [02] Linia 9* [02] [02] [02] [02] Linia 10* [02] [02] [02] [02] Linia 11* [02] [02] [02] [02] Linia 12* [02] [02] [02] [02] Linia13* [02] [02] [02] [02] Linia 14* [02] [02] [02] [02] Linia 15* [02] [02] [02] [02] Linia 16* [02] [02] [02] [02] Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] * Linie 7 16 nie są dostępne w centrali Matrix 6 RINS 614-1/

16 2. Po wybraniu opcji, wprowadź wartość:, która oznacza typ działania linii. Wejścia/Wyjścia Obchód strażnika Warunkowa Wejściowa/Uzbrajająca Natychmiastowa Sabotażowa Wewnętrzna Klucz stały Pożarowa Klucz chwilowy Napadowa Nie używana 24-godzinna 3. Po wybraniu typu linii, naciśnij. UWAGA! Jeżeli w systemie będzie używany tylko jeden tryb uzbrojenia (A), wtedy dla pozostałych trybów uzbrojenia (B, C i D) należy ustawić takie same typy linii jak dla pierwszego trybu (A). OPIS TYPÓW LINII Wejścia / Wyjścia Jest to linia dająca opóźnienie na wejście do obiektu. Użytkownik ma czas na rozbrojenie systemu. Zwykle tego typu linie deklaruje się dla kontaktronów w drzwiach wejściowych. Warunkowa Jest to linia, która umożliwia dalsze poruszanie się po obiekcie (przy uzbrojonym systemie) bez wywoływania alarmu, jeżeli najpierw została naruszona linia typu wejścia/ wyjścia. W przypadku naruszenia tej linii bez wcześniejszego naruszenia linii wejścia / wyjścia natychmiast generowany jest alarm. Natychmiastowa Po uzbrojeniu systemu naruszenie tej linii natychmiast generuje alarm. Wewnętrzna (Pomijana) Linia blokowana przez system w momencie uzbrojenia. Pożarowa Naruszenie tej linii zawsze generuje alarm pożarowy. Alarm taki jest łatwo rozróżnialny. Sygnalizator emituje dźwięk przerywany co sekundę. Brzęczyk klawiatury emituje narastający dźwięk w sekwencji trzech tonów. Napadowa Linia o działaniu 24-godzinnym, aktywująca alarm napadowy głośny lub cichy, w zależności od zaprogramowania. 24-godzinna Naruszenie tej linii uruchamia alarm zawsze, niezależnie od tego czy system jest uzbrojony w dozór czy nie. Obchód strażnika Jest to linia o działaniu 24-godzinnym, jednak jej naruszanie nie powoduje alarmów, jedynie rejestracje w pamięci zdarzeń i wysyłanie do stacji monitorującej kodu raportu 250 (Contact ID) Wejściowa/Uzbrajająca Naruszenie tej linii podczas odliczania czasu wyjścia, powoduje przerwanie odliczania i natychmiastowe uzbrojenie się systemu. Gdy system jest uzbrojony, naruszenie powoduje rozpoczęcie odliczania czasu wejścia. Sabotażowa Linia o działaniu 24-godzinnym, aktywująca alarm sabotażowy. Sygnalizację alarmu sabotażowego przy rozbrojonym systemie można ustawić w opcjach systemowych Klucz stały jeżeli naruszona - system jest uzbrojony, jeżeli nienaruszona system jest rozbrojony Linia służąca do uzbrajania/rozbrajania systemu za pomocą stacyjki lub radiolinii. Układ połączeń styków należy wykorzystać identycznie jak dla urządzeń alarmowych. Możliwe jest ustawienie dowolnego trybu uzbrojenia przy użyciu tej linii. Klucz chwilowy działanie przez chwilowe naruszenie Linia służąca do uzbrajania/rozbrajania systemu za pomocą stacyjki lub radiolinii. Układ połączeń styków należy wykorzystać identycznie jak dla urządzeń alarmowych. Możliwe jest ustawienie dowolnego trybu uzbrojenia przy użyciu tej linii. Nie wykorzystana Tego typu linia jest całkowicie ignorowana przez system, jednak linię należy zamknąć rezystorem Kopiowanie trybu uzbrojenia A do trybów B, C i D Funkcja ta służy do skopiowania ustawień zdefiniowanych dla trybu A do trybów B, C i D. Wprowadź kolejno: RINS 614-1/

17 8.3.2 Kody użytkowników i ich opcje Programowanie kodów użytkownika możliwe jest tylko po wejściu do menu użytkownika 1. Wejdź do menu użytkownika, następnie wprowadź sekwencję:. 2. Wprowadź 2-cyfrowy numer użytkownika. 3. Wprowadź DWUKROTNIE nowy kod według poniższej tabeli: Jeżeli kod będzie 4-cyfrowy Jeżeli kod będzie 5-cyfrowy Jeżeli kod będzie 6-cyfrowy + + (Aby skasować kod, zamiast cyfr kodu naciśnij ) 4. Klawiszami i przewijaj listę dodatkowych opcji, które chcesz załączyć dla tego użytkownika. Klawiszem. Załącz lub wyłącz żądaną opcję. Jeżeli zapalona jest ikona, opcja jest załączona. 5. Aby zatwierdzić wprowadzone opcje, naciśnij. Nr Opcje kodów WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Blokowanie linii Nie [Tak] 2 Tylko kod przymusu [Nie] Tak 3 Przymus dozwolony Nie [Tak] 4 8 Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] OPIS OPCJI KODÓW Blokowanie linii Opcja, definiująca możliwość blokowania linii przez użytkownika. Tylko kod przymusu Po załączeniu tej opcji, kod użytkownika jest wykorzystywany tylko jako kod przymusu. Przymus dozwolony Jeżeli opcja jest załączona kod jest normalnie wykorzystywany do uzbrajania i rozbrajania. Jeżeli podczas rozbrajania systemu nastąpi zamiana 3 i 4 cyfry miejscami, spowoduje rozbrojenie pod przymusem Regulacja głośności brzęczyka i jasności podświetlenia. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź odpowiednią sekwencję: Głośność brzęczyka Podświetlenie 2. Naciskaj lub aby wyregulować głośność brzęczyka i jasność podświetlenia. 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij. Uwaga: Powyższe regulacje dotyczą tej klawiatury, z której jest programowany system Opcje uzbrajania Poniższe opcje definiują sposób zachowania się systemu podczas uzbrajania w każdym trybie. 1. Będąc w trybie programowania wprowadź jedną z poniższych sekwencji: Opcje uzbrajania dla trybu A [00] Opcje uzbrajania dla trybu C [00] Opcje uzbrajania dla trybu B [00] Opcje uzbrajania dla trybu D [00] 2. Następnie wprowadź wartość, reprezentującą odpowiednią opcję: Wyjście czasowe Skrócenie czasu Ciche uzbrojenie Uzbrojenie wymuszone Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij. OPIS OPCJI Wyjście czasowe W momencie uzbrojenia, system odlicza ustawiony czas na wyjście, umożliwiając opuszczenie budynku przez użytkownika. Jeżeli w trakcie odliczania czasu wyjścia zostanie naruszona jakaś linia, wtedy następuje restart odliczania. Skrócenie czasu W momencie uzbrojenia, system załącza zwłokę na wyjście, która trwa do momentu naruszenia linii typu wejścia wyjścia. Po naruszeniu wymienionej linii nastąpi odliczenie Końcowego czasu wyjścia i ostateczne uzbrojenie się systemu. Ciche uzbrojenie W momencie uzbrojenia, system odlicza ustawiony czas na wyjście, ale bez sygnalizacji dźwiękowej na klawiaturze. Uzbrojenie wymuszone System zachowuje się podobnie jak przy opcji Wyjście czasowe, jednak podczas obliczania czasu wyjścia jakaś linia zostanie naruszona, wtedy nastąpi jej zablokowanie. RINS 614-1/

18 8.5.2 Tryb uzbrojenia z linią typu klucz (stacyjka). Opcja ta służy do ustalenia trybu uzbrojenia przy wykorzystaniu linii tylu Klucz stały lub Klucz chwilowy. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź sekwencję. Fabrycznie: [02] 2. Następnie wprowadź wartość, reprezentującą wybraną opcję: Uzbrojenie w trybie A Uzbrojenie w trybie C Uzbrojenie w trybie B Uzbrojenie w trybie D 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij Liczba uzbrojeń po alarmie. Opcja ta służy do ustalenia ilości alarmów, które mogą być wywołane w trakcie jednego uzbrojenia jest to typowy licznik alarmów. Licznik alarmów dotyczy indywidualnie każdej linii. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź sekwencję. 2. Następnie wprowadź ilość uzbrojeń w postaci 2-cyfrowej: Ilość uzbrojeń nieograniczona, centrala będzie mogła wywołać nieskończoną ilość alarmów Ilość ograniczona w zależności od wprowadzonej wartości. Fabrycznie Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij Czasy systemowe Poniższe opcje służą do ustalenia wszystkich parametrów czasowych, występujących w systemie Matrix 6 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź jedną z poniższych sekwencji: Czas działania syren (minuty/sekundy) Fabrycznie: 04 Opóźnienie syren (sekundy) Fabrycznie: 00 Czas na wejście (sekundy) Fabrycznie: 20 Czas na wyjście (sekundy) Fabrycznie: 20 Końcowy czas wyjścia (sekundy) Fabrycznie: 07 Uzbrojenie przy bezruchu (x10 minut) Fabrycznie: 00 Opóźnienie braku AC (minuty) Fabrycznie: 10 Opóźnienie braku linii telefonicznej (minuty) Fabrycznie: 01 Korekta zegara Fabrycznie: Następnie w postaci 2-cyfrowej wprowadź wartość:. 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij. OPIS OPCJI Czas działania syren Jest to czas załączenia się syren zewnętrznych i brzęczyków klawiatur w momencie wywołania alarmu. Czas jest podawany w sekundach lub w minutach, w zależności od ustawienia w Opcjach systemowych. Opóźnienie syren Jest to opóźnienie załączenia się syren w momencie wywołania alarmu. Opóźnienie to nie dotyczy załączania innych wyjść PGM i raportowania przy użyciu dialera. Czas na wejście Jest to czas, w którym użytkownik musi rozbroić system po naruszeniu linii wejścia/wyjścia. Czas na wyjście Jest to czas, w którym użytkownik musi opuścić obiekt po uzbrojeniu systemu. Końcowy czas wyjścia Jest to dodatkowy czas na wyjście, wykorzystywany w zależności od ustawionych opcji uzbrajania. Uzbrojenie przy bezruchu Jeżeli przez zaprogramowany czas bezruchu żadna z czujek nie zostanie naruszona, system automatycznie zostaje uzbrojony. Opóźnienie braku AC Jest to czas opóźniający sygnalizację braku zasilania sieci. Opóźnienie to ma wpływ również na wysyłanie raportu braku AC. Opóźnienie braku linii telefonicznej Jest to czas opóźniający sygnalizację odcięcia linii telefonicznej. Nie dotyczy zajętości linii, tylko całkowitego jej odłączenia. Korekta zegara Opcja służy do dokonania korekty przyspieszania lub opóźniania się pracy zegara czasu rzeczywistego. Korekta dotyczy ilości sekund w ciągu jednej doby. Przy ustawieniu fabrycznym korekta jest 1:1. Jeżeli zegar przyspiesza, należy od wartości fabrycznej odjąć ilość sekund, o które zegar przyspiesza w ciągu jednej doby. W przypadku opóźniania się zegara, należy dodać ilość sekund do wartości fabrycznej. RINS 614-1/

19 8.7.1 Linia do śledzenia. Opcja ta służy do wybrania linii, której stan będzie śledzony na wyjściu PGM, zaprogramowanym jako Śledzenie linii. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź sekwencję. 2. Następnie wprowadź numer linii. 3. Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij Programowanie typu działania wyjść PGM Poniższe opcje służą do zdefiniowania działania wszystkich wyjść programowalnych. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź jedną z poniższych sekwencji: Programowanie wyjścia PGM1 Fabrycznie: 14 Programowanie wyjścia PGM2 Fabrycznie: 09 Programowanie wyjścia PGM3 Fabrycznie: 04 Programowanie wyjścia PGM4 Fabrycznie: 11 Programowanie wyjścia PGM5* Programowanie wyjścia PGM6* Programowanie wyjścia PGM7 (BELL)* Fabrycznie: 00 Fabrycznie: 00 Fabrycznie: Następnie wprowadź 2-cyfrową wartość, reprezentującą typ działania wyjścia Nieużywane 12 - Alarm potwierdzony (z dwóch linii) 25 - Włamanie - chwilowe 01 - Sterowanie LED (E-) 13 - Sabotaż 26 Alarm linii 24H - chwilowe 02 - C+ (pamięć alarmu) 14 - Syrena zewnętrzna 27 Pożar - chwilowe 03 - Sterowanie z klawiatur 15 - Alarm medyczny 28 - Alarm medyczny - chwilowe 04 - Uzbrojenie 16 Twin alert 29 Napad - chwilowe 05 - Śledzenie linii 17 - Wyłączenie wyświetlania (klawiatura) 30 Sabotaż - chwilowe 06 - Usterka linii telefonicznej 18 - Brak AC 31 Przymus - chwilowe 07 - Śledzenie Kiss off 19 - Słaby akumulator 32 Błąd komunikacji - chwilowe 08 - Reset czujek dymu 20 - Brak akumulatora 33 Błędny kod - chwilowe 09 - Sterowanie lampą 21 Usterka zasilania (AC + akumulator) 34 Test - chwilowe 10 - Pożar 22 - Przymus 35 Dioda LED - status 11 - Napad 23 - Rozbrojenie 36 Brzęczyk klawiatury 24 Usterka systemu 36 Syrena monitorowane* *Tylko Matrix Aby zapisać ustawienia i wyjść z opcji, naciśnij. OPIS OPCJI WYJŚĆ PGM 00 - Nieużywane Wyjście całkowicie wyłączone Sterowanie LED Służy do zdalnego załączania diod LED w czujkach Pyronix. Wyjście PGM należy podłączyć do wejścia E- w czujkach. Załączane jest na czas trwania trybu Walk test. 02 Pamięć alarmu Służy do zdalnego kasowania pamięci alarmu w czujkach Pyronix. Wyjście PGM należy podłączyć do wejścia C+ w czujkach. Wyjście jest załączane, jeżeli w momencie alarmu dwukrotnie zostanie wprowadzony kod użytkownika. 03 Załączane z klawiatury Załączane na 5 sekund przez wprowadzenie kodu użytkownika 7. Jeżeli ta opcja jest zaprogramowana, uzytkownik7 nie może uzbrajać i rozbrajać systemu. 04 Uzbrojenie/Rozbrojenie Załączane w momencie uzbrojenia systemu, wyłączane w momencie rozbrojenia systemu. 05 Śledzenie linii Wyjście załączane w momencie naruszenia linii, wyłączane w momencie powrotu linii. Załączanie nie jest zależne od stanu uzbrojenia systemu. Do działania jest wymagane wybranie Linii do śledzenia. 06 Usterka linii telefonicznej Wyjście załączane w momencie wykrycia usterki linii telefonicznej. Wyłączane po powrocie linii do stanu normalnego. 07 Śledzenie Kiss off Załączane na 5 sekund w momencie prawidłowego wysłania raportu do stacji monitorującej. 08 Reset czujek dymu Wyjście normalnie załączone, wyłączane na 2 sekundy w momencie rozbrojenia systemu po alarmie. 19 Słaby akumulator Wyjście załączane w momencie wykrycia usterki słabego akumulatora. Wyłączane po zaniku usterki. 20 Brak akumulatora Wyjście załączane w momencie odłączenia akumulatora. Wyłączane po podłączeniu akumulatora. 21 Usterka zasilania Załączane w momencie pojawienia się usterki AC lub akumulatora (usterka 4, 5, 6 i 9). Wyłączane po zaniku usterki. 22 Przymus Załączane w momencie rozbrojenia pod przymusem, wyłączane po wprowadzeniu normalnego kodu użytkownika. 23 Rozbrojenie Załączane w momencie rozbrojenia systemu, wyłączane w momencie uzbrojenia systemu. 24 Usterka systemu Załączane w momencie pojawienia się jakiejkolwiek usterki systemowej, wyłączane w momencie zaniku wszystkich usterek. 25 Włamanie chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu z linii włamaniowej. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 26 Alarm linii 24H chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu z linii 24-godzinnej. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 27 Pożar chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu pożarowego. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. RINS 614-1/

20 09 Sterowanie lampą Wyjście załączane w momencie alarmu. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 10 Pożar Wyjście załączane w momencie alarmu pożarowego z linii lub z klawiatury. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 11 Napad Wyjście załączane w momencie alarmu napadowego z linii lub z klawiatury. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 12 Alarm potwierdzony Załączane w momencie wywołania alarmu minimum z 2 linii. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 13 Sabotaż Wyjście załączane w momencie alarmu sabotażowego. Wyłączane dopiero po rozbrojeniu systemu. 14 Syrena zewnętrzna Wyjście załączane w momencie alarmu. Wyłączane po czasie trwania alarmu lub po rozbrojeniu systemu przez użytkownika. 15 Alarm medyczny Wyjście załączane w momencie alarmu medycznego, wywołanego z klawiatury. Wyłączane po rozbrojeniu systemu przez użytkownika. 16 Syrena wewnętrzna Przeznaczone do podłączenia sygnalizatora wewnętrznego Twin Alert (Można zaprogramować tylko dla PGM3). 17 Wyłączanie wyświetlania (klaw) Wyjście załączane w momencie wyłączenia wyświetlania na klawiaturze. Działanie ściśle związane z funkcją Wyłączanie wyświetlania. Patrz: Opcje systemowe. 18 Brak AC Wyjście załączane w momencie zaniku napięcia sieci AC. Wyłączane po powrocie zasilania AC. 28 Alarm medyczny chwilowe Załączane na 10s. w momencie alarmu medycznego z klawiatury. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 29 Napad chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu napadowego. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 30 Sabotaż chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie alarmu sabotażowego. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 31 Przymus chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie użycia kodu przymusu. Wyłączane jest również w momencie kodu użytkownika. 32 Błąd komunikacji - chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie wystąpienia usterki bładu komunikacji ze stacją monitorującą 33 Błędny kod chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie przekroczonej ilości błędnego wprowadzania kodu użytkownika 34 Test komunikacji chwilowe Załączane na 10 sekund w momencie wysyłania testu do stacji monitorującej drogą telefoniczną. 35 Dioda LED status Załączone gdy system jest uzbrojony, wyłączone gdy system jest rozbrojony, pulsuje gdy system jest w alarmie Brzęczyk klawiatury Załączane na czas aktywacji brzęczyka klawiatury. 37 Syrena-monitorowane (Tylko Matrix 816) Wyjście z nadzorem obwodu, przeznaczone do sygnalizatora. Jeżeli wyjście nie będzie wykorzystane, należy zewrzeć go przy użyciu rezystora Programowanie polaryzacji wyjść PGM Poniższe opcje służą do zdefiniowania polaryzacji wszystkich wyjść programowalnych. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź sekwencję: 2. Aby przełączać kolejne opcje, używaj klawiszy i. Aby załączyć lub wyłączyć poszczególne opcje, naciskaj. Będzie to sygnalizowane zapaleniem się ikony 3. Aby wyjść z edycji, naciśnij klawisz. Opcje ustawione fabrycznie, znajdują się w nawiasach [ ] Nr Polaryzacja wyjść PGM WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY 1 Wyjście PGM1 [N.O.] N.C. 2 Wyjście PGM2 [N.O.] N.C. 3 Wyjście PGM3 [N.O.] N.C. 4 Wyjście PGM4 [N.O.] N.C. 5 Wyjście PGM5 (Tylko Matrix 816) [N.O.] N.C. 6 Wyjście PGM6 (Tylko Matrix 816) [N.O.] N.C. 7 Wyjście PGM7 (Tylko Matrix 816) [N.O.] N.C. 8.8 Programowanie DIALERA CENTRALI Komunikator centrali Matrix 6 umożliwia przesyłanie kodów raportujących do większości stacji monitorujących i firm zajmujących się serwisowaniem systemów alarmowych a także bezpośrednie powiadamianie użytkownika o stanie systemu, przy użyciu modułu głosowego MX-VOICE Umożliwia także zdalne programowanie systemu i sprawdzanie jego stanu za pomocą programu do downloadingu Programowanie kodu abonenta Kod abonenta jest unikalnym identyfikatorem, który jest używany w trakcie raportowania do stacji monitorującej. Pozwala on za zidentyfikowanie przez stację monitorowania obiektu, z którego jest wysyłany raport. 1. Będąc w trybie programowania, wprowadź procedurę. 2. Następnie używając klawiszy numerycznych, wprowadź 4-cyfrowy lub 6-cyfrowy kod abonenta. Jeżeli będą wykorzystywane znaki hexadecymalne, można je wprowadzić w następujący sposób: B D C F D RINS 614-1/

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

www.jablotronalarms.pl - 2 -

www.jablotronalarms.pl - 2 - JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem.

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem. S t r o n a 1 S t r o n a 2 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja uŝytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 3 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 4 KODY DOSTĘPU I KARTY... 4 UZBROJENIE

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Spis treści Wstęp...7 Architektura systemu... 8 Płyta centrali Galaxy Flex... 10 Rozdział 1: Procedura instalacji...11

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH FUNKCJI

SZYBKI PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH FUNKCJI POWERMAX+ Bezprzewodowa centrala alarmowa Poradnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp...4 1.1 Przegląd...4 1.2 Cechy systemu...5 1.3 Pojęcia...5 1.4 Symbole użyte w tej instrukcji...5 1.5 Klawisze sterujące...5

Bardziej szczegółowo

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo