INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA MODUŁU PC4204CX"

Transkrypt

1 INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o Warszawa, ul. Puławska 431, tel , fax

2 wer Instrukcja instalacji PC-4204CX Zasilacz - regenerator i 4 przekaźniki PRZEKAŹNIKI: 2A, 30V DC CZARNY AKUMULATOR 12 V=, 4Ah min. WPROWADZENIE jest modułem zasilacza wyposażonym w 4 programowalne przekaźniki. Pierwszy z przekaźników może zostać wykorzystany do zasilania magistrali COMBUS. Moduł ten może być także wykorzystany do regeneracji danych przesyłanych magistralą, co pozwala wydłużyć maksymalny zasięg instalacji. Uwaga: Do zwiększania obciążalności magistrali COMBUS należy używać tylko i wyłącznie modułu. Użycie zasilacza innego niż zalecany spowoduje nieprawidłowe działanie magistrali. SPECYFIKACJA CZERWONY + TRANSFOR- MATOR 16,5V 80VA Nie podłączaj transformatora do sieci kontrolowanej wyłącznikiem Zasilanie 12V, 2,2A maks. Obwód sabotażowy (NC) Transformator 80VA Akumulator minimum 4Ah, maksimum 36Ah Połączenie z płytą główną centrali 4-przewodową magistralą COMBUS Pobór prądu z magistrali: 30mA 4 programowalne przekaźniki 2A, 30V Prąd ładowania akumulatora: 800mA lub 1,2A maks. Dopuszczalne obciążenie wyjścia AUX: 2,2A przy prądzie ładowania akumulatora 800mA i transformatorze 80VA Obwód sabotażowy MAGISTRALA COMBUS DO PŁYTY GŁÓWNEJ I INNYCH MODUŁÓW INSTALACJA MONTAŻ MODUŁU Moduł powinien być zainstalowany w obudowie z własnym transformatorem i akumulatorem w miejscu suchym i niedostępnym dla osób postronnych. Postępuj wg poniższych kroków: 1. Zamontuj w obudowie pięć plastykowych kołków odpowiednio je rozmieszczając. 2. Zamontuj obudowę we wcześniej wybranym miejscu. 3. Zamontuj moduł wewnątrz obudowy wykorzystując wcześniej przygotowane kołki. PODŁĄCZENIA Przed podłączeniem modułu upewnij się czy odłączone jest zasilanie centrali alarmowej (transformator i akumulator). Dalej, postępuj wg poniższych kroków: 1. Podłącz 4 żyły magistrali COMBUS przychodzącej od centrali z zaciskami RED, BLK, YEL i GRN (COMBUS IN) na module zasilacza. Jeśli moduł będzie używany jako zasilacz czujek i sygnalizatorów to wykonaj połączenia zgodnie ze schematem na górze tej strony. Ustaw zworkę CON3 w pozycji PGM. Magistrala COMBUS przychodząca od strony centrali i wychodząca do kolejnych modułów powinna być podłączona do zacisków RED, BLK, YEL i GRN (COMBUS IN). Czujki i sygnalizatory zasila się z wyjść AUX i GND. 2

3 wer Instrukcja instalacji Jeśli moduł będzie używany jako zasilacz magistrali COMBUS i regenerator sygnałów, wykonaj połączenia zgodnie ze schematem poniżej. Ustaw zworkę CON3 w pozycji Repower Relay 1. Magistralę COMBUS do kolejnych modułów wyprowadź z zacisków BLK, YEL i GRN (COMBUS OUT). Moduły te będą zasilane (RED) z wyjścia AUX poprzez przekaźnik nr Podłącz dodatkowe przekaźniki o ile są wykorzystane. 3. Zamknij obwód sabotażowy (TAM, GND) zworą lub poprzez styk sabotażowy otwarcia obudowy. SCHEMAT PODŁĄCZENIA DLA TRYBU PRACY Z ZASILANIEM COMBUSA I REGENERACJĄ DANYCH OBLICZANIE PRĄDU OBCIĄŻENIA CAŁKOWITEGO Gdy wiadomo które moduły będą zasilane z modułu, należy użyć poniższego diagramu do obliczenia prądu obciążenia magistrali komunikacyjnej COMBUS. Jednostka Prąd (ma) Ilość Razem (ma) Klawiatura 50 PC4108A 30 PC PC PC PC4216* 15 Całk. prąd obciążenia wyjść PC4216 = Escort PC4400/ /90 PC PC PC4936* 65 WYDAJNOŚĆ PRĄDOWA Aby system mógł pracować poprawnie maksymalna wydajność prądowa wyjścia AUX w module PC4204 nie może zostać przekroczona. Maksymalna wydajność prądowa wyjścia AUX jest uwarunkowana parametrami użytego transformatora, oraz wybranym zworką J2 maksymalnym dopuszczalnym prądem ładowania akumulatora. Poniższa tabela przedstawia wydajność prądową w zależności od dwóch wymienionych wyżej parametrów: Maksymalna wydajność prądowa wyjścia AUX Prąd ładowania akumulatora Zwora J2 zdjęta (800mA) Zwora J2 założona (1,2A) Transformator 40VA Transformator 80VA 700mA 2,2A 300mA 1,8A Całk. prąd obciążenia wyjść PC4936 = Suma prądu COMBUS = * Prąd z magistrali COMBUS pobierany jest do zasilania elementów na zewnątrz modułu. Ta wielkość powinna być dodana do sumy prądu. Suma prądu COMBUSa musi być mniejsza od maksymalnej wydajności prądowej wyjścia AUX PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE COMBUSA Magistrala COMBUS służy do komunikacji pomiędzy płytą główną centrali alarmowej, a modułami dodatkowymi. Jeśli moduł PC4204 jest używany do zasilania i regenerowania danych w magistrali wykonaj połączenia zgodnie z rysunkiem obok. Moduły mogą być podłączane bezpośrednio do, kaskadowo, lub z odgałęzieniami typu T. Nie mogą być zainstalowane dalej niż 305m od zasilacza. Zaleca się stosowanie obudowy z transformatorem co najmniej 80VA. PC4020A POBÓR PRĄDU PRZEZ MODUŁY Jeżeli używasz modułu do zasilania COMBUSa, pamiętaj aby nie przekroczyć maksymalnej wydajności prądowej wyjścia AUX. W tym celu wskazane jest wykonanie bilansu prądowego dla modułów i klawiatur zasilanych z tego zasilacza. TYP - T 50 m 155 m BEZPO- ŚREDNIO BEZPO- ŚREDNIO KASKADA 3

4 wer Instrukcja instalacji Wymagania dodatkowe: 1. COMBUS powinien być prowadzony przewodami o średnicy 0,64 mm (minimum). Zalecane 0,8 mm. 2. W instalacjach, gdzie występują magistrale COMBUS o dużej długości (200 ), zaleca się stosowanie przewodów o średnicy 1mm. 3. Żaden z modułów nie może być dalej niż od modułu, mierząc wzdłuż przewodu. 4. Nie jest wymagane stosowanie przewodów ekranowanych, chyba że magistrala przechodzi przez obszary o dużym poziomie zakłóceń (sieci komputerowe, silniki elektryczne, transformatory). Należy sprawdzić pojemność jednostkową przewodu i obliczyć maksymalną całkowitą długość okablowania COMBUSa. 5. Całkowita pojemność okablowania magistrali po stronie COMBUS OUT zasilacza nie może przekroczyć 80 nf. Podobnie między centralą a modułem zasilacza lub pomiędzy dwoma zasilaczami. ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU MAGISTRALI COMBUS PONAD 305 METRÓW Magistrala COMBUS może zostać przedłużona o ponad 305m przy użyciu modułu. Muszą zostać spełnione następujące założenia: magistrala COMBUS musi być regenerowana i wzmacniana napięciowo na obu końcach przewodu przy zastosowaniu modułów ; żadne inne moduły nie powinny być podłączone pomiędzy dwoma modułami ; maksymalna odległość pomiędzy dwoma modułami może wynosić 1220m. Aby przedłużyć magistralę dalej należy zastosować kolejny moduł ; pojemność przewodu magistrali między dwoma modułami nie może przekroczyć 80nF; należy stosować przewód o średnicy żyły co najmniej 1,0 mm; spadki napięcia na rezystancji przewodów nie mogą powodować obniżenia napięcia zasilania COMBUS poniżej 12,5V. SPADKI NAPIĘCIA Oporność przewodów powoduje spadki napięć. Należy wziąć to pod uwagę dla wszystkich instalacji. Właściwe działanie jest zagwarantowane, gdy przy podłączonym zasilaniu AC i naładowanym akumulatorze, napięcie na zaciskach COMBUS modułów wynosi co najmniej 12,5V. Jeśli napięcie jest niższe, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania (pojedynczo, lub razem): 1. Podłącz zasilacz PC4204 w pobliżu modułu aby dodatkowa zasilić COMBUS. 2. Zmniejsz długość linii do modułu. 3. Zwiększ średnicę przewodu. OGRANICZENIA POJEMNOŚCIOWE Zbyt duża pojemność w magistrali COMBUS powoduje powstawanie błędów podczas przesyłania danych. Skutkuje to widocznym na klawiaturach spowolnieniem pracy systemu, a następnie utratą komunikacji z częścią klawiatur, lub modułów. Im większa długość kabli COMBUSa tym większa jego pojemność. Pojemność własna użytych kabli wpływa na maksymalną całkowitą długość magistrali. Np. przewód o średnicy przekroju 0,64mm (AWG-22), nie ekranowany, dwuparowy ma typową pojemność 7nF. Całkowita pojemność okablowania centrali nie może przekroczyć 80nF. Poniższa tabelka pokazuje całkowitą długość przewodów magistrali w zależności od pojemności użytych przewodów. Pojemność przewodów / 100 m 5nF 7nF 8nF 10nF 12nF Całkowita długość przewodów COMBUS 1616m 1157m 1000m 800m 675m PC4020A 13nF 623m DOWOLNY MODUŁ 1220 m DOWOLNY MODUŁ Pojemność całkowita kilku linii COMBUS poprowadzonych z zacisków COMBUS OUT zasilacza jest sumą pojemności poszczególnych linii magistrali. Np. używając kabli 7nF/100m można prowadzić: 4 linie 300 metrowe 6 linii 200 metrowych 8 linii 150 metrowych Uwaga: Dla uzyskania niezbędnych informacji na temat rezystancji i pojemności własnej przewodu skontaktuj się z producentem kabli. 4

5 wer Instrukcja instalacji REGENERACJA DANYCH Moduł regeneruje transmisje danych przesyłane przez jego zaciski COMBUS IN i COMBUS OUT. W trakcie odbierania lub wysyłania danych przez moduł diody LED umieszczone na płytce modułu będą się zapalać. LED1 zapala się gdy moduł przesyła dane poprzez zaciski COMBUS IN LED2 zapala się gdy moduł przesyła dane poprzez zaciski COMBUS OUT Moduł izoluje zaciski COMBUS IN przed zwarciem na zaciskach COMBUS OUT. W przypadku zwarcia i braku komunikacji z modułami przyłączonymi do magistrali po stronie COMBUS OUT, wystąpi usterka oraz odpowiednich modułów. Ta informacja może być przydatna do stwierdzenia który odcinek magistrali COMBUS jest pozbawiony komunikacji. Podczas podłączania modułu do COMBUSa upewnij się, że na zaciski COMBUS IN przyłączona jest magistrala przychodząca od płyty głównej centrali (bezpośrednio lub pośrednio przez moduły rozszerzeń). ZASILANIE MODUŁU Nie należy podłączać zasilania przed ukończeniem wszystkich wymaganych połączeń. Po ukończeniu wszystkich połączeń: 1. Do centrali podłącz akumulator, a następnie włącz zasilanie transformatora zasilającego; 2. Do modułu podłącz najpierw akumulator, a później włącz zasilanie transformatora zasilającego. Uwaga: Nie wolno podłączać akumulatora uszkodzonego mechanicznie lub rozładowanego poniżej 10,5V. PRZYDZIAŁ MODUŁÓW Po podłączeniu modułu do magistrali musi on zostać przydzielony do systemu. Aby przydzielić moduł postępuj wg poniższych kroków: 1. Wejdź w programowanie instalacyjne [*] [8] [Kod instalatora]. 2. Przejdź do Poziom sprzętu i naciśnij [*] 3. Ukaże się komunikat Dodaj moduł, naciśnij [*] 4. Przejdź do modułu PC4204 i naciśnij [*] 5. Zostanie wyświetlony komunikat SYMULUJ SABOTAŻ WYBRANEGO MODUŁU Jest to wymóg procedury przydzielania modułów. Otwarcie obwodu sabotażowego w module powoduje jego przydział. Potwierdzeniem przypisania modułu jest wyświetlenie komunikatu PC4204 Mod XX Zainstalowany. Należy zanotować numer modułu w arkuszach programowania i zamknąć obwód sabotażowy. PROGRAMOWANIE MODUŁU Aby zaprogramować działanie przekaźników w module należy wejść w programowanie instalatorskie komendą [*][8] [kod instalatora]. W niżej podanych komórkach należy zaprogramować wymagane typy wyjść dla wyjść przekaźnikowych. Więcej informacji na temat programowania i opcji wyjść znajdziesz w instrukcji instalacji i programowania do central PC4010A/PC4020A. Lista możliwych do zaprogramowania typów wyjść różni się w zależności od wersji centrali. Uwaga: Przekaźnik 1 musi być zaprogramowany jako ZASILANIE COMBUS jeżeli używasz modułu do zasilania magistrali COMBUS. 5

6

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY 3 1.1. OPIS 3 2. INSTALACJA 4 2.1. BUDOWA BARIERY 4 2.2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI 4 2.3. WARUNKI PODŁOŻA 5 2.4. SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy

Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy KATALOG TECHNICZNY 2GO! SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90A tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13 http://www.miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N 9-14768 (PL) REV 02 ISS 25JUN13 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo