Formularz zgłoszeniowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszeniowy"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na kolejne Forum Menedżerów logistyki i Zakupów, które odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia br. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, a 9 tematów szkoleń (do wyboru każdego dnia) z pewnością usatysfakcjonuje wszystkich uczestników. Proponowane podczas warsztatów tematy szkoleń stanowią integralną część wiedzy menedżerów zajmujących się logistyką i zakupami. Jesteśmy przekonani, iż udział w Forum, przyczyni się do zdobycia aktualnej wiedzy merytorycznej, która bezpośrednio przełoży się na korzyści dla całej organizacji. Wszystkich uczestników Forum zapraszamy pierwszego dnia szkolenia na uroczystą kolację w Chacie Zbójnickiej podczas której odreagujemy stres związany z codzienną pracą i wysiłkiem intelektualnym podczas zajęć. Wszystkie szkolenia będą miały charakter treningu umiejętności oraz case study. Informacje o prowadzących znajdziecie Państwo na stronie Z poważaniem Jacek Giza Menedżer Projektu Konferencji HARMONOGRAM FORUM: 31 marca WTOREK zakwaterowanie od godz Kolacja Oficjalne przywitanie uczestników 1 kwietnia ŚRODA 9.00 Zajęcia (wg programów merytorycznych) Obiad Zajęcia (wg programów merytorycznych) Koniec zajęć 1 dnia Kolacja w Chacie Zbójnickiej 2 kwietnia CZWARTEK 9.00 Zajęcia (wg programów merytorycznych) Obiad Zajęcia (wg programów merytorycznych) Koniec zajęć 2 dnia Kolacja w ośrodku 3 kwietnia PIĄTEK 9.00 Zajęcia (wg programów merytorycznych) Zakończenie Forum - Obiad Wyjazd & Formularz zgłoszeniowy Forum Menedżerów Logistyki i Zakupów kwietnia 2009r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na nr: (022) European Training Center Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok 14, tel.: /71, Koszt uczestnictwa jednej osoby do od ,- PLN 2480,- PLN W cenę wliczono materiały, zakwaterowanie (w pok. 2 osobowym, w pok.: TV, telefon, łazienka), pełne wyżywienie, certyfikat ukończenia szkolenia. Możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego (za trzy dni szkoleniowe) - dopłata 180 PLN. UWAGA! Dwie osoby z jednej firmy 5% rabatu, Trzy osoby z jednej firmy 10% rabatu. Nazwa firmy (do faktury): Adres (do faktury): Adres (do korespondencji): tel.: fax : NIP: Imię i nazwisko uczestnika: Imię i nazwisko uczestnika: Imię i nazwisko uczestnika: Oświadczam, że łączna kwota zostanie przelana na konto European Training Center Sp. z o.o. (NIP ) Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr Kopia przelewu zostanie przesłana faxem wraz ze zgłoszeniem udziału. Upoważniam European Training CenterSp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych. Akceptuję warunki uczestnictwa w warsztatach.* Imię i nazwisko osoby uprawnionej / pieczęć firmowa Data Podpis 1. European Training Center Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT za usługę w ciągu 7 dni od chwili otrzymania kwoty przelewu na konto. * 2. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania forum z winy organizatora, uczestnikowi zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

3 1 kwietnia 2009r. Sala A Temat: Zarządzanie procesami logistycznymi 1. Strategia procesów logistycznych (rozwój logistyki, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia logistyki). 2. Analiza istniejących procesów logistycznych. - Zarządzanie zapasami (funkcje i czynniki kształtowania zapasów, rodzaje popytu i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów, metody zarządzania zapasami, ekonomiczna wielkość zamówienia, strategie zarządzania zapasami). - Zarządzanie magazynami (funkcje logistyczne magazynów, infrastruktura procesów magazynowania i manipulacji towarów, strategie magazynowania, technizacja operacji magazynowych, projektowanie wielkości i zagospodarowania magazynów). - Zarządzanie transportem (transport w obsłudze logistycznej przedsiębiorstwa, potrzeby transportowe, uwarunkowania wykorzystania transportu własnego i obcego, wybór rodzaju transportu i przewoźnika). 3. Wdrażanie zmian w procesach logistycznych - Określenie koncepcji i planu zmian w procesach logistycznych, procedury wdrażania zmian. 4. Koszty procesów logistycznych (przekroje strukturalne kosztów logistyki, czynniki kształtowania i redukcji kosztów, wpływ kosztów logistyki na rentowność przedsiębiorstwa, budżet kosztów). Controlling procesów logistycznych. 5. Systemy informacyjne w logistyce przedsiębiorstwa (składniki procesów informatycznych, funkcje i zadania procesów informatycznych, logistyczne systemy informatyczne). 1 kwietnia 2009r. Sala B Temat: Negocjacje kupieckie 1. Przygotowanie do negocjacji. - wyznaczanie celu, - BATNA (fazy negocjacji, porozumienie końcowe), - STRATEGIA (efekt góry lodowej, zasady negocjacji). 2. Style negocjacyjne. - moje nastawienie do negocjacji, - kooperacyjny, miękki, twardy, - strategie i chwyty w kontaktach z innymi, - presja, kiedy ją stosować i jak jej unikać. 3. Negocjacje właściwe. - typy i składniki negocjacji, - porównanie typów negocjacyjnych, - chwyty negocjacyjne, arkusz analizy wyników, - podstawowe błędy negocjacyjne. 4. Osobowość w negocjacjach. - ewolucja osobowości i cech, - mój typ osobowości, - moje silne i słabe strony. 5. Taktyki manipulacji. 6. Techniki radzenia sobie z manipulacjami. - demaskowanie aluzji, - manipulowanie czasem. 7. Przewidywania zachowań manipulacyjnych. 1 kwietnia 2009r. Sala C Temat: Pułapki i manipulacje w kontraktach i umowach handlowych 1. Zasady konstrukcji umów. - ryzyka związane z umową z punktu widzenia sprzedającego i kupującego, - ogólne Warunki Umów Sprzedaży/ Zakupu pod kątem niekorzystnych zapisów, - pułapki kontraktowe stosowane przez sprzedających i kupujących, - konsekwencje błędów, - wyszukiwanie pułapek i sposoby zapobiegania, - pułapki a taktyka negocjacyjna (kolejność przedmiotu negocjacji, określenie ceny, składniki kosztów) - manipulacje w kontraktach wielodokumentowych, - renegocjowanie postanowień, możliwości unieważnienia zapisów, - rodzaje i sposoby ustanowienia zabezpieczeń, zabezpieczenia ustawowe 2. Zagadnienia teoretyczno-prawne na gruncie prawa polskiego i europejskiego. - oświadczenie woli, - wykładnia oświadczeń woli, - zawarcie umowy i jej wykładnia, - wady prawne umów, - wady oświadczenia woli, - skutki wad prawnych umów lub ich części, - klauzule arbitrażowe, stosowanie prawa, - zagadnienia procesowe, przedawnienie. 2 kwietnia 2009r. Sala A Temat: Strategiczne zarządzanie kosztami zakupów 1. Relacje pomiędzy zakupami a logistyką zaopatrzenia. 2. Analiza zaopatrzenia pod względem kształtowania się podaży i cen. 3. Zakupy jako strategiczna funkcja w przedsiębiorstwie. 4. Czy możliwa jest trwała poprawa konkurencyjności firmy bez redukcji zatrudnienia? 5. Określenie całkowitej kwoty zakupów w firmie. 6. Technika podziału zakupów w celu przeprowadzenia programu oszczędnościowego. 7. W jaki sposób obniżanie kosztów zakupów wpływa na budowę wartości przedsiębiorstwa? 8. Możliwość redukcji kosztów bez porównywania cen. 9. Ograniczanie kosztów w procesie zakupów. 10. Jak obniżać koszty produkcji nie pogarszając jakości produktów? 11. Program optymalizacji kosztów zakupu i jego wdrożenie. 12. Budowa uprzywilejowanych relacji z dostawcami. 13. Sieć zaopatrzenia wg nowych koncepcji logistycznych. 14. Dostawca sojusznikami w walce o niższe koszty.

4 2 kwietnia 2009r. Sala B Temat: Nowoczesny menedżer logistyki i zakupów 1. Budowa zespołu. - etapy rozwoju zespołu, - dostosowanie stylu kierowania do etapu rozwoju zespołu, - komunikacja i wspólne rozwiązywanie problemów, - analiza indywidualnego zachowania zespołu, - transfer nowej wiedzy na podstawie gry strategicznej, 2. Rozwiązywanie konfliktów. - zachowanie w sytuacji konfliktowej, - motywy własnego zachowania konfliktowego, - brak spostrzegania konfliktu, - wzorce zachowania w sytuacjach konfliktowych, - 3-etapowy model rozwiązania konfliktu 3. Motywowanie. - rozpoznanie potrzeb pracownika, - jak zaangażować pracownika, - analiza etapu rozwoju pracownika 4. Zarządzanie dialogiem. - jak budować pole do dialogu, - szczeble międzyludzkie i merytoryczne, - zachowanie w sytuacjach kryzysowych, - przyczyny trudności aktywnego słuchania 2 kwietnia 2009r. Sala C Temat: Rodzaje i sposoby zabezpieczeń. Dochodzenie reklamacji. 1. Ryzyka związane z umową. 2. Umowy korespondencyjne. 3. Oferta, zapytanie, zamówienie procedury i pułapki. 4. Uzgodnienia ustne, umowa przedwstępna. 5. Interesy stron i kary umowne. 6. Gwarancja, rękojmia. 7. Płatności i windykacja w umowach. 8. Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Zakupu. 9. Pułapki negocjacyjne. 10. Sposoby rozliczanie umów. 11. Kredyt kupiecki. 12. Reklamacje i sprawy sporne. 13. Dochodzenie roszczeń. 3 kwietnia 2009r. Sala A Temat: Projektowanie magazynów 1. Gospodarka magazynowa. 2. Procesy transportowe. 3. Prognozowanie długoterminowe. 4. Podział na grupy asortymentowe. 5. Parametryzacja grup asortymetrowych. 3 kwietnia 2009r. Sala B Temat: Style kierowania pracownikami działu logistyki 1. Analiza własnego stylu kierowania. 2. Change-managment (zarządzanie zmianą). 3. Analiza zachowania kierowniczego jako podstawy. 4. Skutecznego kierowania. 5. Poznanie sześciu stylów kierowania. 6. Skutki zastosowania właściwego i niewłaściwego stylu. 7. Ustalenia etapu rozwoju. 8. I zastosowania właściwego stylu kierowania. 9. Analiza etapu rozwoju pracownika. 10. Uzgodnienie stylu kierowania. 11. Ćwiczenia odnośnie przeprowadzania rozmów. 12. Traktowanie zmian i ich wprowadzanie. 13. Budowanie strategii coaching u i mentoring u. 14. Wpływanie na poczucie odpowiedzialności. 3 kwietnia 2009r. Sala C Temat: Zarządzanie projektami w logistyce i zakupach 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. - definicja i cykl życia projektu, - kluczowe otoczenie projektu, - procesy w zarządzaniu projektami, - obowiązki kierownika projektu, 2. Rozpoczęcie projektu. - zrozumienie roli wyższej kadry zarządzającej, - wybór projektu i szacowanie potrzeb, - ustalanie celów metodą SMART, - karta projektu i ustalenie wymogów, 3. Planowanie projektu. - planowanie zakresu, - struktura podziału pracy (WBS) projektu, - planowanie harmonogramu, - diagramy sieciowe CPM, - skracanie czasu realizacji, - planowanie kosztów, - macierz obowiązków, - oprogramowanie do planowania, zarządzania projektem, 4. Wdrożenie projektu. - ustalenie zespołu projektowego, - struktura i organizacja zespołu, - wartość wypracowana, - raporty z realizacji, - zarządzanie zmianą, - zarządzanie ryzykiem projektu, - ocena i monitorowanie przebiegu, 5. Zamykanie projektu. - weryfikacja projektu i akceptacji przez klienta, - zamknięcie administracyjne i prawne Zakończenie Forum - Obiad

5 Konsultanci Grzegorz Dąbrowski - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zaocznego Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadził zajęcia w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, na Uniwersytecie Szczecińskim - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu. W działalności zawodowej zajmuje się problematyką optymalizacji procesów logistycznych (projektowanie magazynów wysokiego składowania oraz technologii składowania, optymalizacja kosztowa procesów magazynowych, zarządzanie zapasami, zarządzanie zakupami). Ponadto optymalizuje procesy produkcyjne tj. konfiguracja i rekonfiguracja przepływów materiałowych i informacyjnych w produkcji, ocena rentowności parku maszynowego przedsiębiorstwa, ocena rentowności produkcji - wyrobów gotowych oraz klientów. Do jego kompetencji należy także mapowanie procesów przepływu informacji w działach logistycznych, produkcyjnych, kontroli jakości, technologii czy handlowym w celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania /IFS, SAP, SENTE, ADOP, TETA itp./. Do jego sukcesów zawodowych zaliczyć można restrukturyzację przedsiębiorstw oraz optymalizację kosztów procesów produkcyjnych i logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branż: spożywczej, meblarskiej, kosmetycznej, elektrycznej, metalurgicznej, budowlanej. Piotr Szybka - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Były dowódca okrętu oraz grupy okrętów. Aktualnie zajmuje stanowisko Szefa Logistyki Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej w Gdyni. W działalności zawodowej zajmuje się optymalizacją i organizacją procesów logistycznych (gospodarka magazynowa, remonty maszyn i urządzeń, zaopatrywanie podległych jednostek organizacyjnych). Opracowanie instrukcji organizacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych zgodnie ze standardami BiHP. Stanisław Dębicki - Konsultant ds. informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Specjalizuje się w przygotowywaniu przedsiębiorstw do wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business intelligence) oraz analizą wymagań. Ponadto zajmuje się szeroko pojętymi analizami controllingowymi (analiza stanów magazynowych, analiza rentowności produktów/klientów). Anna Rożańska - Specjalista ds. optymalizacji i projektowania przestrzeni magazynowych oraz produkcyjnych. Zajmuje się projektowaniem, optymalizacją wykorzystania przestrzeni produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem efektywności transportu wewnętrznego (długości dróg komunikacyjnych oraz czasu poświęcanego na transport wewnętrzny) oraz wyboru optymalnych technologii składowania (pozwalających zminimalizować koszty). Artur Pawłowski - doświadczony menedżer, praktyk zarządzania, konsultant i wykładowca. W latach pełnił szereg funkcji w biznesie Prezesa Zarządu / WKRA SA /, członka zarządu / MS Stolica /, dyrektora zarządzającego / IN- TERAK SA /, dyrektora personalnego / Ruch SA, Rema 1000, Krośnieńskie Huty Szkła SA /. Przez cały okres niezależnie od tego cały czas prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami w szkołach zarządzania, a także jako trener/wykładowca w różnych firmach. Jest autorem podręcznika/skryptu z zakresu HR, wielu projektów konsultingowych prowadzonych na zlecenie zewnętrznych firm HR. Był członkiem wielu rad nadzorczych, szefem zespołu doradców Ministra Edukacji, doradcą w NFI. Ryszard Petrykowski - ukończył Politechnikę Szczecińską na Wydziale Elektrycznym oraz studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Członek PSML Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki. Pracował kolejno w firmie Pack-Plast jako brand manager, dyrektor ds. Logistyki i Zakupów, potem przez dziewięć lat w Wurth Polska jako dyrektor Zakupów i Logistyki. W 2008 roku pełnił funkcję członka zarządu ds. logistyki w COM- PLEX S.A. Główne osiągnięcia zawodowe to projekty zmian procesów magazynowych w oparciu o wdrożenia systemów SKM (WMS). Wysoka produktywność pracowników magazynowych, doskonałe parametry dostępności towarów oraz jakości serwisu. Wprowadzenie wielu rozwiązań związanych z optymalizacja procesów zakupowych przy dużym zróżnicowaniu źródeł zakupów. Publikuje w prasie branżowej, wielokrotny prelegent konferencji logistycznych. Katarzyna Porembska Paprotny - pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada bogate doświadczenie w tzw. technikach miękkich poparte 10-letnią praktyką zawodową oraz w prowadzeniu szkoleń i programów doradczych dla firm w zakresie: kierowania zespołami, oceny pracowniczej, audytów personalnych, systemów motywacyjnych, badań marketingowych i analizy rynku, coachingu. Specjalizuje się w tworzeniu programów szkoleniowych oraz organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych (wewnętrznych dla firm) w zakresie: Umiejętności Menedżerskich, Kierowania, Zarządzania, Budowy Zespołu, Profesjonalnych Technik Sprzedaży, Profesjonalnej Obsługi Klienta, Negocjacji, Rozwiązywania Konfliktów, Asertywności, Wystąpień Publicznych i Prezentacji, Sztuki Wywierania Wpływu, Komunikacji i Motywacji. Prowadząc szkolenia skupia się na skutecznych technikach i narzędziach oraz na sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach i dobrych praktykach, co znajduje potwierdzenie w najwyższych notach wystawianych przez uczestników. Maciej Grzeszyk - trener praktyk z 15-letnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Współpracował jako trener z najlepszymi organizacjami szkoleniowymi na świecie m.in.: Zig Ziglar Training i Dale Carnegie Training. Obecnie jest dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju w Europejskim Centrum Szkoleń. Jest trenerem i konsultantem w zakresie przywództwa, motywacji, budowania zespołów, stylów kierowania i sprzedaży. W szkoleniach kładzie nacisk na integrację zespołu i właściwe procesy wewnątrz grupowe. Uzyskuje bardzo wysokie oceny uczestników szkoleń za atmosferę i jakość prowadzonych zajęć. Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem ćwiczeń i elementów pozwalających na praktykowanie nabywanych umiejętności.

6 O P T Y M A L I Z A T O R Z A P A S Ó W M A G A Z Y N O W Y C H Informatyczne narz dzie usprawniaj ce funkcjonowanie magazynów: surowców materiałów do produkcji gotowych wyrobów Doł cz do firm, które: uwolniły zamro ony kapitał w zapasie magazynowym obni yły koszty utrzymania magazynów powi kszyły przestrze magazynow zmniejszyły intensywno operacji magazynowych zoptymalizowały polityk zarz dzania zakupami Szanowni Pa stwo, Warszawa, stycze 2009 Pragniemy zarekomendowa produkt, który pozwoli obni y koszty dzia alno ci przedsi biorstwa poprzez optymalizacj dzia a magazynowych. Sprawdzone ju narz dzie optymalizuj ce dzia ania zwi zane z zapasami pozwoli o w wielu przedsi biorstwach wygenerowa w skali roku wielomilionowe oszcz dno ci. Przekazujemy w Pa stwa r ce Optymalizator Zapasów Magazynowych, dzi ki któremu sami b dziecie mogli kontrolowa stan swoich magazynów, co w efekcie obni y koszty ich utrzymania oraz poprawi ich funkcjonalno. Zapraszamy do odwiedzenia strony gdzie znajduje si pokazowy generator optymalizuj cy zapasy. Zapraszamy równie do zamieszczenia na w/w stronie informacji o stanie surowców, produktów lub wyrobów gotowych, których chcecie si Pa stwo pozby. Koszty zb dnego magazynowania, czy utylizacji zapasów zb dnych to koszty, których mo na i trzeba unika. Z powa aniem, Grzegorz D browski Dyrektor ds. wdro e European Consulting Center kom.: European Consulting Center Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

ASERTYWNA KOBIETA. Bądź szczęśliwa. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r.

ASERTYWNA KOBIETA. Bądź szczęśliwa. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. ASERTYWNA KOBIETA Bądź szczęśliwa Szanowne Panie, Warsztaty z cyklu ASERTYWNA KOBIETA, skierowane są do

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skutecznego zakupowca

Narzędzia skutecznego zakupowca Narzędzia skutecznego zakupowca O nas LUQAM Quality Service Group jest firmą doradczą o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Skuteczna sprzedaż usług serwisowych

Skuteczna sprzedaż usług serwisowych Szkolenie otwarte Skuteczna sprzedaż usług serwisowych 28-29 maja 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

SAP - zintegrowane systemy informatyczne

SAP - zintegrowane systemy informatyczne SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do:

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do: Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom oraz Redakcja kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego wspólnie z Honorowym Gospodarzem AVON Operations Polska Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI?

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI? OTWARTE, 2 DNIOWE WARSZTATY SZEFOWSKIE: ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI? Warsztaty te przeznaczone są dla:

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAGADNIENIA GŁÓWNE System negocjacyjny mechanizmy Przygotowanie do negocjacji W konflikcie gracze i plan gry Kluczowe czynniki negocjacji Rozmowy przy stołach negocjacyjnych i "za kotarą" Skuteczność w

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym

Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym Szkolenie otwarte Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym 2 3 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel.

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Cel warsztatów: System szkoleń i treningów interaktywnych KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznej motywacji

Bardziej szczegółowo

EXCEL W ZAKUPACH I LOGISTYCE

EXCEL W ZAKUPACH I LOGISTYCE EXCEL W ZAKUPACH I LOGISTYCE Jak liczyć i analizować wskaźniki efektywności i kosztów przy użyciu arkusza Excel? Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych, intensywnych warsztatach, podczas których zaproszony

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY Szkolenie ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I ZAPASAMI 2-dniowe warsztaty adresowane do dyrektorów zakupów i produkcji, kierowników działów zaopatrzenia/zakupów, kierowników działów planowania

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR Niniejszym oddajemy do Państwa dyspozycji nowy projekt szkoleniowy przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Projekt realizowany będzie pod nazwą: AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., tel./fax +48 95 735 17 17, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 20; e-mail: audit@audit.com.pl; www.audit.com.

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., tel./fax +48 95 735 17 17, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 20; e-mail: audit@audit.com.pl; www.audit.com. PRAWO PRACY 2015 OFERTA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., tel./fax +48 95 735 17 17, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 20; e-mail: audit@audit.com.pl; www.audit.com.pl Rejestr

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MISTRZ NEGOCJACJI PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE. Jak wygrać z trudnym partnerem? czyli

Szkolenie MISTRZ NEGOCJACJI PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE. Jak wygrać z trudnym partnerem? czyli MISTRZ NEGOCJACJI Szkolenie Jak wygrać z trudnym partnerem? czyli PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE Adresaci szkolenia: kierowników działów sprzedaży i handlu, przedstawicieli handlowych, handlowców/sprzedawców,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Terminy szkolenia 19-20 wrzesień 2016r., Kraków - Hotel Atrium 17-18 listopad 2016r., Poznań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników... 2 Zakres merytoryczny szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji -...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. Szkolenie otwarte Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. 8 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie w warunkach polskich analiza sprawozdań finansowych - ocena krytyczna sytuacji finansowej podmiotu istota restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

STOP! Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy SZKOLENIE OTWARTE

STOP! Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy SZKOLENIE OTWARTE STOP! Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Kierownicy działu, Osoby zarządzające grupą pracowników ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE: Firma

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

DRUGA EDYCJA SZKOLENIE OTWARTE

DRUGA EDYCJA SZKOLENIE OTWARTE DZISIAJ KOLEGA JUTRO SZEF DRUGA EDYCJA SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Kierownicy działu, Nowo awansowani brygadziści, mistrzowie Osoby zarządzające grupą pracowników

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie budżetem i optymalizacja Kosztów w Dziale Administracji

Zarządzanie budżetem i optymalizacja Kosztów w Dziale Administracji Zarządzanie budżetem i optymalizacja Szanowni Państwo! Organizacja budżetu w dziale administracji wiąże się zarówno z planowaniem i kontrolą finansową, z optymalizacją w zakupach dla działu oraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

Motywowanie Pracowników -

Motywowanie Pracowników - Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby nasi ludzie dali z siebie wszystko! Cel warsztatów: Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów motywujących do pracy, zdobycie informacji jak łączyć indywidualne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOTKANIA LIDERÓW FIRMA W CZASACH MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW

WARSZAWSKIE SPOTKANIA LIDERÓW FIRMA W CZASACH MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW Przeglad i analiza strategii firmy i mozliwości pozyskiwania kapitału na jej sfinansowanie 18.11.2012., Warszawa Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w Warszawskich Spotkaniach Liderów. Tym

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY I EDYCJA: BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W SZPITALU WOBEC PLANÓW ZNIESIENIA LIMITÓW W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ONKOLOGICZNYM SZKOLENIE WYKŁADY I WARSZTATY DATA 6-7 czerwca 2014r.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA. Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań. Dla Kogo?

AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA. Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań. Dla Kogo? AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań Dla Kogo? Projekt skierowany do każdego szefa, dyrektora czy kierownika zarządzającego najmniejszym zespołem, który chce korzystać na

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Poznań, 28.02.2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty handlowej na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA REKLAMACJI czyli jak zarobić na reklamacjach

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA REKLAMACJI czyli jak zarobić na reklamacjach 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg ZAAWANSOWANA OBSŁUGA REKLAMACJI czyli jak zarobić na reklamacjach ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia z zaawansowanej obsługi reklamacji... 2 Korzyści dla uczestników... 2

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO Knowledge Pills dla Menedżerów Zapraszamy do udziału w warsztatach menedżerskich rozwijających umiejętności świadomego i skutecznego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w 2015 r.

Prawo pracy w 2015 r. Szkolenie otwarte Prawo pracy w 2015 r. najnowsze i planowane zmiany w przepisach, rozwiązywanie praktycznych problemów Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

Zbudowanie systemu motywacyjnego w firmie Wprowadzenie realizacji celów przy wsparciu motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego

Zbudowanie systemu motywacyjnego w firmie Wprowadzenie realizacji celów przy wsparciu motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego Nauczysz się jak zbudować w swojej firmie, motywacyjny dla rozwoju pracowników system ocen i nagród mający ustalony, akceptowalny i nieprzekraczalny budżet. Poznasz metody budowania systemu motywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM OBSŁUGI I KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

PROFESJONALNY SYSTEM OBSŁUGI I KOMUNIKACJI Z KLIENTEM PROFESJONALNY SYSTEM OBSŁUGI I KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Grupa docelowa Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej zajmujący się marketingiem usług medycznych oraz obsługą klientów. Cele szkolenia umiejętność

Bardziej szczegółowo

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Delegowanie zadań i motywowanie pracowników to kluczowe kompetencje menedżerskie. Od skuteczności tego procesu zależy zaangażowanie pracowników w rozwój firmy oraz przyczynianie się do jej sukcesów. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Terminy szkolenia 11-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** 12-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** Opis Szanowni

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I KIEROWANIE PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE

KOMUNIKACJA I KIEROWANIE PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE Grupa Doradczo - Szkoleniowa Falco M. Lipkowski, M. Szymański Sp.J. KOMUNIKACJA I KIEROWANIE PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE Zapraszamy na trening wypracowania zasad postępowania z pracownikami w sytuacjach, które

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO Każda osoba zarządzająca ludźmi powinna dbać o budowanie autorytetu i wizerunku profesjonalisty. Skuteczne zarządzanie ludźmi to klucz do sukcesów personalnych danego kierownika oraz do realizacji celów

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Patron honorowy: SZCZEGÓLNE OBAWY W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REACH NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Jak interpretować ustawę o odpadach pod kątem legislacji dotyczącej chemikaliów? Czy surowiec, który wprowadzam

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7691 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 583,00 zł Cena netto za godzinę 131,25 zł Cena brutto za godzinę 161,44

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zapraszają. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne

Zapraszają. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne Zapraszają do udziału w seminarium: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 4 Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne Seminarium odbędzie się: 05-11 września 2015r. w Rzeszowie, hotel Hetman

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI Szkolenie dla Menedżerów z zarządzania Działem Reklamacji

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI Szkolenie dla Menedżerów z zarządzania Działem Reklamacji 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg ZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI Szkolenie dla Menedżerów z zarządzania Działem Reklamacji ZAWARTOŚĆ Dla kogo?... 2 Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników...

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Wrocławska 8 w godz. 10.00-15.

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Wrocławska 8 w godz. 10.00-15. 49 305 Brzeg, ul. Struga 24, tel. 728 816 215 adk szkolenia@o2.pl, www.adk-szkolenia.pl Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo