Formularz zgłoszeniowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszeniowy"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na kolejne Forum Menedżerów logistyki i Zakupów, które odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia br. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, a 9 tematów szkoleń (do wyboru każdego dnia) z pewnością usatysfakcjonuje wszystkich uczestników. Proponowane podczas warsztatów tematy szkoleń stanowią integralną część wiedzy menedżerów zajmujących się logistyką i zakupami. Jesteśmy przekonani, iż udział w Forum, przyczyni się do zdobycia aktualnej wiedzy merytorycznej, która bezpośrednio przełoży się na korzyści dla całej organizacji. Wszystkich uczestników Forum zapraszamy pierwszego dnia szkolenia na uroczystą kolację w Chacie Zbójnickiej podczas której odreagujemy stres związany z codzienną pracą i wysiłkiem intelektualnym podczas zajęć. Wszystkie szkolenia będą miały charakter treningu umiejętności oraz case study. Informacje o prowadzących znajdziecie Państwo na stronie Z poważaniem Jacek Giza Menedżer Projektu Konferencji HARMONOGRAM FORUM: 31 marca WTOREK zakwaterowanie od godz Kolacja Oficjalne przywitanie uczestników 1 kwietnia ŚRODA 9.00 Zajęcia (wg programów merytorycznych) Obiad Zajęcia (wg programów merytorycznych) Koniec zajęć 1 dnia Kolacja w Chacie Zbójnickiej 2 kwietnia CZWARTEK 9.00 Zajęcia (wg programów merytorycznych) Obiad Zajęcia (wg programów merytorycznych) Koniec zajęć 2 dnia Kolacja w ośrodku 3 kwietnia PIĄTEK 9.00 Zajęcia (wg programów merytorycznych) Zakończenie Forum - Obiad Wyjazd & Formularz zgłoszeniowy Forum Menedżerów Logistyki i Zakupów kwietnia 2009r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na nr: (022) European Training Center Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok 14, tel.: /71, Koszt uczestnictwa jednej osoby do od ,- PLN 2480,- PLN W cenę wliczono materiały, zakwaterowanie (w pok. 2 osobowym, w pok.: TV, telefon, łazienka), pełne wyżywienie, certyfikat ukończenia szkolenia. Możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego (za trzy dni szkoleniowe) - dopłata 180 PLN. UWAGA! Dwie osoby z jednej firmy 5% rabatu, Trzy osoby z jednej firmy 10% rabatu. Nazwa firmy (do faktury): Adres (do faktury): Adres (do korespondencji): tel.: fax : NIP: Imię i nazwisko uczestnika: Imię i nazwisko uczestnika: Imię i nazwisko uczestnika: Oświadczam, że łączna kwota zostanie przelana na konto European Training Center Sp. z o.o. (NIP ) Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr Kopia przelewu zostanie przesłana faxem wraz ze zgłoszeniem udziału. Upoważniam European Training CenterSp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych. Akceptuję warunki uczestnictwa w warsztatach.* Imię i nazwisko osoby uprawnionej / pieczęć firmowa Data Podpis 1. European Training Center Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT za usługę w ciągu 7 dni od chwili otrzymania kwoty przelewu na konto. * 2. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania forum z winy organizatora, uczestnikowi zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

3 1 kwietnia 2009r. Sala A Temat: Zarządzanie procesami logistycznymi 1. Strategia procesów logistycznych (rozwój logistyki, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia logistyki). 2. Analiza istniejących procesów logistycznych. - Zarządzanie zapasami (funkcje i czynniki kształtowania zapasów, rodzaje popytu i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów, metody zarządzania zapasami, ekonomiczna wielkość zamówienia, strategie zarządzania zapasami). - Zarządzanie magazynami (funkcje logistyczne magazynów, infrastruktura procesów magazynowania i manipulacji towarów, strategie magazynowania, technizacja operacji magazynowych, projektowanie wielkości i zagospodarowania magazynów). - Zarządzanie transportem (transport w obsłudze logistycznej przedsiębiorstwa, potrzeby transportowe, uwarunkowania wykorzystania transportu własnego i obcego, wybór rodzaju transportu i przewoźnika). 3. Wdrażanie zmian w procesach logistycznych - Określenie koncepcji i planu zmian w procesach logistycznych, procedury wdrażania zmian. 4. Koszty procesów logistycznych (przekroje strukturalne kosztów logistyki, czynniki kształtowania i redukcji kosztów, wpływ kosztów logistyki na rentowność przedsiębiorstwa, budżet kosztów). Controlling procesów logistycznych. 5. Systemy informacyjne w logistyce przedsiębiorstwa (składniki procesów informatycznych, funkcje i zadania procesów informatycznych, logistyczne systemy informatyczne). 1 kwietnia 2009r. Sala B Temat: Negocjacje kupieckie 1. Przygotowanie do negocjacji. - wyznaczanie celu, - BATNA (fazy negocjacji, porozumienie końcowe), - STRATEGIA (efekt góry lodowej, zasady negocjacji). 2. Style negocjacyjne. - moje nastawienie do negocjacji, - kooperacyjny, miękki, twardy, - strategie i chwyty w kontaktach z innymi, - presja, kiedy ją stosować i jak jej unikać. 3. Negocjacje właściwe. - typy i składniki negocjacji, - porównanie typów negocjacyjnych, - chwyty negocjacyjne, arkusz analizy wyników, - podstawowe błędy negocjacyjne. 4. Osobowość w negocjacjach. - ewolucja osobowości i cech, - mój typ osobowości, - moje silne i słabe strony. 5. Taktyki manipulacji. 6. Techniki radzenia sobie z manipulacjami. - demaskowanie aluzji, - manipulowanie czasem. 7. Przewidywania zachowań manipulacyjnych. 1 kwietnia 2009r. Sala C Temat: Pułapki i manipulacje w kontraktach i umowach handlowych 1. Zasady konstrukcji umów. - ryzyka związane z umową z punktu widzenia sprzedającego i kupującego, - ogólne Warunki Umów Sprzedaży/ Zakupu pod kątem niekorzystnych zapisów, - pułapki kontraktowe stosowane przez sprzedających i kupujących, - konsekwencje błędów, - wyszukiwanie pułapek i sposoby zapobiegania, - pułapki a taktyka negocjacyjna (kolejność przedmiotu negocjacji, określenie ceny, składniki kosztów) - manipulacje w kontraktach wielodokumentowych, - renegocjowanie postanowień, możliwości unieważnienia zapisów, - rodzaje i sposoby ustanowienia zabezpieczeń, zabezpieczenia ustawowe 2. Zagadnienia teoretyczno-prawne na gruncie prawa polskiego i europejskiego. - oświadczenie woli, - wykładnia oświadczeń woli, - zawarcie umowy i jej wykładnia, - wady prawne umów, - wady oświadczenia woli, - skutki wad prawnych umów lub ich części, - klauzule arbitrażowe, stosowanie prawa, - zagadnienia procesowe, przedawnienie. 2 kwietnia 2009r. Sala A Temat: Strategiczne zarządzanie kosztami zakupów 1. Relacje pomiędzy zakupami a logistyką zaopatrzenia. 2. Analiza zaopatrzenia pod względem kształtowania się podaży i cen. 3. Zakupy jako strategiczna funkcja w przedsiębiorstwie. 4. Czy możliwa jest trwała poprawa konkurencyjności firmy bez redukcji zatrudnienia? 5. Określenie całkowitej kwoty zakupów w firmie. 6. Technika podziału zakupów w celu przeprowadzenia programu oszczędnościowego. 7. W jaki sposób obniżanie kosztów zakupów wpływa na budowę wartości przedsiębiorstwa? 8. Możliwość redukcji kosztów bez porównywania cen. 9. Ograniczanie kosztów w procesie zakupów. 10. Jak obniżać koszty produkcji nie pogarszając jakości produktów? 11. Program optymalizacji kosztów zakupu i jego wdrożenie. 12. Budowa uprzywilejowanych relacji z dostawcami. 13. Sieć zaopatrzenia wg nowych koncepcji logistycznych. 14. Dostawca sojusznikami w walce o niższe koszty.

4 2 kwietnia 2009r. Sala B Temat: Nowoczesny menedżer logistyki i zakupów 1. Budowa zespołu. - etapy rozwoju zespołu, - dostosowanie stylu kierowania do etapu rozwoju zespołu, - komunikacja i wspólne rozwiązywanie problemów, - analiza indywidualnego zachowania zespołu, - transfer nowej wiedzy na podstawie gry strategicznej, 2. Rozwiązywanie konfliktów. - zachowanie w sytuacji konfliktowej, - motywy własnego zachowania konfliktowego, - brak spostrzegania konfliktu, - wzorce zachowania w sytuacjach konfliktowych, - 3-etapowy model rozwiązania konfliktu 3. Motywowanie. - rozpoznanie potrzeb pracownika, - jak zaangażować pracownika, - analiza etapu rozwoju pracownika 4. Zarządzanie dialogiem. - jak budować pole do dialogu, - szczeble międzyludzkie i merytoryczne, - zachowanie w sytuacjach kryzysowych, - przyczyny trudności aktywnego słuchania 2 kwietnia 2009r. Sala C Temat: Rodzaje i sposoby zabezpieczeń. Dochodzenie reklamacji. 1. Ryzyka związane z umową. 2. Umowy korespondencyjne. 3. Oferta, zapytanie, zamówienie procedury i pułapki. 4. Uzgodnienia ustne, umowa przedwstępna. 5. Interesy stron i kary umowne. 6. Gwarancja, rękojmia. 7. Płatności i windykacja w umowach. 8. Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Zakupu. 9. Pułapki negocjacyjne. 10. Sposoby rozliczanie umów. 11. Kredyt kupiecki. 12. Reklamacje i sprawy sporne. 13. Dochodzenie roszczeń. 3 kwietnia 2009r. Sala A Temat: Projektowanie magazynów 1. Gospodarka magazynowa. 2. Procesy transportowe. 3. Prognozowanie długoterminowe. 4. Podział na grupy asortymentowe. 5. Parametryzacja grup asortymetrowych. 3 kwietnia 2009r. Sala B Temat: Style kierowania pracownikami działu logistyki 1. Analiza własnego stylu kierowania. 2. Change-managment (zarządzanie zmianą). 3. Analiza zachowania kierowniczego jako podstawy. 4. Skutecznego kierowania. 5. Poznanie sześciu stylów kierowania. 6. Skutki zastosowania właściwego i niewłaściwego stylu. 7. Ustalenia etapu rozwoju. 8. I zastosowania właściwego stylu kierowania. 9. Analiza etapu rozwoju pracownika. 10. Uzgodnienie stylu kierowania. 11. Ćwiczenia odnośnie przeprowadzania rozmów. 12. Traktowanie zmian i ich wprowadzanie. 13. Budowanie strategii coaching u i mentoring u. 14. Wpływanie na poczucie odpowiedzialności. 3 kwietnia 2009r. Sala C Temat: Zarządzanie projektami w logistyce i zakupach 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. - definicja i cykl życia projektu, - kluczowe otoczenie projektu, - procesy w zarządzaniu projektami, - obowiązki kierownika projektu, 2. Rozpoczęcie projektu. - zrozumienie roli wyższej kadry zarządzającej, - wybór projektu i szacowanie potrzeb, - ustalanie celów metodą SMART, - karta projektu i ustalenie wymogów, 3. Planowanie projektu. - planowanie zakresu, - struktura podziału pracy (WBS) projektu, - planowanie harmonogramu, - diagramy sieciowe CPM, - skracanie czasu realizacji, - planowanie kosztów, - macierz obowiązków, - oprogramowanie do planowania, zarządzania projektem, 4. Wdrożenie projektu. - ustalenie zespołu projektowego, - struktura i organizacja zespołu, - wartość wypracowana, - raporty z realizacji, - zarządzanie zmianą, - zarządzanie ryzykiem projektu, - ocena i monitorowanie przebiegu, 5. Zamykanie projektu. - weryfikacja projektu i akceptacji przez klienta, - zamknięcie administracyjne i prawne Zakończenie Forum - Obiad

5 Konsultanci Grzegorz Dąbrowski - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zaocznego Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadził zajęcia w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, na Uniwersytecie Szczecińskim - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu. W działalności zawodowej zajmuje się problematyką optymalizacji procesów logistycznych (projektowanie magazynów wysokiego składowania oraz technologii składowania, optymalizacja kosztowa procesów magazynowych, zarządzanie zapasami, zarządzanie zakupami). Ponadto optymalizuje procesy produkcyjne tj. konfiguracja i rekonfiguracja przepływów materiałowych i informacyjnych w produkcji, ocena rentowności parku maszynowego przedsiębiorstwa, ocena rentowności produkcji - wyrobów gotowych oraz klientów. Do jego kompetencji należy także mapowanie procesów przepływu informacji w działach logistycznych, produkcyjnych, kontroli jakości, technologii czy handlowym w celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania /IFS, SAP, SENTE, ADOP, TETA itp./. Do jego sukcesów zawodowych zaliczyć można restrukturyzację przedsiębiorstw oraz optymalizację kosztów procesów produkcyjnych i logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branż: spożywczej, meblarskiej, kosmetycznej, elektrycznej, metalurgicznej, budowlanej. Piotr Szybka - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Były dowódca okrętu oraz grupy okrętów. Aktualnie zajmuje stanowisko Szefa Logistyki Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej w Gdyni. W działalności zawodowej zajmuje się optymalizacją i organizacją procesów logistycznych (gospodarka magazynowa, remonty maszyn i urządzeń, zaopatrywanie podległych jednostek organizacyjnych). Opracowanie instrukcji organizacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych zgodnie ze standardami BiHP. Stanisław Dębicki - Konsultant ds. informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Specjalizuje się w przygotowywaniu przedsiębiorstw do wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business intelligence) oraz analizą wymagań. Ponadto zajmuje się szeroko pojętymi analizami controllingowymi (analiza stanów magazynowych, analiza rentowności produktów/klientów). Anna Rożańska - Specjalista ds. optymalizacji i projektowania przestrzeni magazynowych oraz produkcyjnych. Zajmuje się projektowaniem, optymalizacją wykorzystania przestrzeni produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem efektywności transportu wewnętrznego (długości dróg komunikacyjnych oraz czasu poświęcanego na transport wewnętrzny) oraz wyboru optymalnych technologii składowania (pozwalających zminimalizować koszty). Artur Pawłowski - doświadczony menedżer, praktyk zarządzania, konsultant i wykładowca. W latach pełnił szereg funkcji w biznesie Prezesa Zarządu / WKRA SA /, członka zarządu / MS Stolica /, dyrektora zarządzającego / IN- TERAK SA /, dyrektora personalnego / Ruch SA, Rema 1000, Krośnieńskie Huty Szkła SA /. Przez cały okres niezależnie od tego cały czas prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami w szkołach zarządzania, a także jako trener/wykładowca w różnych firmach. Jest autorem podręcznika/skryptu z zakresu HR, wielu projektów konsultingowych prowadzonych na zlecenie zewnętrznych firm HR. Był członkiem wielu rad nadzorczych, szefem zespołu doradców Ministra Edukacji, doradcą w NFI. Ryszard Petrykowski - ukończył Politechnikę Szczecińską na Wydziale Elektrycznym oraz studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Członek PSML Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki. Pracował kolejno w firmie Pack-Plast jako brand manager, dyrektor ds. Logistyki i Zakupów, potem przez dziewięć lat w Wurth Polska jako dyrektor Zakupów i Logistyki. W 2008 roku pełnił funkcję członka zarządu ds. logistyki w COM- PLEX S.A. Główne osiągnięcia zawodowe to projekty zmian procesów magazynowych w oparciu o wdrożenia systemów SKM (WMS). Wysoka produktywność pracowników magazynowych, doskonałe parametry dostępności towarów oraz jakości serwisu. Wprowadzenie wielu rozwiązań związanych z optymalizacja procesów zakupowych przy dużym zróżnicowaniu źródeł zakupów. Publikuje w prasie branżowej, wielokrotny prelegent konferencji logistycznych. Katarzyna Porembska Paprotny - pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada bogate doświadczenie w tzw. technikach miękkich poparte 10-letnią praktyką zawodową oraz w prowadzeniu szkoleń i programów doradczych dla firm w zakresie: kierowania zespołami, oceny pracowniczej, audytów personalnych, systemów motywacyjnych, badań marketingowych i analizy rynku, coachingu. Specjalizuje się w tworzeniu programów szkoleniowych oraz organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych (wewnętrznych dla firm) w zakresie: Umiejętności Menedżerskich, Kierowania, Zarządzania, Budowy Zespołu, Profesjonalnych Technik Sprzedaży, Profesjonalnej Obsługi Klienta, Negocjacji, Rozwiązywania Konfliktów, Asertywności, Wystąpień Publicznych i Prezentacji, Sztuki Wywierania Wpływu, Komunikacji i Motywacji. Prowadząc szkolenia skupia się na skutecznych technikach i narzędziach oraz na sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach i dobrych praktykach, co znajduje potwierdzenie w najwyższych notach wystawianych przez uczestników. Maciej Grzeszyk - trener praktyk z 15-letnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Współpracował jako trener z najlepszymi organizacjami szkoleniowymi na świecie m.in.: Zig Ziglar Training i Dale Carnegie Training. Obecnie jest dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju w Europejskim Centrum Szkoleń. Jest trenerem i konsultantem w zakresie przywództwa, motywacji, budowania zespołów, stylów kierowania i sprzedaży. W szkoleniach kładzie nacisk na integrację zespołu i właściwe procesy wewnątrz grupowe. Uzyskuje bardzo wysokie oceny uczestników szkoleń za atmosferę i jakość prowadzonych zajęć. Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem ćwiczeń i elementów pozwalających na praktykowanie nabywanych umiejętności.

6 O P T Y M A L I Z A T O R Z A P A S Ó W M A G A Z Y N O W Y C H Informatyczne narz dzie usprawniaj ce funkcjonowanie magazynów: surowców materiałów do produkcji gotowych wyrobów Doł cz do firm, które: uwolniły zamro ony kapitał w zapasie magazynowym obni yły koszty utrzymania magazynów powi kszyły przestrze magazynow zmniejszyły intensywno operacji magazynowych zoptymalizowały polityk zarz dzania zakupami Szanowni Pa stwo, Warszawa, stycze 2009 Pragniemy zarekomendowa produkt, który pozwoli obni y koszty dzia alno ci przedsi biorstwa poprzez optymalizacj dzia a magazynowych. Sprawdzone ju narz dzie optymalizuj ce dzia ania zwi zane z zapasami pozwoli o w wielu przedsi biorstwach wygenerowa w skali roku wielomilionowe oszcz dno ci. Przekazujemy w Pa stwa r ce Optymalizator Zapasów Magazynowych, dzi ki któremu sami b dziecie mogli kontrolowa stan swoich magazynów, co w efekcie obni y koszty ich utrzymania oraz poprawi ich funkcjonalno. Zapraszamy do odwiedzenia strony gdzie znajduje si pokazowy generator optymalizuj cy zapasy. Zapraszamy równie do zamieszczenia na w/w stronie informacji o stanie surowców, produktów lub wyrobów gotowych, których chcecie si Pa stwo pozby. Koszty zb dnego magazynowania, czy utylizacji zapasów zb dnych to koszty, których mo na i trzeba unika. Z powa aniem, Grzegorz D browski Dyrektor ds. wdro e European Consulting Center kom.: European Consulting Center Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO UCZESTNIKÓW WYDARZENIA! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: BŁAŻEJ PIANOWSKI TEL: 22 314 14 82 BLAZEJ.PIANOWSKI@NF.PL

DOŁĄCZ DO UCZESTNIKÓW WYDARZENIA! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: BŁAŻEJ PIANOWSKI TEL: 22 314 14 82 BLAZEJ.PIANOWSKI@NF.PL 27 28 września 2010 Hotel Polonia Palace Knowledge Village Warszawa BADANIE RAPORT KONFERENCJA WARSZTATY DOŁĄCZ DO UCZESTNIKÓW WYDARZENIA! Poznaj najnowsze wyniki badań na temat rynku telemarketingu oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: Prognozowanie, planowanie i przygotowywanie produkcji w kontekście zmiennego rynku Bieżąca analiza kosztów produkcji czynniki wpływające na zmianę kosztów

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MENEDŻER

CERTYFIKOWANY MENEDŻER - Jak wdrażać strategie optymalizacji i usprawnienia w działaniach i procesach TSL? Szanowni Państwo Zmiany na rynkach gospodarczych przypominają o dwóch kluczowych regułach organizacji logistyki: tanio

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

POMIAR I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI

POMIAR I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W UR Spotkanie MASTERCLASS praktycy dla praktyków CASE STUDY Kluczowe tematy spotkania: wybór, pomiar i analiza wskaźników efektywności w celu optymalizacji działań w UR korzyści i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I KONFERENCJE

SZKOLENIA I KONFERENCJE WYDANIE SPECJALNE Egzemplarz Bezpłatny szkolimy ju 20 lat Luty 2011 O nas 2 3-15 Wykładowcy 3 Gdzie szkolimy 9 Firma Anvix działa na rynku od 1989 roku. Od tego momentu przeszkoliliśmy ponad 30 tys. pracowników

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo