Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604"

Transkrypt

1 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja

2 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie do technologii rutera szerokopasmowego... 6 Wprowadzenie do technologii zapór sieciowych... 6 Wprowadzenie do technologii sieci lokalnych... 6 Wprowadzenie do technologii sieci prywatnych... 7 Protokół PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol)... 7 Protokół IPSec (IP Security)... 7 Kontrolki... 8 Złącza... 8 Rozpoczynamy instalację... 9 Korzystanie z kreatora konfiguracji Korzystanie z menu konfiguracji Rozwiązywanie problemów Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Dane techniczne Uzyskiwanie pomocy technicznej Konfiguracja routera DI-604 z łączem Neostrada Konfiguracja routera DI-604 z łączem DSL oferowanym przez TP S.A

3 Zawartość opakowania: Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Zasilacz 5V / 2A Kabel Ethernet (skrętka nieekranowana CAT5-UTP, typ połączenia: bezpośredni) Podręcznik użytkownika na dysku CD Skrócona instrukcja instalacji (Quick Install Guide) Uwaga: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niż w zasilaczu dołączonym do urządzenia DI-604 spowoduje uszkodzenie rutera i utratę gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Wymagania systemowe: Komputer z systemem Windows, Macintosh lub Unix oraz zainstalowaną kartą sieciową Ethernet Przeglądarka Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 4.0 bądź nowszej, z włączoną obsługą języka JavaScript 3

4 Wprowadzenie Ruter DI-604 jest przeznaczony specjalnie do zastosowań w małych firmach lub biurach domowych. Stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające korzystanie z Internetu i udostępnianie zasobów w biurze. Jest łatwy w konfiguracji i obsłudze, nawet dla użytkowników bez przygotowania technicznego. Wskazówki dotyczące instalowania i konfigurowania rutera DI-604 można znaleźć w dołączonej do zestawu skróconej instrukcji instalacji. Przed instalacją i korzystaniem z rutera DI-604 prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem zamieszczone tu bardziej szczegółowe informacje pozwolą w pełni wykorzystać funkcje urządzenia. Funkcje i korzyści Udostępnianie szerokopasmowego połączenia modemowego i adresu IP Umożliwia podłączenie wielu komputerów do szerokopasmowego modemu (DSL lub przeznaczonego do sieci telewizji kablowej) i korzystanie z Internetu. Przełącznik Ethernet z automatycznym wykrywaniem parametrów połączenia Jest wyposażony w 4-portowy przełącznik Ethernet z automatycznym wykrywaniem parametrów połączenia. Tunelowe połączenia VPN Obsługuje przepuszczanie sesji tunelowych PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol). Zapora Chroni sieć wszystkie niepożądane pakiety nadchodzące z zewnątrz są blokowane. Obsługa funkcji serwera DHCP Wszystkie komputery pracujące w sieci mogą automatycznie pobierać ustawienia TCP/IP z rutera DI-604. Konfiguracja za pomocą przeglądarki Urządzenie można skonfigurować za pomocą przeglądarki Netscape lub Internet Explorer zainstalowanej na dowolnym komputerze połączonym z ruterem. Obsługa kontroli dostępu Możliwe jest określenie różnych praw dostępu dla poszczególnych użytkowników. Obsługa filtra pakietów: Filtr pakietów pozwala kontrolować dostęp do sieci dzięki analizie pakietów przychodzących i wychodzących. Pakiety są przepuszczane lub zatrzymywane w zależności od ich źródłowego i docelowego adresu IP. Obsługa serwera wirtualnego Umożliwia udostępnienie w Internecie usług WWW, FTP i innych zaimplementowanych wewnątrz sieci lokalnej. Definiowane przez użytkownika tunele konfigurowane pod aplikacje Użytkownik może zdefiniować atrybuty konieczne do obsługi specjalnych 4

5 aplikacji, które nawiązują wiele połączeń gier sieciowych, konferencji wideo, telefonii internetowej itp. Obsługa DMZ Ruter umożliwia całkowite udostępnienie któregoś z komputerów sieci w Internecie. Funkcja ta wykorzystywana jest wtedy, gdy specjalny mechanizm tunelu konfigurowanego pod aplikację jest niewystarczający do poprawnego działania aplikacji. 5

6 Wprowadzenie do technologii rutera szerokopasmowego Ruter jest urządzeniem, które przekazuje pakiety danych ze źródła do miejsca docelowego. Przekazywanie odbywa się na podstawie adresów IP. Ruter przekazuje dane z Internetu do konkretnego komputera w sieci lokalnej. Informacje w Internecie są przesyłane za pomocą ruterów. Kliknięcie łącza na stronie WWW powoduje wysłanie do serwera żądania wyświetlenia pewnej strony. Wysyłane i otrzymywane informacje są transportowane między komputerem a serwerem za pomocą ruterów. Ruter określa również najlepszą trasę (route) dla przekazywanych informacji, pozwalającą na dostarczenie ich we właściwy sposób. Ruter kontroluje dane transmitowane do i z sieci, eliminując niepożądane informacje. Zapewnia to ochronę komputerów podłączonych do rutera nadawcy spoza sieci lokalnej nie mogą uzyskać dostępu lub przesłać informacji bezpośrednio do komputera wewnątrz tej sieci. Jeśli jakaś informacja nie jest adresowana do żadnego komputera wewnątrz sieci, zostaje zignorowana. Zapobiega to uzyskaniu dostępu do sieci lub jej uszkodzeniu przez niepożądane bądź szkodliwe informacje. Wprowadzenie do technologii zapór sieciowych Zapora sieciowa (firewall) jest urządzeniem znajdującym się między komputerem użytkownika a siecią zewnętrzną. Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do lub z sieci. Zapora sieciowa może mieć postać komputera z odpowiednim oprogramowaniem lub specjalizowanego urządzenia. W większości przypadków zaporę wykorzystuje się do ochrony sieci prywatnych lub korporacyjnych sieci lokalnych i intranetów przed dostępem ze strony nieautoryzowanych użytkowników za pośrednictwem Internetu. Zapora sieciowa analizuje wszystkie dane transmitowane do sieci oraz z niej wysyłane. Każda informacja jest porównywana ze zbiorem kryteriów skonfigurowanych przez administratora. Jeśli dane nie spełniają zadanych kryteriów, to zostają zablokowane i zignorowane, w przeciwnym razie są przepuszczane. Metodę taką określa się mianem filtrowania pakietów. W zaporze można również skonfigurować zabezpieczenia dotyczące specyficznych aplikacji lub portów. Na przykład zapora może współpracować z serwerem FTP lub Telnet. Można również spowodować, aby zapora umożliwiała działanie pewnych aplikacji lub gier internetowych, poprzez udostępnienie odpowiednich portów UDP lub TCP. Wprowadzenie do technologii sieci lokalnych Termin sieć lokalna (Local Area Network LAN) określa zbiór połączonych ze sobą komputerów znajdujących się na niewielkim obszarze, np. w jednym budynku lub zespole budynków. Poszczególne sieci lokalne można ze sobą łączyć na dużych obszarach tak połączone sieci określa się terminem sieci rozległej (Wide Area Network WAN). 6

7 Sieć lokalna jest zbiorem wzajemnie połączonych komputerów. Komputery mogą być połączone za pomocą różnych nośników. Najpopularniejszym nośnikiem jest kabel CAT5 (skrętka nieekranowana: UTP lub ekranowana: STP). Natomiast w bezprzewodowych sieciach lokalnych komunikacja odbywa się za pośrednictwem fal radiowych. Każdy komputer musi być wyposażony w kartę sieciową (Network Interface Card NIC), umożliwiającą transmisję danych. W komputerach najczęściej instalowane są karty sieciowe obsługujące szybkość transmisji 10 Mb/s i 10/100 Mb/s lub bezprzewodowe karty sieciowe. W większości sieci poszczególne komputery podłącza się do specjalnego urządzenia, takiego jak koncentrator lub przełącznik. Koncentrator odbiera po prostu wszystkie dane docierające do dowolnego portu i przekazuje dalej do wszystkich innych portów. Przełącznik jest urządzeniem bardziej zaawansowanym potrafi określić, do którego portu docelowego należy skierować określoną porcję informacji. Przełącznik zmniejsza ruch w sieci i przyspiesza komunikację. Właściwe zaplanowanie i zaimplementowanie sieci może być czasochłonne. Sieć można konfigurować na wiele sposobów. Wybór metody odpowiedniej do wymagań musi być przemyślany. Wprowadzenie do technologii sieci prywatnych Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network VPN) wykorzystuje publiczną sieć kablową (Internet) do połączenia dwóch różnych sieci w taki sposób, aby w sposób logiczny stanowiły jedną sieć. Na przykład pracownik może z domu uzyskać dostęp do sieci korporacyjnej i korzystać ze znajdujących się tam plików i drukarek. Poniżej omówiono różne implementacje wirtualnej sieci prywatnej. Protokół PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol) Protokół PPTP jest specjalną metodą łączenia dwóch sieci prywatnych za pośrednictwem Internetu. Informacje transmitowane między sieciami są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu danych umieszczonych wewnątrz pakietu. Protokół IPSec (IP Security) Protokół IPSec zapewnia bezpieczniejsze łączenie sieci za pośrednictwem Internetu lub sieci rozległej. W technologii PPTP szyfrowane są tylko pakiety danych, natomiast w protokole IPSec dotyczy to całej komunikacji między klientem a serwerem. Ponieważ nie ma standardu ujednolicającego oprogramowanie serwerów wirtualnych sieci prywatnych, stosowane są obie wymienione wyżej implementacje VPN. Każdy operator Internetu lub firma może zaimplementować wirtualną sieć prywatną na własny sposób, dlatego zapewnienie zgodności operacyjnej bywa problematyczne. 7

8 Kontrolki Wskaźniki portów ethernetowych sieci rozległej i lokalnej (zielone). Dioda miga, gdy przez dany port LAN lub WAN dane są wysyłane lub odbierane. Wskaźniki stanu łącza (zielone). Dioda miga, gdy przez odpowiedni port dane są wysyłane lub odbierane. Złącza [LAN ports (1-4)] Porty sieci lokalnej (1-4) [WAN port] Port sieci rozległej [Power jack] Gniazdo zasilacza [Reset] Przycisk reset 8

9 Rozpoczynamy instalację Pokazana na poniższym rysunku przykładowa infrastruktura sieciowa obejmuje następujące urządzenia sieciowe D-Link: ruter szerokopasmowy D-Link DI-604, notebook z kartą sieciową Ethernet D-Link DFE-670TXD, komputer biurkowy z kartą sieciową Ethernet D-Link DFE-530TX+, modem do sieci telewizji kablowej D-Link DCM-200. [Internet] Internet [Cable/DSL Modem] Modem DSL lub do sieci telewizji kablowej [DI-604] DI-604 [Computer 1 Desktop PC or Laptop] Komputer 1 Komputer biurkowy lub notebook [Computer 2 Desktop PC or Laptop] Komputer 2 Komputer biurkowy lub notebook [Printer] Drukarka 9

10 Korzystanie z kreatora konfiguracji Konfigurowanie urządzenia DI-604 w systemach MS Windows, Macintosh lub UNIX odbywa się za pomocą przeglądarki Netscape Communicator lub Internet Explorer. Po uruchomieniu przeglądarki, w polu Location (Netscape) lub Adres (IE) należy wpisać adres rutera DI-604 (np. i nacisnąć Enter. Uruchom przeglądarkę WWW. Wpisz adres IP urządzenia DI-604. (W powyższym przykładzie wykorzystano domyślny adres IP. W przypadku zmiany adresu rutera DI-604 odpowiednio do wymagań sieci, w przeglądarce należy wpisać nowy adres, a nie domyślny). W polu Nazwa użytkownika wpisz admin (małymi literami). Pole Hasło pozostaw puste. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk Run Wizard (Uruchom kreatora). Zostanie wyświetlony ekran Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Aby szybko skonfigurować ruter DI-604, 10

11 postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Kliknij przycisk Next (Dalej). Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej). Na pokazanej poniżej stronie wybierz metodę połączenia z Internetem. Połączenie to określane jest mianem połączenia WAN (WAN connection) lub typu sieci WAN (WAN Type). Static IP Address (Statyczny adres IP): Ta opcja umożliwia ręczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. (Patrz punkt Przypisywanie statycznego adresu IP w rozdziale Rozwiązywanie problemów niniejszego podręcznika). Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP): (np. użytkownicy modemów do sieci telewizji kablowej) - ta opcja umożliwia automatyczne uzyskanie adresu IP od operatora Internetu. Patrz punkt Dynamiczny adres IP. Dynamic IP Address for BigPond Cable (Dynamiczny adres IP z zarządzaniem połączeniem): (np. użytkownicy usługi Telstra BigPond) - Tę opcję należy wybrać, jeśli wymaga tego operator Internetu. PPP over Ethernet (PPPoE) (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet): (np. użytkownicy DSL) 11

12 Tę opcję należy wybrać, jeśli operator Internetu wymaga, aby korzystanie z jego usług odbywało się za pośrednictwem protokołu PPPoE. Patrz część PPPoE. PPTP (protokół PPPTP): Tę opcję należy wybrać, jeśli wymaga tego operator Internetu. Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk Next (Dalej). Statyczny adres IP Po wybraniu opcji Static IP Address (Statyczny adres IP) zostanie wyświetlona następująca strona: Wprowadź informacje dotyczące adresów IP uzyskane od operatora Internetu. Należy wpisać odpowiednie dane w następujących polach: WAN IP Address (Adres IP w sieci rozległej), WAN Subnet Mask (Maska podsieci w sieci rozległej), WAN Gateway (Brama w sieci rozległej), Primary DNS (Główny serwer DNS) oraz ewentualnie Secondary DNS (Zapasowy serwer DNS). Kliknij przycisk Next (Dalej). Dynamiczny adres IP Po wybraniu opcji Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP) zostanie wyświetlona następująca strona: 12

13 Jeśli operator Internetu wymaga wprowadzenia specyficznej nazwy hosta lub adresu MAC, należy wprowadzić te informacje. Przycisk Clone MAC Address umożliwia skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu WAN rutera DI Kliknij przycisk Next (Dalej). Dynamiczny adres IP w sieci kablowej BigPond Po wybraniu opcji Dynamic IP Address for BigPond Cable (Dynamiczny adres IP z zarządzaniem połączeniem) zostanie wyświetlona następująca strona: Jeśli operator Internetu wymaga wprowadzenia specyficznej nazwy hosta lub adresu MAC, należy wpisać te informacje. Przycisk Clone MAC Address umożliwia 13

14 skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu WAN rutera DI Kliknij przycisk Next (Dalej). 14

15 PPPoE Po wybraniu opcji PPP over Ethernet (PPPoE) (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet), zostanie wyświetlona następująca strona: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło uzyskane od operatora Internetu. Wprowadź odpowiednią nazwę w polu Service Name (Nazwa usługi), jeśli funkcja ta jest wykorzystywana przez operatora Internetu do połączeń PPPoE (NIE dotyczy usługi Neostrada). Kliknij przycisk Next (Dalej). 15

16 PPTP Po wybraniu opcji PPTP (protokół PPTP) należy wprowadzić wszystkie wymagane informacje uzyskane od operatora Internetu. Kliknij przycisk Next (Dalej). 16

17 Na tym kończy się działanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Naciśnij przycisk Restart (Restartuj), aby zapisać zmiany i uruchomić ponownie urządzenie DI-604. Zmiany zostaną zapisane w ruterze DI-604 po czym urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Konfiguracja urządzenia za pomocą programu Setup Wizard została zakończona. Można już korzystać z Internetu. Jeśli będzie konieczne wprowadzenie zmian lub uzupełnienie konfiguracji rutera DI- 604, można to zrobić za pomocą menu Configuration (Konfiguracja). Aby uzyskać dostęp do tego menu, należy wprowadzić adres IP urządzenia DI-604 w polu adresu przeglądarki i nacisnąć Enter. Więcej informacji o menu Configuration można znaleźć w następnym rozdziale. 17

18 Korzystanie z menu konfiguracji Setup Wizard (Kreator konfiguracji) Po zalogowaniu się do interfejsu zarządzania wyświetlana jest strona programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Program ten służy do szybkiego konfigurowania urządzenia DI-604. W celu uzyskania połączenia z operatorem Internetu wystarczy wykonać trzy proste i szybkie kroki cała procedura trwa zaledwie kilka minut. 18

19 WAN Ustawienia sieci rozległej (Wide Area Network WAN) można określić mianem ustawień publicznych (public settings). Wszystkie adresy IP wprowadzone w konfiguracji sieci WAN są publiczne i można do nich uzyskać dostęp z Internetu. W konfiguracji sieci rozległej dostępne są następujące opcje: Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP), Dynamic IP (w/roadrunner) (Dynamiczny adres IP z funkcją RoadRunner), Static IP Address (Statyczny adres IP), PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet), Others (inne: PPTP, BigPond, Telia, L2TP). Należy wybrać odpowiednią opcję i wprowadzić informacje wymagane do uzyskania połączenia z operatorem Internetu. HOME > WAN > DYNAMIC IP ADDRESS W celu automatycznego uzyskania adresów IP od operatora Internetu należy wybrać opcję Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP). Opcję tę należy wybrać także wówczas, gdy operator Internetu nie udostępnił żadnego specyficznego adresu IP. Opcja ta jest powszechnie wykorzystywana w usługach dostępu do Internetu przez sieć telewizji kablowej. 19

20 Host Name (Nazwa hosta): Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, ale niektórzy operatorzy Internetu mogą wymagać wprowadzenia tam określonej wartości. Nazwa hosta jest nazwą urządzenia rutera szerokopasmowego. MAC Address (Adres sprzętowy): Dostawca usługi może wymagać, aby urządzenie miało specyficzny adres sprzętowy. Adres ten może zostać wpisany przez użytkownika, lub po wciśnięciu przycisku Clone MAC Address skopiowany z karty sieciowej komputera podłączonego do rutera. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 20

21 HOME > WAN > STATIC IP ADDRESS Opcję Static IP Address należy wybrać wtedy, gdy operator Internetu udostępnił informacje dotyczące protokołu IP. Konieczne jest wprowadzenie następujących parametrów: adres IP (IP Address), maska podsieci (Subnet Mask), adres bramy (ISP Gateway Address) oraz adres (adresy) serwerów DNS (Primary DNS Address, Secondary DNS Address). Każdy wprowadzany adres IP musi mieć odpowiedni format, tzn. cztery oktety IP rozdzielone kropkami (x.x.x.x). Ruter nie akceptuje adresów podanych w innym formacie. WAN IP Address (Adres IP w sieci WAN): publiczny adres IP przypisany przez operatora Internetu. WAN Subnet Mask (Maska podsieci WAN): maska podsieci przypisana przez operatora Internetu. WAN Gateway Address (Adres bramy WAN): publiczny adres IP operatora Internetu, z którym uzyskujemy połączenie. Primary DNS Address (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera systemu nazw domen (Domain Name Server DNS) przypisany przez operatora Internetu. 21

22 Secondary DNS Address (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny. MTU (Maximum Transfer Unit): daje możliwość wpisania maksymalnego rozmiaru ramki Ethernet (domyślnie jest to 1500 bajtów i zazwyczaj nie ma potrzeby modyfikacji tego parametru). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 22

23 HOME > WAN > PPPoE Opcję PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) należy wybrać wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu. Operator udostępni odpowiednią nazwę użytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół wykorzystywana w połączeniach DSL. User Name (nazwa użytkownika): konto PPPoE udostępnione przez operatora Internetu. Password (Hasło PPPoE): hasło PPPoE udostępnione przez operatora Internetu. Service Name: (Nazwa usługi PPPoE): w tym miejscu należy wprowadzić nazwę usługi uzyskaną od operatora Internetu (parametr opcjonalny). IP Address (Przypisany adres IP): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi PPPoE ze statycznym adresem IP (Static PPPoE). W polu tym należy wprowadzić statyczny adres IP dla połączenia PPPoE. Primary DNS Address (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera DNS przypisany przez operatora Internetu. Secondary DNS Address (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny. 23

24 Maximum Idle Time (Maksymalny czas bezczynności): czas bezczynności, po którym sesja PPPoE zostaje rozłączona. W polu tym należy wpisać maksymalny czas oczekiwania (w minutach), po którym nieaktywne połączenie internetowe zostaje rozłączone. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wprowadzić czas zerowy lub zaznaczyć opcję Always-on (Automatyczne ponowne połączenie). MTU (Maximum Transfer Unit): daje możliwość wpisania maksymalnego rozmiaru ramki Ethernet (domyślnie jest to 1492 bajtów i zazwyczaj nie ma potrzeby modyfikacji tego parametru). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 24

25 HOME > WAN > Others Opcje PPTP, L2TP, BigPond i Telia są wykorzystywane do połączenia z operatorami, którzy tego wymagają. Dynamic IP: należy zaznaczyć, jeśli adres IP jest przydzielany automatycznie. Static IP: umożliwia ręczne wprowadzenie koniecznych adresów. My IP Address (Przypisany adres IP): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi ze statycznym adresem IP (Static IP). W polu tym należy wprowadzić statyczny adres IP dla konfigurowanego połączenia. My Subnet Mask (Przypisana maska podsieci): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi ze statycznym adresem IP (Static IP). W polu tym należy wprowadzić maskę podsieci dla konfigurowanego połączenia. My Gateway (Przypisany adres IP bramy): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi ze statycznym adresem IP (Static IP). W polu tym należy wprowadzić adres IP bramy poprzez którą urządzenie łączy sie z inną siecia. Server IP/Name: adres serwera uwierzytelniającego 25

26 PPTP Account (Konto PPTP): konto PPTP udostępnione przez operatora Internetu. PPTP Password (Hasło PPTP): hasło PPTPudostępnione przez operatora Internetu. Connecion ID: identyfikator połączenia (opcjonalny) Maximum Idle Time (Maksymalny czas bezczynności): czas bezczynności, po którym sesja PPPoE zostaje rozłączona. W polu tym należy wpisać maksymalny czas oczekiwania (w minutach), po którym nieaktywne połączenie internetowe zostaje rozłączone. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wprowadzić czas zerowy lub zaznaczyć opcję Always-on (Automatyczne ponowne połączenie). MTU (Maximum Transfer Unit): daje możliwość wpisania maksymalnego rozmiaru ramki Ethernet (domyślnie jest to 1460 bajtów i zazwyczaj nie ma potrzeby modyfikacji tego parametru). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 26

27 HOME > LAN Ustawienia sieci lokalnej (Local Area Network LAN) dotyczą sieci wewnętrznej. Są to parametry IP interfejsu LAN urządzenia DI-604. Można je określić mianem ustawień prywatnych (private settings). W razie konieczności adres IP w sieci lokalnej można zmienić. Adres IP w sieci LAN jest prywatny i dostępny w sieci wewnętrznej. Nie jest on natomiast dostępny z Internetu. LAN IP Address (Adres IP w sieci LAN): adres IP interfejsu LAN, domyślnie DHCP Server (Serwer DHCP): należy wybrać opcję Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz). The range of the IP Address Pool (Pula adresów IP): na żądanie serwer DHCP automatycznie przydziela komputerowi nieużywany adres IP z puli. W tym miejscu należy określić adres początkowy i końcowy puli adresów IP. Domain name (Nazwa domeny): parametr opcjonalny. W tym miejscu można wprowadzić nazwę domeny lokalnej. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 27

28 Ruter DI-604 zawiera wbudowany serwer obsługujący protokół DHCP (Dynamic Host Control Protocol). Serwer DHCP automatycznie przypisuje adresy IP komputerom w sieci lokalnej lub prywatnej. Aby komputery w sieci działały jako klienty DHCP, należy w ustawieniach TCP/IP zaznaczyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. Tak skonfigurowany komputer po włączeniu załaduje automatycznie odpowiednie ustawienia TCP/IP z urządzenia DI-604. Na żądanie komputera serwer DHCP automatycznie przydziela nieużywany adres IP z puli. Konieczne jest podanie adresu początkowego i końcowego puli adresów IP. 28

29 ADVANCED > VIRTUAL SERVER Zapora odfiltrowuje nierozpoznane pakiety, chroniąc sieć lokalną. Dzięki temu komputery połączone w sieć za pomocą rutera DI-604 są niewidoczne z zewnątrz. W razie konieczności można jednak niektóre z nich udostępnić publicznie. W tym celu należy włączyć funkcję Virtual Server (Odwzorowanie serwerów wirtualnych). Należy wprowadzić numer portu, który będzie przekierowywany (Public Port), typ protokołu (Protocol Type), adres komputera w sieci LAN na który połączenie będzie przekierowane (Private IP), numer portu docelowego (Private Port), oraz kiedy przekierowanie ma działać (Schedule: Always zawsze; From-To od-do). Na przykład jeśli pod adresem funkcjonuje serwer FTP (port 21), pod adresem serwer WWW (port 80), a pod adresem serwer VPN, to tabela odwzorowania wirtualnych serwerów będzie wyglądała następująco: Public Port Private IP Private Port

30 ADVANCED > APPLICATIONS Niektóre aplikacje, takie jak gry internetowe, konferencje wideo czy telefonia internetowa, nawiązują wiele połączeń. Ze względu na zasadę działania zapory, korzystanie z tych aplikacji wymaga dodatkowych zabiegów. Ruter DI-604 może obsługiwać niektóre tego rodzaju aplikacje, dzięki funkcji Applications (Aplikacje). Jeśli zastosowanie tej funkcji nie wystarcza do właściwego działania aplikacji, można jeszcze wykorzystać opcję DMZ Host (Host DMZ) z grupy Miscellaneous Items (Różne). Trigger port (Wyzwalane przez): numer portu docelowego, przez który aplikacja nawiązuje połączenie na początku działania. Trigger Type (Rodzaj wyzwolenia): należy wybrać rodzaj połączenia, które ma wyzwalać funkcję. Public Ports (Porty publiczne): po wykryciu pakietu wyzwalającego tę funkcję, pakiety przychodzące od strony WAN skierowane do określonych w tym miejscu portów są przepuszczane przez zaporę. Public Type (Rodzaj ruchu): rodzaj ruchu przychodzącego, który ma być przepuszczany. 30

31 Na dole strony można wybrać jedno z ustawień fabrycznie zdefiniowanych dla urządzenia DI-604. Uwaga! W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych może korzystać tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 31

32 ADVANCED > FILTER Filtry IP (IP Filters) włączenie tego mechanizmu (Enabled) umożliwia limitowanie dostępu użytkownikom do Internetu na bazie adresu źródłowego IP (IP Address) oraz zakresu portów (Port Range), typu protokołu (Protocol), a także ewentualne określenie, w jakich godzinach ograniczenie to ma być aktywne (Always - zawsze; From-To od-do). 32

33 Filtry MAC (MAC Filters): pozwala na wskazanie komputerów (po ich adresach sprzętowych) które będą miały (lub nie będą miały) dostępu do sieci zewnętrznej. Możliwe ustawienia: Disabled MAC Filters filtry wyłączone Only allow computers with MAC addresses listed below to access the network zezwala na dostęp do sieci zewnętrznej tylko komputerom o podanych adresach sprzętowych. Only deny computers with MAC addresses listed below to access the network zabrania na dostęp do sieci zewnętrznej tylko komputerom o podanych adresach sprzętowych. Name nazwa reguły. MAC Address adres sprzętowy komputera który chcemy dodać do listy filtrów. Poniżej znajduje się menu rozwijane DHCP Client i przycisk Clone, ułatwiające wprowadzenie adresu MAC: 33

34 Z menu rozwijanego DHCP client (Klienty DHCP) wybierz konkretnego klienta. Kliknij przycisk Clone (Klonuj). Spowoduje to skopiowanie adresu MAC wybranego klienta DHCP. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 34

35 Blokowanie URL (URL Blocking): pozwala na wprowadzenie ciągów znaków, których wystąpienie w adresie URL strony internetowej spowoduje zablokowanie dostępu do tej strony. Po włączeniu filtrowania (Enabled) należy w pole poniżej wpisać żądany ciąg znaków i nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj). 35

36 Funkcja blokowania domen (Domain blocking): umożliwia wprowadzenie listy domen do których dostęp ma być zabroniony bądź dozwolony. Możliwe ustawienia: Disabled funkcja wyłączona Allow users to access all domains except Blocked Domains użytkownicy mają dostęp do wszystkich domen z wyjątkiem tych wymienionych na liście Deny users to access all domains except Permitted Domains użytkownicy nie mają dostępu do żadnych domen z wyjątkiem tych wymienionych na liście Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 36

37 ADVANCED > FIREWALL Zapora sieciowa (firewall) pozwala kontrolować, które pakiety mogą być przepuszczone przez ruter. Dla każdej reguły można zdefiniować następujące parametry dla adresów źródłowych (Source) i docelowych (Destination): nazwa reguły (Name) podejmowana akcja (Action) o Allow (Zezwalaj) przepuszczane są pakiety pasujące do zdefiniowanej reguły. o Deny (Nie zezwalaj) blokowane są pakiety pasujące do zdefiniowanej reguły. interfejs (Interface) zakres adresów IP (IP Start-IP End) zakres portów (Port Range) Protokół (Protocol) czas aktywności (Schedule) Każdą regułę można indywidualnie włączać lub wyłączać. 37

38 Po skonfigurowaniu ustawień filtra pakietów wychodzących kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 38

39 ADVANCED > DDNS Dynamiczny system DNS Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, należy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service DDNS). Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy. Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się przy każdym połączeniu z usługodawcą. Przed włączeniem funkcji Dynamic DNS (Dynamiczny system DNS) konieczne jest zarejestrowanie konta na jednym z serwerów DDNS wymienionym w polu provider (usługodawca). W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru Enable (Włącz) w polu DDNS. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Provider (Usługodawca), Host Name (Nazwa hosta), Username/ (Nazwa użytkownika/ ), Password/Key (Hasło/Klucz). 39

40 Informacje te uzyskuje się po zarejestrowaniu konta na serwerze DDNS. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 40

41 ADVANCED > DMZ DMZ (Demilitarized Zone) umożliwia określenie adresu IP komputera wewnątrz sieci LAN, na który będą przekazywane wszystkie połączenia przychodzące. Po włączeniu tego mechanizmu (Enabled) należy wprowadzić (w pole IP Address) ostatnią część adresu IP komputera na który chcemy, aby połączenia były przekazywane. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Po skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 41

42 Rozwiązywanie problemów Jeśli nie chcesz, by komputer PC miał statyczny adres IP, to musisz go tak skonfigurować, aby wysyłał do bramy żądanie otrzymania adresu IP. Kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć. Na karcie Konfiguracja wybierz pozycję z protokołem TCP/IP i posiadaną kartą sieciową. Jeśli nie ma takiej pozycji, zainstaluj protokół TCP/IP. Kliknij przycisk Właściwości. 42

43 Na karcie Adres IP zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. Kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się pytanie o zrestartowanie komputera, kliknij przycisk Tak. Sprawdzanie konfiguracji IP komputera Do dyspozycji są dwa bardzo dobre narzędzia do sprawdzania konfiguracji IP komputera (adresu MAC i bramy domyślnej). WINIPCFG (Windows 95/98) W systemie Windows 95/98 kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom i wpisz winipcfg. W poniższym przykładzie komputer ma adres IP , a domyślna brama znajduje się pod adresem Adresem domyślnej bramy powinien być adres rutera. W systemach Windows 95/98 adres MAC jest określany mianem adresu adaptera. Uwaga: Polecenie winipcfg można również wpisać w wierszu poleceń systemu DOS. 43

44 IPCONFIG (Windows 2000/NT/XP) W wierszu poleceń wpisz ipconfig i naciśnij Enter. Zostaną wyświetlone następujące informacje o konfiguracji IP komputera. Przypisywanie statycznego adresu IP Uwaga: Bramy dla użytkowników prywatnych oraz rutery szerokopasmowe automatycznie przypisują komputerom w sieci adresy IP, korzystając z technologii DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W przypadku bramy lub rutera obsługującego protokół DHCP nie trzeba więc przypisywać statycznego adresu IP. Jeśli wykorzystywana brama lub ruter nie obsługuje protokołu DHCP albo konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP, należy postępować według następującej procedury: 44

45 Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenia lokalne. Wybierz Właściwości. 45

46 Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij przycisk Właściwości. W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) wybierz opcję Użyj następującego adresu IP. Wprowadź adres IP oraz maskę podsieci. Adresy IP komputerów w sieci muszą zawierać się w tym samym przedziale. Na przykład jeśli jeden komputer ma adres , to pozostałe powinny mieć adresy kolejne, tj i Maska podsieci musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Wprowadź adresy serwerów DNS. Adresy serwerów DNS można uzyskać od operatora Internetu. 46

47 Kliknij przycisk OK. Przypisywanie adresu IP zostało zakończone. Jeśli korzystasz z bramy lub rutera obsługującego protokół DHCP, to nie musisz przypisywać statycznego adresu IP. 47

48 Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 można znaleźć w Internecie, np. pod adresem Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie. Kiedy pojawi się powyższe okno, kliknij przycisk Dalej. 48

49 Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniższym oknie: Kliknij przycisk Dalej. W pokazanym poniżej oknie wybierz opcję, która najlepiej opisuje posiadany komputer. Jeśli komputer jest połączony z Internetem przez bramę lub ruter, wybierz opcję drugą, tak jak na poniższym rysunku. 49

50 Kliknij przycisk Dalej. 50

51 Wprowadź Opis komputera oraz Nazwę komputera (opcjonalnie). Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny należeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej. 51

52 Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany. Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej. Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. Może to potrwać kilka minut. 52

53 W pokazanym poniżej oknie wybierz najbardziej odpowiednią opcję. W poniższym przykładzie wybrano opcję Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie wykorzystany do skonfigurowania każdego komputera pracującego w tej sieci. Kliknij przycisk Dalej. Włóż dyskietkę do napędu (w tym przypadku oznaczonego literą A). W razie potrzeby sformatuj dyskietkę i kliknij przycisk Dalej. 53

54 Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki. Odczytaj informacje pod nagłówkiem Zrób to tak w pokazanym poniżej oknie. Po zakończeniu działania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posłuży do uruchomienia tego samego kreatora na każdym z komputerów sieci. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. 54

55 Odczytaj informacje zamieszczone w poniższym oknie, a następnie kliknij Zakończ, co spowoduje zakończenie działania Kreatora konfiguracji sieci. W celu zastosowania nowych ustawień należy zrestartować komputer. W tym celu w następnym oknie kliknij przycisk Tak. W ten sposób zakończona została konfiguracja tego komputera. W następnej kolejności na wszystkich pozostałych komputerach w tej sieci należy uruchomić program zapisany na Dysku konfigurowania sieci. Po zakończeniu tej procedury nowa sieć jest gotowa do pracy. 55

56 Nadawanie nazwy komputerowi W celu nadania nazwy komputerowi należy wykonać następujące czynności: W systemie Windows XP: [Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer. Kliknij Właściwości. W oknie Właściwości systemu wybierz kartę Nazwa komputera. Możesz także wprowadzić Opis komputera. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne. Aby zmienić nazwę komputera i dołączyć go do domeny, kliknij przycisk Zmień. 56

57 W wyświetlonym oknie wprowadź Nazwę komputera. Zaznacz opcję Grupa robocza i wpisz nazwę tej grupy. Wszystkie komputery w sieci muszą należeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows XP/2000 Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia. 57

58 58

59 Ewentualnie kliknij Start > Uruchom i w wyświetlonym oknie wpisz słowo command. Kliknij przycisk OK. W wierszu poleceń wpisz ipconfig /all i wciśnij Enter. Zostaną wyświetlone wszystkie ustawienia konfiguracyjne, tak jak to pokazano poniżej. 59

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Zalety Dzielenie Internetu jeśli posiadasz szerokopasmowe połączenie z Internetem, możesz udostępnić kilku komputerom PC równoczesny dostęp

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi Wyjmujemy urządzenie z opakowania i ustawiamy przełącznik Power Switch w pozycji 0. Następnie do gniazda PWR podłączamy zasilacz i włączamy przełącznik do pozycji 1. Po chwili dioda ACT powinna rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Bezprzewodowy Router DSL C150BRS4/C300BRS4A/C300GBRS4 Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 3-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie tego bezprzewodowego modemu routera ADSL firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo