Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604"

Transkrypt

1 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja

2 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie do technologii rutera szerokopasmowego... 6 Wprowadzenie do technologii zapór sieciowych... 6 Wprowadzenie do technologii sieci lokalnych... 6 Wprowadzenie do technologii sieci prywatnych... 7 Protokół PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol)... 7 Protokół IPSec (IP Security)... 7 Kontrolki... 8 Złącza... 8 Rozpoczynamy instalację... 9 Korzystanie z kreatora konfiguracji Korzystanie z menu konfiguracji Rozwiązywanie problemów Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Dane techniczne Uzyskiwanie pomocy technicznej Konfiguracja routera DI-604 z łączem Neostrada Konfiguracja routera DI-604 z łączem DSL oferowanym przez TP S.A

3 Zawartość opakowania: Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Zasilacz 5V / 2A Kabel Ethernet (skrętka nieekranowana CAT5-UTP, typ połączenia: bezpośredni) Podręcznik użytkownika na dysku CD Skrócona instrukcja instalacji (Quick Install Guide) Uwaga: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niż w zasilaczu dołączonym do urządzenia DI-604 spowoduje uszkodzenie rutera i utratę gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Wymagania systemowe: Komputer z systemem Windows, Macintosh lub Unix oraz zainstalowaną kartą sieciową Ethernet Przeglądarka Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 4.0 bądź nowszej, z włączoną obsługą języka JavaScript 3

4 Wprowadzenie Ruter DI-604 jest przeznaczony specjalnie do zastosowań w małych firmach lub biurach domowych. Stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające korzystanie z Internetu i udostępnianie zasobów w biurze. Jest łatwy w konfiguracji i obsłudze, nawet dla użytkowników bez przygotowania technicznego. Wskazówki dotyczące instalowania i konfigurowania rutera DI-604 można znaleźć w dołączonej do zestawu skróconej instrukcji instalacji. Przed instalacją i korzystaniem z rutera DI-604 prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem zamieszczone tu bardziej szczegółowe informacje pozwolą w pełni wykorzystać funkcje urządzenia. Funkcje i korzyści Udostępnianie szerokopasmowego połączenia modemowego i adresu IP Umożliwia podłączenie wielu komputerów do szerokopasmowego modemu (DSL lub przeznaczonego do sieci telewizji kablowej) i korzystanie z Internetu. Przełącznik Ethernet z automatycznym wykrywaniem parametrów połączenia Jest wyposażony w 4-portowy przełącznik Ethernet z automatycznym wykrywaniem parametrów połączenia. Tunelowe połączenia VPN Obsługuje przepuszczanie sesji tunelowych PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol). Zapora Chroni sieć wszystkie niepożądane pakiety nadchodzące z zewnątrz są blokowane. Obsługa funkcji serwera DHCP Wszystkie komputery pracujące w sieci mogą automatycznie pobierać ustawienia TCP/IP z rutera DI-604. Konfiguracja za pomocą przeglądarki Urządzenie można skonfigurować za pomocą przeglądarki Netscape lub Internet Explorer zainstalowanej na dowolnym komputerze połączonym z ruterem. Obsługa kontroli dostępu Możliwe jest określenie różnych praw dostępu dla poszczególnych użytkowników. Obsługa filtra pakietów: Filtr pakietów pozwala kontrolować dostęp do sieci dzięki analizie pakietów przychodzących i wychodzących. Pakiety są przepuszczane lub zatrzymywane w zależności od ich źródłowego i docelowego adresu IP. Obsługa serwera wirtualnego Umożliwia udostępnienie w Internecie usług WWW, FTP i innych zaimplementowanych wewnątrz sieci lokalnej. Definiowane przez użytkownika tunele konfigurowane pod aplikacje Użytkownik może zdefiniować atrybuty konieczne do obsługi specjalnych 4

5 aplikacji, które nawiązują wiele połączeń gier sieciowych, konferencji wideo, telefonii internetowej itp. Obsługa DMZ Ruter umożliwia całkowite udostępnienie któregoś z komputerów sieci w Internecie. Funkcja ta wykorzystywana jest wtedy, gdy specjalny mechanizm tunelu konfigurowanego pod aplikację jest niewystarczający do poprawnego działania aplikacji. 5

6 Wprowadzenie do technologii rutera szerokopasmowego Ruter jest urządzeniem, które przekazuje pakiety danych ze źródła do miejsca docelowego. Przekazywanie odbywa się na podstawie adresów IP. Ruter przekazuje dane z Internetu do konkretnego komputera w sieci lokalnej. Informacje w Internecie są przesyłane za pomocą ruterów. Kliknięcie łącza na stronie WWW powoduje wysłanie do serwera żądania wyświetlenia pewnej strony. Wysyłane i otrzymywane informacje są transportowane między komputerem a serwerem za pomocą ruterów. Ruter określa również najlepszą trasę (route) dla przekazywanych informacji, pozwalającą na dostarczenie ich we właściwy sposób. Ruter kontroluje dane transmitowane do i z sieci, eliminując niepożądane informacje. Zapewnia to ochronę komputerów podłączonych do rutera nadawcy spoza sieci lokalnej nie mogą uzyskać dostępu lub przesłać informacji bezpośrednio do komputera wewnątrz tej sieci. Jeśli jakaś informacja nie jest adresowana do żadnego komputera wewnątrz sieci, zostaje zignorowana. Zapobiega to uzyskaniu dostępu do sieci lub jej uszkodzeniu przez niepożądane bądź szkodliwe informacje. Wprowadzenie do technologii zapór sieciowych Zapora sieciowa (firewall) jest urządzeniem znajdującym się między komputerem użytkownika a siecią zewnętrzną. Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do lub z sieci. Zapora sieciowa może mieć postać komputera z odpowiednim oprogramowaniem lub specjalizowanego urządzenia. W większości przypadków zaporę wykorzystuje się do ochrony sieci prywatnych lub korporacyjnych sieci lokalnych i intranetów przed dostępem ze strony nieautoryzowanych użytkowników za pośrednictwem Internetu. Zapora sieciowa analizuje wszystkie dane transmitowane do sieci oraz z niej wysyłane. Każda informacja jest porównywana ze zbiorem kryteriów skonfigurowanych przez administratora. Jeśli dane nie spełniają zadanych kryteriów, to zostają zablokowane i zignorowane, w przeciwnym razie są przepuszczane. Metodę taką określa się mianem filtrowania pakietów. W zaporze można również skonfigurować zabezpieczenia dotyczące specyficznych aplikacji lub portów. Na przykład zapora może współpracować z serwerem FTP lub Telnet. Można również spowodować, aby zapora umożliwiała działanie pewnych aplikacji lub gier internetowych, poprzez udostępnienie odpowiednich portów UDP lub TCP. Wprowadzenie do technologii sieci lokalnych Termin sieć lokalna (Local Area Network LAN) określa zbiór połączonych ze sobą komputerów znajdujących się na niewielkim obszarze, np. w jednym budynku lub zespole budynków. Poszczególne sieci lokalne można ze sobą łączyć na dużych obszarach tak połączone sieci określa się terminem sieci rozległej (Wide Area Network WAN). 6

7 Sieć lokalna jest zbiorem wzajemnie połączonych komputerów. Komputery mogą być połączone za pomocą różnych nośników. Najpopularniejszym nośnikiem jest kabel CAT5 (skrętka nieekranowana: UTP lub ekranowana: STP). Natomiast w bezprzewodowych sieciach lokalnych komunikacja odbywa się za pośrednictwem fal radiowych. Każdy komputer musi być wyposażony w kartę sieciową (Network Interface Card NIC), umożliwiającą transmisję danych. W komputerach najczęściej instalowane są karty sieciowe obsługujące szybkość transmisji 10 Mb/s i 10/100 Mb/s lub bezprzewodowe karty sieciowe. W większości sieci poszczególne komputery podłącza się do specjalnego urządzenia, takiego jak koncentrator lub przełącznik. Koncentrator odbiera po prostu wszystkie dane docierające do dowolnego portu i przekazuje dalej do wszystkich innych portów. Przełącznik jest urządzeniem bardziej zaawansowanym potrafi określić, do którego portu docelowego należy skierować określoną porcję informacji. Przełącznik zmniejsza ruch w sieci i przyspiesza komunikację. Właściwe zaplanowanie i zaimplementowanie sieci może być czasochłonne. Sieć można konfigurować na wiele sposobów. Wybór metody odpowiedniej do wymagań musi być przemyślany. Wprowadzenie do technologii sieci prywatnych Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network VPN) wykorzystuje publiczną sieć kablową (Internet) do połączenia dwóch różnych sieci w taki sposób, aby w sposób logiczny stanowiły jedną sieć. Na przykład pracownik może z domu uzyskać dostęp do sieci korporacyjnej i korzystać ze znajdujących się tam plików i drukarek. Poniżej omówiono różne implementacje wirtualnej sieci prywatnej. Protokół PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol) Protokół PPTP jest specjalną metodą łączenia dwóch sieci prywatnych za pośrednictwem Internetu. Informacje transmitowane między sieciami są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu danych umieszczonych wewnątrz pakietu. Protokół IPSec (IP Security) Protokół IPSec zapewnia bezpieczniejsze łączenie sieci za pośrednictwem Internetu lub sieci rozległej. W technologii PPTP szyfrowane są tylko pakiety danych, natomiast w protokole IPSec dotyczy to całej komunikacji między klientem a serwerem. Ponieważ nie ma standardu ujednolicającego oprogramowanie serwerów wirtualnych sieci prywatnych, stosowane są obie wymienione wyżej implementacje VPN. Każdy operator Internetu lub firma może zaimplementować wirtualną sieć prywatną na własny sposób, dlatego zapewnienie zgodności operacyjnej bywa problematyczne. 7

8 Kontrolki Wskaźniki portów ethernetowych sieci rozległej i lokalnej (zielone). Dioda miga, gdy przez dany port LAN lub WAN dane są wysyłane lub odbierane. Wskaźniki stanu łącza (zielone). Dioda miga, gdy przez odpowiedni port dane są wysyłane lub odbierane. Złącza [LAN ports (1-4)] Porty sieci lokalnej (1-4) [WAN port] Port sieci rozległej [Power jack] Gniazdo zasilacza [Reset] Przycisk reset 8

9 Rozpoczynamy instalację Pokazana na poniższym rysunku przykładowa infrastruktura sieciowa obejmuje następujące urządzenia sieciowe D-Link: ruter szerokopasmowy D-Link DI-604, notebook z kartą sieciową Ethernet D-Link DFE-670TXD, komputer biurkowy z kartą sieciową Ethernet D-Link DFE-530TX+, modem do sieci telewizji kablowej D-Link DCM-200. [Internet] Internet [Cable/DSL Modem] Modem DSL lub do sieci telewizji kablowej [DI-604] DI-604 [Computer 1 Desktop PC or Laptop] Komputer 1 Komputer biurkowy lub notebook [Computer 2 Desktop PC or Laptop] Komputer 2 Komputer biurkowy lub notebook [Printer] Drukarka 9

10 Korzystanie z kreatora konfiguracji Konfigurowanie urządzenia DI-604 w systemach MS Windows, Macintosh lub UNIX odbywa się za pomocą przeglądarki Netscape Communicator lub Internet Explorer. Po uruchomieniu przeglądarki, w polu Location (Netscape) lub Adres (IE) należy wpisać adres rutera DI-604 (np. i nacisnąć Enter. Uruchom przeglądarkę WWW. Wpisz adres IP urządzenia DI-604. (W powyższym przykładzie wykorzystano domyślny adres IP. W przypadku zmiany adresu rutera DI-604 odpowiednio do wymagań sieci, w przeglądarce należy wpisać nowy adres, a nie domyślny). W polu Nazwa użytkownika wpisz admin (małymi literami). Pole Hasło pozostaw puste. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk Run Wizard (Uruchom kreatora). Zostanie wyświetlony ekran Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Aby szybko skonfigurować ruter DI-604, 10

11 postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Kliknij przycisk Next (Dalej). Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej). Na pokazanej poniżej stronie wybierz metodę połączenia z Internetem. Połączenie to określane jest mianem połączenia WAN (WAN connection) lub typu sieci WAN (WAN Type). Static IP Address (Statyczny adres IP): Ta opcja umożliwia ręczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. (Patrz punkt Przypisywanie statycznego adresu IP w rozdziale Rozwiązywanie problemów niniejszego podręcznika). Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP): (np. użytkownicy modemów do sieci telewizji kablowej) - ta opcja umożliwia automatyczne uzyskanie adresu IP od operatora Internetu. Patrz punkt Dynamiczny adres IP. Dynamic IP Address for BigPond Cable (Dynamiczny adres IP z zarządzaniem połączeniem): (np. użytkownicy usługi Telstra BigPond) - Tę opcję należy wybrać, jeśli wymaga tego operator Internetu. PPP over Ethernet (PPPoE) (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet): (np. użytkownicy DSL) 11

12 Tę opcję należy wybrać, jeśli operator Internetu wymaga, aby korzystanie z jego usług odbywało się za pośrednictwem protokołu PPPoE. Patrz część PPPoE. PPTP (protokół PPPTP): Tę opcję należy wybrać, jeśli wymaga tego operator Internetu. Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk Next (Dalej). Statyczny adres IP Po wybraniu opcji Static IP Address (Statyczny adres IP) zostanie wyświetlona następująca strona: Wprowadź informacje dotyczące adresów IP uzyskane od operatora Internetu. Należy wpisać odpowiednie dane w następujących polach: WAN IP Address (Adres IP w sieci rozległej), WAN Subnet Mask (Maska podsieci w sieci rozległej), WAN Gateway (Brama w sieci rozległej), Primary DNS (Główny serwer DNS) oraz ewentualnie Secondary DNS (Zapasowy serwer DNS). Kliknij przycisk Next (Dalej). Dynamiczny adres IP Po wybraniu opcji Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP) zostanie wyświetlona następująca strona: 12

13 Jeśli operator Internetu wymaga wprowadzenia specyficznej nazwy hosta lub adresu MAC, należy wprowadzić te informacje. Przycisk Clone MAC Address umożliwia skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu WAN rutera DI Kliknij przycisk Next (Dalej). Dynamiczny adres IP w sieci kablowej BigPond Po wybraniu opcji Dynamic IP Address for BigPond Cable (Dynamiczny adres IP z zarządzaniem połączeniem) zostanie wyświetlona następująca strona: Jeśli operator Internetu wymaga wprowadzenia specyficznej nazwy hosta lub adresu MAC, należy wpisać te informacje. Przycisk Clone MAC Address umożliwia 13

14 skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu WAN rutera DI Kliknij przycisk Next (Dalej). 14

15 PPPoE Po wybraniu opcji PPP over Ethernet (PPPoE) (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet), zostanie wyświetlona następująca strona: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło uzyskane od operatora Internetu. Wprowadź odpowiednią nazwę w polu Service Name (Nazwa usługi), jeśli funkcja ta jest wykorzystywana przez operatora Internetu do połączeń PPPoE (NIE dotyczy usługi Neostrada). Kliknij przycisk Next (Dalej). 15

16 PPTP Po wybraniu opcji PPTP (protokół PPTP) należy wprowadzić wszystkie wymagane informacje uzyskane od operatora Internetu. Kliknij przycisk Next (Dalej). 16

17 Na tym kończy się działanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Naciśnij przycisk Restart (Restartuj), aby zapisać zmiany i uruchomić ponownie urządzenie DI-604. Zmiany zostaną zapisane w ruterze DI-604 po czym urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Konfiguracja urządzenia za pomocą programu Setup Wizard została zakończona. Można już korzystać z Internetu. Jeśli będzie konieczne wprowadzenie zmian lub uzupełnienie konfiguracji rutera DI- 604, można to zrobić za pomocą menu Configuration (Konfiguracja). Aby uzyskać dostęp do tego menu, należy wprowadzić adres IP urządzenia DI-604 w polu adresu przeglądarki i nacisnąć Enter. Więcej informacji o menu Configuration można znaleźć w następnym rozdziale. 17

18 Korzystanie z menu konfiguracji Setup Wizard (Kreator konfiguracji) Po zalogowaniu się do interfejsu zarządzania wyświetlana jest strona programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Program ten służy do szybkiego konfigurowania urządzenia DI-604. W celu uzyskania połączenia z operatorem Internetu wystarczy wykonać trzy proste i szybkie kroki cała procedura trwa zaledwie kilka minut. 18

19 WAN Ustawienia sieci rozległej (Wide Area Network WAN) można określić mianem ustawień publicznych (public settings). Wszystkie adresy IP wprowadzone w konfiguracji sieci WAN są publiczne i można do nich uzyskać dostęp z Internetu. W konfiguracji sieci rozległej dostępne są następujące opcje: Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP), Dynamic IP (w/roadrunner) (Dynamiczny adres IP z funkcją RoadRunner), Static IP Address (Statyczny adres IP), PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet), Others (inne: PPTP, BigPond, Telia, L2TP). Należy wybrać odpowiednią opcję i wprowadzić informacje wymagane do uzyskania połączenia z operatorem Internetu. HOME > WAN > DYNAMIC IP ADDRESS W celu automatycznego uzyskania adresów IP od operatora Internetu należy wybrać opcję Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP). Opcję tę należy wybrać także wówczas, gdy operator Internetu nie udostępnił żadnego specyficznego adresu IP. Opcja ta jest powszechnie wykorzystywana w usługach dostępu do Internetu przez sieć telewizji kablowej. 19

20 Host Name (Nazwa hosta): Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, ale niektórzy operatorzy Internetu mogą wymagać wprowadzenia tam określonej wartości. Nazwa hosta jest nazwą urządzenia rutera szerokopasmowego. MAC Address (Adres sprzętowy): Dostawca usługi może wymagać, aby urządzenie miało specyficzny adres sprzętowy. Adres ten może zostać wpisany przez użytkownika, lub po wciśnięciu przycisku Clone MAC Address skopiowany z karty sieciowej komputera podłączonego do rutera. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 20

21 HOME > WAN > STATIC IP ADDRESS Opcję Static IP Address należy wybrać wtedy, gdy operator Internetu udostępnił informacje dotyczące protokołu IP. Konieczne jest wprowadzenie następujących parametrów: adres IP (IP Address), maska podsieci (Subnet Mask), adres bramy (ISP Gateway Address) oraz adres (adresy) serwerów DNS (Primary DNS Address, Secondary DNS Address). Każdy wprowadzany adres IP musi mieć odpowiedni format, tzn. cztery oktety IP rozdzielone kropkami (x.x.x.x). Ruter nie akceptuje adresów podanych w innym formacie. WAN IP Address (Adres IP w sieci WAN): publiczny adres IP przypisany przez operatora Internetu. WAN Subnet Mask (Maska podsieci WAN): maska podsieci przypisana przez operatora Internetu. WAN Gateway Address (Adres bramy WAN): publiczny adres IP operatora Internetu, z którym uzyskujemy połączenie. Primary DNS Address (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera systemu nazw domen (Domain Name Server DNS) przypisany przez operatora Internetu. 21

22 Secondary DNS Address (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny. MTU (Maximum Transfer Unit): daje możliwość wpisania maksymalnego rozmiaru ramki Ethernet (domyślnie jest to 1500 bajtów i zazwyczaj nie ma potrzeby modyfikacji tego parametru). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 22

23 HOME > WAN > PPPoE Opcję PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) należy wybrać wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu. Operator udostępni odpowiednią nazwę użytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół wykorzystywana w połączeniach DSL. User Name (nazwa użytkownika): konto PPPoE udostępnione przez operatora Internetu. Password (Hasło PPPoE): hasło PPPoE udostępnione przez operatora Internetu. Service Name: (Nazwa usługi PPPoE): w tym miejscu należy wprowadzić nazwę usługi uzyskaną od operatora Internetu (parametr opcjonalny). IP Address (Przypisany adres IP): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi PPPoE ze statycznym adresem IP (Static PPPoE). W polu tym należy wprowadzić statyczny adres IP dla połączenia PPPoE. Primary DNS Address (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera DNS przypisany przez operatora Internetu. Secondary DNS Address (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny. 23

24 Maximum Idle Time (Maksymalny czas bezczynności): czas bezczynności, po którym sesja PPPoE zostaje rozłączona. W polu tym należy wpisać maksymalny czas oczekiwania (w minutach), po którym nieaktywne połączenie internetowe zostaje rozłączone. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wprowadzić czas zerowy lub zaznaczyć opcję Always-on (Automatyczne ponowne połączenie). MTU (Maximum Transfer Unit): daje możliwość wpisania maksymalnego rozmiaru ramki Ethernet (domyślnie jest to 1492 bajtów i zazwyczaj nie ma potrzeby modyfikacji tego parametru). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 24

25 HOME > WAN > Others Opcje PPTP, L2TP, BigPond i Telia są wykorzystywane do połączenia z operatorami, którzy tego wymagają. Dynamic IP: należy zaznaczyć, jeśli adres IP jest przydzielany automatycznie. Static IP: umożliwia ręczne wprowadzenie koniecznych adresów. My IP Address (Przypisany adres IP): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi ze statycznym adresem IP (Static IP). W polu tym należy wprowadzić statyczny adres IP dla konfigurowanego połączenia. My Subnet Mask (Przypisana maska podsieci): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi ze statycznym adresem IP (Static IP). W polu tym należy wprowadzić maskę podsieci dla konfigurowanego połączenia. My Gateway (Przypisany adres IP bramy): ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi ze statycznym adresem IP (Static IP). W polu tym należy wprowadzić adres IP bramy poprzez którą urządzenie łączy sie z inną siecia. Server IP/Name: adres serwera uwierzytelniającego 25

26 PPTP Account (Konto PPTP): konto PPTP udostępnione przez operatora Internetu. PPTP Password (Hasło PPTP): hasło PPTPudostępnione przez operatora Internetu. Connecion ID: identyfikator połączenia (opcjonalny) Maximum Idle Time (Maksymalny czas bezczynności): czas bezczynności, po którym sesja PPPoE zostaje rozłączona. W polu tym należy wpisać maksymalny czas oczekiwania (w minutach), po którym nieaktywne połączenie internetowe zostaje rozłączone. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wprowadzić czas zerowy lub zaznaczyć opcję Always-on (Automatyczne ponowne połączenie). MTU (Maximum Transfer Unit): daje możliwość wpisania maksymalnego rozmiaru ramki Ethernet (domyślnie jest to 1460 bajtów i zazwyczaj nie ma potrzeby modyfikacji tego parametru). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 26

27 HOME > LAN Ustawienia sieci lokalnej (Local Area Network LAN) dotyczą sieci wewnętrznej. Są to parametry IP interfejsu LAN urządzenia DI-604. Można je określić mianem ustawień prywatnych (private settings). W razie konieczności adres IP w sieci lokalnej można zmienić. Adres IP w sieci LAN jest prywatny i dostępny w sieci wewnętrznej. Nie jest on natomiast dostępny z Internetu. LAN IP Address (Adres IP w sieci LAN): adres IP interfejsu LAN, domyślnie DHCP Server (Serwer DHCP): należy wybrać opcję Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz). The range of the IP Address Pool (Pula adresów IP): na żądanie serwer DHCP automatycznie przydziela komputerowi nieużywany adres IP z puli. W tym miejscu należy określić adres początkowy i końcowy puli adresów IP. Domain name (Nazwa domeny): parametr opcjonalny. W tym miejscu można wprowadzić nazwę domeny lokalnej. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 27

28 Ruter DI-604 zawiera wbudowany serwer obsługujący protokół DHCP (Dynamic Host Control Protocol). Serwer DHCP automatycznie przypisuje adresy IP komputerom w sieci lokalnej lub prywatnej. Aby komputery w sieci działały jako klienty DHCP, należy w ustawieniach TCP/IP zaznaczyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. Tak skonfigurowany komputer po włączeniu załaduje automatycznie odpowiednie ustawienia TCP/IP z urządzenia DI-604. Na żądanie komputera serwer DHCP automatycznie przydziela nieużywany adres IP z puli. Konieczne jest podanie adresu początkowego i końcowego puli adresów IP. 28

29 ADVANCED > VIRTUAL SERVER Zapora odfiltrowuje nierozpoznane pakiety, chroniąc sieć lokalną. Dzięki temu komputery połączone w sieć za pomocą rutera DI-604 są niewidoczne z zewnątrz. W razie konieczności można jednak niektóre z nich udostępnić publicznie. W tym celu należy włączyć funkcję Virtual Server (Odwzorowanie serwerów wirtualnych). Należy wprowadzić numer portu, który będzie przekierowywany (Public Port), typ protokołu (Protocol Type), adres komputera w sieci LAN na który połączenie będzie przekierowane (Private IP), numer portu docelowego (Private Port), oraz kiedy przekierowanie ma działać (Schedule: Always zawsze; From-To od-do). Na przykład jeśli pod adresem funkcjonuje serwer FTP (port 21), pod adresem serwer WWW (port 80), a pod adresem serwer VPN, to tabela odwzorowania wirtualnych serwerów będzie wyglądała następująco: Public Port Private IP Private Port

30 ADVANCED > APPLICATIONS Niektóre aplikacje, takie jak gry internetowe, konferencje wideo czy telefonia internetowa, nawiązują wiele połączeń. Ze względu na zasadę działania zapory, korzystanie z tych aplikacji wymaga dodatkowych zabiegów. Ruter DI-604 może obsługiwać niektóre tego rodzaju aplikacje, dzięki funkcji Applications (Aplikacje). Jeśli zastosowanie tej funkcji nie wystarcza do właściwego działania aplikacji, można jeszcze wykorzystać opcję DMZ Host (Host DMZ) z grupy Miscellaneous Items (Różne). Trigger port (Wyzwalane przez): numer portu docelowego, przez który aplikacja nawiązuje połączenie na początku działania. Trigger Type (Rodzaj wyzwolenia): należy wybrać rodzaj połączenia, które ma wyzwalać funkcję. Public Ports (Porty publiczne): po wykryciu pakietu wyzwalającego tę funkcję, pakiety przychodzące od strony WAN skierowane do określonych w tym miejscu portów są przepuszczane przez zaporę. Public Type (Rodzaj ruchu): rodzaj ruchu przychodzącego, który ma być przepuszczany. 30

31 Na dole strony można wybrać jedno z ustawień fabrycznie zdefiniowanych dla urządzenia DI-604. Uwaga! W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych może korzystać tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 31

32 ADVANCED > FILTER Filtry IP (IP Filters) włączenie tego mechanizmu (Enabled) umożliwia limitowanie dostępu użytkownikom do Internetu na bazie adresu źródłowego IP (IP Address) oraz zakresu portów (Port Range), typu protokołu (Protocol), a także ewentualne określenie, w jakich godzinach ograniczenie to ma być aktywne (Always - zawsze; From-To od-do). 32

33 Filtry MAC (MAC Filters): pozwala na wskazanie komputerów (po ich adresach sprzętowych) które będą miały (lub nie będą miały) dostępu do sieci zewnętrznej. Możliwe ustawienia: Disabled MAC Filters filtry wyłączone Only allow computers with MAC addresses listed below to access the network zezwala na dostęp do sieci zewnętrznej tylko komputerom o podanych adresach sprzętowych. Only deny computers with MAC addresses listed below to access the network zabrania na dostęp do sieci zewnętrznej tylko komputerom o podanych adresach sprzętowych. Name nazwa reguły. MAC Address adres sprzętowy komputera który chcemy dodać do listy filtrów. Poniżej znajduje się menu rozwijane DHCP Client i przycisk Clone, ułatwiające wprowadzenie adresu MAC: 33

34 Z menu rozwijanego DHCP client (Klienty DHCP) wybierz konkretnego klienta. Kliknij przycisk Clone (Klonuj). Spowoduje to skopiowanie adresu MAC wybranego klienta DHCP. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 34

35 Blokowanie URL (URL Blocking): pozwala na wprowadzenie ciągów znaków, których wystąpienie w adresie URL strony internetowej spowoduje zablokowanie dostępu do tej strony. Po włączeniu filtrowania (Enabled) należy w pole poniżej wpisać żądany ciąg znaków i nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj). 35

36 Funkcja blokowania domen (Domain blocking): umożliwia wprowadzenie listy domen do których dostęp ma być zabroniony bądź dozwolony. Możliwe ustawienia: Disabled funkcja wyłączona Allow users to access all domains except Blocked Domains użytkownicy mają dostęp do wszystkich domen z wyjątkiem tych wymienionych na liście Deny users to access all domains except Permitted Domains użytkownicy nie mają dostępu do żadnych domen z wyjątkiem tych wymienionych na liście Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 36

37 ADVANCED > FIREWALL Zapora sieciowa (firewall) pozwala kontrolować, które pakiety mogą być przepuszczone przez ruter. Dla każdej reguły można zdefiniować następujące parametry dla adresów źródłowych (Source) i docelowych (Destination): nazwa reguły (Name) podejmowana akcja (Action) o Allow (Zezwalaj) przepuszczane są pakiety pasujące do zdefiniowanej reguły. o Deny (Nie zezwalaj) blokowane są pakiety pasujące do zdefiniowanej reguły. interfejs (Interface) zakres adresów IP (IP Start-IP End) zakres portów (Port Range) Protokół (Protocol) czas aktywności (Schedule) Każdą regułę można indywidualnie włączać lub wyłączać. 37

38 Po skonfigurowaniu ustawień filtra pakietów wychodzących kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 38

39 ADVANCED > DDNS Dynamiczny system DNS Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, należy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service DDNS). Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy. Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się przy każdym połączeniu z usługodawcą. Przed włączeniem funkcji Dynamic DNS (Dynamiczny system DNS) konieczne jest zarejestrowanie konta na jednym z serwerów DDNS wymienionym w polu provider (usługodawca). W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru Enable (Włącz) w polu DDNS. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Provider (Usługodawca), Host Name (Nazwa hosta), Username/ (Nazwa użytkownika/ ), Password/Key (Hasło/Klucz). 39

40 Informacje te uzyskuje się po zarejestrowaniu konta na serwerze DDNS. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 40

41 ADVANCED > DMZ DMZ (Demilitarized Zone) umożliwia określenie adresu IP komputera wewnątrz sieci LAN, na który będą przekazywane wszystkie połączenia przychodzące. Po włączeniu tego mechanizmu (Enabled) należy wprowadzić (w pole IP Address) ostatnią część adresu IP komputera na który chcemy, aby połączenia były przekazywane. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Po skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 41

42 Rozwiązywanie problemów Jeśli nie chcesz, by komputer PC miał statyczny adres IP, to musisz go tak skonfigurować, aby wysyłał do bramy żądanie otrzymania adresu IP. Kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć. Na karcie Konfiguracja wybierz pozycję z protokołem TCP/IP i posiadaną kartą sieciową. Jeśli nie ma takiej pozycji, zainstaluj protokół TCP/IP. Kliknij przycisk Właściwości. 42

43 Na karcie Adres IP zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. Kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się pytanie o zrestartowanie komputera, kliknij przycisk Tak. Sprawdzanie konfiguracji IP komputera Do dyspozycji są dwa bardzo dobre narzędzia do sprawdzania konfiguracji IP komputera (adresu MAC i bramy domyślnej). WINIPCFG (Windows 95/98) W systemie Windows 95/98 kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom i wpisz winipcfg. W poniższym przykładzie komputer ma adres IP , a domyślna brama znajduje się pod adresem Adresem domyślnej bramy powinien być adres rutera. W systemach Windows 95/98 adres MAC jest określany mianem adresu adaptera. Uwaga: Polecenie winipcfg można również wpisać w wierszu poleceń systemu DOS. 43

44 IPCONFIG (Windows 2000/NT/XP) W wierszu poleceń wpisz ipconfig i naciśnij Enter. Zostaną wyświetlone następujące informacje o konfiguracji IP komputera. Przypisywanie statycznego adresu IP Uwaga: Bramy dla użytkowników prywatnych oraz rutery szerokopasmowe automatycznie przypisują komputerom w sieci adresy IP, korzystając z technologii DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W przypadku bramy lub rutera obsługującego protokół DHCP nie trzeba więc przypisywać statycznego adresu IP. Jeśli wykorzystywana brama lub ruter nie obsługuje protokołu DHCP albo konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP, należy postępować według następującej procedury: 44

45 Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenia lokalne. Wybierz Właściwości. 45

46 Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij przycisk Właściwości. W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) wybierz opcję Użyj następującego adresu IP. Wprowadź adres IP oraz maskę podsieci. Adresy IP komputerów w sieci muszą zawierać się w tym samym przedziale. Na przykład jeśli jeden komputer ma adres , to pozostałe powinny mieć adresy kolejne, tj i Maska podsieci musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Wprowadź adresy serwerów DNS. Adresy serwerów DNS można uzyskać od operatora Internetu. 46

47 Kliknij przycisk OK. Przypisywanie adresu IP zostało zakończone. Jeśli korzystasz z bramy lub rutera obsługującego protokół DHCP, to nie musisz przypisywać statycznego adresu IP. 47

48 Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 można znaleźć w Internecie, np. pod adresem Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie. Kiedy pojawi się powyższe okno, kliknij przycisk Dalej. 48

49 Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniższym oknie: Kliknij przycisk Dalej. W pokazanym poniżej oknie wybierz opcję, która najlepiej opisuje posiadany komputer. Jeśli komputer jest połączony z Internetem przez bramę lub ruter, wybierz opcję drugą, tak jak na poniższym rysunku. 49

50 Kliknij przycisk Dalej. 50

51 Wprowadź Opis komputera oraz Nazwę komputera (opcjonalnie). Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny należeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej. 51

52 Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany. Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej. Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. Może to potrwać kilka minut. 52

53 W pokazanym poniżej oknie wybierz najbardziej odpowiednią opcję. W poniższym przykładzie wybrano opcję Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie wykorzystany do skonfigurowania każdego komputera pracującego w tej sieci. Kliknij przycisk Dalej. Włóż dyskietkę do napędu (w tym przypadku oznaczonego literą A). W razie potrzeby sformatuj dyskietkę i kliknij przycisk Dalej. 53

54 Odczekaj, aż Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki. Odczytaj informacje pod nagłówkiem Zrób to tak w pokazanym poniżej oknie. Po zakończeniu działania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posłuży do uruchomienia tego samego kreatora na każdym z komputerów sieci. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. 54

55 Odczytaj informacje zamieszczone w poniższym oknie, a następnie kliknij Zakończ, co spowoduje zakończenie działania Kreatora konfiguracji sieci. W celu zastosowania nowych ustawień należy zrestartować komputer. W tym celu w następnym oknie kliknij przycisk Tak. W ten sposób zakończona została konfiguracja tego komputera. W następnej kolejności na wszystkich pozostałych komputerach w tej sieci należy uruchomić program zapisany na Dysku konfigurowania sieci. Po zakończeniu tej procedury nowa sieć jest gotowa do pracy. 55

56 Nadawanie nazwy komputerowi W celu nadania nazwy komputerowi należy wykonać następujące czynności: W systemie Windows XP: [Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer. Kliknij Właściwości. W oknie Właściwości systemu wybierz kartę Nazwa komputera. Możesz także wprowadzić Opis komputera. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne. Aby zmienić nazwę komputera i dołączyć go do domeny, kliknij przycisk Zmień. 56

57 W wyświetlonym oknie wprowadź Nazwę komputera. Zaznacz opcję Grupa robocza i wpisz nazwę tej grupy. Wszystkie komputery w sieci muszą należeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows XP/2000 Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia. 57

58 58

59 Ewentualnie kliknij Start > Uruchom i w wyświetlonym oknie wpisz słowo command. Kliknij przycisk OK. W wierszu poleceń wpisz ipconfig /all i wciśnij Enter. Zostaną wyświetlone wszystkie ustawienia konfiguracyjne, tak jak to pokazano poniżej. 59

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo