D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04"

Transkrypt

1 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People

2 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 8 Home > Wizard... 9 Home >Wireless Home > WAN >ATM VC Settings Home > WAN > Dynamic IP Address Home > WAN > Static IP Address Home > WAN > PPPoE/PPPoA Home > WAN > Bridge Mode Home > WAN > ATM Home > LAN Home > DHCP Home > DNS Home >Dynamic DNS Advanced > upnp Advanced > Virtual Server Advanced > LAN Clients Advanced > SNMP Advanced > Filters Advanced > Bridge Filters Advanced > Routing Advanced > DMZ Advanced > Parental Control Advanced > Firewall Advanced > RIP Advanced > ADSL Advanced > ATM VCC Advanced > QoS Advanced > Wireless Management Advanced > Wireless performance Tools > Admin Tools > Admin >Remote Web/Telnet/SSH Management Tools > System Tools > Misc Rozwiązywanie problemów Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Dane techniczne

3 Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T 1 dołączana antena Zasilacz sieciowy 5V / 3.0A Kabel Ethernet (skrętka nieekranowana CAT5-UTP, typ połączenia: bezpośredni) Podręcznik uŝytkownika na dysku CD Kabel telefoniczny Uwaga: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia DSL- G624T spowoduje uszkodzenie routera i uniewaŝnienie jego gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 3

4 Wymagania systemowe Połączenie Ethernet lub ADSL Komputer z systemem Windows, Macintosh lub Unix z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet Przeglądarka Internet Explorer 6.0, Mozilla (5.0), Firefox 1.5 lub wyŝszy (konfiguracja) System operacyjny Windows XP Service Pack 2 (installation Wizard) 4

5 Wprowadzenie Szybsze połączenia bezprzewodowe - D-Link DSL- G624T pozwala na 54Mbps (802.11g) bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami D-Link. Kompatybilność z urządzeniami wykonanymi w standardzie b DSL- G624T jest w pełni kompatybilny ze standardem IEEE b, dzięki czemu współpracuje z istniejącymi kartami PCI, USB oraz Cardbus Zaawansowane opcje bezpieczeństwa - D-Link DSL- G624T oferuje najbardziej zaawansowane z aktualnie dostępnych opcje bezpieczeństwa podczas uŝywania kompatybilnych urządzeń: WEP - Standard specyfikuje klucze 40- i 104-bitowe, do których w procesie wysyłania ramki dołączany jest wektor inicjujący o długości 24 bitów. Stąd popularnie mówi się o 64- i 128-bitowych kluczach WEP WPA Wi-Fi Protected Access - wykorzystuje protokoły TKIP i 802.1x oraz uwierzytelnianie EAP oparte na serwerze RADIUS. Zapewnie duŝo lepszą ochronę, niŝ przy wykorzystaniu WEP, dzięki zastosowaniu automatycznie zmienianego klucza x zapewnia pierwszą linię ochrony przeciwko włamaniom. Serwer weryfikuje toŝsamość klienta próbującego uzyskać dostęp do sieci. Konfiguracja za pomocą przeglądarki Urządzenie moŝna skonfigurować za pomocą interfejsu przeglądarki Internet Explorer, Mozilla lub Firefox zainstalowanej na dowolnym komputerze połączonym z routerem. 5

6 Złącza Port ADSL Podłącz kabel telefoniczny Potry Ethernet 4 porty sieci lokalnej Gniazdo zasilania Podłącz zasilaczdołączony do zestawu Antena powinna być właściwie przymocowana do portu antenowego. Reset Wciśnij na ok. 7 sekund w celu ponownego, ręcznego uruchomienia routera Funkcje W pełni Kompatybilny ze standardem g, zapewnia transfer z prędkością do 54Mbps Kompatybilny ze standardem b, zapewnia transfer danych z prędkością do 11Mbps WPA - Wi-Fi Protected Access autoryzacja i identyfikacja uŝytkowników odbywa się za pomocą wspólnego klucza, zmienianego automatycznie w regularnych odstępach czasu np: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) w połączeniu z serwerem RADIUS, zmienia klucz tymczasowy po kaŝdych pakietów, zapewniając większe bezpieczeństwo. 6

7 Pre Shared Key tryb pozwalający otrzymywać klucz prywatnemu uŝytkownikowi bez potrzeby uŝywania serwera RADIUS x Authentication zapewnia pierwszą linię ochrony przeciwko włamaniom w połączeniu z serwerem RADIUS. Serwer weryfikuje toŝsamość klienta próbującego uzyskać dostęp do sieci. OFDM technologia Orthogonal Frequency Division Multiplexing Przyjazne uŝytkownikowi narzędzia diagnostyczne oraz konfiguracji Praca w 2.4GHz zakresie częstotliwości Pozwala wielu komputerom na dostęp do technologii szerokopasmowej (Ethernet/DSL) Zaawansowane opcje zapory (Firewall) NAT, VPN Filtrowanie adresów MAC Filtrowanie adresów IP Blokowanie wybranych domen Harmonogramy Server DHCP pozwala hostom w sieci na automatyczne uzyskiwanie konfiguracji IP Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW Instalacja Podłączając router poprzez kabel/adsl, postępuj według kolejności opisanej poniŝej: 1. Umieść router na otwartej przestrzeni, w centralnym miejscu. Nie podłączaj zasilania. 2. Wyłącz zasilanie modemu. Jeśli nie ma przełącznika wł/wył. wyjmij kabel zasilający. Wyłącz komputer. 3. Wyjmij kabel sieciowy (Ethernet -łączący twój komputer z modemem) z komputera i podłącz do portu (Internet) routera. 4. Włącz kabel łączący komputer do jednego z czterech portów LAN routera. 5. Włącz zasilanie modemu 6. Podłącz zasilacz routera, poczekaj ok. 30 sek. na załadowanie się systemu 7. Włącz komputer 8. Sprawdź kontrolki na obudowie routera. Diody zasilania, portu Internet, oraz LAN do którego podłączony jest komputer powinny świecić (zielone). W przeciwnym wypadku upewnij się, Ŝe komputer, router oraz modem są włączone, oraz połączenia sieciowe są poprawnie podłączone. 7

8 Konfiguracja Korzystanie z kreatora konfiguracji Konfigurowanie urządzenia DSL- G624T w systemach MS Windows, Macintosh lub UNIX odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Po uruchomieniu przeglądarki, w polu Adres naleŝy wpisać adres routera DSL- G624T (np: i nacisnąć Enter. Uruchom przeglądarkę WWW. Wpisz adres IP urządzenia DSL- G624T. (W powyŝszym przykładzie wykorzystano domyślny adres IP. W przypadku zmiany adresu routera DSL- G624T odpowiednio do wymagań sieci, w przeglądarce naleŝy wpisać nowy adres, a nie domyślny). W polu Nazwa uŝytkownika wpisz admin (małymi literami). Pole Hasło pozostaw puste. Kliknij przycisk OK. 8

9 Home > Wizard Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk Run Wizard (Uruchom kreatora). Zostanie wyświetlony ekran Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Aby szybko skonfigurować router DSL- G624T, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Kliknij przycisk Next (Dalej). Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej). 9

10 Na pokazanej poniŝej stronie wybierz metodę połączenia z Internetem. Połączenie to określane jest mianem połączenia WAN (WAN connection) lub typu sieci WAN (WAN Type). PPP over Ethernet/ATM (PPPoE/PPPoA) (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet/ATM np. uŝytkownicy DSL) - Tę opcję naleŝy wybrać, jeśli operator Internetu wymaga, aby korzystanie z jego usług odbywało się za pośrednictwem protokołu PPPoE/PPPoA. Username nazwa uŝytkownika Password hasło VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Connection Type typ połączenia Kliknij Next (Dalej) 10

11 SSID nazwa sieci Channel numer kanału Security zabezpieczenia - NONE - brak - WEP - WPA Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP np: uŝytkownicy modemów do sieci telewizji kablowej) - Ta opcja umoŝliwia automatyczne uzyskanie adresu IP od operatora Internetu. Kliknij Next (Dalej) VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Connection Type typ połączenia Cloned MAC Address Przycisk Clone MAC Address umoŝliwia skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu routera 11

12 SSID nazwa sieci Channel numer kanału Security zabezpieczenia - NONE - brak - WEP - WPA Static IP Address (Statyczny adres IP) - Ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. 12

13 Kliknij Next (Dalej) VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 IP Address statyczny adres IP Subnet Mask maska podsieci ISP Gateway Address adres bramy domyślnej Primary DNS Address adres serwera DNS Secondary DNS Address adres drugiego serwera DNS Connection Type typ połączenia SSID nazwa sieci Channel numer kanału Security zabezpieczenia Bridge Mode - funkcja Bridge - NONE - brak - WEP - WPA 13

14 Kliknij Next (Dalej) VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Connection Type typ połączenia SSID nazwa sieci Channel numer kanału Security zabezpieczenia - NONE - brak - WEP 14

15 Kliknij przycisk Next (Dalej) Kliknij Apply (Zastosuj) - WPA 15

16 SSID (Service Set Identifier), nazwa sieci dodawana do nagłówków pakietów wysyłanych przez sieć, składająca się z maksymalnie 32 znaków Channel pozwala uŝytkownikowi na ręczne wybranie kanału, domyślnie ustawione na 6. WEP (Wired Equivalent Privacy) protokół bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych, odpowiadający za szyfrowanie danych przesyłanych przez WLAN. Wybierz opcję WEP aby włączyć włączony. 16

17 UWAGA: Włączając szyfrowanie na DSL- G624T, upewnij się, Ŝe zostało włączone takŝe na wszystkich urządzeniach bezprzewodowych podłączonych do routera. Authentication Type - Cipher wybierz jakość szyfrowania 64-bitowe lub 128-bitowe Encryption Key Wpisz klucz szyfrujący, który ma być uŝyty (HEX lub ASCII) WPA - Wi-Fi Protected Access - wykorzystuje protokoły TKIP i 802.1x oraz uwierzytelnianie EAP oparte na serwerze RADIUS. Zapewnie duŝo lepszą ochronę, niŝ przy wykorzystaniu WEP, dzięki zastosowaniu automatycznie zmienianego klucza. 17

18 Group Key Interval czas waŝności klucza PSK String Wpisz klucz szyfrujący, który ma być uŝyty WPA2 - protokół sieci bezprzewodowych. Implementuje w sobie: 802.1x oraz CCMP, wykorzystuje 128-bitowe klucze, wykorzystuje dynamiczne klucze (na poziomie uŝytkownika, sesji, klucza pakietów), posiada wzmocnione bezpieczeństwo autoryzacji uŝytkownika przy uŝyciu 802.1x oraz EAP. Kliknij Next aby kontynuować. 18

19 Kliknij Restart w celu zapisania i ponownego uruchomienia z nowymi ustawieniami. 19

20 Home >Wireless Ustawienia sieci bezprzewodowej Enable AP zaznacz opcję, aby włączyć komunikację bezprzewodową SSID (Service Set Identifier), nazwa sieci dodawana do nagłówków pakietów wysyłanych przez sieć, składająca się z maksymalnie 32 znaków VLAN ID numer sieci bezprzewodowej Priority - priorytet Channel pozwala uŝytkownikowi na ręczne wybranie kanału, domyślnie ustawione na 6. Security: 20

21 None brak WEP - Standard specyfikuje klucze 40- i 104-bitowe, do których w procesie wysyłania ramki dołączany jest wektor inicjujący o długości 24 bitów. Stąd popularnie mówi się o 64- i 128-bitowych kluczach UWAGA: Włączając szyfrowanie na DI-624, upewnij się, Ŝe zostało włączone takŝe na wszystkich urządzeniach bezprzewodowych podłączonych do routera. WEP Encryption wybierz jakość szyfrowania 64-bitowe lub 128-bitowe Keys 1-4 Wpisz do 4 kluczy szyfrujących (HEX lub ASCII), zaznacz który ma być uŝyty Cipher wybierz jakość szyfrowania 64-bitowe lub 128-bitowe WPA Wi-Fi Protected Access - wykorzystuje protokoły TKIP i 802.1x oraz uwierzytelnianie EAP oparte na serwerze RADIUS. Zapewnie duŝo lepszą ochronę, niŝ przy wykorzystaniu WEP, dzięki 21

22 zastosowaniu automatycznie zmienianego klucza. WPA2 - protokół sieci bezprzewodowych. Implementuje w sobie: 802.1x oraz CCMP, wykorzystuje 128-bitowe klucze, wykorzystuje dynamiczne klucze (na poziomie uŝytkownika, sesji, klucza pakietów), posiada wzmocnione bezpieczeństwo autoryzacji uŝytkownika przy uŝyciu 802.1x oraz EAP. Group Key Interval czas waŝności klucza PSK String Wpisz klucz szyfrujący, który ma być uŝyty Wybierz opcję: Radius Server aby uŝyć serwera RADIUS do zdalnego uwierzytelniania uŝytkowników Pre-Shared Key aby do uwierzytelniania uŝywać wcześniej zdefiniowanego klucza IP Address ades IP serwera RADIUS Port numer portu Secret klucz (1-63 znaków) 22

23 Kliknij Next aby kontynuować x zapewnia pierwszą linię ochrony przeciwko włamaniom. Serwer weryfikuje toŝsamość klienta próbującego uzyskać dostęp do sieci. Group Key Interval czas waŝności klucza IP Address ades IP serwera RADIUS Port numer portu Secret klucz (1-63 znaków) Liknij Apply aby zastosować wybrane ustawienia 23

24 Home > WAN >ATM VC Settings PVC (Permanent Virtual Connection) stałe połączenia wirtualne. VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Virtual Circuit wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) WAN Settings wybierz z listy Dynamic IP Address Static IP Address PPPoE/PPPoA Bridge Mode 24

25 Home > WAN > Dynamic IP Address Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP) - Ta opcja umoŝliwia automatyczne uzyskanie adresu IP od operatora Internetu. Connection Type rodzaj połączenia Cloned MAC Address Przycisk Clone MAC Address umoŝliwia skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu routera MTU wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną. NAT Wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) 25

26 Firewall - Wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) Kliknij Apply (Zastosuj) 26

27 Home > WAN > Static IP Address Static IP Address (Statyczny adres IP) Ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. Connection Type rodzaj połączenia IP Address statyczny adres IP Subnet Mask maska podsieci Gateway Address adres bramy domyślnej Primary/Secondary DNS Address podaj adres / adresy serwerów DNS MTU wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną PPPoEPassThrough - Wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) NAT - Wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) Firewall - Wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) 27

28 Home > WAN > PPPoE/PPPoA Opcję PPPoEPPPoA (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet/ATM) naleŝy wybrać wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu. Operator udostępni odpowiednią nazwę uŝytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół wykorzystywana w połączeniach DSL. User Name - konto PPPoE/PPPoA udostępnione przez operatora Internetu. Password - hasło PPPoE/PPPoA udostępnione przez operatora Internetu. Authentication Type typ uwierzytelniania Conection Type rodzaj połączenia MTU - wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną PPPoEPassThrough - Wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) NAT - Wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) Firewall - Wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) Static IP - (Przypisany adres IP) ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi PPPoE/PPPoA ze statycznym adresem IP (Static PPPoE). W polu tym naleŝy wprowadzić statyczny adres IP dla połączenia PPPoE. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj) 28

29 Home > WAN > Bridge Mode Conection Type wybierz rodzaj połączenia 1483 Bridged IP LLC 1483 Bridged VC-Mux 29

30 Home > WAN > PPTP PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol ) protokół komunikacyjny umoŝliwiający tworzenie wirtualnych sieci VPN wykorzystujących technologię tunelowania. Zaznacz opcję, alby włączyć. Server IP/Name - (Adres serwera IP): adres serwera IP operatora, z którym uzyskujemy połączenie Route Target Route Mask PPTP Account - konto PPTP udostępnione przez operatora Internetu. PPTP Password -hasło PPTP udostępnione przez operatora Internetu, powtórzone w następnym okienku MPPE Encryption - Szyfrowanie Punkt-Punkt 30

31 Home > WAN > ATM Service Category wybierz rodzaj usługi PCR - wartość maksymalna szybkości generowania komórek (.kbps) SCR - graniczna wartość szybkości transmisji komórek (.kbps) CDTV - tolerancja zmienności opóźnienia komórek (.kbps) MBS - maksymalny rozmiar paczki komórek. Kliknij Apply (Zastosuj) 31

32 Home > LAN Ustawienia IP interfejsu LAN DSL- G624T. Adres LAN IP jest adresem prywatnym i nie jest widziany z Internetu. IP Address Adres IP interfejsu LAN. Domyślnie ustawiony Subnet Mask Maska podsieci interfejsu LAN. Domyślnie

33 Home > DHCP DHCP -Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania hostów. Router DSL- G624T posiada wbudowany serwer DHCP, który automatycznie przypisuje adresy IP do komputerów w sieci lokalnej lub prywatnej. Komputery, aby korzystać z DHCP takŝe muszą być jego klientami, poprzez wybór opcji Uzyskaj adres IP automatycznie w ustawieniach TCP/IP. Tak skonfigurowany komputer po włączeniu załaduje automatycznie odpowiednie ustawienia TCP/IP z urządzenia DSL- G624T. Na Ŝądanie komputera serwer DHCP automatycznie przydziela nieuŝywany adres IP z puli. Konieczne jest podanie adresu początkowego i końcowego puli adresów IP 33

34 No DHCP DHCP wyłączone DHCP Server zaznacz tą opcję aby uruchomić serwer DHCP na routerze DHCP Starting/Ending IP Address wpisz zakres adresów IP które zostaną wykorzystane w celu przypisania ich hostom. W tym miejscu naleŝy określić adres początkowy i końcowy puli adresów IP Uwaga: Jeśli przypisujesz adres IP w sposób statyczny, upewnij się Ŝe wpisywane adresy znajdują się poza podanym zakresem, aby uniknąć konfliktów Lease Time czas dzierŝawy adresu IP. Wprowadź czas dzierŝawy, domyślnie 3600 sekund. DNS Mode wybierz Auto lub Manual Primary/Secondary DNS Address podaj adres / adresy serwerów DNS Static IP Assignment - rezerwowanie adresów IP. Wpisz dres IP i MAC, aby przypisać adres IP do danego komputera lub innego urządzenia (max 20 adresów). 34

35 Home > DNS DNS (system nazw domenowych) to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych uŝytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. DNS Relay Selection wybierz z listy: - Disable DNS Relay - Use Auto Discovered DNS Server Only - Use User Discovered DNS Server Only Preferred DNS Address (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera DNS przypisany przez operatora Internetu. Alternate DNS Address (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny. 35

36 Home >Dynamic DNS Dynamic DNS - Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, naleŝy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service DDNS). W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, wybierz z listy odpowiedni adres. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Username (Nazwa uŝytkownika), Password (Hasło). Host Name (Nazwa hosta), Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Zapisz ustawienia i uruchom ponownie router. Tools > System > Save and Reboot 36

37 Advanced > upnp UPnP (Universal Plug and Play) to technologia pozwalająca na wykrywanie sieciowych urządzeń, które mogą ze sobą współpracować. UmoŜliwia przesyłanie danych między dwoma urządzeniami pod kontrolą dowolnego urządzenia sterującego w sieci. UPnP jest niezaleŝna od systemu operacyjnego, języka programowania i fizycznego medium. Zaznacz Enable UPnP aby właczyć tą opcję, następnie wybierz połączenie. 37

38 Advanced > Virtual Server Zapora odfiltrowuje nierozpoznane pakiety, chroniąc sieć lokalną. Dzięki temu komputery połączone w sieć za pomocą routera DSL- G624T są niewidoczne z zewnątrz. W razie konieczności moŝna jednak niektóre z nich udostępnić publicznie. W tym celu naleŝy włączyć funkcję Virtual Server (Enable). Connection - wybierz połączenia wirtualne LAN IP podaj numer IP komputera w twojej sieci lokalnej dla którego reguła ta ma być dostępna. Category wybierz rodzaj usługi oraz dostępne reguły z menu Available Rules, następnie kliknij Next aby dodać. Kliknij Apply aby zastosować 38

39 Advanced > LAN Clients Okno LAN Clients uŝywane jest w celu ustanowienia reguł Port Forwarding (umoŝliwia przenoszenie połączeń z jednego portu komputera na port innego komputera) dla Virtual Server i Filters. Jeśli Ŝadne adresy IP nie zostały podane na liście, dostęp do okna Virtual Server nie będzie moŝliwy. Aby dodać statyczny adres IP do listy, wpisz adres (z zakresu od do ) w polu IP Address, następnie kliknij Apply (Zastosuj). 39

40 Advanced > SNMP SNMP (Simple Network Management Protocol) - protokół uŝywany do nadzoru i zarządzania róŝnymi elementami sieci komputerowych. SMNP Managenent opcja uŝywana do zarządzania protokołem SNMP, pozwala włączać/wyłączać agenta SNMP, komunikaty Trap Enable SNMP Agent - włącza/wyłącza agenta SNMP Enable SNMP Traps - włącza/wyłącza komunikaty Trap Comunity opcja pozwala na edycję praw dostępu do serwera SNMP Name Nazwa urzytkownika Access Right prawa dostępu Read Only (tylko do odczytu) lub ReadWrite (Zapis/Odczyt) Traps Agent SNMP moŝe sam informować managera o zmianie swojego stanu w przypadku zajścia określonego zdarzenia odbywa się to przy pomocy wysyłanego przez agenta komunikatu. Destination IP Podaj docelowy adres IP Trap Community Podaj nazwę Trap Version Wybierz wersję protokołu SNMP v1 or SNMP v2c. 40

41 Advanced > Filters Filtry w siei uŝywane są w celu przyznania bez zabronienia dostępu komputerom w sieci LAN do Internetu. Kontrolowanie ruchu wchodzącego (Inbound) i wychodzącego (Outbound) w sieci moŝe odbywać się przez adresy IP lub MAC, lub odcięcie dostępu do określonych stron WWW. Source/Destination IP otwiera lub zamyka dostęp do Internetu do wszystkich, zakresu lub określonym adresom IP. Source/Destination Port -MoŜesz zezwolić lub zabronić dostępu do wszystkich, zakresu lub tylko do określonego portu. Protocol wybierz typ protokołu. Action Allow (zezwól na dostęp), Deny (zabroń dostępu). Kliknij Apply aby dodać ustawienie do listy. 41

42 Advanced > Bridge Filters Bridge Filters uŝywane są aby zezwolić lub zablokować dostęp do Internetu komputerom w sieci lokalnej uŝywając adresów MAC. MoŜesz wybrać adres źródłowy, docelowy, lub dwa adresy jednocześnie. Enable Bridge Filters włącz filtrowanie adresów MAC Src/Dest MAC otwiera lub zamyka dostęp do Internetu do wszystkich, zakresu lub określonym adresom IP. Src/Dest Port -MoŜesz zezwolić lub zabronić dostępu do wszystkich, zakresu lub tylko do określonego portu. Protocol wybierz typ protokołu. Mode Allow (zezwól na dostęp), Deny (zabroń dostępu). Kliknij Apply aby dodać ustawienie do listy. 42

43 Advanced > Routing Najprostszą formą budowania informacji o topologii sieci jest ręcznie podane przez administratora trasy definiującej routing statyczny. W routingu statycznym tablica routingu pozwala routerowi na wysyłanie pakietów tylko tymi drogami, które zostały wcześniej zdefiniowane. Aby dodać statyczną ścieŝkę routingu dla sieci LAN, podaj docelowy adres IP (Destination), maskę (Netmask), wybierz i podaj bramkę (Gateway). Kliknij Apply aby dodać nową trasę do tablicy. Aby dodać statyczną ścieŝkę routingu dla sieci WAN, wybierz połączenie (Conection). Kliknij Apply aby dodać nową trasę do tablicy. 43

44 Advanced > DMZ DMZ opcja ta pozwala wyeksponować wybrany komputer na zewnątrz sieci. Wybierz Enabled aby włączyć lub Disabled aby wyłączyć IP Address podaj adres IP komputera, który ma uzyskać nieograniczony dostęp do połączenia z Internetem. Kliknij Apply aby potwierdzić wprowadzić ustawienia. 44

45 Advanced > Parental Control URL Block - Filtr stron internetowych uŝywany jest aby zablokować komputerom w sieci lokalnej dostęp do wybranych stron poprzez adres URL. URL (ang. Uniform Resource Locator) oznacza format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Jeśli część adresu URL zawiera blokowane słowo strona do której się odnosi nie zostanie wyświetlona. URL wpisz słowa lub adresy URL, które mają być niedostępne. URL zawierający te słowa będzie blokowany. 45

46 Domain Block - blokowanie domen uŝywane jest aby uniemoŝliwić komputerom w sieci lokalnej łączenie z wybranymi domenami w Internecie. Domain - podaj domeny do których dostęp ma być zabroniony. 46

47 Advanced > Firewall Zapora (firewall) pozwala kontrolować, które pakiety mogą być przepuszczone przez router, chroniąc twoją sieć. Firewall pomaga chronić Twoją sieć przed atakami tj. DoS (Denial of Service atak polega na zalewaniu sieci (ang. flooding) nadmiarową ilością danych mających na celu wysycenie dostępnego pasma), skanowaniem portów. DoS Protection - Wybierz Enable aby włączyć lub Disable aby wyłączyć ochronę przed DoS SYN Flooding checking ICMP Redirection checking 47

48 Port Scan Protection - Wybierz Enable aby włączyć lub Disable aby wyłączyć ochronę. FIN/URG/PSH attack Xmas Tree attack Null Scan attack SYN/RST attack SYN/FIN attack Service Filtering wybierz które usługi przychodzące z sieci zewnętrznej mają być blokowane Ping from External Network Telnet from External Network FTP from External Network DNS from External Network IKE from External Network RIP from External Network DHCP from External Network ICMP from External Network 48

49 Advanced > RIP RIP protokół routingu oparty na zestawie algorytmów wektorowych, słuŝących do obliczania najlepszej trasy do celu. Wybierz Enabled aby włączyć. Protocol wybierz wersję protokołu RIP której chcesz uŝywać Direction wybierz który ruch ma być routowany protokołem RIP In wchodzący, Out wychodzący, Both wchodzący i wychodzący. Kliknij Apply, aby wprowadzić zmiany 49

50 Advanced > ADSL Modulation Type wybierz typ połączenia ADSL 50

51 Advanced > ATM VCC PVC (Permanent Virtual Connection) stałe połączenia wirtualne. VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Virtual Circuit wybierz Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony) WAN Settings wybierz z listy Dynamic IP Address Static IP Address PPPoE/PPPoA Bridge Mode 51

52 Advanced > QoS QoS Engine - Quality of Service Engine poprawia szybkość działania aplikacji internetowych/gier sieciowych poprzez nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć. Domyślnie QoS Engine jest wyłączony i priorytety przyznawane są aplikacjom automatycznie. IGMP Proxy/Snooping None - brak PortMapping QoS Port Mapping wybierz port Priority wybierz priorytet (1-najwyŜszy) Bandwidth wybierz szerokość pasma IP QoS Informacje QoS zawarte w nagłówkach pakietów IP będą uŝywane do zarządzania priorytetami. 52

53 PVC stałe połączenia wirtualne. Bandwidth ustaw szerokość pasma (.kbps) Classified by wybierz Disable, ToS, Application lub User Define. 53

54 Advanced > Wireless Management Access List Zaznacz Enable aby włączyć Allow/Deny pozwól/zabroń na dostęp do sieci bezprzewodowej MAC Address adres MAC Urządzenia którego dana reguła ma dotyczyć Add kliknij aby dodać Associated stations wyświetla listę urządzeń bezprzewodowych aktualnie podłączonych do routera. Kliknij Ban Station aby odłączyć wybrane urządzenie. Multiple SSID router DSL-G624T umoŝliwia obsługę do 4 SSID Secondary SSID - kolejna nazwa SSID VLAN ID Nazwa sieci VLAN Priority - priorytet Wireless Distribution System opcja ta umoŝliwia prace routera w jednym z 3 trybów: Bridge Repeater Crude 54

55 Advanced > Wireless performance Beacon Period pakiety (sygnał radiowy)wysyłane przez Access Point w celu synchronizacji sieci. Fragmentation Threshold próg fragmentacji określa czy pakiety będą fragmentowane. Przy ustawieniu 2346 bajtów, pakiety dłuŝsze będą dzielone przed transmisją. 55

56 DTIM Periodl - czas, w którym pakiety DTIM będą rozsyłane do komputerów klienckich, informująca o pojawieniu się danych, które będą do nich przesłane. Hidden SSID ukrywanie SSID, zaznacz aby włączyć Antenna Transmit Power pozwala ustawić siłę nadawczą anteny RTS Theshold Wartość domyślna 2347 powinna pozostać niezmieniona. Niewielkie zmiany dozwolone są w przypadku wykrycia niezgodności w przesyłaniu danych. Frag Treshold - Wartość domyślna 2346 powinna pozostać niezmieniona. Niewielkie zmiany dozwolone są w przypadku wykrycia niezgodności w przesyłaniu danych. b/g Mode wybierz jedną opcji: g Only -wybierz gdy wszystkie urządzenia u sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu g. - Mixed g and b wybierz gdy urządzenia w sieci bezprzewodowej uŝywają standardów b i g b Only - wybierz gdy wszystkie urządzenia u sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu b. User Isolation zaznacz Enable aby włączyć QoS Support - zaznacz Enable aby włączyć Kliknij Apply aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. 56

57 Tools > Admin Na tej stronie administrator moŝe zmienić nazwę oraz hasło dla Admin/Administratora i User/UŜytkownika. Konto Admin posiada pełne prawa dostępu, moŝe zarówno wprowadzać jak i sprawdzać ustawienia, z konta User moŝna tylko odczytywać dane. Modify Admin Password zmiana ustawień konta Administratora New/Confirm Password hasło dla Administratora WebPort numer portu prze który moŝna uzyskać dostęp do routera Modify User Password zmiana ustawień uŝytkownika New/Confirm Password hasło dla uŝytkownika 57

58 Tools > Admin >Remote Web/Telnet/SSH Management State wybierz Enaled aby włączyć daną usługę IP Address podaj adres IP dla danego połączenia Netmask maska podsieci Kliknij Apply (Zastosuj) 58

59 Tools > System Save Settings to Local Hard Drive Kliknij, aby zapisać bieŝące ustawienia routera na dysku lokalnym Load Settings from Local Hard Drive Kliknij Browse alby przeglądać dysk lokalny w poszukiwaniu pliku z ustawieniami, następnie kliknij Load aby załadować. Save Settings and Reboot the System zapisz ustawienia i uruchom ponownie. Restore to Factory Default Settings Kliknij Restore aby przywrócić ustawienia domyślne. 59

60 Tools > Misc Ping Test polecenie Ping uŝywane jest w celu sprawdzenia, czy komputer jest dostępny w sieci. Wpisz adres IP hosta który ma być sprawdzony, następnie kliknij Ping. 60

61 Rozwiązywanie problemów Jeśli nie chcesz, by komputer PC miał statyczny adres IP, to musisz go tak skonfigurować, aby wysyłał do bramy Ŝądanie otrzymania adresu IP. Kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć. Na karcie Konfiguracja wybierz pozycję z protokołem TCP/IP i posiadaną kartą sieciową. Jeśli nie ma takiej pozycji, zainstaluj protokół TCP/IP. Kliknij przycisk Właściwości. Na karcie Adres IP zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. 61

62 Kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się pytanie o zrestartowanie komputera, kliknij przycisk Tak. Sprawdzanie konfiguracji IP komputera Do dyspozycji są dwa bardzo dobre narzędzia do sprawdzania konfiguracji IP komputera (adresu MAC i bramy domyślnej). WINIPCFG (Windows 95/98) W systemie Windows 95/98 kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom i wpisz winipcfg. W poniŝszym przykładzie komputer ma adres IP , a domyślna brama znajduje się pod adresem Adresem domyślnej bramy powinien być adres routera. W systemach Windows 95/98 adres MAC jest określany mianem adresu adaptera. Uwaga: Polecenie winipcfg moŝna równieŝ wpisać w wierszu poleceń systemu DOS. 62

63 IPCONFIG (Windows 2000/NT/XP) W wierszu poleceń wpisz ipconfig i naciśnij Enter. Zostaną wyświetlone następujące informacje o konfiguracji IP komputera. Przypisywanie statycznego adresu IP Uwaga: Bramy dla uŝytkowników prywatnych oraz routery szerokopasmowe automatycznie przypisują komputerom w sieci adresy IP, korzystając z technologii DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W przypadku bramy lub routera obsługującego protokół DHCP nie trzeba więc przypisywać statycznego adresu IP. Jeśli wykorzystywana brama lub router nie obsługuje protokołu DHCP albo konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP, naleŝy postępować według następującej procedury: Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenia lokalne. Wybierz Właściwości. Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij przycisk Właściwości. 63

64 W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) wybierz opcję UŜyj następującego adresu IP. Wprowadź adres IP oraz maskę podsieci. Adresy IP komputerów w sieci muszą zawierać się w tym samym przedziale. Na przykład jeśli jeden komputer ma adres , to pozostałe powinny mieć adresy kolejne, tj i Maska podsieci musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Wprowadź adresy serwerów DNS. Adresy serwerów DNS moŝna uzyskać od operatora Internetu. Kliknij przycisk OK. Przypisywanie adresu IP zostało zakończone. Jeśli korzystasz z bramy lub routera obsługującego protokół DHCP, to nie musisz przypisywać statycznego adresu IP. 64

65 Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 moŝna znaleźć w Internecie, np. pod adresem i Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie. Kiedy pojawi się powyŝsze okno, kliknij przycisk Dalej. 65

66 Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniŝszym oknie: Kliknij przycisk Dalej. W pokazanym poniŝej oknie wybierz opcję, która najlepiej opisuje posiadany komputer. Jeśli komputer jest połączony z Internetem przez bramę lub router, wybierz opcję drugą, tak jak na poniŝszym rysunku. Kliknij przycisk Dalej. 66

67 Wprowadź Opis komputera oraz Nazwę komputera (opcjonalnie). Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej. 67

68 Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany. Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. MoŜe to potrwać kilka minut. 68

69 W pokazanym poniŝej oknie wybierz najbardziej odpowiednią opcję. W poniŝszym przykładzie wybrano opcję Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie wykorzystany do skonfigurowania kaŝdego komputera pracującego w tej sieci. Kliknij przycisk Dalej. WłóŜ dyskietkę do napędu (w tym przypadku oznaczonego literą A). W razie potrzeby sformatuj dyskietkę i kliknij przycisk Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki. Po zakończeniu działania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posłuŝy do uruchomienia tego samego kreatora na kaŝdym z komputerów sieci. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. 69

70 Odczytaj informacje zamieszczone w poniŝszym oknie, a następnie kliknij Zakończ, co spowoduje zakończenie działania Kreatora konfiguracji sieci. W celu zastosowania nowych ustawień naleŝy zrestartować komputer. W tym celu w następnym oknie kliknij przycisk Tak. W ten sposób zakończona została konfiguracja tego komputera. W następnej kolejności na wszystkich pozostałych komputerach w tej sieci naleŝy uruchomić program zapisany na Dysku konfigurowania sieci. Po zakończeniu tej procedury nowa sieć jest gotowa do pracy. 70

71 Nadawanie nazwy komputerowi W celu nadania nazwy komputerowi naleŝy wykonać następujące czynności: W systemie Windows XP: Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer. Kliknij Właściwości. W oknie Właściwości systemu wybierz kartę Nazwa komputera. MoŜesz takŝe wprowadzić Opis komputera. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne. Aby zmienić nazwę komputera i dołączyć go do domeny, kliknij przycisk Zmień. 71

72 W wyświetlonym oknie wprowadź Nazwę komputera. Zaznacz opcję Grupa robocza i wpisz nazwę tej grupy. Wszystkie komputery w sieci muszą naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows XP/2000 Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia lub kliknij Start > Uruchom i w wyświetlonym oknie wpisz słowo cmd. Kliknij przycisk OK. 72

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE.

W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE. bintec VPN Access 5 VPN - połączenie dwóch lokalizacji z wykorzystaniem protokołu PPTP z silnym szyfrowaniem 3DES Routery Bintec oferują profesjonalną implementację protokołu IPSec dla realizacji połączeń

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo