Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S7-1200 i S7-300/400"

Transkrypt

1 SIMATIC S w przykładach SIMATIC S w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje

2 Przykład 2 Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400

3 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/ Realizowane zadanie 1.1. Zadanie Przez sieć Ethernet należy przesyłać dane między sterownikami S i S /400. Zadanie A Należy przesłać dane o ustalonej długości między sterownikami S CPU oraz S7-300 CPU ze zintegrowanym interfejsem Ethernet. Zadanie B Należy przesłać dane o dynamicznie zmiennej długości zawarte w tablicy pomiędzy S CPU i S7-300 CPU przez procesor komunikacyjny Ethernet (CP) Warianty komunikacji Bloki i protokoły komunikacyjne Do komunikacji przez zintegrowany w CPU interfejs Ethernet sterowników S i S7-300/400 oferują bloki komunikacyjne T: TCON, TSEND, TRCV oraz TDISCON (z ręcznym łączeniem i rozłączaniem) Ponadto sterownik S oferuje także bloki komunikacyjne T ze zintegrowanym łączeniem i rozłączaniem: TSEND_C i TRCV_C Do otwartej komunikacji przez Ethernet CP sterownik S7-300/400 oferuje bloki komunikacyjne T: AG_SEND i AG_RECV Przy przesyłaniu danych między S i S7-300/400 są obsługiwane następujące protokoły ethernetowe: natywny TCP ISO-on-TCP (transmisja z dynamiczną długością danych) Przesyłane dane mogą być adresowane do bloków komunikacyjnych w sposób: bezwzględny lub symboliczny. Sposób rozwiązania zadania A Bloki i protokoły komunikacyjne Transmisja przez zintegrowany interfejs sterownika S7-300 CPU powinna używać: bloków komunikacyjnych T z ręcznym zarządzaniem połączeniem (TCON, TSEND, TRCV, TDISCON) protokołu TCP z bezwzględnym adresowaniem danych między S i S Konfiguracja demonstracyjna 76

4 1. Realizowane zadanie Konfigurację przykładową dla zadania A przedstawiono na rysunku 1.1. Dwa komunikujące się ze sobą CPU oraz jednostka programująca z zainstalowanym oprogramowaniem STEP7 Basic V10.5 (do programowania sterownika S7-1200) oraz oprogramowaniem STEP7 V5.4 (do programowania sterownika S7-300) są dołączone do przełącznika CSM 1277 za pomocą kabli ethernetowych. Lista komponentów jest zamieszczona w rozdziale 1.3. Rys Sposób rozwiązania zadania B Bloki i protokoły komunikacyjne Transmisja przez procesor komunikacyjny (CP) sterownika S7-300 powinna używać: bloków komunikacyjnych T z zintegrowanym zarządzaniem połączeniem (TSEND_C, TRCV_C) po stronie S7-1200, bloków komunikacyjnych CP (AG_SEND, AG_RECV) po stronie S7-300, protokołu ISO-on-TCP z dynamicznie zmiennymi, symbolicznie adresowanymi danymi między S i S

5 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Konfiguracja demonstracyjna Konfigurację przykładową dla zadania B przedstawiono na rysunku 1.2. Urządzenia CPU1214C, CP343-1 oraz jednostka programująca z zainstalowanym oprogramowaniem STEP7 Basic V10.5 (do programowania sterownika S7-1200) oraz oprogramowaniem STEP7 V5.4 (do programowania sterownika S7-300) są dołączone do przełącznika CSM 1277 za pomocą kabli ethernetowych. Lista komponentów jest zamieszczona w rozdziale 1.3. Rys Lista komponentów W przedstawionej aplikacji wykorzystano następujące komponenty: Tab Komponenty sprzętowe Komponent Liczba MLFB/nr katalogowy Uwagi POWER SUPPLY S PM EP1332-1SH71 COMPACT SWITCH MODULE CSM GK7277-1AA00-0AA0 S CPU1214C 1 6ES7214-1AE30-0XB0 DC/DC/DC PS V/5 A 1 6ES7307-1EA00-0AA0 CPU315-2 PN/DP, 256 KB 1 6ES7315-2EH13-0AB0 COMMUNICATION PROCESSOR CP GK7343-1EX20-0XE0 S7 MICRO MEMORY CARD, 8MB 1 6ES7953-8LP10-0AA0 PC/PG, with Ethernet card 1 RJ45 Ethernet patch cable 3 Standardowy lub Specjalizowany dostawca skrzyżowany S7-300, DIN RAIL, 480MM 1 6ES7390-1AE80-0AA0 Standard top-hat rail, 35 mm wide 1 do S

6 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Tab Standardowe komponenty programowe Komponent Liczba MLFB/nr katalogowy Uwagi STEP 7 BASIC V ES7822-0AA00-0YA0 STEP 7 V ES7810-4CC08-0YA5 z Service Pack 5 (download: siemens.com/ww/vie w/en/ ) Open communication wizard for STEP 7 V siemens.com/ww/view/en/ lub zawarty na STEP 7 V5.4 SP5 DVD 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji 2.1. Schemat połączeń Lista komponentów jest zamieszczona w rozdziale 1.3. Rys

7 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/ Komunikacja ethernetowa pomiędzy sterownikami S i S7-300 Bloki komunikacyjne T urządzenia S umożliwiają nawiązanie jednocześnie do 8 połączeń w sieci Ethernet. Warianty protokołu Bloki komunikacyjne T przeznaczone do komunikacji w sieci Ethernet obsługują następujące protokoły: Transport Connection Protocol (TCP): Identyfikacja partnera połączenia za pomocą adresowania portów. ISO Transport over TCP (ISO-on-TCP): Identyfikacja partnera połączenia za pomocą usługi Transport Service Access Points (TSAPs). Za pomocą obu protokołów możliwa jest transmisja do 8192 bajtów na jedno zadanie. Podstawowa różnica między tymi protokołami polega na tym, że protokół ISO- -on-tcp umożliwia przesyłanie danych o dynamicznie zmiennej ilości danych, natomiast protokół TCP pozwala przesyłać tylko dane o stałej długości. W następnych punktach są przedstawione mechanizmy funkcji służących do komunikacji przez sieć Ethernet pomiędzy sterownikami S i S7-300 na podstawie przykładowych zadań Komunikacja przez zintegrowany interfejs ethernetowy S7-300 (zadanie A) Przy komunikacji przez zintegrowany interfejs ethernetowy sterownika S7-300 są stosowane bloki komunikacyjne T z ręczną obsługą połączeń po stronie sterowników S i S Do wymiany danych przez bloki nadawczy (TSEND) lub odbiorczy (TRCV) wymagają one bloku TCON do nawiązania połączenia. Na rysunku 2.2 pokazano sposób realizacji komunikacji z ręczną obsługą połączeń przez zintegrowany interfejs ethernetowy S7-300-PN-CPU dla zadania A. Partner komunikacyjny po stronie S jest określony przez parametry bloku TCON w STEP 7 Basic V10.5. W tym miejscu następuje specyfikacja adresu IP, protokołu transmisji TCP oraz adresu portu partnera. Po stronie S7-300 partner połączenia jest specyfikowany za pomocą konfiguratora (open communication wizard). Dane połączenia: partner połączenia, wybór protokołu, ID połączenia, są określone w bloku danych połączenia (zaadresowanych poprzez parametr CONNECT w bloku TCON). Blok nadawania (TSEND), blok odbioru (TRCV) oraz blok rozłączania (TDISCON) otrzymują informację o połączeniu jedynie przez przypisanie parametru ID połączenia do odpowiedniego parametru wejściowego ID bloku danych połączenia. 80

8 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Sterownik S wysyła dane zaadresowane bezwzględnie (wskaźnik do adresu początkowego bloku danych + długość danych) przy użyciu protokołu TCP (identyfikacja partnera transmisji przez adres portu) do urządzenia S Na dodatnim zboczu sygnału REQ blok TCON próbuje nawiązać połączenie z partnerem transmisji (zdefiniowanym w bloku danych przez parametr CONNECT, o identyfikatorze ID). Połączenie jest nawiązywane zgodnie z zasadą serwer- -klient. Urządzenie S7-300 CPU pasywnie oferuje swoje usługi (serwer), a urządzenie S aktywnie żąda nawiązania połączenia (klient). Na dodatnim zboczu sygnału REQ blok TSEND wysyła zaadresowane bezwzględnie dane DATA do partnera transmisji o identyfikatorze ID (zdefiniowanym w bloku połączenia TCON przez parametr CONNECT). Bloki komunikacyjne T są wykonywane asynchronicznie. Oznacza to, że pierwsze transmitowane dane są chwilowo zapamiętywane. Do odbioru danych musi zostać uaktywniony blok TRCV (EN_R = 1). Opóźnienie momentu uaktywnienia względem początku nadawania skutkuje odbiorem jedynie ostatnio wysłanych danych. Blok TRCV odbiera i zapamiętuje dane w DATA (zaadresowane przez wskaźnik do adresu początku bloku danych o określonej długości) po zezwoleniu na odbiór (EN_R = 1) danych nadawanych przez partnera transmisji o identyfikatorze ID (określonym w bloku połączenia TCON za pomocą parametru CONNECT). Przy adresowaniu bezwzględnym danych za pomocą wskaźnika do adresu początku danych i ich długości, długość danych musi zostać dodatkowo wskazana Rys

9 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 przez parametr LEN zarówno w bloku nadawczym (TSEND), jak i odbiorczym (TRCV) po stronie S Dane wysyłane odpowiadają danym odbieranym po stronie S7-300, przy czym nadawanie i odbiór są inicjowane przez dodatnie zbocze sygnału REQ w bloku TSEND do S przy EN_R = 1 (blok TRCV). Na dodatnim zboczu sygnału REQ blok TDISCON zamyka połączenie z partnerem transmisji scharakteryzowanym przez parametr połączenia ID. Blok TDISCON musi być wykonany zarówno po stronie nadawania jak i odbioru Komunikacja przez procesor komunikacyjny S7-300 CP Ethernet (zadanie B) Przy komunikacji przez procesor komunikacyjny (CP) sterownika S7-300 stosowane są bloki komunikacyjne AG_SEND i AG_RECV. Po stronie S są wybrane bloki komunikacyjne T z zintegrowanym zarządzaniem połączeniem TSEND_C i TRCV_C. Poza funkcjami nadawania i odbioru zawierają one także funkcje służące do łączenie i rozłączania połączenia. Na rysunku 2.3 pokazano schemat komunikacji ethernetowej przez S7-300 CP z blokami komunikacyjnymi S z zintegrowanym zarządzaniem połączeniem dla zadania B. Sterownik S wysyła dane adresowane dynamicznie zgodnie z protokołem ISO-on-TCP (identyfikacja partnera komunikacji przez TSAP) do sterownika S Partner komunikacji po stronie S jest specyfikowany za pośrednictwem bloków TSEND_C i TRCV_C. Zdefiniowany jest tu adres IP, Rys

10 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji używany protokół ISO-on-TCP oraz przyporządkowanie TSAP partnera komunikacji. Po stronie S7-300 informacja o połączeniu Ethernet CP podlega konfiguracji w NetPro. Informacja o połączeniu (partner komunikacji, wybór protokołu oraz ID połączenia) jest pamiętana w bloku danych połączenia (zaadresowanym przez parametry CONNECT oraz ID). Połączenie po stronie S jest nawiązywane przez parametr CONT. Bloki AG_SEND i AG_RECV urządzenia S7-300 zawierają dane połączenia nawiązanego w wyniku zezwolenia EN. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia jest ono podtrzymywane. Na dodatnim zboczu sygnału REQ blok TSEND_C wysyła dane DATA o długości LEN do partnera komunikacji S7-300 (wyspecyfikowanego w bloku połączenia za pomocą parametru CONNECT). Blok AG_RECV odbiera i zapamiętuje w RECV (zaadresowanym przez wskaźnik do adresu początkowego bloku danych o danej długości tablicy) po zezwoleniu EN_R = 1 dane od partnera komunikacji o identyfikatorze ID (określonym w połączeniu generowanym przez NetPro). Dane do wysłania (SEND) są wybierane na podstawie parametru LEN określającego ich długość po stronie S7-300 i wysyłane przy ACT = TRUE (blok AG_SEND) do S7-1200, gdzie zostają odebrane przy EN_R = 1 (blok TRCV_C). Skrzynka danych DATA bloku odbioru TRCV_C sterownika S jest adresowana za pomocą wskaźnika do adresu początkowego bloku danych wraz z całkowitą długością tablicy. Połączenie komunikacyjne zostaje zakończone po zresetowaniu parametru CONT Konfiguracja bloków Następne dwie tablice zawierają przegląd zastosowanej konfiguracji bloków. W tabeli 2-1 są podane wszystkie parametry bloków komunikacyjnych T urządzenia S7-1200, a w tabeli 2.2 wyjaśniona jest konfiguracja bloków komunikacyjnych T i bloków procesora komunikacyjnego AG_SEND oraz AG_RECV urządzenia S Dalsze informacje: na temat bloków komunikacyjnych T urządzenia S można znaleźć w podręczniku systemowym pod symbolem lub w pomocy dla STEP 7 Basic V10.5, a temat bloków komunikacyjnych T urządzenia S7-300/400 można znaleźć w podręczniku systemowym i funkcji standardowych pod symbolem ID lub w pomocy dla STEP 7, na temat bloków procesora komunikacyjnego AG_SEND oraz AG_RECV można znaleźć w podręczniku programowania dla SIMATIC NET S7-CP pod symbolem ID lub w pomocy dla STEP 7. 83

11 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab Typ parametru Parametr Typ danych TCON TSEND TRCV TDISCON TSEND_ C TRCV_ C IN EN_R BOOL x x Gotowość do odbioru (EN_REQ = 1) REQ BOOL x x x x Wykonanie zadania (dodatnie zbocze) ID WORD x x x x ID połączenia (przypisanie danych transmisji przez parametr CONNECT) CONT BOOL x x Sterowanie połączeniem (0: zakończ, 1: nawiąż i podtrzymuj) LEN INT x x x x Długość danych w bajtach IN_OUT CONNECT ANY x x x Wskaźnik do opisu połączenia DATA ANY x x x x Obszar danych (dane do wysłania lub odebrane z adresem początku i ew. długością) COM_RST BOOL x x Restart połączenia (dodatnie zbocze) OUT DONE BOOL x x x x x Komunikat NDR BOOL x zakończenia (DONE/ NDR = 1) BUSY BOOL x x x x x x Komunikat zajętości (BUSY = 1) ERROR BOOL x x x x x x Komunikat błędu (ERROR = 1) STATUS WORD x x x x x Status bloku RCVD_ LEN Opis INT x x Długość odebranych danych w bajtach Tab Typ Typ AG_ AG_ parametru Parametr TCON TSEND TRCV TDISCON danych SEND RECV Opis IN EN_R BOOL x x Gotowość do odbioru (EN_REQ = 1) REQ BOOL x x x x Wykonanie zadania (dodatnie zbocze) ACT x Wykonanie zadania (ACT = 1) ID WORD x x x x ID połączenia (przypisanie danych transmisji przez parametr CONNECT) LADDR WORD x x Adres początkowy modułu LEN INT x x x x Długość danych w bajtach SEND ANY x Obszar danych nadawanych RECV ANY x Obszar danych odbieranych 84

12 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Typ parametru Parametr Typ danych TCON TSEND TRCV TDISCON AG_ SEND Zapisywanie parametrów wyjściowych AG_ RECV IN_OUT CONNECT ANY x x x Wskaźnik do opisu połączenia DATA ANY x x x x Obszar danych (dane do wysłania lub odebrane z adresem początku i ew. długością) OUT DONE BOOL x x x x x Komunikat gotowości NDR BOOL x (DONE = 1) BUSY BOOL x x x x x x Komunikat zajętości (BUSY = 1) ERROR BOOL x x x x x x Komunikat błędu (ERROR = 1) STATUS WORD x x x x x x Status bloku RCVD_ LEN LEN Parametry wyjściowe DONE/NDR, BUSY, ERROR, STATUS i RCVD_LEN/LEN są uaktualniane cyklicznie bez ich zapamiętywania. W celu sprawdzenia połączenia zalecane jest zapamiętanie tych parametrów. W przykładowych programach wykonanie funkcji zawartych w bloku jest kontrolowane przez ustawienie bitów kontrolnych w tablicach nadzoru lub tablicach zmiennych. Po pomyślnym przetworzeniu bloku zostaje on automatycznie zresetowany przez komunikat o gotowości (DONE lub NDR) w celu przygotowania do wykonania następnego zadania. Ponadto następuje inkrementacja licznika zliczającego pomyślne wykonania bloku komunikacyjnego. Może on zostać wyzerowany przez standardowy bit aktywny tylko w czasie jednego cyklu. Na rysunku 2.4 pokazano sposób resetowania bitu aktywacji TCON_REQ oraz inkrementowania licznika dla bloku komunikacyjnego TCON za pomocą komunikatu gotowości TCON_DONE. Taka sama konfiguracja jest używana w następujących blokach: TCON (S i S7-300) TSEND (S i S7-300) TDISCON (S i S7-300) TSEND_C (S7-1200) AG_SEND (S7-300) Wyzwolenie zadania nadawania dla bloku komunikacyjnego TSEND_C lub TSEND dla S lub S7-300 następuje na dodatnim zboczu sygnału. Inaczej jest w przypadku bloku nadawania AG_SEND interfejsu S7-300-CP, który jest wykonywany cyklicznie na wysokim poziomie. Dla sprawdzenia funkcji, jej wykonanie jest inicjowane dodatnim zboczem. Opis INT x Długość odebranych danych w bajtach x 85

13 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Rys Na rysunku 2.5 uwidoczniono włączanie bloku AG_SEND. Rys Rys

14 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji W odbiorniku pamiętana jest długość ostatnio odebranych danych przy uaktywnionym komunikacie gotowości i zliczane są wystąpienia tego komunikatu. Na rysunku 2.6 jest widoczna konfiguracja liczników długości danych ostatnio odebranych TRCV_NDR_RCVD oraz komunikatu gotowości w bloku TRCV (TRCV_COUNTER). Konfiguracja ta obowiązuje dla bloków: TRCV (S and S7-300) TRCV_C (S7-1200) AG_RECV (S7-300) 2.3. Transmisja danych S Bloki komunikacyjne S T zapewniają adresowanie bezwzględne lub symboliczne przesyłanych danych DATA Adresowanie bezwzględne Adresowanie bezwzględne bloków danych wymaga braku zaznaczenia właściwości Symbolic access only podczas tworzenia bloku PLC > Add new block oraz Data block (patrz rysunek 2.7). Przy adresowaniu bezwzględnym w parametrze DATA jest określany wskaźnik do adresu początkowego wraz z informacją o długości danych. Dla adresowania bezwzględnego istotne jest ustawienie parametru LEN = 0. Jest to możliwe albo Rys

15 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Rys bezpośrednio przez wskaźnik w bloku parametrów DATA, albo przy konfiguracji bloku (tutaj: TSEND_C_DB) w specyfikacji długości danych. Wprowadzona wartość jest następnie wykorzystana w reprezentacji wskaźnikowej. Protokół TCP umożliwia jedynie transmisję danych o ustalonej długości. Transmisja danych o długości dynamicznie zmiennej jest możliwa tylko za pomocą adresowania symbolicznego obsługiwanego przez protokół ISO-on-TCP Adresowanie symboliczne Przesyłanie danych adresowanych symbolicznie wymaga zgodności struktur w zakresie nadawania i odbioru. Ustawienia dotyczące bloków danych (Symbolic access only włączone lub nie) nie mają znaczenia przy adresowaniu symbolicznym. Na rysunku 2.9 widać, że blok danych do wysłania można wybrać przez podwójne kliknięcie i otwarcie przyciskiem menu wyboru nazw symbolicznych. Menu wyboru elementów uzyskuje się po wpisaniu kropki (.) za nazwą symboliczną bloku danych. Długość wysyłanych danych można zmieniać za pomocą parametru LEN. Wartość LEN długości danych można parametryzować w postaci wartości stałej lub zmiennej. Przy modyfikacji długości wyrażonej w bajtach (parametr 88

16 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Rys LEN) należy zapewnić transmisję tylko całych elementów. Gdy wartość LEN = 0 następuje przesłanie całego obszaru danych struktury lub tablicy wyspecyfikowanej w parametrze DATA. Przy transmisji tablic i struktur istnieje dodatkowa opcja dynamicznego definiowania długości w bloku nadawczym TSEND_C lub TSEND poprzez przypisanie parametrowi LEN wartości zmiennej. Należy wtedy wybrać wartość LEN = 0 w bloku odbiorczym TRCV_C lub TRCV. UWAGA Przy transmisji struktur danych (typ danych STRUCT) z dynamiczną długością danych i wykorzystaniem protokołu ISO-on-TCP, obszarem odbioru (parametr DATA bloku odbiorczego TRCV lub TRCV_C) powinien być blok danych bez włączonej właściwości Symbolic Access Only. 89

17 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/ Konfiguracja połączenia Dla bloków komunikacji ethernetowej niezbędne są następujące informacje przekazywana do sterowników S i S7-300: adres IP partnera, wybrany protokół (TCP lub ISO-on-TCP), identyfikator punktu dostępowego (port lub TSAP). Po ich dostarczeniu, bloki komunikacyjne są generowane przez narzędzia pomocnicze. Poniżej wyjaśniono konfigurację połączenia na przykładach programowych Zadanie A W zadaniu A bloki komunikacyjne T z ręczną konfiguracją połączenia służą do wymiany danych pomiędzy sterownikami S i S7-300 z wykorzystaniem protokołu TCP. Informacja o połączeniu jest zapamiętywana w bloku danych i przekazywana do bloku połączenia TCON. Każdej konfiguracji połączenia jest przyporządkowany identyfikator ID, który służy do identyfikacji odpowiedniego bloku danych połączenia przez bloki komunikacyjne TSEND, TRCV oraz TDISCON. Sterownik S Konfiguracja parametrów połączenia po stronie S jest dokonywana w polu właściwości bloku połączenia TCON. Na rysunku 2.10 pokazano konfigurację parametrów połączenia. Rys

18 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Partner połączenia (S7-300 CPU) jest wybrany jako Unspecified. W polu adresu wprowadź adres IP interfejsu S7-300 PN-CPU, który był wybrany przy konfiguracji sprzętowej w STEP 7 (w przykładzie: ). Jako typ połączenia wybierz protokół TCP. Wybierz S jako aktywnego partnera połączenia i przypisz numer portu partnera w polu Address details (w przykładzie: 2000). Dodatkowo możesz dowolnie wybrać nazwę symboliczną bloku danych w polach Connection Data i Connection ID. Następuje automatyczna konfiguracja wejść ID oraz CONNECT bloku TCON. Wprowadź wybrany ID połączenia jako parametr wejściowy ID bloków komunikacyjnych TSEND, TRCV i TDISCON urządzenia S Ustala to zależność między blokiem danych i tym partnerem połączenia. Sterownik S7-300 CPU W programie STEP 7 V5.4 SP5 jest dostępny asystent otwartej komunikacji (OC wizard) służący do konfiguracji parametrów konfiguracji parametrów połączenia przez S7-300 CPU. Tab W oknie SIMATIC Manager zaznacz folder Blocks w obszarze S7-Program i otwórz OC Wizard kilknięciem prawego klawisza myszy 91

19 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 2. OC Wizard wyszuka istniejące bloki danych połączenia dla otwartej komunikacji i pokaże wyniki szukania. Potwierdź wyświetlone wyniki za pomocą OK 3. Utwórz nowe połączenie wybierając New i Next 92

20 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Tab cd. 4. Wybierz wariant protokołu TCP native i kliknij NEXT > 5. Wybierz Only communication partner A shall be configured i kliknij NEXT > 93

21 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 6. Przypisz połączeniu określoną nazwę. W celu ustalenia połączenia wybierz partnera A połączenia (S7-300) jako Passive. Przypisz adres IP partnera B połączenia (S7-1200). Wybierz interfejs używany przez S7-300 CPU 7. Podaj ten sam numer portu ASCII dla S7-700 CPU, co przy konfiguracji połączenia dla S (patrz rysunek 2.2) 94

22 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Tab cd. 8. Wstaw dowolny DB jako nazwę bloku danych połączenia (w przykładzie: DB1) 9. Kliknij Next > aby potwierdzić wyświetlane połączenia 95

23 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 10. Potwierdź raport kompilacji za pomocą Finish i następne okno przez Yes 11. Struktura danych połączenia wygenerowanego bloku danych DB1 zaczyna się od nazwy symbolicznej OUCW_1. Jako adres danych połączenia wstaw DB1.OUCW_1 w polu parametru CONNECT bloku połączenia TCON. Skonfiguruj wejście ID za pomocą przypisanego ID połączenia W#16#1 96

24 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Zadanie B W zadaniu B dane pomiędzy S i S7-300 są wymieniane za pośrednictwem protokołu ISO-on-TCP, bloków komunikacyjnych S z zintegrowanym zarządzaniem połączeniem oraz bloków komunikacyjnych S7-300 Ethernet CP. Po stronie S informacja o połączeniu jest pamiętana w bloku danych i przekazywana do bloków TSEND_C i TRCV_C. Po stronie S7-300 połączenia są tworzone w konfiguracji sieci NetPro programu STEP 7 V5.4 i przekazywane do bloków AG_SEND oraz AG_RECV przez menu wyboru połączenia. Sterownik S Konfiguracja parametrów połączenia po stronie S jest wprowadzana przez okna właściwości bloków komunikacyjnych TSEND_C względnie TRCV_C. Na rysunku 2.11 pokazano konfigurację parametrów połączenia dla bloku nadawania TSEND_C. Partner połączenia (S7-300 CPU) jest wybrany jako Unspecified W polu adresu wprowadź adres IP interfejsu S7-300 CP taki, jak przy konfiguracji sprzętowej w STEP 7 (w przykładzie: ). Jako typ połączenia wybierz protokół ISO-on-TCP. Wybierz S jako aktywnego partnera połączenia i przypisz wartości TSAP w polu Address details dla S (local) i partnera S Rys

25 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Ponadto możesz dowolnie wybrać nazwę symboliczną bloku danych w polu Connection data. Konfiguracja wejścia bloku CONNECT jest dokonywana automatycznie wraz z symboliczną nazwą bloku danych połączenia. Przy przypisywaniu wartości ID połączenia upewnij się, że każdy numer występuje w projekcie tylko jeden raz. W celu przypisania bloku danych połączenia blokowi odbiorczemu TRCV_C, po prostu przenieś wybraną nazwę symboliczną PLC_1_Connection_DB_2 do parametru CONNECT (patrz rysunek 2.12). Rys Interfejs komunikacyjny S7-300 CP Konfiguracja S7-300 CP jest dokonywana w konfiguracji sieciowej NetPro programu STEP 7 V5.4. Tab Otwórz NetPro w oknie SIMATIC Manager przyciskiem Configure network 98

26 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Tab cd. 2. Zaznacz CPU w NetPro i utwórz nowe połączenie New Connection w pozycji menu Insert 3. Jako typ połączenia wybierz ISO-on-TCP i potwierdź OK 99

27 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 4. Przypisz określoną nazwę połączenia w General Information i przejdź do zakładki Addresses. 5. Wprowadź adres IP dla S i wybierz przypisanie TSAP jak na rysunku 2.11 (Local = S7-300, Remote = S7-1200). Potwierdź wpisane dane kliknięciem OK 6. Utworzone połączenie będzie widoczne w NetPro po podświetleniu CPU 100

28 2. Rozwiązanie zadania automatyzacji Tab cd. 7. Zaznacz całą stację w NetPro, zapisz i skompiluj konfigurację sieciową, a następnie załaduj ją do sterownika 8. Przy wywołaniu bloków komunikacyjnych AG_SEND i AG_RECV CP możesz wybrać utworzone połączenie zaznaczając parametr D lub LADDR kliknięciem prawym klawiszem w utworzonym połączeniu 9. Następnie wybierz żądane połączenie i potwierdź OK 101

29 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/ Konfiguracja 3.1. Instalacja i okablowanie sprzętu (zadania A i B) Tab Nr Instrukcja Uwaga/rysunek 1. Zamontuj moduły S na standardowej szynie montażowej Patrz tabela Zamontuj moduły S7-300 na szynie S7-300 DIN Połącz CP złączem magistrali zawartym w dostarczonym zestawie z magistralą modułu CPU 315-2PN/DP 3. Połącz kablami Ethernet RJ45 sterowniki, procesor komunikacyjny (CP) i jednostkę Patrz rozdział Schemat połączeń programatora z przełącznikiem CSM Połącz wszystkie zaciski masy z uziemieniem Patrz rozdział Schemat połączeń 5. Połącz sterownik CPU 1214C i przełącznik CSM 1277 z zasilaczem 24 V DC PM1207 Patrz rozdział Schemat połączeń 6. Połącz sterownik CPU 315-2PN/DP i CP341-1 z zasilaczem 24 V PS 307 Patrz rozdział Schemat połączeń 7. Połącz zasilacze PM1207 i PS 307 z siecią zasilającą 230 V AC Patrz rozdział Schemat połączeń 8. Wstaw MICRO MEMORY CARD do gniazda w CPU 315-2PN/DP Patrz tabela Zainstaluj STEP 7 BASIC V10.5 w jednostce programatora Patrz tabela Zainstaluj STEP 7 V5.4 w jednostce programatora Patrz tabela Zainstaluj Service Pack 5 dla STEP 7 V5.4 w jednostce programatora Patrz tabela Zainstaluj OC Wizard dla STEP 7 V5.4 w jednostce programatora Patrz tabela Konfiguracja sprzętu/sieci (zadania A i B) Przypisanie IP PG/PC Jednostka programatora PG/PC musi mieć przypisany adres IP należący do tej samej podsieci co moduły CPU lub CP. Można to osiągnąć wybierając Obtain an IP address automatically na karcie sieciowej. Odpowiedni adres IP zostanie wtedy ustalony przez oprogramowanie STEP 7 BASIC lub STEP 7. Aby uzyskać adres IP automatycznie dla karty sieciowej w systemie operacyjnym Windows XP, postępuj zgodnie z tabelą

30 3. Konfiguracja Tab W Panelu Sterowania Windows otwórz Network Connections 2. Zaznacz używaną kartę sieciową i otwórz okno właściwości kliknięciem prawym klawiszem myszy 103

31 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 3. Wybierz element Internet Protocol (TCP/IP) i otwórz jego właściwości 4. Wybierz Obtain an IP address automatically. Wybierz Obtain DNS server address automatically. Kliknij OK, aby potwierdzić ustawienia 104

32 3. Konfiguracja Załadowanie projektu Sposób załadowania projektu pokazano na przykładzie kodu dla zadania A (CE- -X18A_S7-1200_S7-300_CPU.zip). Postępuj analogicznie dla zadania B (CE- -X18B_S7-1200_S7-300_CP.zip). Rozkompresuj program przykładowy CE-X18A_S7-1200_S7-300_CPU.zip w dowolnym katalogu na dysku. Po rozkompresowaniu zostają utworzone dwa katalogi: S (zawiera projekt dla S7-1200) S7-300 (zawiera projekt dla S7-300) Tab Ładowanie projektu do sterownika S W Windows Explorerze przejdź do pliku projektu S7-1200_S7-300_ CPU.ap10 i otwórz go podwójnym kliknięciem 2. Projekt zostanie otwarty w STEP 7 BASIC. Otwórz widok projektu 105

33 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 3. Zaznacz folder PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/ DC] i załaduj cały projekt do sterownika przez Download to device > All 4. Wybierz używaną kartę sieciową. Zezwól na wyświetlanie wszystkich dostępnych urządzeń. Zaznacz sterownik S i kliknij przycisk Load 106

34 3. Konfiguracja Tab cd. 5. Połączenie będzie możliwe, gdy PG/PC ma adres IP z tej samej podsieci co sterownik. Aby przypisać odpowiedni IP potwierdź komunikat przez Yes 6. Następuje potwierdzenie przypisania adresu IP komputera PG/ PC. Zamknij komunikat potwierdzając OK 7. Zezwól na załadowanie projektu. Kliknij przycisk Load 8. Po przeniesieniu wszystkich bloków programu do sterownika otworzy się okno Download result. Zaznacz pole Start all aby ustawić sterownik w trybie Run. Zakończ ładowanie klikając Finish 107

35 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab Ładowanie projektu do sterownika S Otwórz SIMATIC Manager 2. Kliknij przycisk Open Project 3. Wciśnij przycisk Browse Przejdź do folderu, w którym znajduje się rozkompresowany przykładowy projekt i podświetl projekt S Potwierdź otwarcie projektu przez OK 108

36 3. Konfiguracja Tab cd. 5. SIMATIC Manager otwiera projekt S Zaznacz stację SIMATIC 300(1). Zezwól na załadowanie całego projektu klikając prawym klawiszem PLC > Download 6. Jeżeli CPU nie ma jeszcze przypisanego adresu IP, pojawi się okno z komunikatem informującym o tym i propozycją wpisania adresu węzła. Potwierdź informację przyciskiem OK. W następnym oknie kliknij Cancel 109

37 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 7. Otwiera się okno wyboru adresu węzła. Kliknij View aby wyświetlić dostępne węzły 8. Podświetl S7-300 CPU z listy dostępnych węzłów (identyfikacja przez adresy MAC). Potwierdź przyciskiem OK 110

38 3. Konfiguracja Tab cd. 9. Potwierdź przypisanie adresu IP przyciskiem Yes 10. Ustaw CPU w trybie RUN Tryb online Aby móc monitorować i kontrolować komunikację, jednostka PG/PC musi przejść do trybu online na S oraz S7-300 przez tablicę nadzoru/zmiennych. Tab Aktywacja trybu online w S Otwórz Watch tables_1 w drzewie projektu STEP 7 Basic dla sterownika PLC_1 > Watch tables 111

39 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 2. Uaktywnij tablicę nadzoru przyciskami Go online oraz Monitor all Tab Aktywacja trybu online w S W SIMATIC Manager otwórz tablicę zmiennych dla project name > station name > CPU > block container Blocks otwórz tablicę zmiennych VAT_1 2. Uaktywnij tablicę zmiennych przyciskiem Watch variable 112

40 3. Konfiguracja 3.3. Komunikacja przez zintegrowany port PLC Ethernet w S7-300 (zadanie A) Tab Sterowanie blokami komunikacyjnymi 1. Początkowo wszystkie bloki komunikacyjne w: S (lewa tablica nadzoru Watch table_1), S7-300 (prawa tablica zmiennych VAT_1), są w stanie hex 7000 (no current job processing). Elementy bloków odbiorczych DB9 (S7-300) i DB7 (S7-1200) zawierają wartości początkowe 2. Zezwól na ustanowienie połączenia po stronie S7-1200: TCON_REQ przez kliknięcie prawym klawiszem Modify > Modify to 1 113

41 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 3. Bit TCON_BUSY jest ustawiony i blok połączenia TCON ma teraz status hex 7002 (connection is being established) 4. Po stronie S7-300 także ustaw parametr połączenia TCON_REQ klikając prawym klawiszem Modify Address to 1 114

42 3. Konfiguracja Tab cd. 5. Po zakończeniu krótkiej fazy synchronizacji następuje ustanowienie połączenia. Komunikat o gotowości bloku połączenia jest ustawiany na jeden cykl. Zawartość licznika połączenia TCON_COUNTER jest zwiększana o jeden. Bity zadania połączenia TCON_REQ są resetowane. Status połączenia TCON_ STATUS ponownie przyjmuje wartość hex Uruchom zadanie nadawania po stronie S przez ustawienie TSEND_REQ kliknięciem prawym klawiszem myszy na Modify > Modify to 1 7. Dane nadawane są zapisywane w pamięci podręcznej. Zawartość licznika zadania nadawania TSEND_COUNTER jest zwiększana o jeden. Bit TSEND_REQ zadania nadawania jest resetowany 8. Po stronie S7-300 ustaw zezwolenie na odbiór TRCV_ EN_R przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na Modify Address to 1 115

43 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 9. Zawartość elementów bloku nadawania S Source jest zapisana w S7-300 w obszarze odbioru DB9. Zawartość licznika odbioru TRCV_COUNTER jest zwiększana o jeden. Parametr TRCV_NDR_ RCVD_LEN wskazuje 8 jako długość odebranych danych w bajtach. Sygnały sygnalizują gotowość do wykonania następnego zadania odbioru: TRCV_EN_R=TRUE TRCV_BUSY=TRUE TRCV_ STATUS=W#16# Zezwól na transmisję danych z S7-300 do S Tym razem najpierw ustaw gotowość do odbioru TRCV_ EN_R po stronie S Sygnały sygnalizują gotowość do odbioru po stronie S7-1200: TRCV_EN_R = TRUE TRCV_BUSY = TRUE TRCV_STATUS = Rozpocznij zadanie nadawania po stronie S7-300 przez ustawienie TSEND_REQ kliknięciem prawym klawiszem Modify Address to 1 116

44 3. Konfiguracja Tab cd. 13. Zawartość licznika nadawania S7-300 TSEND_COUNTER jest zwiększana o jeden. Zawartość bloku danych DB9 w S7-300 jest zapisana w bloku odbioru Destination S Parametr TRCV_NDR_ RCVD_LEN wskazuje 8 jako długość odebranych danych w bajtach. Zawartość licznika odbioru TRCV_COUNTER jest zwiększana o jeden 14. Zezwól przez TDISCON_REQ na rozłączenie połączenia po stronie S Zawartość licznika rozłączania S TDISCON_ COUNTER jest zwiększana o jeden. Ponieważ bloki odbiorcze TRCV po stronie S i S7-300 są nadal gotowe do odbioru, TRCV będzie sygnalizować błąd połączenia (80A1 hex) po stronie rozłączanej (S7-1200) oraz TRCV po stronie, która jeszcze nie została odłączona (S7-300) będzie sygnalizować czasowy błąd połączenia (80C4 hex) 117

45 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 16. Aby całkowicie rozłączyć urządzenia, ustaw TDISCON_ REQ również po stronie S Zawartość licznika rozłączania S7-300 TDISCON_COUNTER jest zwiększana o jeden. Status błędu TRCV_STATUS zostanie zmieniony do wartości 80A1 hex 118

46 3. Konfiguracja 3.4. Komunikacja przez S7-300 Ethernet CP (rozwiązanie zadania B automatyzacji) Tab Sterowanie blokami komunikacyjnymi 1. Na początku bloki komunikacyjne mają następujący status: S (lewa tablica nadzoru Watch table_1) TSEND_C TRCV_C status hex 7000 (no current job processing). S7-300 (prawa tablica zmiennych VAT_1) AG_RECV (status hex 8180=No data available yet) AG_SEND (status hex 0000=No job in process) Elementy bloków odbiorczych DB100 (S7-300) i DB201 (S7-1200) zawierają wartości początkowe 2. Zezwól na ustanowienie połączenia dla zadania nadawania S > S7-300 po stronie S7-1200: TSEND_C_CONT kliknięciem prawym klawiszem myszy, Modify > Modify to Ponieważ AG_RECV jest automatycznie gotowy do odbioru po stronie S7-300 przez ustawienie EN, po stronie S jest sygnalizowane pomyślne nawiązanie połączenia: zawartość licznika TSEND_C_ COUNTER jest zwiększana o jeden, TSEND_C_STATUS = 7004 (hex) 4. Określ po stronie S liczbę transmitowanych bajtów: TSEND_C_LEN przez kliknięcie prawym klawiszem Modify > Modify to 1 119

47 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 5. Uaktywnij zadanie nadawania po stronie S7-1200: TSEND_C_REQ przez kliknięcie prawym klawiszem Modify > Modify to 1 6. Pierwszy bajt tablicy bloku do przesłania DB200.DBB0 w S jest przesłany do skrzynki odbiorczej DB100.DBB2 w S Sygnalizowana jest pomyślna transmisja: po stronie S7-1200: zawartość licznika TSEND_ C_COUNTER jest zwiększana o jeden; po stronie S7-300: zawartość licznika gotowości AG_RECV C60 jest zwiększana o jeden; AG_RECV_NDR_LEN zawiera długość odebranych danych w bajtach 7. Jako długość następnych danych do wysłania ustaw 3 bajty po stronie S7-1200: Wpisz 3 jako modyfikację wartości. Usuń zaznaczenie przy TSEND_C_REQ i TSEND_C_ CONT. Zaznacz TSEND_C_LEN, kliknij prawym klawiszem Modify > Modify now. Uaktywnij zadanie nadawania (powtórz krok 5) 120

48 3. Konfiguracja Tab cd. 8. Pierwsze 3 bajty tablicy bloku do przesłania Source w S zostają przesłane do skrzynki odbiorczej w S Sygnalizowana jest pomyślna transmisja: po stronie S zawartość licznika TSEND_ C_COUNTER jest zwiększana o jeden, po stronie S7-300 zawartość licznika gotowości AG_RECV C60 jest zwiększana o jeden, AG_RECV_NDR_LEN zawiera długość odebranych danych w bajtach 9. Następnie prześlij całą zawartość tablicy po stronie S7-1200: zmień TSEND_C_LEN przez kliknięcie prawym klawiszem Modify > Modify to 0, Uaktywnij zadanie nadawania (powtórz krok 5) 121

49 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 10. Kolejne 8 bajtów z tablicy bloku Source w S zostaje przesłanych do skrzynki odbiorczej w S Sygnalizowany jest pomyślny przebieg transmisji: po stronie S7-1200: zawartość licznika TSEND_C_COUNTER jest zwiększana o jeden, po stronie S7-300L zawartość licznika gotowości AG_RECV C60 jest zwiększana o jeden, AG_RECV_NDR_LEN zawiera długość odebranych danych w bajtach. UWAGA: w przypadku bloków nadawania S cała zawartość elementu DATA (tutaj tablica) jest transmitowana przy LEN=0. W przypadku bloków nadawania S7-300 przy LEN=0 nie są transmitowane żadne dane 11. Rozłącz połączenie transmisji danych S > S7-300 po stronie S7-1200: zmień TSEND_C_CONT przez kliknięcie prawym klawiszem Modify > Modify to 12. Sygnalizowane jest pomyślne rozłączenie po stronie S7-1200: zawartość licznika TSEND_C_ COUNTER jest zwiększana o jeden, TSEND_C_STATUS = 7000 (hex) 122

50 3. Konfiguracja Tab cd. 13. Zezwól na nawiązanie połączenia transmisji danych S7-300 > S po stronie S7-1200: zmień TRCV_C_CONT przez kliknięcie prawym klawiszem Modify > Modify to Sygnalizowane jest pomyślne rozłączenie po stronie S7-1200: zawartość licznika TRCV_C_ COUNTER jest zwiększana o jeden TRCV_C_STATUS = 7004 (hex) 15. Określ długość danych transmitowanych przez S7-300: ustal AG_SEND_LEN przez kliknięcie prawym klawiszem Modify Address to Uaktywnij zadanie nadawania po stronie S7-300: AG_SEND_ACT kliknięciem prawym klawiszem Modify Address to Sygnalizowane jest pomyślne przesłanie do bufora po stronie S7-300: zawartość licznika gotowości C70 dla bloku AG_SEND jest zwiększana o jeden 18. Uaktywnij gotowość do odbioru danych z bufora po stronie S7-1200: TRCV_C_EN_R przez kliknięcie prawym klawiszem Modify > Modify to 1 123

51 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/400 Tab cd. 19. Pierwszy bajt tablicy bloku danych DB100 w S7-300 zostaje przesłany do skrzynki odbiorczej DB201.DBB4 w S Po stronie S jest sygnalizowany pomyślny odbiór danych z bufora: zawartość TRCV_C_COUNTER jest zwiększana o jeden, TRCV_C_DONE_RCVD_LEN wskazuje długość odebranych danych. TRCV_C pozostaje w gotowości do odbioru: TRCV_C_EN_R=TRUE, TRCV_C_BUSY=TRUE, TRCV_C_STATUS=7002 (hex) 20. Jako długość następnych danych do wysłania wpisz 8 bajtów po stronie S7-300: wpisz 8 jako wartość AG_ SEND_LEN, kliknij prawym klawiszem TRCV_C_EN > Modify, uaktywnij zadanie nadawania (powtórz krok 16) 21. Kolejne 8 bajtów z tablicy bloku DB100 w S7-300 zostaje przesłanych do skrzynki odbiorczej w S Sygnalizowana jest pomyślna transmisja: po stronie S7-300: zawartość licznika gotowości AG_SEND C70 jest zwiększana o jeden, po stronie S7-1200: zawartość licznika TRCV_C_ COUNTER jest zwiększana o jeden, TRCV_C_DONE_RCVD_LEN pokazuje długość odebranych danych 124

52 3. Konfiguracja Tab cd. 22. Rozłącz połączenie transmisji danych S7-300 > S po stronie S7-1200: zmień TRCV_C_CONT przez kliknięcie prawym klawiszem Modify > Modify to Po stronie S jest sygnalizowane pomyślne rozłączenie: zawartość licznika TRCV_C_ COUNTER jest zwiększana o jeden, TRCV_C_STATUS = 7000 (hex) 125

53 Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S i S7-300/ Elementy programu W prezentowanym przykładzie są używane kody programów przedstawione w tabeli 4.1. Można je ściągnąć w postaci skompresowanej z miejsca, w którym znajduje się dokumentacja, a następnie otworzyć w opisanym programie. Tab Nr Nazwa pliku Zawartość 1. CE-X18A_S7-1200_S7-300_CPU.zip S S7-1200_S7-300_CPU.ap10 S7-300 S7-300_CPU_S CE-X18B_S7-1200_S7-300_CP.zip S S7-1200_S7-300_CP.ap10 S7-300 S7-300_CP_S Zadanie A. Plik ZIP zawiera projekt dla S i S7-300 do komunikacji przez zintegrowany interfejs ethernetowy w S7-300 PN CPU Zadanie B. Plik ZIP zawiera projekt dla S i S7-300 do komunikacji przez Ethernet CP S

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 9 Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika

Bardziej szczegółowo

Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 8 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200

Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 7 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Przedmowa Opis 1 SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Instrukcja użytkowania Budowa i elementy 2 sygnalizacji Komunikacja 3 Koncepcja pamięci 4 Montaż i podłączenie 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL Przewodnik Treningowy Sucosoft S 40 Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL 1 UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE! Przed rozpoczęciem instalacji należy: Odłączyć zasilanie od urządzenia.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7. Podr cznik Wydanie 3

SIMATIC S7. Podr cznik Wydanie 3 SIMATIC S7 Podstawy programowania w STEP 7 Podr cznik Wydanie 3 SIMATIC S7 Podstawy programowania w STEP 7 Warszawa 2010 Wydanie 3 Techniczne wskazówki bezpieczeństwa Podręcznik ten zawiera wskazówki,

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1 Wykorzystanie panelu operatorskiego rodziny SIMATIC HMI Basic Panels dr Włodzimierz Solnik, dr Zbigniew Zajda W poprzednim rozdziale przedstawiono przykład testujący wymianę danych w sieci Profibus DP

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Komunikacja systemów PACSystem RX7i w sieci lokalnej TCP/IP. Sterowniki programowalne. Podręcznik użytkownika

GE Fanuc Automation. Komunikacja systemów PACSystem RX7i w sieci lokalnej TCP/IP. Sterowniki programowalne. Podręcznik użytkownika GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Komunikacja systemów PACSystem RX7i w sieci lokalnej TCP/IP Podręcznik użytkownika GFK-2224-PL Czerwiec 2003 Ostrzeżenia, uwagi i informacje wykorzystane w

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Konfigurator internetowy konfigurowanie telefonu za pomocą komputera Konfigurator internetowy to interfejs internetowy telefonu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

B&R Automation Studio

B&R Automation Studio B&R Automation Studio Quick Start Document version: 1.0 PL 1 Spis treści: 1. Instalacja...4 1.1. Wymagania sprzętowe... 4 PVI RUNTIME... 4 PVI RUNTIME AND SERVER... 4 B&R AUTOMATION STUDIO... 5 1.2. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200 Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP FA361755 Wydanie 06/2006 11373547 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo