Sterowania rozproszone z wykorzystaniem standardu sieci przemysłowej ProfiNet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowania rozproszone z wykorzystaniem standardu sieci przemysłowej ProfiNet"

Transkrypt

1 Laboratorium Integracji Systemów i Sterowania Rozproszonego Sterowania rozproszone z wykorzystaniem standardu sieci przemysłowej ProfiNet Programowalne sterowniki logiczne S firmy Siemens Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział EAIiIB Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Maciej Rosół Kraków

2 1. Cel Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z przemysłowym protokołem sieciowym ProfiNet do budowy sieciowych i rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci poznają metody konfiguracji sterowników i rozproszonych modułów wejść/wyjść oraz sposoby wymiany danych pomiędzy węzłami sieci ProfiNet. Ponadto zapoznają się z rodziną sterowników Simatic S wyposażonych w cyfrowe i analogowe wejścia/wyjścia oraz środowiskiem programowym TIA Portal. Studenci będą realizować algorytmy pomiarowo sterujące, w których regulator uruchamiany jest na oddalonym sterowniku. Ponadto poznają efekty pojawiające się podczas tego typu sterowania np. opóźnienia w transmisji oraz utrata pakietów. 2. Stanowisko laboratoryjne Schemat blokowy stanowiska laboratoryjnego przedstawiono na rysunku 1. Obiekt sterowania stanowi model fizyczny układu inercyjnego drugiego rzędu. Sygnał sterujący VIn stanowi napięcie z zakresu (0 10) V. Sygnały pomiarowe VOut 1 i VOut 2 to wartości napięć z pierwszego i drugiego stopnia układu inercyjnego. System sterowania rozproszonego zbudowano z wykorzystaniem sterowników PLC typu S AC/DC/Rly firmy Siemens. Jako kanał komunikacyjny wykorzystano standard Ethernet 10 Base T/100 Base TX. Rysunek 1. Stanowisko laboratoryjne sieci ProfiNet UWAGA!!! Do zasilaczy impulsowych znajdujących się na stanowisku doprowadzono napięcie 230V/50Hz. Pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać, gdyż grozi to śmiercią lub trwałym kalectwem 2

3 Rys. Schemat blokowy stanowiska laboratoryjnego Rys. Oznaczenia modułów wchodzących w skład układu Sterownik Siemens S W układzie sterowania wykorzystano dwa sterowniki programowalne S AC/DC/RLY firmy SIEMENS. Sterowniki rodziny S znajdują zastosowanie w wielu systemach automatyki. Ich zalety takie jak zwarta konstrukcja, bogata lista rozkazów czy stosunkowo niska cena powodują, że stały się one znakomitym narzędziem, odpowiednim do małych i średnich aplikacji [1]. Widok płyty czołowej sterownika SIEMENS S przedstawiono na rysunku 2. 3

4 Rysunek 2. Sterownik PLC S firmy SIEMENS W skład jednostki centralnej sterownika (CPU) wchodzą moduły procesora, zasilacz oraz obwody wejściowe i wyjściowe umieszczone w jednej obudowie. Zaprogramowanie sterownika daje możliwość monitorowania procesu oraz sterowania urządzeniami wchodzącymi w skład aplikacji. Działanie CPU polega na monitorowaniu stanu wejść oraz sterowaniu wyjściami, na podstawie programu stworzonego przez użytkownika, który może zawierać prostą logikę, liczniki, czasomierze, a także skomplikowane operacje matematyczne oraz instrukcje służące do komunikacji z innymi, inteligentnymi urządzeniami. Komunikacja z innymi sterownikami PLC (np. z wykorzystaniem protokołów TCP/IP, S7 Connection) lub rozproszonymi modułami wejść/wyjść (PROFINET) jest możliwa, dzięki wyposażeniu jednostki centralnej w port PROFINET. Dostępne są również moduły komunikacyjne pozwalające na łączność poprzez interfejsy RS485 oraz RS232. Różne rodzaje jednostek centralnych pozwalają na dostosowanie sterownika do konkretnej aplikacji. Każdy sterownik PLC S pozwala na podłączenie do trzech urządzeń HMI (Human Machine Interface), przy czym ich liczba jest uzależniona od konkretnego typu panelu operatorskiego. Główne parametry jednostki CPU zastosowanej w opisywanym układzie sterowania przedstawia tabela 1. Tabela 1. Podstawowe parametry CPU 1214C. Parametr CPU 1214C Pamięć robocza 75 KB Pamięć ładowania 4 MB Pamięć nieulotna 10 KB Rozmiar obrazu procesu (wejścia) 1024 b Rozmiar obrazu procesu (wyjścia) 1024 b Lokalne porty I/O dyskretne 14 wejść/10 wyjść Lokalne porty I/O analogowe 2 wejścia, zakres (0 10) V, rozdzielczość 10 bitów Moduły rozszerzeń 8 Płytki sygnałowe 1 (SB1232 AQ) Moduły komunikacyjne 3 Szybkie liczniki 6 Wyjścia impulsowe 2 Karta pamięci SIMATIC (opcjonalna) PROFINET 1 port komunikacyjny Ethernet Szybkość wykonywania operacji 2.3 [µ/instrukcja] arytmetycznych Szybkość wykonywania operacji 0.08 [µ/instrukcja] 4

5 boolowskich Sama jednostka centralna sterownika S spełnia funkcję sterownika kompaktowego, zawierającego niewielką liczbę wejść/wyjść dyskretnych i analogowych. Rozbudowa sterownika o dodatkowe moduły zwiększa jego możliwości oraz pozwala na dostosowanie urządzenia do potrzeb konkretnej aplikacji. Istnieje wiele komponentów kompatybilnych z systemem S7-1200, takich jak: płytki sygnałowe (SB - Signal Board), płytki komunikacyjne (CM - Communication Board) lub płytki bateryjne (BB - Battery Board) - dołączane od strony frontowej CPU, pozwalają one na dodanie portów I/O, dodatkowego interfejsu komunikacyjnego lub zapewniają dłuższą pracę zegara czasu rzeczywistego; do każdej jednostki centralnej można dołączyć jedną płytkę sygnałową, moduły rozszerzeń (SM - Signal Module) - dołączane są z prawej strony CPU, służą do zwiększenia liczby wejść lub wyjść analogowych (Analog I/O) lub cyfrowych (Digital I/O), a także pozwalają na pomiary temperatury z wykorzystaniem termopar (Thermocuple) lub czujników rezystancyjnych (RTD), moduły komunikacyjne (CM - Communication Module), procesory komunikacyjne (CP Communication Processor) lub adaptery TS (TeleService Adapter) - dołączane z lewej strony CPU, umożliwiają komunikację z wykorzystaniem różnych standardów komunikacyjnych, np: RS232, RS422/485, Profibus DP,Modbus, AS-i czy połączenie z wykorzystaniem modemu GPRS; istnieje możliwość dołączenia do trzech modułów komunikacyjnych do pojedynczej CPU. Wykorzystane w laboratorium sterowniki SIEMENS S AC/DC/RLY zostały dodatkowo wyposażone w płytkę sygnałową SB 1232 zawierającą jedno wyjście analogowe (prąd/napięcie, ±10V (12 bitów)/0-20ma (11 bitów)), dzięki któremu możliwe jest sterowanie pompą DC. 3. Konfiguracja sterownika S w TIA Portal Konfiguracja sterownika S w środowisku programowym TIA Portal polega na dodaniu w utworzonym nowym projekcie, jednostki CPU sterownika oraz dodatkowych modułów, w które sterownik jest wyposażony. W dalszej części niniejszego rozdziału zostanie przedstawiony jeden ze sposobów tzw. ręcznej konfiguracji sterownika. W tym celu należy: 1. Uruchomić program Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ikona. 2. Jeżeli program otworzy się z opcją widoku Project view, przejść do widoku Portal view (lewy dolny róg głównego okna programu TIA Portal. Powinno pojawić się okno jak na rysunku 3). 5

6 Rysunek 3. Widok głównego okna programu TIA Portal w trybie widoku Portal View 3. W celu utworzenia nowego projektu wybrać opcję Create new project. W pojawiającym się oknie (rysunek 4) należy uzupełnić następujące podstawowe dane związane z nowo tworzonym projektem: nazwa projektu (Project name); miejsce na dysku, gdzie będą przechowywane pliki projektowe (Path); informacje o autorze projektu (Author) i ewentualnie komentarz (Comment). Następnie wybrać przycisk Create. Rysunek 4. Okno tworzenia nowego projektu w TIA Portal 4. Otworzy się okno jak na rysunku 5, w którym wybieramy opcję konfiguracji urządzenia (Configure a Device). 6

7 Rysunek 5. Okno konfiguracji i programowania sterownika 5. W nowo otwartym oknie wybieramy opcję Add new device i następnie w kolejnym oknie (rysunek 6) rozwijamy listę oznaczoną jako CPU 1214C AC/DC/Rly. Pojawi się jedna lub dwie wersje wybranego sterownika. Jeżeli istnieją dwie wersje należy wybrać tę nowszą. Na tym etapie można również ustalić nazwę urządzenia (Device name). Wybrać przycisk Add. Rysunek 6. Okno wyboru sterownika 7

8 6. Automatycznie otworzy się okno w trybie Project view z nowo utworzoną tzw. wirtualną listwą montażową i CPU (rysunek 7). W celu skonfigurowania adresu IP sterownika, należy w oknie Device view wybrać złącze RJ-45 (pojawi się niebieski obrys wokół tego złącza), a następnie zakładkę Properties (właściwości) okna inspekcyjnego. Wybrać opcję Ethernet addresses i we właściwościach IP Protocol zaznaczyć Set IP address in the project oraz uzupełnić pola: IP address: i Subnet mask: (właściwe wartości podane są w tabeli 2 i na sterowniku S7-1200). Rysunek 7. Okno Device view konfiguracji sprzętowej Tabela 2. Parametry modułów Ethernet poszczególnych sterowników PLC_1 PLC_2 IP Address Subnet Mask Router IP Address Nieużywany Nieużywany 7. Dodanie modułu wyjścia analogowego SB Jak na rysunku 8 zaznaczyć pole Signal board (płytki sygnałowej) na panelu frontowym wirtualnego sterownika S (pojawi się niebieski obrys tego pola). Korzystając z katalogu sprzętu (ang. Hardware Catalog) wybrać moduł: Signal board/aq/aq1 x 12 bits/6es HA30-0XB0. Następnie przeciągnąć wybrany moduł na podświetlone pole wirtualnego sterownika. Parametry dodanego modułu SB 1232 można ustalić po wybraniu pola Signal board na panelu frontowym wirtualnego sterownika S (pojawi się biały obrys tego pola) w zakładce Properties okna inspekcyjnego (patrz rysunek 9). 8

9 Rysunek 8. Dodanie modułu wyjścia analogowego SB 1232 Rysunek 9. Ustalenie parametrów modułu SB W celu konfiguracji parametrów operacyjnych jednostki CPU, w tym wszystkich I/O, należy w oknie Device view wybrać CPU (pojawi się niebieski obrys wokół całej CPU), a następnie zakładkę Properties okna inspekcyjnego. Przykładowy wygląd okna inspekcyjnego pokazano na rysunku 10. 9

10 Rysunek 10. Konfiguracja parametrów CPU i wejść/wyjść 9. Konfiguracja sprzętowa sterownika musi zostać zapisana w jego pamięci. W tym celu w oknie drzewa projektu, prawym przyciskiem myszy wybrać sterownik, którego konfigurację chcemy zapisać. Następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Download to device/hardware configuration (rysunek 11). Jeżeli wcześniej nie dokonano kompilacji konfiguracji, zastanie ona przeprowadzona w tym momencie. Po tym etapie pojawi się okno wyboru sterownika, do którego będzie zapisywana konfiguracja. Należy ustawić parametry interfejsu ProfiNet jak na rysunku 12, wybrać docelowy sterownik i nacisnąć przycisk Load. Rysunek 11. Zapis konfiguracji sprzętowej do pamięci sterownika 10

11 Rysunek 12. Ustalenie parametrów interfejsu ProfiNet i wybór docelowego sterownika 10. Otworzy się okno jak na rysunku 13, w którym należy sprawdzić poprawność czynności realizowanych podczas zapisu konfiguracji sprzętowej do sterownika. Jeżeli wszystkie czynności są zgodne z oczekiwaniami wybrać przycisk Load. Rysunek 13. Sprawdzenie czynności wykonywanych przy zapisie konfiguracji sprzętowej 11. Po zapisie konfiguracji pojawi się okno z zapytaniem o uruchomienie sterownika i modułów I/O. Jeżeli użytkownik nie przygotował wcześniej aplikacji uruchamianej na sterowniku PLC 11

12 należy opcję Start all pozostawić odznaczoną (rysunek 14). Następnie wybrać przycisk Finish. Proces konfiguracji sprzętowej został zakończony. Rysunek 14. Zapytanie o uruchomienie sterownika i modułów I/O Po zakończeniu konfiguracji można przygotować i uruchomić pierwszy program przedstawiony na rysunku 15. Program ten po załączeniu przełącznika podłączonego do wejścia dyskretnego %I0.0 sterownika PLC przepisuje wartość umieszczoną w pamięci pod adresem %MW10 do rejestru wyjściowego %QW80 modułu SB Korzystając z multimetru cyfrowego, zmieniając wartość %MW10 można sprawdzić poprawność napięcia generowanego na wyjściu modułu SB 1232 (po uruchomieniu aplikacji na sterowniku należy wybrać tryb monitoringu!!!). Rysunek 15. Program do testów poprawności konfiguracji sprzętowej PLC 12

13 4. Konfiguracja połączeń sieciowych PLC PLC w środowisku TIA Portal Nawiązanie komunikacji sieciowej pomiędzy urządzeniami sterującymi musi być poprzedzone wykonaniem konfiguracji sprzętowej. Na laboratorium do konfiguracji, programowania oraz diagnostyki układu sterowania należy wykorzystać środowisko TIA Portal. W celu łatwiejszego przedstawienia sposób konfiguracji połączeń sieciowych, na rysunku 16 zamieszczono widok połączeń pomiędzy poszczególnymi sterownikami S7-1200, wchodzącymi w skład systemu sterowania. Rysunek 16. Połączenia sieciowe pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład systemu sterowania 4.1. Konfiguracja połączenia z wykorzystaniem bloków funkcyjnych TSEND_C oraz TRCV_C Instrukcje TSEND_C oraz TRCV_C pozwalają na nawiązanie połączenia pomiędzy sterownikami, wymianę danych oraz jego automatyczne podtrzymanie, wykorzystując w tym celu protokoły TCP oraz ISO on TCP. Aby umożliwić nawiązanie połączenia, a następnie wysyłanie danych (ze sterownika lokalnego - local do oddalonego - partner), należy w programie lokalnego sterownika umieścić instrukcję TSEND_C. Odpowiadająca jej instrukcja TRCV_C, odpowiedzialna za odbiór przesyłanych danych, musi zostać umieszczona w sterowniku oddalonym. Pokazany w dalszej części tego rozdziału przykład ilustruje sposób konfiguracji połączenia pomiędzy sterownikami PLC 2 oraz PLC 1 (na przykładzie protokołu TCP). Przykład dotyczy przesyłania informacji o wartościach napięć z wyjść obiektu inercyjnego II rzędu (sygnały analogowe podłączone do sterownika PLC 2) do sterownika PLC 1. W celu umożliwienia wysłania dowolnej wartości ze sterownika PLC 2 do PLC 1 należy wykonać następujące kroki: 1. Dodanie instrukcji TSEND_C w programie sterownika PLC 2 Wygląd bloku komunikacyjnego w języku LD przedstawiono na rysunku 17. Po dodaniu instrukcji do programu użytkownika, automatycznie tworzony jest skojarzony z nią blok danych (w tym przypadku DB3), przechowujący parametry konfiguracyjne. 13

14 Rysunek 17. Instrukcja TSEND_C w programie sterownika PLC 2, język LD Każdy blok komunikacyjny wymaga skonfigurowania odpowiednich parametrów. Do nawiązania komunikacji niezbędne są tylko niektóre z nich, inne spełniają dodatkowe funkcje, np. diagnostyczne. Jedną z najistotniejszych rzeczy podczas konfiguracji instrukcji TSEND_C jest wprowadzenie na wejście DATA wskaźnika do obszaru pamięci (wraz z długością danych), której zawartość ma zostać przesłana do oddalonego sterownika. W przypadku, kiedy wraz z adresem pamięci podana jest długość danych, wejście LEN powinno mieć wartość 0 (w niektórych wersjach bloku TSEND_C wejście LEN nie występuje!!!). Wejście CONNECT wymaga podania nazwy bloku danych, zawierającego informacje o połączeniu (blok ten jest tworzony podczas konfiguracji instrukcji). Wymuszenie przesłania danych realizowane jest przez pojawienie się narastającego zbocza na wejściu REQ. Wpisanie jedynki logicznej na wejście CONT, powoduje natomiast automatyczne podtrzymanie nawiązanego połączenia. Dokładny opis wejść i wyjść instrukcji komunikacyjnych znajduje się w tabeli 3. UWAGA!!! Zaleca się, aby wszystkie parametry bloków TSEND_C i TRCV_C ustalać z poziomu zakładek z parametrami dla tych instrukcji. Są one dostępne po podwójnym kliknięciu na bloku TSEND_C lub TRCV_C w oknie inspekcyjnym (alternatywą jest naciśnięcie prawego przycisku myszy na bloku TSEND_C lub TRCV_C i wybranie opcji Properties menu kontekstowego). Szczegóły podano w podpunkcie 3 i 4 niniejszego rozdziału. 2. Dodanie instrukcji TRCV_C w programie sterownika PLC 1 Widok bloku komunikacyjnego w języku LD przedstawiono na rysunku 18. Podobnie jak w przypadku poprzedniej instrukcji, po jej dodaniu automatycznie tworzony jest blok danych, zawierający parametry konfiguracyjne. 14

15 Rysunek 18. Instrukcja TRCV_C w programie sterownika PLC 1, język LD W przypadku instrukcji TRCV_C należy na wejściu DATA wpisać adres obszaru pamięci (oraz długość danych), pod którym zapisywane będą odebrane informacje. Parametry połączenia przechowywane są również w bloku danych tworzonym podczas konfiguracji, którego nazwę należy wpisać na wejściu CONNECT. Aby umożliwić odbiór danych, wejście EN_R powinno być w stanie wysokim. Przypisanie odpowiednich adresów do wyjść instrukcji, pozwala na monitorowanie statusu komunikacji i dalsze sterowanie wymianą danych. 3. Konfiguracja instrukcji TSEND_C w sterowniku PLC 2 Parametry konfiguracyjne instrukcji TSEND_C dostępne są w oknie inspekcyjnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w blok instrukcji, a następnie wybraniu opcji Properties. Parametry te zostały podzielone na dwie osobne grupy, widoczne w zakładkach Connection parameter oraz Block parameter. Zakładka Block parameter umożliwia przypisanie odpowiednich adresów (wartości) do poszczególnych wejść i wyjść bloku (można tego dokonać również bezpośrednio, z poziomu programu użytkownika). Widok zakładki Connection parameter przedstawiono na rysunku 19. Daje ona możliwość wyboru sterownika, z którym ma zostać nawiązana komunikacja (jeśli znajduje się ona w tym samym projekcie, w przeciwnym przypadku należy wybrać Unspecified) oraz ustawienie parametrów połączenia. Po wyborze urządzenia (tzw. Partner), pola Interface, Subnet oraz Address zostają wypełnione automatycznie. Do wyboru pozostają jedynie typ protokołu (Connection type - TCP lub ISO on TCP), numer połączenia (Connection ID), nazwy bloków przechowujących parametry połączenia oraz szczegóły adresu. Należy również zdecydować, który sterownik będzie stroną aktywną (może być tylko jeden z nich!!!). 15

16 Rysunek 19. Zakładka z parametrami instrukcji TSEND_C w sterowniku PLC 2 Każde połączenie powinno mieć unikalny numer w obrębie sterownika (oznacza to, że numery Connection ID dla poszczególnych sterowników mogą się różnić). Listy rozwijane Connection data, zawierają nazwy wszystkich utworzonych bloków, które mogą przechowywać informację o połączeniu. W przypadku, gdy taki blok nie został utworzony, należy z listy rozwijanej wybrać opcję New (dodanie nowego bloku). Operację tę należy wykonać dla każdego ze sterowników. Szczegóły adresu (Address details) różnią się w zależności od wybranego wcześniej protokołu. W przypadku protokołu TCP, w polu Port (decimal) należy określić numer portu zdalnego sterownika, z użyciem którego realizowane będzie dane połączenie (dopuszczalne numery porów można sprawdzić w dokumentacji sterownika S7-1200). Jeżeli natomiast wybrany został protokół ISO on TCP, należy zdefiniować lokalny oraz zdalny adres TSAP (ang. Transport Service Access Point). Numery portów oraz TSAP umożliwiają nawiązanie wielu połączeń z urządzeniami posiadającymi jeden adres IP. 4. Konfiguracja instrukcji TRCV_C w sterowniku PLC 1 Dostęp do zakładki konfiguracyjnej instrukcji TRCV_C w sterowniku PLC 1 uzyskuje się w sposób analogiczny jak w przypadku instrukcji TSEND_C w sterowniku PLC 2. Zawiera ona dokładnie takie same informacje, jak zakładka przedstawiona na rysunku 19. Po skonfigurowaniu jednej strony połączenia, oprogramowanie TIA Portal automatycznie uzupełnia wartości parametrów konfiguracyjnych strony drugiej (rysunek 20). Należy jednak dokładnie zweryfikować czy są one poprawne. Tak skonfigurowane połączenie umożliwia wysyłanie danych z jednego sterownika do drugiego (w omawianym przykładzie z PLC 2 do PLC 1). Przesyłanie danych w kierunku odwrotnym będzie możliwe po dodaniu bloków TSEND_C w sterowniku PLC 1 oraz TRCV_C w sterowniku PLC 2 oraz odpowiedniej ich konfiguracji. Do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia sposobu wyzwalania komunikacji (wejście REQ instrukcji TSEND_C). W niniejszym przykładzie, w tym celu wykorzystane zostały przerwania cykliczne (ang. Cyclic interrupt). W każdym wykonaniu bloku cyklicznego, wartość bitu wyzwalającego zmieniana jest na przeciwną. 16

17 Rysunek 20. Zakładka z parametrami instrukcji TRCV_C w sterowniku PLC 1 Tabela 3. Opis parametrów instrukcji TSEND_C i TRCV_C Parametr Typ Typ danych Opis REQ IN Bool Wykrycie narastającego zbocza sygnału na (TSEND_C) wejściu REQ powoduje rozpoczęcie przesyłania danych IN Bool Jedynka logiczna na wejściu EN_R zezwala na odbiór danych EN_R (TRCV_C) CONT IN Bool 0 - rozłączenie połączenia, 1 - nawiązanie oraz podtrzymanie połączenia LEN IN UInt Maksymalna liczba bajtów do wysłania lub odebrania. W przypadku gdy wartość jest równa 0, długość danych jest determinowana przez parametr DATA. ( zmienna długość, Ad hoc mode) CONNECT IN_OUT TCON_Param Wskaźnik do opisu połączenia (bloku danych z parametrami połączenia) DATA IN_OUT Variant Zawiera adres początkowy oraz długość danych do wysłania lub odebrania COM_RST IN_OUT Bool Jedynka na wejściu COM_RST zamyka aktualne połączenie i restartuje blok funkcyjny DONE OUT Bool 0 - operacja nie została rozpoczęta lub jest w trakcie, 1 - operacja zakończona powodzeniem, bez wystąpienia błędu BUSY OUT Bool 0 - operacja zakończona, 1 - operacja w trakcie, nie można rozpocząć kolejnej operacji ERROR OUT Bool 0 - brak błędu, 1- wystąpił błąd podczas przesyłania danych STATUS OUT Word Informacja statusowa, zawierająca kod błędu RCVD_LEN OUT Int Ilość odebranych bajtów 17

18 (TRCV_C) 4.2. Konfiguracja połączenia z wykorzystaniem bloków funkcyjnych PUT oraz GET Instrukcje PUT oraz GET pozwalają odpowiednio na wysłanie do oraz odczyt danych z oddalonego sterownika z wykorzystaniem protokołu S7 Connection. W przeciwieństwie do omawianych poprzednio bloków funkcyjnych TSEND_C oraz TRCV_C, zarówno odczyt jak i zapis informacji można zrealizować z poziomu programu tylko jednego sterownika (nie jest konieczna konfiguracja odbioru danych w drugim sterowniku). 1. Wysłanie danych do zdalnego sterownika W celu wysłania danych ze sterownika PLC 1 do sterownika PLC 2 (rysunek 16) należy w programie sterownika PLC 1 umieścić i odpowiednio skonfigurować instrukcję PUT. Widok bloku instrukcji w języku LD przedstawiono na rysunku 21. Komunikacja z wykorzystaniem instrukcji PUT jest wyzwalana narastającym zboczem sygnału na wejściu REQ. Aby jednak była ona możliwa, należy odpowiednio skonfigurować blok funkcyjny. Wejście SD_1 bloku zawiera wskaźnik do obszaru pamięci oraz długość danych, które mają zostać wysłane (lub nazwę zmiennej - jak na rysunku 21). Do wejścia ADDR_1 należy natomiast przypisać wskaźnik oraz rozmiar obszaru pamięci w oddalonym sterowniku, do którego mają być zapisywane przesyłane dane. Rysunek 21. Instrukcja PUT w programie sterownika PLC 1, język LD Instrukcja PUT pozwala na wysłanie danych do czterech różnych lokalizacji w zdalnym sterowniku. Dostęp do parametrów połączenia uzyskuje się klikając prawym przyciskiem myszy na bloku instrukcji w programie użytkownika. Widok zakładki konfiguracyjnej omawianego bloku funkcyjnego przedstawiono na rysunku 22. Podczas konfiguracji połączenia, należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni sterownik. Większość parametrów zostanie uzupełniona automatycznie. Ważnym jest, aby wskazać odpowiednie połączenie (Connection name), klikając na przycisk oznaczony trzema kropkami. Jeśli żadne połączenie nie zostało wcześniej utworzone, należy je dodać wybierając przycisk Add new connection (w pojawiającym się okienku). 18

19 Rysunek 22. Zakładka z parametrami instrukcji PUT w sterowniku PLC 1 2. Odczyt danych ze zdalnego sterownika Odczyt danych ze zdalnego sterownika realizowany jest w bardzo podobny sposób do poprzednio przedstawionego zapisu. Do odczytu informacji z oddalonego sterownika z wykorzystaniem protokołu S7 Connection służy blok funkcyjny GET (rysunek 23). Konfiguracja tego bloku przebiega w sposób analogiczny do konfiguracji bloku PUT. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wejścia oznaczone jako ADDR_x (x = 1, 2, 3, 4) przechowują wskaźniki do obszarów pamięci (wraz z długością), z których instrukcja ma odczytywać dane. Informacje te są następnie zapisywane do obszaru pamięci w sterowniku lokalnym, określonym przez wejścia RD_ x (x = 1, 2, 3, 4). Rysunek 23. Instrukcja GET w programie sterownika PLC 1, język LD Zakładka z parametrami konfiguracyjnymi połączenia instrukcji GET wygląda identycznie jak w przypadku instrukcji PUT (rysunek 22). Dokładne omówienie wejść oraz wyjść bloków komunikacyjnych PUT i GET zamieszczono w tabeli 4. Tabela 4. Opis parametrów instrukcji PUT i GET Parametr Typ Typ danych Opis REQ Input Bool Wykrycie narastającego zbocza sygnału na wejściu REQ powoduje rozpoczęcie przesyłania danych ID Input CONN_PRG (Word) Numer połączenia S7 Connection NDR (GET) Output Bool 0 - zadanie nie zostało rozpoczęte lub jest w 19

20 DONE (PUT) trakcie realizacji,1 - zadanie zostało pomyślnie zakończone Output Bool 0 - zadanie nie zostało rozpoczęte lub jest w trakcie realizacji,1 - zadanie zostało pomyślnie zakończone ERROR Output Bool 0 - brak wystąpienia błędu, możliwość wystąpienia ostrzeżenia, 1- wystąpienie błędu; szczegółowe informacje w słowie statusu STATUS Output Word Zawiera informacje o pojawiających ostrzeżeniach lub błędach ADDR_1 - ADDR_4 RD_1 - RD_4 SD_1 - SD_4 InOut Remote Wskaźniki do obszarów pamięci w zdalnym CPU, które przechowują dane do odczytu (GET), lub pod którymi dane są zapisywane (PUT) InOut Variant Wskaźniki do obszarów pamięci w lokalnym CPU, w których zapisywane są dane z odczytu (GET) InOut Variant Wskaźniki do obszarów pamięci w lokalnym CPU, z których wartości przesyłane są do zdalnego CPU (PUT) Bibliografia [1] Siemens Polska, Simatic S7. Programowalny sterownik S Podręcznik Systemu, Wydanie 04, [2] Siemens Polska, Pierwsze kroki S PLC, Wersja 2, [3] Siemens Polska, SIMATIC S w przykładach, Wydanie 1, [4] Siemens AG, SIMATIC S Easy Book. Manual, Germany, 04/

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy S7-1200 i S7-300/400 przez Ethernet (1)

Komunikacja pomiędzy S7-1200 i S7-300/400 przez Ethernet (1) Komunikacja pomiędzy AUTOMATYKA S7-1200 i S7-300/400 I MECHATRONIKA przez Ethernet Komunikacja pomiędzy S7-1200 i S7-300/400 przez Ethernet (1) W artykule przedstawiamy rozwiązanie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data)

Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data) Laboratorium Integracji Systemów i Sterowania Rozproszonego Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data) Programowalne sterowniki logiczne VersaMax firmy GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win Sieć MPI pozwala na komunikację w trybie master/slave, gdzie S7-300/S7-400 pracuje w trybie master, natomiast S7-200 w trybie slave. Urządzenia w sieci MPI komunikują się wykorzystując oddzielne logiczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN.

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN. Ćwiczenia z S7-1200 KTP 600 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja regulatora PID Konfiguracja regulatora PID Simatic Step 7 Basic v10.5 S7-1200 PLC FAQ Lipiec 2010 Spis treści 1 Opis obiektu regulacji PID 3 2 Wstęp do nowego projektu. 4 2.1 Nowy projekt... 4 2.2 Dodanie nowego urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne z modułem BK9050 Moduł BK9050 jest urządzeniem typu Bus Coupler, umożliwiającym instalację rozproszonych grup terminali

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 KP300 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów Przedmiot: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Wykład 7: Sterowniki PLC SIEMENS S7-1200 - podstawowe informacje SKiTI2017 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP) Siemens S-1200 - Pierwsze Kroki

Sterowniki Programowalne (SP) Siemens S-1200 - Pierwsze Kroki Sterowniki Programowalne (SP) Siemens S-1200 - Pierwsze Kroki Opracowano na postawie materiału S7-1200 Pierwsze kroki z sierpnia 2012 1 Podstawowe informacje o sterowniku PLC firmy Siemens z serii S7 1200

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bit 11 pierwszego słowa komunikacji acyklicznej ustawny jest na wartość 0 i nie podlega modyfikacji.

Bit 11 pierwszego słowa komunikacji acyklicznej ustawny jest na wartość 0 i nie podlega modyfikacji. 1 2 Posługując się komunikacją acykliczną do dyspozycji mamy 4 słowa za pomocą których przesyłamy identyfikację żądania, numer parametru jego indeks oraz wartość. Pierwsze słowo PKE zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200. Szybki start. Podstawy pracy ze środowiskiem TIA Portal. Opracowano na postawie materiału S7-1200 Pierwsze kroki z sierpnia 2012

Siemens S7-1200. Szybki start. Podstawy pracy ze środowiskiem TIA Portal. Opracowano na postawie materiału S7-1200 Pierwsze kroki z sierpnia 2012 Siemens S7-1200 Szybki start Podstawy pracy ze środowiskiem TIA Portal Opracowano na postawie materiału S7-1200 Pierwsze kroki z sierpnia 2012 Autorzy: mgr inż. Bartosz Puchalski dr inż. Tomasz Rutkowski

Bardziej szczegółowo

S i Ethernet. S i Ethernet AUTOMATYKA I MECHATRONIKA

S i Ethernet. S i Ethernet AUTOMATYKA I MECHATRONIKA S7-1200 i Ethernet S7-1200 i Ethernet Standardowym wyposażeniem sterowników S7-1200 są interfejsy sieciowe Ethernet. W artykule pokażemy jak poradzić sobie z wymianą danych pomiędzy dwoma sterownikami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 8 Wykorzystanie modułów FieldPoint w komputerowych systemach pomiarowych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tworzenie projektu z protokołem Modbus TCP w S7-1200 PLC

Spis treści. Tworzenie projektu z protokołem Modbus TCP w S7-1200 PLC Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie 2 2 Komunikacja Modbus TCP 3 3 Wstęp do nowego projektu.. 4 3.1 Nowy projekt... 3 3.2 Dodanie nowego urządzenia. 5 4 Modbus Serwer. 6 4.1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BC8150 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BC8150 Sterownik BC8150 należy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 2 -- Grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity Komunikacja w sieci GPRS

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu komunikacyjnego DAServer SIDirect do komunikacji ze sterownikami Siemens S7 300 i 400 po protokole Ethernet

Konfiguracja programu komunikacyjnego DAServer SIDirect do komunikacji ze sterownikami Siemens S7 300 i 400 po protokole Ethernet Informator Techniczny nr 120 15-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja programu komunikacyjnego DAServer SIDirect do komunikacji ze sterownikami Siemens S7 300 i 400 po protokole Ethernet

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO!

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO! Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Nowy projekt w LOGO! Soft Comfort.... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Konfiguracja połączenia ethernetowego... 4 3 Program w LOGO! Soft Comfort...

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów Przedmiot: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5

Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5 Informator Techniczny nr 30 19-06-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych Ustawienia serwera 1. Uruchomić serwer KEPServerEX w trybie administracji 2. Wywołać ustawienia serwera 3. W zakładce Runtime Process ustawić opcję Process Mode w tryb Interactive 4. Zaakceptować ustawienia

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400 w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci MPI i usługi komunikacyjnej Danych

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Na przykładzie panelu ASTRAADA HMI AS43TFT1525 i Sterownika ASTRAADA ONE ECC2220 Poniższy dokument ma na celu pokazanie przykładowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Artykuł : Aktualizacja ( Cscape 9.70 )

Artykuł : Aktualizacja ( Cscape 9.70 ) Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape Sieć GSM oprócz wymiany danych z systemami typu SCADA może być wykorzystana do komunikacji z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje programowania instrukcje sterujące wykonywaniem programu i obsługujące komunikację

Instrukcje programowania instrukcje sterujące wykonywaniem programu i obsługujące komunikację Automatyka i mechatronika S7-2 Instrukcje programowania instrukcje sterujące wykonywaniem programu i obsługujące komunikację Dodatkowe materiały na CD i FTP Kontynuujemy opis instrukcji programowania obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Przykład 1. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami SIMATIC S7-1200

Przykład 1. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 1 Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM

Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM Informator Techniczny Wonderware nr 159 07.11.2016 r. SPIS TREŚCI Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania sterowników SIMATIC S w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop Spis treści

Podstawy programowania sterowników SIMATIC S w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop Spis treści Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7-1200 w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wstęp 13 1. Pierwsze kroki 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa 16 1.2. Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 96 11-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komunikacji sieciowej oprogramowania InTouch z programem Microsoft Excel Program Microsoft Excel jest bardo często wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Budowa pętli sprzętowej (ang. Hardware In the Loop) w oparciu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów Przedmiot: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Katedra Automatyki, Wydział EAIiE Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Marcin Piątek Kraków 2008 1. Ważne uwagi i definicje Poniższy

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 102 26-05-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komunikacji sieciowej programu Microsoft Excel z aplikacją InTouch Program Microsoft Excel jest bardo często wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych: 5-7 Narzędzia inżynierskie: TIA Portal dla sterowników SIMATIC serii S7 Laboratorium z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 122 01-04-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja logowania danych z oprogramowania wizualizacyjnego Proficy HMI SCADA - ifix do serwera Wonderware Historian Do zestawienia

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe

Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium komputerowe Mechatroniki Cel zajęć ęć: Przyrząd pomiarowy:

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja master-slave w protokole PROFIBUS DP z wykorzystaniem kart komunikacyjnych CP 342-5

Komunikacja master-slave w protokole PROFIBUS DP z wykorzystaniem kart komunikacyjnych CP 342-5 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP 7 w celu ustanowienia komunikacji, pomiędzy dwoma jednostkami CPU S7-300, z wykorzystaniem sieci PROFIBUS oraz procesorów komunikacyjnych CP342-5.

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

Opis dotyczy wykonania konfiguracji karty przy użyciu oprogramowania SimaticNet PC Software V6.2 oraz Simatic NCM PC.

Opis dotyczy wykonania konfiguracji karty przy użyciu oprogramowania SimaticNet PC Software V6.2 oraz Simatic NCM PC. Konfigurowanie kart CP5611 i PC Software V6.2 dla współpracy z siecią MPI. Opis dotyczy wykonania konfiguracji karty przy użyciu oprogramowania SimaticNet PC Software V6.2 oraz Simatic NCM PC. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 64 23-04-2003 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja programu komunikacyjnego Applicom do komunikacji ze sterownikami Siemens S7 z wykorzystaniem protokołu Siemens Industrial

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w środowisku Step 7

Podstawy programowania w środowisku Step 7 GRUPA MT Temat i Autor Podstawy programowania w środowisku Step 7 Krzysztof Bodzek, Arkadiusz Domoracki CEL ĆWICZENIA 1. Poznanie narzędzia Totally Integration Automation Portal 2. Konfiguracja sterownika

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC Spis treści 1 PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC 3 1.1 Wykaz urządzeń... 3 2 SIMATIC S7-1200.. 4 2.1 Wstęp... 4 2.2 Połączenie CPU 5 2.3 Tworzenie nowego projektu... 6 2.3.1 Nowy projekt... 6 2.4 Dodanie nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Electronic Infosystems

Electronic Infosystems Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology Electronic Infosystems Microserver TCP/IP with CS8900A Ethernet

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

CoDeSys 3 programowanie w języku drabinkowym LD

CoDeSys 3 programowanie w języku drabinkowym LD Notatka Aplikacyjna NA 03004PL Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Tworzenie projektu i dodawanie programu w LD... 3 3. Organizacja okien dla języka LD... 5 4. Składnia języka LD

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S7-1200 i S7-300/400

Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S7-1200 i S7-300/400 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 2 Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet NR: 9 Informator techniczny ASTRAADA HMI Panel Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet Panele operatorskie Astraada HMI Panel wyposażone w port Ethernet

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 3 -- grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape Sieć GSM oprócz wymiany danych

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo