Kobierzyce, dnia r. Nr KA /2010 Pan. Paweł Eljasiński Informatyk w miejscu. Ustalam następujący zakres obowiązków dla Pana:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kobierzyce, dnia 02.03.2010 r. Nr KA 0112-0003/2010 Pan. Paweł Eljasiński Informatyk w miejscu. Ustalam następujący zakres obowiązków dla Pana:"

Transkrypt

1 Kobierzyce, dnia r. Nr KA /2010 Pan Paweł Eljasiński Informatyk w miejscu Ustalam następujący zakres obowiązków dla Pana: I.OBOWIAZKI OGÓLNE: 1.1. Znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych, obowiązujących w urzędzie oraz przepisów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, itp. Z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz poleceń i wymagań stawianych przez kierownictwo urzędu Sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków i otrzymanych poleceń Zgłaszanie zwierzchnikom i Głównemu specjaliście ds. informatyki niedociągnięć zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy stanowiska lub referatu i przedstawienie propozycji usprawnienia własnej pracy lub innych odcinków działalności Zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań Przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w środowisku pracy Wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwianie interesantów Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia Wykonywanie czynności wynikających z doraźnych poleceń służbowych Stałe zastępstwo za Głównego specjalistę ds. informatyki podczas jego Awaryjne administrowanie systemami IT pod nieobecność Głównego specjalisty ds. informatyki.

2 II. OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁÓWE: 2.1. Obsługa zapotrzebowań na nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz materiały eksploatacyjne obejmująca: Zgłaszanie głównemu specjaliście ds. informatyki stwierdzonych potrzeb w zakresie wymiany/modernizacji lub zakupu sprzętu i oprogramowania licencjonowanego Modernizowanie komputerów w oparciu o zakupione komponenty Konfigurowanie zakupionego w całości lub samodzielnie złożonego sprzętu Przygotowywanie i zestawianie połączeń nowych urządzeń z siecią Lan i z Internetem oraz podłączanie aparatów telefonicznych i faksów w miejscach ich eksploatacji Konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów i drukarek zgodne z przyjętym planem adresacji sieciowej i założoną funkcjonalnością sieci (tj. konfigurowanie wykorzystywanych protokołów sieciowych, przydzielanie adresów sieciowych i informacji o trasach do Internetu i urządzeń w innych segmentach sieci LAN) Instalowanie standardowego, licencjonowanego lub darmowego, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz sterowników urządzeń na komputerach klienckich Zapewnienie Głównemu specjaliście ds. informatyki dostępu do informacji niezbędnych do awaryjnego wykonywania zadań z obszaru help-desku (np. hasła administratorów lokalnych) Współtworzeni (z Głównym specjalistą ds. informatyki) i aktualizowanie ewidencji sprzętu komputerowego i licencjonowanego oprogramowania posiadanego przez Urząd Wydawanie, w udokumentowany sposób, zakupionych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów IT pracownikom Urzędu, których charakter pracy i wyposażenie stanowisk w sprzęt IT uzasadnia wykorzystanie takich materiałów i akcesoriów Pomoc (help desk) dla użytkowników komputerów w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów towarzyszących korzystaniu z dostępnych narzędzi IT, w szczególności: Diagnozowanie stanu urządzeń i/lub programów nie działających w oczekiwany sposób Naprawianie lub wymienianie na nowe uszkodzonych komponentów sprzętowych.

3 Wykonywanie napraw, wgrywanie aktualizacji eliminujących błędy, wykonywanie rekonfiguracji lub reinstalacji wadliwie działającego oprogramowania stacji roboczych Wykonywanie przeprowadzek sprzętu IT towarzyszących reorganizacjom stanowisk pracy połączone z odwzorowywaniem w ewidencji wprowadzanych zmian Ocenianie stopnia technologicznego starzenia się komputerów i innych urządzeń IT, wnioskowanie do Głównego specjalisty ds. informatyki likwidacji urządzeń niesprawnych i/lub modernizacji urządzeń mogących być nadal eksploatowanymi Wnioskowanie działań optymalizujących wykorzystanie posiadanego sprzętu Instalowanie, konfigurowanie i okresowe aktualizowanie oprogramowania klienckiego eliminującego lub ograniczającego ryzyka towarzyszące eksploatacji urządzeń komputerowych (tj. antywirusowego, antyspamowego, indywidualnych zapór sieciowych, narzędzi do tworzenia kopii ratunkowych itp.) Wykonywanie zalecanych przez dostawców aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego na stacjach roboczych użytkowników w Urzędzie Naprawianie lub powtórne instalowanie oprogramowania, które zaczęło działać wadliwie Świadczenie pomocy użytkownikom komputerów w zakresie korzystania ze standardowego oprogramowania systemowego i aplikacji biurowych Publikowanie za pośrednictwem dostępnych narzędzi (np. Lotus Notes) istotnych wskazówek dla użytkowników systemów Wyrównywanie poziomu podstawowej wiedzy pracowników w zakresie IT poprzez instruktaże na stanowisku pracy i ewentualnie wewnętrzne grupowe szkolenia pracowników Wsparcie dla użytkowników komputerów w zakresie optymalnego wykorzystania sieci (konfiguracja drukarek sieciowych i dostępów do nich oraz drukarek udostępnianych na innych komputerach, tworzenie udostępnień folderów i podłączanie do nich uprawnionych użytkowników Wsparcie dla użytkowników samodzielnie wdrożonych narzędzi IT Przekazanie Głównemu specjaliście ds. informatyki informacji niezbędnych do awaryjnego wsparcia użytkowników tych narzędzi pod nieobecność opiekuna głównego Realizacja zamówionych przez komórki merytoryczne, przełożonych lub Głównego specjalistę ds. informatyki zmian w zawartości oraz sposobie prezentacji informacji znajdujących się na stronie internetowej Urzędu i w serwisie BIP:

4 Umieszczanie, na stronie WWW lub w BIP, w uzgodnieniu z Zespołem ds. promocji Gminy lub z przełożonymi nowych informacji Przechowywanie w ustrukturyzowany, ułatwiający szybkie przeszukiwanie, sposób zawartości (pliki tekstowe, grafiki itp.) przekazywanej celem jej umieszczenia na stronie WWW lub w BIP Wykonywanie kopii zapasowych kompletnej zawartości strony WWW i BIP dla umożliwienia szybkiego odtworzenia stanu serwisu np. po ataku na serwer, na którym te zasoby są udostępniane Implementacja w ramach kodu tworzonego na potrzeby publikacji w Internecie możliwie bezpiecznego niepodatnego na ataki sposobu ochrony zasobów WWW i BIP Monitorowanie zawartości serwisu WWW i BIP dla szybkiego wykrycia i eliminacji nieautoryzowanych ingerencji w tę zawartość Zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie IT, a w szczególności: Udział w pracach zmierzających do sformułowania polityki bezpieczeństwa informatycznego dla Urzędu Gminy i udział w jej wdrażaniu Realizacja polityki bezpieczeństwa poprzez: edukowanie użytkowników w zakresie niezbędnym do bezpiecznego i zgodnego z polityka bezpieczeństwa IT korzystania z systemów komputerowych, instalacje oprogramowania antywirusowego i ew. antyspamowego, antyspywarowego i osobistych zapór ogniowych, konfigurowanie urządzeń i oprogramowania w sposób zgodny z przyjętą polityką, monitorowanie poziomu zgodności z Polityką bezpieczeństwa IT sposobów wykorzystywania systemów IT udział w Judytach, śledzenie publikacji na temat zagrożeń w obszarze IT i wprowadzanie zalecanych aktualizacji oprogramowania celem zmniejszenia prawdopodobieństwa udanych ataków na sieć Urzędu przy wykorzystaniu nowo odkrywanych luk z bezpieczeństwie używanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego, wykonywanie kopii awaryjnych dysków stacji roboczych i ich odtwarzanie w razie takiej potrzeby (np. po poważnych awariach dysków twardych lub awariach oprogramowania wymagających długotrwałych przestojów w przypadku powtórnej instalacji), tworzenie kopii lokalnych danych i środowisk pracy (tych, które nie znajdują się na serwerach), w odniesieniu do 2 poprzednich punktów zapewnienie Głównemu specjaliście ds. informatyki sieciowego dostępu do sporządzonych kopii dla

5 umożliwienia mu sporządzenia trwalszej ich wersji i dla zapewnienia ich przechowywania w przewidzianej do tego szafie Opieka nad wdrożonymi przez siebie narzędziami IT (Ekoportal, Edytor Aktór Prawnych Standard itp.) poprzez: Szkolenie pracowników w korzystaniu z wdrożonych narzędzi Pomoc merytoryczna dla użytkowników tych narzędzi Wykonywanie aktualizacji wdrożonego oprogramowania Pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w odniesieniu do systemu dedykowanego do przetwarzania informacji niejawnych poprzez: Kontrolę realizowania PBE Organizowanie i prowadzenie szkoleń Konfigurowanie urządzeń i oprogramowania kryptograficznego Reagowanie na incydenty, wyjaśnianie ich przyczyn Przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka Stworzenie planów awaryjnych oraz organizowanie treningów Uczestnictwo w pracach zespołu ds. opracowania SWB i PBE pracowywanie instrukcji dla podległych pracowników Poinformowanie Głównego Inspektora BTI (w ABW Dyrektor DBTI) o zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem teleinformatycznym Okresowa kontrola logów systemowych Organizacja pracy własnej: Dokumentowanie wykonywanych działań Wykonywanie powtarzalnych instalacji i konfiguracji oprogramowania w sposób uzgodniony z Głównym specjalistą ds. informatyki Testowanie nowych rozwiązań przed ich wdrożeniem. III.ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 3.1. Za pełne, legalne i prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie swych obowiązków służbowych Materialna za powierzenie mienie Służbowa i karna za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnej (podpis pracownika) (podpis pracodawcy )

6

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r. Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN UŻYTKOWNIKA Spis treści: 1. Definicje... 3 2. Szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-019-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-019-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-019-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontrolerzy P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Lublin, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 12 września 2014 r.

BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 12 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.115.2014 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 12 września 2014 r. w sprawie ustalenia Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie Na podstawie 20 ust.1

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka

ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 1 Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia A.5 Polityki A.5.1 Kierunki określane przez kierownictwo Cel: Zapewnienie przez kierownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE Załącznik do Zarządzenia nr 210.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE - tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Rektora PP z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/11/2014) SPIS TREŚCI Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych I Definicje... 2 II Źródła wymagań... 3 III Cel...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1848/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Przodkowie, zwany dalej regulaminem, określa: 1. zakres działania i zadania Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015

ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015 ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo