Badanie Opinii Pracowników 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie Opinii Pracowników 2011"

Transkrypt

1 Magazyn Securitas w Polsce Nr 3/2011 Badanie Opinii Pracowników 2011 Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego Zmiana pakietu ubezpieczeń dla pracowników Piknik Rodzinny 2011

2 Wszystko zależy od nas Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu Securitas Polska Prostota kompleksowości, kompleksowość prostoty, czyli nasza podróż w przyszłość. Szanowni Państwo, Świat dookoła zmienia się gwałtownie. Zewsząd dochodzą do nas nieraz szokujące informacje. USA, Chiny, Grecja, Portugalia, Egipt czy Libia, to już nie tylko miejsca znane z lekcji geografii w szkole, to już nie wyłączność analityków polityczno-ekonomicznych, to część otaczającej nas rzeczywistości: wartość złotówki, konkurencyjność produktów, ceny żywności i benzyny. To kondycja finansowa wielu naszych bezpośrednich klientów. Klientów, którzy z kolei wymagają od nas specjalizacji i usług o coraz wyższym stopniu komplementarności. Specjalizacja, segmentacja, innowacyjność, przestały być kwestią wyboru, stały się koniecznością. Musimy być specjalistami w dziedzinie ochrony sieci i centrów handlowych, łańcucha dostaw, ochrony klientów z różnych gałęzi przemysłu, specjalistami w zakresie pożarnictwa. Gdzie znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące radzenia sobie z tak złożoną rzeczywistością? Gdzie znaleźć rozwiązania? Niegdyś wyjaśnienia zachodzących wokół zjawisk mogliśmy poszukiwać w mediach, wśród autorytetów, w opiniach instytucji o fundamentalnym zaufaniu społecznym i profesjonalnym. Dzisiaj, mam wrażenie, że media nie realizują misji informowania o rzeczywistości, misji, dzięki której zyskały przydomek czwartej władzy. Dzisiaj sprzedają one produkt polegający na wywoływaniu skrajnych emocji, najczęściej strachu i nadziei. Im większa amplituda, tym większy zysk. Autorytety w wielu przypadkach są autorytetami opcji, które je opłacają. Instytucje obdarzone niegdyś fundamentalnym zaufaniem społecznym utraciły je na długo, jeśli nie bezpowrotnie. Masz to jak w banku stało się raczej mało przekonującą frazą. Co pozostaje? Rozwiązań musimy poszukać sami. Musimy być mądrzy, zbiorową mądrością całej organizacji i indywidualną mądrością każdego z nas. Musimy wymieniać opinie, wyciągać wnioski, wdrażać je w życie. Najbardziej kompleksową i mającą największy zasięg formą wymiany opinii w sprawach dotyczących nas wszystkich jest Badanie Opinii Pracowników. Każdy z nas w Grupie Securitas w Polsce występuje w kilku rolach: jako pracownik, jako podwładny i jako zarządzający. Zarządzający grupą, za którą odpowiada, swoim miejscem pracy, relacjami z klientami. Badanie Opinii Pracowników jest szansą zwrócenia uwagi kolegom i przełożonym na sprawy, które są dla nas istotne. Jak je widzimy, jak wartościujemy. Jednocześnie jest ono szansą spojrzenia w głąb siebie. Odpowiedzi na pytania: Czy znasz strategię firmy? Czy znasz rozwiązania dostosowane do potrzeb poszczególnych naszych klientów? można udzielić w dwojaki sposób. Można analizować, co organizacja, w której pracuję zrobiła dla dostarczenia mi takich informacji lub zastanowić się nad tym, co ja sam zrobiłem, aby taką wiedzę posiąść? Które rozumowanie jest słuszne? Odpowiedź brzmi: obydwa. Dlatego z jednej strony organizujemy w Securitas szereg szkoleń obiektowych, specjalistycznych, segmentowych i biznesowych dla pracowników ochrony, dowódców zmian, szefów ochrony obiektów, inspektorów i menedżerów. Uruchomiliśmy portal wiedzy MySecuritas. Z drugiej strony w każdym z nas musi powstać wewnętrzna decyzja, wewnętrzna determinacja do samodoskonalenia i zastosowania nabywanych umiejętności w praktyce. I to ta właśnie decyzja jest prostą odpowiedzią na kompleksowość sytuacji. Jest pomostem pomiędzy złożonością otaczającego nas świata, a naszą drogą w przyszłość. Nie darmo mówi się, że aby coś zrobić człowiek musi wiedzieć co zrobić, jak zrobić i przede wszystkim chcieć zrobić. Na szczęście ludzi, którzy podjęli tę wewnętrzną decyzję, decyzję bycia aktywnym, mamy wielu. Przedstawicieli ich widzimy wymienionych w listach pochwalnych od naszych klientów, sylwetki ich przedstawione są w rubrykach Pracownicy Miesiąca i Ścieżki Kariery w Securitas. Aktywnych ludzi z Securitas możemy znaleźć grupowo i indywidualnie w powietrzu, na lądzie i na wodzie po prostu wszędzie. Czytamy o nich w Patrolu, spotykamy ich na co dzień w różnych regionach Polski. Dowodem na wysoką aktywność naszych pracowników był liczny udział w Badaniu Opinii dwa lata temu. W wyniku realizacji wniosków poprawiliśmy jakość naszego umundurowania, przeprowadziliśmy szereg szkoleń w zakresie wzajemnego okazywania szacunku, zintensyfikowaliśmy treningi specjalistyczne. Wierzę, że i nadchodzące Badanie Opinii Pracowników tak, jak poprzednie, charakteryzować się będzie wysoką frekwencją i dużym zaangażowaniem nas wszystkich. Pozwoli to nam wyciągnąć kolejne wnioski i podjąć kolejne działania usprawniające. Nie zbudujemy świata idealnego, lecz jeśli uczynimy go trochę lepszym, będzie to naszym wspólnym sukcesem. Wszystko zależy od nas, od każdego z nas. Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu

3 Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego W dniach września na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego. Patronat honorowy objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendantem Głównym Straży Granicznej. Partnerem Głównym całego wydarzenia był Securitas Transport Aviation Security. Celem kongresu było omówienie systemu ochrony lotnictwa cywilnego. Zaprezentowane zostały potencjalne zagrożenia portów lotniczych, poruszono tematy o granicach między wolnością a bezpieczeństwem. Debatowano o infrastrukturze krytycznej i zarządzaniu w sytuacjach zagrożeń. Podczas konferencji odbyły się obrady panelowe System ochrony lotnictwa cywilnego w świetle nowelizacji ustawy Prawo lotnicze wraz z pokazem działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej. Securitas reprezentowali: Hans Mulder - Divisional Commercial Director Securitas Transport Aviation Security, Bohdan Paszukow Divisional Quality Control Manager Securitas Transport Aviation Security oraz specjalnie zaproszeni przez Securitas Aviation goście: Radosław Olszewski Policy Officer Counter Terrorism Unit European Commission (EU AVSEC Inspector) oraz Robert Young - Explosive Detection Dog Expert Vintage Security US. W ramach pierwszego panelu dyskusyjnego Pan Hans Mulder zaprezentował materiał zatytułowany Outsourcing oraz zgodność ze standardami Securitas Aviation. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z punktem widzenia prywatnej ochrony w świetle analizy korzyści związanych z implementacją wybranych rozwiązań operacyjnych, będących w chwili obecnej standardem w wielu portach lotniczych w Europie. Podczas niniejszej prezentacji, poruszono kwestie dotyczące problematyki rekrutacji, szkolenia, kontroli jakości realizowanych w ramach Securitas Aviation. Ponadto poddano analizie wybrane systemy ochrony (ochronę wewnętrzną tzw. in-house security model jak i outsourcing). Jednocześnie zwrócono uwagę na kwestie związane z kluczowymi standardami jakości w ramach procesu ułatwień w obsłudze pasażerskiej, a także analizę satysfakcji klienta zarówno na poziomie obsługi pasażerskiej (jako bezpośredniego odbiorcy usług ochrony), jak i z punktu widzenia portu lotniczego jako klienta. Szczegółowe rozwiązania w zakresie systemu kontroli jakości oraz szkoleń w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego w oparciu o standardy Securitas Aviation, zostały zaprezentowane przez Pana Bohdana Paszukow. W trakcie prezentacji omówiono podstawowe elementy funkcjonowania systemu szkolenia komputerowego (Computer Based Training CBT) Securitas X-ray Master dedykowanego operatorom kontroli bezpieczeństwa oraz wszystkim agentom ochrony, których zakres obowiązków służbowych wymaga odpowiednich szkoleń kierunkowych określonych w przepisach prawa wspólnotowego. Dodatkowo Pan Radosław Olszewski - przedstawiciel Komisji Europejskiej, omówił problematykę związaną z kontrolą bezpieczeństwa ładunku przewożonego drogą lotniczą wraz z wyzwaniami operacyjnymi w przedmiotowym zakresie, a Pan Robert Young przedstawił tematykę wykorzystania do kontroli bezpieczeństwa cargo psów wyspecjalizowanych w wykrywaniu materiałów wybuchowych (EDD Explosive Detection Dogs). Wydawca Securitas Polska Sp. z o. o. Cybernetyki Warszawa tel Redakcja i skład Securitas Polska Sp. z o. o. Katarzyna Borejko tel fax Okładka fot. Mats Lundqvist Badanie Opinii Pracowników

4 Badanie Opinii Pracowników 7 listopada 4 grudnia 2011 roku Badanie Opinii Pracowników Securitas W listopadzie br. po raz drugi odbędzie się Badanie Opinii Pracowników Securitas w Polsce. Projekt organizowany jest przez koncern Securitas AB i biorą w nim udział wszystkie europejskie kraje Grupy. Badanie przeprowadzane jest przez TNS (dawniej Research International), która jako niezależna firma współpracuje z Securitas AB w Szwecji. TNS działa w 80 krajach na całym świecie i jest jednym z największych dostawców zajmujących się Badaniami Marketingowymi Rynku. Na zlecenie Securitas AB firma TNS będzie odpowiedzialna za techniczne przeprowadzenie całego badania, zliczenie oraz wygenerowanie końcowych wyników. TNS zapewnia całkowitą anonimowość wszystkim uczestnikom badania. Rozmowa z Łukaszem Kochem, Dyrektorem Personalnym Badanie opinii pracowników prowadzone jest z inicjatywy Securitas AB przez niezależną firmę badawczą TNS. Czy Securitas Polska ma swój własny wkład w lokalny wymiar badania? Każdy kraj, który realizuje Badanie Opinii Pracowników Securitas - w tym także Polska, jest odpowiedzialny za współpracę przy realizacji badania. Dotyczy to dwóch zasadniczych obszarów: działań organizacyjnych oraz informacyjnych skierowanych do uczestników badania. Z tego względu współpracowaliśmy z koncernem przy przełożeniu ankiety na język polski, tak aby forma była dostosowana do naszych realiów i ograniczała do minimum możliwość różnej interpretacji pytań. Została przygotowana także baza danych, dotycząca uczestników badania, według określonej przez TNS struktury. Zgłaszaliśmy również uwagi i pomysły mające na celu usprawnienie przebiegu procesu badania. Działania informacyjne obejmowały opracowanie materiałów, między innymi: listów, ulotek, a także informacji zamieszczonej w tym numerze Patrolu, przez ich druk i dystrybucję. Odpowiadaliśmy także za szkolenia dla koordynatorów i kadry kierowniczej - w tym menedżerów i inspektorów nadzoru. Czym będzie różnić się tegoroczne badanie od badania przeprowadzonego w 2009 roku? Pierwsze różnice będą już widoczne w zakresie poruszanych zagadnień. W 2009 roku kładliśmy nacisk na trzy obszary: moje miejsce pracy, przywództwo i ludzie. W obecnym badaniu tych obszarów jest pięć: przywództwo, relacje ze współpracownikami, cele, organizacja oraz koncentracja na kliencie. Jednak pomimo tej zmiany liczba pytań zawartych w ankiecie nie zmieniła się tak, aby nie wydłużać procesu wypełniania ankiety. Niektóre mniej istotne pytania zostały usunięte, a na ich miejsce wstawiono nowe. Pierwsza istotna modyfikacja to kwestia wyodrębnienia osób kierujących pracownikami w taki sposób, aby każda z nich mogła otrzymać indywidualny raport dotyczący oceny w zakresie przywództwa. Z tego względu każdy pracownik ochrony będzie oceniał wskazanego z imienia i nazwiska szefa ochrony obiektu lub inną osobę zdefiniowaną jako bezpośredni przełożony. Szefowie ochrony obiektów będą oceniali odpowiednio wskazanego inspektora lub menedżera, menedżer i inspektor będą oceniali dyrektora, a dyrektor będzie oceniał dyrektora zarządzającego. Jeżeli przynajmniej 10 osób z zespołu pracowników podlegającego danemu przełożonemu go oceni, to ten przełożony otrzyma swój własny raport końcowy z wynikami opracowanymi na podstawie ocen dokonanych przez podległych mu pracowników. Drugą istotną zmianą są pytania o relacje z naszymi klientami. Dotyczy to pracowników odpowiadających bezpośrednio za współdziałanie z klientami np. szefów ochrony obiektów, inspektorów i menedżerów, specjalistów ds. sprzedaży, a także dyrektorów. Chcemy mieć realną wiedzę jak w ocenie naszych pracowników przebiega proces współdziałania z klientami i ewentualnie czy są obszary do poprawy lub doskonalenia w tym zakresie. W końcowej części ankiety znajdować się będą pytania: czy pracownik uczestniczył w poprzednim badaniu oraz czy dostrzega zmiany w funkcjonowaniu Securitas w porównaniu do 2009 roku. Czy zmieniło się coś w zakresie zasad zapewnienia anonimowości odpowiedzi? Zasady dotyczące zapewnienia anonimowości są na takim samym poziomie jak w 2009 roku. Nikt z pracowników Securitas nie ma i nie będzie miał dostępu do danych, czy do odpowiedzi, jakich udzielają poszczególne osoby. W żadnym raporcie, także tym otrzymywanym bezpośrednio przez Zarząd, nie będą udostępniane informacje, dotyczące indywidualnych odpowiedzi uczestników badania. Przed badaniem w 2009 roku było trochę obaw ze strony pracowników, czy faktycznie zapewniona jest pełna anonimowość. Sposób przeprowadzenia badania potwierdził, że obawy te nie były zasadne. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, proszę kontaktować się koordynatorami regionalnymi odpowiadającymi między innymi za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez uczestników badania. Co Badanie Opinii Pracowników daje firmie oraz samym pracownikom? Samo badanie dla pracowników jest możliwością wyrażenia własnej opinii na temat warunków i organizacji pracy, a także innych istotnych kwestii dotyczących pracy w Securitas. Pracownicy poprzez swoje oceny wskazują kadrze kierowniczej i Zarządowi jakie elementy funkcjonują właściwie, a jakie wymagają zmiany. Dla osób kierujących Securitas lub poszczególnymi obszarami, czy jednostkami organizacyjnymi, jest to możliwość poznania faktycznej opinii pracowników w danym zakresie i nie opieranie się na cząstkowych, doraźnie uzyskiwanych informacjach lub ocenach.

5 Badanie Opinii Pracowników Czy nie ma obaw, że wyniki będą słabsze ze względu na sytuację gospodarczą? W czasie spotkań z menedżerami spotkałem się z opiniami, że ze względu na trudną sytuację w sektorze ochrony rok 2011 nie jest dobrym terminem do przeprowadzania badania. Myślę, że tylko w części można się z takim poglądem zgodzić, natomiast trzeba mieć na uwadze także to, iż sztuką jest odpowiednie kierowanie pracownikami nie tylko w czasach dobrej koniunktury, ale także okresach nam mniej sprzyjających. Niemniej jednak jeżeli faktycznie przy wypełnianiu ankiety będziemy dokonywali oceny wyłącznie przez pryzmat wysokości naszego wynagrodzenia, to wynik tego badania w znacznym stopniu będzie zniekształcony. Z tego względu ważne jest, aby tam gdzie jest to uzasadnione, oddzielić kwestie satysfakcji z wynagrodzenia od pozostałej zawartości udzielanych odpowiedzi. Odpowiadając na pytania należy kierować się naszymi własnymi spostrzeżeniami, wiedzą i np. doświadczeniami w odniesieniu do innych firm z naszego sektora. Ocen należy dokonywać samodzielnie, a nie kierować się podpowiedziami kolegów lub znajomych. Co zmieniło się po pierwszym badaniu? W poprzednim badaniu ujawniły się dwa elementy, które w szczególny sposób wymagały poprawy - było to okazywanie uznania i szacunku pracownikom oraz kwestia sprawnej wymiany umundurowania. W związku z tym, w przeciągu dwóch lat wprowadziliśmy kilka zmian. Jeśli chodzi o uznanie i szacunek to zostały przeprowadzone szkolenia dla dyrektorów, menedżerów, szefów ochrony obiektów przeszkoliliśmy ponad 360 osób i uczyliśmy jak współdziałać z pracownikami, jak okazywać uznanie i szacunek. W kwestii umundurowania korzystamy już obecnie z usług innego producenta. Został przeorganizowany cały system dystrybucji i w naszej ocenie powinna być widoczna poprawa. Ale tak naprawdę, obecne oceny pracowników dadzą nam obraz, czy udało nam się wdrożyć te zmiany na tyle skutecznie, że pracownicy faktycznie to odczuli. Jaki wpływ mogą mieć nowe wyniki badania na funkcjonowanie Securitas Polska? Wachlarz pytań jest bardzo szeroki. Z pewnością zwrócimy uwagę na elementy, które zostaną wskazane przez pracowników. Istotnym elementem będą wyniki związane z przywództwem i pracą menedżerów czy inspektorów nadzoru z pracownikami. To od nich w dużym stopniu zależy jak pracują poszczególne zespoły ochrony, czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, na ile są efektywni i w jakim stopniu dobrze wykonują swoje obowiązki. To wszystko przekłada się na jakość wykonywanej przez Securitas usługi i poziom zadowolenia klienta. Czy wyniki badania w Polsce mają wymiar globalny wobec całego koncernu? Można powiedzieć, że na poziomie Securitas AB w jakimś zakresie wyniki podlegają procesowi analizy i porównania w najbardziej istotnych elementach. Natomiast chciałbym podkreślić, że samo badanie nie stanowi rywalizacji pomiędzy państwami i nie ma tu współzawodnictwa, kto wypadnie lepiej, a kto gorzej. Ważniejszy jest wynik na poziomie kraju i wyniki lokalne. Poszczególne państwa mają różną specyfikę, uwarunkowania kulturowe, prawne i społeczne, odmienne doświadczenia, czy też inną historię funkcjonowania w strukturach Securitas i z tego względu będą występować rozbieżności w uzyskanych wynikach. Natomiast dla nas kluczowe znaczenie będzie miało zidentyfikowanie najważniejszych spraw wskazanych przez pracowników Securitas w Polsce i podjęcie działań naprawczych lub doskonalących w ramach posiadanych możliwości. Jak ważna jest frekwencja? Frekwencja, podobnie jak w latach poprzednich, jest bardzo istotna. Firma TNS, która prowadzi Badanie Opinii Pracowników wskazuje, że im wyższa frekwencja tym wynik jest bardziej miarodajny. W związku z tym podobnie jak w 2009 roku, chcielibyśmy, aby frekwencja była jak najwyższa w miarę możliwości zbliżona do 80%. W roku 2009 mięliśmy wskaźnik udziału pracowników na poziomie 77,7% i to był bardzo dobry wynik, pozwalający uznać nasze badanie za rzetelne. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie mają działania komunikacyjne skierowane do pracowników. Podobnie jak w latach poprzednich, będziemy się starali dotrzeć do wszystkich uczestników badania. Już zamieściliśmy informacje na naszej stronie www oraz w tym numerze Patrolu. Będziemy rozsyłali maile i listy do pracowników zachęcające do wzięcia udziału w badaniu. Na bieżąco będę się starał informować o stanie frekwencji, kierować ją do wszystkich pracowników, którzy korzystają z poczty elektronicznej w systemie Securitas. Natomiast podsumowanie wyników zaplanowane jest na styczeń 2012 roku. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2011

6 Badanie Opinii Pracowników Czy planowane są kolejne edycje badania? Powtarzalność badania została wpisana w struktury działania Securitas. Prawdopodobnie następne badanie będzie za dwa lata, czyli w 2013 roku. Liczymy na to, że za każdym razem będziemy mogli chwalić się nie tylko dobrą frekwencją, ale także skutecznie wdrażanymi zmianami usprawniającymi działanie Securitas z korzyścią dla naszych pracowników i klientów. Mam nadzieję, że niezależnie od panujących nastrojów, nasi pracownicy skorzystają z możliwości jakie daje udział w Badaniu Opinii Pracowników i przedstawią swoje opinie tam, gdzie będzie to uzasadnione odpowiednio skrytykują lub docenią istotne aspekty dotyczące pracy w Securitas. Zachęcam wszystkich pracowników, aby uczestniczyli w badaniu, bo jest to sposobność wpłynięcia na zmiany zachodzące w Securitas. Rozmowa z Ewą Kłopocką, Specjalistą ds. Ochrony Fizycznej, koordynatorem Badania Opinii Pracowników Securitas Polska Jak wygląda koordynacja projektu po Polskiej stronie? Koordynacja projektu Badania Opinii Pracowników w Polsce została powierzona w moje ręce, natomiast nadzór nad całością prowadzi Dyrektor Personalny Łukasz Koch. Ściśle współpracujemy z koordynatorem na Europę Panią Isabel Cordeiro, która odpowiada za cały projekt badania oraz koordynatorami regionalnymi. Postępujemy wedle przygotowanego harmonogramu i punkt po punkcie realizujemy zadania zgodnie z wyznaczonymi terminami. Począwszy od stworzenia listy pracowników, poprzez przygotowanie materiałów informacyjnych, tłumaczenia ankiety oraz wzorów pism. Organizujemy szkolenia informacyjne dla dyrektorów, menedżerów, inspektorów oraz pracowników. W czasie trwania badania będziemy również śledzić procentowy wskaźnik udzielonych odpowiedzi. Natomiast po zakończeniu projektu i opracowaniu wyników badania przez TNS wygenerujemy raporty z rezultatami dla poszczególnych jednostek. Czy strona Polska ma bezpośredni kontakt z TNS w Szwecji? Niestety nie. Przy poprzednim badaniu współpracowaliśmy bezpośrednio z wyznaczoną osobą z firmy Research International dedykowaną tylko do naszego projektu. Obecnie kontakt mamy jedynie poprzez Panią Isabel Cordeiro, która zbiera informacje ze wszystkich krajów biorących udział w Badaniu Opinii Pracowników i konsultuje je z osobą wyznaczoną w firmie TNS. Do badania przystępujemy po raz drugi, także bazując na naszym doświadczeniu sądzimy, że pomimo takiej zmiany badanie będzie przebiegało znacznie łatwiej i pewniej. Kto jest uprawniony do uczestnictwa w badaniu? Uprawnieni do udziału są pracownicy spółek Securitas, którzy na dzień rozpoczęcia badania, czyli 7 listopada br., będą mieli przepracowane minimum 3 miesiące. Naszą intencją jest to, aby opinie wyrażały osoby, które pracują już przez jakiś czas i mają aktualną wiedzę na temat pracy w Securitas. W jaki sposób uczestnicy zostaną poinformowani o badaniu? Uprawnieni pracownicy otrzymają na początku października, informację na temat badania drogą listową. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem procesu menedżerowie i inspektorzy będą przekazywali uczestnikom - koperty z indywidualnym - wygenerowanym przez TNS - loginem i hasłem. Kolejna informacja pojawi się dwa tygodnie po rozpoczęciu badania i także będzie dystrybuowana przez menedżerów i inspektorów. Będzie to list przypominający o Badaniu Opinii Pracowników zawierający indywidualny login i hasło umożliwiające wypełnienie ankiety. Osoby, które już po otrzymaniu pierwszego listu wypełnią ankietę, powinny zignorować drugi list. Jest on automatycznie wysyłany do wszystkich osób uprawnionych, bez względu na to czy wzięły już one udział w badaniu czy też nie. Jak krok po kroku będzie wyglądało badanie od strony technicznej? Technicznych kwestii badania jest dość dużo, ale oczywiście postaram się je opisać. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest stworzenie listy pracowników według wytycznych, które pozwolą na późniejsze wygenerowanie raportów. Każdy z uczestników musi zostać odpowiednio przypisany do struktury organizacyjnej. Następnie przy każdym pracowniku zostaje określony bezpośredni przełożony, którego będzie on oceniał. Kolejnym krokiem jest wgranie tych danych do programu SMART, w którym sprawdza się poprawność wszystkich informacji oraz właścicieli raportów poszczególnych działów, regionów, czy inspektoratów. Następnie sprawdzone zostaje tłumaczenie ankiety, wgranej do systemu, aby upewnić się, czy wszystko jest zrozumiałe i czy nie wystąpiły jakieś błędy techniczne. Kiedy wszystkie kwestie wgrania danych są poprawne, jest to czas na przystąpienie do badania przez pracowników poprzez logowanie się na stronie przy pomocy indywidualnego loginu, hasła i wypełnienie ankiety. Ostatni etap dotyczy zakończenia badania i wygenerowania raportów dla wszystkich jednostek, których wyniki na to pozwalają, czyli tam gdzie ankietę wypełniło ponad 6 osób. Do kogo osoby mogą się zgłaszać w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości? W razie pytań zachęcam do kontaktu z koordynatorami regionalnymi: Region Centralny Ewa Kłopocka, tel Katarzyna Borejko, tel Region Zachodni Ewa Pietrzycka, tel Region Południe Małgorzata Korona, tel Region Północ Izabela Ambroziuk, tel Securitas Alert Services Polska Ewa Janiszewska, tel Nordserwis Securitas Bożena Wróblewska, tel Purzeczko-Grupa Securitas Ewa Wyzner, tel w 52.

7 Pakiet Ubezpieczeń dla Pracowników Zmiana pakietu ubezpieczenia dla Pracowników Grupy Securitas Polska Zarząd Grupy Securitas kierując się potrzebą zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa finansowego, przy współpracy z brokerem Gras Savoye Polska Sp. z o.o., wynegocjował nowe, korzystniejsze warunki ubezpieczeniowe i zawarł umowę grupowego ubezpieczenia pracowników na życie w PZU Życie S.A. oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) doznanych przez ubezpieczonego z ERGO HESTIA S.A. Obie umowy stanowią łączny pakiet ubezpieczeniowy. Ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków zostaną objęci wszyscy pracownicy Grupy Securitas, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jak i osoby wykonujące zadania na podstawie umowy cywilno - prawnej. Prawo do ochrony z ubezpieczenia od NNW nabywa każdy pracownik / współpracownik Grupy Securitas, tylko z jednego tytułu zatrudnienia / współpracy, przez 24 godziny na dobę, na obszarze całego świata zarówno w trakcie pracy, jaki i w życiu prywatnym. Składkę ubezpieczeniową za ten typ ubezpieczenia finansuje pracodawca. Do grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie może przystąpić zarówno pracownik (również z orzeczoną niepełnosprawnością) jak i osoby współpracujące w ramach zlecenia, oraz małżonek i pełnoletnie dziecko ubezpieczonego. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia na życie jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji. Składkę opłaca ubezpieczony w kwocie zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia. PZU ŻYCIE - WYBRANE ZDARZENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYPŁATY ERGO HESTIA - WYBRANE ZDARZENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYPŁATY NNW Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II Śmierć ubezpieczonego PLN PLN Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku PLN PLN Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy PLN PLN Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym PLN PLN Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem PLN PLN Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 320 PLN 350 PLN Śmierć współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku PLN PLN Śmierć rodziców ubezpieczonego/ współmałżonka PLN PLN Urodzenie się dziecka 800 PLN 800 PLN Pobyt w szpitalu spowodowany: (wysokość świadczenia za dzień) Chorobą (1-80 dni) Nieszczęśliwym wypadkiem (1-14/ dni) Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (1-14/ dni) Wypadkiem komunikacyjnym (1-14/ dni) Wypadkiem przy pracy (1-14/ dni) Pobyt w szpitalu na OIT jednorazowo za 48 godz. pobytu Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu ( 1-30 dni) 50 PLN 125 / 50 PLN 75 / 50 PLN 150 / 50 PLN 150 / 50 PLN 500 PLN 25 PLN Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku PLN 300 PLN za każdy 1% trwałego uszczerbku Zawierając nowe umowy ubezpieczenia z PZU Życie i ERGO HESTIA, które obejmują ochroną ubezpieczonych od 1 października (po opłaceniu składki do 15 października) Grupa Securitas kończy współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń AXA. Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie We wrześniu została rozpoczęta akcja dostarczania deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Wypełnione deklaracje otrzymają wszyscy pracownicy. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do ubezpieczenia lub przechodząca z AXA do PZU, na deklaracji przystąpienia sprawdza swoje dane osobowe, wpisuje osobę upoważnioną, zaznacza wybrany wariant ubezpieczenia i podpisuje deklarację oraz oświadczenie dla pracodawcy o potrącaniu składek. 50 PLN 125 / 50 PLN 75 / 50 PLN 150 / 50 PLN 150 / 50 PLN 500 PLN 25 PLN Wystąpienie Ciężkiej Choroby (22 choroby) PLN PLN Operacje chirurgiczne (suma zł) 1500/900/300 PLN 1500/900/300 PLN Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji PLN PLN * pełny zakres świadczeń przedstawiony został w materiałach indywidualnie przekazywanym pracownikom Od kiedy działa ochrona ubezpieczeniowa? Do programu ubezpieczenia grupowego na życie prowadzonego przez PZU Życie, może przystąpić każdy pracownik w dowolnym czasie. Jednakże dla osób, które zadeklarują uczestnictwo w programie w październiku i listopadzie b.r. zostaną zniesione wszystkie okresy karencji (za wyjątkiem operacji chirurgicznych z tytułu choroby 180 dni), czyli ubezpieczeni będą mieli pełną ochronę od momentu zawarcia nowej umowy i opłacenia składki. Osoby przystępujące do programu po 1 stycznia 2012 r., będzie obowiązywał okres karencji zgodny z ustalonymi ogólnymi warunkami ubezpieczeń (tj. urodzenie dziecka 9 miesięcy, operacje chirurgiczne 180 dni, ciężkie choroby 90 dni, pobyt w szpitalu 30 dni, wszystkie inne zdarzenia, objęte ubezpieczeniem, a spowodowane inną przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek 6 miesięcy). Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje? Informacje związane z programem ubezpieczenia można uzyskać u asystentek w regionach lub w Dziale Kadr Securitas Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, Warszawa, tel: (+48 22) PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2011

8 Piknik Rodzinny 2011 Piknik Rodzinny września na terenie Businessman Institute oraz Klubu Sosnowego w Warszawie, odbył się Piknik Rodzinny Pracowników Securitas. Impreza organizowana jest co roku w okresie powakacyjnym i jest wspaniałą okazją do spotkania i wspólnej zabawy. Kilkaset osób w różnym wieku korzystało z wielu, zapewnionych przez organizatora atrakcji takich jak: wspólne grillowanie, zabawy w walkę w strojach sumo, zawody na polu gigantycznych piłkarzyków, sprawdzenie swoich umiejętności na strzelnicy czy na kortach tenisowych pod okiem instruktora. Najmłodsi bawili się na dmuchanych atrakcjach takich jak: zjeżdżalnia, zamek, gąsienica oraz basen z kuleczkami. Całej imprezie towarzyszyła muzyka Dj a oraz zespołu muzycznego Piękna i Bestie. Dziękujemy Wszystkim Pracownikom za przybycie i wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i będziemy mogli w tym samym gronie spotkać się za rok!

9 Piknik Rodzinny 2011 Zdjęcia: Łukasz Król PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2011

10 News Ochranialiśmy Informacje z Polski Pożegnanie lata w Pruszkowie 10 września 2011 roku już po raz jedenasty pożegnaliśmy lato dbając o bezpieczeństwo podczas Pikniku Żegnaj lato na rok... w Pruszkowie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Pruszkowie. W tym roku na Stadionie Znicz wystąpiły między innymi takie gwiazdy jak Agnieszka Chylińska oraz polski zespół rokowy Ocean. Baltic Sail w Gdańsku W dniach 7-10 lipca 2011 roku odbyła się coroczna impreza Baltic Sail. Tegoroczny zlot żaglowców obfitował w atrakcje i z pewnością należał do jednych z najciekawszych wakacyjnych wydarzeń w Trójmieście. Do Gdańska przypłynęło 16 pięknych żaglowców z całej Europy m.in. Joanna Saturna z Finlandii, Baltic Beauty ze Szwecji, Notre Dame des Flots z Francji czy Arka z Litwy. Pierwszy zlot odbył się w 1997 roku z okazji 1000-lecia Gdańska i spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Patronat nad imprezą jak co roku objął Prezydent Miasta Gdańsk. Securitas Polska już po raz trzeci świadczył usługi ochrony podczas tego wydarzenia. Konferencja PO w Warszawie 10 września 2011 w Warszawie na terenie Arena Ursynów odbyła się konferencja programowa Platformy Obywatelskiej RP. Na kongresie został przedstawiony aktualny program partii, związany z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi 2011 roku do Sejmu i Senatu. Bezpieczeństwo podczas wydarzenia zapewnili pracownicy Securitas przy ścisłej współpracy z Biurem Ochrony Rządu. Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie Pfleiderer Grajewo S.A. W 28 sierpnia br. na terenie zakładu Pfleiderer Grajewo S.A. odbyły się coroczne ćwiczenia przeciwpożarowe, których współorganizatorem jest spółka Purzeczko - Grupa Securitas. W działaniach uczestniczyły: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Jednostka Zakładowej Służby Ratowniczej Purzeczko Grupa Securitas, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (OSP KSRG), Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Miejski oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tegoroczny zakres działań obejmował doskonalenie technik i sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru na terenie placu surowca drzewnego. Bezpieczeństwo pożarowe to priorytet działań służb ochrony w każdym obiekcie, ponieważ w przypadku pożaru zagrożeniu ulega nie tylko mienie, ale i również zdrowie oraz życie ludzi. Dlatego też ćwiczenia przeprowadzane są cyklicznie i obejmują pełną koordynację akcji ratowniczej. Securitas na Kilimandżaro Dnia 2 września br. ekipa alpinistów z Piotrem Grządzielą na czele zdobyła szczyt Kilimandżaro. Dzięki Pani Annie Kozarowicz - pracownikowi ochrony fizycznej z Katowic, Securitas Polska zaznaczył swoją obecność na samym szczycie, pokonując metrów nad poziomem morza. Informacje z Grupy Pierwszy samochód z napędem elektrycznym w Securitas w Niemczech W Berlinie Securitas wprowadził do swojej floty pierwszy samochód z napędem elektrycznym. Samochód jest w 100% ekologiczny i ma zasięg 200 km. Energia dla samochodu jest generowana przez kolektory słoneczne Orco spółki GSG Orco. Jako firma przyjazna dla środowiska i otwarta na innowacyjne, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie samochodów elektrycznych, aby dać znak niemieckiemu rządowi, że czas na zmianę transportu i ochronę środowiska - Frank Salewsky, dyrektor zarządzający Securitas Berlin - Brandenburg. Więcej informacji na stronie internetowej:

11 Ścieżki kariery w Securitas Imię i nazwisko: Mirosław Miklaszewski Staż pracy w Securitas: 13 lat Obecnie zajmowane stanowisko: Menedżer OFS w Szczecinie Historia zatrudnienia: Pracownik ochrony / Dowódca Zmiany na obiekcie British American Tobacco w Augustowie Szef Ochrony Obiektu Media Markt Gdańsk Szef Ochrony Obiektu Centrum Gemini Gdynia Inspektor Naboru i Szkolenia Gdańsk, Inspektor BHP Gdańsk, Inspektor Nadzoru Gdańsk obecnie Menedżer OFS Szczecin Dyplomy, nagrody, kursy i szkolenia: Licencja II stopnia POF i ZT, Kurs Menadżerów OFS, Kurs Metodyczny dla Wykładowców i Organizatorów Szkoleń 2005, wyróżnienie Securitas Awards 2007, Zespół Kompetencyjny MARITIME, Kurs Inspektora BHP, Program Rozwoju Kadry Zarządzającej w Securitas Pierwszy dzień pracy w Securitas, 2 listopada 1998 roku, Augustów i -15 C w nocy, zastanawiałem się co wydarzy się w styczniu 1999 roku. Największą satysfakcję daje mi realizacja celów, których osiągnięcie sprawia wiele trudności. Sukces zawodowy niektórzy mówią, że już osiągnąłem, ale ja mam inne zdanie. Uważam, że trzeba stale się rozwijać i stawiać sobie ciągle nowe cele. Za kilka lat obecnie mam nowy cel - swój plan rozwoju i chciałbym go w najbliższym czasie zrealizować. Za kilka lat zobaczymy jaki będzie efekt. Po pracy jestem menedżerem sportowym swojego syna w piłce nożnej. Jestem dumny ze wspaniałej żony i moich dzieci. Jestem również dumny z moich dwóch braci Roberta i Sławka, którzy podobno nieźle sobie radzą w Securitas. Najbardziej cenię u ludzi gotowość niesienia pomocy innym. Praca w Securitas daje mi satysfakcję oraz możliwość realizowania się na polu zawodowym. Daje również możliwość obcowania z wieloma wartościowymi ludźmi. Nigdy nie sądziłem, że pracując w Securitas tak dobrze poznam Polskę (zwłaszcza północną). Zawsze odczuwam niedosyt. Ciągle mam poczucie, że można wykonać coś lepiej, szybciej itd. Gdybym mógł cofnąć czas lepiej nie dowiedzieć się, że te same błędy popełnia się dwa razy. Moja recepta na sukces to aby pasja była pracą, a praca pasją. Moja praca z pewnością jest moją pasją! Jest także zagorzałym kibicem Widzewa Łódź, choć pochodzi z Warszawy. Obecnie mieszka w Szczecinie, a przez kilka lat pracował również w Securitas w Augustowie oraz Gdańsku. Mam nadzieję, że wreszcie odnalazł swoje miejsce podczas tej migracji po Polsce. Mariusz Rutkowski, Dyrektor Regionalny. Z Panem Mirosławem Miklaszewskim współpracuję od 2006 roku. Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie. Zawsze mogę liczyć na jego pomoc i wsparcie. Jest przełożonym wymagającym i sprawiedliwym. W sytuacji dobrze wykonanego zadania, zawsze można liczyć na słowa uznania. Sporo się nauczyłem od Pana Mirka. Przede wszystkim dobrej organizacji pracy, jak rozmawiać i negocjować z klientami, a także jak radzić sobie w trudnych rozmowach z pracownikami. Bardzo się cieszę, że mogę pracować z tak profesjonalną osobą, od której mogę się jeszcze bardzo dużo nauczyć. - Grzegorz Kulon, Inspektor Nadzoru OFS Szczecin. Mirek Miklaszewski to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Ambitny, rzeczowy, niebojący się nowych wyzwań, a także otwarty na innowacje w pracy. Można powiedzieć, że to prawdziwy, wszechstronny Człowiek Securitas. Nie tylko prowadzi operacje w każdym sektorze, znając i wprowadzając odpowiednie procedury, ale także świetnie organizuje pracę podległemu personelowi. Jednocześnie zajmuje się rozwojem swojego Inspektoratu - tylko w tym roku pozyskał trzech nowych klientów. Mirek to człowiek, na którym zawsze można polegać, dlatego też bez najmniejszych obaw mianowałem go moim cieniem. Bardzo dobrze sprawdza się w tej roli, a także na stanowisku menedżera, które zajmuje od 5 lat. Mało kto wie, że Mirek jest absolwentem klasy sportowej, a także trenował lekkoatletykę - skok w dal pod okiem Romana Wszoły, ojca Pana Jacka Wszoły (naszego złotego medalisty z Montrealu). PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2011

12 Zwyczajni Bohaterowie Każdego Dnia - Pracownicy Miesiąca Andrzej Sierakowski Pracownik Ochrony Pracownik lipca Artur Struś Dowódca OFS Pracownik sierpnia Pan Andrzej Sierakowski z branżą ochrony związany jest od 2004 roku. Pracę w Securitas rozpoczął w 2006 roku w obiekcie Kopernik w Warszawie. Po czterech miesiącach zaczął pełnić obowiązki na stanowisku pracownika ochrony w firmie Ernst & Young oraz w kancelarii prawnej DZiP, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Pan Andrzej pełni funkcję koordynatora i jest odpowiedzialny za organizację pracy jedenastoosobowego zespołu pracowników ochrony Securitas. Jest emerytowanym oficerem Wojska Polskiego. Ponadto zdobywał doświadczenie jako Specjalista ds. Handlowych oraz założyciel i współtwórca kabaretu Kaktus, który prowadził przez 4 lata. Z branżą ochrony związałem się przypadkowo - tak pokierowało mnie życie, ale z całą pewnością niczego nie żałuję. Praca jest moją pasją. Doceniam ją, bo jest ciekawa i pożyteczna. Andrzej Sierakowski. Pan Andrzej jest osobą kompetentną, posiadającą szeroką wiedzę merytoryczną oraz bardzo cenne doświadczenie. Jest dobrze zorganizowany, Pan Artur Struś z Purzeczko - Grupa Securitas związany jest od 2003 roku. Pracę rozpoczął jako pracownik ochrony w zakładzie przemysłu drzewnego w Piszu. Od 2006 roku pełni funkcję Dowódcy Ochrony Fizycznej Stałej. Posiada także tytuł Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. W 2011 roku objął dodatkowo nadzór nad zakładem produkcji mleczarskiej w Kolnie, co spowodowało, że obecnie odpowiada za nadzór nad dwoma strategicznymi klientami w regionie podlaskim. Pan Artur zajmuje się również sprzedażą usług monitoringu na terenie Pisza i okolic. Bardzo lubię swoją pracę. Jestem spełnionym i zadowolonym pracownikiem. A największą satysfakcję daje mi pozyskiwanie nowych klientów. Artur Struś. Dzięki ukierunkowaniu na realizację wyznaczonego celu, uporze oraz zdolnościom przywódczo - negocjacyjnym doskonale radzi sobie z ponad 50 - osobowym zespołem podległych mu osób, w którym od ponad dwóch lat nie było rotacji. zaangażowany w wykonywanie swoich codziennych obowiązków oraz chętnie podejmuje nowe wezwania. Znaczący wkład Pana Andrzeja zaowocował pozytywnymi relacjami z naszym klientem, co budzi mój ogromny szacunek i uznanie. Klienci cenią Pana Andrzeja, zarówno za wysoki profesjonalizm, znajomość zagadnień swojej pracy oraz za uprzejmość i życzliwość w kontaktach interpersonalnych. Mirosław Szymaniuk, Menedżer OFS. Pan Andrzej Sierakowski przez cały okres naszej współpracy dał się poznać jako nadzwyczaj rzetelny i odpowiedzialny pracownik z wysoką kulturą osobistą. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc w kwestii zabezpieczenia ochrony fizycznej obiektu, jak i w sytuacjach awaryjnych naszych systemów kontroli dostępu i monitoringu. Pan Andrzej doskonale rozumie nasze potrzeby i wychodzi im naprzeciw prezentując trafne inicjatywy w zakresie ochrony osób i mienia. Krzysztof Grzybowski, Head of Facilitates Ernst & Young. Rozliczam moich pracowników z efektów pracy, której wykonanie opieram na własnym doświadczeniu. Każdy wie co ma robić, ale również staram się dawać pracownikom poczucie, że z każdym problemem mogą się do mnie zwrócić i liczyć na moje wsparcie. Artur Struś. Pan Artur Struś jest pracownikiem sumiennym, bardzo zaangażowanym i odpowiedzialnym, co daje gwarancję rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego działania w sytuacjach stresowych, z powodzeniem pełni powierzone mu funkcje. Artur Struś jest pracownikiem samodzielnym, chętnie podejmującym nowe wyzwania. Współpraca z Arturem jest zawsze merytoryczna i skupiona na rozwiązywaniu problemów. Wszystkie wyżej wymienione cechy czynią Pana Artura Strusia przykładnym pracownikiem, który nie tylko identyfikuje się z firmą, ale jest także głęboko zaangażowany w jej działalność. - Adam Bloch, Dyrektor Operacyjny. Krzysztof Piotrowski Pracownik OFD Pracownik września Pan Krzysztof Piotrowski pracę w Securitas rozpoczął w 1997 roku na stanowisku pracownika ochrony w Domach Towarowych KDT. Przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie w różnego typu obiektach. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego, pełni obowiązki pracownika Ochrony Fizycznej Doraźnej w Patrolach. Posiada licencję I stopnia. Krzysztof jest osobą bardzo kontaktową, zdyscyplinowaną i sumiennie wykonującą swoje obowiązki. Opanowany, odporny na stres, chętny do pomocy. W trudnych sytuacjach szybko podejmuje decyzje. Przykładem tego jest ostatnia akcja ratunkowa jaką przeprowadził Krzysztof. Postawa naszego pracownika jest wizytówką Securitas i ma znaczny wpływ na jakość świadczonych przez nas usług. Jestem dumny, że mam w swoich szeregach takiego pracownika. Marcin Chądzyński, Menedżer Patroli. To co zrobił Pan Krzysztof nie jest standardowym działaniem. Moim zdaniem to wręcz heroizm oraz ogromna odwaga. Nie każdego stać na tak bohaterski czyn. Krzysztof Bartuszek, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju. Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność, swoją i rodziny dla pracownika Państwa Firmy - Pana Krzysztofa Piotrowskiego za uratowanie mojego życia. Pan Krzysztof ryzykując własnym życiem wyciągnął mnie nieprzytomnego z płonącego samochodu. Swoją bohaterską postawą udowodnił, że jest człowiekiem nieprzeciętnym, niosącym pomoc innym, nie zważając na własne bezpieczeństwo. Miałem niebywałe szczęście, że podczas wypadku samochodowego, w którym brałem udział na początku września br., Pan Krzysztof był w pobliżu. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się spłacić ten dług. Adam Rdzawski.

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UWAGA! atrakcyjne rozwiązanie na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2014r. Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

Postawy społeczeństwa polskiego wobec. ubezpieczeń. Zestawienia z wyników badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego

Postawy społeczeństwa polskiego wobec. ubezpieczeń. Zestawienia z wyników badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego Postawy społeczeństwa polskiego wobec Zestawienia z wyników badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego Grudzień, 01 r. Z kim rozmawialiśmy? Wyniki uzyskane w ramach TNS Omnibus -wielotematycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim Osoba do kontu: imię i nazwisko tel.

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Twoja Kariera" w Małopolsce

Twoja Kariera w Małopolsce Twoja Kariera" w Małopolsce Za nami krakowska konferencja, która odbyła się 11 marca br. w hotelu Qubus, inaugurując ogólnopolski cykl otwartych konferencji biznesowych. h K bnferencja Twoja Kariera" zostazaplanowana

Bardziej szczegółowo

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją?

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? test, BONUS SPECJALNY dla czytelniczek i klientek Inkubatora Kobiecych Pasji Autorka testu: Grażyna Białopiotrowicz Jaki jest poziom Twojej

Bardziej szczegółowo

Wybrani Klienci, którzy skorzystali z poprzednich edycji szkolenia Kompetencje Menedżerskie :

Wybrani Klienci, którzy skorzystali z poprzednich edycji szkolenia Kompetencje Menedżerskie : KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE Czyli jak być szefem od którego nie odchodzą ludzie Wybrani Klienci, którzy skorzystali z poprzednich edycji szkolenia Kompetencje Menedżerskie : KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE Czyli

Bardziej szczegółowo

Nowo zatrudnieni pracownicy

Nowo zatrudnieni pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy jak skutecznie zarządzać i zwiększać ich zaangażowanie projekt badawczo doradczy NASZE DOŚWIADCZENIE Jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce rozpoczęliśmy promowanie idei Brygadzista

Bardziej szczegółowo

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY Wygraj i reprezentuj Polskę w USA na Konferencji ASTD w Texasie! Ty decydujesz, które elementy strategii prezentujesz! Więcej praktyki w HR! Obserwatorium Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA

European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA Józefów koło Warszawy, 20-21 Maja 2013 rok. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO 1.Tytuł projektu: 2.Wnioskowana kwota: (wnioskowana kwota = koszt całego projektu - wkład własny) 3.Dane wnioskodawcy: a) Nazwa: b) Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

www. smartdevcon. eu

www. smartdevcon. eu Oferta sponsorska 2012 www.smartdevcon.eu Szanowni Państwo, Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska

Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Drogi Kandydacie/Kandydatko, dziękuję za Twoje zainteresowanie i chęć przystąpienia do Programu Studencki

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOBREJ PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NA KONKURS Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Adres: ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków Email kontaktowy: gimnazjum-nr4@wp.pl Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT audit/2014 I III EDYCJA IT Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT Organizator: Patroni medialni: ZAŁOŻENIA audit/2014 Dynamiczny rozwój branży IT spowodował, że jednymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY KOMISJI STAŻOWEJ

ZASADY PRACY KOMISJI STAŻOWEJ ZASADY PRACY KOMISJI STAŻOWEJ w ramach projektu nr POKL.08.02.01-28-07/13 pt. OD POMYSŁU DO INNOWACJI przy wsparciu OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO -TECHNOLOGICZNEGO staże naukowców w przedsiębiorstwach Warmii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w projektach Lean

Zarządzanie zmianą w projektach Lean Zarządzanie zmianą w projektach Lean Jak bez porażki wdrażać zmiany wpływające na rozwój firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym? 19-20 listopada 2015, Wrocław Akademia Białego Kruka

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE W PZU ŻYCIE SA Wypełnienie Deklaracji Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak Założenia: WQ ma dostarczyć konkretnych narzędzi oraz sposobów organizowania i przeprowadzania efektywnych spotkań

Bardziej szczegółowo

Twój plan na lepszą przyszłość

Twój plan na lepszą przyszłość Twój plan na lepszą przyszłość Drogi Agencie / Multiagencjo Jest nam niezmiernie miło, że właśnie do Pani/a kierujemy ten krótki list. Nasza oferta jest skierowana zarówno do tych, którzy prowadzą Firmy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zewnętrznego Programu Poleceń GFT

Regulamin Zewnętrznego Programu Poleceń GFT Regulamin Zewnętrznego Programu Poleceń GFT 1 Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Warunki uczestnictwa w Zewnętrznym Programie Poleceń GFT... 3 3. Warunki płatności... 4 4. Proces polecania kandydatów... 5 5. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń. UA. 271.1.14.2011 Orli Staw, dnia 28 listopada 2011 roku Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom Fundacji Aktywni Rodzice z dnia 01 grudnia 2012 roku 1 ORGANIZATORZY 1.1 Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywni Rodzice 1.2 Partnerami

Bardziej szczegółowo

Co nas cechuje? Lider branży energetycznej Nasi pracownicy mają realny wpływ na pracę jednej z największych firm świata.

Co nas cechuje? Lider branży energetycznej Nasi pracownicy mają realny wpływ na pracę jednej z największych firm świata. Shell Business Operations w Krakowie to strategiczna jednostka grupy Royal Dutch Shell, jednej z największych firm świata. Tworzy ją międzynarodowy zespół ponad 2000 specjalistów, 30 narodowości pracujących

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management

College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management Zapraszamy osoby zainteresowane pracą na stanowisku Dyrektor / Manager w Hotelu do pierwszego w Polsce branżowego, praktycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/index.php?pid=112&mode=news&group=13&news=395&p= Biała

Bardziej szczegółowo