Badanie Opinii Pracowników 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie Opinii Pracowników 2011"

Transkrypt

1 Magazyn Securitas w Polsce Nr 3/2011 Badanie Opinii Pracowników 2011 Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego Zmiana pakietu ubezpieczeń dla pracowników Piknik Rodzinny 2011

2 Wszystko zależy od nas Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu Securitas Polska Prostota kompleksowości, kompleksowość prostoty, czyli nasza podróż w przyszłość. Szanowni Państwo, Świat dookoła zmienia się gwałtownie. Zewsząd dochodzą do nas nieraz szokujące informacje. USA, Chiny, Grecja, Portugalia, Egipt czy Libia, to już nie tylko miejsca znane z lekcji geografii w szkole, to już nie wyłączność analityków polityczno-ekonomicznych, to część otaczającej nas rzeczywistości: wartość złotówki, konkurencyjność produktów, ceny żywności i benzyny. To kondycja finansowa wielu naszych bezpośrednich klientów. Klientów, którzy z kolei wymagają od nas specjalizacji i usług o coraz wyższym stopniu komplementarności. Specjalizacja, segmentacja, innowacyjność, przestały być kwestią wyboru, stały się koniecznością. Musimy być specjalistami w dziedzinie ochrony sieci i centrów handlowych, łańcucha dostaw, ochrony klientów z różnych gałęzi przemysłu, specjalistami w zakresie pożarnictwa. Gdzie znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące radzenia sobie z tak złożoną rzeczywistością? Gdzie znaleźć rozwiązania? Niegdyś wyjaśnienia zachodzących wokół zjawisk mogliśmy poszukiwać w mediach, wśród autorytetów, w opiniach instytucji o fundamentalnym zaufaniu społecznym i profesjonalnym. Dzisiaj, mam wrażenie, że media nie realizują misji informowania o rzeczywistości, misji, dzięki której zyskały przydomek czwartej władzy. Dzisiaj sprzedają one produkt polegający na wywoływaniu skrajnych emocji, najczęściej strachu i nadziei. Im większa amplituda, tym większy zysk. Autorytety w wielu przypadkach są autorytetami opcji, które je opłacają. Instytucje obdarzone niegdyś fundamentalnym zaufaniem społecznym utraciły je na długo, jeśli nie bezpowrotnie. Masz to jak w banku stało się raczej mało przekonującą frazą. Co pozostaje? Rozwiązań musimy poszukać sami. Musimy być mądrzy, zbiorową mądrością całej organizacji i indywidualną mądrością każdego z nas. Musimy wymieniać opinie, wyciągać wnioski, wdrażać je w życie. Najbardziej kompleksową i mającą największy zasięg formą wymiany opinii w sprawach dotyczących nas wszystkich jest Badanie Opinii Pracowników. Każdy z nas w Grupie Securitas w Polsce występuje w kilku rolach: jako pracownik, jako podwładny i jako zarządzający. Zarządzający grupą, za którą odpowiada, swoim miejscem pracy, relacjami z klientami. Badanie Opinii Pracowników jest szansą zwrócenia uwagi kolegom i przełożonym na sprawy, które są dla nas istotne. Jak je widzimy, jak wartościujemy. Jednocześnie jest ono szansą spojrzenia w głąb siebie. Odpowiedzi na pytania: Czy znasz strategię firmy? Czy znasz rozwiązania dostosowane do potrzeb poszczególnych naszych klientów? można udzielić w dwojaki sposób. Można analizować, co organizacja, w której pracuję zrobiła dla dostarczenia mi takich informacji lub zastanowić się nad tym, co ja sam zrobiłem, aby taką wiedzę posiąść? Które rozumowanie jest słuszne? Odpowiedź brzmi: obydwa. Dlatego z jednej strony organizujemy w Securitas szereg szkoleń obiektowych, specjalistycznych, segmentowych i biznesowych dla pracowników ochrony, dowódców zmian, szefów ochrony obiektów, inspektorów i menedżerów. Uruchomiliśmy portal wiedzy MySecuritas. Z drugiej strony w każdym z nas musi powstać wewnętrzna decyzja, wewnętrzna determinacja do samodoskonalenia i zastosowania nabywanych umiejętności w praktyce. I to ta właśnie decyzja jest prostą odpowiedzią na kompleksowość sytuacji. Jest pomostem pomiędzy złożonością otaczającego nas świata, a naszą drogą w przyszłość. Nie darmo mówi się, że aby coś zrobić człowiek musi wiedzieć co zrobić, jak zrobić i przede wszystkim chcieć zrobić. Na szczęście ludzi, którzy podjęli tę wewnętrzną decyzję, decyzję bycia aktywnym, mamy wielu. Przedstawicieli ich widzimy wymienionych w listach pochwalnych od naszych klientów, sylwetki ich przedstawione są w rubrykach Pracownicy Miesiąca i Ścieżki Kariery w Securitas. Aktywnych ludzi z Securitas możemy znaleźć grupowo i indywidualnie w powietrzu, na lądzie i na wodzie po prostu wszędzie. Czytamy o nich w Patrolu, spotykamy ich na co dzień w różnych regionach Polski. Dowodem na wysoką aktywność naszych pracowników był liczny udział w Badaniu Opinii dwa lata temu. W wyniku realizacji wniosków poprawiliśmy jakość naszego umundurowania, przeprowadziliśmy szereg szkoleń w zakresie wzajemnego okazywania szacunku, zintensyfikowaliśmy treningi specjalistyczne. Wierzę, że i nadchodzące Badanie Opinii Pracowników tak, jak poprzednie, charakteryzować się będzie wysoką frekwencją i dużym zaangażowaniem nas wszystkich. Pozwoli to nam wyciągnąć kolejne wnioski i podjąć kolejne działania usprawniające. Nie zbudujemy świata idealnego, lecz jeśli uczynimy go trochę lepszym, będzie to naszym wspólnym sukcesem. Wszystko zależy od nas, od każdego z nas. Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu

3 Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego W dniach września na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego. Patronat honorowy objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendantem Głównym Straży Granicznej. Partnerem Głównym całego wydarzenia był Securitas Transport Aviation Security. Celem kongresu było omówienie systemu ochrony lotnictwa cywilnego. Zaprezentowane zostały potencjalne zagrożenia portów lotniczych, poruszono tematy o granicach między wolnością a bezpieczeństwem. Debatowano o infrastrukturze krytycznej i zarządzaniu w sytuacjach zagrożeń. Podczas konferencji odbyły się obrady panelowe System ochrony lotnictwa cywilnego w świetle nowelizacji ustawy Prawo lotnicze wraz z pokazem działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej. Securitas reprezentowali: Hans Mulder - Divisional Commercial Director Securitas Transport Aviation Security, Bohdan Paszukow Divisional Quality Control Manager Securitas Transport Aviation Security oraz specjalnie zaproszeni przez Securitas Aviation goście: Radosław Olszewski Policy Officer Counter Terrorism Unit European Commission (EU AVSEC Inspector) oraz Robert Young - Explosive Detection Dog Expert Vintage Security US. W ramach pierwszego panelu dyskusyjnego Pan Hans Mulder zaprezentował materiał zatytułowany Outsourcing oraz zgodność ze standardami Securitas Aviation. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z punktem widzenia prywatnej ochrony w świetle analizy korzyści związanych z implementacją wybranych rozwiązań operacyjnych, będących w chwili obecnej standardem w wielu portach lotniczych w Europie. Podczas niniejszej prezentacji, poruszono kwestie dotyczące problematyki rekrutacji, szkolenia, kontroli jakości realizowanych w ramach Securitas Aviation. Ponadto poddano analizie wybrane systemy ochrony (ochronę wewnętrzną tzw. in-house security model jak i outsourcing). Jednocześnie zwrócono uwagę na kwestie związane z kluczowymi standardami jakości w ramach procesu ułatwień w obsłudze pasażerskiej, a także analizę satysfakcji klienta zarówno na poziomie obsługi pasażerskiej (jako bezpośredniego odbiorcy usług ochrony), jak i z punktu widzenia portu lotniczego jako klienta. Szczegółowe rozwiązania w zakresie systemu kontroli jakości oraz szkoleń w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego w oparciu o standardy Securitas Aviation, zostały zaprezentowane przez Pana Bohdana Paszukow. W trakcie prezentacji omówiono podstawowe elementy funkcjonowania systemu szkolenia komputerowego (Computer Based Training CBT) Securitas X-ray Master dedykowanego operatorom kontroli bezpieczeństwa oraz wszystkim agentom ochrony, których zakres obowiązków służbowych wymaga odpowiednich szkoleń kierunkowych określonych w przepisach prawa wspólnotowego. Dodatkowo Pan Radosław Olszewski - przedstawiciel Komisji Europejskiej, omówił problematykę związaną z kontrolą bezpieczeństwa ładunku przewożonego drogą lotniczą wraz z wyzwaniami operacyjnymi w przedmiotowym zakresie, a Pan Robert Young przedstawił tematykę wykorzystania do kontroli bezpieczeństwa cargo psów wyspecjalizowanych w wykrywaniu materiałów wybuchowych (EDD Explosive Detection Dogs). Wydawca Securitas Polska Sp. z o. o. Cybernetyki Warszawa tel Redakcja i skład Securitas Polska Sp. z o. o. Katarzyna Borejko tel fax Okładka fot. Mats Lundqvist Badanie Opinii Pracowników

4 Badanie Opinii Pracowników 7 listopada 4 grudnia 2011 roku Badanie Opinii Pracowników Securitas W listopadzie br. po raz drugi odbędzie się Badanie Opinii Pracowników Securitas w Polsce. Projekt organizowany jest przez koncern Securitas AB i biorą w nim udział wszystkie europejskie kraje Grupy. Badanie przeprowadzane jest przez TNS (dawniej Research International), która jako niezależna firma współpracuje z Securitas AB w Szwecji. TNS działa w 80 krajach na całym świecie i jest jednym z największych dostawców zajmujących się Badaniami Marketingowymi Rynku. Na zlecenie Securitas AB firma TNS będzie odpowiedzialna za techniczne przeprowadzenie całego badania, zliczenie oraz wygenerowanie końcowych wyników. TNS zapewnia całkowitą anonimowość wszystkim uczestnikom badania. Rozmowa z Łukaszem Kochem, Dyrektorem Personalnym Badanie opinii pracowników prowadzone jest z inicjatywy Securitas AB przez niezależną firmę badawczą TNS. Czy Securitas Polska ma swój własny wkład w lokalny wymiar badania? Każdy kraj, który realizuje Badanie Opinii Pracowników Securitas - w tym także Polska, jest odpowiedzialny za współpracę przy realizacji badania. Dotyczy to dwóch zasadniczych obszarów: działań organizacyjnych oraz informacyjnych skierowanych do uczestników badania. Z tego względu współpracowaliśmy z koncernem przy przełożeniu ankiety na język polski, tak aby forma była dostosowana do naszych realiów i ograniczała do minimum możliwość różnej interpretacji pytań. Została przygotowana także baza danych, dotycząca uczestników badania, według określonej przez TNS struktury. Zgłaszaliśmy również uwagi i pomysły mające na celu usprawnienie przebiegu procesu badania. Działania informacyjne obejmowały opracowanie materiałów, między innymi: listów, ulotek, a także informacji zamieszczonej w tym numerze Patrolu, przez ich druk i dystrybucję. Odpowiadaliśmy także za szkolenia dla koordynatorów i kadry kierowniczej - w tym menedżerów i inspektorów nadzoru. Czym będzie różnić się tegoroczne badanie od badania przeprowadzonego w 2009 roku? Pierwsze różnice będą już widoczne w zakresie poruszanych zagadnień. W 2009 roku kładliśmy nacisk na trzy obszary: moje miejsce pracy, przywództwo i ludzie. W obecnym badaniu tych obszarów jest pięć: przywództwo, relacje ze współpracownikami, cele, organizacja oraz koncentracja na kliencie. Jednak pomimo tej zmiany liczba pytań zawartych w ankiecie nie zmieniła się tak, aby nie wydłużać procesu wypełniania ankiety. Niektóre mniej istotne pytania zostały usunięte, a na ich miejsce wstawiono nowe. Pierwsza istotna modyfikacja to kwestia wyodrębnienia osób kierujących pracownikami w taki sposób, aby każda z nich mogła otrzymać indywidualny raport dotyczący oceny w zakresie przywództwa. Z tego względu każdy pracownik ochrony będzie oceniał wskazanego z imienia i nazwiska szefa ochrony obiektu lub inną osobę zdefiniowaną jako bezpośredni przełożony. Szefowie ochrony obiektów będą oceniali odpowiednio wskazanego inspektora lub menedżera, menedżer i inspektor będą oceniali dyrektora, a dyrektor będzie oceniał dyrektora zarządzającego. Jeżeli przynajmniej 10 osób z zespołu pracowników podlegającego danemu przełożonemu go oceni, to ten przełożony otrzyma swój własny raport końcowy z wynikami opracowanymi na podstawie ocen dokonanych przez podległych mu pracowników. Drugą istotną zmianą są pytania o relacje z naszymi klientami. Dotyczy to pracowników odpowiadających bezpośrednio za współdziałanie z klientami np. szefów ochrony obiektów, inspektorów i menedżerów, specjalistów ds. sprzedaży, a także dyrektorów. Chcemy mieć realną wiedzę jak w ocenie naszych pracowników przebiega proces współdziałania z klientami i ewentualnie czy są obszary do poprawy lub doskonalenia w tym zakresie. W końcowej części ankiety znajdować się będą pytania: czy pracownik uczestniczył w poprzednim badaniu oraz czy dostrzega zmiany w funkcjonowaniu Securitas w porównaniu do 2009 roku. Czy zmieniło się coś w zakresie zasad zapewnienia anonimowości odpowiedzi? Zasady dotyczące zapewnienia anonimowości są na takim samym poziomie jak w 2009 roku. Nikt z pracowników Securitas nie ma i nie będzie miał dostępu do danych, czy do odpowiedzi, jakich udzielają poszczególne osoby. W żadnym raporcie, także tym otrzymywanym bezpośrednio przez Zarząd, nie będą udostępniane informacje, dotyczące indywidualnych odpowiedzi uczestników badania. Przed badaniem w 2009 roku było trochę obaw ze strony pracowników, czy faktycznie zapewniona jest pełna anonimowość. Sposób przeprowadzenia badania potwierdził, że obawy te nie były zasadne. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, proszę kontaktować się koordynatorami regionalnymi odpowiadającymi między innymi za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez uczestników badania. Co Badanie Opinii Pracowników daje firmie oraz samym pracownikom? Samo badanie dla pracowników jest możliwością wyrażenia własnej opinii na temat warunków i organizacji pracy, a także innych istotnych kwestii dotyczących pracy w Securitas. Pracownicy poprzez swoje oceny wskazują kadrze kierowniczej i Zarządowi jakie elementy funkcjonują właściwie, a jakie wymagają zmiany. Dla osób kierujących Securitas lub poszczególnymi obszarami, czy jednostkami organizacyjnymi, jest to możliwość poznania faktycznej opinii pracowników w danym zakresie i nie opieranie się na cząstkowych, doraźnie uzyskiwanych informacjach lub ocenach.

5 Badanie Opinii Pracowników Czy nie ma obaw, że wyniki będą słabsze ze względu na sytuację gospodarczą? W czasie spotkań z menedżerami spotkałem się z opiniami, że ze względu na trudną sytuację w sektorze ochrony rok 2011 nie jest dobrym terminem do przeprowadzania badania. Myślę, że tylko w części można się z takim poglądem zgodzić, natomiast trzeba mieć na uwadze także to, iż sztuką jest odpowiednie kierowanie pracownikami nie tylko w czasach dobrej koniunktury, ale także okresach nam mniej sprzyjających. Niemniej jednak jeżeli faktycznie przy wypełnianiu ankiety będziemy dokonywali oceny wyłącznie przez pryzmat wysokości naszego wynagrodzenia, to wynik tego badania w znacznym stopniu będzie zniekształcony. Z tego względu ważne jest, aby tam gdzie jest to uzasadnione, oddzielić kwestie satysfakcji z wynagrodzenia od pozostałej zawartości udzielanych odpowiedzi. Odpowiadając na pytania należy kierować się naszymi własnymi spostrzeżeniami, wiedzą i np. doświadczeniami w odniesieniu do innych firm z naszego sektora. Ocen należy dokonywać samodzielnie, a nie kierować się podpowiedziami kolegów lub znajomych. Co zmieniło się po pierwszym badaniu? W poprzednim badaniu ujawniły się dwa elementy, które w szczególny sposób wymagały poprawy - było to okazywanie uznania i szacunku pracownikom oraz kwestia sprawnej wymiany umundurowania. W związku z tym, w przeciągu dwóch lat wprowadziliśmy kilka zmian. Jeśli chodzi o uznanie i szacunek to zostały przeprowadzone szkolenia dla dyrektorów, menedżerów, szefów ochrony obiektów przeszkoliliśmy ponad 360 osób i uczyliśmy jak współdziałać z pracownikami, jak okazywać uznanie i szacunek. W kwestii umundurowania korzystamy już obecnie z usług innego producenta. Został przeorganizowany cały system dystrybucji i w naszej ocenie powinna być widoczna poprawa. Ale tak naprawdę, obecne oceny pracowników dadzą nam obraz, czy udało nam się wdrożyć te zmiany na tyle skutecznie, że pracownicy faktycznie to odczuli. Jaki wpływ mogą mieć nowe wyniki badania na funkcjonowanie Securitas Polska? Wachlarz pytań jest bardzo szeroki. Z pewnością zwrócimy uwagę na elementy, które zostaną wskazane przez pracowników. Istotnym elementem będą wyniki związane z przywództwem i pracą menedżerów czy inspektorów nadzoru z pracownikami. To od nich w dużym stopniu zależy jak pracują poszczególne zespoły ochrony, czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, na ile są efektywni i w jakim stopniu dobrze wykonują swoje obowiązki. To wszystko przekłada się na jakość wykonywanej przez Securitas usługi i poziom zadowolenia klienta. Czy wyniki badania w Polsce mają wymiar globalny wobec całego koncernu? Można powiedzieć, że na poziomie Securitas AB w jakimś zakresie wyniki podlegają procesowi analizy i porównania w najbardziej istotnych elementach. Natomiast chciałbym podkreślić, że samo badanie nie stanowi rywalizacji pomiędzy państwami i nie ma tu współzawodnictwa, kto wypadnie lepiej, a kto gorzej. Ważniejszy jest wynik na poziomie kraju i wyniki lokalne. Poszczególne państwa mają różną specyfikę, uwarunkowania kulturowe, prawne i społeczne, odmienne doświadczenia, czy też inną historię funkcjonowania w strukturach Securitas i z tego względu będą występować rozbieżności w uzyskanych wynikach. Natomiast dla nas kluczowe znaczenie będzie miało zidentyfikowanie najważniejszych spraw wskazanych przez pracowników Securitas w Polsce i podjęcie działań naprawczych lub doskonalących w ramach posiadanych możliwości. Jak ważna jest frekwencja? Frekwencja, podobnie jak w latach poprzednich, jest bardzo istotna. Firma TNS, która prowadzi Badanie Opinii Pracowników wskazuje, że im wyższa frekwencja tym wynik jest bardziej miarodajny. W związku z tym podobnie jak w 2009 roku, chcielibyśmy, aby frekwencja była jak najwyższa w miarę możliwości zbliżona do 80%. W roku 2009 mięliśmy wskaźnik udziału pracowników na poziomie 77,7% i to był bardzo dobry wynik, pozwalający uznać nasze badanie za rzetelne. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie mają działania komunikacyjne skierowane do pracowników. Podobnie jak w latach poprzednich, będziemy się starali dotrzeć do wszystkich uczestników badania. Już zamieściliśmy informacje na naszej stronie www oraz w tym numerze Patrolu. Będziemy rozsyłali maile i listy do pracowników zachęcające do wzięcia udziału w badaniu. Na bieżąco będę się starał informować o stanie frekwencji, kierować ją do wszystkich pracowników, którzy korzystają z poczty elektronicznej w systemie Securitas. Natomiast podsumowanie wyników zaplanowane jest na styczeń 2012 roku. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2011

6 Badanie Opinii Pracowników Czy planowane są kolejne edycje badania? Powtarzalność badania została wpisana w struktury działania Securitas. Prawdopodobnie następne badanie będzie za dwa lata, czyli w 2013 roku. Liczymy na to, że za każdym razem będziemy mogli chwalić się nie tylko dobrą frekwencją, ale także skutecznie wdrażanymi zmianami usprawniającymi działanie Securitas z korzyścią dla naszych pracowników i klientów. Mam nadzieję, że niezależnie od panujących nastrojów, nasi pracownicy skorzystają z możliwości jakie daje udział w Badaniu Opinii Pracowników i przedstawią swoje opinie tam, gdzie będzie to uzasadnione odpowiednio skrytykują lub docenią istotne aspekty dotyczące pracy w Securitas. Zachęcam wszystkich pracowników, aby uczestniczyli w badaniu, bo jest to sposobność wpłynięcia na zmiany zachodzące w Securitas. Rozmowa z Ewą Kłopocką, Specjalistą ds. Ochrony Fizycznej, koordynatorem Badania Opinii Pracowników Securitas Polska Jak wygląda koordynacja projektu po Polskiej stronie? Koordynacja projektu Badania Opinii Pracowników w Polsce została powierzona w moje ręce, natomiast nadzór nad całością prowadzi Dyrektor Personalny Łukasz Koch. Ściśle współpracujemy z koordynatorem na Europę Panią Isabel Cordeiro, która odpowiada za cały projekt badania oraz koordynatorami regionalnymi. Postępujemy wedle przygotowanego harmonogramu i punkt po punkcie realizujemy zadania zgodnie z wyznaczonymi terminami. Począwszy od stworzenia listy pracowników, poprzez przygotowanie materiałów informacyjnych, tłumaczenia ankiety oraz wzorów pism. Organizujemy szkolenia informacyjne dla dyrektorów, menedżerów, inspektorów oraz pracowników. W czasie trwania badania będziemy również śledzić procentowy wskaźnik udzielonych odpowiedzi. Natomiast po zakończeniu projektu i opracowaniu wyników badania przez TNS wygenerujemy raporty z rezultatami dla poszczególnych jednostek. Czy strona Polska ma bezpośredni kontakt z TNS w Szwecji? Niestety nie. Przy poprzednim badaniu współpracowaliśmy bezpośrednio z wyznaczoną osobą z firmy Research International dedykowaną tylko do naszego projektu. Obecnie kontakt mamy jedynie poprzez Panią Isabel Cordeiro, która zbiera informacje ze wszystkich krajów biorących udział w Badaniu Opinii Pracowników i konsultuje je z osobą wyznaczoną w firmie TNS. Do badania przystępujemy po raz drugi, także bazując na naszym doświadczeniu sądzimy, że pomimo takiej zmiany badanie będzie przebiegało znacznie łatwiej i pewniej. Kto jest uprawniony do uczestnictwa w badaniu? Uprawnieni do udziału są pracownicy spółek Securitas, którzy na dzień rozpoczęcia badania, czyli 7 listopada br., będą mieli przepracowane minimum 3 miesiące. Naszą intencją jest to, aby opinie wyrażały osoby, które pracują już przez jakiś czas i mają aktualną wiedzę na temat pracy w Securitas. W jaki sposób uczestnicy zostaną poinformowani o badaniu? Uprawnieni pracownicy otrzymają na początku października, informację na temat badania drogą listową. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem procesu menedżerowie i inspektorzy będą przekazywali uczestnikom - koperty z indywidualnym - wygenerowanym przez TNS - loginem i hasłem. Kolejna informacja pojawi się dwa tygodnie po rozpoczęciu badania i także będzie dystrybuowana przez menedżerów i inspektorów. Będzie to list przypominający o Badaniu Opinii Pracowników zawierający indywidualny login i hasło umożliwiające wypełnienie ankiety. Osoby, które już po otrzymaniu pierwszego listu wypełnią ankietę, powinny zignorować drugi list. Jest on automatycznie wysyłany do wszystkich osób uprawnionych, bez względu na to czy wzięły już one udział w badaniu czy też nie. Jak krok po kroku będzie wyglądało badanie od strony technicznej? Technicznych kwestii badania jest dość dużo, ale oczywiście postaram się je opisać. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest stworzenie listy pracowników według wytycznych, które pozwolą na późniejsze wygenerowanie raportów. Każdy z uczestników musi zostać odpowiednio przypisany do struktury organizacyjnej. Następnie przy każdym pracowniku zostaje określony bezpośredni przełożony, którego będzie on oceniał. Kolejnym krokiem jest wgranie tych danych do programu SMART, w którym sprawdza się poprawność wszystkich informacji oraz właścicieli raportów poszczególnych działów, regionów, czy inspektoratów. Następnie sprawdzone zostaje tłumaczenie ankiety, wgranej do systemu, aby upewnić się, czy wszystko jest zrozumiałe i czy nie wystąpiły jakieś błędy techniczne. Kiedy wszystkie kwestie wgrania danych są poprawne, jest to czas na przystąpienie do badania przez pracowników poprzez logowanie się na stronie przy pomocy indywidualnego loginu, hasła i wypełnienie ankiety. Ostatni etap dotyczy zakończenia badania i wygenerowania raportów dla wszystkich jednostek, których wyniki na to pozwalają, czyli tam gdzie ankietę wypełniło ponad 6 osób. Do kogo osoby mogą się zgłaszać w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości? W razie pytań zachęcam do kontaktu z koordynatorami regionalnymi: Region Centralny Ewa Kłopocka, tel Katarzyna Borejko, tel Region Zachodni Ewa Pietrzycka, tel Region Południe Małgorzata Korona, tel Region Północ Izabela Ambroziuk, tel Securitas Alert Services Polska Ewa Janiszewska, tel Nordserwis Securitas Bożena Wróblewska, tel Purzeczko-Grupa Securitas Ewa Wyzner, tel w 52.

7 Pakiet Ubezpieczeń dla Pracowników Zmiana pakietu ubezpieczenia dla Pracowników Grupy Securitas Polska Zarząd Grupy Securitas kierując się potrzebą zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa finansowego, przy współpracy z brokerem Gras Savoye Polska Sp. z o.o., wynegocjował nowe, korzystniejsze warunki ubezpieczeniowe i zawarł umowę grupowego ubezpieczenia pracowników na życie w PZU Życie S.A. oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) doznanych przez ubezpieczonego z ERGO HESTIA S.A. Obie umowy stanowią łączny pakiet ubezpieczeniowy. Ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków zostaną objęci wszyscy pracownicy Grupy Securitas, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jak i osoby wykonujące zadania na podstawie umowy cywilno - prawnej. Prawo do ochrony z ubezpieczenia od NNW nabywa każdy pracownik / współpracownik Grupy Securitas, tylko z jednego tytułu zatrudnienia / współpracy, przez 24 godziny na dobę, na obszarze całego świata zarówno w trakcie pracy, jaki i w życiu prywatnym. Składkę ubezpieczeniową za ten typ ubezpieczenia finansuje pracodawca. Do grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie może przystąpić zarówno pracownik (również z orzeczoną niepełnosprawnością) jak i osoby współpracujące w ramach zlecenia, oraz małżonek i pełnoletnie dziecko ubezpieczonego. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia na życie jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji. Składkę opłaca ubezpieczony w kwocie zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia. PZU ŻYCIE - WYBRANE ZDARZENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYPŁATY ERGO HESTIA - WYBRANE ZDARZENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYPŁATY NNW Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II Śmierć ubezpieczonego PLN PLN Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku PLN PLN Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy PLN PLN Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym PLN PLN Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem PLN PLN Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 320 PLN 350 PLN Śmierć współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku PLN PLN Śmierć rodziców ubezpieczonego/ współmałżonka PLN PLN Urodzenie się dziecka 800 PLN 800 PLN Pobyt w szpitalu spowodowany: (wysokość świadczenia za dzień) Chorobą (1-80 dni) Nieszczęśliwym wypadkiem (1-14/ dni) Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (1-14/ dni) Wypadkiem komunikacyjnym (1-14/ dni) Wypadkiem przy pracy (1-14/ dni) Pobyt w szpitalu na OIT jednorazowo za 48 godz. pobytu Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu ( 1-30 dni) 50 PLN 125 / 50 PLN 75 / 50 PLN 150 / 50 PLN 150 / 50 PLN 500 PLN 25 PLN Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku PLN 300 PLN za każdy 1% trwałego uszczerbku Zawierając nowe umowy ubezpieczenia z PZU Życie i ERGO HESTIA, które obejmują ochroną ubezpieczonych od 1 października (po opłaceniu składki do 15 października) Grupa Securitas kończy współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń AXA. Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie We wrześniu została rozpoczęta akcja dostarczania deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Wypełnione deklaracje otrzymają wszyscy pracownicy. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do ubezpieczenia lub przechodząca z AXA do PZU, na deklaracji przystąpienia sprawdza swoje dane osobowe, wpisuje osobę upoważnioną, zaznacza wybrany wariant ubezpieczenia i podpisuje deklarację oraz oświadczenie dla pracodawcy o potrącaniu składek. 50 PLN 125 / 50 PLN 75 / 50 PLN 150 / 50 PLN 150 / 50 PLN 500 PLN 25 PLN Wystąpienie Ciężkiej Choroby (22 choroby) PLN PLN Operacje chirurgiczne (suma zł) 1500/900/300 PLN 1500/900/300 PLN Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji PLN PLN * pełny zakres świadczeń przedstawiony został w materiałach indywidualnie przekazywanym pracownikom Od kiedy działa ochrona ubezpieczeniowa? Do programu ubezpieczenia grupowego na życie prowadzonego przez PZU Życie, może przystąpić każdy pracownik w dowolnym czasie. Jednakże dla osób, które zadeklarują uczestnictwo w programie w październiku i listopadzie b.r. zostaną zniesione wszystkie okresy karencji (za wyjątkiem operacji chirurgicznych z tytułu choroby 180 dni), czyli ubezpieczeni będą mieli pełną ochronę od momentu zawarcia nowej umowy i opłacenia składki. Osoby przystępujące do programu po 1 stycznia 2012 r., będzie obowiązywał okres karencji zgodny z ustalonymi ogólnymi warunkami ubezpieczeń (tj. urodzenie dziecka 9 miesięcy, operacje chirurgiczne 180 dni, ciężkie choroby 90 dni, pobyt w szpitalu 30 dni, wszystkie inne zdarzenia, objęte ubezpieczeniem, a spowodowane inną przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek 6 miesięcy). Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje? Informacje związane z programem ubezpieczenia można uzyskać u asystentek w regionach lub w Dziale Kadr Securitas Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, Warszawa, tel: (+48 22) PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2011

8 Piknik Rodzinny 2011 Piknik Rodzinny września na terenie Businessman Institute oraz Klubu Sosnowego w Warszawie, odbył się Piknik Rodzinny Pracowników Securitas. Impreza organizowana jest co roku w okresie powakacyjnym i jest wspaniałą okazją do spotkania i wspólnej zabawy. Kilkaset osób w różnym wieku korzystało z wielu, zapewnionych przez organizatora atrakcji takich jak: wspólne grillowanie, zabawy w walkę w strojach sumo, zawody na polu gigantycznych piłkarzyków, sprawdzenie swoich umiejętności na strzelnicy czy na kortach tenisowych pod okiem instruktora. Najmłodsi bawili się na dmuchanych atrakcjach takich jak: zjeżdżalnia, zamek, gąsienica oraz basen z kuleczkami. Całej imprezie towarzyszyła muzyka Dj a oraz zespołu muzycznego Piękna i Bestie. Dziękujemy Wszystkim Pracownikom za przybycie i wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i będziemy mogli w tym samym gronie spotkać się za rok!

9 Piknik Rodzinny 2011 Zdjęcia: Łukasz Król PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2011

10 News Ochranialiśmy Informacje z Polski Pożegnanie lata w Pruszkowie 10 września 2011 roku już po raz jedenasty pożegnaliśmy lato dbając o bezpieczeństwo podczas Pikniku Żegnaj lato na rok... w Pruszkowie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Pruszkowie. W tym roku na Stadionie Znicz wystąpiły między innymi takie gwiazdy jak Agnieszka Chylińska oraz polski zespół rokowy Ocean. Baltic Sail w Gdańsku W dniach 7-10 lipca 2011 roku odbyła się coroczna impreza Baltic Sail. Tegoroczny zlot żaglowców obfitował w atrakcje i z pewnością należał do jednych z najciekawszych wakacyjnych wydarzeń w Trójmieście. Do Gdańska przypłynęło 16 pięknych żaglowców z całej Europy m.in. Joanna Saturna z Finlandii, Baltic Beauty ze Szwecji, Notre Dame des Flots z Francji czy Arka z Litwy. Pierwszy zlot odbył się w 1997 roku z okazji 1000-lecia Gdańska i spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Patronat nad imprezą jak co roku objął Prezydent Miasta Gdańsk. Securitas Polska już po raz trzeci świadczył usługi ochrony podczas tego wydarzenia. Konferencja PO w Warszawie 10 września 2011 w Warszawie na terenie Arena Ursynów odbyła się konferencja programowa Platformy Obywatelskiej RP. Na kongresie został przedstawiony aktualny program partii, związany z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi 2011 roku do Sejmu i Senatu. Bezpieczeństwo podczas wydarzenia zapewnili pracownicy Securitas przy ścisłej współpracy z Biurem Ochrony Rządu. Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie Pfleiderer Grajewo S.A. W 28 sierpnia br. na terenie zakładu Pfleiderer Grajewo S.A. odbyły się coroczne ćwiczenia przeciwpożarowe, których współorganizatorem jest spółka Purzeczko - Grupa Securitas. W działaniach uczestniczyły: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Jednostka Zakładowej Służby Ratowniczej Purzeczko Grupa Securitas, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (OSP KSRG), Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Miejski oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tegoroczny zakres działań obejmował doskonalenie technik i sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru na terenie placu surowca drzewnego. Bezpieczeństwo pożarowe to priorytet działań służb ochrony w każdym obiekcie, ponieważ w przypadku pożaru zagrożeniu ulega nie tylko mienie, ale i również zdrowie oraz życie ludzi. Dlatego też ćwiczenia przeprowadzane są cyklicznie i obejmują pełną koordynację akcji ratowniczej. Securitas na Kilimandżaro Dnia 2 września br. ekipa alpinistów z Piotrem Grządzielą na czele zdobyła szczyt Kilimandżaro. Dzięki Pani Annie Kozarowicz - pracownikowi ochrony fizycznej z Katowic, Securitas Polska zaznaczył swoją obecność na samym szczycie, pokonując metrów nad poziomem morza. Informacje z Grupy Pierwszy samochód z napędem elektrycznym w Securitas w Niemczech W Berlinie Securitas wprowadził do swojej floty pierwszy samochód z napędem elektrycznym. Samochód jest w 100% ekologiczny i ma zasięg 200 km. Energia dla samochodu jest generowana przez kolektory słoneczne Orco spółki GSG Orco. Jako firma przyjazna dla środowiska i otwarta na innowacyjne, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie samochodów elektrycznych, aby dać znak niemieckiemu rządowi, że czas na zmianę transportu i ochronę środowiska - Frank Salewsky, dyrektor zarządzający Securitas Berlin - Brandenburg. Więcej informacji na stronie internetowej:

11 Ścieżki kariery w Securitas Imię i nazwisko: Mirosław Miklaszewski Staż pracy w Securitas: 13 lat Obecnie zajmowane stanowisko: Menedżer OFS w Szczecinie Historia zatrudnienia: Pracownik ochrony / Dowódca Zmiany na obiekcie British American Tobacco w Augustowie Szef Ochrony Obiektu Media Markt Gdańsk Szef Ochrony Obiektu Centrum Gemini Gdynia Inspektor Naboru i Szkolenia Gdańsk, Inspektor BHP Gdańsk, Inspektor Nadzoru Gdańsk obecnie Menedżer OFS Szczecin Dyplomy, nagrody, kursy i szkolenia: Licencja II stopnia POF i ZT, Kurs Menadżerów OFS, Kurs Metodyczny dla Wykładowców i Organizatorów Szkoleń 2005, wyróżnienie Securitas Awards 2007, Zespół Kompetencyjny MARITIME, Kurs Inspektora BHP, Program Rozwoju Kadry Zarządzającej w Securitas Pierwszy dzień pracy w Securitas, 2 listopada 1998 roku, Augustów i -15 C w nocy, zastanawiałem się co wydarzy się w styczniu 1999 roku. Największą satysfakcję daje mi realizacja celów, których osiągnięcie sprawia wiele trudności. Sukces zawodowy niektórzy mówią, że już osiągnąłem, ale ja mam inne zdanie. Uważam, że trzeba stale się rozwijać i stawiać sobie ciągle nowe cele. Za kilka lat obecnie mam nowy cel - swój plan rozwoju i chciałbym go w najbliższym czasie zrealizować. Za kilka lat zobaczymy jaki będzie efekt. Po pracy jestem menedżerem sportowym swojego syna w piłce nożnej. Jestem dumny ze wspaniałej żony i moich dzieci. Jestem również dumny z moich dwóch braci Roberta i Sławka, którzy podobno nieźle sobie radzą w Securitas. Najbardziej cenię u ludzi gotowość niesienia pomocy innym. Praca w Securitas daje mi satysfakcję oraz możliwość realizowania się na polu zawodowym. Daje również możliwość obcowania z wieloma wartościowymi ludźmi. Nigdy nie sądziłem, że pracując w Securitas tak dobrze poznam Polskę (zwłaszcza północną). Zawsze odczuwam niedosyt. Ciągle mam poczucie, że można wykonać coś lepiej, szybciej itd. Gdybym mógł cofnąć czas lepiej nie dowiedzieć się, że te same błędy popełnia się dwa razy. Moja recepta na sukces to aby pasja była pracą, a praca pasją. Moja praca z pewnością jest moją pasją! Jest także zagorzałym kibicem Widzewa Łódź, choć pochodzi z Warszawy. Obecnie mieszka w Szczecinie, a przez kilka lat pracował również w Securitas w Augustowie oraz Gdańsku. Mam nadzieję, że wreszcie odnalazł swoje miejsce podczas tej migracji po Polsce. Mariusz Rutkowski, Dyrektor Regionalny. Z Panem Mirosławem Miklaszewskim współpracuję od 2006 roku. Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie. Zawsze mogę liczyć na jego pomoc i wsparcie. Jest przełożonym wymagającym i sprawiedliwym. W sytuacji dobrze wykonanego zadania, zawsze można liczyć na słowa uznania. Sporo się nauczyłem od Pana Mirka. Przede wszystkim dobrej organizacji pracy, jak rozmawiać i negocjować z klientami, a także jak radzić sobie w trudnych rozmowach z pracownikami. Bardzo się cieszę, że mogę pracować z tak profesjonalną osobą, od której mogę się jeszcze bardzo dużo nauczyć. - Grzegorz Kulon, Inspektor Nadzoru OFS Szczecin. Mirek Miklaszewski to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Ambitny, rzeczowy, niebojący się nowych wyzwań, a także otwarty na innowacje w pracy. Można powiedzieć, że to prawdziwy, wszechstronny Człowiek Securitas. Nie tylko prowadzi operacje w każdym sektorze, znając i wprowadzając odpowiednie procedury, ale także świetnie organizuje pracę podległemu personelowi. Jednocześnie zajmuje się rozwojem swojego Inspektoratu - tylko w tym roku pozyskał trzech nowych klientów. Mirek to człowiek, na którym zawsze można polegać, dlatego też bez najmniejszych obaw mianowałem go moim cieniem. Bardzo dobrze sprawdza się w tej roli, a także na stanowisku menedżera, które zajmuje od 5 lat. Mało kto wie, że Mirek jest absolwentem klasy sportowej, a także trenował lekkoatletykę - skok w dal pod okiem Romana Wszoły, ojca Pana Jacka Wszoły (naszego złotego medalisty z Montrealu). PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2011

12 Zwyczajni Bohaterowie Każdego Dnia - Pracownicy Miesiąca Andrzej Sierakowski Pracownik Ochrony Pracownik lipca Artur Struś Dowódca OFS Pracownik sierpnia Pan Andrzej Sierakowski z branżą ochrony związany jest od 2004 roku. Pracę w Securitas rozpoczął w 2006 roku w obiekcie Kopernik w Warszawie. Po czterech miesiącach zaczął pełnić obowiązki na stanowisku pracownika ochrony w firmie Ernst & Young oraz w kancelarii prawnej DZiP, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Pan Andrzej pełni funkcję koordynatora i jest odpowiedzialny za organizację pracy jedenastoosobowego zespołu pracowników ochrony Securitas. Jest emerytowanym oficerem Wojska Polskiego. Ponadto zdobywał doświadczenie jako Specjalista ds. Handlowych oraz założyciel i współtwórca kabaretu Kaktus, który prowadził przez 4 lata. Z branżą ochrony związałem się przypadkowo - tak pokierowało mnie życie, ale z całą pewnością niczego nie żałuję. Praca jest moją pasją. Doceniam ją, bo jest ciekawa i pożyteczna. Andrzej Sierakowski. Pan Andrzej jest osobą kompetentną, posiadającą szeroką wiedzę merytoryczną oraz bardzo cenne doświadczenie. Jest dobrze zorganizowany, Pan Artur Struś z Purzeczko - Grupa Securitas związany jest od 2003 roku. Pracę rozpoczął jako pracownik ochrony w zakładzie przemysłu drzewnego w Piszu. Od 2006 roku pełni funkcję Dowódcy Ochrony Fizycznej Stałej. Posiada także tytuł Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. W 2011 roku objął dodatkowo nadzór nad zakładem produkcji mleczarskiej w Kolnie, co spowodowało, że obecnie odpowiada za nadzór nad dwoma strategicznymi klientami w regionie podlaskim. Pan Artur zajmuje się również sprzedażą usług monitoringu na terenie Pisza i okolic. Bardzo lubię swoją pracę. Jestem spełnionym i zadowolonym pracownikiem. A największą satysfakcję daje mi pozyskiwanie nowych klientów. Artur Struś. Dzięki ukierunkowaniu na realizację wyznaczonego celu, uporze oraz zdolnościom przywódczo - negocjacyjnym doskonale radzi sobie z ponad 50 - osobowym zespołem podległych mu osób, w którym od ponad dwóch lat nie było rotacji. zaangażowany w wykonywanie swoich codziennych obowiązków oraz chętnie podejmuje nowe wezwania. Znaczący wkład Pana Andrzeja zaowocował pozytywnymi relacjami z naszym klientem, co budzi mój ogromny szacunek i uznanie. Klienci cenią Pana Andrzeja, zarówno za wysoki profesjonalizm, znajomość zagadnień swojej pracy oraz za uprzejmość i życzliwość w kontaktach interpersonalnych. Mirosław Szymaniuk, Menedżer OFS. Pan Andrzej Sierakowski przez cały okres naszej współpracy dał się poznać jako nadzwyczaj rzetelny i odpowiedzialny pracownik z wysoką kulturą osobistą. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc w kwestii zabezpieczenia ochrony fizycznej obiektu, jak i w sytuacjach awaryjnych naszych systemów kontroli dostępu i monitoringu. Pan Andrzej doskonale rozumie nasze potrzeby i wychodzi im naprzeciw prezentując trafne inicjatywy w zakresie ochrony osób i mienia. Krzysztof Grzybowski, Head of Facilitates Ernst & Young. Rozliczam moich pracowników z efektów pracy, której wykonanie opieram na własnym doświadczeniu. Każdy wie co ma robić, ale również staram się dawać pracownikom poczucie, że z każdym problemem mogą się do mnie zwrócić i liczyć na moje wsparcie. Artur Struś. Pan Artur Struś jest pracownikiem sumiennym, bardzo zaangażowanym i odpowiedzialnym, co daje gwarancję rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego działania w sytuacjach stresowych, z powodzeniem pełni powierzone mu funkcje. Artur Struś jest pracownikiem samodzielnym, chętnie podejmującym nowe wyzwania. Współpraca z Arturem jest zawsze merytoryczna i skupiona na rozwiązywaniu problemów. Wszystkie wyżej wymienione cechy czynią Pana Artura Strusia przykładnym pracownikiem, który nie tylko identyfikuje się z firmą, ale jest także głęboko zaangażowany w jej działalność. - Adam Bloch, Dyrektor Operacyjny. Krzysztof Piotrowski Pracownik OFD Pracownik września Pan Krzysztof Piotrowski pracę w Securitas rozpoczął w 1997 roku na stanowisku pracownika ochrony w Domach Towarowych KDT. Przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie w różnego typu obiektach. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego, pełni obowiązki pracownika Ochrony Fizycznej Doraźnej w Patrolach. Posiada licencję I stopnia. Krzysztof jest osobą bardzo kontaktową, zdyscyplinowaną i sumiennie wykonującą swoje obowiązki. Opanowany, odporny na stres, chętny do pomocy. W trudnych sytuacjach szybko podejmuje decyzje. Przykładem tego jest ostatnia akcja ratunkowa jaką przeprowadził Krzysztof. Postawa naszego pracownika jest wizytówką Securitas i ma znaczny wpływ na jakość świadczonych przez nas usług. Jestem dumny, że mam w swoich szeregach takiego pracownika. Marcin Chądzyński, Menedżer Patroli. To co zrobił Pan Krzysztof nie jest standardowym działaniem. Moim zdaniem to wręcz heroizm oraz ogromna odwaga. Nie każdego stać na tak bohaterski czyn. Krzysztof Bartuszek, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju. Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność, swoją i rodziny dla pracownika Państwa Firmy - Pana Krzysztofa Piotrowskiego za uratowanie mojego życia. Pan Krzysztof ryzykując własnym życiem wyciągnął mnie nieprzytomnego z płonącego samochodu. Swoją bohaterską postawą udowodnił, że jest człowiekiem nieprzeciętnym, niosącym pomoc innym, nie zważając na własne bezpieczeństwo. Miałem niebywałe szczęście, że podczas wypadku samochodowego, w którym brałem udział na początku września br., Pan Krzysztof był w pobliżu. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się spłacić ten dług. Adam Rdzawski.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2009 Ochrona przeciwpożarowa Ekspansja Securitas w Europie Środkowo-Wschodniej Badanie Opinii Pracowników Współpraca z firmą POLOmarket Na ścieżkach kariery w Securitas

Bardziej szczegółowo

Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii

Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2011 Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii Delta na praktykach w Securitas Złoci medaliści Securitas Aplikacja Securitas Safe Trip na iphona Wszystko zależy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2010 Bezpieczeństwo dzieci Program Rozwoju Kadr Ćwiczenia przeciwpożarowe Art&Fashion Festival Zabezpieczenia Techniczne - case study Wszystko zależy od nas Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Systemy inteligentnej analizy obrazu

Systemy inteligentnej analizy obrazu Magazyn Securitas w Polsce Nr 3/2012 Systemy inteligentnej analizy obrazu Case Study - Współpraca z firmą EBCC Sp. z o. o. Konsolidacja spółek Securitas w Polsce Securitas na szczycie Mont Blanc Piknik

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem

PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem Euro 2012 Asertywność - metoda efektywnej komunikacji Szkolenie Menedżerów Securitas Wszystko zależy od nas

Bardziej szczegółowo

Oskary Securitas 2006 Pracownik Roku 2006 Polityka bezpieczeństwa Kodeks Etyki

Oskary Securitas 2006 Pracownik Roku 2006 Polityka bezpieczeństwa Kodeks Etyki PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 01/2007 Oskary Securitas 2006 Pracownik Roku 2006 Polityka bezpieczeństwa Kodeks Etyki Patrole Interwencyjne Track&Trace Quo vadis Securitas 2 Zmarł nagle Leszek Drewniak,

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Obietnica marki zmieniamy jutro

Obietnica marki zmieniamy jutro Odpowiedzialność Biznesu Raport 2012 Przesłanie Prezesa Zarządu O ArcelorMittal Poland Dbamy o pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo Szkolenia Inwestujemy w przyszłych pracowników Odpowiadając na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: EDYCJA XXI

Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: EDYCJA XXI 11 17 kwietnia 2014 r. 27 Partnerzy merytoryczni Partner strategiczny Partnerzy raportu EDYCJA XXI fot: fotolia Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wyróżniona w XXI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II Podręcznik dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Społeczeństwo Społeczeństwo Grupa Kapitałowa LOTOS w swojej działalności stosuje strategię zrównoważonego rozwoju z silnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo