RAPORT POKONFERENCYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT POKONFERENCYJNY"

Transkrypt

1 RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania Wrocław, 3 grudnia 2007 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp Ogólna ocena konferencji analiza ankiet ewaluacyjnych Dokumentacja fotograficzna Załącznik nr 1 program konferencji Załącznik nr 2 ankieta ewaluacyjna...9 1

3 1. Wstęp 3 grudnia 2007 r. we Wrocławiu w Hotelu Wodnik odbyła się konferencja pn. Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania Organizatorem tego spotkania była Polska Izba Firm Szkoleniowych. Partnerem merytorycznym konferencji oraz współorganizatorem był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. W konferencji wzięło udział ok. 50 przedstawicieli kadr zarządzających firm szkoleniowych z Dolnego Śląska, przede wszystkim właściciele firm, dyrektorzy i menedżerowie zajmujący się projektami szkoleniowymi, a także reprezentanci instytucji zainteresowanych realizacją projektów szkoleniowych w ramach PO KL, adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom zasad wdrażania Priorytetu VIII PO KL, propagowanie idei Lifelong Learnig wśród przedstawicieli firm szkoleniowych i DWUP, nawiązanie współpracy między DWUP a Polską Izbą Firm Szkoleniowych jako partnerem społecznym. Założeniem spotkania było także wypracowanie modelu współpracy między DWUP a środowiskiem firm szkoleniowych z Dolnego Śląska, poznanie oczekiwań związanych z realizacją projektów EFS ze strony środowiska firm szkoleniowych. W ramach konferencji zaprezentowano 4 wykłady. Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wygłosił prelekcję na temat Roli firm szkoleniowych w realizacji idei Lifelong Learning. Wskazał on na rolę firm szkoleniowych w nowym okresie programowania oraz na zachodzące zmiany na rynku szkoleniowym. Kolejny wykład Zarządzanie projektem finansowanym ze środków EFS we współpracy z działem HR poprowadziła Karolina Kowal, Menedżer Projektu z firmy PROFES. Przybliżyła ona uczestnikom konferencji, jak należy współpracować z klientem przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz przy wdrażaniu projektu. Zbigniew Ratajczak, Inspektor w Oddziale 2

4 ds. Promocji i Informacji, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, poprowadził wykład na temat Zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie z Priorytetu VIII PO KL. Zbigniew Ratajczak omówił rodzaje projektów, typy Beneficjentów oraz formy wsparcia, realizowane w ramach Priorytetu VIII PO KL. Ostatnią prelekcję pt. Możliwości finansowania szkoleń z EFS dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII PO KL wygłosił Paweł Cychowski, Kierownik Oddziału ds. Promocji i Informacji, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. W swoim wystąpieniu, wskazał on na rodzaje kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach projektów dofinansowanych z UE, a także zwrócił uwagę na kwestie braku odpowiednich przepisów prawnych. Paweł Cychowski poinformował, że pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie nastąpi w I kwartale 2008 r. Konkursy będą realizowane w trybie otwartym. Pod koniec spotkania uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań dyrekcji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Pani Joannie Naliwajko oraz Panu Tadeuszowi Zielińskiemu. Przedstawiciele firm szkoleniowych sygnalizowali różne problemy dotyczące: przygotowania projektów w partnerstwie (firma Dobre Kadry), zabezpieczeń finansowych w projektach (PROFES), rozliczeń wniosków o płatność (Dolnośląska Szkoła Bankowa) oraz współpracy między branżą szkoleniową a Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Development Partners). 3

5 2. Ogólna ocena konferencji analiza ankiet ewaluacyjnych Na ankiety z przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2007 r. konferencji pn. Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania odpowiedziało 30 osób przedstawicieli kadr zarządzających firm szkoleniowych z Dolnego Śląska. Jako ogólną ocenę szkolenia ponad 73% ankietowanych uczestników konferencji wystawiło ocenę dobrą bądź bardzo dobrą. Pozostali ocenili spotkanie jako dostateczne. LICZBA ANKIETOWANYCH OGÓLNA OCENA KONFERENCJI Zdaniem ponad 83% ankietowanych, atmosfera podczas konferencji była dobra bądź bardzo dobra. 17% osób oceniło atmosferę podczas konferencji jako poprawną. Ocena przygotowania merytorycznego prelegentów była zróżnicowana. 30% osób wystawiło prelegentom ocenę bardzo dobrą, 44% ankietowanych wystawiło ocenę dobrą. Pozostali 26% osób wystawiło ocenę dostateczną. Za najbardziej interesujące uznano wykłady Piotra Piaseckiego, Prezesa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nt. Roli firm szkoleniowych w realizacji idei Lifelong Learning oraz Karoliny Kowal, Menedżera Projektu z firmy PROFES nt. Zarządzania projektem finansowanym ze środków EFS we współpracy z działem HR. 97% uczestników konferencji uznało, 4

6 że informacje i zagadnienia przedstawione podczas konferencji będą przydatne w ich pracy zawodowej. Wszyscy uczestnicy konferencji uważają, że wspólnie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu powinna organizować w przyszłości dla firm szkoleniowych z Dolnego Śląska kolejne edycje tego typu konferencji. Jednak zdania na temat częstotliwości tego typu spotkań były podzielone. Najwięcej 60% osób uważa, że tego typu spotkania należy organizować raz na kwartał, czyli 4 razy w roku. Ponad 13% osób uważa, że podobne konferencje powinny odbywać się co drugi miesiąc, czyli 6 razy w roku. Pozostałe osoby uważają, że podobne przedsięwzięcia powinny być organizowane 2 razy w roku. Ankietowani uczestnicy wskazali na konieczność poruszenia na kolejnych spotkaniach takich zagadnień jak: doświadczenie innych firm w realizacji projektów szkoleniowych z EFS na Dolnym Śląsku, case study, dobre praktyki w zarządzaniu projektem i rozliczaniu finansowym z punktu widzenia DWUP oraz innowacyjność na rynku szkoleniowym. LICZBA ANKIETOWANYCH dwa razy w roku 18 cztery razy w roku 4 sześć razy w roku JAK CZĘSTO NALEŻY ORGANIZOWAĆ TEGO TYPU SPOTKANIA 5

7 3. Dokumentacja fotograficzna Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Rola firm szkoleniowych w realizacji idei Lifelong Learning Karolina Kowal, Menedżer Projektu PROFES Zarządzanie projektem finansowanym ze środków EFS we współpracy z działem HR Zbigniew Ratajczak, Inspektor w Oddziale ds. Promocji i Informacji w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie z Priorytetu VIII PO KL Paweł Cychowski, Kierownik Oddziału ds. Promocji i Informacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Możliwości finansowania szkoleń z EFS dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII PO KL 6

8 ZAŁĄCZNIKI 7

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM KONFERENCJI Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania Wrocław, hotel Wodnik, 3 grudnia 2007 r Rejestracja uczestników Powitanie zaproszonych gości Oficjalne otwarcie konferencji - Mirosława Kwiatek, Dyrektor ds. EFS Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Zieliński, Dyrektor DWUP, Piotr Piasecki Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Rola firm szkoleniowych w realizacji idei Lifelong Learnig Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Zarządzanie projektem finansowanym ze środków EFS we współpracy z działem HR - Karolina Kowal, Menedżer Projektu PROFES Przerwa kawowa Możliwości finansowania szkoleń z EFS dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII PO -KL Paweł Cychowski, Kierownik Oddziału ds. Promocji i Informacji, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie z Priorytetu VIII PO KL - Zbigniew Ratajczak, inspektor w Oddziale ds. Promocji i Informacji, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dyskusja z udziałem uczestników - oczekiwania środowiska szkoleniowego i DWUP. Wypracowanie modelu współpracy w regionie. Ok. godz Podsumowanie i zakończenie konferencji. 8

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, Dziękujemy za udział w konferencji pt. Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania Planując kolejne wydarzenia dla branży szkoleniowej w regionie, chcemy poznać Państwa opinie i uwagi. Dlatego prosimy o dokładne wypełnienie anonimowej ankiety. Państwa sugestie i propozycje będą wykorzystane podczas organizacji kolejnych spotkań. 1. Jaka jest Państwa ogólna ocena zorganizowanej konferencji w dniu 3 grudnia br. we Wrocławiu? ( w skali od 1 bardzo źle do 5 bardzo dobrze) Jak ocenia Pani/Pan atmosferę podczas konferencji? Zła Poprawna, nie mam zastrzeżeń Dobra Bardzo dobra 3. Jak oceniacie Państwo przygotowanie merytoryczne prelegentów? ( w skali od 1 bardzo źle do 5 bardzo dobrze) Który wykład Pani/Pana zdaniem podczas konferencji był najbardziej interesujący?.. 5. Czy informacje i zagadnienia przedstawione podczas konferencji będą przydatne w Państwa pracy zawodowej? zdecydowanie tak tak nie wiem nie raczej nie 6. Czy Pani/Pana zdaniem w przyszłym roku powinna organizować dla firm szkoleniowych z Dolnego Śląska kolejne edycje tego typu konferencji? zdecydowanie tak tak nie wiem nie raczej nie 7. Jak często Pani/Pana zdaniem należałoby organizować tego typu spotkania? Dwa razy w roku Raz na kwartał czyli 4 konferencje w roku Co drugi miesiąc, czyli 6 konferencji w roku Inne (proszę wymienić) Jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych tego typu przedsięwzięciach, prosimy o przedstawienie swoich uwag i propozycji dotyczących poruszanych tematów czy problematyki Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety! 9

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa

otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa Gdańsk, dnia 21.06.2012 r. W dniu 30 maja 2012 r. odbyło się spotkanie sieci współpracy w obszarze tematycznym

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI DIG OD CZERWCA 2007 r. DO CZERWCA 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków DIG Sprawozdawcze WROCŁAW, 16 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo