Bezpieczeństwo heterogenicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo heterogenicznej"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Szkolenie Centrum Innowacji Microsoft Poznań,

2 Agenda 11:00 Wprowadzenie, informacje organizacyjne 11:05 Poznajmy się: czym jest PCSS imic? Program szkoleń MIC 11:15 Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej(1) wprowadzenie + serwer IIS 11:50 Przerwa 12:00 Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej(2) interpreter PHP 12:45 Podsumowanie, pytania, dyskusja 13:00 Zakończenie 2

3 Informacje organizacyjne Ankieta Krótka i anonimowa Pomoc na przyszłość Lista obecności Konkursy 2 pytania = 2 nagrody Osoba znająca odpowiedź podnosi rękę Pierwsza poprawna odpowiedź wygrywa Prezentacja dostępna na stronach WWW Webcast dziś brak 3

4 Kim jesteśmy i co robimy? 4

5 PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe (1993) Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Gridy, sieci nowej generacji, portale Bezpieczeństwo sieci i systemów

6 Zespół Bezpieczeństwa PCSS Zespół BezpieczeństwaPCSS istnieje od 1996r. Zabezpieczanie infrastruktury PCSS Zadania bezpieczeństwa w projektachr&d Szkolenia, transfer wiedzy Badania własne Usługizewnętrzne Najciekawsze badania z ostatnichlat Badania sieci bezprzewodowych na tereniepoznania Raportnt. bezpieczeństwa bankowości elektronicznej Bezpieczeństwo serwerów WWW (Apache, MS IIS) Bezpieczeństwo sklepów internetowych 6

7 Centrum Innowacji Microsoft Centrum bezpieczeństwa i usług outsourcingowych Działa od r. Partnerzy projektu Microsoft Polska PCSS Politechnika Poznańska

8 Wybrane zadania MIC w 2009 Nowe obszary badań (od I 2009) Interoperacyjność systemów i technologii Wirtualizacja systemów Wysokowydajne przetwarzanie komputerowe (HPC) m.in. udział w programie HPC TAP Program szkoleniowy Interoperacyjność systemów i technologii Szkolenia w Warszawie (IX-X X 2009) Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa IT Doroczna Konferencja MIC 16 kwietnia 2009, 3. edycja 8

9 Bezpieczeństwow w MIC Ochrona infrastruktury MIC Audyty bezpieczeństwa, konsultacje Program szkoleń bezpieczeństwa Więcej informacji w programie szkoleń Badania poziomu bezpieczeństwa technologii Microsoft ( ) Audyty bezpieczeństwa dla administracji i MŚP (2007) Konferencje, MS Speakers Biuro 9

10 Wprowadzeniedo do programu szkoleniowegomic 10

11 Szkolenia MIC I półrocze 2009 Interoperacyjność 27.05: Zastosowanie technologii Silverlight : Windows Server 2008 jako uniwersalna platforma zapewniająca usługi wirtualizacji i klastrowania 23.06: Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej Bezpieczeństwo 18.06: Omijanie firewalli w systemach Windows warsztaty BYOL dla specjalistów bezpieczeństwa 11

12 Szkolenia MIC II półrocze 2009 Interoperacyjność Windows HPC Server Exchange Labs jako uniwersalna platforma Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET MVC Bezpieczeństwo kontrolera domeny Szkolenia w Warszawie: IX/X 2009 (powtórzenie cyklu Interoperacyjność ) MTS 2009? ( ) Zachęcamy do zgłaszania w ankietach propozycji dalszych tematów! 12

13 Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej 13

14 Cel prezentacji Przedstawienie możliwości budowy mieszanegośrodowiska hostingowegow w kontekście bezpieczeństwa IT Szkolenie jest przeznaczone głównie dla administratorów serwerów WWW oraz twórców aplikacji webowych Częściowo skorzystają specjaliści bezpieczeństwa IT

15 Czego nie znajdziemy w prezentacji? Nie będzie wojny technologii Przegląd nie będzie kompletny, to raczej wskazanie na kierunek poszukiwań 15

16 Czy i dlaczego środowisko heterogeniczne? Kryteria wyboru Kwestie finansowe (MŚP, użytkownicy indywidualni) Doświadczenie Szybkość nauki Możliwości języka Dostępność specjalistów na rynku Docelowe wymagania stawiane przed aplikacją Preferencje i przekonania osobiste 16

17 PHP dobry pomysł Właściciel nowo działającego na rynku mikroprzedsiębiorstwa potrzebuje szybko uruchomić formularz zamówień oferowanego produktu Firma posiada tylko licencję na serwer Prezes firmy sam zaprojektował aplikację, a do jej wykonania zamierza zatrudnić studenta/praktykanta W celu zmniejszenia kosztów firma skorzysta z otwartego środowiska bazodanowego Docelowa aplikacja jest prosta i niewielka (Pamiętajmy o bezpieczeństwie!) 17

18 PHP zły pomysł Duża korporacja przygotowuje zestaw aplikacji intranetowychdo pracy grupowej oraz monitorowania działania sieci Firma posiada szereg licencji na różne rodzaje oprogramowania firmy Microsoft Koszt zatrudnienia nowych lub wyszkolenia własnych specjalistów ASP.NET jest pomijalny w stosunku do oczekiwanych zysków i możliwości firmy Aplikacje będą intensywnie korzystać z już zainstalowanego oprogramowania MS SQL Server 18

19 Bezpieczeństwowieloelementowegowieloelementowego środowiskahostingowego Bezpieczeństwo komponentów System operacyjny serwera Serwer WWW Serwer baz danych Interpreter języka stron Inne (np. aplikacje CMS, usługa FTP) Wzajemna współpraca heterogenicznych składników środowiska Możliwe problemy z bezpieczeństwem interfejsów 19

20 Najczęstsze komponenty środowiska interoperacyjnegohostingu Windows vs. Linux/Unix IIS vs. Apache MS SQL/Oracle vs. MySQL/Postgres ASP.NET vs. PHP Przedmiotem dzisiejszego szkolenia będzie środowisko hostingoweoparte oparte na MS Windows + IIS 7.0 oraz PHP 20

21 Bezpieczeństwosystemu systemu operacyjnego Przypomnienie Legalny i aktualny system Minimalizacja liczby oraz separacjauruchomionych programów i usług Dodatkowa ochrona na poziomie hosta, np.: Host-based IDS Firewall lokalny Antywirus, Antirootkit Moduł badania integralności systemu plików Backup danych Ścisła polityka kontroli dostępu 21

22 Bezpieczeństwo serwera WWW Poprzednie prace MIC: badania poziomu bezpieczeństwa serwera IIS v. 7.0 Prezentacje MIC m.in. na konferencjach SecureCON, Confidence Szkolenie MIC Slajdy i webcastydostępne na WWW MIC 22

23 BezpiecznyserwerIIS (1) Wybór odpowiedniego serwera Unikanie kontrolera domeny Maksymalnie okrojona instalacja Minimum privileges principle Decyzja o wyborze niezbędnych usług (www, w, smtp, nntp, ftp, ) Dobrze dobrany katalog domowy serwisów (wydzielona partycja nie systemowa) Usunięcie domyślnie zainstalowanych katalogów (icon, iishelp) 23

24 Bezpieczny serwer IIS (2) Definicja odpowiednich uprawnieńdla katalogu domowego serwera(read, Log) Ustawienie uprawnień do katalogu ze skryptami (Execute) Wyłączenie niepotrzebnych filtrów ISAPI (np. Digest, Frontpage, Compression) i skasowanie plików DLL Wyłączenie mapowania dla typów plików:.asa,.asp,.bat,.cdx,.cer,.htr,.htw htw,.ida,.idc idc,.idq,,.inc, printer,.shtml shtml,.shtm shtm,.stm stmi innych 24

25 Bezpieczny serwer IIS (3) Logowanie żądań HTTP Uprawnienia odczytu pliku logu jedynie dla administratora systemu Uprawnienia zapisu do HKLM/Software tylko dla administratora systemu Weryfikacja uprawnień grupy Everyonew stosunku do katalogów: Web root %systemroot% %systemroot%\system32system32 %systemroot%\system32\temptemp 25

26 IIS instalacja testowa na MS Vista Panel Sterowania -> Programy i Funkcje -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows 26

27 IIS centrum zarządzania (1) Uruchamianie menedżera IIS 7.0 Uruchamianie jako Administrator! Sposób 1: Konsola mmc -> Dodaj/Usuń przystawkę -> Menedżer internetowych usług informacyjnych -> Dodaj Sposób 2 (linia poleceń) inetmgr.exe 27

28 IIS centrum zarządzania (2) 28

29 Dodajemy witrynę Nazwa serwera -> Witryny -> Dodaj witrynę sieci Web 29

30 Dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń IIS Lockdown Wizard Ostatnia wersja: 2.1, styczeń 2007 Obsługuje IIS 4.0, 5.0, 5.1 W dalszych wersjach konfiguracja domyślna została poprawiona i narzędzie określono jako zbędne Warto uruchomić przy migracji IIS 5.0/1 -> IIS 6.0 Microsoft BaselineSecurity Analyser Zawiera sekcję Checkfor IIS administrative vulnerabilities UrlScan Omówimy go za chwilę dokładniej 30

31 MBSA technet/security/tools/mbsa.mspx 31

32 URLScan informacje ogólne URLScanjest filtrem ISAPI monitorującym i blokującym żądania HTTP Ostatnia wersja: 3.1 Działa dla IIS 5.1, 6.0, 7.0 Systemy: Windows Vista, 2008 Server Zaawansowane możliwości filtrowania oraz logowania informacji Instalacja z pakietu MSI 32

33 URLScanczy czy funkcjonalność IIS? Spora część funkcjonalności narzędzia może być osiągnięta w samym IIS Czy URLScan jest zatem potrzebny? URLScan jest bardziej elastyczny Działa na wcześniejszym etapie przetwarzania żądania, szybciej (wydajniej) odrzucając groźne pakiety Pozwala zdywersyfikować ryzyko popełnienia błędu Jego zastosowanie lepiej realizuje strategię Defense in depth 33

34 URLScan-instalacja Pakiet instalacyjny urlscan_v31_x86.msi Instalacja z konta administratora Może być konieczne korzystanie z linii komend msiexec/a urlscan_v31_x86.msi msiexec/a urlscan_v31_x86.msi /l*v urlscan_install.log msiexec/a urlscan_v31_x86.msi TARGETDIR=c:\windows Domyślne lokalizacje: Binaria: %SystemRoot%\System32\inetsrv\urlscan\urlscan.dllurlscan.dll Plik konfiguracyjny: %SystemRoot%\System32\inetsrv\urlscan\urlscan.iniurlscan.ini Pliki logu: %SystemRoot%\System32\inetsrv\urlscan\logslogs 34

35 URLScan konfiguracja narzędzia Przykładowy plik konfiguracyjny: ini_v3.zipdownloads/files/urlscan/urlscan-ini_v31.zipini_v31.zip Zawiera dość dokładne wyjaśnienie używanych opcji Wybrane opcje UseAllowVerbs Biała lub czarna lista dozwolnonych/zabronionych metod HTTP Wartość domyślna = 1 (dopuszczanie żądań wymienionych w sekcji [AllowVerbs], 0 powoduje odrzucanie żądań z sekcji [Deny Verbs]) UseAllowExtensions Działa na identycznej zasadzie, jak powyżej, ale odnosi się do rozszerzeń żądanych plików 35

36 URLScan konfiguracja narzędzia (2) Wybrane opcje c.d. NormalizeUrlBeforeScan Wartość domyślna = 1 powoduje, że przekazany adres URL jest poddawany odkodowaniu Wartość 0 powoduje, że łatwo ominąć testy rozszerzeń lub URL! VerifyNormalization Wartość domyślna = 1 przekazany adres URL jest odkodowany po raz drugi, jeśli wystąpią różnice, żądanie jest odrzucane Wykrywa podwójne kodowanie złośliwych znaków, np. &-> %26-> %2526 Limity nakładane na żądanie Sekcja [RequestLimits] Długość żądania, długość URL, długość querystring,, 36

37 Konkurs 1 Nagroda: MS Office Standard Możliwość dowolnego (także komercyjnego) wykorzystania Pytanie Jak nazywa się jedna z opcji URLScan, która bezpośrednio wpływa na możliwość zabezpieczenia się przed atakiem typu Directory Traversal? Podpowiedź przykłady ataku Directory Traversal 37

38 Konkurs 1 -odpowiedź Odpowiedź Nazwa opcji to AllowDotInPath Możliwe wartości: 0/1 0 = żądania plików o ścieżce zawierającej wielokrotne wystąpienie znaku.. zostaną odrzucone 1 = test nie jest przeprowadzany 38

39 URLScan tworzenie własnych reguł Zadanie: odrzucić żądania, w których nazwa pliku bądź parametr zapytania zawierają dwa myślniki RuleList=testowatestowa [testowa] AppliesTo=.html DenyDataSection=denied_strings ScanUrl=1 ScanQueryString=1 [denied_strings]

40 URLScan konfiguracja IIS Po instalacji URLScannależy należy dać znać IIS-owi o jego obecności Dodajemy filtr ISAPI dla serwera lub witryny Menedżer IIS -> Widok funkcji -> IIS -> Filtry ISAPI -> Akcje -> Dodaj Restartujemy serwer IIS 40

41 Restart serwera IIS IIS Manager -> Akcje -> Zarządzaj serwerem -> Uruchom ponownie Linia komend net stop w3svc net start w3svc 41

42 Działanie URLScanna na przykładzie i test--2.html 42

43 Dodatkowa konfiguracja witryny (1) Co jeszcze warto zrobić na początek? Nałożenie limitów Własne strony z komunikatami o błędach Zapewnienie, że nie są przeglądane katalogi Dostarczenie domyślnych podstron serwisu Dostrojenie funkcjonalności logowania Wygodny w użyciu Menedżer IIS Modyfikacji możemy dokonać globalnie dla serwera lub dla poszczególnych witryn Po dokonaniu zmian restartujemy serwer 43

44 Dodatkowa konfiguracja witryny (2) 44

45 Słowoo o hostingu współdzielonym Maksymalne ograniczenia przywilejów Minimalizacja liczby usług Maksymalne ograniczenie możliwości ładowania plików do katalogu WWW Usługi FTP i WWW w tym samym katalogu to prosta droga do problemów! Separacja katalogów użytkowników od danych systemowych i wzajemnie od siebie 45

46 Przerwa 46

47 JakpostawićPHP naiis? Interpreter php-cgi cgi.exe Wyjątkowo prosty Bardzo niewydajny Wtyczka ISAPI (php5isapi.dll) Szybsza niż interpreter Problemy z wielowątkowością Mechanizm FastCGI Nieco szybszy niż interpreter Znacznie stabilniejszy niż wtyczka ISAPI Implementacje Zend i Microsoft 47

48 Instalacja PHP jako ISAPI (1) Pobranie archiwum PHP (nie instalatora) Opcjonalnie pobranie rozszerzeń PECL Win32.zip/from/a/mirror Rozpakowanie np. do D:\PHP (w nazwie katalogu nie powinno być spacji!) Należy pobrać PECL dla PHP 5.2.6: Win32.zip/from/a/mirror Załadowanie zawartości archiwum do podkatalogu D:\PHP\ext Skopiowanie php5activescript.dll i php5servlet.dll z podkatalogu extdo głównego katalogu instalacji 48

49 Instalacja PHP jako ISAPI (2) Plik konfiguracyjny php.ini D:\PHP\php.ini-recommended -> D:\PHP PHP\php.ini Plik tekstowy możliwy do edycji np. w Notatniku Istotna zmiana (instalujemy jako ISAPI): ;cgi.force_redirect= 1 -> cgi.force_redirect = 0 Uaktywnienie zarządzania sesjami: session.save_path = "d:\php\sessions" Lokalizacja może znajdować się na maszynie sieciowej, ale musi być podmapowana jako napęd Uaktywnienie pożądanych rozszerzeń: ;extension=php_mysql.dll-> extension=php_mysql.dll

50 Instalacja PHP jako ISAPI (3) Dodanie ścieżki instalacyjnej PHP do zmiennej systemowej PATH Panel sterowania -> System -> Zaawansowane ustawienia Systemu -> Zmienne środowiskowe Warto dodać ścieżkę na początek zmiennej Niezbędny restart serwera IIS 50

51 Instalacja PHP jako ISAPI (4) Konfiguracjaścieżki php.ini Uniknięcie problemów katalog systemowy czy instalacyjny? Uruchomienie regedit.exe HKLM -> Software -> [Nowy klucz: PHP] -> PHP -> [Nowa wartość ciągu: IniFilePath = D:\PHP] 51

52 Instalacja PHP jako ISAPI (5) Końcowa konfiguracja IIS Menedżer IIS -> Widok funkcji -> Mapowania obsługi -> Dodaj mapę skryptu Warto skonfigurować ograniczenie metod (żądań) 52

53 Instalacja PHP jako ISAPI (6) Końcowa konfiguracja IIS c.d. Dodanie filtru ISAPI Menedżer IIS -> Widok funkcji -> Filtry ISAPI -> Akcje -> Dodaj Restart serwera 53

54 Prosty test działania Testowy skrypt PHP: info.php <?php phpinfo();?> 54

55 Konkurs 2 Nagroda: Create the next generation Web - Developer Resource Kit Pytanie Dlaczego skrypt z poprzedniego slajdu, w nieco zmienionej postaci: <? phpinfo();?> nie zadziałał? Podpowiedź co oznacza parametr short_open_tag? 55

56 Konkurs 2 -odpowiedź Odpowiedź W domyślnym pliku konfiguracyjnym znajduje się klauzula short_open_tag = Off która blokuje użycie znaczników <??> z przyczyn kompatybilnościowych W celu umożliwienia użycia skróconych znaczników należy: Zmienić odpowiednią linię pliku php.ini na: short_open_tag = On Zrestartować serwer WWW 56

57 Wybrane aspekty konfiguracji PHP (1) Polityka ujawniania informacji error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE expose_php = off display_errors = off log_errors = on error_log = c:\mylogs 57

58 Wybrane aspekty konfiguracji PHP (2) Limity memory_limit = 8M max_input_time = 60 max_execution_time= 120 Ograniczenie inwencji użytkownika file_uploads = off register_globals = off magic_quotes_gpc = on (?) allow_url_fopen = off disable_functions = passthru, exec,... 58

59 Lista niebezpiecznych funkcji (dla IIS) chmod exec get_cfg_var getenv ini_get ini_get_all ini_set mail passthru pcntl_exec phpuname popen proc_open send_mail shell_exec syslog system Dodatkowe funkcje dla serwera Apache, platform uniksowych, POSIX Jeśli powyższe funkcje nie są niezbędne, powinny być dopisane do php.iniw klauzuli disable_functions 59

60 Modyfikacja pliku php.ini Edytor tekstowy Narzędzie graficzne pod Windows AnalogX PHPConfig Network/phpconf/Freeware.htm Freeware Wersja 1.01 (2009) Instalacja przebiega bezproblemowo Plus: wygodny interfejs i grupowanie opcji o podobnym znaczeniu Minus: usuwanie komentarzy 60

61 AnalogXPHP Config 61

62 Czy PHP jest bezpieczny? To say PHP has a security problem suggests that it's impossible to develop a secure PHP application, but to say PHP doesn't have a security problem suggests that everything is perfect neither is true(chris Shifflet) PHP is neither inherintly securenor insecure. Itis theresponsibilityof of the programmerof of a web application, the databaseadministrator administrator and the system administrator to ensurethatsecurity isnot compromised at severallevels(james D. Keeline) 62

63 Zagrożenia związane z PHP Błędy w konfiguracji: Ujawnianie informacji Zła polityka logowania Zbyt szerokie uprawnienia użytkownika Błędy w tworzonych aplikacjach: Błędyprojektu Błędykodu Błędyśrodowiska PHP Współpracującekomponenty 63

64 Testy bezpieczeństwa konfiguracji Narzędzie PHPSecInfo Najnowsza wersja: 0.2.1, kwiecień Projekt PHP Security Consortium Narzędzie napisanew PHP ;) Prosta analiza konfiguracji środowiska PHP Wgrywamynp. pod Przyjaznyinterfejs Obszerneobjaśnienia Niewszystkietesty testy działają w środowisku Windows 64

65 65

66 66

67 Testy bezpieczeństwa kodu Bezpieczeństwo kodu kwestia programisty, administratora, czy specjalisty ds. bezpieczeństwa? Programista powinien znać i stosować dobre praktyki bezpiecznego programowania Przeszkolony administrator może (powinien?) stosować proste metody testowania kodu, aby wiedzieć, co dzieje się na jego serwerze Specjalista ds. bezpieczeństwa będzie optymalnie wykorzystany, gdy skoncentruje się na trudniejszych do wykrycia podatnościach Dlatego chcemy zachęcić do przetestowania prostego skanera kodu PHP działającego w środowisku Windows 67

68 Pixy podstawowe informacje Skaner kodu źródłowego PHP 4.x oraz nieobiektowy PHP 5.x Ostatnia wersja: 3.0.3, lipiec 2007 Autorzy: Secure System Labs (Politechnika Wiedeńska) Narzędzie uruchamiane z linii komend WymagaSun JRE oraz narzędziadotty dotty z pakietu Graphvizdo analizy wyników Graphviz: Całość działa w środowisku Windows WykrywapodatnościXSS oraz SQL Injection 68 Obrazuje przepływ potencjalnie złośliwych danych

69 Wykorzystanie Pixy Należy uruchomić plik run-all.bat all.batz katalogu instalacyjnego Pixydziała na pojedynczych plikach: skanowanie katalogów wymaga oskryptowania run-all.bat all.bat[opcje] [plik_php plik_php] Program wypisuje część wyników na standardowe wyjście Po zakończeniu parsowaniaplików plików w podkatalogu graphs znajdują się dodatkowe rezultaty calledby_[ _[filename].txt includes_[ _[filename].txt xss_[ _[filename]_[n]_[dep min].dot sql_[ _[filename]_[n]_[dep min].dot 69

70 Wyniki Pixy standardowe wyjście Oprócz podatności narzędzie potrafi znaleźć np. partie nieosiągalnego kodu 70

71 Wyniki Pixy katalog graphs Pliki należy zachować samodzielnie Pixy nadpisze je przy następnym uruchomieniu Pliki.dotnależy analizować narzędziem dotty 71

72 Analiza grafów -dotty Tutorial: 72

73 Pixy-kilka podpowiedzi Wykryte podatności dpowiadajągrafom zawierającym sufiks _min W przypadku tworzenia skryptów można zachować jedynie wspomniane grafy Grafy przechowywane są w formie tekstowej Można łatwo napisać własne narzędzie do kompleksowej analizy wyników 73

74 Inne narzędzia pod Windows RATS Służy do badania kodu C i PHP Bada głównie użycie niebezpiecznych funkcji YASCA Kombajn do badania m.in. kodu PHP (wykorzystuje m.in. Pixy) PHPLint Walidator i generator dokumentacji do PHP 4.x/5.x 74

75 Pamiętajmy, że Narzędzia testujące kod wykrywają tylko niektóre podatności Skanery kodu zgłaszają dużo false positives Wyniki analizy kodu muszą być przeanalizowane przez specjalistę do spraw bezpieczeństwa Wyniki działania skanerów powinny być dla administratora jedynie uzupełnieniem, przesłanką do zawiadomienia dedykowanego audytora kodu 75

76 Jak dowiedzieć się o błędach środowiska Portale i listy publikujące informacje o podatnościach Bugtraq Full Disclosure Ostatni błąd w PHP: ogłoszony ! Błędy PHP specyficzne dla środowiska Windows : PHP for Windows OpenSSLMultiple Vulnerabilities 76

77 Zbliżamy się do końca 77

78 Gdyby ta prezentacja była dłuższa Kolejne tematy do poruszenia: Bezpieczeństwo serwera baz danych Porównanie poziomu bezpieczeństwa MS SQL Serveraoraz MySQL Bezpieczna konfiguracja środowisk bazodanowych Hardening serwerowego systemu operacyjnego Bezpieczeństwo aplikacji CMS w systemach Windows Porównanie dostępnych rozwiązań Narzędzia skanujące Wykorzystanie kryptografii w zabezpieczaniu środowiska hostingowego Ochrona przed atakami DoS/DDoSDDoS 78

79 Podsumowanie Są sytuacje, w których warto pomieszać pomieszać technologie, ale nie zawszeinie wszystkie Nie ma problemu z hostowaniem aplikacjiphp pod Windows za pośrednictwem serweraiis Trzeba zwrócić uwagę na kwestiebezpieczeństwaw kontekście wszystkich wykorzystanychrozwiązań, a także interfejsów międzynimi Dla systemu Windows istnieje szereg narzędzi, które wspomagają bezpieczną konfigurację i wykorzystanie elementów środowiska hostingowego Dziś poruszyliśmy jedynie wierzchołek góry lodowej 79

80 Więcejinformacji(wybraneźródła) Instalacja i uruchomienie aplikacjiphp na IIS: on-iis e.php cja+php+w+modelu+isapi+na+serwerze+iis+7(screencastscreencast dla konfiguracji PHP na IIS 7.0 dla Windows Server 2008) PHP Security Consortium 80

81 Informacje kontaktowe Autorprezentacji Centrum Innowacji Microsoft: PCSS Zespół Bezpieczeństwa PCSS 81

82 Pytania i dyskusja Dziękuję za uwagę! 82

Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej Marcin Jerzak, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Szczawno Zdrój, 24.02.2011 Agenda Kim jesteśmy, co robimy? Wprowadzenie do tematu Zagrożenia Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku Windows Gerard Frankowski, PCSS III Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 1 Agenda Bezpieczeństwo w MIC O O czym dziś

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Zespół Bezpieczeństwa PCSS / Centrum Innowacji Microsoft Agenda Poznajmy się: PCSS i MIC Dlaczego heterogeniczny hosting?

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo SQL Server 2008 Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Spotkanie społeczności PLSSUG i PG.NET 19.11.2009 Agenda Poznajmy się: czym jest PCSS imic? Wprowadzenie bezpieczeństwo wieloaspektowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Centrum Innowacji Microsoft Poznań, 18.12.2007 1 Agenda 11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników, informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza zańmicrosoft Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.0.06.2008.2008 Agenda (1) 11:00 Powitanie, wprowadzenie dla uczestników,

Bardziej szczegółowo

Piotr Kołaczkowski. Zestaw komponentów C++ wspomagających budowę aplikacji internetowych działających po stronie serwera

Piotr Kołaczkowski. Zestaw komponentów C++ wspomagających budowę aplikacji internetowych działających po stronie serwera POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Piotr Kołaczkowski Zestaw komponentów C++ wspomagających budowę

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Zabezpieczanie aplikacji webowych w ASP.NET Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Warsztaty Startup-IT Tworzenie serwisów internetowych Poznań, 26.02.2009 1 Agenda Kim jesteśmy i co robimy? PCSS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Autor: Andy Wallace Tłumaczenie: Tomasz Dobrzyński Joomla! User Documentation Team Wersja 0.5 30 Październik 2007 Podziękowania i Licencja Podziękowania Chciałbym złożyć

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji Windows Server 2008 jako uniwersalna platforma zapewniająca usługi wirtualizacji oraz klastrowania Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3.Wyjątkowe cechy COM+... 73 COM+ i automatyzacja...+... 75

Spis treści. Rozdział 3.Wyjątkowe cechy COM+... 73 COM+ i automatyzacja...+... 75 Spis treści O Autorze... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1.COM+ najnowsza technologia tworzenia komponentów... 23 Co to jest COM+?...+...+... 24 Nowości w COM+...+...+ 24 Szersze spojrzenie na COM+...+... 26 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Spis Treści SPIS TREŚCI... 1

Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...25 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 25 Konwencje...25 Omówienie książki... 25 Od autora...25 Przykłady kodu...26 CZYM JEST PHP... 26 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie bezpiecznych usług. ug w sieci Internet. Gerard Frankowski. VII Seminarium StartUp-IT 2008

Udostępnianie bezpiecznych usług. ug w sieci Internet. Gerard Frankowski. VII Seminarium StartUp-IT 2008 Udostępnianie bezpiecznych usług ug w sieci Internet Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS VII Seminarium StartUp-IT Poznań, 24.10.2008 2008 Agenda Wprowadzenie Nowoczesny startup w Internecie Specyfika

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET, spol. s.r.o. Oprogramowanie ESET Endpoint Antivirus

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2012. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2012. Podręcznik użytkownika G Data Security 2012 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny Autor: Jonathan Hassell T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 978-83-246-1893-4 Tytu³ orygina³u: Windows Server 2008: The Definitive Guide Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Apache 2.0 dla zaawansowanych

Apache 2.0 dla zaawansowanych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo