Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej Marcin Jerzak, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Szczawno Zdrój,

2 Agenda Kim jesteśmy, co robimy? Wprowadzenie do tematu Zagrożenia Bezpieczeństwo platformy hostingowej Instalacjaacja testowa IIS + PHP Bezpieczeństwo PHP Zakończenie 2

3 Kim jesteśmy i co robimy? 3

4 Zespół Bezpieczeństwa PCSS Od 1996r. zajmujemy się: Zabezpieczaniem infrastruktury PCSS Zadaniami bezpieczeństwa w projektachr&d Szkoleniami i transferemem wiedzy Badaniami własnymi Audytami i doradztwem w zakresie bezpieczeństwa IT Wybrane badania z ostatnich lat: Raportnt. bezpieczeństwa bankowości elektronicznej(2006) Bezpieczeństwo serwerówwww ApacheiMS IIS(2007) Bezpieczeństwo sklepów internetowych(2008) Testy porównawcze przeglądarek internetowych (2010) 4

5 Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej 5

6 Cel prezentacji Pokazanie różnych ataków na aplikacje webowe Przedstawienie możliwości budowy mieszanegośrodowiska hostingowegow w kontekście bezpieczeństwa IT Szkolenie jest przeznaczone głównie dla administratorów serwerów WWW oraz twórców aplikacji webowych

7 Czego nie znajdziemy w prezentacji? Nie będzie wojny technologii Przegląd nie będzie kompletny, to raczej wskazanie na kierunek poszukiwań 7

8 Czy i dlaczego środowisko heterogeniczne? Kryteria wyboru Kwestie finansowe (MŚP, użytkownicy indywidualni) Doświadczenie Szybkość nauki Możliwości języka Dostępność specjalistów na rynku Docelowe wymagania stawiane przed aplikacją Preferencje i przekonania osobiste 8

9 PHP dobry pomysł Właściciel nowo działającego na rynku mikroprzedsiębiorstwa potrzebuje szybko uruchomić formularz zamówień oferowanego produktu Firma posiada tylko licencję na serwer Prezes firmy sam zaprojektował aplikację, a do jej wykonania zamierza zatrudnić studenta/praktykanta W celu zmniejszenia kosztów firma skorzysta z otwartego środowiska bazodanowego Docelowa aplikacja jest prosta i niewielka (Pamiętajmy o bezpieczeństwie!) 9

10 PHP zły pomysł Duża korporacja przygotowuje zestaw aplikacji intranetowychdo pracy grupowej oraz monitorowania działania sieci Firma posiada szereg licencji na różne rodzaje oprogramowania firmy Microsoft Koszt zatrudnienia nowych lub wyszkolenia własnych specjalistów ASP.NET jest pomijalny w stosunku do oczekiwanych zysków i możliwości firmy Aplikacje będą intensywnie korzystać z już zainstalowanego oprogramowania MS SQL Server 10

11 Najczęstsze komponenty środowiska interoperacyjnegohostingu Windows vs. Linux/Unix IIS vs. Apache MS SQL/Oracle vs. MySQL/Postgres ASP.NET vs. PHP Przedmiotem dzisiejszego szkolenia będzie środowisko hostingoweoparte oparte na MS Windows + IIS 7.0 oraz PHP 11

12 Bezpieczeństwowieloelementowegowieloelementowego środowiskahostingowego Bezpieczeństwo komponentów System operacyjny serwera Serwer WWW Serwer baz danych Interpreter języka stron Inne (np. aplikacje CMS, usługa FTP) Wzajemna współpraca heterogenicznych składników środowiska Możliwe problemy z bezpieczeństwem interfejsów 12

13 Agenda Kim jesteśmy, co robimy? Wprowadzenie do tematu Zagrożenia Bezpieczeństwo platformy hostingowej Instalacjaacja testowa IIS + PHP Bezpieczeństwo PHP Zakończenie 13

14 Ile to kosztuje?

15 Najważniejsze zagrożenia (według OWASP TOP 10) Injections Cross-Site Scripting (XSS) Błędna obsługa sesji Insecure Direct Object References Cross-Site Request Forgery (CSRF) Security Misconfiguration

16 Injections(1) Zmuszenie aplikacji, aby wysłany przez użytkownika ciąg znaków przesłała do interpretera stron SQL Injection Command Injection Xpath Injection HTML Injection XML Injection

17 Injections(2) Wykorzystanie: Procedur składowanych Preparedstatements Walidacja danych przesyłanych przez użytkownika (white list) Zasada minimalnych uprawnień

18 Cross-sitescripting(XSS) (1) Dane pochodzące od atakującego przekazane są do przeglądarki użytkownika ReflectedXSS Persistent XSS Zagrożenia: Kradzież identyfikatora sesji Kradzież danych Phishing

19 Cross-sitescripting(XSS) (2) Filtrowanie danych pochodzących od użytkownika przy użyciu białych list Przekodowanie danych pochodzących od użytkownika

20 Błędna obsługa sesji (1) HTTP to protokół bezstanowy Szyfrowanie wykorzystywane jedynie w momencie logowania Łatwe do przewidzenia identyfikatory sesji Sesje w ukrytych polach lub w URL-u Przechwycenie sesji = kradzież poświadczeń Firesheep towe_cookies.pdf

21 Błędna obsługa sesji (2) Sesje losowe Przycisk wyloguj powoduje unieważnienie aktualnej sesji Wykorzystanie SSL Identyfikator sesji zmienia się po zalogowaniu Ochrona przed tzw. session fixation

22 InsecureDirectObjectReferences Błędna polityka dostępu do zasobów client/ Każdorazowa weryfikacja uprawnień przy próbie dostępu do obiektu

23 Cross SiteRequestForgery(CSRF) (1) Zmuszenie przeglądarki ofiary do wykonania akcji na atakowanej stronie Wykorzystanie przeglądarki: Sesje Adres IP User-Agent Certyfikat SSL Poświadczenia domeny Windows <img src=http:// ://www.jakiśbank.pl/deleteuser.php?id=123& width=1&height=1>

24 Cross SiteRequestForgery(CSRF) (2) Tokendodawany do każdego wrażliwego zapytania: W ukrytym polu O losowej wartości CSRF za pomocą XSS

25 Security misconfiguration Poprawki Utwardzanie systemu Zmiany w systemie a wpływ na bezpieczeństwo Domyślne ustawienia

26 Agenda Kim jesteśmy, co robimy? Wprowadzenie do tematu Zagrożenia Bezpieczeństwo platformy hostingowej Instalacjaacja testowa IIS + PHP Bezpieczeństwo PHP Zakończenie 26

27 System operacyjny

28 Bezpieczeństwosystemu systemu operacyjnego Legalny i aktualny system Minimalizacja liczby orazseparacja uruchomionych programów i usług Dodatkowa ochrona na poziomie hosta, np.: Host-based IDS Firewall lokalny Antywirus, Antirootkit Moduł badania integralności systemu plików Backup danych Ścisła polityka kontroli dostępu 28

29 Zasady zabezpieczeń lokalnych Wyłączenie konta Gościa Konta nie powinno się kasować! Zmiana nazwy konta administracyjnego Zły pomysł: Admin, root, Administrator Blokada czasowa konta Ukrywanie nazwy ostatniego użytkownika Codzienna praca na koncie o zwykłych uprawnieniach 29

30 Szablony zabezpieczeń Security Compliance Management Toolkit Definiowanie szablonu zabezpieczeń Start Uruchom mmc Przystawka Szablony Zabezpieczeń 30

31 Aplikowanie szablonów (1) Do zasad lokalnych mmc Przystawka Konfiguracja i analiza zabezpieczeń Otwieranie bazy danych + <Nowa_Nazwa> 31

32 Aplikowanie szablonów (2) Do zasad lokalnych c.d. Import wybranego szablonu, np. MIC.inf Konfiguruj komputer 32

33 Kreator konfiguracji zabezpieczeń Komponent domyślnie niezainstalowany Kreator tworzenia polityki Wyłączenie zbędnych usług Zamknięcie niepotrzebnych portów Logowanie zdarzeń Import szablonów zabezpieczeń 33

34 Enhanced Mitigation Experience Toolkit

35 Aktualizacje Windows Update Aktualizacje baz sygnatur wirusów Microsoft Security Bulletin *Full Disclosure *Buqtraq 35

36 Serwer WWW

37 Bezpieczeństwo serwera WWW Poprzednie prace MIC: badania poziomu bezpieczeństwa serwera IIS v. 7.0 Prezentacje MIC m.in. na konferencjach SecureCON, Confidence Szkolenie MIC Slajdy i webcastydostępne na WWW MIC 37

38 BezpiecznyserwerIIS (1) Wybór odpowiedniego serwera Unikanie kontrolera domeny Maksymalnie okrojona instalacja Minimum privileges principle Decyzja o wyborze niezbędnych usług (www, w, smtp, nntp, ftp, ) Dobrze dobrany katalog domowy serwisów (wydzielona partycja nie systemowa) Usunięcie domyślnie zainstalowanych katalogów (icon, iishelp) 38

39 Bezpieczny serwer IIS (2) Definicja odpowiednich uprawnień dlakont internetowych do katalogów nadrzędnych Wyłączenie niepotrzebnych filtrów ISAPI Wyłączenie mapowania dla nieużywanych typów plików:.asa,.bat,.cdx,.cer,.htr,.htw htw,.ida,.idc idc,.idq idq,.inc, printer,.shtml shtml,.shtm shtm,.stm stmi innych 39

40 Bezpieczny serwer IIS (3) Logowanie żądań HTTP Uprawnienia zapisu do HKLM/Software tylko dla administratora systemu Weryfikacja uprawnień grupy Everyonew stosunku do katalogów: Web root %systemroot% %systemroot%\system32system32 %systemroot%\system32\temptemp 40

41 Agenda Kim jesteśmy, co robimy? Wprowadzenie do tematu Zagrożenia Bezpieczeństwo platformy hostingowej Instalacjaacja testowa IIS + PHP Bezpieczeństwo PHP Zakończenie 41

42 IIS instalacja testowa Panel Sterowania -> Programy i Funkcje -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows 42

43 IIS centrum zarządzania (1) Uruchamianie menedżera IIS 7.0 Uruchamianie jako Administrator! Sposób 1: Konsola mmc -> Dodaj/Usuń przystawkę -> Menedżer internetowych usług informacyjnych -> Dodaj Sposób 2 (linia poleceń) inetmgr.exe 43

44 IIS centrum zarządzania (2) 44

45 Dodajemy witrynę Nazwa serwera -> Witryny -> Dodaj witrynę sieci Web 45

46 Dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń Microsoft BaselineSecurity Analyzer Zawiera sekcję Checkfor IIS administrative vulnerabilities Web Application Configuration Analyzer UrlScan Omówimy go za chwilę dokładniej 46

47 MBSA technet/security/tools/mbsa.mspx 47

48 MBSA

49 Web ApplicationConfiguration Analyzer(WACA) Narzędzie firmy Microsoft (v. 1.0, 2010) Wspomaga wykrywanie błędów Zawiera zestaw prawie 150 reguł i porad Analizator konfiguracji: Serwera IIS Bazy danych SQL Zabezpieczeń lokalnych Eksport danych do Excela i Team Foundation Server

50

51

52 URLScan informacje ogólne URLScanjest filtrem ISAPI monitorującym i blokującym żądania HTTP Ostatnia wersja: 3.1 Działa dla IIS 5.1, 6.0 Zaawansowane możliwości filtrowania oraz logowania informacji Instalacja z pakietu MSI Od IIS 7.0 większość funkcjonalności została zaimplementowana w ramach modułu: Filtrowanie zapytań Od IIS 7.5 w pełni zintegrowany z serwerem 52

53 URLScan instalacja (1) Pakiet instalacyjny urlscan_v31_x86.msi Instalacja z konta administratora Może być konieczne korzystanie z linii komend msiexec/a urlscan_v31_x86.msi msiexec/a urlscan_v31_x86.msi /l*v urlscan_install.log msiexec/a urlscan_v31_x86.msi TARGETDIR=c:\windows Domyślne lokalizacje: Binaria: %SystemRoot%\System32\inetsrv\urlscan\urlscan.dllurlscan.dll Plik konfiguracyjny: %SystemRoot%\System32\inetsrv\urlscan\urlscan.iniurlscan.ini Pliki logu: %SystemRoot%\System32\inetsrv\urlscan\logslogs 53

54 URLScan instalacja (2)

55 URLScan konfiguracja narzędzia Przykładowy plik konfiguracyjny: ini_v3.zipdownloads/files/urlscan/urlscan-ini_v31.zipini_v31.zip Zawiera dość dokładne wyjaśnienie używanych opcji Wybrane opcje UseAllowVerbs Biała lub czarna lista dozwolnonych/zabronionych metod HTTP Wartość domyślna = 1 (dopuszczanie żądań wymienionych w sekcji [AllowVerbs], 0 powoduje odrzucanie żądań z sekcji [Deny Verbs]) UseAllowExtensions Działa na identycznej zasadzie, jak powyżej, ale odnosi się do rozszerzeń żądanych plików 55

56 URLScan konfiguracja narzędzia (2) Wybrane opcje c.d. NormalizeUrlBeforeScan Wartość domyślna = 1 powoduje, że przekazany adres URL jest poddawany odkodowaniu Wartość 0 powoduje, że łatwo ominąć testy rozszerzeń lub URL! VerifyNormalization Wartość domyślna = 1 przekazany adres URL jest odkodowany po raz drugi, jeśli wystąpią różnice, żądanie jest odrzucane Wykrywa podwójne kodowanie złośliwych znaków, np. &-> %26-> %2526 Limity nakładane na żądanie Sekcja [RequestLimits] Długość żądania, długość URL, długość querystring,, 56

57 URLScan tworzenie własnych reguł Zadanie: odrzucić żądania, w których nazwa pliku bądź parametr zapytania zawierają dwa myślniki RuleList=testowatestowa [testowa] AppliesTo=.html DenyDataSection=denied_strings ScanUrl=1 ScanQueryString=1 [denied_strings]

58 URLScan konfiguracja IIS Po instalacji URLScannależy należy dać znać IIS-owi o jego obecności Dodajemy filtr ISAPI dla serwera lub witryny Menedżer IIS -> Widok funkcji -> IIS -> Filtry ISAPI -> Akcje -> Dodaj Restartujemy serwer IIS 58

59 Restart serwera IIS IIS Manager -> Akcje -> Zarządzaj serwerem -> Uruchom ponownie Linia komend net stop w3svc net start w3svc 59

60 Działanie URLScanna na przykładzie i test--2.html 60

61 Dodatkowa konfiguracja witryny (1) Co jeszcze warto zrobić na początek? Nałożenie limitów Własne strony z komunikatami o błędach Zapewnienie, że nie są przeglądane katalogi Dostarczenie domyślnych podstron serwisu Dostrojenie funkcjonalności logowania Wygodny w użyciu Menedżer IIS Modyfikacji możemy dokonać globalnie dla serwera lub dla poszczególnych witryn Po dokonaniu zmian restartujemy serwer 61

62 Dodatkowa konfiguracja witryny (2) 62

63 Agenda Kim jesteśmy, co robimy? Wprowadzenie do tematu Zagrożenia Bezpieczeństwo platformy hostingowej Instalacjaacja testowa IIS + PHP Bezpieczeństwo PHP Zakończenie 63

64 Słowoo o hostingu współdzielonym Maksymalne ograniczenia przywilejów Minimalizacja liczby usług Maksymalne ograniczenie możliwości ładowania plików do katalogu WWW Usługi FTP i WWW w tym samym katalogu to prosta droga do problemów! Separacja katalogów użytkowników od danych systemowych i wzajemnie od siebie 64

65 JakpostawićPHP naiis? Interpreter php-cgi cgi.exe Wyjątkowo prosty Bardzo niewydajny Wtyczka ISAPI (php5isapi.dll) Szybsza niż interpreter Problemy z wielowątkowością Mechanizm FastCGI Nieco szybszy niż interpreter Znacznie stabilniejszy niż wtyczka ISAPI Implementacje Zend i Microsoft 65

66 Instalacja PHP jako ISAPI (1) Pobranie archiwum PHP (nie instalatora) Opcjonalnie pobranie rozszerzeń PECL Win32.zip/from/a/mirror Rozpakowanie np. do D:\PHP (w nazwie katalogu nie powinno być spacji!) Należy pobrać PECL dla PHP 5.2.6: Win32.zip/from/a/mirror Załadowanie zawartości archiwum do podkatalogu D:\PHP\ext Skopiowanie php5activescript.dll i php5servlet.dll z podkatalogu ext do głównego katalogu instalacji 66

67 Instalacja PHP jako ISAPI (2) Plik konfiguracyjny php.ini D:\PHP\php.ini-recommended -> D:\PHP PHP\php.ini Plik tekstowy możliwy do edycji np. w Notatniku Istotna zmiana (instalujemy jako ISAPI): ;cgi.force_redirect= 1 -> cgi.force_redirect = 0 Uaktywnienie zarządzania sesjami: session.save_path = "d:\php\sessions" Lokalizacja może znajdować się na maszynie sieciowej, ale musi być podmapowana jako napęd Uaktywnienie pożądanych rozszerzeń: ;extension=php_mysql.dll-> extension=php_mysql.dll

68 Instalacja PHP jako ISAPI (3) Dodanie ścieżki instalacyjnej PHP do zmiennej systemowej PATH Panel sterowania -> System i Zabezpieczenia -> System - > Zaawansowane ustawienia Systemu -> Zmienne środowiskowe Warto dodać ścieżkę na początek zmiennej Niezbędny restart serwera IIS 68

69 Instalacja PHP jako ISAPI (4) Konfiguracjaścieżki php.ini Uniknięcie problemów katalog systemowy czy instalacyjny? Uruchomienie regedit.exe HKLM -> Software -> [Nowy klucz: PHP] -> PHP -> [Nowa wartość ciągu: IniFilePath = D:\PHP] 69

70 Instalacja PHP jako ISAPI (5) Końcowa konfiguracja IIS Menedżer IIS -> Widok funkcji -> Mapowania obsługi -> Dodaj mapę skryptu Warto skonfigurować ograniczenie metod (żądań) 70

71 Instalacja PHP jako ISAPI (6) Końcowa konfiguracja IIS c.d. Dodanie filtru ISAPI Menedżer IIS -> Widok funkcji -> Filtry ISAPI -> Akcje -> Dodaj Restart serwera 71

72 Prosty test działania Test: <?php phpinfo();?> 72

73 Agenda Kim jesteśmy, co robimy? Wprowadzenie do tematu Zagrożenia Bezpieczeństwo platformy hostingowej Instalacjaacja testowa IIS + PHP Bezpieczeństwo PHP Zakończenie 73

74 Wybrane aspekty konfiguracji PHP (1) Polityka ujawniania informacji error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE expose_php = off display_errors = off log_errors = on error_log = c:\mylogs 74

75 Wybrane aspekty konfiguracji PHP (2) Limity memory_limit = 8M max_input_time = 60 max_execution_time= 120 Ograniczenie inwencji użytkownika file_uploads = off register_globals = off magic_quotes_gpc = on (?) allow_url_fopen = off disable_functions = passthru, exec,... 75

76 Lista niebezpiecznych funkcji (dla IIS) chmod exec get_cfg_var getenv ini_get ini_get_all ini_set mail passthru pcntl_exec phpuname popen proc_open send_mail shell_exec syslog system Dodatkowe funkcje dla serwera Apache, platform uniksowych, POSIX Jeśli powyższe funkcje nie są niezbędne, powinny być dopisane do php.iniw klauzuli disable_functions 76

77 Modyfikacja pliku php.ini Edytor tekstowy Narzędzie graficzne pod Windows AnalogX PHPConfig Network/phpconf/Freeware.htm Freeware Wersja 1.01 (2009) Instalacja przebiega bezproblemowo Plus: wygodny interfejs i grupowanie opcji o podobnym znaczeniu Minus: usuwanie komentarzy 77

78 AnalogXPHP Config 78

79 Czy PHP jest bezpieczny? To say PHP has a security problem suggests that it's impossible to develop a secure PHP application, but to say PHP doesn't have a security problem suggests that everything is perfect neither is true(chris Shifflet) PHP is neither inherintly securenor insecure. Itis theresponsibilityof of theprogrammerof of a web application, thedatabaseadministrator administrator and the system administrator to ensurethatsecurity isnot compromised at severallevels(james D. Keeline) 79

80 Zagrożenia związane z PHP Błędy w konfiguracji: Ujawnianie informacji Zła polityka logowania Zbyt szerokie uprawnienia użytkownika Błędy w tworzonych aplikacjach: Błędyprojektu Błędykodu Błędyśrodowiska PHP Współpracującekomponenty 80

81 Testy bezpieczeństwa konfiguracji Narzędzie PHPSecInfo Najnowsza wersja: 0.2.1, kwiecień Projekt PHP Security Consortium Narzędzie napisanew PHP ;) Prosta analiza konfiguracji środowiska PHP Wgrywamynp. pod Przyjaznyinterfejs Obszerneobjaśnienia Niewszystkietesty testy działają w środowisku Windows 81

82 82

83 83

84 Testy bezpieczeństwa kodu Bezpieczeństwo kodu kwestia programisty, administratora, czy specjalisty ds. bezpieczeństwa? Programista powinien znać i stosować dobre praktyki bezpiecznego programowania Przeszkolony administrator może (powinien?) stosować proste metody testowania kodu, aby wiedzieć, co dzieje się na jego serwerze Specjalista ds. bezpieczeństwa będzie optymalnie wykorzystany, gdy skoncentruje się na trudniejszych do wykrycia podatnościach Dlatego chcemy zachęcić do przetestowania prostych (darmowych) skanerów kodu PHP działających w środowisku Windows 84

85 RIPS podstawoweinformacje Analizator koduphp (napisany w PHP) Wizualizacja zmiennych, powiązanych funkcjii warunków Filtrowanie wyników w (verbosity, type) Generator exploitów dla CURL

86 RIPS

87 Pixy podstawowe informacje Skaner kodu źródłowego PHP 4.x oraz nieobiektowy PHP 5.x Ostatnia wersja: 3.0.3, lipiec 2007 Autorzy: Secure System Labs (Politechnika Wiedeńska) Narzędzie uruchamiane z linii komend WymagaSun JRE oraz narzędziadotty dotty z pakietu Graphvizdo analizy wyników Graphviz: Całość działa w środowisku Windows WykrywapodatnościXSS oraz SQL Injection 87 Obrazuje przepływ potencjalnie złośliwych danych

88 Wykorzystanie Pixy Należy uruchomić plik run-all.batz katalogu instalacyjnego Pixydziała na pojedynczych plikach: skanowanie katalogów wymaga oskryptowania run-all.bat all.bat[opcje] [plik_php plik_php] Program wypisuje część wyników na standardowe wyjście Po zakończeniu parsowaniaplików plików w podkatalogu graphs znajdują się dodatkowe rezultaty calledby_[ _[filename].txt includes_[ _[filename].txt xss_[ _[filename]_[n]_[dep min].dot sql_[ _[filename]_[n]_[dep min].dot 88

89 Wyniki Pixy standardowe wyjście Oprócz podatności narzędzie potrafi znaleźć np. partie nieosiągalnego kodu 89

90 Wyniki Pixy graf przepływu danych 90

91 Inne narzędzia pod Windows RATS Służy do badania kodu C i PHP Bada głównie użycie niebezpiecznych funkcji YASCA Kombajn do badania m.in. kodu PHP (wykorzystuje m.in. Pixy) PHPLint Walidator i generator dokumentacji do PHP 4.x/5.x 91

92 Pamiętajmy, że Narzędzia testujące kod wykrywają tylko niektóre podatności Skanery kodu zgłaszają dużo false positives Wyniki analizy kodu muszą być przeanalizowane przez specjalistę do spraw bezpieczeństwa Wyniki działania skanerów powinny być dla administratora jedynie uzupełnieniem, przesłanką do zawiadomienia dedykowanego audytora kodu 92

93 Jak dowiedzieć się o błędach środowiska Portale i listy publikujące informacje o podatnościach Bugtraq Full Disclosure Ostatnie błędy w PHP: e (01.11) Denial Of Service (09.10) 93

94 Zbliżamy się do końca 94

95 Podsumowanie Są sytuacje, w których warto pomieszać pomieszać technologie, ale nie zawszeinie wszystkie Nie ma problemu z hostowaniem aplikacjiphp pod Windows za pośrednictwem serwera IIS Trzeba zwrócić uwagę na kwestiebezpieczeństwaw kontekście wszystkich wykorzystanychrozwiązań, a także interfejsów międzynimi Dla systemu Windows istnieje szereg narzędzi, które wspomagają bezpieczną konfigurację i wykorzystanie elementów środowiska hostingowego Dziś poruszyliśmy jedynie wierzchołek góry lodowej 95

96 Więcejinformacji(wybraneźródła) Instalacja i uruchomienie aplikacjiphp na IIS: on-iis e.php cja+php+w+modelu+isapi+na+serwerze+iis+7(screencastscreencast dla konfiguracji PHP na IIS 7.0 dla Windows Server 2008) PHP Security Consortium 96

97 Informacje kontaktowe Autorprezentacji Centrum Innowacji Microsoft: PCSS Zespół Bezpieczeństwa PCSS 97

98 Pytania i dyskusja Dziękuję za uwagę! 98

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku Windows Gerard Frankowski, PCSS III Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 1 Agenda Bezpieczeństwo w MIC O O czym dziś

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Zespół Bezpieczeństwa PCSS / Centrum Innowacji Microsoft Agenda Poznajmy się: PCSS i MIC Dlaczego heterogeniczny hosting?

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo SQL Server 2008 Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Spotkanie społeczności PLSSUG i PG.NET 19.11.2009 Agenda Poznajmy się: czym jest PCSS imic? Wprowadzenie bezpieczeństwo wieloaspektowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2

Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2 Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2 Paweł Berus, Marcin Jerzak Zespół Bezpieczeństwa PCSS Poznań, 19.07.2011 MIC Summer School 1 Agenda Dobre praktyki bezpieczeostwa Szablony zabezpieczeo Kreator konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza zańmicrosoft Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.0.06.2008.2008 Agenda (1) 11:00 Powitanie, wprowadzenie dla uczestników,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Centrum Innowacji Microsoft Poznań, 18.12.2007 1 Agenda 11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników, informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie bezpiecznych usług. ug w sieci Internet. Gerard Frankowski. VII Seminarium StartUp-IT 2008

Udostępnianie bezpiecznych usług. ug w sieci Internet. Gerard Frankowski. VII Seminarium StartUp-IT 2008 Udostępnianie bezpiecznych usług ug w sieci Internet Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS VII Seminarium StartUp-IT Poznań, 24.10.2008 2008 Agenda Wprowadzenie Nowoczesny startup w Internecie Specyfika

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Zabezpieczanie aplikacji webowych w ASP.NET Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Warsztaty Startup-IT Tworzenie serwisów internetowych Poznań, 26.02.2009 1 Agenda Kim jesteśmy i co robimy? PCSS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 8 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Marcin Jerzak marcin.jerzak@man. @man.poznan.pl 1 Kim jesteśmy i co robimy? 2 PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Autor: Andy Wallace Tłumaczenie: Tomasz Dobrzyński Joomla! User Documentation Team Wersja 0.5 30 Październik 2007 Podziękowania i Licencja Podziękowania Chciałbym złożyć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na serwery Windows

100 sposobów na serwery Windows IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo