Analiza Techniczna. Wskaźniki i oscylatory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Techniczna. Wskaźniki i oscylatory"

Transkrypt

1 Analiza Techniczna Wskaźniki i oscylatory

2 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 2 Wprowadzenie Narzędziami często wykorzystywanymi przez inwestorów są wskaźniki i oscylatory analizy technicznej. Zostały stworzone z myślą o pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów. Można je podzielić na podążające za trendem i te, które sygnalizują punkty zwrotne. Generalnie do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim wskaźniki, a do drugiej oscylatory. Jakość sygnałów jest zależna od wpisanych parametrów, dlatego w celu ograniczenia ryzyka generowania fałszywych sygnałów, podejmowane decyzje powinny być oparte na grupie wybranych wskaźników. Nie należy jednak przesadzać z ich ilością, bowiem zbyt duża liczba może prowadzić do błędnych wniosków. Trudności z tymi narzędziami analizy technicznej na jakie może natrafić początkujący inwestor są takie, że mogą tracić na użyteczności przy źle dobranych grupach wskaźników lub parametrach. Najlepszym przykładem są oscylatory wykupienia - wyprzedania, które na silnie trendowych rynkach przedwcześnie dają sygnały do zamykania pozycji (lub otwierania pozycji antytrendowych). Sygnały oparte na przecięciu średnich mogą natomiast dawać mylne sygnały w trendach bocznych. Poniżej zostaną przedstawione najbardziej popularne wskaźniki oraz oscylatory i ich podstawowe metody interpretacji. Zdarza się jednak, że niektórzy trader y stosują bardziej wyrafinowane techniki korzystania z wymienionych wskaźników wprowadzając różne modyfikacje i udoskonalenia. 1. Oscylator %R Oscylator %R (Williams %R, wymawiany Percent R ) oparty jest o koncepcję pomiaru relacji ostatniej ceny zamknięcia do zakresu wahań kursu w badanym okresie. Przyjmuje wartości ujemne od -100 do 0 i w interpretacji jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego. %R = x 100 %R podobnie jak MACD, RSI, czy Stochastic najlepiej sprawdza się w trendzie horyzontalnym przy znacznych wahaniach ceny, gorzej z kolei podczas silnych trendów wzrostowych lub spadkowych. Zasadniczo, jak w oscylatorach tego typu, jego sposób działania oraz zastosowanie są bardzo podobne, wychwytuje on bowiem okresy wykupienia/ przewartościowania i wyprzedania/ niedowartościowania instrumentu finansowego. Na diagramie konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania, które domyślnie ustawione są na odpowiednio -20 i -80%. Dla osiągnięcia mniejszej ilości błędnych sygnałów stosuje się wartości -10 i -90%. Sygnał kupna pojawia się, gdy wskaźnik przebija od dołu poziom wyprzedania (poziomy -90, -80), zaś sygnał sprzedaży, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia (poziomy -20, -10).

3 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 3 Posługując się tym oscylatorem warto mieć na uwadze, że przekroczenie wyżej wymienionych poziomów nie zawsze prognozuje natychmiastowe odwrócenie trendu, a poziomy wykupienia i wyprzedania mogą utrzymywać się przez dłuższy okres. Z tego względu podczas silnych trendów niehoryzontalnych w celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie dodatkowych wskaźników lub innych metod analizy technicznej. 2. Wskaźnik ACC Wskaźnik Acceleration (ACC) monitoruje przyspieszenie trendu, a obliczany jest na podstawie wskaźnika Momentum. Choć trader y stosują go zazwyczaj do krótkoterminowych inwestycji ma również zastosowanie w średnim horyzoncie czasowym. Oscylator fluktuuje wokół linii równowagi, linii 0. Kiedy zbliża się do lokalnego minimum lub co lepiej tworzy nowy dołek, zazwyczaj zwiastuje to stworzenie lokalnego dołka na wykresie. Z kolei dojście do lokalnego maksimum lub co lepiej, stworzenie wyższego szczytu przez wskaźnik zazwyczaj prognozuje osiągnięcie lokalnego szczytu przez cenę (pomarańczowe linie). Głównym zadaniem osoby używającej ten oscylator jest obserwacja ekstremalnych poziomów jakie generuje. Czasami można jednak zaobserwować rozbieżność pomiędzy ruchem ACC, a ceną instrumentu. Mamy wówczas do czynienia z dywergencją, która ma miejsce, gdy coraz to niżej położone dołki na oscylatorze nie znajdują potwierdzenia w coraz to niżej położonych dołkach na wykresie jest to dywergencja byka. Lub gdy coraz to wyżej położone szczyty na oscylatorze nie znajdują potwierdzenia w coraz to wyżej położonych szczytach na wykresie jest to dywergencja niedźwiedzia.

4 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 4 Poniżej na wykresie wyrysowała się dywergencja byka (czerwona linia). Oscylator wskazywał na możliwość wyczerpania się siły trendu spadkowego, poczym nastąpiło wyhamowanie trendu spadkowego i ukształtowanie się trendu horyzontalnego (zielony box). 3. Oscylator AD Oscylator AD (Accumulation/Distribution Line), jak sama nazwa wskazuje w swojej budowie bierze pod uwagę siłę ruchów akumulacyjnych lub dystrybucyjnych mierzoną wolumenem. Wychodzi się tutaj z założenia, że wzrost wolumenu podczas istotnej zmiany ceny (i to niezależnie od kierunku tej zmiany) dowodzi, że ruch nie był przypadkowy. Przy rosnących cenach instrumentu finansowego większy wolumen oznacza rosnącą akumulację danego instrumentu, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Analogicznie, przy spadających cenach instrumentu finansowego większy wolumen oznacza rosnącą dystrybucję danego instrumentu, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego. AD = x Wolumen gdzie: C cena zamknięcia L cena minimalna H cena maksymalna

5 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str Prognoza zmiany trendu na podstawie obserwacji dywergencji pomiędzy wykresem kursu akcji, a przebiegiem oscylatora. Sytuację, kiedy cena porusza się w trendzie horyzontalnym lub delikatnie spada, a wykres oscylatora od dłuższego czasu układa się zwyżkująco, należy interpretować jako sygnał, że możliwe jest odwrócenie trendu i wyjście górą. Z kolei w sytuacji, gdy cena układa się horyzontalnie lub delikatnie rośnie, a AD spada, można założyć pogorszenie się sentymentu na rynku i zmianę trendu. 2. Pokazuje siłę danego trendu. Jeżeli przy rosnącej cenie, wartość AD rośnie, wzrost prawdopodobnie będzie kontynuowany. Z kolei, jeżeli oscylator porusza się horyzontalnie przy coraz większych cenach, jest to sygnał, że zwiększa się prawdopodobieństwo wyhamowania wzrostów. Analogicznie w przypadku trendu zniżkującego, spadająca wartość oscylatora potwierdza jego siłę. Z kolei wyhamowanie spadków występuje zazwyczaj w sytuacji, kiedy oscylator przyjmuje położenie horyzontalne, a ceny spadają. 4. Wskaźnik ADMI ADMI - (average directional movement index) nazywany jest często ADX (lub DMI), bowiem jego głównym elementem obok DI+, DI- jest właśnie ADX. Jest wskaźnikiem ruchu kierunkowego, czyli zmienności trendu. ADMI ma za zadanie potwierdzić panujący trend lub ostrzec przed jego zmianą. Jego budowa sprawia, że jest stosunkowo mało wrażliwy i podatny na wahania niż inne wskaźniki podobnego typu. Z tego też względu używa się go przede wszystkim w analizie długoterminowej. Podobnie, jak w przypadku innych wskaźników trendowych w trendzie konsolidującym daje często fałszywe sygnały kupna/sprzedaży, dlatego zaleca się stosować go we współpracy z innym wskaźnikiem w celu potwierdzania jego wskazań. Wykres oscylatora składa się z trzech linii i przyjmuje wartości od 0 do 100. Dwie z trzech linii nazywane są DI+ (zielona linia) oraz DI- (niebieska linia), a ich zadaniem jest wychwytywanie pozytywnych i negatywnych ruchów kursu. Uzupełnieniem ww. linii jest ADX (czerwona linia), która w odróżnieniu od poprzednich nie określa, czy rynek jest w trendzie wzrostowym lub spadkowym, ale mierzy siłę rynku. Za silny trend uznaje się wskazania ADX powyżej wartości 40, a słaby, gdy średnia spada poniżej 20.

6 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 6 Zastosowanie tego oscylatora polega na wychwytywaniu momentów przecięcia linii DI+ i DI- w stosunku do położenia linii ADX. Kiedy linia DI+ przecina od dołu linię DI- mamy do czynienia z pozytywnym sygnałem kupna, natomiast gdy linia DI+ przecina od góry linię DI- pojawia się sygnał sprzedaży. Jakość tych sygnałów może być jednak różna w zależności o kształtowania się dołków i szczytów na wykresie wskaźnika. Opisuje to tzw. zasada punktu ekstremalnego, która mówi o tym, że z punktu widzenia istotności sygnałów ważne jest, aby w następnym dniu po przecięciu: dla sygnału sprzedaży minimum było niższe od minimum dnia poprzedniego, dla sygnału kupna maksimum było wyższe od maksimum dnia poprzedniego. Jak było wspomniane wcześniej, istotne jest zwrócenie uwagi na położenie miejsca przecięcia względem linii ADX. Silny sygnał kupna pojawia się, gdy linia DI+ przecina od dołu linię DI- i jednocześnie wartości obu (DI+ i DI-) są większe od wartości ADX (DI+ > DI- > ADX). Z kolei analogicznie silny sygnał sprzedaży pojawia się, gdy linia DI+ przecina od góry linie DI- i jednocześnie wartości obu (DI+ i DI-) są mniejsze od wartości ADX ( DI+ < DI- < ADX ). 5. Aligator Aligator jest wskaźnikiem trendowym stanowiącym narzędzie pomocnicze do weryfikacji w jakim aktualnie ruchu znajduje się rynek. Autor zaleca stosować go z trzema innymi wskaźnikami stworzonymi przez niego: Fraktal, Awasome Oscilator i Market Accelerator. Zadaniem Aligatora jest wychwycenie istotnych ruchów na rynku, które wg autora trwają zaledwie 15 30% całego czasu w jakim odbywa się handel. Z uwagi na to, że trendy na rynku występują tylko w trakcie tak krótkiego okresu czasu niezbędne jest śledzenie trendu i podążanie za nim. To właśnie wtedy większość trader ów generuje największe zyski. Pozostały czas, to okres kiedy rynek porusza się jakby bez konkretnego celu. Autor wskaźnika - Bill Wiliams często cytował słowa swojego dziadka, który mawiał, że Nawet ślepa kura znajdzie ziarna, jeśli karmi się ją o tej samej porze. Wiliams na bazie tego stwierdzenia nazywał handel trendowy rynkiem ślepej kury i stworzył wskaźnik Aligator. Aligator składa się z 3 wygładzonych średnich kroczących o następujących parametrach: linia niebieska - szczęka to 13-okresowa wygładzona średnia ruchoma z mediany ceny, przesunięta 8 okresów w przód, linia czerwona- zęby, to 8-okresowa wygładzona średnia ruchoma z mediany ceny, przesunięta 5 okresów przód,

7 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 7 linia zielona- wargi, to 5-okresowa wygładzona średnia ruchoma z mediany ceny, przesunięta 3 okresy w przód. Wzór: Szczęki Aligatora (linia niebieska) = SMMA (Mediana ceny, 13, 8) Zęby Aligatora (linia czerwona) = SMMA (Mediana ceny, 8, 5) Wargi Aligatora (linia zielona) = SMMA (Mediana ceny, 5, 3) Mediana ceny = (max + min) / 2 gdzie: Max cena maksymalna z danego okresu; Min cena minimalna z danego okresu; SMMA (A, B, C) wygładzona średnia krocząca; Parametr А wygładzone dane, В okres wygładzenia, С przesunięcie w przyszłość. Przykład SMMA (Mediana ceny, 8, 5) informuje, że średnią wygładzoną bierze się od mediany ceny, przy czym okres wygładzenia wynosi 8 okresów, a przesunięcie 5. Sposób funkcjonowania wskaźnika dobrze przedstawia obrazowy opis poniżej. Aligator śpi albo zamierza położyć się do snu, kiedy Wargi, Zęby i Szczęki są zamknięte albo przeplecione. Podczas snu, jego głód narasta, a im dłużej śpi, tym bardziej się robi głodny. Zaraz po przebudzeniu pierwszą czynnością, którą robi, jest rozwieranie paszczy i ziewanie. Głód się wzmaga, dlatego Aligator zaczyna węszyć zapach jedzenia. Rozpoczyna polowanie na byka lub niedźwiedzia. Następnym etapem jest posiłek i zamknięcie paszczy. Wtedy linie zbiegają się, a Aligator zaczyna tracić zainteresowanie jedzeniem. Dla inwestorów jest to czas realizacji zysków, a dla Aligatora moment by się zdrzemnąć.

8 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str Wskaźnik ATR ATR bazuje na obliczeniach True Range, czyli mierzy średnią zmienność ruchów cen z wybranego okresu, ale nie określa jego kierunku. Standardowo zaleca się stosowanie wskaźnika dla 14 okresów, a wzór kształtuje się następująco: ATR = [ ( AR(-1) x 13 ) + TR ] / 14 TR (-1) wartość z poprzedniej świeczki TR (True Range) to największa liczba z trzech podanych poniżej: różnica pomiędzy poprzednią ceną zamknięcia, a dzisiejszym minimum (wartość bezwzględna), różnica pomiędzy dzisiejszym maksimum, a poprzednią ceną zamknięcia (wartość bezwzględna), różnica pomiędzy dzisiejszym maksimum i minimum. ATR stosowany jest przede wszystkim do określenia siły wahań rynku. Mierzy zmienność jednostkową, dzięki czemu obrazuje panującą tendencję na rynku. Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny. Stałe i nierosnące wartości prognozują marazm i konsolidację. Podwyższona zmienność i rosnące wartości oscylatora dają sygnał do zainteresowania się danym instrumentem. Nie należy go jednak używać w pojedynkę jako sygnału kupna, ponieważ wybicia z konsolidacji lub odwrócenia trendu pojawiają się zazwyczaj z istotnym opóźnieniem. Ponadto, stosuje się go do namierzania lokalnych ekstremów tj. szczytów i dołków. Utworzenie się lokalnego maksimum ATR może zwiastować osiągnięcie lokalnego szczytu przez cenę lub może zapowiadać dłuższą zmianę trendu. Kolejne możliwe zastosowanie tego oscylatora jest bardzo ważne z punktu widzenia zarządzania pozycją, a dokładnie

9 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 9 rzecz biorąc może służyć do wyznaczania poziomu stop loss. Jak było wspomniane wcześniej, ATR mierzy średnią zmienność, toteż jeżeli przyjmiemy, że średni dzienny zakres zmian cen danego waloru wynosi +/- ATR, to w trendzie spadkowym wzrost ceny powyżej poziomu 2 ATR może prognozować zmianę dotychczasowego trendu. Wartość ATR zmienia się wraz z pojawiającymi się na nowo cenami, dlatego też może być używany jako tzw. stop loss kroczący, który automatycznie dostosowuje się do bieżącej sytuacji na rynku i w razie odwrócenia trendu ograniczy straty lub obroni wygenerowane wcześniej zyski. Niektórzy trader y stosują go do wyznaczania istotności formacji świecowych. Formacja świecowa większa od ostatniego ATRu uważana jest za znaczącą, mniejsza z kolei za mało ważną. Praktyczna uwaga Nie należy porównywać wartości ATR dla kilku instrumentów, ponieważ pokazuje on wartości nominalne, a nie procentowe. Zupełnie różne wyniki wyjdą dla instrumentu o cenie 10 i 50 jednostek. 7. Awesome oscillator Awesome oscillator jest oscylatorem badającym impet zmiany ceny. Bazuje on na porównaniu impetu dla 5 okresów z impetem 34-ro okresowym. Dokładnie rzecz biorąc oblicza się go poprzez odjęcie od 5-cio okresowej średniej ruchomej bazującej na cenach średnich, 34-ro okresowej średniej ruchomej również bazującej na cenach średnich. Poniższy rysunek przedstawia wykres Awesome oscillator, który składa się z dwukolorowych słupków (zielonych i niebieskich). Pierwszy z ww. kolorów przedstawia różnicę dodatnią wartości z danego okresu są większe niż w okresie poprzednim. Z kolei kolor niebieski ilustruje różnicę ujemną - wartości z danego okresu są mniejsze niż w okresie poprzednim. 1. Zmiana koloru oscylatora. Kiedy po serii słupków niebieskich pojawi się słupek zielony ponad linią 0 otrzymujemy sygnał kupna (na rysunku oznaczone zieloną strzałką w górę). W tej sytuacji można rozważyć ustawienie zlecenia buy stop wyznaczając cenę kupna powyżej najwyższego punktu świecy, której odpowiadał pierwszy zielony słupek oscylatora. Z kolei w przypadku sytuacji odwrotnej tzn. kiedy po serii słupków zielonych pojawi słupek niebieski poniżej linii 0 (czerwone strzałki) otrzymujemy sygnał sprzedaży. W tej sytuacji można rozważyć ustawienie zlecenia sell stop definiując cenę sprzedaży powyżej najniższego punktu świecy, której odpowiadał

10 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 10 pierwszy niebieski słupek oscylatora. 2. Przebicie linii 0. W tym podejściu nie zwraca się uwagi na zmianę kolorów słupków oscylatora, lecz na występowanie ich powyżej/poniżej linii równowagi. Kiedy zielone słupki znajdujące się poniżej linii równowagi zaczynają pojawiać się powyżej (na rysunku oznaczone czarnymi strzałkami) można rozważyć ustawienie zlecenia buy stop ustawiając cenę powyżej najwyższej wartości świecy odpowiadającej pierwszemu słupkowi oscylatora ponad linią. W przypadku sytuacji odwrotnej, czyli pojawiających się niebieskich słupków najpierw powyżej a potem poniżej linii 0 (pomarańczowe strzałki) można ustawić zlecenie sell stop z ceną sprzedaży poniżej najniższej wartości świecy odpowiadającej pierwszemu słupkowi oscylatora pod linią równowagi. 8. Oscylator CCI Oscylator CCI (Commodity Channel Index) został po raz pierwszy opisany w 1980r przez Donalda Lamberta. Choć dzisiaj używa się go na niemal wszystkich rynkach, jego początkowym przeznaczeniem były rynki towarowe. Wskaźnik ten liczy poziom ceny w stosunku do jej średniej z wybranego okresu czasu (najczęściej 14 dni), a jego dokładny wzór kształtuje się następująco: CCI = ct cena typowa (średnia arytmetyczna z ceny maksymalnej, minimalnej i zamknięcia) SMA średnia ruchoma arytmetyczna O uśrednione odchylenie bezwzględne w okresie N sesji Wartość współczynnika 0,015 związana jest z tym, że wg Lamberta dopiero przy takim współczynniku około 70-80% czasu wartość wskaźnika będzie oscylować w przedziale od -100 do 100. Ponadto uważa się, że wartości te są kluczowe przy poszukiwaniu poziomów wykupienia i wyprzedania. Im bardziej będzie się zwiększać liczbę parametru (okresu), tym częściej wartość oscylatora będzie przekraczać przedział -100 i 100. Z kolei przy mniejszych wartościach wpisywanego parametru oscylator częściej będzie przebywać w przedziale -100 i 100. Wysokie wartości oscylatora oznaczają ponadprzeciętnie wysokie ceny w porównaniu do cen średnich, a małe niestandardowo niskie.

11 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 11 Istnieją dwa dominujące sposoby interpretowania oscylatora CCI. 1. Dywergencja. Polega na wychwytywaniu rozbieżności pomiędzy ceną, a wykresem oscylatora. Dokładnie rzecz ujmując poszukuje się dywergencji pomiędzy kolejnymi, coraz wyższymi/niższymi wartościami cen analizowanego instrumentu, a wartościami CCI, które w tym samym czasie nie są w stanie osiągnąć kolejnego maksymalnego/minimalnego poziomu. Skutkiem tego jest zazwyczaj korekta cen waloru. Przykład Jeżeli CCI wskazuje trend zniżkujący, a trend ceny jest zwyżkujący prognozuje to rychłą korektę ceny kursu, a więc i zmianę jego trendu. 2. Szczyty i dołki. W tym podejściu wyszukuje się lokalnych ekstremów oscylatora, które mają prognozować strefę wykupienia/ przewartościowania lub strefę wyprzedania/niedowartościowania instrumentu. Za wartości graniczne przyjmuje się poziomy -100 i Zejście poniżej pierwszej wartości zapowiada rychłe nadejście trendu wzrostowego, a przekroczenie +100 trendu spadkowego. To zastosowanie zostało zaprezentowane na wykresie poniżej. Sygnał kupna (zielona linia/strzałka) zostaje utworzony, gdy CCI osiąga dołek (wyprzedanie/niedowartościowanie), zaś sygnał sprzedaży (czerwona linia/strzałka), gdy osiąga lokalny szczyt (wykupienie/przewartościowanie). Praktyczna uwaga

12 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 12 Zaleca się inwestowanie zgodnie z trendem. W dominującym trendzie spadkowym zaleca się zajmowanie tylko pozycji krótkich, a w trendzie wzrostowym tylko pozycji długich. W porównaniu z innymi oscylatorami tego typu CCI daje sygnały k/s stosunkowo szybko. 9. EMA EMA (Exponential Moving Average) jest średnią kroczącą, która liczona jest w sposób wykładniczy. W porównaniu do średniej prostej, czy ważonej, wykładnicza przywiązuje zdecydowanie większą wagę do wartości aktualnych niż do wartości starszych, które miały miejsce już jakiś czas temu. Wychodzi się tutaj z założenia, że informacje, które napłyną na rynek dzisiaj mogą spowodować większe zmiany ceny niż przypomnienie sobie o informacji już zdyskontowanej przez rynki wcześniej. Z tego też względu stare wartości wskaźnika z biegiem czasu tracą stopniowo na znaczeniu, aż ich waga staje bardzo marginalna. Średnie kroczące liczone są przeważnie na podstawie cen zamknięcia.

13 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 13 Aby pozbyć się opóźnień w prostych (arytmetycznych) średnich ruchomych, inwestorzy zazwyczaj wybierają EMA lub WMA (weighted moving average - ważona średnia krocząca). Ponadto EMA szybciej od SMA (simple moving average- prosta średnia krocząca) reaguje na zmiany. Zastosowanie wszystkich średnich kroczących jest w zasadzie takie same. W niniejszych materiałach zostały one opisane przy prostej średniej kroczącej SMA. 10. Keltner Channel Keltner Channel jest wskaźnikiem bazującym na średniej ruchomej, która znajduje się w jego centralnym miejscu oraz na omawianym już wcześniej oscylatorze ATR. Do średniej dodaje/odejmuje się wartość ATR, dzięki czemu powstają dwie dodatkowe linie: górna i dolna. W ATR najczęściej używa się parametru 2. Wskaźnik ten stosuje się do zajmowania pozycji w momencie przekroczenia ceny z kanału, określania kierunku trendu lub obszarów wykupienia i wyprzedania. Jego interpretacja jest bardzo podobna do Wstąg Bollingera.

14 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str Określanie kierunku aktualnego trendu. Trend wzrostowy występuje, gdy cena wyjdzie poza górną bandę wskaźnika, a spadkowy, kiedy nastąpi to poza dolną bandę. 2. Sygnały kupna sprzedaży poprzez przebicie górnego i dolnego ograniczenia. 3. Sygnał kupna ma miejsce, gdy cena zamknięcia przewyższy górną linię ograniczającą kanał, natomiast sygnałem sprzedaży jest przebicie dolnej linii (wykres poniżej). 4. Trzecie podejście jest zupełnie przeciwne w stosunku do poprzedniego (wykres poniżej). Z sygnałem kupna mamy do czynienia w momencie powrotu kursu spod dolnej bandy (cena przecina ją od dołu), a z sygnałem sprzedaży gdy w momencie powrotu notowań znad górnej bandy (cena przecinają ją od góry).

15 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 15 Praktyczne uwagi Kanał trendu jest tym bardziej wiarygodny, im dłużej trwa i im częściej jego linie odbijają wykres notowań, Tworzenie się serii szczytów nad linią kanału oznacza wzmocnienie trendu, Pojawianie się serii szczytów poniżej linii kanału oznacza słabnięcie trendu wzrostowego, Zwiększające się obroty są potwierdzeniem siły trendu, Przebicie głównej linii trendu jest sygnałem zmiany trendu, Przebicie linii kanału jest sygnałem nasilenia się trendu głównego. 11. Koperty Koperty (Price Envelopes) obok takich wskaźników jak: Keltnet Channel, czy Wstęg Bollingera należą do grupy wstęg. Rdzeniem na którym zbudowany jest ten indykator jest prosta lub wykładnicza średnia ruchoma stworzona zazwyczaj z 20 okresów. Następnie bazuje się na współczynniku p, który przedstawia zakres procentowego odchylenia od średniej (na ogół jest to 2.5, 5 lub 10) i należy go dobrać tak, aby 85% 90% ruchów cen mieściło się wewnątrz kopert. Górna koperta powstaje poprzez dodanie do średniej kroczącej p%, zaś dolna poprzez odjęcie od niej p%: Koperta górna = SMAn + p% x SMAn, Koperta dolna = SMAn p% x SMAn. Podstawowymi zadaniami tego wskaźnika są: Identyfikacja trendu. Wychwytuje go jednak z opóźnieniem. Wskazanie stanu wykupienia lub wyprzedania. Zastosowanie i interpretacja:

16 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja, w której cena zaczyna gwałtownymi ruchami wykraczać poza obszar wstęg, ponieważ to właśnie w ten sposób tworzą się zazwyczaj nowe i silne trendy. Analogicznie jak w przypadku innych wskaźników wstęgowych wzniesienie się ceny powyżej górnej koperty oznacza siłę rynku i możliwość powstania trendu wzrostowego, a poniżej dolnej koperty słabość i możliwość utworzenia się trendu spadkowego. 2. Należy jednak uczulić, iż nie każde przekroczenie linii kopert owocuje początkiem nowego trendu. Z tego też względu istnieje drugi, przeciwny rodzaj interpretacji. Koperty mogą bowiem służyć jako identyfikator stanów wyprzedania bądź wykupienia. Stan wykupienia występuje wówczas, gdy cena przebija górną kopertę (albo przynajmniej zbliża do niej) i możliwe są spadki cen. Z kolei stan wyprzedania ma miejsce podczas przebicia przez cenę dolnej koperty (lub zbliżania się do niej), co daje nadzieję na wzrost ceny. Na powyższym wykresie przedstawione są strefy wyprzedania (zielone kropki) oraz strefy wykupienia (czerwone kropki). Są to potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Kiedy cena narusza dolną linię wskaźnika generowany jest sygnał kupna, a gdy przecina górną powstaje sygnał sprzedaży. Praktyczne uwagi Koperty są wskaźnikiem dającym sygnał z pewnym opóźnieniem, bowiem bazują na średniej kroczącej, a ta, jak powszechnie wiadomo nie należy do wskaźników wyprzedzających. 12. MACD MACD (Moving Average Convergence Divergence) został stworzony przez Gerarda Apelato i jest jednym z najbardziej popularnych oscylatorów. Oblicza się go z różnicy dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA). Domyślnie jest to wynik odejmowania 26-dniowej EMA od 12-dniowej EMA, ale dobór parametrów może być zupełnie inny w zależności od potrzeb. Skutkiem tego jest wskaźnik oscylujący wokół poziomu równowagi z przecinającymi się

17 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 17 nawzajem liniami MACD i Signal. Linię Signal liczy się z 9-dniowej średniej kroczącej wskaźnika MACD. Duża użyteczność i popularność tego oscylatora wywodzi się z jego uniwersalności. Znajduje on swoje zastosowanie zarówno podczas silnych trendów, jak również w okresie stabilizacji, kiedy wykres kształtuje się horyzontalnie. Do minusów wskazań tego oscylatora można zaliczyć przede wszystkim opóźniony czas reakcji. Na powyższym rysunku znajduje się wykres MACD, na którym można wyróżnić: Wskaźnik MACD (niebieska linia), linia Signal (zielona linia). Pionową linię zieloną sygnalizującą moment otwarcia pozycji kupna. Pionową linię czerwoną sygnalizującą moment otwarcia pozycji sprzedaży. Linię fioletową przedstawiającą dywergencję negatywną (niedźwiedzia). 1. Sygnały kupna/sprzedaży. Są generowane kiedy linia sygnalna oraz MACD w odpowiednim momencie przecinają się nawzajem. Jeśli MACD przebija od dołu niemalejącą linię Signal powstaje sygnał kupna, z kolei gdy od góry przecina nierosnącą linię Signal generowany jest sygnał sprzedaży. Ważne jest, aby w przypadku sygnału kupna do przecięcia doszło możliwie jak najniżej od poziomu zerowego (czarna pozioma linia), a w przypadku sygnału sprzedaży jak najwyżej tego poziomu, bowiem takie sygnały są zdecydowanie bardziej wiarygodne. Alternatywnie można wyszukiwać sytuacji, kiedy w okolicy poziomu równowagi (poziomu 0 czarna pozioma linia) przez dłuższy czas oscylator układa się blisko tej linii, poczym następuje przebicie w górę linii Signal. Takie zjawisko zapowiada często długą zwyżkę i generuje silny sygnał kupna. Z kolei przebicie w dół daje bardzo silny sygnał sprzedaży. 2. Ponadto, tak jak w przypadku innych oscylatorów można doszukiwać się dywergencji. Na wykresie za pomocą fioletowych odcinków została zaprezentowana dywergencja niedźwiedzia.

18 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str Momentum Momentum (MTM) jest kluczowym oscylatorem impetu, który porównuje dzisiejszą cenę zamknięcia z ceną zamknięcia sprzed określonej liczby dni (standardowo 14 okresów). Jego interpretacja jest bardzo podobna do oscylatora ROC, jednakże w odróżnieniu od niego przedstawia wynik w postaci współczynnika, a nie w skali procentowej. Jego wzór kształtuje się następująco: Momentum = C C(-n) gdzie: C- cena zamknięcia C(-n)- cena zamknięcia z n Jeżeli wartość oscylatora jest dodatnia i rośnie (rynek zwyżkuje w coraz to szybszym tempie) oraz dodatkowo niedawno osiągnęła nowe minimum powstaje sygnał kupna. W przypadku kiedy linia momentum układa się horyzontalnie oznacza to, że zmiany ceny w analizowanym okresie są mniej więcej takie same. Z kolei wygenerowanie przez oscylator nowego, lokalnego szczytu i następujący po nim spadek jest sygnałem sprzedaży. Drugim sposobem interpretacji jest wykorzystywanie poziomu równowagi i wskazań oscylatora. Przebicie poziomu zero od dołu daje sygnał kupna, a od góry sygnał sprzedaży. Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość wyszukiwania rozbieżności pomiędzy wskazaniami oscylatora, a wykresem ceny, czyli tzw. dywergencji.

19 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str PAR SAR Parabolic Stop and Reversal (PAR SAR) został stworzony przez Wellesa Wildera i należy do wskaźników trendowych. Jego wysoka skuteczność sprawdza się przede wszystkim przy silnym trendzie wzrostowym/spadkowym, a ukierunkowany jest na określanie najbardziej istotnych elementów systemu tradingowego, mianowicie punktów otwierania i zamykania pozycji, zarówno krótkich jak i długich. Stosowanie PAR SAR jest niezwykle proste. Obserwuje się tutaj wzajemne położenie wskaźnika i ceny. Sygnał kupna (lub zamknięcia pozycji krótkiej) powstaje w momencie pojawienia się ceny powyżej wskaźnika, zaś sygnał sprzedaży (lub zamknięcia pozycji długiej), gdy kursu pojawia się poniżej wskaźnika. Praktyczne uwagi Zaleca się otwieranie pozycji tylko zgodnie z dominującym trendem.

20 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str RSI Oscylator RSI (Relative Strength Index - Indeks siły względnej) został stworzony przez J. Welles Wilder a i z powodzeniem stosowany jest na wszystkich typach rynków. Jego popularność oraz użyteczność jest bardzo podobna do Oscylatora Stochastycznego, MACD, czy ROC. Ten indykator porównuje obecne zachowanie się danego instrumentu finansowego z jego własnym zachowaniem w przeszłości, skupiając się na ruchach zwyżkujących i zniżkujących cen zamknięcia. Wilder stosował pierwotnie okres 14-dniowy, ale dość często używa się również okresu składającego się z 9 i 21 dni. RSI przyjmuje wartości w skali od 0 do 100, a jego wzór kształtuje się następująco: RSI = gdzie: RS = Jak widać na rysunku powyżej RSI cechuje sie gładszym wykresem i mniejszymi zniekształceniami (w stosunku do alternatywnych oscylatorów tego typu) wywołanymi przez ekstremalnie wysokie i ekstremalnie niskie poziomy ceny. 1. RSI najczęściej wykorzystuje się do wyszukiwania stanów wykupienia i wyprzedania rynku. Jeśli oscylator znajduje się powyżej linii narysowanej na wysokości 70-80% mamy do czynienia ze stanem wykupienia (czerwona linia), a jeśli poniżej 20-30% ze stanem wyprzedania (zielone linie). Autor pierwotnie stosował poziomy 30/70. W pierwszym przypadku zaleca się zachowanie dużej ostrożności podczas zawierania ewentualnych transakcji kupna, a w drugim należy się zastanowić zanim podejmie się decyzję o jego sprzedaży. Sygnał kupna pojawia się, gdy wskaźnik przebija od dołu poziom wyprzedania, zaś sygnał sprzedaży, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia. 2. Na wykresie oscylatora można doszukiwać się formacji cenowych. Podwójny szczyt, podwójne dno, głowa z ramionami i wiele innych mogą być znacznie wyraźniej widoczne na oscylatorze niż na właściwym wykresie źródłowym. 3. Używa się go również do poszukiwania dywergencji (fioletowe linie), które prognozują rychłe zakończenie dominującego trendu zwiastując korektę. W trendzie spadkowym dywergencja ma miejsce, jeśli cena osiąga kolejne minima, ale oscylatorowi RSI się to nie udaje i nie przebija swojego poprzedniego dna. Mówimy wówczas o dywergencji byka. Z dywergencją niedźwiedzia mamy do czynienia w analogicznie odwrotnej sytuacji. 16. SMA SMA (Simple Moving Average prosta średnia krocząca ) jest jednym z najprostszych i najstarszych narzędzi analizy technicznej. Liczy się ją przez dodanie do siebie (przeważnie) cen zamknięcia z ustalonej liczby okresów historycznych, a uzyskaną sumę dzieli przez ich liczbę. Kluczem jest tutaj dobór odpowiednich wartości parametru średniej, który zależy od charakteru zmian danego instrumentu. Idealnie dobrany daje dużo poprawnych sygnałów. 1. Identyfikacja trendu i jego potwierdzenia na wykresie. Jeżeli średnia w przeważającym okresie czasu przebywa poniżej wykresu i rośnie, na rynku występuje trend wzrostowy i odwrotnie, jeśli powyżej i spada- trend spadkowy. 2. Wyznaczanie i potwierdzanie poziomów wsparcia i oporu. Szczególnie w przypadku długookresowych średnich kroczących (np. z 150 okresów) punkty zwrotne wykresu tworzą się w okolicy linii wskaźnika.

21 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str Baza do tworzenia innych wskaźników/oscylatorów. 4. Bezpośrednie generowania sygnałów. Istnieją co najmniej trzy sposoby wyznaczania sygnałów płynących z średnich ruchomych. a). W pierwszym przypadku sygnał generowany jest w momencie przecięcia średniej kroczącej z ceną instrumentu. Jeżeli cena przetnie od góry nierosnącą linię średniej kroczącej pojawia się sygnał sprzedaży. Z kolei, kiedy wykres kursu przetnie od dołu niemalejącą średnią kroczącą pojawia się sygnał kupna. b) W drugim nanosi się na wykres dwie lub trzy średnie ruchomych o różnych parametrach (np. 10-okresową i 40-okresową lub 10, 30 i 40-okresową) i obserwuje się punkty przecięcia tych średnich przez wykres ceny. W sytuacji kiedy cena przecina od dołu niemalejące średnie, jest to istotny sygnał kupna, zaś gdy cena przecina od góry nierosnące średnie pojawia się istotny sygnał sprzedaży.

22 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 22 c) W trzecim podejściu obserwuje się przecięcia samych tylko średnich nie zważając na wykres ceny. Jeżeli krótsza średnia np. 10-okresowa (kolor niebieski) przetnie od dołu niemalejącą, dłuższą, średnią np. 20-okresową (kolor czerwony) i/lub 40-okresową (kolor zielony) powstanie mocny sygnał do zakupu. Mocny sygnał sprzedaży postaje w sytuacji odwrotnej, a więc podczas przecięcia dłuższych, nierosnących średnich przez krótszą od góry. Sygnały tworzone w ten sposób są zazwyczaj jednak nieco opóźnione, dlatego lepiej używać ich w średnich i dłuższych horyzontach czasowych. Praktyczne uwagi Im dłużej linia średniej była stabilna i w pozycji zbliżonej do bocznej przed wystąpieniem sygnału, tym ma on większe znaczenie. Powyższe zastosowania stosuje się zarówno dla SMA, WMA, jak i EMA. 17. STDEV StDev (Standard Deviaton) obrazuje rozbieżność pomiędzy cenami zamknięcia i wartościami średniej z tychże cen z ostatnich 20-okresów. Im rozbieżność jest większa, tym większa zmienności kursu. Z kolei, gdy powyższe czynniki przyjmują podobne wartości, oscylator znajduje się w punkcie równowagi 0. Zmiana trendu. Istotnie niskie poziomy oscylatora (mała zmienność wahań) zwiastują nadchodzącą zmianę trendu, duże zaś towarzyszą kształtowaniu się lokalnych ekstremów i mogą być okazją do realizacji zysków. Praktyczne uwagi Zaleca się stosowanie Standard Deviation wraz z innymi narzędziami, jako wskaźnika potwierdzającego sygnały płynących z innych wskaźników AT.

23 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str STS Oscylator Stochastyczny (Stochastic - STS) powstał w latach 50-tych ubiegłego wieku, dzięki dr George a Lane. STS należy do oscylatorów impetu i mierzy stosunek każdej ceny zamknięcia z ostatnim zakresem zmienności kursu. Autor wskaźnika zaobserwował, że podczas wyraźnego trendu zwyżkującego ceny zazwyczaj zamykają się blisko maksimum zakresu (faza akumulacji), a w wyraźnym trendzie zniżkującym blisko jego minimum (faza dystrybucji). Oscylator ten porusza się w przedziale od 0 do 100, a jego wykres składa się z dwóch linii. Pierwszą z nich jest %K, która jest jego główną linią (niebieska linia na wykresie), a drugą jej wygładzone odbicie- %D, które funkcjonuje jak linia sygnalna. Wzór: gdzie: n liczba badanych sesji. (Najczęściej przyjmuje się 14) Na rynku funkcjonują, aż trzy wersje tego oscylatora: pełny, szybki i wolny. W skład pełnego wchodzą trzy zmienne: ilość okresów służąca do obliczenia linii sygnalnej %D, ilość okresów służącą do obliczenia %K oraz parametr wygładzający linię %K. Dzięki takiej ilości zmiennych uzyskuje się dużo większą elastyczność, uniwersalność i skuteczność w stosunku z jego pozostałymi wersjami. Szybki, jak sama nazwa sugeruje lepiej nadaje się do inwestycji krótkoterminowych. Wolny z kolei lepiej sprawdza się w inwestycjach długoterminowych, bowiem wymusza użycie dłuższej historii, jako materiału źródłowego. 1. Przecięcie linii %K i %D. Sygnał kupna/sprzedaży powstaje w momencie przecięcia przez linię %K (niebieska linia) od dołu/góry niemalejącej/nierosnącej linii %D. Wiarygodność sygnałów znacznie wzrasta, kiedy dochodzi do przecięcia w rejonie poziomów wyprzedania i wykupienia.

24 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str Poziomy wykupienia i wyprzedania. Sygnał kupna/sprzedaży powstaje w momencie przebicia od dołu/góry poziomu wyprzedania/wykupienia przez wskaźnik. Konieczne jest tutaj wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania, które ustawia się zazwyczaj na wysokości 80-90%, a poziom wyprzedania na wysokości 10-20%. 3. Dywergencja. Wyszukuje się rozbieżności pomiędzy trendami oscylatora i kursu instrumentu. W trendzie spadkowym dywergencja ma miejsce, jeśli cena osiąga kolejne minima, ale oscylatorowi STS się to nie powiedzie i nie przebije swojego poprzedniego dna. Mówimy wówczas o dywergencji byka. Z dywergencją niedźwiedzia mamy do czynienia w analogicznie odwrotnej sytuacji. 19. TRIX TRIX jest kolejnym oscylatorem mierzącym impet zmiany ceny. Wskaźnik został stworzony na początku lat 80-tych, a jego autorem jest Jack Hutson. Jego metodologia bazuje na potrójnie wygładzonej ekspotencjalnej średniej ruchomej kursu. Potrójne wygładzenie ma na celu wyeliminowanie trendów krótszych, a więc i mało istotnych niż wpisany do obliczania parametr (standardowo 14). 1. TRIX stosowany jest przede wszystkim do wychwytywania punktów zwrotnych silnych trendów. W tym celu należy wyszukiwać lokalnych ekstremów generowanych przez oscylator. Powstanie takie ekstremu ostrzega przed możliwością odwrócenia trendu. W przypadku utworzenia szczytu powstaje sygnał sprzedaży (czerwone linie/strzałki), a w przypadku ukształtowania się lokalnego dołka sygnał kupna (zielone linie/strzałki). 2. Wyszukuje się dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika i wykresem kursu instrumentu (fioletowa linia). 20. Wstęga Bollingera Wstęga Bollingera (BOL - Bollinger Bands) jest wskaźnikiem autorstwa Johna Bollingera, który został wynaleziony na początku lat 80-tych. Jest indykatorem wahań cen i określa potencjalny obszar fluktuacji ceny danego instrumentu. Zadaniem wstęgi jest wyznaczanie względnych ekstremów ceny. Im wstęgi bardziej oddalają się od siebie, tym z większą zmiennością na rynku mamy do czynienia.

25 Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str Odwrócenie trendu. To podejście opiera się założeniu kurs przez ponad 90% czasu powinien znajdować się pomiędzy dwiema wstęgami: górną i dolną niejako odbijając się od nich. Jest to szczególnie charakterystyczne dla trendu horyzontalnego. W trendzie horyzontalnym wybicie ceny poza wstęgi lub istotne zbliżenie się do nich zwiastuje krótkoterminowe odwrócenie trendu. 2. Szczyty i dołki. Gdy cena spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi lub zbliża się do niej istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia się nowego dołka. Pojawia się wówczas sygnał kupna (zielona strzałka). Z kolei, kiedy cena wzrasta do górnej bandy lub zbliża się do niej istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia się nowego szczytu. Pojawia się wówczas sygnał sprzedaży (czerwona strzałka). W przypadku naruszenia wstęgi przez cenę należy się spodziewać powrotu do niej. Jest to prosty sposób prognozowania finalnego momentu spadku lub wzrostu kursu. Dla zwiększenia skuteczności przewidywania trendów zaleca się jednak, używanie go w kombinacji z innymi wskaźnikami. Praktyczne uwagi Przy długo występujących ramionach wstęgi blisko siebie (trend horyzontalny), należy się spodziewać znacznego wahania cen. Zdarza się, że pierwszy ruch naruszający wstęgę jest fałszywy i poprzedza znaczący ruch w drugą stronę, a następnie pojawia się ruch zgodny z tendencją, która dopuściła się pierwszego przebicia wstęgi. Jeżeli cena gwałtownie i znacząco przebija wyrysowany przez wstęgi obszar (rynek silnie trendowy) zwykle zwiastuje to kontynuację nowej tendencji i oddala prawdopodobieństwo szybkiego powrotu ceny.

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w Analizie Technicznej

Wskaźniki w Analizie Technicznej Wskaźniki w Analizie Technicznej Spis treści: 1. Idea stosowania wskaźników 2. Uruchamianie wskaźników na platformie 3. Lista wybranych wskaźników 4. Prezentacja wybranych wskaźników Idea stosowania wskaźników

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX Accumulation Swing Index- skumulowany indeks wahań Jest to skumulowana wersja typowego indeksu wahań. Ma za zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując dane pośród cen minimalnych, maksymalnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader

Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie mforex Trader... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem Co to jest oscylator?

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Ostatnim typem formacji liniowych są takie, które mogą zarówno zwiastować kontynuację dotychczasowego ruchu, jak i jego odwrócenie. Wszystko zależy od kierunku,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Podstawowe formacje i narzędzia Średnie Oscylatory BossaFX Jakub Ciepiela BossaFX Średnie kroczące Rynek spada czy rośnie? Rynek spada czy rośnie? Czym jest średnia krocząca (Moving

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - SUROWCE KGHM (wykres 1) BOGDANKA (wykres 2) NEWWORLDN (wykres 3) Spółka KGHM jest jedną z tych, która najmocniej poszła w górę od ustanowienia dwa lata

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.11.02 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS zakończyła spadki w ramach bessy w lutym 2009 roku po osiągnięciu poziomu 2,02

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.08.03 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG ENERGIA. SYNTHOS Spółka SYNTHOS najniższe notowanie w trakcie bessy wyznaczyła na początku lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen obok ceny stanowi podstawową daną badaną przez analizę techniczną. Pokazuje on aktywność Inwestorów na rynku wielkość wolumenu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. 1 Czym jest price action? Plan wykładu Jak czytać wykresy? Wprowadzenie do formacji 1-2-3 Jak ustawiać zlecenia SL i TP Przykłady z

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend?

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku jest japońską techniką, którą stosuje się w celu ustalenia głównego trendu panującego na rynku. Powstała ona już

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.02.01 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG PALIWA i WIG - MEDIA PKNORLEN Spółka PKNORLEN pierwszą fazę wzrostu po bessie odbyła od połowy lutego do czerwca 2009

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.10.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu swig80 ALMA Spółka ALMA najniższe notowanie w bessie miała na początku marca 2009 roku na poziomie 14,42 złotych (wykres

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK WARSZAWA 2008 WSTĘP Przystępując do budowy systemu transakcyjnego musieliśmy najpierw opracować pewną

Bardziej szczegółowo

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów:

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów: Analiza trendu Ustalenie panującego na rynku trendu jest jednym z najważniejszych celów analizy technicznej. Powinno być też jednym z pierwszych działań Inwestora podczas analizy rynku i poszukiwania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d.

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. Trzech białych żołnierzy Formacja trzech białych żołnierzy przedstawia serię wysokich białych świec, które stopniowo zamykają się na coraz wyższych poziomach.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy. Materiał ten przygotowany został dla Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych (www.satrf.org ) w oparciu o materiały zgromadzone na portalu Eduinwest www.eduinwest.pl 1. Formacje Liniowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 22.01.2006 Witam. Wykres tygodniowy indeksu WIG20 Tendencja wzrostowa rozpoczęta w maju ubiegłego roku jak do tej pory miała jedną mocniejszą korektę spadkową. Było to w październiku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP (wykres 1) PEKAO (wykres 2) BRE (wykres 3) Bank PKOBP spadł w czasie ostatniej bessy do 18,94 złotych i było to w lutym 2009 roku. Od tego

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - ENERGIA PGE (wykres 1) TAURON (wykres 2) ENEA (wykres 3) Spółka PGE zadebiutowała na giełdzie w listopadzie 2009 roku. Przez pierwsze pół roku na wykresie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) Początek tygodnia na rynku eurodolara upłynął w spokojnej atmosferze. Kontynuowany został trend aprecjacji europejskiej waluty z ostatniego okresu. Ceny dziś

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 3 marca 2016 r.

Data publikacji: 3 marca 2016 r. Data publikacji: 3 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego przełamały się przez kluczowy opór na poziomie 98,15. Oznacza to duże prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Anna Milejska annamilejska@gmail.com KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Na podstawie wieloletniej analizy kształtowania się cen na rynkach finansowych, walutowych czy towarowych dostrzeżono powtarzające

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 4 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 28 października 2015 r.

Data publikacji: 28 października 2015 r. Data publikacji: 28 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego dokonały silnego wzrostowego odbicia i podeszły dynamicznie pod opadającą

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Jakie są elementy dobrej strategii? Psychologia Zarządzanie kapitałem/ pozycją

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Metody statystyczne w AT Linia trendu Średnie ruchome (różne rodzaje + techniki japońskie na średnich ruchomych) Koperty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 19.10.2006 Witam. WSIP Wykres spółki obejmuje okres od połowy listopada 2005 do chwili obecnej. Swój poprzedni impuls wzrostowy spółka odnotowała od 15 listopada 2005 do 23 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce 3 Cel szkolenia - Poznamy założenia dotyczące budowy typowego schematu w teorii fal Elliotta. - Jakie rodzaje fal korekcyjnych występują i jak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006 Witam. WIRR Wykres indeksu WIRR obejmuje zakres tylko obecnego 2006 roku. Proszę zauważyć jak on różni się od wykresu indeksu największych spółek WIGu20. Tylko w 2006 roku indeks

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006 Witam. VISTULA Trend wzrostowy na akcjach spółki VISTULA jest bardzo ostrożny. Moją uwagę na tą spółkę zwróciła świeczka z dnia 13 stycznia. Kurs akcji poszedł wtedy w górę o

Bardziej szczegółowo

MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

MQL4 - wskaźniki analizy technicznej MQL4 - wskaźniki analizy technicznej W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z poziomu języka MQL4. Wskaźniki te mogą być używane w

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY 09.04.2006. Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY 09.04.2006. Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 09.04.2006 Witam. WIG20 TYGODNIOWY Dzisiaj zacznę od wykresu tygodniowego liniowego. Jak widać całą hossę można od samego początku w 2003 roku opisać kanałem wzrostowym. W tej chwili

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.05.18 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP rozpoczął odrabianie strat z bessy w lutym 2009 roku osiągając w dołku kurs akcji 18,90 złotych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Dane dzienne Poziom Opór Szczegóły

Wskaźnik Dane dzienne Poziom Opór Szczegóły Rynek międzynarodowy EUR/JPY i EUR/USD W miniony piątek Amerykański Departament Handlu podał, że PKB w USA wzrósł w drugim kwartale o 2,5 procent wobec 5,6 procent w pierwszym kwartale. Analitycy oczekiwali

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 23.10.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 23.10.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 23.10.2006 Witam. CIECH Spółka Ciech wykazała się w 2005 roku bardzo ładnym trendem wzrostowym. Trwał on od końca kwietnia 2005 do 21 kwietnia 2006 roku. Kurs akcji wzrósł wtedy od około

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Data publikacji: 25 listopada 2015 r. Data publikacji: 25 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ANALIZA TECHNICZNA 8 stycznia 213 r. Analiza techniczna indeksów WIG 2 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 12.10.2006 Witam. KGHM Spółka, przez cały 2005 rok oraz do maja 2006 roku, była główną siłą napędową indeksu WIG20. W tym czasie kurs akcji wzrósł od 28 do 138 złotych. Maksimum cenowe zostało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend.

ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend. ANALIZA TECHNICZNA 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend. Trend to kierunek, w którym podążają ceny. Ponieważ nie poruszają się one w linii prostej, ale tworzą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI Rozdział 1 FILOZOFIA ANALIZY TECHNICZNEJ... 23 Filozofia, czyli uzasadnienie analizy technicznej... 23 Analiza techniczna czy fundamentalna?...26

Bardziej szczegółowo

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY Przydatność: Ruch cen po wybiciu: Sygnał sprzedaży: podjęcie decyzji sprzedaży co najmniej równy wysokości formacji przebicie dolnej krawędzi Trójkąt zniżkujący jest formacją w której

Bardziej szczegółowo