Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina"

Transkrypt

1 Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen obok ceny stanowi podstawową daną badaną przez analizę techniczną. Pokazuje on aktywność Inwestorów na rynku wielkość wolumenu odzwierciedla skalę działania zarówno kupujących, jak i sprzedających. Razem z wartością obrotu i liczbą otwartych pozycji (LOP) może pomóc w badaniu trendu i prognozowaniu przyszłych zachowań rynku. Wolumen Wolumen to liczba akcji, obligacji, kontraktów lub dowolnych innych instrumentów, które były w danym okresie przedmiotem transakcji. Najczęściej prezentuje się wolumen w ujęciu dziennym, ponieważ liczba transakcji w ciągu jednego dnia interesuje Inwestorów najbardziej. Tak więc, jeśli wolumen wyniósł 1000 akcji oznacza to, że tego dnia dokonano transakcji na 1000 sztuk akcji Inwestorzy kupili łącznie 1000 sztuk i sprzedali łącznie 1000 sztuk akcji. Wartość wolumenu nanoszona jest na wykres w postaci histogramu są to słupki umieszczane zwykle na dole, pod wykresem cen. Wykres 1. WIG, wykres dzienny razem z wolumenem, zielone słupki to wolumen podczas sesji wzrostowych, czerwone słupki to wolumen sesji spadkowych. Widać wyraźny wzrost wolumenu podczas spadków na początku sierpnia 2011, co potwierdza siłę trendu. Podczas 4 następnych sesji widać spadek wolumenu, co potwierdziło, że nie było to trwałe odbicie, a tylko wzrostowa korekta.

2 Znaczenie wolumenu W analizie technicznej wolumen świadczy o sile trendu oraz potwierdza istotność formacji cenowych. Wysoki wolumen potwierdza m.in. przebicie danego wsparcia albo oporu, czy wybicie z formacji głowy i ramion. Przyjmuje się także, że rosnący wolumen potwierdza rozwijający się na rynku trend. W trendzie wzrostowym wolumen powinien rosnąć w miarę wzrostu cen i spadać podczas spadkowych korekt, w trendzie spadkowym powinno być na odwrót wolumen rośnie, gdy ceny spadają, a podczas wzrostowych korekt wolumen spada. Jeżeli natomiast wolumen w czasie trwania trendu wzrostowego spada, oznacza to, że jest coraz mniej kupujących i trend może się wkrótce zakończyć. Nieco inaczej jest podczas trendu spadkowego, gdzie ta reguła nie zawsze się sprawdza. Jest to spowodowane tym, że odwrócenie trendu spadkowego stanie się faktem dopiero wtedy, gdy na rynek wrócą kupujący. Ich powrót spowoduje wzrost wolumenu i odwrócenie trendu. Kiedy natomiast nie będzie popytu na dany instrument, trend spadkowy będzie kontynuowany przy niskim wolumenie mówi się wtedy, że rynek osuwa się pod własnym ciężarem. Widać więc, że wolumen pomaga Inwestorom wyszukać momenty zwrotów na rynku. Można tu przedstawić jeszcze jeden przykład akcja danej spółki wzrosła o 5% po dłuższym spadku. Jak rozpoznać czy jest to tylko korekta czy już odwrócenie trendu? Także w tym wypadku wolumen będzie pomocny jeżeli będzie on znacząco większy, może to potwierdzać istotność takiego wzrostu. Wykres 2. WIG, wykres tygodniowy. Podczas rozwijania się hossy w latach oraz widać stopniowy wzrost wolumenu (niebieskie strzałki), jednak podczas gwałtownych spadków (czerwone strzałki) wolumen znacząco rósł na skutek paniki Inwestorów i chęci pozbywania się akcji.

3 Wolumen a obrót Przeglądając dane oraz czytając informacje dotyczące giełdy, Inwestor może spotkać się także z pojęciem obrotu. Warto sprecyzować, co to jest obrót oraz czym różni się od wolumenu, ponieważ obydwa terminy są często ze sobą mylone. Obrót to wartość wykonanych transakcji, obliczana jako iloczyn liczby przehandlowanych instrumentów oraz ich ceny. Pozwala Inwestorom dowiedzieć się, jak wartościowo kształtowała się aktywność uczestników podczas sesji. Przykładowo: wykonano transakcję 10 akcji po 50 zł obrót wyniósł 500 zł. Jednak obrót może wynieść także 500 zł, gdy właściciela zmieniło 100 akcji po 5 zł. Jak widać nie należy utożsamiać obrotu z wolumenem, ponieważ obrót może pozostać niezmienny, natomiast wolumen w przytoczonych przykładach będzie różny (odpowiednio 10 oraz 500 akcji). Nie powinno się także porównywać obrotu pomiędzy różnymi walorami dla spółki z swig80 obrót o wartości 10 mln zł może być bardzo duży, natomiast dla spółki z WIG20 to niewielki obrót. Należy też zwrócić uwagę, że wolumen podaje się w sztukach instrumentu finansowego, a obrót w jednostkach waluty. Trudność w interpretacji obrotu może też sprawiać sposób jego podawania. Niektóre serwisy i giełdy podają obrót jednostronnie, inne publikują obrót dwustronnie. Co to oznacza? Jeżeli obliczany jest obrót tylko jednej strony rynku, przykładowo tylko wartość kupionych akcji, jest to metoda jednostronna. Gdy brane są pod uwagę instrumenty kupione i sprzedane równocześnie, jest to metoda dwustronna. Przykład: kupiono 1000 akcji po 5 zł. Obrót jednostronny wynosi 5000 zł, obrót liczony dwustronnie to zł. Wynika z tego, że obrót dwustronny będzie zawsze dwa razy wyższy niż jednostronny. UWAGA: Od początku 2011 roku na GPW obrót liczony jest jednostronnie. Oznacza to nominalne zmniejszenie obrotu o połowę. Należy uważać na ten fakt podczas analizy danych historycznych. Liczba Otwartych Pozycji (LOP) Z rynkiem kontraktów terminowych wiąże się jeszcze jedno pojęcie określające aktywność Inwestorów jest to liczba otwartych pozycji (w skrócie LOP, ang. OI Open Interest). Wolumen oznacza liczbę kontraktów, które danego dnia były przedmiotem transakcji, natomiast LOP to liczba pozycji, które po danej sesji pozostały otwarte. Poniższy przykład pokazuje jak jest liczony LOP: Na wstępie trzeba przypomnieć, że do otwarcia kontraktu potrzeba dwóch Inwestorów jeden z nich musi kontrakt kupić, drugi musi go sprzedać. Tak więc LOP o wartości 1000

4 oznacza, że na rynku jest 1000 otwartych pozycji długich oraz 1000 pozycji krótkich. W tabeli 1. pokazany jest wpływ działań Inwestorów na zmiany LOP. Tabela 1. Wpływ działań Inwestorów na LOP. W pierwszym przypadku kupujący i sprzedający tworzą nowy kontrakt. W drugim przypadku kupujący inicjuje nową długą, sprzedający tylko likwiduje starą długą, czyli jeden Inwestor wchodzi, a drugi wychodzi z rynku. Transakcje znoszą się nawzajem i nie zmienia się liczba kontraktów. W trzecim przypadku sytuacja jest taka sama, z tym że sprzedający inicjuje nową krótką, a kupujący likwiduje starą krótką. Ponieważ jeden z graczy wchodzi, a drugi wychodzi z rynku, nie następuje żadna zmiana. W czwartym przypadku obaj gracze likwidują starą i wartość liczby otwartych kontraktów odpowiednio spada. KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY ZMIANA LOP 1 Zajmuje nową długą Zajmuje nową krótką Rośnie 2 Zajmuje nową długą Zamyka starą długą Bez zmian 3 Zamyka starą krótką Zajmuje nową krótką Bez zmian 4 Zamyka starą krótką Zamyka starą długą Maleje Chociaż liczba otwartych pozycji krótkich na rynku jest zawsze równa liczbie pozycji długich, różna może być liczba uczestników po dwóch stronach rynku. Na przykład przy LOP wynoszącym kontraktów może dojść do sytuacji, w której 50 Inwestorów instytucjonalnych posiada krótką, każdy po 1000 kontraktów, a z drugiej strony rynku długą będzie posiadać 5000 Inwestorów indywidualnych mających 10 kontraktów. W przypadku GPW nie da się na podstawie dostępnych informacji wywnioskować, jakie są średnie wielkości pozycji po każdej ze stron. Od marca 2009 roku Giełda publikuje cotygodniowy raport o koncentracji pozycji na rynku kontraktów terminowych. Publikacja ta dotyczy tylko liczby podmiotów, które posiadają co najmniej 20% LOP, ale bez informacji, po której stronie rynku występuje ta koncentracja.

5 Wykres 3. FW20, wykres dzienny. FW20 jest instrumentem syntetycznym, łączącym w sobie wszystkie serie kontraktów na WIG20, które są w danej chwili dostępne. Pod spodem widać liczbę otwartych pozycji. Gwałtowne skoki wynikają z wygasania kolejnych serii kontraktów. Interpretacja liczby otwartych pozycji Obserwacja wolumenu oraz LOP może powiedzieć wiele o sile panującego trendu, pomagając w analizie rynku kontraktów terminowych. Zasadniczo przyjmuje się, że podobnie jak w przypadku wolumenu wraz z rozwojem panującego na rynku terminowym trendu, LOP powinien rosnąć. Jej spadek może zwiastować chwilowe osłabienie trendu oraz możliwość jego zmiany.

6 Tabela 2. Przykłady relacji Ceny, Wolumenu i LOP, które mogą być wykorzystywane przy ocenie trendu na rynku terminowym. Cena Wolumen Liczba Stan rynku otwartych pozycji Rośnie Rośnie Wzrasta Silny Rośnie Spada Maleje Słaby Spada Rośnie Wzrasta Słaby Spada Spada Maleje Silny Przykładowo - aby trend wzrostowy był kontynuowany, na rynek powinni napływać nowi uczestnicy zarówno optymiści, którzy otwierają długie pozycje, jak i pesymiści, którzy próbując złapać górkę grają na krótko. Po jakimś czasie, Inwestorzy grający na krótko są zmuszeni zamknąć stratną, więc wystawiają kolejne zlecenia kupna, co dalej napędza panujący trend. Gdy z rynku zaczynają wycofywać się dotychczasowi Inwestorzy realizujący zyski, a na rynek napływa coraz mniej nowych, może zbliżać się osłabienie trendu. Bliskie odwrócenie trendu na spadkowy bywa często sygnalizowane przez dywergencję (rozbieżność) pomiędzy rosnącą ceną kontraktu a malejącym wolumenem i LOP. Potwierdzeniem rozpoczęcia trendu spadkowego będzie wzrost wolumenu i LOP podczas spadków cen. Czasami można zaobserwować wzrost LOP podczas konsolidacji Inwestorzy otwierają nowe pozycje, ponieważ liczą na gwałtowne wybicie ceny. Jeśli takie wybicie nastąpi, wolumen gwałtownie wzrośnie, natomiast LOP niekoniecznie (może na przykład zmaleć, jeśli Inwestorzy będą zamykać dużą liczbę pozycji stratnych).

7 Wykres 4. FW20, wykres dzienny. Na początku konsolidacji z lipca 2011 LOP wyniósł i systematycznie rósł. Po przebiciu ważnego wsparcia na poziomie 2600 pkt, LOP wzrósł do Warto też wyjaśnić, że wcześniejszy gwałtowny spadek LOP był spowodowany wygaśnięciem czerwcowej serii kontraktów.

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Inwestuj, stosując właściwe

Inwestuj, stosując właściwe Inwestuj, stosując właściwe STRATEGIE RYNKOWE Uzyskaj dokładny wgląd w globalny rynek Poznaj podstawy analizy fundamentalnej Dowiedz się, jak zauważyć trendy rynkowe i najlepiej je wykorzystać Inwestuj,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi IDK Inwestycje Dla Każdego Program Giełda 2013 11.2 12.7 Instrukcja obsługi Szczecin 2013 1. WSTĘP... 5 1.1 Historia wersji... 5 1.2 Co nowego w wersjach 11.2 12.7...8 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Giełda, pasja, pieniądze!" Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Copyright by Złote Myśli & Daniel

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo