KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŚCIAMI KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE

2 KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE W LATACH PROGNOZA NA NADCHODZĄCE LATA Analiza kosztów eksploatacyjnych biurowców w Polsce została przygotowana w oparciu o 26 nieruchomości biurowych klasy A+/A i B+/B zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku o powierzchni w przedziale m 2. Nieruchomości wyselekcjonowane do analizy zostały wybudowane w latach Badanie obejmuje koszty eksploatacyjne w latach 211, 212 i 213. Wszystkie kwoty podane zostały w PLN. DEFINICJA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH Koszty eksploatacyjne obejmują wszystkie koszty ponoszone przez właściciela nieruchomości w celu bieżącego utrzymania nieruchomości z wyłączeniem: kosztów początkowych poniesionych na realizację projektu projekt, budowa i wyposażenie oraz finansowanie, kosztów aranżacji oraz wyposażenia biur dla najemców, które są uznawane za część kosztów budowy nieruchomości, kosztów ulepszeń i modernizacji, których celem jest podniesienie standardu nieruchomości jednakże zarządcy w ramach usług zarządzania są zobowiązani do prowadzenia stałego monitorowania stanu technicznego i zużycia ekonomicznego nieruchomości, rezerw na przyszłe koszty modernizacji i przebudowy, kosztów związanych z zadaniami wykonywanymi przez zarządców lub inne podmioty na rzecz właścicieli, takimi jak: egzekwowanie czynszów, koszty wynajmu, obsługa prawna najmu, dokonywanie zmian w aranżacjach powierzchni, kosztów ponoszonych na rzecz i prośbę indywidualnych najemców, Lista kosztów eksploatacyjnych zazwyczaj jest elementem umowy najmu i nie ma charakteru zamkniętego. SKŁADOWE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH Dla potrzeb niniejszego opracowania koszty eksploatacyjne podzielone zostały na następujące segmenty: zużycie mediów zarządzanie nieruchomością obsługa techniczna sprzątanie powierzchni wspólnych ubezpieczenie podatki i wieczyste użytkowanie ochrona pozostałe 2

3 KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE NIERUCHOMOŚCIAMI Koszty eksploatacyjne w budynkach biurowych Wysokość poszczególnych kosztów jest zróżnicowana ze względu na położenie nieruchomości jak i wyposażenie techniczne nieruchomości, wielkość nieruchomości oraz konstrukcję umowy najmu. WYKRES 1 Koszty eksploatacyjne uśredniony udział poszczególnych rodzajów kosztów (213) Do porównania przyjęte zostały nieruchomości położone w Warszawie w Centralnym Obszarze Biznesu (COB) i w pozostałych dzielnicach poza COB oraz w innych miastach regionalnych (Kraków, Poznań, Wrocław i Gdańsk). Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych segmentów kosztów eksploatacyjnych w latach dla Warszawy oraz miast regionalnych. Z analizy poniższych danych wynika, że w każdym przypadku, niezależnie od położenia nieruchomości, koszty zużycia mediów stanowią największą pozycję kosztów eksploatacyjnych. OCHRONA UBEZPIECZENIE SPRZĄTANIE INNE MEDIA OBSŁUGA TECHNICZNA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI UŻYTKOWANIE WIECZYSTE TABELA 1 Udział segmentów kosztowych w kosztach eksploatacyjnych Media Obsługa techniczna Zarządzanie Sprzątanie Ochrona Ubezpieczenie Podatek od nieruchomosci Użytkowanie wieczyste Inne Warszawa COB Warszawa inne dzielnice Miasta regionalne % 1% 8% 5% 1% 2% 1% 7% 1% % 1% 8% 4% 9% 2% 1% 6% 11% % 1% 8% 4% 9% 2% 11% 6% 11% % 9% 5% 5% 12% 2% 13% 3% 1% % 9% 6% 5% 11% 2% 13% 3% 9% 213 4% 9% 5% 5% 11% 2% 14% 3% 1% 211 4% 11% 7% 4% 8% 2% 13% 1% 12% % 12% 7% 4% 7% 2% 13% 1% 12% % 12% 7% 4% 8% 2% 14% 1% 12% WYKRES 2 Udział poszczególnych segmentów kosztowych według rodzajów w podziale na lata i położenie 45% 45% 45% 4% 4% 4% 35% 35% 35% 3% 3% 3% 25% 25% 25% 2% 2% 2% 15% 15% 15% 1% 1% 1% 5% 5% 5% % % % MEDIA UBEZPIECZENIE SPRZĄTANIE OBSŁUGA TECHNICZNA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OCHRONA INNE PODATEK OD NIERUCHOMOSCI 3

4 Koszty eksploatacyjne a opłaty eksploatacyjne Umowy najmu przewidują możliwość odzyskania przez właściciela kosztów obsługi nieruchomości od jej najemców poprzez zobowiązanie najemcy zawarte w umowach najmu do ponoszenia opłat eksploatacyjnych. Zazwyczaj lista pozycji, jakie są pokrywane w ramach opłat eksploatacyjnych, nie jest zamknięta. Różnice pomiędzy obiema wielkościami wynikają z: Zapisania w umowie najmu bezpośredniego rozliczania mediów na najemców, na podstawie bezpośredniego zużycia mierzonego indywidualnymi licznikami lub w oparciu o algorytmy stworzone w relacji do wielkości zajmowanej powierzchni, kubaturę pomieszczeń i zainstalowane w pomieszczeniach urządzenia. Koszty mediów są wówczas eliminowane z opłat eksploatacyjnych częściowo lub w niektórych wypadkach nawet do 1%, co może obniżyć wysokość opłat nawet o 4%. Wzrastającej świadomości najemców co do wpływu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na wysokość kosztów eksploatacyjnych i potencjalny nacisk na właścicieli nieruchomości na wyłączenie tej pozycji z opłat eksploatacyjnych. WYKRES 3 Uśredniona wysokość kosztów eksploatacyjnych WYKRES 4 Uśredniony poziom kosztów eksploatacyjnych w korelacji z wielkością budynku TABELA 2 Poziom opłat eksploatacyjnych (PLN/m2/miesiąc) Warszawa COB 17,2-25,4 18,6-23,1 18,3-23,4 Warszawa inne dzielnice 14,9-21,6 15,6-22,7 15,8-22,7 Miasta regionalne 12,2-2,7 13,5-21,5 12,8-21,4 Należy zwrócić uwagę na znaczne zróżnicowanie wysokości opłat eksploatacyjnych w poszczególnych lokalizacjach i latach. Analiza kosztów eksploatacyjnych w zależności od położenia budynku Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów eksploatacyjnych i opłat eksploatacyjnych jest położenie nieruchomości. Dane przedstawione na Wykresie numer 3 wskazują wyraźne różnice pomiędzy stawkami w Warszawie i miastach regionalnych. Niższe koszty eksploatacyjne w miastach regionalnych wynikają między innymi z wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, gdzie jedynie 3% właścicieli nieruchomości posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu, a większość dysponuje prawem własności. Analiza kosztów eksploatacyjnych w zależności od wielkości budynku <7. m 2 <15. m 2 >15. m 2 TABELA 3 Uśredniony poziom kosztów eksploatacyjnych w korelacji z wielkością budynku < 7. m 2 < 15. m 2 > 15. m 2 Warszawa COB 23,95 19,16 18,72 Warszawa inne dzielnice 18,37 21,12 18,89 Miasta regionalne 21,17 15,63 15,79 Wielkość nieruchomości i powierzchni wynajmowalnej, na którą rozliczane są koszty eksploatacyjne, ma znaczący wpływ na ich wysokość. W szczególności dotyczy to 4

5 KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE NIERUCHOMOŚCIAMI rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz kosztów ochrony. Najwyższe koszty eksploatacyjne występują w COB w Warszawie w budynkach klasy A+/A o powierzchni do 7. m 2, przy wysokim standardzie utrzymania nieruchomości oraz wysokich kosztach posiadania nieruchomości, to jest podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Dla budynków powyżej 15. m² różnice w kosztach są niewielkie. Analiza kosztów eksploatacyjnych w podziale na segmenty kosztowe Media TABELA 4 Uśrednione koszty zużycia mediów Warszawa COB 8,93 9,54 9,5 Warszawa inne dzielnice 9,75 1,12 9,6 Miasta regionalne 8,1 9,38 8,19 Na koszt zużycia mediów składają się zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Niniejsza analiza pomija wpływ wyposażenia nieruchomości w system klimatyzacji z nawilżaniem. Wszystkie analizowane budynki są w takie systemy wyposażone. WYKRES 5 Uśrednione koszty zużycia mediów W kosztach zużycia mediów koszty zużycia energii elektrycznej stanowią od 6% do ok. 7% całości kosztów eksploatacyjnych. Od 212 roku, tj. od momentu uwolnienia rynku obrotu energią elektryczną, powstała możliwość wyboru dostawcy energii i negocjowania jej cen. Korzystają z tej możliwości właściciele i zarządcy nieruchomości, przy czym większy portfel nieruchomości pozwala na skuteczniejsze negocjowanie ceny zakupu i co za tym idzie, obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Obsługa techniczna nieruchomości TABELA 5 Uśrednione koszty obsługi technicznej Warszawa COB 2,3 2,33 2,35 Warszawa inne dzielnice 2,9 2,15 2,23 Miasta regionalne 2,29 2,56 2,59 WYKRES 6 Uśrednione koszty obsługi technicznej 3, 2,5 2, Na koszt obsługi technicznej składają się koszty serwisu technicznego (stały skład obsługi technicznej lub serwis mobilny), serwisy instalacji technicznych oraz serwisy wind. W budynkach wyposażonych w System Technicznego Zarządzania Budynkiem (Building Management System - BMS) fizyczna obecności obsługi jest ograniczona w czasie, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów obsługi technicznej. W regionach dostępność wykwalifikowanych pracowników technicznych, jak również wielkość samego rynku tych usług jest mniejsza, co powoduje wyższe ceny kontraktowania obsługi technicznej. Zarządzanie nieruchomością 1,5 1,,5 Zakres usług zarządzania w Polsce w porównaniu z innymi krajami jest bardzo szeroki. Obejmuje bezpośrednie zarządzanie nieruchomością, organizowanie przetargów na obsługę nieruchomości, wystawianie faktur sprzedażowych, nadzór nad terminowością 5

6 wszelkich płatności, przygotowywanie budżetów i raportowanie do właściciela, optymalizację kosztów eksploatacyjnych, reprezentowanie właściciela przed organami administracji, dostawcami usług i najemcami, monitorowanie stanu technicznego nieruchomości oraz przygotowywanie analiz i planów modernizacyjnych. Na życzenie właściciela zarządzanie może obejmować również inne usługi, takie jak organizowanie przetargów na inwestycje, modernizacje i ubezpieczanie nieruchomości. WYKRES 7 Uśrednione koszty zarządzania 2, 1,6 TABELA 6 Uśrednione koszty zarządzania Warszawa COB 1,91 1,98 1,98 Warszawa inne dzielnice 1,3 1,39 1,3 Miasta regionalne 1,47 1,48 1,46 1,2,8,4 Usługa zarządzania nieruchomością nie obejmuje obsługi księgowej spółek celowych jak i obsługi technicznej nieruchomości, które są kontraktowane oddzielnie. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz umowami na zarządzanie nieruchomością, odpowiedzialność polskiego zarządcy jest pochodną zakresu obowiązków. Dla porównania w Wielkiej Brytanii zakres świadczonych usług w ramach zarządzania często sprowadza się jedynie do obsługi księgowo-windykacyjnej (umowy FRI - fully reparing and insuring). Również w Niemczech zarządzanie ogranicza się w zasadzie do administrowania. Wyższy koszt zarządzania w przeliczeniu na m 2 powierzchni w nieruchomościach położonych w Warszawie w Centralnym Obszarze Biznesu wynika z wyższych czynszów w biurowcach położonych w centrum Warszawy, z którymi koszt ten jest bezpośrednio powiązany. Sprzątnie powierzchni wspólnych WYKRES 8 Uśrednione koszty sprzątania powierzchni wspólnych 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 TABELA 7 Uśrednione koszty sprzątania powierzchni wspólnych Warszawa COB 1,5 1, 1,1 Warszawa inne dzielnice 1,26 1,27 1,23 Miasta regionalne,87,84,84 Zakres usługi sprzątania powierzchni wspólnych obejmuje sprzątanie powierzchni wewnętrznych nieruchomości dostępnych dla najemców, w tym garaży, sprzątanie i odśnieżanie terenu zewnętrznego i zużycie niezbędnych do tego materiałów oraz uzupełnianie materiałów higienicznych w toaletach i kuchniach ogólnodostępnych. Zakres usługi sprzątania powierzchni wspólnych obejmuje sprzątanie powierzchni wewnętrznych nieruchomości dostępnych dla najemców, w tym garaży, sprzątanie i odśnieżanie terenu zewnętrznego i zużycie niezbędnych do tego materiałów oraz uzupełnianie materiałów higienicznych w toaletach i kuchniach ogólnodostępnych. W nowoczesnych biurowcach powierzchnie wspólne (bez powierzchni garaży) stanowią od 3% do 7% całości powierzchni budynku, co w istotny sposób wpływa na wysokość kosztów sprzątania. Dla nieruchomości położonych poza centrum miasta na koszty sprzątania istotny wpływ ma wielkość działki, parkingów zewnętrznych oraz dodatkowych terenów przylegających typu wspólna droga, itp. 6

7 KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE NIERUCHOMOŚCIAMI Ochrona TABELA 8 Uśrednione koszty ochrony Warszawa COB 2,28 2,2 2,18 Warszawa inne dzielnice 2,75 2,65 2,66 Miasta regionalne 1,69 1,6 1,6 Koszty ochrony obejmują koszty obsługi recepcji; czynnej zazwyczaj w godzinach pracy biur; oraz ochrony fizycznej, której skład liczbowy zależny jest od wielkości nieruchomości i struktury architektonicznej. Aktualny poziom to minimum 2 pracowników w trybie 24/7. Do dodatkowych obowiązków pracowników ochrony (poza fizyczną ochroną) należy również nadzór nad prawidłowością działania systemów budynkowych oraz zgłaszanie sygnalizowanych przez System Technicznego Zarządzania Budynkiem (BMS) nieprawidłowości do serwisu technicznego i zarządcy nieruchomości. Od pracowników ochrony i recepcji w budynkach klasy A+/A oczekuje się wyższych kwalifikacji, co zwiększa stawkę godzinową nawet o 15%. Z kolei nieruchomości położone poza centrum miasta posiadają często zewnętrzne parkingi wymagające dodatkowych patroli zewnętrznych, co zwiększa całkowite koszty ochrony. WYKRES 9 Uśrednione koszty ochrony 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Ubezpieczenie TABELA 9 Uśrednione koszty ubezpieczenia Warszawa COB,46,51,51 Warszawa inne dzielnice,36,44,42 Miasta regionalne,41,44,42 WYKRES 1 Uśrednione koszty ubezpieczenia,6,5,4 Koszty ubezpieczenia obejmują polisy ubezpieczenia majątkowego nieruchomości w pełnym zakresie oraz ubezpieczenie OC dla nieruchomości. Standardem jest ubezpieczenie nieruchomości również w zakresie utraty zysków i od terroryzmu. Wysokość kosztów ubezpieczenia jest w dużej mierze zależna w szczególności od wielkości portfela nieruchomości i możliwości negocjowania stawek ubezpieczeniowych. Istotnym elementem optymalizacji kosztów ubezpieczenia nieruchomości jest określenie poziomu franszyzy na poszczególne zdarzenia w sposób indywidualny dla każdej nieruchomości.,3,2,1 7

8 WYKRES 11 Wysokość stawek podatku od nieruchomości (stawki w PLN za m 2 od powierzchni gruntu na rok),9 Opłaty i podatki Na koszty podatków i opłat składają się podatek od nieruchomości oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Obie te pozycje należy rozpatrywać oddzielnie, ponieważ w przypadku nieruchomości, gdzie wynajmujący jest właścicielem gruntu opłata z tytułu użytkowania wieczystego nie występuje jako koszt.,8,7,6 WARSZAWA / POZNAŃ / GDYNIA WROCŁAW KRAKÓW MAKSYMALNY POZIOM STAWEK OGŁOSZONY PRZEZ MINISTRA FINANSÓW Podatek od nieruchomości Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części i budowle oraz ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość podatku od nieruchomości obliczana jest w oparciu o stawki za m 2 powierzchni gruntu i powierzchni budynku (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) oraz w przypadku budowli 2% od wartości początkowej. W Polsce podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez jednostki samorządowe. W każdym kolejnym roku wydawane jest obwieszczenie w sprawie wysokości maksymalnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych, a gminy określają obowiązujące lokalnie stawki podatku. TABELA 1 Wysokość stawek podatków od nieruchomości (PLN/m 2 /rok) WYKRES 12 Wysokość stawek podatku od nieruchomości (stawki w PLN za m 2 od budynków lub ich części na rok) WARSZAWA / POZNAŃ / GDYNIA WROCŁAW KRAKÓW MAKSYMALNY POZIOM STAWEK OGŁOSZONY PRZEZ MINISTRA FINANSÓW WYKRES 13 Uśrednione koszty podatku od nieruchomości 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Warszawa / Poznań / Gdynia stawki za m 2 od powierzchni gruntu,8,84,88 stawki za m 2 od budynków lub ich części 21,5 21,94 21,82 Wrocław stawki za m 2 od powierzchni gruntu,76,84,88 stawki za m 2 od budynków lub ich części 21,4 21,92 22,82 Kraków stawki za m 2 od powierzchni gruntu,67,76,84 stawki za m 2 od budynków lub ich części 18,65 2,62 22,13 Maksymalny poziom stawek ogłoszony przez Ministra Finansów stawki za m 2 od powierzchni gruntu,8,84,88 stawki za m 2 od budynków lub ich części 21,5 21,94 22,82 Większość gmin (ponad 9%) wyznacza stawki na najwyższym lub zbliżonym do najwyższego poziomie dopuszczalnym przez Ministra Finansów, tak więc wysokość podatku od nieruchomości cechuje trend rosnący. Wyjątkiem jest Kraków, gdzie na przestrzeni ostatnich 3 lat wysokość stawki podatku jest nieznacznie obniżana w stosunku do opublikowanej. TABELA 11 Uśrednione koszty podatku od nieruchomości Warszawa COB 2,41 2,53 2,63 Warszawa inne dzielnice 3, 3,13 3,27 Miasta regionalne 2,65 2,79 2,92 Wyraźnie wyższa wartość podatku od nieruchomości dla obiektów położonych poza centrum miasta wynika zarówno z większej powierzchni gruntu, jak również usytuowania na działce budowli parkingów zewnętrznych, chodników, ramp wjazdowych, latarni, stacji trafo, itp. 8

9 KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE NIERUCHOMOŚCIAMI Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Istota prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polega na tym, że choć właścicielem gruntu pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), użytkownik wieczysty może z niego korzystać w zakresie zbliżonym do zakresu uprawnień właściciela nieruchomości przez okres od 4 do 99 lat. Dotyczy to głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast. Opłaty roczne wnosi się do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Dla użytkowania wieczystego na okres 99 lat jest to 3% zaktualizowanej wartości gruntu dla gruntów wykorzystywanych na cele komercyjne i 1% od wartości gruntów wykorzystywanych na cele niekomercyjne. TABELA 12 Uśrednione koszty rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu : Warszawa COB 2,22 2,22 2,22 Warszawa inne dzielnice 1,36 1,33 1,36 Miasta regionalne 1,19 1,19 1,19 WYKRES 14 Uśrednione koszty opłaty rocznej za prawo wieczystego użytkowanie gruntu 2,5 2, 1,5 Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości wzrośnie. W ostatnich kilku latach obserwuje się zwiększenie ilości odwołań od decyzji administracyjnych, dotyczących wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, której podstawą jest wycena gruntu zlecona przez jednostki administracji państwowej. Do kosztów eksploatacyjnych zaliczana jest przez właścicieli roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, bez tzw. pierwszej opłaty. 1,,5 Powszechną praktyką w Polsce jest zaliczanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu do kosztów eksploatacyjnych pokrywanych przez najemców w ramach opłat eksploatacyjnych. Pozostałe koszty TABELA 13 Uśrednione pozostałe koszty Warszawa COB 2,27 2,68 2,72 Warszawa inne dzielnice 2,4 2,21 2,47 Miasta regionalne 2,38 2,53 2,58 WYKRES 15 Pozostałe koszty 3, 2,5 2, 1,5 1, Termin ten obejmuje bardzo zróżnicowane dla każdej nieruchomości koszty, m.in. naprawy i bieżące remonty, materiały eksploatacyjne, serwisy niektórych systemów, kontrole urzędu nadzoru technicznego, przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie, wynajem mat, DDD, dekoracje sezonowe w recepcjach, odśnieżanie i inne. Rozkład w czasie tych kosztów bywa nierówny, dlatego zdarza się, że niektóre większe koszty naprawy czy np. przeglądy 5-letnie w rozliczeniu opłat eksploatacyjnych są rozkładane na kilka lat. Takie rozwiązania są możliwe w przypadku ich wcześniejszego zapisania w umowach najmu.,5 9

10 Trendy Kolejne lata przyniosą zmiany zarówno w wysokości kosztów eksploatacyjnych w poszczególnych latach jak i w relacjach pomiędzy udziałem poszczególnych kategorii w całości kosztów eksploatacyjnych. Media Equator, Warszawa Zmiany własnościowe, jakie zaszły po uwolnieniu rynku dostawców energii elektrycznej zaowocowały możliwością kontraktowania energii od wszystkich graczy rynkowych, umożliwiając osiąganie znacznych oszczędności. Wynegocjowane dla portfela nieruchomości zarządzanych przez Knight Frank ceny zakupu energii elektrycznej były w roku 213 znacząco niższe niż w latach poprzednich. W przypadku pozostałych mediów, czyli energii cieplnej i dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków oczekiwane są podobne zmiany, jakie zaszły wśród operatorów telekomunikacyjnych i dostawców energii elektrycznej. Zarządzanie nieruchomością W ostatnich trzech latach zauważalne jest na rynku polskim zmniejszenie się udziału kosztów zarządzania w opłatach eksploatacyjnych. Koszt ten w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni zmniejszył się nawet o 2% z tytułu zwiększającej się konkurencji i deregulacji rynku usług zarządców nieruchomości. To oznacza, że w najbliższych latach koszt ten powinien ustabilizować się na obecnym poziomie. Sprzątanie i ochrona Na koszt usług sprzątania i ochrony ze strony dostawców usługi w dużej mierze ma wpływ czynnik ludzki. Planowany na 215 rok wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz oczekiwania zarządców nieruchomości dotyczące ograniczenia fluktuacji pracowników tych służb, przekładający się na konieczność zatrudniania pracowników na etat, może spowodować znaczny wzrost udziału obu tych segmentów w ogólnych kosztach eksploatacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w wyraźnie widocznej tendencji ograniczania ochrony fizycznej na korzyść wyposażania nieruchomości w systemy ochrony zdalnej. W najbliższych latach budynki wybudowane przed rokiem 2, ale wyposażone w system BMS będą mogły ograniczyć ilość pracowników ochrony fizycznej. Rozwiązaniem będzie zwiększenie automatyzacji i bezpośredniego powiadamiania służb technicznych o powstałych na terenie nieruchomości usterkach i zagrożeniach oraz tworzenie całodobowych mobilnych załóg interwencyjnych. Pozwoli to na ograniczenie kosztów fizycznej obecności pracowników ochrony poza godzinami pracy najemców. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Należy się spodziewać, że jednostki administracji państwowej coraz częściej będą korzystały z przywileju aktualizacji wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, i co za tym idzie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Może to skutkować zwiększaniem się tej znaczącej składowej kosztów eksploatacyjnych. Z drugiej strony najemcy mają coraz większą wiedzę i świadomość rzeczywistego znaczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, jako opłaty za prawo do dysponowania nieruchomością w określonym czasie. Może to w przyszłości powodować presję na wyeliminowanie rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie z kosztów eksploatacyjnych rozliczanych i pokrywanych przez najemcę w ramach opłat eksploatacyjnych. 1

11 KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH W POLSCE NIERUCHOMOŚCIAMI Koszty eksploatacyjne a certyfikaty zielony budynek Coraz więcej nowych obiektów biurowych na rynku polskim już na etapie projektowania i budowy jest przygotowywana do uzyskania zielonego certyfikatu, BREEAM lub LEED. Są to budynki wyposażone w systemy odzysku wody z deszczówki, energooszczędne urządzenia elektryczne, optymalną izolację cieplną i akustyczną oraz inne rozwiązania techniczne. Pozwala to ograniczyć koszty zużycia mediów i w konsekwencji koszty eksploatacyjne obiektów. Szczegółowa analiza wpływu zielonych rozwiązań na wysokość kosztów eksploatacyjnych w budynkach biurowych będzie możliwa w kolejnych latach. Koszty eksploatacyjne a zaangażowanie zarządcy na etapie projektowania nieruchomości Udział profesjonalnego zarządcy na etapie projektowania budynku pozwala wyeliminować mało funkcjonalne i generujące wysokie koszty rozwiązania. Zauważalny jest powolny trend angażowania zarządców na tym etapie w celu zastosowania optymalnych rozwiązań i wygenerowania maksymalnych oszczędności w trakcie eksploatacji budynków biurowych. Prognoza Analiza poszczególnych elementów kosztów eksploatacyjnych w budynkach biurowych pokazuje, że część z nich w ostatnich latach wzrosła, podczas gdy pozostałe zmalały. Może to przełożyć się na powolny wzrost średniego poziomu kosztów eksploatacyjnych, ponieważ wzrost rosnących elementów kosztów w znacznym stopniu będzie kompensowany przez obniżający się koszt pozostałych składowych. Niektóre koszty, takie jak obsługa techniczna, ochrona czy sprzątanie powierzchni wspólnych, świadczone przez firmy zewnętrzne, mają często zagwarantowany w umowach serwisowych wzrost cen w powiązaniu z inflacją roczną. Jednak rynek wymusza coraz częściej rezygnację z prawa do indeksacji w przypadku, gdy koszty usług nie rosną w sposób znaczący. Domaniewska Office Park Alfa, Warszawa 11

12 PRIME YIELDS REMAIN UNDER DOWNWARD PRESSURE Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie Stawki czynszu na stabilnym poziomie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Rosnący udział podaży w budowie w największych miastach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych Rosnące zainteresowanie inwestorów rynkami regionalnymi COMMERCIAL MARKET Dział Zarządzania Nieruchomościami Knight Frank zarządza nieruchomościami komercyjnymi od 1998 roku, kiedy to przejął w zarządzanie pierwszy budynek biurowy klasy A, będący jednocześnie siedzibą Price Waterhouse w Polsce. Knight Frank oferuje pełen zakres usług w zakresie zarządzania nieruchomościami zgodnie z lokalnymi przepisami oraz standardami obowiązującymi na rynku międzynarodowym. Zespół Knight Frank przygotowuje i wdraża strategie dostosowane do indywidualnych wymagań i profilu klientów firmy, których celem jest zwiększanie wartości nieruchomości i maksymalizacja zwrotów i rentowności nieruchomości. Zakres zarządzania operacyjnego: opracowanie procedur, systemu raportowania i sprawozdawczości finansowej; bieżące monitorowanie funkcjonowania obiektu; koordynacja i monitoring usług świadczonych przez podwykonawców; opracowanie budżetu oraz struktury i wysokości kosztów operacyjnych; przygotowywanie faktur dla najemców dotyczących najmu oraz kosztów obsługi; zbieranie opłat od najemców; rozliczanie kosztów eksploatacyjnych; bieżąca obsługa najemców. Kontakty w Polsce: RESEARCH Elżbieta Czerpak ASSET MANAGEMENT Monika A. Dębska - Pastakia ASSET MANAGEMENT - OFFICES AND LOGISTICS Bartłomiej Łepkowski ASSET MANAGEMENT - RETAIL Agnieszka Mielcarz CAPITAL MARKETS Jakub Jonkisz COMMERCIAL AGENCY - LANDLORD REPRESENTATION Izabela Potrykus-Czachowicz NASZE NAJNOWSZE PUBLIKACJE: RAPORT 214 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 1-LETNIM REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WROCŁAW RYNEK BIUROWY WE WROCŁAWIU REPORT Q3 214 / RAPORT III KW. 214 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE RAPORT COMMERCIAL AGENCY - TENANT REPRESENTATION Marek Ciunowicz COMMERCIAL AGENCY - RETAIL Paweł Materny PROPERTY MANAGEMENT Magdalena Oksańska 214 Polska na tle Europy Rynek biurowy we Wrocławiu: II kw. 214 Rynek Biurowy w Warszawie: III kw. 214 POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 214 Rynek Komercyjny w Polsce: II kw. 214 Raporty Knight Frank są dostępne do pobrania na stronie: KnightFrank.com.pl/badanie-rynku/ BIURA HANDEL INWESTYCJE VALUATIONS Grzegorz Chmielak Kontakt w Londynie: INTERNATIONAL RESEARCH Matthew Colbourne 214, Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek działań podjętych na podstawie zawartości niniejszego raportu. Pomimo przeprowadzenia szczegółowych badań i zachowania należytej staranności Knight Frank nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje zawarte w raporcie są prawdziwe lub że nie uległy dezaktualizacji. Powielanie części lub całości opracowania tylko za zgodą Knight Frank. 12

TAX KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH. podatek od nieruchomości. obsługa techniczna. media. ochrona. zarządzanie nieruchomością

TAX KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH. podatek od nieruchomości. obsługa techniczna. media. ochrona. zarządzanie nieruchomością 2015 TAX podatek od nieruchomości obsługa techniczna media ochrona zarządzanie nieruchomością KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH sprzątanie powierzchni wspólnych pozostałe usługi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w budynkach klasy A.

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w budynkach klasy A. Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w budynkach klasy A. KLASA BUDYNKU, LEED PLATINUM, KOSZTY EKSPLOATACYJNE BUDYNEK KLASY A Doskonała jakość wykończenia wnętrz wraz z wszechstronnym serwisem technicznym;

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH

KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH KOSZTY I OPŁATY EKSPLOATACYJNE W BUDYNKACH BIUROWYCH 2011-2016 2017 SPIS TREŚCI Koszty eksploatacyjne 3 1. Wpływ lokalizacji nieruchomości na wysokość kosztów eksploatacyjnych 2. Wpływ wielkości budynku

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Zarządzanie zmianą. Accelerating success.

Efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Zarządzanie zmianą. Accelerating success. Efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Zarządzanie zmianą. Accelerating success. Agenda Transformacja procesu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Systemy wspomagające zarządzanie Outsourcing

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Podmiot i przedmiot zarządzania nieruchomościami

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Podmiot i przedmiot zarządzania nieruchomościami Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Wprowadzenie... Rozdział I. Podmiot i przedmiot zarządzania nieruchomościami... 1 1. Definicja zarządzania nieruchomościami... 1 2. Wymogi formalne... 2 3. Portret psychologiczny

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZARZĄDZANIA LOKALAMI

OFERTA ZARZĄDZANIA LOKALAMI OFERTA ZARZĄDZANIA LOKALAMI Poznań, dnia 25/09/2012 Szanowni Państwo! ADMICO Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1997 roku i prowadzi działalność w zakresie zarządzania, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomościami planowanie strategiczne

Zarządzanie nieruchomościami planowanie strategiczne Zarządzanie nieruchomościami planowanie strategiczne Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Albert Einstein 2 Agenda Planowanie strategiczne Cel/rodzaj inwestycji Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY

POLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2015 BIUROWY Znacząca aktywność deweloperów, zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych HANDLOWY Pokaźny wolumen podaży w budowie na głównych rynkach INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Różne role zarządcy nieruchomości komercyjnych. Beata Jońska

Różne role zarządcy nieruchomości komercyjnych. Beata Jońska Różne role zarządcy nieruchomości komercyjnych Beata Jońska Zależności Zarządca a właściciel Kim jest właściciel nieruchomości komercyjnej Fundusze (inwestycyjne, emerytalne i powiernicze, ubezpieczeniowe),

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej

Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej powierzchni socjalnej oraz powierzchni biurowej w NORBLIN INDUSTRIAL PARK ul. Palisadowa 20/22 Warszawa Wynajmujący: Norblin Industrial Park Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3,5 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 135M2 79M2 69M2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Szanowni Państwo, Rynek zarządzania nieruchomościami ewoluuje, zmieniają się wymagania właścicieli i zauważalne jest traktowanie własnego

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 04`2017

TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 04`2017 TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 04`2017 UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: I PIĘTRO 172 M2 Właściciel/Zarządca Surfland Sp. z o.o. Sp.k Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 214 BIURA HANDEL INWESTYCJE Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 247 M2 - II PIĘTRO 268 M2 - II PIĘTRO 524 M2 - II PIĘTRO Właściciel/Zarządca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Nieruchomościami

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Nieruchomościami Zapewniamy Państwu pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. ADMIKOR S.C. zobowiązuje się do obsługi nieruchomości w sposób, który zapewni jej prawidłowe i zgodne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 71 m2 PARTER Właściciel/Zarządca: Surfland Sp. z o.o. Sp.k Dane adresowe: Braniborska

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 25 M2 PARTER LOKAL I OKNA WIDOCZNE OD STRONY ULICY BRANIBORSKIEJ Właściciel/Zarządca:

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 01`2017

TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 01`2017 TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 01`2017 UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: I PIĘTRO - 258M2 LUB W PODZIALE NA MODUŁY: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w... przy ul...., dla której Sąd Rejonowy... Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 9 (województwo lubelskie) Przedmiot wynajmu: Przedmiotem wynajmu są następujące lokale użytkowe, usytuowane w budynku biurowo-usługowym: 1. lokal użytkowy o

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Żychlin ul. Łukasińskiego 11 (gmina Żychlin, powiat kutnowski, województwo łódzkie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Rentowność najmu przebiła lokaty i obligacje

Rentowność najmu przebiła lokaty i obligacje najmu przebiła lokaty i obligacje Autor: Emil Szweda, Bernard Waszczyk, Open Finance 13.09.2010. Portal finansowy IPO.pl Szczyt sezonu najmu, związany z napływem studentów na uczelnie i spadek oprocentowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 146 POROZUMIENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO I BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Poznań, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 146 POROZUMIENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO I BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 146 POROZUMIENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO I BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA z dnia 29 listopada 2012 r. w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego: NAJBARDZIEJ SPORNE KLAUZULE W UMOWACH NAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH

Raport z badania ankietowego: NAJBARDZIEJ SPORNE KLAUZULE W UMOWACH NAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH Raport z badania ankietowego: NAJBARDZIEJ SPORNE KLAUZULE W UMOWACH NAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH 1 Wprowadzenie Podsumowanie Negocjacje umów najmu bywają czasochłonne i niekiedy utykają podczas uzgadniania

Bardziej szczegółowo

268 M2 TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO

268 M2 TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 268 M2 II PIĘTRO CENA 56 ZŁ/M2 NETTO + UDZIAŁ+LICZNIKI Właściciel/Zarządca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA

BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA BUDŻET zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów centrum handlowego; obejmuje wszystkie rodzaje kosztów i przychodów; tworzony z wyprzedzeniem na dany

Bardziej szczegółowo

Ładny budynek kl A ścisłe centrum Łodzi

Ładny budynek kl A ścisłe centrum Łodzi Data wydruku: 21.12.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek (nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam niezbędny komfort zamieszkania Jeżeli chcesz,

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY HANDEL BIURA WARSZAWA INWESTYCJE BIURA REGIONY. Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych

POLSKA III KW. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY HANDEL BIURA WARSZAWA INWESTYCJE BIURA REGIONY. Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2015 BIURA WARSZAWA Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych BIURA REGIONY Ożywiony popyt na powierzchnię biurową HANDEL Wzmożona aktywność deweloperów w

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ. Oferta Administrowania

OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ. Oferta Administrowania OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ 1 / 9 NASZYM JAKO PRAWIDŁOWE KU w ZAPEWNIAMY: tym: dostosowywanie ZADOWOLENIU ADMINISTRATORA CELEM ścisłą najwyższą wsparcie objęcie racjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r. Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

Niezależny lokal biurowiec kl.a

Niezależny lokal biurowiec kl.a Data wydruku: 21.12.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny Gdańsk

Raport miesięczny Gdańsk Raport miesięczny 2.2016 Gdańsk 2016.03 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE 1) Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi optymalizacji zakupu energii

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ OBIEKTÓW OCHRONĘ, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ USŁUGI DODATKOWE DLA SZPITALI I PRZECHODNI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ OBIEKTÓW OCHRONĘ, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ USŁUGI DODATKOWE DLA SZPITALI I PRZECHODNI OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ OBIEKTÓW OCHRONĘ, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ USŁUGI DODATKOWE DLA SZPITALI I PRZECHODNI MARZEC 2017 ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY RADOMSKO, PL. 3 MAJA 6. Kliknij i zlokalizuj na mapie

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY RADOMSKO, PL. 3 MAJA 6. Kliknij i zlokalizuj na mapie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY RADOMSKO, PL. 3 MAJA 6 (gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie) - Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Cała kondygnacja wysoki standard

Cała kondygnacja wysoki standard Data wydruku: 21.12.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W ramach usług zarządzania nieruchomościami do dyspozycji klientów mamy następujące pakiety: Pakiet podstawowy obejmujący swoim zakresem: - obsługę

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA NAJMU LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA NAJMU LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA NAJMU LOKALU Zawarta w dniu... w.. pomiędzy: 1. inmix Marcin Powolik ul. Wolności 8, 41-940 Piekary Śląskie NIP 498-01-47-687 REGON 240062469 Reprezentowany przez: Marcina Powolik zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Kolno, ul. Marii Konopnickiej 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokal mieszkalny Nr 2 usytuowany na II piętrze budynku biurowego, o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r.

Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r. Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Katowice, na dzień r: 1089.

1. Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Katowice, na dzień r: 1089. ~~I j,j. Informacja dot. współpracy Wspólnot Mieszkaniowych z Miastem Katowice - KZGM W KZGM bieżącą współpracą ze wspólnotami mieszkaniowymi zajmuje się Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, do zadań

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju usług monitorowania. Outsourcing stacji monitorowania. Optymalizacja kosztów

Kierunki rozwoju usług monitorowania. Outsourcing stacji monitorowania. Optymalizacja kosztów Kierunki rozwoju usług monitorowania Outsourcing stacji monitorowania Optymalizacja kosztów Rynek monitorowania w Polsce 1,15 mln obiektów Źródło: Raport Monitoring w Polsce 2014, FRBK Rynek monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wynajem powierzchni biurowych w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44

Wynajem powierzchni biurowych w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44 Wynajem powierzchni biurowych w przy Chorzów, dnia 17 listopada 2016 roku Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Pragnę zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

GARAŻ POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM ZAKOPANE UL. ZARUSKIEGO 1. Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy garaż o pow. użytkowej 31,24 m 2,

GARAŻ POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM ZAKOPANE UL. ZARUSKIEGO 1. Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy garaż o pow. użytkowej 31,24 m 2, POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM GARAŻ ZAKOPANE UL. ZARUSKIEGO 1 (powiat tatrzański, województwo małopolskie) - Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy garaż o pow. użytkowej 31,24 m 2, Okres najmu: 3 lata

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości

Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości LEVEL 1 Level 2 > Level 3 Jak dobrze realizowana obsługa techniczna może pomóc Property Managerowi Agenda Cele zarządcy Obszary usprawnień Implementacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA CAŁKOWITA : 2250 M2 770 M2 POWIERZCHNI BIUROWEJ DO WYNAJĘCIA MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA MODUŁY: I PIĘTRO-

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A Oferta nr.: 4908 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 06.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11 Raport miesięczny 10.2015 Gdańsk 2015.11 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, położoną w Zielonej Górze przy ul.., którą Zarząd Wspólnoty w osobach: reprezentuje 1....

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA PL. PIOTRA SZEMBEKA 1 (gmina m.st. Warszawa, powiat m. Warszawa, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny nr 22 o powierzchni użytkowej 65,12 m², 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

SIGMA. WPT to miejsce dla Ciebie! Dane techniczne

SIGMA. WPT to miejsce dla Ciebie! Dane techniczne WPT to miejsce dla Ciebie! SIGMA Dane techniczne Kondygnacje naziemne: 5 Powierzchnia użytkowa: 5 335,30 m 2 Powierzchnia biurowa: 2 548,80 m 2 Powierzchnia laboratoryjna: 995,90 m 2 Kubatura: 25 273,00

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo