Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X P/N D-PL ISS 05DEC12

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej 2012 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy i logo UltraView i Interlogix są znakami towarowymi firmy United Technologies. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA. Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia N4131 Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. Uwaga! Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A. W przypadku użycia wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la class A conforme à la norme NMB-003 du Canada. 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie warunki dyrektywy 2004/108/EC. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): W obrębie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje kontaktowe Pomoc techniczna lub

3 Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie 1 Opis produktu 1 Funkcje 1 Rozdział 2 Instalacja 3 Warunki instalacji 3 Przed rozpoczęciem użytkowania 4 Opis kamery 4 Dane techniczne 5 Wymagania systemowe 5 Instalowanie kamery 6 Dostęp do karty SDHC 10 Połączenia 11 Rozdział 3 Użycie przeglądarki internetowej 13 Sprawdzanie poziomu zabezpieczeń przeglądarki internetowej 13 Dostęp do kamery przez Internet 15 Przegląd okna przeglądarki internetowej kamery 16 Konfigurowanie kamery 18 Rozdział 4 Konfiguracja kamery 23 Informacje o kamerze 23 DST time (Czas letni) 23 Konfiguracja kamery 24 Wyświetlanie informacji 25 Parametry nagrywania obrazu wideo 26 Alarm sabotażowy kamery 31 Dodawanie tekstu ekranowego 32 Ustawienia obrazu kamery 33 Resetowanie ustawień kamery 37 Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych kamery 37 Rozdział 5 Konfiguracja ruchu 39 Kanał PTZ 40 Działanie przy przełączeniu (Park action) 41 Zaprogramowana pozycja wyjściowa 42 Zaprogramowana pozycja 42 Ograniczanie ruchu PTZ 44 Ustawienia tras zaprogramowanych 46 Ustawienia trasy w cieniu 49 Maska prywatności 51 Zadanie czasowe 52 Kasowanie ustawień dostosowanych 54 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X i

4 Rozdział 6 Konfiguracja sieci 55 Rozdział 7 Konfiguracja alarmu 59 Detekcja ruchu 59 Harmonogram zdarzeń dla alarmów 61 Konfigurowanie alarmu 62 Rozdział 8 Zarządzanie kamerami 65 User management (Zarządzanie użytkownikami) 65 Formatowanie karty SDHC 68 Uaktualnianie oprogramowania układowego 68 Przywracanie ustawień domyślnych 69 Ponowne uruchamianie kamery 69 Rozdział 9 Obsługa kamery 71 Tekst ekranowy 71 Tryb podglądu na żywo 71 Wyszukiwanie nagrań w celu odtworzenia 72 Odtwarzanie nagranych plików 74 Wyświetlanie rejestru zdarzeń 75 Wyszukiwanie zdarzeń 76 Archiwizacja nagranych plików 77 Korzystanie ze wstępnie zdefiniowanych ustawień zaprogramowanych 78 Dodatek A Opis styków 79 Indeks 81 ii Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

5 Rozdział 1 Wprowadzenie Opis produktu Kamera UltraView IP PTZ 36X oferuje zintegrowaną możliwość zdalnego monitorowania poprzez sieć, z funkcjami szybkiej kamery kopułowej. Jest łatwa w instalacji i obsłudze. Kamera kopułowa doskonale spełnia wszystkie wymagania nadzoru w różnych budynkach i miejscach, jak np. drogi, lotniska, dworce kolejowe, porty, stadiony, parki krajobrazowe i parkingi. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla modeli Kamera UltraView IP PTZ 36X: UVP-N120P-36X(-P) UVP-N120S-36X(-P) (tylko Ameryka Północna) UVP-N120F-36X(-P) Funkcje W tej sekcji opisano funkcje kamery Kamera UltraView IP PTZ 36X. Wbudowany serwer sieciowy Jeden kanał skompresowanego strumienia wideo, przesyłanego poprzez sieć i dekodowanego do wyświetlania lokalnego Obsługa do sześciu połączeń poprzez sieć Obsługa wielu protokołów transmisji sieciowej Dostęp do Internetu na potrzeby aplikacji WAN Zarządzanie konfiguracją kamery kopułowej i administrowanie uprawnieniami użytkowników poprzez sieć Ethernet Dynamiczna alokacja adresu IP Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 1

6 Rozdział 1: Wstęp Wbudowany sterownik/odbiornik Zintegrowana konstrukcja zapewnia wysoką niezawodność Możliwość zaprogramowania 256 ustawień i 8 tras, z maksymalnie 32 konfigurowanymi ustawieniami dla każdej trasy Obsługa maksymalnie czterech tras w cieniu, z czasem nagrywania do 10 minut Maksymalnie 24 programowalne obszary maskowania prywatności (zależnie od modelu kamery) Wbudowana głowica obrotowa Precyzyjny napęd silnikowy, stabilne działanie, wysoka czułość reakcji i precyzja pozycjonowania Zintegrowana, kompaktowa konstrukcja Obrót ciągły w zakresie 360 Powolny ruch dla zapewnienia wysokiej stabilności obrazu Tolerancja pozycji poniżej 0,1 Wbudowany obiektyw zoom Wysoka czułość i rozdzielczość Automatyczne nastawianie ostrości Automatyczna regulacja wzmocnienia Automatyczne zrównoważenie bieli Automatyczny filtr przycinania pasma podczerwieni 2 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

7 Rozdział 2 Instalacja Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące instalacji kamery kopułowej. Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Obsługa i przenoszenie: Należy ostrożnie posługiwać się kamerą. Należy unikać uderzania, postrząsania itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery mogą być przyczyną jej uszkodzenia. Parametry elektryczne: Instalacja okablowania elektrycznego powinna zostać wykonana staranie. Powinna zostać wykonana przez wykwalifikowany personel. Napięcie zasilania urządzenia ma tolerancję 24 V (prądu przemiennego) ±10%. Nie należy przeciążać przewodu zasilającego ani rozgałęźnika. Wentylacja: Należy upewnić się, że miejsce planowanej instalacji kamery jest dobrze wentylowane. Temperatura: Nie wolno używać kamery w warunkach innych, niż podane (dotyczy to danych znamionowych temperatury, wilgotność i zasilania). Temperatura robocza kamery wewnętrznej wynosi od -10 C do 50 C, a kamery zewnętrznej od -30 C do 60 C. Wilgotność poniżej 90%. Wilgotność: Nie wolno narażać kamery wewnętrznej na działanie wilgoci lub deszczu lub używać jej w wilgotnym obszarze. Kamera wewnętrzna może być używana tylko wewnątrz pomieszczeń lub w miejscach, w których jest chroniona przed deszczem i wilgocią. Jeśli kamera ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast wyłączyć jej zasilanie i zlecić wykonanie czynności serwisowych wykwalifikowanemu personelowi. Wilgoć może uszkodzić kamerę, a także być przyczyną porażenia elektrycznego. Czyszczenie: Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej ściereczki. Jeśli zabrudzenia są trudne do usunięcia, użyć łagodnego i nieścierającego detergentu i wytrzeć ostrożnie urządzenie. Ochrona przed silnym źródłem światła: Nie wolno ustawiać kamery w kierunku słońca. Nie kierować obiektywu w stronę jasnych obiektów. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 3

8 Rozdział 2: Instalacja Niezależnie od tego, czy kamera działa w danej chwili, nie należy kierować jej w stronę słońca czy bardzo jasnych obiektów. W innym wypadku może to spowodować smużenie lub uszkodzenie kamery. Serwis: Nie należy próbować samodzielnie wykonywać czynności serwisowych. Wszelkie próby rozmontowania tego produktu lub zdjęcia z niego osłon spowodują utratę gwarancji, mogą także spowodować poważne obrażenia. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecić specjaliście. Przed rozpoczęciem użytkowania Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Jeśli zaistnieje konieczność zwrotu urządzenia, należy przesłać je zapakowane w oryginalne opakowanie. Kamera jest dostarczana z następującymi elementami: Kamera kopułowa Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Opis kamery Rysunek 1: Wymiary kamery Kamera z mocowaniem wiszącym Kamera z mocowaniem wtynkowym 4 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

9 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 2: Widok ogólny kamery kopułowej 1. Złącze Ethernet RJ-45. Podłącz do urządzeń sieciowych. 2. Wyjście wideo. Podłącz złącze BNC do monitora telewizji przemysłowej. (Opcjonalnie). 3. Przewód zasilania. Podłącz do zasilacza +24 V (prąd zmienny). 4. Obudowa. 5. Moduł PTZ. 6. Kopuła. Dane techniczne Temperatura robocza Zasilacz Zużycie energii Wymiary (mm) Klasa środowiskowa Waga Obudowa z mocowaniem wiszącym: -10 do +50 C Obudowa z mocowaniem wtynkowym: od -30 do +65 C 24 V +/- 4 V (prąd zmienny) 30 W (grzałka włączona), 15 W (grzałka wyłączona) Obudowa z mocowaniem wiszącym: Ø mm Obudowa z mocowaniem wtynkowym: Ø mm Obudowa z mocowaniem wiszącym: IP66 Obudowa z mocowaniem wtynkowym: IP54 5 kg Wymagania systemowe Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie tego urządzenia, należy przestrzegać wymogów eksploatacyjnych, dotyczących okablowania i zasilania kamery kopułowej. Wymagania w zakresie okablowania Tabela 1 na stronie 6 przedstawia wymagania dotyczące okablowania kamery kopułowej. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 5

10 Rozdział 2: Instalacja Tabela 1: Wymagania w zakresie okablowania Działanie Wymagania w zakresie okablowania Długość maksymalna stóp metrów Interfejs transmisji danych (RS-485) Wideo Nieużywane Kabel koncentryczny RG omów ze złączami BNC Alarm Kabel Cat 5 (zalecany) Sieć Kabel Cat 5 (zalecany) Zasilanie Kabel 24 VAC. Informacje o tym, jak określać rozmiar kabla do poszczególnych zastosowań, znajdują się w sekcji Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kabla poniżej. Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kabla Użycie kabla zasilania o odpowiedniej średnicy zapewni właściwą pracę kamery i chroni przed spadkami napięcia. Informacje na temat zalecanej średnicy dla różnych, maksymalnych długości kabla i poborów mocy przedstawiono poniżej w Tabela 2. Tabela 2: Informacje na temat zalecanego przekroju kabla przy określonej długości oparte są na założeniu zastosowania napięcia 24 V prądu przemiennego (±10%) Średnica przewodu mm (średnica) Zasilanie 30 W 40 W Odległość (stopy) Odległość (m) Odległość (stopy) Odległość (m) 0, , , , Instalowanie kamery W konfiguracji podstawowej należy podłączyć kable sieci Ethernet, zasilania i wyjścia wideo do elementów kamery pokazanych na Rysunek 2 na stronie 5. W konfiguracji zaawansowanej można także podłączyć do kamery dowolną kombinację kabli alarmów, przekaźników i audio. Instalację każdego sprzętu powinien przeprowadzać wykwalifikowany pracownik serwisu posiadający wszelkie wymagane uprawnienia. Uwaga: Po usunięciu ochronnej folii klosz należy przetrzeć w celu zapewnienia idealnie czystego obrazu. 6 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

11 Rozdział 2: Instalacja Aby zainstalować kamerę z mocowaniem wiszącym: 1. Przygotuj powierzchnię montażową i zamontuj wspornik kamery. 2. Odkręć kopułę kamery i zdejmij taśmę ochronną z modułu PTZ. 3. Wciśnij dwa języczki po obu stronach modułu PTZ i wyjmij go z obudowy kamery. Sprawdź, czy kable modułu nadal przechodzą przez otwór kablowy w górnej części obudowy. Uwaga: Jeśli mają być używane przekaźniki wejściowe/wyjściowe alarmów i audio, należy je podłączyć do płytki drukowanej modułu i przeprowadzić ich kable przez otwór kablowy w górnej części obudowy. Więcej informacji na temat połączeń alarmów znajduje się w sekcji Połączenia na stronie Zamocuj obudowę kamery do wspornika za pomocą wkrętów dostarczonych ze wspornikiem, jak pokazano poniżej. 5. Włóż moduł PTZ w obudowę. Odpowiednio ustaw języczki modułu PTZ, wyrównując strzałkę na module ze strzałką na obudowie (patrz poniżej). Moduł powinien zatrzasnąć się na swoim miejscu. Uwaga: Przy korzystaniu z karty SDHC należy ją włożyć do kamery przed włożeniem modułu PTZ w obudowę. 6. Zamocuj kopułę, przykręcając ją do obudowy trzema śrubami M3. 7. Poprowadź kable modułu PTZ przez wspornik. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 7

12 Rozdział 2: Instalacja 8. Podłącz kable. Podłącz zaciskane złącze BNC wyjścia wideo do kabla koncentrycznego monitora (opcjonalnie). Podłącz kabel Ethernet do sieci. Podłącz kabel zasilania do źródła zasilania. Ostrzeżenie: Po zainstalowaniu, przy włączonym zasilaniu moduł PTZ przeprowadza autotest i inicjalizuje się. NIE NALEŻY dotykać ani poruszać kamery w trakcie autotestu i inicjalizacji. 9. Skonfiguruj kamerę kopułową odpowiednio do lokalizacji. Aby zainstalować kamerę z mocowaniem wtynkowym: 1. Przygotuj powierzchnię montażową. Na suficie podwieszanym oznacz położenie i wielkość otworu na obudowę. Otwór powinien mieć średnicę od Ø192 mm do Ø194 mm. Wytnij otwór. Upewnij się, że okablowanie kamery kopułowej (sieć Ethernet i zasilanie oraz jeśli użyto alarmy, przekaźniki, sygnał audio oraz analogowy sygnał wideo) jest przygotowane. Uwaga: Powierzchnia montażowa powinna mieć udźwig co najmniej 5 kg. 2. Odkręć kopułę kamery i zdejmij taśmę ochronną z modułu PTZ. 3. Wciśnij dwa języczki obudowy po obu stronach modułu PTZ i wyjmij go z obudowy kamery. Sprawdź, czy kable modułu nadal przechodzą przez otwór kablowy w górnej części obudowy. Uwaga: Jeśli mają być używane przekaźniki wejściowe/wyjściowe alarmów i audio, należy je podłączyć do płytki drukowanej modułu i przeprowadzić ich kable przez otwór kablowy w górnej części obudowy. Więcej informacji na temat połączeń alarmów znajduje się w sekcji Połączenia na stronie Zamontuj obudowę. Wyreguluj wysokość dwóch języczków obudowy, obracając śruby, na których są zamocowane. Odległość (h) języczków od pierścienia obudowy powinna być większa od grubości płyty sufitowej. Języczek obudowy Śruba 8 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

13 Rozdział 2: Instalacja 5. Zamknij języczki obudowy i WCIŚNIJ obudowę w otwór przelotowy (A). Przytrzymując obudowę, zamocuj ją przez dociśnięcie śrubą języczków do powierzchni montażowej (B). A. B. 6. Włóż moduł PTZ w obudowę. Dopasuj moduł PTZ do obudowy, wyrównując strzałki. Wciśnij moduł PTZ w obudowę; charakterystyczny dźwięk świadczy o prawidłowym zainstalowaniu modułu PTZ. Przy braku dźwięku wyjmij moduł i zainstaluj go ponownie. Uwaga: Przy korzystaniu z karty SDHC należy ją włożyć do kamery przed włożeniem modułu PTZ w obudowę. 7. Zamocuj kopułę, przykręcając ją do obudowy trzema śrubami M3. 8. Zamocuj pierścień ozdobny. Dopasuj pierścień ozdobny do obudowy i wsuń kołki ustalające w otwory. Następnie obróć pierścień w prawo. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 9

14 Rozdział 2: Instalacja 9. Podłącz kable (patrz Rysunek 1 na stronie 4). Podłącz zaciskane złącze BNC wyjścia wideo do kabla koncentrycznego monitora (opcjonalnie). Podłącz kabel Ethernet do sieci. Podłącz kabel zasilania do źródła zasilania. Ostrzeżenie: Po zainstalowaniu, przy włączonym zasilaniu moduł PTZ przeprowadza autotest i inicjalizuje się. NIE NALEŻY dotykać ani poruszać kamery w trakcie autotestu i inicjalizacji. 10. Skonfiguruj kamerę kopułową odpowiednio do lokalizacji. Dostęp do karty SDHC Włóż kartę SDHC o pojemności 8 GB lub 16 GB w celu korzystania z lokalnej pamięci masowej do zapisywania kopii zapasowej np. w przypadku awarii sieci. Karta nie została dostarczona z kamerą. Sposób formatowania karty opisano w sekcji Formatowanie karty SDHC na stronie 68. Dostęp do nagrań wideo i plików dziennika zapisanych na karcie SDHC można uzyskać tylko z poziomu przeglądarki internetowej. Dostępu do karty nie można uzyskać za pomocą aplikacji TruVision Navigator ani urządzenia nagrywającego. Rysunek 3: Położenie złącza karty SDHC Gniazdo karty 10 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

15 Rozdział 2: Instalacja Połączenia W obudowę kamery wbudowanych jest siedem wejść alarmowych pełniących rolę wewnętrznych wyzwalaczy alarmów oraz dwa wyjścia alarmowe. Uwaga: Przełączniki DIP nie są używane. Rysunek 4: Połączenia z płytką drukowaną Kamera UltraView IP PTZ 36X 1. Zasilacz Podłącz zasilanie +24 V (prąd zmienny) i masę. 2. Wejścia i wyjścia alarmowe Podłącz maksymalnie siedem alarmowych urządzeń wejściowych, dwa alarmowe urządzenia wyjściowe i masę. 3. Wyjście wideo i wejście/wyjście audio VIDEO: Podłącz monitor telewizji przemysłowej do zacisków wideo. AIN, AOUT: Podłącz wejście audio, wyjście audio i masę do zacisków audio. Połączenia wejść i wyjść alarmowych Wyjście alarmowe umożliwia włączanie i wyłączanie zewnętrznego urządzenia alarmowego. Do wyjścia alarmowego należy podłączyć zewnętrzny zasilacz 12 V (prąd stały)/30 ma. Przy korzystaniu z zasilacza prądu zmiennego należy zastosować przekaźnik zewnętrzny, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia urządzenia. Patrz Rysunek 5 poniżej. Rysunek 5: Wyjście alarmu zewnętrznego Prąd stały: Wyjście przekaźnikowe kamery kopułowej Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 11

16 Rozdział 2: Instalacja Prąd zmienny: Wyjście przekaźnikowe kamery kopułowej 12 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

17 Rozdział 3 Użycie przeglądarki internetowej Kamerę można konfigurować i sterować nią z poziomu przeglądarki internetowej, na przykład programu Microsoft Internet Explorer (IE). Podane procedury dotyczą przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer (IE). Aby konfigurować kamery przez Internet, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora na komputerze. Sprawdzanie poziomu zabezpieczeń przeglądarki internetowej W przypadku korzystania z interfejsu przeglądarki internetowej można zainstalować kontrolki ActiveX w celu utworzenia połączenia i oglądania obrazu wideo w programie Internet Explorer. Jednakże z powodu zwiększonego poziomu zabezpieczeń nie można pobierać danych, takich jak nagrania wideo i obrazy. Dlatego należy sprawdzić poziom zabezpieczeń na komputerze, aby można było sterować kamerami przez Internet i, w razie potrzeby, zmodyfikować ustawienia kontrolek Active X. Konfigurowanie kontrolek Active X w programie Internet Explorer Należy sprawdzić ustawienia kontrolek ActiveX przeglądarki internetowej. Aby zmienić poziom zabezpieczeń przeglądarki internetowej: 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Internet Options (Opcje internetowe) w menu Tools (Narzędzia). 2. Na karcie Security (Zabezpieczenia) kliknij strefę, do której chcesz przypisać witrynę internetową, w obszarze Select a Web content zone to specify its security settings (Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń). Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 13

18 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej 3. Kliknij przycisk Custom Level (Poziom niestandardowy). 4. Zmień ustawienie opcji ActiveX controls and plug-ins (Kontrolki ActiveX i dodatki plug-in na Enable (Włącz) i kliknij przycisk OK. - lub - W obszarze Reset Custom Settings (Resetowanie ustawień niestandardowych) kliknij poziom zabezpieczeń dla całej strefy na liście Reset To (Resetuj do) i wybierz pozycję Low (Niski). Kliknij przycisk Reset (Resetuj). Następnie kliknij przycisk OK, aby przejść do karty Security (Zabezpieczenia) w oknie Internet Options (Opcje internetowe). 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) na karcie Security (Zabezpieczenia) w oknie Internet Options (Opcje internetowe). Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 Program Internet Explorer w systemach Windows Vista i Windows 7 zawiera zwiększone środki bezpieczeństwa, pozwalające na uchronienie komputera przed instalacją złośliwego oprogramowania. Aby korzystać z pełnych funkcji interfejsu przeglądarki internetowej w systemach Windows Vista i Windows 7, należy wykonać następujące czynności: Uruchom na swojej stacji roboczej interfejs przeglądarki i aplikację odtwarzacza DVR z uprawnieniami administratora Dodaj adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce Aby dodać adres IP kamery do listy zaufanych witryn w przeglądarce: 1. Uruchom program Internet Explorer. 2. Kliknij menu Tools (Narzędzia), a następnie polecenie Internet Options (Opcje internetowe). 3. Kliknij kartę Security (Zabezpieczenia), a następnie kliknij ikonę Trusted sites (Zaufane witryny). 4. Kliknij przycisk Sites (Witryny). 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Require server verification (https:) for all sites in this zone (Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie. 6. W polu Add this Website to the zone (Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy) wprowadź adres IP. 7. Kliknij przycisk Add (Dodaj), a następnie kliknij przycisk Close (Zamknij). 8. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Internet Options (Opcje internetowe). 9. Podłącz kamerę i korzystaj z pełnych funkcji przeglądarki. 14 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

19 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej Dostęp do kamery przez Internet Dostęp do kamery można uzyskać i nią sterować przez Internet, za pomocą przeglądarki internetowej. Uwaga: Zmiany wprowadzone w konfiguracji kamery dotyczą tylko tej kamery. Konfiguracja innych urządzeń, na przykład kamer lub urządzeń DVR, które także mogą być połączone z systemem, nie zostanie zmieniona. Zalecane jest, aby po ukończeniu konfigurowania zmienić hasło administratora. Ustawienia kamery powinni zmieniać tylko autoryzowani użytkownicy. Informacje na temat zmiany hasła zawiera sekcja User management (Zarządzanie użytkownikami) na stronie 65. Aby uzyskać dostęp do kamery online: 1. Wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP kamery (domyślnie jest to ). Aby sprawdzić adres IP kamery, użyj narzędzia IP Finder dostępnego na dysku CD. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Login (Logowanie). 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a także port, który będzie używany. Domyślna nazwa użytkownika: admin Domyślne hasło: Domyślny port: Kliknij przycisk Login (Zaloguj). Zostanie wyświetlone okno przeglądarki internetowej w trybie podglądu na żywo. Okno trybu podglądu na żywo jest początkowo puste. 3. Aby wyświetlić obraz trybu podglądu na żywo, kliknij przycisk Preview (Podgląd) u góry ekranu. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 15

20 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej Przegląd okna przeglądarki internetowej kamery Kamerę konfiguruje się za pomocą przeglądarki internetowej. Okno przeglądarki internetowej kamery umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazów wideo, a także zarządzanie kamerą z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Łatwe w obsłudze elementy sterujące przeglądarki zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji kamery. Patrz Rysunek 6 na stronie 16. Z jednego okna przeglądarki internetowej można uzyskać dostęp tylko do jednej kamery. Jeżeli przez sieć podłączonych jest kilka kamer, należy dla każdej kamery otworzyć osobne okno. Uwaga: Zmiany wprowadzone w konfiguracji kamery dotyczą tylko tej kamery. Konfiguracja innych urządzeń, które także mogą być połączone z systemem, na przykład kamer lub urządzeń DVR, nie zostanie zmieniona. Rysunek 6: Interfejs przeglądarki internetowej Element Nazwa Opis 1. Pasek narzędzi menu Umożliwia wykonywanie następujących czynności: Podgląd: Wyświetlanie wideo na żywo. Odtwarzanie: Odtwarzanie wideo. Logowanie: Wyświetl dziennik. Konfiguracja: Konfigurowanie ustawień Uwaga: Z funkcji odtwarzania i rejestrów można korzystać tylko wtedy, gdy do kamery włożona jest karta SDHC. 16 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

21 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej Element Nazwa Opis 2. Okienko podglądu Wyświetlanie obrazu na żywo lub odtwarzanie obrazu. 3. Current user (Bieżący użytkownik) Wyświetlanie bieżącego użytkownika. 4. Exit (Wyjście) Wyjście z systemu. 5. Przycisk PTZ Ukrywanie/wyświetlanie panelu sterowania PTZ. 6. Panel sterowania PTZ 7. Wybór ustawienia zaprogramowanego 8. Full screen (Pełny ekran). Umożliwia sterowanie kamerą PTZ. Zo Regulacja powiększenia analogowego. Kliknij przycisk zbliżenia, aby przybliżyć lub oddalić obraz. Focus (Ogniskowa) Regulacja ostrości. Kliknij przycisk ostrości, aby zwiększyć lub zmniejszyć ogniskową. Przes. Regulacja przesłony. Kliknij przycisk przesłony, aby zwiększyć lub zmniejszyć przysłon. Wybierz ustawienie zaprogramowane. Kliknij przycisk, aby uaktywnić. Wyświetlanie obrazu wideo na pełnym ekranie. 9. Funkcje wideo Umożliwia wykonywanie następujących czynności: Włączenie/zatrzymanie podglądu na żywo. Wykonanie zrzutu obrazu wideo na żywo. Zrzut zostanie zapisany w domyślnym folderze w formacie JPEG. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Lokalna konfiguracja na stronie 18. Włączenie/zatrzymanie nagrywania lokalnego. Dostosowanie ustawień obrazu wideo, takich jak jasność, kontrast, nasycenie i barwa. Zostaje wyświetlone okienko podręczne umożliwiające dostosowanie ustawień. Kliknij przycisk, aby przywrócić ustawienia domyślne. Wartości te można również dostosować z poziomu menu Channel parameters > Camera settings (Parametry kanału > Ustawienia kamery). Włączenie/wyłączenie e-ptz. Gdy ta opcja jest włączona, za pomocą pokrętła myszy można przybliżać i oddalać wyświetlany obraz. Służy do pozycjonowania 3D. Wybierz obszar na ekranie i kliknij ten przycisk. Kamera przybliży ten obszar i wyświetli go na środku ekranu. 10. Ustawienia dźwięku Włączanie/zatrzymanie dźwięku dwukierunkowego. Uwaga: Aby wysyłanie dźwięku było możliwe, do Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 17

22 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej Element Nazwa Opis komputera musi być podłączony mikrofon. 11. Dźwięk Włączenie lub wyłączenie funkcji dźwięku. Konfigurowanie kamery Po zamontowaniu kamery można ją skonfigurować przy użyciu komputera. W interfejsie przeglądarki kamery kliknij przycisk Configuration (Konfiguracja) na pasku narzędzi, aby wyświetlić okno konfiguracji. Patrz Rysunek 7 na stronie 18. Klikając te przyciski na pasku narzędzi menu, można w prosty sposób przełączać na przykład na obraz na żywo lub odtwarzanie. W oknie konfiguracji wyświetlane jest drzewo konfiguracji z folderami parametrów konfiguracji. Okno konfiguracji jest zawsze widoczne. Każdy folder zawiera listę podfolderów wyświetlających różne ekrany konfiguracji. Kamera jest dostarczana z menu ekranowym (OSD) tylko w języku angielskim. Rysunek 7: Otwieranie okna konfiguracji Okno konfiguracji Konfiguracja jest podzielona na dwie części: Lokalne Zdalne Lokalna konfiguracja Za pomocą folderu Local Configuration (Konfiguracja lokalna) można zarządzać typem sieci, trybem wyświetlania i ścieżkami lokalnej pamięci masowej. Opisy 18 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

23 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej różnych parametrów konfiguracji można znaleźć w sekcjach Rysunek 9 i Tabela 3 na stronie 19. Rysunek 8: Okno konfiguracji lokalnej Tabela 3: Przegląd parametrów konfiguracji lokalnej Parametr Protocol Type (Typ protokołu) Encoding parameters (Parametry kodowania) Tryb wyświetlania Package file size (Rozmiar pliku pakietu) Transmission performance (Wydajność transmisji) Opis Umożliwia określenie używanego protokołu sieciowego. Wybierz jedną z opcji: UDP lub TCP. Wartością domyślną jest TCP. Umożliwia określenie metody przesyłania strumieniowego. Wybierz jedną z opcji: Main stream (strumień główny) lub sub stream (strumień podrzędny). Ustawienie domyślnie to main stream (strumień główny). Umożliwia określenie stosunku szerokości do wysokości obrazu. Wybierz jedną z opcji: Full (Pełny), 4:3, 16:9 lub Adjustable to resolution (Dostosowany do rozdzielczości). Ustawienie domyślne to Full (Pełny). Umożliwia określenie maksymalnego rozmiaru pliku. Wybierz jedną z opcji: 128M, 256M lub 512M. Wartość domyślna to 256M. Umożliwia określenie szybkości transmisji. Wybierz jedną z opcji: Shortest delay mode (Tryb najkrótszego opóźnienia), Good real-time (Dobry czas rzeczywisty) lub Normal real-time and fluency (Normalny czas rzeczywisty i płynność). Wartość domyślna to Normal realtime and fluency (Normalny czas rzeczywisty i płynność). Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 19

24 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej Parametr Save recorded file as (Zapisz nagrany plik jako) Save captured picture as (Zapisz zrzut obrazu jako) Save playback captured picture as (Zapisz zrzut obrazu z odtwarzania jako) Save downloaded file as (Zapisz pobrany plik jako) Opis Określa katalog w celu zapisywania nagranych plików na komputerze. Domyślny katalog to C:\ProgramData\Web\RecordFiles. Określa katalog w celu zapisywania plików zrzutów obrazów na komputerze. Domyślny katalog to C:\ProgramData\Web\BMPCapturedFiles. Określa katalog w celu zapisywania plików odtwarzania na komputerze. Domyślny katalog to C:\ProgramData\Web\PlaybackPicFiles. Określa katalog w celu zapisywania pobranych plików na komputerze. Domyślny katalog to C:\ProgramData\Web\DownloadFiles. Zdalna konfiguracja W panelu konfiguracji zdalnej można zdalnie skonfigurować sieć, kamerę, alarmy, użytkowników, transakcje i inne parametry, na przykład uaktualnienia oprogramowania układowego. Opisy różnych parametrów konfiguracji można znaleźć w sekcjach Rysunek 9 i Tabela 4 poniżej. Rysunek 9: Okno konfiguracji zdalnej 20 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

25 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej Tabela 4: Przegląd parametrów konfiguracji zdalnej Parametr Basic information (Informacje podstawowe) DST time (Czas letni) Channel parameters (Parametry kanału) Network parameters (Parametry sieci) Alarm parameters (Parametry alarmów) Ruch (Motion) Deployment time (Czas wdrażania) User management (Zarządzanie użytkownikami) HDD management (Zarządzanie pamięcią masową) Remote upgrade (Uaktualnianie zdalne) Domyślne Reboot device (Ponownie uruchom urządzenie) Opis Umożliwia określenie nazwy urządzenia i identyfikatora magistrali RS-485, które są używane w sieci. Domyślna nazwa i identyfikator to NetIPDOME i 88. Zawiera również informacje o adresie MAC, typie urządzenia, numerze seryjnym urządzenia, bieżącej wersji oprogramowania układowego, wersji U-Boot i bieżącym czasie serwera. Wartości te są wstępnie zapełniane. Czas kamerę można zsynchronizować z czasem komputera. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje o kamerze na stronie 23. Umożliwia określenie, kiedy zaczyna się i kończy czas letni. Aby uzyskać więcej informacji, patrz DST time (Czas letni) na stronie 23. Umożliwia określenie właściwości tekstu ekranowego z informacjami o kamerze, harmonogramu nagrywania, ustawień nagrywania dla zdarzeń alarmów, odpowiedzi na alarm i tekstu wyświetlanego na obrazie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 4 Konfiguracja kamery na stronie 23. Umożliwia określenie parametrów sieci wymaganych w celu uzyskania dostępu do kamery przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 6 Konfiguracja sieci na stronie 55. Umożliwia określenie sposobu obsługi alarmów przez kamerę, na przykład typu wejścia, powiadomienia o alarmach oraz harmonogramów i czasu trwania odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 7 Konfiguracja alarmu na stronie 59. Określa ustawienia ruchu kamery, takie jak presety i trasy w cieniu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 5 Konfiguracja ruchu na stronie 39. Umożliwia określenie harmonogramów, dla których mogą być rejestrowane zdarzenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Harmonogram zdarzeń na stronie 61. Umożliwia określenie użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do kamery, ich haseł i uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji, patrz User management (Zarządzanie użytkownikami) na stronie 65. Umożliwia określenie sposobu formatowania karty SDHC używanej w kamerze. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Formatowanie karty SDHC na stronie 68. Umożliwia określenie sposobu uaktualniania oprogramowania układowego kamery. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Uaktualnianie oprogramowania układowego na stronie 68. Powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Patrz Przywracanie ustawień domyślnych na stronie 69. Powoduje ponowne uruchomienie kamery. Patrz Przywracanie ustawień domyślnych na stronie 69. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 21

26 Rozdział 3: Użycie przeglądarki internetowej 22 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

27 Rozdział 4 Konfiguracja kamery W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji kamery. Informacje o kamerze Folder Basic Information (Informacje podstawowe) umożliwia wyświetlenie informacji systemowych o kamerze. Te informacje systemowe są wstępnie zapełniane i nie można ich zmienić ręcznie. Są to takie informacje jak opis urządzenia, adres MAC, typ i numer seryjny urządzenia oraz wersja oprogramowania układowego i bieżący czas serwera. Datę i godzinę kamery można także zsynchronizować z komputerem, klikając przycisk Sync to PC time (Synchronizuj z czasem komputera). Ekran Basic Information (Informacje podstawowe) przedstawia Rysunek 7 na stronie 20. DST time (Czas letni) Za pomocą tego menu można włączyć lub wyłączyć czas letni (DST). Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 23

28 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Jeśli ta opcja została włączona, wprowadź miesiąc, dzień i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego, a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz). Konfiguracja kamery W tej sekcji opisano sposób konfigurowania ustawień kamery na ekranie Channel Parameters (Parametry kanału). Dostępnych jest osiem podfolderów opisanych poniżej: Display settings (Ustawienia wyświetlania): Umożliwia określenie sposobu wyświetlania nazwy, daty i godziny na ekranie. Domyślnie nazwa jest wyświetlana w prawym dolnym rogu okna, a data i godzina u góry. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wyświetlanie informacji na stronie 25. Video settings (Ustawienia wideo): Umożliwia określenie sposobu nagrywania zdarzenia przez kamerę. Można zmienić tryb strumieniowania, typ strumienia, rozdzielczość, jakość obrazu, przepływność, szybkość zapisu i kompresję wideo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Parametry nagrywania obrazu wideo na stronie 26. Schedule recording (Harmonogram nagrywania): Umożliwia określenie harmonogramu nagrywania przez kamerę. Definiowanie harmonogramu nagrywania na stronie 28. Motion detection (Wykrywanie ruchu): Umożliwia określenie obszaru na ekranie, który powoduje wyzwolenie odpowiedzi, harmonogramu detekcji i sposobu odpowiedzi. Patrz Wykrywanie ruchu na stronie 39. Video tampering (Sabotaż obrazu wideo): Umożliwia określenie obszaru na ekranie, który powoduje wyzwolenie odpowiedzi, harmonogramu detekcji i sposobu odpowiedzi. Patrz Alarm sabotażowy kamery na stronie 31. Text overlay (Wyświetlanie tekstu na obrazie): Umożliwia określenie do czterech wierszy tekstu wyświetlanego na ekranie. Można go umieścić w dowolnym miejscu. Patrz Dodawanie tekstu ekranowego na stronie 32. Camera settings (Ustawienia kamery): Umożliwia określenie parametrów jakości obrazu kamery, a także zachowania kamery, np. prędkości migawki, trybu przesłony, trybu dzień/noc, obrotu obrazu i balansu bieli. Patrz Ustawienia obrazu kamery na stronie 33. Reset image (Resetuj obraz): Przywraca wcześniej skonfigurowane i zapisane wartości ustawień kamery. Patrz Resetowanie na stronie 37. Restore image (Przywróć obraz): Przywraca domyślne ustawienia fabryczne parametrów kamery. Patrz Przywracanie na stronie 37. Wszystkie zmiany są stosowane tylko do aktualnie konfigurowanej kamery. Nie można skopiować parametrów do innej kamery. Uwaga: W przypadku zmiany parametrów harmonogramu kamera wyświetli monit o ponowne uruchomienie po zapisaniu zmian. 24 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

29 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Rysunek 10: Okno Display settings (Ustawienia wyświetlania) w folderze Channel parameters (Parametry kanału) Wyświetlanie informacji Oprócz nazwy kamera wyświetla na ekranie także systemową datę i godzinę. Położenie i sposób wyświetlania nazwy kamery na ekranie (tekstu ekranowego) można zmienić. Uwaga: Data i godzina systemowa są pobierane z urządzenia DVR lub programu TruVision Navigator. Na ekranie można wyświetlić dodatkowy tekst. Patrz Dodawanie tekstu ekranowego na stronie 23. Aby wyświetlić datę i godzinę: 1. W folderze Channel Parameters (Parametry kanału) kliknij podfolder Display Setting (Ustawienie wyświetlania), aby otworzyć jego ekran. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 25

30 Rozdział 4: Konfiguracja kamery 2. Zaznacz pole wyboru Date&Time (Data i godzina), aby wyświetlić na ekranie datę/godzinę. 3. Zaznacz pole wyboru Week (Tydzień), aby wyświetlać na ekranie dzień tygodnia. 4. Wybierz format daty z listy Date format (Format daty). Dostępne są następujące formaty: RRRR-MM-DD MM-DD-YYYY (MM-DD-RRRR, ustawienie domyślne) DD-MM-RRRR 5. Wybierz format czasu z listy Time format (Format czasu). Dostępne są dwa formaty do wyboru: 24-godzinny i 12-godzinny (domyślnie wybrany jest format 24-godzinny). 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Aby zmodyfikować przezroczystość tekstu: 1. W folderze Channel Parameters (Parametry kanału) kliknij podfolder Display Setting (Ustawienie wyświetlania), aby otworzyć jego ekran. 2. Wybierz tryb wyświetlania kamery w polu listy OSD Status (Stan tekstu ekranowego). Dostępne są następujące tryby wyświetlania: Transparent & flickering (Przezroczysty i migający). Obraz na ekranie jest widoczny przez tekst. Wyświetlany tekst miga. Transparent & unflickering (Przezroczysty i niemigający). Obraz na ekranie jest widoczny przez tekst. Jest to ustawienie domyślne. Nontransparent & flickering (Nieprzezroczysty i migający). Obraz jest wyświetlany za tekstem. Wyświetlany tekst miga. Nontransparent & unflickering (Nieprzezroczysty i niemigający). Obraz jest wyświetlany za tekstem. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Parametry nagrywania obrazu wideo Parametry nagrywania wideo można dostosować, aby uzyskać zgodną z wymaganiami jakość obrazu i rozmiar pliku. Rysunek 11 na stronie 27 przedstawia opcje nagrywania przez kamerę, które można skonfigurować. 26 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

31 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Rysunek 11: Okno parametrów wideo Parametr Channel name (Nazwa kanału) Encoding parameters (Parametry kodowania) Stream type (Typ strumienia) Video codec type (Typ kodeka wideo) Resolution (Rozdzielczość) Opis Umożliwia określenie nazwy kamery, która będzie wyświetlana na ekranie. Określa metodę przesyłania strumienia. Wybierz jedną z opcji: Main stream (Normal) (Strumień główny (normalny)), Substream (Strumień poboczny) i Main stream (Event) (Strumień główny (zdarzenie)). Opcja domyślna to Main stream (Normal) (Strumień główny (normalny)). Określa typ strumienia do nagrywania. Wybierz opcję Video (Wideo), aby nagrywać tylko strumień wideo. Wybierz opcję Video&Audio (Wideo i audio), aby nagrywać strumienie wideo i audio. Ustawienie domyślne to Video&Audio (Wideo i audio). Określa używany standard kompresji obrazu wideo. Wybierz jedną z opcji: H.264, MJEG lub MPEG4. Określa rozdzielczość nagrywania. Wyższa rozdzielczość obrazu zapewnia wyższą jakość obrazu, ale wymaga ustawienia wyższej przepływności. Dostępne ustawienia rozdzielczości zależą od typu kamery i tego, czy używany jest strumień główny, czy poboczny. W przypadku zmiany ustawienia tej opcji należy ponownie uruchomić kamerę, aby zastosować zmiany. Następujące konfiguracje są dozwolone: Main stream (Strumień główny): DCIF, CIF, QCIF, 4CIF (domyślna) lub 2CIF Sub stream (Strumień podrzędny): CIF, QCIF (domyślna) Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 27

32 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Parametr Jakość obrazu Typ szybkości transmisji: Max bit rate (Maksymalna przepływność) Prędkość nagrywania I frame interval (Odstęp I klatki) RTSP port (Port RTSP) Opis Ta opcja jest dostępna przy zmiennej szybkości transmisji. Określa jakość obrazu. Wybierz jedną z opcji: Highest (Najwyższa), Higher (Wyższa), High (Wysoka), Average (Średnia), Low (Niska) lub Lowest (Najniższa). Ustawienie domyślne to High (Wysoka). Określa, czy używana jest zmienna, czy stała szybkość transmisji. Ustawienie Variable (Zmienna) umożliwia uzyskanie jakości odpowiedniej do pobierania i transmisji strumieniowej obrazu wideo. Ustawienie domyślne to Variable (Zmienna). Określa maksymalną dozwoloną szybkość transmisji. Wysoka rozdzielczość ekranu wymaga ustawienia wysokiej szybkości transmisji. Wybierz jedną z opcji: 32 bps, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384, 448, 512, 640, 768, 896, 1 024, 1 536, 1 792, lub Customize (Dostosuj) (wprowadź wartość ręcznie). Wartość domyślna to Określa szybkość zapisu dla wybranej rozdzielczości. Wybierz jedną z opcji: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 22 lub Full Frame (Pełna klatka) (25). Ustawienie domyślne to Full frame (Pełna klatka) (25). Metoda kompresji wideo. Zdecydowanie zaleca się, aby nie zmieniać domyślnej wyświetlanej wartości: 25. Określa port używany do przesyłania strumienia wideo przez port RSTP. Ustawianie nazwy kamery Jest to nazwa kamery, która będzie wyświetlana na ekranie. Aby ustawić nazwę kamery: 1. W folderze Remote Configuration (Konfiguracja zdalna) kliknij podfolder Video Setting (Ustawienie wideo), aby otworzyć jego ekran. 2. Wprowadź nazwę kamery w polu edycji Channel name (Nazwa kanału). Nazwa kamery może się składać z maksymalnie 12 znaków alfanumerycznych. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Definiowanie harmonogramu nagrywania Harmonogram nagrywania dla kamery można zdefiniować w oknie Schedule Recordings (Zaplanuj nagrania) w folderze Camera Parameters (Parametry kamery). Nagranie jest zapisywane na karcie SDHC w kamerze. Mimo że wszystkie nagrania są zapisywane na urządzeniu DVR, na karcie SDHC tworzona jest kopia zapasowa, na przykład na wypadek awarii sieci. Patrz Rysunek 12 na stronie Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

33 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Rysunek 12: Ekran Schedule recording (Zaplanuj nagrywanie) Wybrany harmonogram nagrywania dotyczy wszystkich typów alarmów. Po wprowadzeniu zmian w harmonogramie zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie kamery. Czasy nagrywanie przed i po zdarzeniu Czas nagrywania przed zdarzeniem jest używany, jeśli włączono wykrywanie ruchu i/lub alarmy zewnętrzne. Czas przed zdarzeniem oznacza okres nagrany przed wywołaniem alarmu ruchu lub alarmu zewnętrznego i obejmuje dane alarmu. Jeżeli wystąpi ruch lub alarm zewnętrzny i ustawiono czas przed zdarzeniem na 5 sekund, kamera nagra i zapisze do 5 sekund nagrania przed zdarzeniem alarmu. Dostępne opcje czasu przed zdarzeniem: No Pre record (Brak nagrywania przed zdarzeniem), 5 (wartość domyślna), 10, 15, 20, 25 lub 30 sekund. Czas nagrywania po zdarzeniu jest używany, jeśli włączono wykrywanie ruchu i/lub alarmy zewnętrzne. Po wyłączeniu alarmu zewnętrznego lub alarmu ruchu kamera będzie kontynuowała nagrywanie na podstawie wartości określonej dla tej opcji. Dostępne są poniższe opcje: 5 (wartość domyślna), 10, 30 sekund, 1, 2, 5 i 10 minut. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 29

34 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Aby zdefiniować harmonogram nagrywania: 1. W folderze Channel Parameters (Parametry kanału) kliknij podfolder Schedule Recordings (Zaplanuj nagrania), aby otworzyć jego ekran. 2. Kliknij pole wyboru Enable Recording (Włącz nagrywanie), aby włączyć nagrywanie. Uwaga: Aby wyłączyć nagrywanie, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru. 3. Wybierz czas zapisu przed zdarzeniem i po zdarzeniu. 4. Wybierz okres nagrywania: All day recording (Nagrywanie całodniowe) lub Section recording (Nagrywanie fragmentaryczne). 5. W przypadku wybrania opcji All day recording (Nagrywanie całodniowe) należy wybrać z listy rozwijanej rekord typ: Schedule recording (Zaplanuj nagrywanie) Motion detection (Detekcja ruchu) Alarm recording (Nagrywanie alarmu) 6. W przypadku wybrania opcji Section recording (Nagrywanie fragmentaryczne) wybierz dzień tygodnia oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. Z listy rozwijanej wybierz typ rekord: Schedule recording (Zaplanuj nagrywanie) Motion detection (Detekcja ruchu) Alarm recording (Nagrywanie alarmu) Powtórz krok 6 dla kolejnych okresów. Można skonfigurować maksymalnie cztery harmonogramy. Uwaga: Harmonogramy nie mogą się pokrywać. 7. Ustaw okresy harmonogramu dla innych dni tygodnia. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiować zaplanowane okresy do innego dnia tygodnia. 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Uwagi Aby harmonogram został zastosowany, kamera wyświetli monit o ponowne uruchomienie. Jeżeli typ nagrania zostanie ustawiony na Motion detection (Detekcja ruchu) lub inny powiązany typ alarmu, aby wyzwolić nagrywanie ruchu, należy zdefiniować alarm detekcji ruchu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 7 Konfiguracja alarmu na stronie Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

35 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Alarm sabotażowy kamery Istnieje możliwość zdefiniowania alarmów sabotażu kamery. Alarm sabotażowy kamery oznacza alarm wywołany w momencie, kiedy widok kamery zostanie zablokowany (celowo lub przypadkowo). Na przykład system może włączyć alarm, jeśli ktoś zamaluje farbą obiektyw kamery. Można także zdefiniować poziom czułości na sabotaż. Może to być przydatne, aby uwzględnić przypadkowe zasłonięcie obiektywu kamery. Przykładem jest rampa wyładowcza, gdy samochód ciężarowy stoi przez dłuższy czas przed kamerą podczas dostawy towaru. Okno Video Tampering (Sabotaż obrazu wideo) w folderze Channel Parameters (Parametry kanału) umożliwia zmianę ustawień stosowanych po dokonaniu sabotażu obrazu wideo. Uwaga: Aby wyłączyć alarm sabotażu obrazu wideo, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Enable Video Tampering (Włącz alarm sabotażu obrazu wideo). Rysunek 13: Okno sabotażu obrazu wideo Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 31

36 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Aby zdefiniować obszar na ekranie, który może wyzwolić alarm sabotażu: 1. W folderze Channel Parameters (Parametry kanału) kliknij podfolder Video Tampering (Sabotaż obrazu wideo), aby otworzyć jego ekran. 2. Kliknij kartę Zone Settings (Ustawienia strefy). 3. Zaznacz pole wyboru Enable Video Tampering (Włącz detekcję sabotażu obrazu wideo). Zostaną aktywowane trzy przyciski Settings (Ustawienia). 4. Zdefiniuj obszar sabotażu kamery. Zaznacz pole wyboru Start Draw (Rysunek początkowy). Wskaż kursorem myszy punkt na ekranie, od którego chcesz rozpocząć zaznaczanie obszaru detekcji sabotażu obrazu wideo. Przeciągnij wskaźnik myszy po ekranie, aby wyznaczyć obszar czuły na sabotaż. Można narysować tylko jeden obszar. Kliknij przycisk Clear All (Usuń wszystko), aby usunąć obszar. 5. Wybierz poziom czułości na sabotaż: Low (Niski), Medium (Średni) lub High (Wysoki). 6. Określ metodę reakcji alarmu na alarm sabotażowy. Wybierz kartę Linkage (Łącze), aby wybrać sposób powiadamiania o wykryciu sabotażu. Zaznacz przynajmniej jeden sposób powiadamiania: link (Łącze ) Trigger recording (Uruchom nagrywanie) Trigger alarm output (Uruchom wyjście alarmowe) Zaznacz, aby wysłać wiadomość , gdy wykryty zostanie alarm. Zaznacz wyświetlaną opcję wejścia, aby wybrać kanał wideo, z którego ma się rozpocząć nagrywanie. Zaznacz, które wyjście alarmowe kamery zostaje uruchomione: Alarm Output 1 (Wyjście alarmowe 1) lub Alarm Output 2 (Wyjście alarmowe 2). Można wybrać więcej niż jedno wyjście. 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Dodawanie tekstu ekranowego Na ekranie można dodać maksymalnie cztery wiersze tekstu. Opcji tej można użyć do wyświetlenia danych osoby, z którą należy się skontaktować w sytuacji awaryjnej. Domyślnie tekst ten jest wyświetlany u góry ekranu. Wiersze tekstu są wyświetlane kolejno. Aby dodać tekst ekranowy: 1. W folderze Channel Parameters (Parametry kanału) kliknij podfolder Text Overlay (Wyświetlanie tekstu na obrazie), aby otworzyć jego ekran. 32 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

37 Rozdział 4: Konfiguracja kamery 2. Zaznacz pole wyboru OSD Text (Tekst ekranowy) dla pierwszego wiersza tekstu. 3. Wprowadź tekst ciągu 1 w kolumnie obok. Można wpisać maksymalnie 22 znaki alfanumeryczne. Wprowadź także parametry współrzędnych X i Y pozycji tekstu wyświetlanego na ekranie. 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego dodatkowego wiersza tekstu wyświetlanego na ekranie. 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany. Ustawienia obrazu kamery Może istnieć konieczność wyregulowania obrazu kamery w zależności od modelu kamery lub tła lokalizacji w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu. Możliwe jest dostosowanie ustawień obrazu wideo, takich jak jasność, kontrast, nasycenie i ostrość. Patrz Rysunek 14 poniżej. Jasność, kontrast, nasycenie, barwę i prędkość migawki można również modyfikować w trybie podglądu na żywo za pomocą podręcznego menu obrazu wideo. Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X 33

38 Rozdział 4: Konfiguracja kamery Kliknij przycisk Advanced configuration (Konfiguracja zaawansowana), aby dostosować parametry zachowania kamery, np. prędkości migawki, trybu przesłony, trybu dzień/noc, trybu IR, obrotu obrazu, trybu zasilania i balansu bieli. Rysunek 14: Ekran ustawień kamery Parametr Brightness (Jasność), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasycenie), Hue (Barwa), Sharpness (Ostrość) IR cut filter type (Typ filtru przycinania pasma podczerwieni) Opis Pozwala zmodyfikować różne elementy jakości obrazu, dostosowując wartości każdego z parametrów na paskach przewijania. Wartości te można również zmodyfikować podczas wyświetlania obrazu na żywo. Ta funkcja umożliwia określenie, kiedy kamera przełącza się w tryb dzienny lub nocny. Kamera kopułowa zapewnia wysokiej jakości kolorowy sygnał wideo w dzień lub w warunkach dobrego oświetlenia. W nocy lub w warunkach słabego oświetlenia przełącza się w tryb monochromatyczny i wyłącza filtr podczerwieni w celu poprawienia czułości w zakresie podczerwieni. Dostępne są trzy opcje: Auto (Automatycznie): Kamera automatycznie przełącza między trybem dziennym lub nocnym w zależności od poziomu oświetlenia. Jest to ustawienie domyślne. Day (Dzień): Umożliwia ręczne wybranie trybu dziennego. Night (Noc): Umożliwia ręczne wybranie trybu nocnego. 34 Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision serii 11/31 FW 5.1

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision serii 11/31 FW 5.1 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision serii 11/31 FW 5.1 P/N 1072856-PL REV E ISS 01JUL15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2015 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi TruVision DVR 60 instrukcja obsługi P/N 1069895F-PL REV 6.1 ISS 10MAY11 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność z normami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 P/N 1072696A REV ISS 13MAY14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy UE Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Nowy sieciowy nadajnik sygnału wideo H.264 Instrukcja obsługi

Nowy sieciowy nadajnik sygnału wideo H.264 Instrukcja obsługi Nowy sieciowy nadajnik sygnału wideo H.264 Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: NLS-1401 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego)

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, H.264 Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR

KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI model DS-2CD8153F-E DS-2CD8133F-E KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR Wersja 1.02

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego)

DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo H.264, DVD-RW, Ethernet DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa Informacje o bezpieczeństwie Klasa EMC Nagrywarka

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo