Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl"

Transkrypt

1 Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich K.Dziubich, WETI slajd: 2

2 Monitorowanie i analiza przepływu pracy Przykłady narzędzi do administracji i monitorowania Inżynieria wsteczna procesów biznesowych Deadlines Zarządzanie błędami Cykl życia procesu Sesja użytkownika Zapytania do procesów Kontener klucza Zapis zdarzeń Monitorowanie kolekcji procesów Raporty idei Naprawa procesu K.Dziubich, WETI slajd: 3

3 Przykłady narzędzi do administracji i monitorowania K.Dziubich, WETI slajd: 4 ARIS -Automated Process Discovery (demo)

4 K.Dziubich, WETI slajd: 5 Inżynieria wsteczna procesów biznesowych Modelowanie procesów biznesowych bazuje na założeniu niepodzielności, określonym czasie wykonania, itd.. Niepoprawne założenia owocują nieoptymalnymi modelami procesu. WFMS pozwalana na dostęp do faktycznego stanu (monitoring) jak również historii (nadzór, audyt) każdego z procesów. Analizując zapisy zdarzeń dostarcza się rzeczywistych danych dla optymalizacji modelu procesu (re-engineering) Monitorowanie (ręczne lub automatyczne) pojedynczych procesów lub instancji tego samego modelu pozwala wykryć niewłaściwe sytuacje i odpowiednio na nie reagować (powtórne przypisanie pracy)

5 Terminy końcowe (Deadlines) Większość procesów musi zostać wykonana w określonym czasie aby spełnić wymogi jakościowe firmy dlatego WFMS umożliwiają określenie... limitu czasu na poziomie modelu procesu i na poziomie czynności... akcji jakie powinny zostać podjęte po przekroczeniu limitu czasu typową akcją jest powiadomienie kogoś, kto ma podjąć dalsze poprawne akcje - funkcja powiadamiania (notification) przetwarzanie (obróbka) deadlines jest zwana eskalacją (escalation) - terminy końcowe mogą być określane dla akcji związanych z eskalacją - eskalacje są realizowane przez powiadomienie procesu administratora zmierzony czas wykrycia sytuacji out-of-line może być:... całkowitym czasem monitorowania czynności - od jej zaplanowania, wystąpienia na liście zadań, od rozpoczęcia wykonywania,. K.Dziubich, WETI slajd: 6

6 Zarządzanie błędami Większość błędów może wystąpić w trakcie działania workflow implementacja czynności nie może zostać znaleziona; implementacja czynności zwraca błędne typy danych do kontenera wyjściowego, wybrany użytkownik nie ma uprawnień do jej wykonania Aby poradzić sobie z takimi sytuacjami WFMS dostarcza akcje domyślne (default actions): wprowadzenie czynności w stan InError poinformowanie procesu administratora o konieczności naprawienia takiej sytuacji Czasami akcje domyślne muszą zostać nadpisane bardziej specyficznymi akcjami które należy podjąć Można to zrealizować na poziomie procesu lub na poziomie czynności K.Dziubich, WETI slajd: 7

7 Cykl życia procesu Model cyklu życia procesu, czynności i listy zadań jest wykorzystywany przez WFMS do zarządzania przepływem sterowania procesu, współpracy z użytkownikiem i aplikacjami zewnętrznymi K.Dziubich, WETI slajd: 8

8 Sesja użytkownika ustanawiana dla użytkownika pracującego z WFMS zapoczątkowywana przez uruchomienie odpowiedniego komponentu WFMS i podanie identyfikatora użytkownika oraz jego hasła zakłada się, iż wszystkie żądania w ramach sesji pochodzą od danego zalogowanego użytkownika sesja jest kończona... gdy użytkownik prawidłowo zakończy swoją sesję... automatycznie gdy użytkownik jest nieaktywyny przez określony czas - wykorzystywane do ograniczenia zbędnego blokowania zasobów - do obniżenia ryzyka nieautoryzowanego dostępu (gdy użytkownik zapomni zakończyć sesję) K.Dziubich, WETI slajd: 9

9 Zapytania do procesów mają na celu zlokalizowanie określonego procesu lub zbioru procesów wyróżniamy dwa rodzaje kryteriów wyboru: operacyjne np. data startu, stan, procesu (najczęściej wykorzystywane przez proces administratora) biznesowe np. nazwa klienta, numer zamówienia (najczęściej wykorzystywane przez użytkowników biznesowych - personel call center) zapytanie zwraca identyfikator procesu, który może być wykorzystany do: uruchomienia procesu monitorującego lub do uzyskania innych danych o tym procesie - możliwe są zapytania przewidujące np. czas do zakończenia danego procesu przedstawienia szczegółowej historii wykonania procesu (na bazie obiektu zapisu zdarzeń audit trail ) K.Dziubich, WETI slajd: 10

10 Kontener klucza Model procesu może posiadać przypisany kontener klucza key container, który może być wypełniany przez zwykły mechanizm przepływu danych. Wykorzystywany do zlokalizowania instancji procesu przez zapytania (bez znajomości identyfikatora procesu) K.Dziubich, WETI slajd: 11

11 Zapis zdarzeń: Struktura Wszystkie ważne zdarzenia w trakcie życia procesu mogą być zapisywane w rejestrze zapisu zdarzeń audit trail (np. utworzenie, start i zakończenie procesu) Przykładowe pola w strukturze zapisu zdarzeń: data i czas wystąpienia zdarzenia nazwa/identyfikator samego zdarzenia wnioskodawca wykonania takiej akcji zapisu zdarzenia (jakiś użytkownik WFMS) nazwa/identyfikator skojarzonej czynności, modelu procesu Kontener klucza przetrzymywany jest w strukturze zapisu zdarzeń w celu umożliwienia pełniejszej analizy historii wykonania. K.Dziubich, WETI slajd: 12

12 K.Dziubich, WETI slajd: 13 Zapis zdarzeń :cele Przykłady użycia audit trail : prawne wymogi utrzymania zapisu cyklu życia ważnych procesów biznesowych w przypadku katastrofy cykl życia będzie poddany audytowi rekord zapisu zdarzeń musi być często przetrzymywany przez wiele lat (linie lotnicze 30 lat) Dostarczenie statystycznych danych o procesach (dla ich pełniejszego powtórnego wykorzystania) średni czas trwania czynności lub procesów ścieżki przejścia przez model procesu Rejestry zapisów zdarzeń mogą dochodzić do wielkich rozmiarów dlatego WFMS muszą pozwalać na określenie jakie dane mają być rejestrowane w zapisach zdarzeń Szczególny wpływa na ilość danych ma: - Ilość i wielkość pól zapisywanych dla każdego zdarzenia; - Ilość zapisywanych zdarzeń (np.. tylko start i zakończenie, nie przerwania i restarty) WFMS muszą posiadać funkcje archiwizacji i odtwarzania W rozproszonych środowiskach musi być zapewniona możliwość konsolidowania określonych rekordów zapisów zdarzeń z różnych lokalizacji Przykład wszystkie rekordy dla określonego modelu procesu angażujące określonego użytkownika... Demo ARIS -Historical Process Analysis

13 Monitorowanie kolekcji procesów Powiadomienia ( notification ) są właściwe jeśli sytuacje wyjątkowe (out-of-line) występują nieoczekiwanie i rzadko w przeciwnym wypadku ludzie będą zalewani takimi powiadomieniami Celem funkcji monitorujących jest zapobieganie wystąpieniu pojedynczych sytuacji wyjątkowych monitorowane jest wykonywanie tylko wyznaczonych grup procesów fotki stanu procesu są wykonywane do śledzenia i graficznego reprezentowania obciążenia generowanego przez indywidualnych użytkowników lub przez grupy użytkowników można zdefiniować progi pod kątem obciążenia oraz akcje jakie mają zostać podjęte gdy ustalone progi zostaną przekroczone K.Dziubich, WETI slajd: 14 ARIS - Real-time Process Monitoring Demo -http://www.softwareag.com/corporate/res/demos/default.asp

14 Raporty idei/zasad Raporty prowadzone dla grup instancji określonego modelu procesu Przykłady: Stan każdej czynności wewnątrz każdej instancji w grupie Liczba bieżących instancji w grupie Min/Max/Średnia z - czasu wykonywania każdej czynności - Liczby przypisanych zadań na liście pracy Opierają się na zdefiniowanych progach... wyniki są przedstawiane za pomocą kolorów zachodzą akcje np. powiadamiania procesu administratora (zamiast indywidualnych powiadomień) Raporty idei dla listy zadań użytkownika lub grupy użytkowników Administrator może wycofać zadanie do wykonania z miejsca gdzie jest ich przydzielone zbyt wiele do miejsca gdzie jest ich za mało K.Dziubich, WETI slajd: 15

15 K.Dziubich, WETI slajd: 16 Naprawa procesu Administrator otrzymuje powiadomienie o błędnych sytuacjach WFMS muszą dostarczać funkcji do naprawienia takich sytuacji np.: Kontener wejścia i wyjścia musi mieć możliwość uaktualniania z zewnątrz - Np.. Wykonywanie czynności jest zaprzestane z powodu nieprawidłowych danych wejściowych wywołanych błędnym mapowaniem niewłaściwych wartości w kontenerze wyjściowym. Administrator musi ręcznie poprawić dane wejściowe dla przerwanej czynności. - Np..: Wykonywanie czynności zwraca nieprawidłowe dane wyjściowe i WFMS nie może kontynuować przetwarzania (analogicznie dla oceny warunku wyjścia, wykonania mapowania danych,...). Administrator może ręcznie poprawić dane wyjściowe. - Stan czynności musi mieć możliwość uaktualniania z zewnątrz - administrator może wymusić restart czynności (np. po naprawieniu jej wejścia) - administrator może wymusić zakończenie czynności (np. po naprawieniu jej wyjścia) i kontynuować przejście na podstawie ręcznie dostarczonych danych - Implementacja czynności musi być wymienialna dla wszystkich instancji działających w oparciu o model procesu

16 Możliwości rozwojowe systemów workflow Infrastruktura usług sieciowych Wykorzystanie DAML S Przykłady usług złożonych Service-Oriented Systems Cele Zastosowanie Opis usług Wyszukiwanie usług Kompozycja usług K.Dziubich, WETI slajd: 17

17 Infrastruktura usług sieciowych K.Dziubich, WETI slajd: 18

18 Wykorzystanie DAML - S DAML-S czyli DARPA agent markup language for services jest semantycznym metajęzykiem opisu usług sieciowych i powiązanych ontologii (obecnie znane i rozwijane jako OWL-S) K.Dziubich, WETI slajd: 19

19 Przykładowa usługa złożona 1 K.Dziubich, WETI slajd: 20

20 Przykładowa usługa złożona 2 K.Dziubich, WETI slajd: 21

21 Service-Oriented Systems Cele: automatyczne budowanie aplikacji o określonej funkcjonalności (usługi złożonej) na bazie dostępnych usług i jej automatyczne przebudowywanie (podmiana jednej usługi prostej na inną w czasie działania usługi złożonej) w celu jak najlepszego spełnienia postawionych wymagań. u1 u3 u2 u5 u1 usługa złożona u2 u4 u4.. un u6 u3 u5 K.Dziubich, WETI slajd: 22

22 Zastosowanie budowa przestrzeni inteligentnych; przetwarzanie wspierające procesy biznesowe dynamicznie dostosowujące się do zmieniającego się otoczenia (np. rynku); zmiana otoczenie i warunki przebudowane procesy procesy (biznesowe, organizacyjne) przebudowane lub nowe systemy systemy informatyczne Service-Oriented Systems K.Dziubich, WETI slajd: 23

23 Dla osiągnięcia celu należy: wprowadzić jednolicie rozumiany opis usług (specyfikujący również jej zachowanie), wypracować metody i narzędzia wyboru usług (optymalnych pod kątem spełnienia założonych wymagań) ze zbioru aktualnie dostępnych usług, wypracować metody i narzędzia automatycznej kompozycji usług złożonych z wybranych usług prostych. K.Dziubich, WETI slajd: 24

24 Opis usług Dlaczego WSDL i UDDI nie wystarcza? Nie wyczerpuje opisu wszystkich aspektów dotyczących zagadnienia. Europejski projekt SeCSE cel: opracowanie procesu projektowania zorientowanego na usługi oraz metod i narzędzi wspomagających ten proces (http://www.secse-project.eu/?page_id=12) - Agent-Actors - Core Model - Service Description - Service Discovery - Service Composition - Service Monitoring - Service Publication K.Dziubich, WETI slajd: 25

25 Wybór usług Ręczny (człowiek przeszukujący rejestry UDDI) Automatyczny (w oparciu o oferowane / poszukiwane funkcjonalności i założone ograniczenia): algorytmy doboru usług o łącznych parametrach zaspokajających założone QoS dla usługi złożonej [2] Algorytm łączący usługi z wykorzystaniem ontologii DAML-S [3] Jest to proces niezależny od kompozycji usług, jednak bardzo ważne jest aby sposób jego wykonania był wiarygodny. K.Dziubich, WETI slajd: 26

26 Kompozycja usług Statyczna (ręczna wykonywana przez człowieka) Dynamiczna (półautomatyczna) Workflow-Based Aggregation of Web Services usługa kontrakt kontrakt usługa proces agregacji YAWL zachowanie (YAWL) semantyka (OWL / WSDL-S) dodatkowe właściwości (osiągi, niezawodność, bezp.) warunki początkowe dla przeprowadzenia agregacji: black-box glass-box - parametry wej. i wyj. usługi złożonej - zachowanie procesu usługi złożonej K.Dziubich, WETI slajd: 27

27 Workflow-Based Aggregation of WebServices Fazy procesu agregacji: Tłumaczenie rzeczywistego opisu usługi (BPML+semantyka lub OWL-S) na kontrakt zawierający opis zachowania (YAWL) i informacje semantyczne (np. OWL) Analiza przepływu sterowania (YAWL workflow- wyjść i wejść) i przepływu danych (mechanizm łączenia danych wyjściowych z wejściowymi) wybranych usług dla wyznaczenia możliwości ich połączenia, Wygenerowanie kontraktu dla usługi złożonej, Osadzenie usługi złożonej jako rzeczywistej usługi sieciowej (opisanej przez OWL-S lub BPML+semantyka). K.Dziubich, WETI slajd: 28

28 Generowanie kontraktu Walidacja: Czy wszystkie procesy składowe mają podłączone swoje wejścia? TAK_- prawidłowy proces agregacji Istnieje co najmniej jeden proces o niepodłączonych wejściach? TAK - błędny proces agregacji Eliminacja powtórzeń: Absorpcja wchłonięcie ID i odpowiednia modyfikacja zachowania Eliminacja eliminacja nie podłączonych OD Join/Split eliminacja jeżeli jest tylko jeden link wejściowy / wyjściowy K.Dziubich, WETI slajd: 29

29 K.Dziubich, WETI slajd: 30 Workflow jako proces i orkiestracja usług sieciowych

30 scenariusze kontekstowe inteligentnych środowisk przepływu pracy Poszerzona gama aplikacji wymusza zapewnienie w znanych do tej pory środowiskach przepływu pracy wydajniejszej komunikacji, świadomości kontekstu i wzrostu funkcjonalności aplikacji. system usług dla inteligentnego domu w środowisku przetwarzania wszechobecnego [10, 15] daje ludziom możliwość swobodnego połączenia z dowolnymi usługami lub sieciami bez ograniczeń lokalizacyjnych i czasowych. Wymagana automatyczna selekcja i dynamiczna kompozycja. inteligentna fabryka (ang. e-factory) [16], która pozwala na automatyczną akwizycję i publikowanie informacji do wszystkich miejsc pracy w fabryce dzięki wbudowaniu w linię produkcyjną oraz jej otoczenie sensorów wysyłających bądź reagujących na zdarzenia zachodzące w tej przestrzeni. K.Dziubich, WETI slajd: 31

31 Inteligentne procesy przepływu pracy IP3 W celu zmiany klasycznego procesu przepływu pracy (P3) w przepływ świadomy kontekstu wymagane są pewne jego rozszerzenia i modyfikacje w istniejących architekturach i standardach dla systemów zarządzania przepływem pracy. Ten model zyskał w literaturze miano inteligentnych procesów przepływu pracy (IP3, ang. smart workflow) [11]. Definicję inteligentnego przepływu pracy opisującą aplikację dziedzinową określamy mianem scenariusza kontekstowego. Składa się on z dwóch komponentów: kontekstu i akcji. Kontekst jest sygnałem do uruchomienia akcji, a akcja stanowi zbiór czynności, które należy wykonać według określonych reguł dla spełnienia wymagań funkcjonalnych aplikacji. Kontekst odpowiada pewnej sytuacji czy zbiorowi warunków wraz z opisem reguł ich wystąpienia. Zaistnienie tych reguł w świecie rzeczywistym jest równoznaczne z zaistnieniem kontekstu. K.Dziubich, WETI slajd: 32

32 IP3 przykłady sieci Petri ego Ustandaryzowane języki do definiowania przepływów procesów pracy (np. WS- BPEL[7], XPDL[18], YAWL[1]) muszą zostać wzbogacone o możliwość wyrażenia informacji o sytuacji (kontekście) użytkownika czy obiektu jako warunek wykonania usługi w grafie przepływu. kontekst kontekst akcja akcja Prosty kontekst -> złożona akcja: zrównoleglenie Złożony kontekst: wzorzec simple merge -> prosta akcja kontekst akcja K.Dziubich, WETI slajd: 33 Złożony kontekst:proste złączenie (Simple Merge) -> złożona akcja: wybór wykluczający (Exclusive Choice)

33 Nowe wzorce? Sekwencja z ograniczeniem czasowym nie później niż kontekst 2 zostaje aktywowany w przeciągu czasu X od aktywacji kontekstu 1. W przeciwnym wypadku kontekst 1 jest unieważniany. Ograniczenie czasowe wymagane jest do unieważnienia zaistnienia kontekstu 1 gdyby kontekst 2 nie miał zostać aktywowany kontekst akcja K.Dziubich, WETI slajd: 34

34 Podjęte badania Przykłady języków definiowania scenariuszy kontekstowych oraz pełne lub częściowe implementacje modeli przykładowych kontekstowych środowisk wykonawczych przedstawiane w literaturze odnoszą się do różnorakich dziedzin zastosowań: zdrowia (CAWE[2]), procesów biznesowych (MASC[5]), inteligentnego domu (FollowMe[6] czy uflow[12]), fabryki ([16][17]), a nawet rolnictwa (CAS4UA[3]). K.Dziubich, WETI slajd: 35

35 scenariusze kontekstowe inteligentnych środowisk przepływu pracy - literatura [1] W.M.P. van der Aalst; A.H.M. ter Hofstede, YAWL: Yet Another Workflow Language. Information Systems, 30(4): , 2005 [2] Ardissono L., Goy A., Petrone G., A Framework for the Development of Distributed, Context-Aware Adaptive Hypermedia Applications, Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems Lecture Notes in Computer Science, 2008, Volume 5149/2008, , DOI: / _29 [3] Cho Y., Hyun Yoe, Haeng-Kon Kim, CAS4UA: A Context-Aware Service System Based on Workflow Model for Ubiquitous Agriculture, Advances in Computer Science and Information Technology Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6059/2010, , DOI: / _51 [5] Erradi A., Tosic V., Maheshwari P., MASC -.NET-Based Middleware for Adaptive Composite Web Services. In Proceedings of the IEEE International Conference on Web Services, ICWS 2007, [6] Li J., Followme: On research of pluggable infrastructure for context-awareness. 20 th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 06), volume 1: , August 2006 [7] OASIS, Web Services Business Process Execution Language Version [10] Rubin A., Intelligent Building Technology in Japan, U.S. Department of Commerce National Institute of Standards and Technology Building and Fire Research Laboratory, Gaithersburg, 1991, [11] Scheer A.-W., Thomas O., Adam O., Process Modeling Using Event-Driven Process Chains, Wiley-Interscience, [12] Shin K., Cho Y., Choi J., AWorkflow Language for Context-Aware Services, Multimedia and Ubiquitous Engineering, MUE '07. International Conference on April 2007, Seoul, ISBN: [15] Wang S., Intelligent Building and Building Automation, Taylor & Francis, [16] Westkaemper E., Jendoubi L., Eissele M., Ertl T., Smart Factory Bridging the gap between digital planning and reality. Proceedings of the 38th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, 2005 [17] Wieland M., Kaczmarczyk P., Nicklas D., Context Integration for Smart Workflows In Proceedings of the Sixth Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, Hong Kong, 2008 IEEE computer society, [18] Workflow Management Coalition, Workflow Process Definition Interface XML Process Definition Language, Document Number WfMC- TC-1025, October 25, 2002, Version 1.0. K.Dziubich, WETI slajd: 36

36 Literatura D.M. Bridgeland, R. Zahavi: Business Modeling A Practical Guide to Realizing Business Value 2009 isbn: Andreas Realini, G2G E-government: The big challange for Europe, 2004 Martin Ader, Workflow Comparative Study, 2004, Alan Jordan, Business Process Management, Workflow Magement Coalition, Wofkflow Patterns, Norbert Ritter, Business Porcess Magement and Workflow Mangement, Alec Sharp, Patrick McDermott : Workflow Modeling - Tools for Process Improvement and Application Development, Artech House 2001 van der Aalst, W.M.P., ter Hofstede, A.H.M. and Weske, M.: "Business Process Management: A Survey", in Business Process Management, Proceedings of the First International Conference. Springer Verlag, K.Dziubich, WETI slajd: 37

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl

Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl K.Dziubich, WETI slajd: 2 Języki opisu procesów Definicje procesów Wymiana definicji procesów Geneza języków

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH

MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH Rafał KLAUS, Bartosz BOSAK Streszczenie: Standard BPEL (BPEL4WS - Business Process Execution Language for Web Services) umożliwia opisywanie tzw.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott Inżynieria oprogramowania Jan Magott Literatura do języka UML G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Seria Inżynieria oprogramowania, WNT, 2001, 2002. M. Fowler, UML w kropelce,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 1. Rola modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 2. Przegląd notacji (BPMN, UML w zast. biznesowym) 3. Powiązania modeli biznesowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Obiekty Badawcze długoterminowe przechowywanie eksperymentów naukowych. Piotr Hołubowicz, Raúl Palma Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Obiekty Badawcze długoterminowe przechowywanie eksperymentów naukowych. Piotr Hołubowicz, Raúl Palma Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Obiekty Badawcze długoterminowe przechowywanie eksperymentów naukowych Piotr Hołubowicz, Raúl Palma Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji» Przechowywanie eksperymentów naukowych»

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy J O A N N A M O R O Z PAW E Ł K O N I E C Z N Y AGENDA I. Charakterystyka Banku II. Wdrożenie systemu ADONIS III.Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w BS Trzebnica

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu tworzenia i zarządzania Wirtualnymi Organizacjami w oparciu o wiedzę w zastosowaniu do architektur zorientowanych na usługi

Automatyzacja procesu tworzenia i zarządzania Wirtualnymi Organizacjami w oparciu o wiedzę w zastosowaniu do architektur zorientowanych na usługi IT-SOA Automatyzacja procesu tworzenia i zarządzania Wirtualnymi Organizacjami w oparciu o wiedzę w zastosowaniu do architektur zorientowanych na usługi Dariusz Król, W. Funika, B. Kryza, R. Słota, J.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH TOMASZ GZIK WPROWADZENIE 1 Dlaczego mówi się o dynamicznych procesach biznesowych? 2 Co się o nich mówi? 3 Definicje 3 Dynamiczne aspekty procesów 4 Kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Zarządzanie Procesami Biznesowymi Zarządzanie Procesami Biznesowymi Witold Staniszkis Witold.Staniszkis@rodan.pl Witold Staniszkis Sejmik Młodych Informatyków, Poznań 24.09.2014 1 Treść wykładu Trochę historii dziedziny ZPB Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Systemy przepływu pracy (workflow)

Systemy przepływu pracy (workflow) Systemy przepływu pracy (workflow) Definicja Workflow (w języku polskim określany jako przepływ pracy) jest to zautomatyzowany w całości lub części proces biznesowy, w trakcie którego dokumenty, informacje

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

miejsca przejścia, łuki i żetony

miejsca przejścia, łuki i żetony Sieci Petriego Sieć Petriego Formalny model procesów umożliwiający ich weryfikację Główne konstruktory: miejsca, przejścia, łuki i żetony Opis graficzny i matematyczny Formalna semantyka umożliwia pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Spis treści Wprowadzenie... 1 Architektura Repozytorium Zasobów Wiedzy... 1 Mapy Wiedzy... 4 Wprowadzanie zasobów wiedzy do repozytorium... 7 Prezentacja zasobów wiedzy

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Definicja wirtualnego uniwersytetu: Wirtualny > istniejący w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja usług Service Certification

Certyfikacja usług Service Certification Certyfikacja usług Service Certification Idea oraz sposoby podejścia do oceny jakości usług Michał Juchnowicz Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 14 stycznia 2007 r. Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Sieci Petriego. Sieć Petriego

Sieci Petriego. Sieć Petriego Sieci Petriego Sieć Petriego Formalny model procesów umożliwiający ich weryfikację Główne konstruktory: miejsca, przejścia, łuki i żetony Opis graficzny i matematyczny Formalna semantyka umożliwia pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan.

Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan. Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan. Mariusz Momotko Rodan System mariusz@sopot.rodan.pl Streszczenie Prawie zawsze sukces firm wynika z innowacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zarządzania zaufaniem i bezpieczeństwem informacji. Anna Felkner, Tomasz Jordan Kruk NASK Dział Naukowy

Modelowanie zarządzania zaufaniem i bezpieczeństwem informacji. Anna Felkner, Tomasz Jordan Kruk NASK Dział Naukowy Modelowanie zarządzania zaufaniem i bezpieczeństwem informacji Anna Felkner, Tomasz Jordan Kruk NASK Dział Naukowy Agenda Modelowanie kontroli dostępu Modelowanie zarządzania zaufaniem modele bazujące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Systemy pojedynczego logowania (Single Sign-On)

Systemy pojedynczego logowania (Single Sign-On) Systemy pojedynczego logowania (Single Sign-On) Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Zbiegniew Kotulski 24 stycznia 2011 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Motywacja 3. Zagrożenia 4. Prywatność 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Testowanie aplikacji mobilnych na platformie Android - architektura, wzorce, praktyki i narzędzia

Testowanie aplikacji mobilnych na platformie Android - architektura, wzorce, praktyki i narzędzia Program szkolenia: Testowanie aplikacji mobilnych na platformie Android - architektura, wzorce, Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Testowanie aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Zorientowane na Dziedzinę. ang. Domain Driven Design

Projektowanie Zorientowane na Dziedzinę. ang. Domain Driven Design Projektowanie Zorientowane na Dziedzinę ang. Domain Driven Design 2 Projektowanie Stan posiadania Przypadki użycia Model dziedziny Operacje systemowe Kontrakty dla operacji systemowych Problemy do rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu.

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu. AGH, EAIE, Informatyka Winda - tutorial Systemy czasu rzeczywistego Mirosław Jedynak, Adam Łączyński Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Przypadki użycia (Use Case)... 2 3 Diagramy modelu (Object Model Diagram)...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Enterprise Integration Patterns z wykorzystaniem Apache Camel

Enterprise Integration Patterns z wykorzystaniem Apache Camel Program szkolenia: Enterprise Integration Patterns z wykorzystaniem Apache Camel Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Enterprise Integration Patterns z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo