Wiele wyzwań jedna recepta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiele wyzwań jedna recepta"

Transkrypt

1 Wiele wyzwań jedna recepta Wyzwania przed którymi stoi polska gospodarka w dobie zmieniających się nieuchronnie i nieodwracalnie warunków zewnętrznych są tematyką wielu pozycji książkowych, różnego typu publikacji naukowych, referatów, artykułów itp. Kluczem do sukcesu, który będzie receptą na wszystkie zmiany oraz zdynamizuje rozwój gospodarczy jest znalezienie wspólnego mianownika dla tych wszystkich koniecznych zmian i przekształceń. Wyzwania które stoją przed naszym krajem zostały szczegółowo przedstawione w raporcie Polska Wyzwania rozwojowe przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych premiera Donalda Tuska. Zostały tam podzielone na 10 kategorii: wzrost i konkurencyjność, sytuacja demograficzna, wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy, odpowiedni potencjał infrastruktury, bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, gospodarka oparta na wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego, solidarność i spójność regionalna, poprawa spójności społecznej, sprawne państwo i wzrost kapitału społecznego Polski. Pomimo wydania raportu w 2009 roku przedstawione wyzwania są wciąż aktualne i najbardziej kompleksowe spośród innych publikacji. Po prezentacji każdego z nich została umieszczona górnolotna rekomendacja, która według autorów stanowi receptę na zaistniałe zmiany. Nie sposób zanegować taką rekomendację, jedynie refleksję wywołuje realność dostosowania kraju do proponowanych zmian. W swoich rozważaniach potwierdzam słuszność istnienia tych wyzwań jako kluczowych dla polskiej gospodarki, jednak receptę na nie postrzegam odmiennie, zgodnie z realiami i możliwościami, unikając nierzeczywistych rozwiązań. Analizując prezentowane wyzwania stojące przed polską gospodarką, stwierdzam, że wspólnym mianownikiem każdej kwestii jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w gospodarce krajowej i na świecie, które są przyczyną ewaluacji naszego państwa. Stanowi to niezbędną wiedzę na temat zmian, które warunkują rozwój i pozwalają iść do przodu. W momencie kiedy w ten sposób uświadomimy sobie wyzwanie przed którym dzisiaj stanęliśmy, możemy zacząć zmieniać rzeczywistość tworząc ją piękniejszą i co najważniejsze kreując spójną całość. Do momentu kiedy nie zdamy sobie sprawy, że zmiany są potrzebne to nasze szanse powodzenia przy poprawie sytuacji gospodarczej są znikome. Fundamentem jest zbudowanie tej świadomości opartej na rzetelnej wiedzy. Popatrzmy na ludzi młodych kończących edukację, czy oni mają świadomość, że dzisiejsza gospodarka wygląda i funkcjonuje inaczej niż w momencie kiedy karierę zawodową rozpoczynali ich rodzice, którzy dziś próbują doradzać swoim dzieciom i przekonywać je do słuszności wyborów, które już dawno są nieaktualne, poprzez to, że bardzo często nie zmieniła się ich świadomość wykreowana w całkowicie odmiennych warunkach gospodarczych. Dlatego obowiązek budowania prawidłowego obrazu dzisiejszych warunków gospodarczych powinna przyjąć na siebie oświata, kształcąc prawidłowo i kreatywnie myślące nowe pokolenie chcące i będące zmieniać, ulepszać a często i naprawiać naszą gospodarkę. Gospodarkę, którą odziedziczyli po swoich rodzicach i teraz na ich barkach spoczywa za nią odpowiedzialność. Polska idąc w ślady państw wysoko rozwiniętych buduje gospodarkę, która jest oparta na wiedzy. Stabilne zbudowanie takiej formy jest jedynie możliwe kiedy rozwój intelektualny kapitału ludzkiego będzie na wysokim poziomie. Jest to najistotniejsza inwestycja, którą państwo powinno podejmować na coraz szerszą skalę. Dobrze wykształcone społeczeństwo to dynamiczny rozwój gospodarki, kreatywne rozwiązania i ciągłe innowacje wprowadzane przez specjalistów stawiających na ciągłe uczenie się, doskonalenie i rozwój. W tym miejscu pojawia się kolejne wyzwanie dla polskiej edukacji, a mianowicie kształcenie specjalistów na poziomie europejskim. Edukacja naszego kraju w pewnym momencie poszła się w kierunku ilościowym, pokazując ogromny odsetek ludności z wyższym wykształceniem i przy tym zapomniała o jakości tego wykształcenia. Należy mieć świadomość, że tylko specjaliści i ludzie wyróżniający się w swojej dziedzinie mają rację bytu w gospodarce, prowadząc ją do przodu i takich ludzi powinniśmy kształcić. Istotnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki oraz dla całej gospodarki światowej są postępujące procesy globalizacyjne wymagające od państw wysokiej konkurencyjności oraz przeprowadzania ciągłych modernizacji i ulepszeń. Jeszcze parę lat temu można było mówić o ruchach antyglobalistycznych, dziś już mówimy tylko o alterglobalistach którzy są świadomi nieodwracalnych zmian i mogą jedynie tłumić ich negatywne skutki, będące efektem ubocznym szeregu pozytywnych następstw. Pojawia się pytanie co znaczyłaby dla kraju globalizacja bez wiedzy na temat otaczających państw pod względem gospodarczym, politycznym i społecznym. Znajomość

2 tych aspektów jest kluczem do budowania konkurencyjności przedsiębiorstw krajowych bądź tworzenia kooperacji w skali międzynarodowej, wzajemnie się uzupełniając i tworząc wysoce konkurencyjną działalność. W celu poradzenia sobie z tym wyzwaniem powstało wiele organizacji zarówno rządowych jak i pozarządowych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej i budowanie niezależności opartej na własnym biznesie. Działania te jednak przynoszą mozolne skutki a powodem tego jest brak ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Wśród polskich absolwentów uczelni wyższych dominuje mentalność przychodzenia na gotowe poprzez szukanie pracy na etacie. Młodzi ludzie nie mają ukształtowanej postawy brania spraw w swoje ręce, zasilają szeregi bezrobotnych absolwentów nie myśląc nawet o tym, że mają bardzo dobre kwalifikacje do tego żeby samemu stworzyć sobie miejsce pracy a co więcej także innym osobom. Ta tendencja pomału się zmienia, ale bardzo wiele jeszcze trzeba zrobić aby w młodych głowach zaszczepić myśl, że sami mogą stworzyć dla siebie miejsce w gospodarce. Pojawia się również ogromne wyzwanie przed osobami w wieku produkcyjnym, które powinny wykazywać się wysoką aktywnością zawodową oraz elastycznością zatrudnienia. Dynamiczny postęp w nauce i technice powoduje konieczność ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. Czasy kiedy przez całe życie pracowało się w jednym zakładzie pracy już dawno się skończyły i osoby podejmujące swoją pierwszą pracę powinny wiedzieć, że nie będą w jednym miejscu pracować do końca życia. Informacja ta jest bardzo ważna i powinna być wpojona każdemu, dzięki temu unikniemy załamań nerwowych i frustracji po utracie stanowiska pracy, a spojrzymy na to inaczej wiedząc że jest to tylko jeden z etapów naszej kariery zawodowej. Kolejnym wyzwaniem przed którym stoi polska edukacja jest stworzenie świadomości jakie ryzyko niesie zatrudnienie nierejestrowane. Osoby podejmujące zatrudnienie w szarej strefie bardzo często nie wiedzą nawet jak wiele szkód może im przynieść dochód z takiej pracy. Odpowiednia edukacja pozwoli ludziom na walkę o swoje prawa przysługujące im ze strony pracodawcy i stanowczo zmniejszy ten haniebny proceder. Patrząc na dzisiejszą sytuację demograficzną młodzi ludzie tym bardziej powinni wziąć sprawy w swoje ręce. Starzejące się społeczeństwo, którego przyczyną jest wydłużenie wieku emerytalnego stwarza ogromne wyzwanie przed pracodawcami, ze względu na liczbę miejsc pracy oraz dostosowanie ich dla osób z długoletnim stażem. W życie zawodowe wkracza pokolenie Y, są to osoby które są zdeterminowane na podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwój a za swój priorytet stawiają karierę zawodową, są to osoby bardzo przedsiębiorcze i w nich pokładana jest nadzieja co do dynamizacji gospodarki. Młodzi ludzie z takimi priorytetami nie spoczną dopóki ich cele nie zostaną zrealizowane. Z perspektywy rozwoju gospodarczego taka tendencja w krótkim okresie jest korzystna, jednak patrząc długookresowo przestanie w pewnym momencie odnosić skutki, kiedy pokolenie Y przekroczy koniec wieku produkcyjnego. Charakterystyczną cechą dla tego pokolenia jest że przekładają oni życie zawodowe ponad rodzinne popadając w skrajność i negując słuszność tradycyjnego modelu rodziny, zamieniając go na dwa plus kot bądź pies. Takie zachowanie pogłębia problem starzejącego się społeczeństwa. Receptą na to wyzwanie jest uświadomienie pokolenia Y, że popadanie w skrajności na dłuższą metę nie jest dobre ani dla gospodarki państwowej ani dla nich samych. Potrzebna jest edukacja, która pokaże, że prawdziwie spełnione życie można osiągnąć tylko przy zastosowaniu zasady work- life balance, realizując się na wielu płaszczyznach. W związku ze zmianami demograficznymi należy zdać sobie sprawę, że Polskę czekają zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną i należy zapewnić na to środki. Pewnie kroki w tym kierunku już zostały podjęte, mianowicie poprzez wprowadzenie programu ewidencji osób ubezpieczonych za pośrednictwem programu ewuś. Ułatwia on nie tylko pacjentom potwierdzenie swojego ubezpieczenia zdrowotnego ale także współprace takich służb jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Dzięki takiej zautomatyzowanej współpracy instytucje te przeciwdziałają sytuacjom podwójnego odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz niesłusznemu odprowadzaniu takich składek, chociażby w sytuacji gdy składki odprowadza pracodawca i bezwiednie o tym procesie także Urząd Pracy. Takie działania w ciągu paru lat mogą zapobiedz zbędnemu wydatkowaniu środków. Jednak o wiele skuteczniejsze będzie zniszczenie pozostałości po starym systemie, poprzez wyeliminowanie mentalności co do marnowania publicznych pieniędzy, które będą mogły zostać przeznaczone na odpowiednie cele. Rozwój gospodarczy powoduje że człowiek zmienia otaczający go świata a także ingeruje w środowisko nie zawsze działając na jego korzyść. Pojawia się wyzwanie dla gospodarki, gdzie

3 rozwój powinien pozostawać w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Każdy człowiek powinien mieć świadomość, że jest częścią środowiska i dbałość o nie jest czymś naturalnym. Potrzeba bardzo wiele kampanii edukacyjnych i innych form przekazywania wiedzy aby taką tożsamość wzbudzić w ludziach. Przy tak szybkim rozwoju gospodarczym należy ze szczególną troską obchodzić się zasobami naturalnymi, wprowadzając powszechne pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Takie przedsięwzięcie zredukuje emisję CO 2 odpowiedzialnego za efekt cieplarniany. Działania te będą efektywne tylko w momencie, kiedy ogół społeczeństwa będzie dostrzegał potrzebę takiego zachowania. Polska podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, jednak wciąż na zbyt małą skale i ze zbyt małym udziałem społeczeństwa, któro traktuje je jako chwilową modę. Ogromnym krokiem na przód było wprowadzenie w życie tzw. ustawy śmieciowej, która udowodniła, że działania proekologiczne są traktowane przez państwo poważnie. Szkoda jedynie, że w ustawie pojawiło się tak wiele niejasności, które często zniechęcają do realizowania tej inicjatywy. O wiele lepiej do aspektu równowagi środowiskowej podeszły firmy w których coraz częściej podejmowane są działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Funkcjonowanie zgodnie z zasadami CSR zakłada nie tylko poszanowanie dla środowiska, ale także odpowiednio zbudowane relacje z klientami, dostawcami i kontrahentami. W ten sposób społeczeństwo widzi o wiele więcej plusów zrównoważonego rozwoju i odczuwa je bardziej personalnie, dzięki czemu chętniej angażuje się w różne projekty proekologiczne czy też prospołeczne. Wprowadzanie zmian staje się o wiele łatwiejsze, kiedy stanowią one zgodnie wspólny cel. Patrząc na rozwój i gospodarkę polski ewidentnie można dostrzec podział na dynamicznie rozwijającą się Polskę zachodnią i powolną gospodarkę wschodnią, będącą często pretensjonalną wobec reszty kraju za swoją sytuację. Taki pogłębiający się podział nie działa na korzyść kraju. Istotą jest połączenie sił i współpraca całego społeczeństwa przynosząca korzyści dla całego kraju. Zachód dominuje pod względem szybszego rozwoju gospodarczego, natomiast wschód stanowi doskonałe obszary turystyczne na skalę kraju i nie tylko. Malownicza Lubelszczyzna, Bieszczady to tylko ułamek tego co mają do zaoferowania obszary wschodu. Taka świadomość jedności społecznej jest fundamentem budowania spójności społecznej, dzięki której można zrobić dla kraju o wiele więcej. Mamy jednak do czynienia z jeszcze jednym niechlubnym podziałem na miasto i wieś, zakorzenionym w mentalności społecznej od wielu lat i przekazywanym pokoleniowo. Wytykanie swojego pochodzenia i ocenianie pod tym aspektem ludzi tworzy niepotrzebne blokady uniemożliwiające porozumienie i tworzenie relacji. Potrzeba ogromnych nakładów na wyrównanie szans osób z obszarów wiejskich i małych miejscowości poprzez lepszą edukację i lepszy dostęp do Internetu, a co najważniejsze potrzebna jest solidarność i świadomość, że na dzisiejszej wsi ludzie też się chcą rozwijać i tworzyć lepszą przyszłość. Organizacje pozarządowe dostrzegły istotę wyrównania szans i wprowadzają w życie różnego typu formy aktywizacji obszarów wiejskich. Oferują stypendia pomostowe, szkolenia jak również świetnym pomysłem są działania podjęte przez Fundację Orange, które to wyposażają w małych miejscowościach Pracownie Orange, będące świetlicami dla dzieci i młodzieży. W takich miejscach można nie tylko skorzystać z Internetu, ale także uczestniczyć w różnego typu projektach, warsztatach poszerzających wiedzę, budujących pewność siebie i co najważniejsze tworzących otwartość na poznawanie nowych ludzi i miejsc. Pora zburzyć zbędne granice sztucznie tworzone przez społeczeństwo i patrzeć w jednym kierunku w trosce o gospodarkę naszego kraju. Historia naszego narodu niejednokrotnie pokazała jaką solidarnością się cechujemy i nie pozwólmy aby w nas ona zanikła. W porównaniu do innych państw Europy, Polska jest w małym stopniu zurbanizowana. Mając świadomość, że dzisiejsza wieś tylko z nazwy nią jest, warto poszerzać tereny aglomeracji miejskich o sąsiednie miejscowości, poszerzając w ten sposób tereny do inwestowania i rozbudowy miasta. Do tego potrzeba jednak zgody społeczeństwa, ponieważ to Rady Miast decydują o przyłączeniu sąsiednich miejscowości a bez zgody mieszkańców reprezentanci ich zasiadający w Radzie Miasta takiej decyzji nie podejmą. Ogromne wyzwanie przed edukacją aby zburzyć ten podział, jednak nie z takimi zadaniami jesteśmy w stanie sobie poradzić, wystarczy chcieć. W rozważaniach poszczególnych wyzwań przed którymi stoi dzisiejsza gospodarka cały czas podkreślana jest edukacja będąca właściwym i skutecznym narzędziem do wprowadzania zmian. Najczęściej inicjowane są one przez państwo w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa. Chcąc uzyskać spójność tych zmian potrzebujemy działania sprawnego państwa opartego na dialogu. W warunkach szeroko rozumianej wolności obywatele chcą aby ich zdanie było ważne i potrzebne

4 nie tylko podczas wyborów. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tym miejscu są debaty publiczne dające możliwość wypowiedzenia się przez społeczeństwo ze swojej perspektywy, która niekiedy jest tracona przez rządzących. Takie rozwiązanie daje również ogromną oszczędność czasu, ze względu na to że od razu będzie weryfikowana słuszność danego projektu, jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad nim przez Parlament. Jednak debaty dają cos więcej, pozwalają bardzo wyraźne poczuć, że jest się częścią państwa, na które ma się wpływ. To poczucie przynależności powoduje, że pojawia się więcej zachowań respektujących dobro państwa i jego obywateli a nie tylko swoje własne, budujemy w ten sposób solidarność i spójność społeczną. Sprawne państwo jest wyzwaniem w którym również istotną rolę odgrywa edukacja. Prowadzenie debat będzie tylko wtedy racjonalne i efektywne gdy będzie istniała aktywna polityka informacyjna rządu. Właściwym jest jasne i zwięzłe przedstawianie planowanych reform i programów, tak aby były ogólno dostępne i zrozumiałe dla społeczeństwa. Dialog w państwie jest niezbędny i tylko w taki sposób sfera polityczna może uzyskać aprobatę społeczeństwa, któro w momencie niejasności, niewiedzy tylko krytykuje i neguje każdy pomysł rządowy. W obliczu ogromu wyzwań dla których podstawą do rozwiązania jest wzmożona edukacja społeczeństwa, kluczowa jest rozbudowa sieci informatycznej, która daje możliwość szybkiego i stałego przekazywania informacji. W Polsce każdego roku przybywa użytkowników Internetu, jednak ciągle jest potrzebna edukacja z zakresu technologii teleinformatycznych, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na obchodzenie się z danymi osobowymi, tak aby nie znalazły się w niepowołanych rękach, a także uczulić na fakt, że informacje raz umieszczone w Internecie nigdy z niego nie znikają. W przypadku infrastruktury Internetu pozostaje jeszcze jedno wyzwanie, któremu sprostanie w sposób wyraźny rozwinie polską gospodarkę. W sieci Internetu mamy do czynienia z wieloma sferami życia codziennego, które doskonale dostosowały się do warunków świata wirtualnego, a wśród nich odnajdujemy różnego typu działalności handlowe i usługowe. Pomimo, że z roku na rok coraz więcej osób korzysta z e-sklepów, to jednak ciągle pozostaje grupa użytkowników, która nie ma zaufania do tego typu transakcji. Na tle innych państw europejskich w Polsce liczba transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu ciągle jest niska, dlatego edukacja na temat bezpieczeństwa takich transakcji jest kluczem dla rozwoju gospodarki w tej dziedzinie. Podnoszenie edukacji prowadzi do wzrostu kapitału społecznego, który jest najważniejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Powstaje społeczeństwo oparte na zaufaniu do instytucji państwowych jak i do siebie samych. Obywatele zaczynają sami troszczyć się o dobro wspólne i przestrzeń publiczną. Podjecie i sprostanie temu wyzwaniu przyniesie wiele korzyści. Prościej będzie podejmować działania kiedy ich słuszność będzie dostrzegana przez obywateli. Wzrost kapitału społecznego poprawi również jakość debat publicznych oraz wzrośnie wartość i tożsamość polskości. Sprowadzając wszystkie wyzwania do jednego mianownika, pokazując, że potrzebna jest edukacja może się wydawać, że taka recepta jest bardzo prosta do zrealizowania. Jednak nic bardziej mylnego, właśnie przez takie podejście, że to prosta tak fundamentalna sprawa jest odsuwana na boczny tor. Podejmowane jest działanie bez wcześniejszej pełnej i rzetelnej informacji, co tylko prowadzi do nieporozumień, konfliktów a w rezultacie do zaprzestania działania. Takie zachowanie jest równoznaczne z budowaniem budynku bez projektu czy prowadzenia firmy bez biznesplanu. Nawet jeśli spotka się to z powodzeniem to jest to tylko kwestia szczęścia a częściej niestety następuje bolesna porażka. Zycie nie jest grą i kwestie szczęścia należy odłożyć, a przejąć kontrolę nad działaniem, tak aby wszystko następowało zgodnie z planem. Wspólnym mianownikiem wszystkich przedstawionych wyzwań jest edukacja. Wiedza zawsze miała ogromną wartość i należy mieć ją w uwadze na pierwszym miejscu przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Chcemy stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy, to najpierw budujemy kapitał ludzki. Dążymy w kierunku wzrostu konkurencyjności na arenie międzynarodowej rozpoczynamy od kształcenia specjalistów. Oczekujemy, że elastyczność zatrudnienia wzrośnie to edukujemy nowe pokolenie pokazując im, że rynek pracy się zmienił, wymaga ciągłego uczenie się i rozwoju oraz otwartości na zmianę. Borykamy się z sytuacja demograficzną to lekiem na to jest uświadomienie, że spełnione życie jest z zachowaniem zasady work- life balance. Dostrzegamy konieczność ochrony środowiska to podejmujemy edukacje i uświadamianie społeczeństwa tak aby każdy zauważył tą słuszność. Wiemy, że wspólne działanie przyniesie największe korzyści i podejmujemy edukację mającą na celu zacierać granice pomiędzy wschodem

5 i zachodem oraz miastem i wsią, wszędzie mieszkają Polacy, którzy chcą dobra dla swojego kraju. Liczymy na sprawną komunikację pomiędzy państwem a obywatelami, więc rozpoczynamy od tego, że obywatele chcą wiedzieć co się dzieje w ich państwie i należy ich właściwe edukować. Dążymy do wzrostu kapitału społecznego to promujemy naukę przez całe życie, korzyści i satysfakcje płynącą z rozwoju. Tak wiele wyzwań przed nami a jedno rozwiązanie. Nie pieniądz, nie praca a jedynie wiedza jest receptą na bieżące wyzwania polskiej gospodarki.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Droga zawodowa absolwenta

Droga zawodowa absolwenta Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent Droga zawodowa absolwenta możliwości i perspektywy Adam Walicki Białystok, 31 października 2012 1 Jeden cytat dziś największe sukcesy odnoszą firmy,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r.

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Porządek prezentacji I. Co wiemy w badań? I. Co wiemy z doświadczeń? I. Co robić? II. Co proponuje UE? 2 Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata 2014-2020 Pawłowice, 20 lutego 2015 r. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Powstała z myślą o optymalnym

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka 1. Komentarz do przesłanej diagnozy 2. Cele i priorytety EFS na lata 2014-2020 w oparciu o strategie i rozporządzenia UE 3.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw Konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Wydziału Matematyki Stosowanej na lata 2012-2020 została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI Iwona Brzózka-Złotnicka PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI A ZAPISY PODSTAWY PROGRAMOWEJ Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska Dziś

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiekiem w Polsce -stan obecny i perspektywy rozwoju

Zarządzanie wiekiem w Polsce -stan obecny i perspektywy rozwoju Zarządzanie wiekiem w Polsce -stan obecny i perspektywy rozwoju dr Monika Maksim Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, 29 listopada 2012 Zarządzanie wiekiem kwestie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego 1. Wprowadzenie 2. Prognozy ludności w regionie 3. Pracujący

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012 Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? Raport: partner Co merytoryczny: wiemy o możliwości zmiany patroni sprzedawcy medialni energii elektrycznej? grudzień

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Dr Ewa Cichowicz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Konferencja ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE, Wrocław

Dr Ewa Cichowicz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Konferencja ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE, Wrocław Dr Ewa Cichowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE, 3-4.11.2016 Wrocław Wskazanie czy i jaki sposób instytucje sektora emerytalnego powinny angażować się w kształtowanie

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Jednolity Rynek Europejski to swobodny przepływ: 1. Towarów 2. Usług 3. Osób 4. Kapitału

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 w ŁODZI, ul. FRANCISZKAŃSKA 137 Dyrektor: JOANNA KOŚKA Opiekun: IWONA KAPELA SPIS TREŚCI: 1. ETAPY TWORZENIA SzOK W ZSP Nr 6 w ŁODZI 2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń.

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panie Komisarzu, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, dziękuję za

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk Kodeks Dobrych Praktyk ISOLUTION od kilkunastu lat jest dostawcą wysokiej jakości rozwiązań IT oraz usług konsultingowych. Wdrażamy dedykowane systemy informatyczne dla wiodących firm z sektorów bankowości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA rozwoju Szkoły

KONCEPCJA rozwoju Szkoły Medyczna Szkoła Policealna nr 3 Warszawa ul. Brzeska 12 KONCEPCJA rozwoju Szkoły na lata szkolne 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Warszawa wrzesień 2015 Załącznik do Uchwały RP R.P. nr

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy jako podstawa budowy eczeństwa informacyjnego

Internet szerokopasmowy jako podstawa budowy eczeństwa informacyjnego Internet szerokopasmowy jako podstawa budowy społecze eczeństwa informacyjnego Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań cellary@kti.ae.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej II SPOTKANIE KOALICJI Katowice 12.06.2014r. BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach Ewaluacja a kontrola Ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzone w szkole lub placówce, ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. ,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. J.P.II Nasze logo Wartościowe przedszkole to sukces w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARIERA ALBO I RODZINA

KARIERA ALBO I RODZINA Jarosław Bujny Kariera albo i rodzina KARIERA ALBO I RODZINA Irena Wóycicka sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wdebacie publicznej dotyczącej rynku pracy często nawołuje się do większej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo