Arteriolosclerosis hyalinea (białka osocza + ECM): - nadci nienie - starszy wiek - cukrzyca Arteriolosclerosis hyperplastica (komórki mi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arteriolosclerosis hyalinea (białka osocza + ECM): - nadci nienie - starszy wiek - cukrzyca Arteriolosclerosis hyperplastica (komórki mi"

Transkrypt

1 CHOROBY NACZYŃ

2 NADCIŚNIENIE Arteriolosclerosis hyalinea (białka osocza + ECM): - nadciśnienie - starszy wiek - cukrzyca Arteriolosclerosis hyperplastica (komórki mięśni gładkich i BM): - nadciśnienie złośliwe (+ złogi włóknika i martwica ściany= arteriolitis necroticans)

3 VASCULITIS 1. Infekcyjne (bakterie, grzyby) 2. O podłoŝu immunologicznym: A. Mediowane przez kompleksy immunologiczne - indukowane przez infekcje (HBV, HCV) - plamica Schönleina-Henocha - SLE, polyarteritis nodosa, RA - polekowe - choroba posurowicza

4 B. Mediowane przez ANCA - ziarniniak Wegenera (PR3-ANCA) - mikroskopowe polyarteritis i zespół Churga-Strauss (MPO-ANCA) C. Mediowane przez Ab - zespół Goodpasture (anty-gbm) - choroba Kawasaki (anty-ec) D. Mediowane przez komórki - odrzucanie przeszczepu

5 E. IBD F. Zespoły paraneoplastyczne 3. Przyczyna nieznana - arteritis gigantocellularis - choroba Takayasu

6 Arteritis temporalis (gigantocellularis): - reakcja immunologiczna przeciwko elastynie?, tętnica skroniowa, kręgowa, oczna, aorta, po 50 rŝ - odcinkowe, guzkowate pogrubienie ściany, zwęŝenie światła, zakrzepy - zapalenie ziarniniakowe ½ wewn. medii, komórki olbrzymie, limfocyty TCD4>CD8, fragmentacja błony spręŝystej wewn. lub niespecyficzne panarteritis, bliznowacenie

7 Choroba Takayasu: - choroba bez tętna, zaburzenia widzenia - K poniŝej 40 rŝ. - aorta (łuk) i odgałęzienia, tętnica płucna w 50%, wieńcowe, nerkowe - zapalenie vasa vasorum, medii, w części przypadków ziarniniakowe, rozrost intimy, zwłóknienie ściany, niewydolność zastawki aorty - przebieg szybko postępujący lub przewlekły

8 Polyarteritis nodosa: - zapalenie małych i średnich tętnic mięśniowych (nerki, serce, wątroba, przewód pokarmowy, oszczędza płuca) - róŝny wiek, głównie młodzi dorośli, u 30% kompleksy HBsAg-HBsAb w zajętych naczyniach - odcinkowe zapalenie całej grubości ściany, zakrzepy, martwica włóknikowata, włóknienie, róŝne fazy zapalenia - róŝny przebieg, po leczeniu remisje w 90%

9 Choroba Kawasaki: - w 80% < 4 rŝ, epidemiczna w Japonii, teŝ na Hawajach i w USA - ostry przebieg, gorączka, rumień i nadŝerki w jamie ustnej i na spojówkach, obrzęk dłoni i stóp, rumień na dłoniach i podeszwach, rumień na skórze ze złuszczaniem naskórka, powiększone szyjne węzły chłonne - w 20% powikłania sercowo-naczyniowe (tętniak, zawał), w 1% zgon

10 - nieznany antygen (wirus?), autoab przeciwko komórkom śródbłonka i mięśni gładkich - ostre zapalenie całej grubości ściany naczynia (podobne do PAN), mało martwicy włóknikowatej

11 Zapalenie leukocytoklastyczne (mikroskopowe, z nadwraŝliwości): - tętniczki, kapilary, Ŝyłki - nerki w 90% (glomerulonephritis necroticans), płuca (krwioplucie), skóra (purpura), błony śluzowe, mózg, serce, przewód pokarmowy (bóle brzucha, krwawienia), mięśnie (bóle) - penicylina, bakterie, obcogatunkowe białka, Ag nowotworowe

12 - u 70% chorych MPO-ANCA - nacieki z neutrofili, martwica włóknikowata, zmiany na tym samym etapie rozwoju - powikłania nerkowe i mózgowe

13 Zespół Churga-Strauss (granulomatosis allergica et angitis): - vasculitis necroticans, rhinitis allergica, astma, nacieki z płucach, pozanaczyniowe ziarniniaki z martwicą, eozynofilia, w 50% MPO-ANCA - skóra, przewód pokarmowy, nerki - zapalenie naczyń z martwicą, ziarniniaki, nacieki z eozynofili - zapalenie mięśnia sercowego (60%) i tętnic wieńcowych

14 Ziarniniak Wegenera: 1. ziarniniaki ulegające martwicy w górnych drogach oddechowych i/albo płucach - zapalenie zatok, owrzodzenia błony śluzowej nosa, podniebienia, gardła - ziarninianki gruźliczopodobne ulegające martwicy, jamy (podobieństwo do gruźlicy), postępujące włóknienie, krwawienia do pęcherzyków płucnych

15 2. zapalenie średnich i małych naczyń ziarniniakowe lub z martwicą (płuca, górne drogi oddechowe i in.) 3. glomerulonephritis proliferativa focalis necroticans (hematuria, proteinuria) lub zmiany rozlane z tworzeniem półksięŝyców Zajęcie oczu, skóry, rzadko serca (jak PAN) Postać ograniczona tylko do dróg oddechowych

16 T-komórkowa nadwraŝliwość na wdychany czynnik infekcyjny lub środowiskowy M>K, 5-ta dekada Obraz kliniczny: - zapalenie płuc ze zmianami guzkowo-jamistymi - 95% - przewlekłe zapalenie zatok - 90% - owrzodzenia nosogardzieli - 75% - zmiany nerkowe 80% - PR3-ANCA u 95% z aktywną chorobą Bez leczenia 80% umiera w 1. roku

17 Choroba Bürgera (thrombangitis obliterans): - odcinkowe przewlekłe lub ostre zakrzepowe zapalenie średnich i małych tętnic (piszczelowa, promieniowa), obejmujące Ŝyły i nerwy, mikroropnie w obrębie zakrzepu - palenie tytoniu, M, teŝ K, przed 35. rŝ, ból - nadwraŝliwość na tytoń, HLA-A9, HLA- B5, Izrael, Japonia, Indie

18 Vasculitis w przebiegu innych chorób: - lupus erythematodes - arthritis rheumatoidea - nowotwory Objaw Raynaud: - pierwotny (młody wiek, wywiad rodzinny, łagodny przebieg) - wtórny (toczeń, twardzina uogólniona, miaŝdŝyca, choroba Bürgera, wiek > 30 lat, zmiany skórne)

19 TĘTNIAK (ANEURYSMA) Prawdziwe (miaŝdŝycowe, kiłowe, wrodzone, pozawałowe), rzekome (pozawałowe, anastomozy naczyniowe), rozwarstwiające Wrzecionowate, workowate Przyczyny: 1. zła jakość tkanki łącznej zespół Marfana, Ehlersa-Danlosa 2. zaburzenie proporcji w syntezie i degradacji kolagenu miejscowe zapalenie (miaŝdŝyca, vasculitis), proteazy

20 3. ubytek mięśni gładkich ściany naczynia, niewłaściwa synteza ECM (medionecrosis cystica) niedokrwienie medii w miaŝdŝycy, nadciśnieniu; starszy wiek MiaŜdŜyca (aorta brzuszna), nadciśnienie (aorta wstępująca), uraz, vasculitis, wady wrodzone (berry aneurysm), infekcje (aneurysma mycoticum- zakaŝone zatory, przejście infekcji z sąsiedztwa), kiła

21 Tętniak aorty brzusznej (AA): - poniŝej tt nerkowych, miaŝdŝyca, zakrzepy - M, po 50 rŝ, palacze tytoniu, podatność genetyczna, zaburzenie produkcji / degradacji kolagenu, MMP, TIMP Warianty: 1. tętniak zapalny o nieznanej etiologii - okołoaortalne włóknienie, obfity naciek limfoplazmocytarny z makrofagami i komórkami olbrzymimi (IgG4-RD) 2. aneurysma mycoticum - zainfekowany tętniak miaŝdŝycowy (Salmonella)

22 Inflammatory abdominal aortic aneurysm Włóknienie, proliferacja fibroblastów, przewlekłe zapalenie w tkankach ściany tętniaka; włóknienie często obejmuje przylegające tkanki (dwunastnica, moczowody) Hipotezy: zmiany polekowe, zamknięcie naczyń limfatycznych, miniurazy ściany aorty, autoimmunizacja? U części chorych RA, SLE, ITPurpura W nacieku zapalnym limfocyty, plazmocyty, tworzenie grudek chłonnych IgG4-RD?

23 IgG4-RD IgG4-Related Diseases to grupa chorób charakteryzujących się: 1. tworzeniem guzowatych zmian w róŝnych narządach, w obrębie których stwierdza się obfity naciek limfo-plazmatycznokomórkowy bogaty w komórki IgG4(+), włóknienie typu plecionki, phlebitis obliterans 2. podwyŝszonym poziomem IgG4 w surowicy (nie zawsze) 3. dobrą reakcją na immunosupresję

24 Obraz kliniczny AA: - badalny guz w brzuchu - ucisk sąsiednich struktur - pęknięcie do jamy otrzewnej lub przestrzeni zaotrzewnowej (ryzyko związane z wielkością tętniaka) - zamknięcie rozgałęzienia naczyń z niedokrwieniem (kończyna dolna, nerki, jelita, rdzeń kręgowy) - zator

25 Medionecrosis aortae cystica W medii tętnic spręŝystych jeziorka pas(+) proteoglikanów, tworzące róŝnej wielkości torbiele Utrata włókien spręŝystych, zmniejszenie liczby komórek mięśni gładkich, zastępowanych przez włóknienie Stopniowe poszerzanie światła naczynia 3 kategorie w zaleŝności od stopnia nasilenia zmian torbielowatych, utraty włókien spręŝystych, włóknienia i zaniku jąder komórkowych w medii Zmiana idiopatyczna związana ze starzeniem się naczynia Nasilone zmiany u 44% chorych z zespołem Marfana, a u 18% u chorych bez zespołu

26 Krwiak ( tętniak ) rozwarstwiający Rozwarstwienie ściany pomiędzy 1/3 środkową i 1/3 zewn. warstwą medii, rzadziej pomiędzy medią i przydanką Początkowe rozdarcie intimy, albo pęknięcie naczyń odŝywczych, a rozdarcie intimy wtórne Etiologia: - miaŝdŝyca, nadciśnienie, wady wrodzone (dwupłatkowa zastawka aorty, koarktacja aorty, hipoplazja), ciąŝa, zespół Marfana, Ehlersa-Danlosa - vasculitis, aneurysma mycoticum, uraz, uszkodzenia jatrogenne W >90% - M lat z nadciśnieniem

27 Tętniaki wrodzone, workowate (berry aneurysm): - sporadyczne - uwarunkowane genetycznie (choroba wielotorbielowata nerek AD, zespół Ehlersa-Danlosa IV, NF1, zespół Marfana) Palenie tytoniu, nadciśnienie

28 śyły śylaki: -Ŝyły powierzchowne kończyn, tendencja rodzinna - deformacje zastawek, degeneracja włókien elastycznych, zwapnienia - obrzęk, zmiany troficzne skóry (stasis dermatitis) - ulcus cruris varicosum, rzadko powikłania zatorowe śylaki przełyku śylaki odbytu

29 Thrombophlebitis: -Ŝyły głębokie kończyn dolnych> 90%, splot okołosterczowy, Ŝyły miednicy małej u K, zatoki opony twardej, Ŝyła wrotna (zapalenia jamy brzusznej) - stany nadkrzepliwości (thrombophlebitis migrans) Zespół Ŝyły głównej górnej i dolnej

30 NACZYNIA LIMFATYCZNE Lymphangitis Obrzęk limfatyczny: - wtórny (rozsiew nowotworowy, operacje, włóknienie po radioterapii, pozapalne, filariaza) - pierwotny (izolowany defekt wrodzony albo postać rodzinna = choroba Milroya) Chylous ascites, chylothorax, chylopericardium

Patologia układu sercowo-naczyniowego. Patologia narządowa Wykład 1

Patologia układu sercowo-naczyniowego. Patologia narządowa Wykład 1 Patologia układu sercowo-naczyniowego Patologia narządowa Wykład 1 Choroba ischemiczna serca! Jest wywołana częściowym lub całkowitym przerwaniem krążenia tętniczego w obrębie myocardium! Najczęstsza przyczyną

Bardziej szczegółowo

Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu

Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu Magdalena Szmyrka-Kaczmarek 1, Sławomir Budrewicz 2 1 Katedra i Klinika Reumatologii

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych zał. nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych 1 Spis treści: Świadczenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1 Objawy (min. 30 opisów)

Załącznik nr 2. 1 Objawy (min. 30 opisów) Załącznik nr 2 Lista zagadnień z zakresu chorób wewnętrznych (do zapytania ofertowego na dostawę praw autorskich do opisów jednostek chorobowych dla lekarzy choroby wewnętrzne w języku hiszpański) 1 Objawy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego.

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Obrzęk chłonny kończyny górnej, klatki piersiowej, piersi po BCT jest wynikiem nagromadzenia się w tkankach płynu, komórek odpornościowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy )

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr n. med. Anna Ewa Krysicka BADANIE PODMIOTOWE = WYWIAD CHOROBOWY Składa się z: głównych

Bardziej szczegółowo

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Zeszyt 3 2009 (7) OKULISTYKA KWARTALNIK MEDYCZNY ISSN 1505-2753 Wydanie specjalne PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Objawy CHORÓB OGÓLNYCH W OKULISTYCE dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Zagadnienia ogólne CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI. Wstęp...

Spis treści VII. Zagadnienia ogólne CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI. Wstęp... Spis treści Wstęp......................... XV CZĘŚĆ OGÓLNA Zagadnienia ogólne ROZDZIAŁ 1 Budowa i czynność ściany naczyń systemowych Piotr Religa..................... 3 1.1. Budowa naczyń................

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny. Strona 1. wartość punktowa - hospitalizacja. cena. nazwa grupy. kod grupy

Wewnętrzny. Strona 1. wartość punktowa - hospitalizacja. cena. nazwa grupy. kod grupy Wewnętrzny kod grupy nazwa grupy wartość punktowa - hospitalizacja cena A26 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym 13?80,00 zł A31 Choroby nerwów obwodowych 30 1800,00 zł A32 Choroby mięśni

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version Choroba niedokrwienna serca (łac. Morbus ischaemicus cordis) - jest to stan spowodowany niewystarczającą podaŝą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

DERMATOLOGIA STRESZCZENIE PODRĄCZNIKA JABŁOŃSKA, MAJEWSKI CHOROBY SKÓRY I CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

DERMATOLOGIA STRESZCZENIE PODRĄCZNIKA JABŁOŃSKA, MAJEWSKI CHOROBY SKÓRY I CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ DERMATOLOGIA STRESZCZENIE PODRĄCZNIKA JABŁOŃSKA, MAJEWSKI CHOROBY SKÓRY I CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Spis treści 1. Budowa i funkcje skóry 2. Symptomatologia ogólna chorób skóry (semiotyka) 3. Objawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych

Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych Franciszek Kokot (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL Przedmowa do drugiego wydania Zmiany temperatury ciała Bóle Przedmowa do drugiego wydania Oddajemy do rąk Czytelników

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome ZESPÓŁ NERCZYCOWY łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome 1 Definicja Stan kliniczny charakteryzujący się dobową utratą białka z moczem > 3,5g / 1,73 m 2 (>50 mg/kg m.c.) oraz: Hipoalbuminemią

Bardziej szczegółowo

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka Choroby człowieka http://www.cai.pl/uklad_krazenia.htm Alergologia to gałąź medycyny która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób alergicznych (alergia to nadwrażliwość, uczulenie najczęściej na

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Mariola Cieśla- Dul OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie SEKCJA Moczowód Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie Zmiany wrodzone Zdwojenie i ektopia moczowodu Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele) Zmiany zapalne Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 5 Malformacje naczyniowe

SEKCJA 5 Malformacje naczyniowe SEKCJA Malformacje naczyniowe Wstęp i omówienie Przegląd malformacji naczyniowych Mózgowe malformacje naczyniowe z przetokami tętniczo-żylnymi Malformacje tętniczo-żylne Przetoka tętniczo-żylna opony twardej

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia nowotworów wieku dziecięcego

Epidemiologia nowotworów wieku dziecięcego Guzy lite u dzieci Epidemiologia nowotworów wieku dziecięcego Przyczyna zgonów dzieci do 5 roku życia: wypadki - 49% nowotwory - 10% wady wrodzone - 8% choroby serca i układu oddechowego - 8% inne choroby

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna Wykład Diagnostyka laboratoryjna chorób układu białokrwinkowego Copyright by dziku

Diagnostyka laboratoryjna Wykład Diagnostyka laboratoryjna chorób układu białokrwinkowego Copyright by dziku Diagnostyka laboratoryjna Wykład Diagnostyka laboratoryjna chorób układu białokrwinkowego Copyright by dziku Objawy kliniczne w chorobach układu białokrwinkowego wynikają: - z niedostatecznej lub nadmiernej

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu 1. Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1

Spis treści tomu 1. Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1 Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1 1.1 Rozwój osobniczy podstawowe pojęcia... 1 1.1.1 Sfery rozwoju i ich wzajemny związek... 1 1.1.2 Dojrzałość... 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN Przewlekłe niedokrwienie kończyn (PAD, peripheral arterial disease) to zespół objawów będących skutkiem znacznego zwęŝenia lub zamknięcia głównych szlaków tętniczych kończyny,

Bardziej szczegółowo

1) Każdy, kto chce sprawdzić czy występuje u niego zmniejszone ryzyko zachorowania

1) Każdy, kto chce sprawdzić czy występuje u niego zmniejszone ryzyko zachorowania Jednostka chorobowa Literatura OMIM TM Jednostka chorobowa Oznaczenie testu Badany Gen Literatura OMIM TM Gen Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas CENA analizy jednostk [dni owa roboczych]

Bardziej szczegółowo