Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego"

Transkrypt

1 Bóle w klatce piersiowej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

2 Bóle w klatce piersiowej Najczęstsza przyczyna konsultacji szpitalnych Największy niepokój chorego Najczęstsza po bólach brzucha przyczyna błędów lekarskich

3 Unerwienie czuciowe klatki piersiowej Unerwienie czuciowe klp - segment C 3 - Th 8 Unerwienie serca i osierdzia Th 1-5 Unerwienie przełyku Th 4-6 Unerwienie opłucnej ściennej Th 7-12 Brak unerwienia czuciowego opłucnej płucnej i płuc

4 Podział patogenetyczny bólów w klatce piersiowej Bóle ze ściany klatki piersiowej Bóle międzyżebrowe Bóle naczyniowe Bóle trzewne Bóle odniesione Bóle psychogenne Bóle o etiologii mieszanej

5 Bóle w klp pochodzenia sercowego niewydolność wieńcowa zawał serca zapalenie osierdzia zapalenie mięśnia serca stłuczenie serca wady zastawkowe nowotwory serca prolaps mitralny nerwice serca

6 Bóle w klp pochodzenia naczyniowego tętniak rozwarstwiający aorty zator tętnicy płucnej niedrożność t. podobojczykowej niedrożność t. szyjnej

7 Bóle w klp pochodzące z ukł. oddechowego zapalenie tchawicy i oskrzeli ciało obce w drzewie oskrzelowym zapalenie płuc i opłucnej zawał płuca odma opłucnowa

8 Bóle w klp wywołane chorobami przełyku i śródpiersia zmiany zapalne i nowotworowe śródpiersia zmiany zapalne, nowotwory, uchyłki przełyku przepuklina rozworu przełykowego przepony

9 Bóle w klp wywołane zmianami układu mięśniowo - kostnego złamanie żeber zespół Tietza zapalenie stawów mostkowo - żebrowych zespół ramię ręka zapalenie i zwyrodnienie kręgów tbc i neo układu kostnego choroba Scheuermana zapalenie mięśni

10 Bóle pochodzenia nerwowego nerwobóle międzyżebrowe nerwobóle pnia szyjnego i piersiowego zmiany zapalne naczyniowe lub neo rdzenia i opon rdzeniowych

11 Bóle klp wywołane chorobami narządów jamy brzusznej choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby choroby trzustki choroby śledziony choroba wrzodowa ropień podprzeponowy

12 Wywiady u chorych z bólem w klatce piersiowej umiejscowienie bólu promieniowanie charakter bólu dynamika bólu reakcja na ruch i leki czas trwania objawy towarzyszące

13 Ból w chorobach ukł. krążenia Ból o charakterze pieczenia, gniecenia, rozpierania, zlokalizowany zamostkowo, promieniujacy do lewej ręki i dłoni (4 i 5 palecmały i serdeczny), wywołany wysiłkiem zmniejszający się po zaprzestaniu wysiłku lub po przyjęciu ntg. Ból o cechach bólu w chorobie niedokrwiennej serca, intensywniejszy, silniejszy, wyzwalający lęk, nie ustępuje po zaprzestaniu wysiłku czy zażyciu ntg, trwa ponad 30 minut. Nagły silny ból za mostkiem połączony z dusznością i odpluwaniem krwistej wydzieliny

14 Ból w chorobach ukł. krążenia

15 Ból w chorobach ukł. oddechowego Ból jednostronny najczęściej zmuszający chorego do płytkiego oddychania i ułożenia się na chorym boku. Głęboki oddech nasila dolegliwości bólowe. Choroby płuc dają dolegliwości bólowe jeżeli proces chorobowy objął opłucną. Nagły, krótkotrwały, jednostronny ból z towarzyszącą dusznością

16 Ból w chorobach ukł. pokarmowego Ból o charakterze ściskania, gniecenia, palenia zlokalizowany za mostkiem, często związany z przyjmowanymi pokarmami. Może promieniować do pleców, żuchwy, ramion.

17 Ból w chorobach ukł. kostno-mięśniowego Ból w miejscu złamania nasilający się w czasie oddychaniu, kaszlu. Bardzo charakterystyczny Jednostronne, bolesne na ucisk obrzmienie w okolicy mostkowo-żebrowej. Jednostronne, bolesne na ucisk obrzmienie w okolicy mostkowo-żebrowej I i II żebra Ból lewego barku nasilający się przy ruchach, promieniujący do ramienia i dłoni. Bóle mięśni międzyżebrowych, karku i mięśni kończyn z towarzyszącą gorączką, bólami głowy, najczęściej na jesieni.

18 Ból w chorobach ukł. nerwowego Ból rwący, piekący, nadmierna wrażliwość pasa skóry na bodźce dotykowe zaopatrywana przez nerw międzyżebrowy a biegnący między dwoma sąsiednimi żebrami. Ból piekący, zazwyczaj jednostronny z przeczulicą skóry na bodźce obejmujący 2 lub 3 sąsiednie segmenty z towarzyszącymi pęcherzykami wzdłuż przebiegu nerwów.

19 Ból w chorobach narządów jamy brzusznej Ból w dolnej części klatki piersiowej gdy zmiana zlokalizowana jest w okolicy wpustu Ból w napadzie kolki wątrobowej rzadko promieniuje do dolnej części zamostkowej. Ból pojawia się nagle i stopniowo w ciągu od 0.5 do 1godz. narasta. Ból wątroby powstaje w wyniku znacznego powiększenia narządu, czasami imituje choroby opłucnej. Ból w nietypowych przypadkach może naśladować zawał mięśnia sercowego.

20 Badanie przedmiotowe chorego z bólem w klatce piersiowej oglądanie (np. zmiany skórne, sinica, tachypnoe, przepełnione żyły) obmacywanie (np. tkliwość, unoszenie) opukiwanie osłuchiwanie

21 Badania dodatkowe u chorego z bólem w klatce piersiowej Badania biochemiczne morfologia gazometria enzymy Inne badania ekg rtg klp echokardiografia TK scyntygrafia arteriografia

22 Stany zagrożenia życia u chorych z bólem w klp zawał serca tętniak rozwarstwiający aorty zator tętnicy płucnej odma opłucnej pęknięcie przełyku złamanie kręgów zmiany chorobowe rdzenia kręgowego

23 B ó l w k l p Z b i e r z w y w i a d W y w i a d u j e m n y W y w i a d d o d a t n i l u b o b e c n e c z y n n i k i r y z y k a W y k o n a j E K G W y n i k p r a w i d ł o w y Z m i a n y n i e d o k r w i e n n e W y k o n a j p r ó b ę w y s i ł k o w ą o r a z e w e n t u a l n i e m o n i t o r o w a n i e E K G m e t o d ą H o l t e r a W y k o n a j b a d a n i a e n z y m a t y c z n e W y n i k d o d a t n i W y n i k u j e m n y P o d w y ż s z o n a a k t y w n o ś ć e n z y m ó w A k t y w n o ś ć e n z y m ó w p r a w i d ł o w a D ł a w i c a p i e r s i o w a B ó l n i e s e r c o w y Z a w a ł s e r c a D ł a w i c a p i e r s i o w a

24

25

26 B ó l w k l p Z b i e r z w y w i a d W y w i a d u j e m n y W y w i a d d o d a t n i l u b o b e c n e c z y n n i k i r y z y k a W y k o n a j b a d a n i e p r z e m i o t o w e B e z i s t o t n y c h n i e p r a w i d ł o w o ś c i O b e c n e z m i a n y ( d u s z n o ś ć, t a c h y p n o e, o s ł a b i e n i e s z m e r u p c h ę r z y k o w e g o, r z ę ż e n ia t r z e s z c z e n i a, g o r ą c z k a, s i n i c a, k r w i o p l u c i e W y k o n a j R T G k l p W y k o n a j g a z o m e t r i ę W y n i k n i e p r a w i d ł o w y W y n i k p r a w i d ł o w y P r a w i d ł o w a H i p o k s e m i a G u z p ł u c a C h o r o b a ż e b e r l u b k r ę g o s ł u p a Z b a d a j p r z e w ó d p o k a r m o w y P ó ł p a s i e c Z a p a l e n i e c h r z ą s t k i ż e b r o w e j B ó l o p ł u c n o w y

27

28 B ó l w k l p H i p o k s e m i a W y k o n a j s c y n t y g r a f i ę p ł u c l u b s C T D u ż e p r a w d o p o d o i e ń s t w o M a ł e p r a w d o p o d o b i e ń s t w o Z a t o r o w o ś ć p ł u c n a W y k o n a j E C H O s e r c a K a r d i o m i o p a t i a p r z e r o s t o w a Z a p a l e n i e o s i e r d z i a S t e n o z a a o r t a l n a Z a p a l n i e m. s e r c a W y p a d a n i e p ł a t k a z a s t a w k i m i t r a l n e j P r a w i d ł o w e, w i ę c W Y K O N A J R T G k l p T ę t n i a k a o r t y P r a w i d ł o w y Z a p a l e n i e p ł u c P ł y n w j a m i e o p ł u c n e j O d m a o p ł u c n o w a W e w n ą t r z p o c h o d n a c h o r o b a p ł u c

29

30

31

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy )

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr n. med. Anna Ewa Krysicka BADANIE PODMIOTOWE = WYWIAD CHOROBOWY Składa się z: głównych

Bardziej szczegółowo

Dolegliwości z przewodu IIIR

Dolegliwości z przewodu IIIR Dolegliwości z przewodu pokarmowego IIIR Zaburzenia Łaknienia- brak łaknienia Anorexia brak łaknienia-małe znaczenie diagnostyczne Choroby nowotworowe, zapalne przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa, Choroby

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Wywiad i badanie lekarskie

Wywiad i badanie lekarskie Wywiad i badanie lekarskie I. Wywiad powinien być zebrany bardzo wnikliwie. II. III. IV. Nawiązanie kontaktu z dzieckiem podczas badania lekarskiego. Stosunek lekarza do dziecka i rodziców powinien cechować

Bardziej szczegółowo

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych zał. nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych 1 Spis treści: Świadczenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy TABELA 14-2 Prawy górny kwadrant Zapalenie pęcherzyka żółciowego Zapalenie dróg żółciowych Zapalenie płuc/ ropniak Zapalenie opłucnej/ pleurodynia Ropień podprzeponowy Zapalenie wątroby Zespół Budda-Chiariego

Bardziej szczegółowo

Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE

Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE 1. Oglądanie Stan ogólny (dobry, średni, ciężki, bardzo ciężki) Stan przytomności świadomości Zaburzenia jakościowe świadomości - ocena

Bardziej szczegółowo

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 3 A l+ Angina paciorkowcowa Choroba powszechna, szczególnie wśród dzieci, z bólem gardła i gorączką.

Bardziej szczegółowo

prawa 50-60 lewa 40-50 h) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2 o -2/3 o wg skali Lovette a prawa 30-50 lewa 20-40

prawa 50-60 lewa 40-50 h) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2 o -2/3 o wg skali Lovette a prawa 30-50 lewa 20-40 TABELA PROCENTOWEGO TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): Wskaźnik % a) uszkodzenia tkanek miękkich (rany, blizny w obrębie owłosionej

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.

Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Płyn w jamach ciała Jamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu Tabela norm oceny procentowej trwałego A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.

Bardziej szczegółowo

1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b) u kobiet

1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b) u kobiet TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU STOSOWANA W GENERALI TU S.A. A. Uszkodzenia głowy 1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b)

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r.

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

Bardziej szczegółowo

INTERNA. (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia)

INTERNA. (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia) INTERNA (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia) SPIS TREŚCI Kardiologia fizjologia CVS, oo. podmiotowe, oo. przedmiotowe, badania lab., angiografia wieńcowa koronarografia, EKG,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

Układ sercowo-naczyniowy

Układ sercowo-naczyniowy 17 Układ sercowo-naczyniowy 17.1. Diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego 17.1.1. Zasady badania fizykalnego układu krążenia Zasady badania fizykalnego układu krążenia są przykładem budowanego

Bardziej szczegółowo

Badanie i leczenie dysfunkcji piersiowego odcinka kręgosłupa

Badanie i leczenie dysfunkcji piersiowego odcinka kręgosłupa Badanie i leczenie dysfunkcji piersiowego odcinka kręgosłupa 205 Badanie i leczenie dysfunkcji piersiowego odcinka kręgosłupa ZARYS ROZDZIAŁU W rozdziale tym przedstawiono kinematykę piersiowego odcinka

Bardziej szczegółowo

Tabele uszczerbku na zdrowiu

Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu TABELE USZCZERBKU NA ZDROWIU Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu I. Postanowienia ogólne 1 2 3 4 Tabele norm procentowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM KARKONOSKIE

KOLEGIUM KARKONOSKIE KOLEGIUM KARKONOSKIE w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Chirurgia Repetytorium dla studentów Kolegium Karkonoskiego Oskar Pelzer Jelenia Góra 2008 RADA WYDAWNICZA KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

Badanie fizykalne ocena pielęgniarska. mgr Dariusz Klonowski

Badanie fizykalne ocena pielęgniarska. mgr Dariusz Klonowski Badanie fizykalne ocena pielęgniarska mgr Dariusz Klonowski Ocena podstawowych czynności Ŝyciowych Zakres oceny, stosowane metody i techniki Oddychanie KrąŜenie Termoregulacja Stan świadomości Procedury

Bardziej szczegółowo

UKŁAD KOSTNO MIĘŚNIOWY BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE. Dr n. med. Bartosz Symonides

UKŁAD KOSTNO MIĘŚNIOWY BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE. Dr n. med. Bartosz Symonides UKŁAD KOSTNO MIĘŚNIOWY BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE Dr n. med. Bartosz Symonides Dolegliwości ze strony układu kostno-mięśniowego Dlaczego ważne? Jedne z najczęściej zgłaszanych dolegliwości Wywiad

Bardziej szczegółowo