Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: Fax: /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ..."

Transkrypt

1 ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 / pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. nr GP-Z/ 163 /2014 do złożenia oferty na dostawę i montaż hybrydowego systemu przetwarzania i przechowywania danych o dużej pojemności wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą dla Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku zlokalizowanego na III piętrze budynku biurowo laboratoryjnego A Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, w ramach projektu pn. Gdański Park Naukowo-Technologiczny Etap III składamy niniejszą ofertę. I. Oświadczamy, że: a) oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia za łączną ryczałtową cenę netto zł (słownie:... zł) do której będzie doliczony na fakturze należny podatek VAT % w wysokości.. zł (słownie:.. zł), zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty; c) wykonamy przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy; Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 1 z 10

2 d) postanowienia przyszłej umowy zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/ 163 /2014) są nam znane i zostały przez nas zaakceptowane; e) nasza oferta obejmuje urządzenia wymienione poniżej oraz potwierdzamy*, że ich parametry techniczne są zgodne z wymaganiami określonymi (załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/ 163 /2014): * UWAGA: Wykonawca wypełnia pola wykropkowane, pola w kolumnach B oraz pola w kolumnach D, jeśli jest wskazany wymagany parametr graniczny dla urządzenia 1. SERWERY 5 sztuk SERWER Producent/ kraj: (podać)..... Model, typ: (podać).. Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe): TAK, (podać)... Graniczne parametry techniczne urządzenia Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez typu Rack do montażu 1. Obudowa w szafie teleinformatycznej o szerokości 19 cali, wysokość 2U; 2. Płyta Główna Min. 7 złączy PCI Express, w tym min, 6 złączy min. PCI Express x8 generacji 3. Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) wymagane jest wyposażenie serwera w taką pamięć 4. Procesory 5. Pamięć RAM 6. Kontroler 2 procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 o wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt. 96 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz o pojemności 16 GB., Memory Scrubbing, SDDC. 12 gniazd pamięci RAM, obsługa minimum 192GB pamięci RAM obsługa min. 6 dysków o pojemności do 4TB Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 2 z 10

3 Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez 7. Dyski twarde 6 dysków pojemności 2 TB każdy, dyski Hotplug; Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 9. LAN 10. Karta graficzna (zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA i na przednim panelu) 11. USB 4 x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi boot i teamingu, złącze RJ-45; złącze 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim 12. Złącze 1x RS-232; 13. Redundantne zasilacze hotplug o sprawności minimum 94% 14. Redundantne wentylatory hotplug Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania. Karta musi umożliwiać monitorowanie dysków twardych w serwerze bez konieczności instalacji dedykowanego oprogramowania na serwerze Obsługa środowisk wirtualizacji min. Windows 2008 R2 Hyper-V, Windows 2012, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 3 z 10

4 2. FIREWALL O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI 3 SZT, 2. FIREWALL O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Producent/ kraj: (podać)..... Model, typ: (podać).. Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe): TAK, (podać)... Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez Firewall musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie sieciowe o wysokości 1 U Pamięć RAM, Flash, port konsoli i USB (2 GB pamięci RAM, pamięć Flash 2 GB oraz port konsoli, slot USB) 3. System operacyjny o budowie modularnej 4. Interfejsy Sloty (4 sloty na dodatkowe karty z modułami interfejsów. Obsługa kart z modułami interfejsów: ADSL 2/2+, Serial, E1, Gigabit Ethernet (SFP)) Firewall musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 32 strefami bezpieczeństwa z wydajnością nie mniejszą niż 500 Mb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyć nie mniej niż pakietów/sekundę (dla pakietów 64-bajtowych). Firewall musi obsłużyć nie mniej niż równoległych sesji oraz zestawić nie mniej niż nowych połączeń/sekundę. nie mniej niż 16 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000 Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 4 z 10

5 Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN. Obsługa nie mniej niż Zabezpieczenie równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej niż 250 Mb/s. Wbudowany klient IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW. 8. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń Firewall musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o funkcję wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, intrusion prevention) realizowaną sprzętowo. System zabezpieczeń musi identyfikować próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach polityki bezpieczeństwa. System firewall musi realizować zadania IPS z wydajnością nie mniejszą niż 200 Mb/s. Baza sygnatur IPS musi być utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana przez producenta codziennie. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł kontroli antywirusowej kontrolujący pocztę elektroniczną (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli antywirusowej nie może wymagać dodatkowego serwera Kontrola antywirusowa musi być realizowana sprzętowo z wydajnością nie mniejszą niż 80 Mb/s dla ruchu HTTP. Musi istnieć możliwość wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 5 z 10

6 Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł kontroli antyspamowej działający w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagać dodatkowego serwera. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o funkcję filtrowania zawartości ruchu HTTP, FTP i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych obiektów. Urządzenie musi filtrować ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java i cookies. Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi umożliwiać skonfigurowanie nie mniej niż 20 wirtualnych ruterów. Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji MPLS z sygnalizacją LDP i RSVP w zakresie VPLS i L3 VPN. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 512 sieci VLAN z tagowaniem 802.1Q. W celu zapobiegania zapętlania się ruchu w warstwie 2 firewall musi obsługiwać protokoły Spanning Tree (802.1D), Rapid STP (802.1W) oraz Multiple STP (802.1S). Urządzenie musi obsługiwać protokół LACP w celu agregowania fizycznych połączeń Ethernet. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Urządzenie musi posiadać tworzenia osobnych kolejek dla różnych klas ruchu. Urządzenie musi posiadać zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu przeciążeń w kolejkach. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 6 z 10

7 Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez Firewall musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjonować w trybie Active- Passive z synchronizacją konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywać przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadać możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący od tego samego producenta. Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 5 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 3. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY (SWITCH) 1 SZT. 3. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY (SWITCH) 1. Producent/ kraj: (podać)..... Model, typ: (podać).. Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe): TAK, (podać)... Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack Porty Ethernet Min. 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto- MDI/MDIX Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 7 z 10

8 Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez Min. 8 portów dostępowych Power over 3. Porty Power over Ethernet Ethernet zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4W na każdym porcie 4. Porty 2 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ - co najmniej SL, LR, ER, ZR 5. Stos non-blocking 6. Zasilacz AC Moduł wentylacji (urządzenie musi posiadać wymienny moduł wen-tylacji. Urządzenie musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie pod-stawowych czynności związanych z zarządzaniem (status urządzenia, reset, ustawienia fabryczne) Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci DRAM Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW Przełącznik musi posiadać architekturę nonblocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 136 Gb/s i 101 Mpps. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów) Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MACbased). W celu automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać protokół GVRP. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 64 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D oraz IEEE 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s (nie mniej niż 64 instancje MSTP). nie mniej niż 16 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000 Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 8 z 10

9 Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry Oferowane przez Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP- MED Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN routing statyczny, oraz protokoły routingu dynamicznego: RIP, OSPF, oraz musi posiadać możliwość obsługi protokołów IS-IS i BGP (po dokupieniu licencji). Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na stworzenie klastra HA z protokołem VRRP Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 7000 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP s nooping. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 9 z 10

10 Oferowane przez Potwierdzenie Wykonawcy Wymagane parametry (podać parametr) Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 2 Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 1) ).. 3).... 4).... 5).. 6).... 7). 8) czytelny podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 10 z 10

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1 Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1347/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SERWEROWNI KOD CPV: 30200000-1 1. System zabezpieczeń sieciowych (Firewall) UTM - 1 szt. 1 Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified

Bardziej szczegółowo

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura Część 1 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANYCH SERWERÓW. 1.1.Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU CZĘŚĆ I Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Ilość Wartość

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię obejmująca instalacje: -

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy 1. Router brzegowy 1 Rodzaj i wielkość obudowy 2 Architektura 3 Możliwość rozbudowy 4 Wyposażenie 5 Odporność na awarię 6 Wydajność 7 Obsługiwane interfejsy Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PN-03-011 Zakres 1 Firewall Lp. Nazwa Parametry minimalne 1 Typ urządzenia Interfejsy 3 Pamięć 4 Wydajność 5 6 Funkcjonalności urządzeń w zakresie konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo