Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML"

Transkrypt

1 Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML (wersja ) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

2 Spis treści 1. Ogólny format pliku importu/eksportu dokumentów, towarów i kontrahentów Struktura pliku Kodowanie polskich znaków Alternatywne formaty wymiany Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu sprzedaży Dane nagłówkowe dla dokumentu sprzedaży Dane pozycji dla dokumentu sprzedaży Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu zakupu Dane nagłówkowe dla dokumentu zakupu Dane pozycji dla dokumentu zakupu Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu magazynowego Dane nagłówkowe dla dokumentu magazynowego Dane pozycji dla dokumentu magazynowego Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu PK (moduł FK) Dane nagłówkowe dla dokumentu PK Dane pozycji dla dokumentu PK Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu KBN (Kasa/Bank/Nota) Dane dla dokumentu KBN Struktura opisu kontrahenta Struktura opisu towaru Parametry importu Atrybuty znaczników Uwagi końcowe Wykaz zmian w module importu/eksportu Przykład pliku importu...16 Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 2 / 22

3 1. Ogólny format pliku importu/eksportu dokumentów, towarów i kontrahentów 1.1 Struktura pliku Plik, z którego można importować (lub do którego można eksportować) dane ma strukturę pliku XML. Plik może mieć dowolne rozszerzenie i nazwę wyłączając z tego nazwy wydruk.txt oraz wydruk.xml. Struktura pliku musi być zgodna ze standardem XML. Główny znacznikiem, tzw. Elementem root jest znacznik dokumenty, bez tego znacznika import danych nie powiedzie się. Należy pamiętać, że zgodnie ze standardem języka XML może wystąpić tylko jeden element root. Kolejny poziom znacznika rozgranicza kolejne dokumenty. W trakcie importu/eksportu można korzystać jednocześnie ze wszystkich typów dokumentów, tzn. nic nie stoi na przeszkodzie aby w jednym pliku były zawarte zarówno informacje o fakturach sprzedaży i zakupu a także o dokumentach kasowych. W poszczególnych rozdziałach opisano zasady tworzenia dokumentów w formacie XML odpowiednich typów. Wyróżniamy dwa rodzaje informacji przekazywanych na temat dokumentów informacje o nagłówku dokumentu, np. dane kontrahenta oraz dane o pozycjach, każdorazowo zapisywane w elemencie pozycje. Schematyczna budowa pliku XML wygląda następująco: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dokumenty> <faktura> <!--Dane nagłówkowe dokumentu --> <pozycje> <pozycja> <!-- Dane pierwszej pozycji --> </pozycja> <pozycja> <!-- Dane drugiej pozycji --> </pozycja> </pozycje> </faktura> <faktura_zak> <!--Dane nagłówkowe dokumentu --> <pozycje> <pozycja> <!-- Dane pierwszej pozycji --> </pozycja> </pozycje> </faktura_zak> <dokument_kbn> <!-- Dane dokumentu rozrachunkowego --> </dokument_kbn> <towar> <!-- Dane o towarze --> </towar>... </dokumenty> W ostatnim rozdziale niniejszej instrukcji został przedstawiony przykładowy plik. 1.2 Kodowanie polskich znaków Standardem kodowania polskich znaków jest format UTF-8. Nie jest planowane dodanie innych formatów kodowania znaków. 1.3 Alternatywne formaty wymiany Program Fakt do wymiany danych używa dwóch formatów niniejszego formatu XML oraz formatu plików IMP (również import/eksport) który bazuje na standardzie plików INI. Istnieje również możliwość dostosowania w programie Fakt własnego formatu wymiany danych w tym celu należy kontaktować się z działem serwisu technicznego. Aktualne godziny pracy biura znajdują się na stronie Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 3 / 22

4 2. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu sprzedaży 2.1 Dane nagłówkowe dla dokumentu sprzedaży Dokument sprzedaży zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <faktura> i </faktura>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kontrahent1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) kontrahent2 TEXT(50) - Druga linia nazwy kontrahenta kontrahentnip TEXT(30) - NIP kontrahenta kontrahentnipeuro TEXT(30) - NIP EUERO kontrahenta kontrahentadres1 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 1 kontrahentadres2 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 2 kontrahentkontofk TEXT(20) - Numer konta rozrachunkowego kontrahenta kontrahentrachbank TEXT(40) - Numer rachunku bankowego kontrahenta kontrahentgrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent numer TEXT(30) - Numer faktury (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie należy tu podawać tylko czysty numer) typ INTEGER - Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0-paragon 1-rachunek 2-faktura VAT 3-rachunek do parag. 4-faktura do paragonu 5-faktura PRO FORMA 6-nabycie wewnątrzwsp. 7-Import usług 8-Nabywca towarów 9-Faktura VAT Marża 10-Faktura zaliczkowa 11-Faktura wewnętrzna 12-Import usług UE data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. data_sprzed DATA - Data sprzedaży w formacie DD.MM.RRRR, jeśli nie zostanie podana, program data_vat DATA - przyjmie, że jest taka sama jak data wystawienia dokumentu Data VAT w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10 znaków). W przypadku braku daty, jako datę VAT system potraktuję datę wystawienia dokumentu. termin INTEGER - Termin zapłaty podany w dniach zaplata DOUBLE - Kwota, która pojawi się w polu Zapłacono netto DOUBLE - Kwota netto całości faktury (patrz sumydok) vat DOUBLE - Kwota vat całości faktury (patrz sumydok) sumydok INTEGER - uwagi TEXT(50) - Uwagi do faktury rejestr INTEGER - Numer (id) magazynu/rejestru typ_platn INTEGER - Czy brać kwoty netto, vat i zapłacono bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji? 0 suma pozycji 1 bezpośrednio z dokumentu Typ płatności według następujących oznaczeń: 1 gotówka 2 przelew 3 pobranie 4 definiowany przez użytkownika 5 karta +10H dokument rozliczany na podstawie KBN +20H dokument rozliczany bezpośrednio wg. kwoty w polu zapłacono jeśli nie określono typu +10H lub +20H program zidentyfikuje automatycznie numer_konta INTEGER - Numer konta bankowego, jeśli płatność przelewem, jeśli numer zostanie podany typ_platn zostanie ustawiony na przelew w odpowiednim rachunku bankowym kurs_waluty DOUBLE - Kurs waluty dla faktur walutowych (do 4 miejsc po przecinku) nazwa_waluty TEXT(4) - Nazwa waluty dla faktur walutowych tabela_walut TEXT(21) - Numer tabeli walut dla faktur walutowych data_tabeli TEXT(15) - Data tabeli walut dla faktur walutowych podpis TEXT(50) - Podpis odbiorcy faktury Identyfikacja kontrahenta domyślnie program podczas importu sprawdza, czy w tabeli kontrahentów jest już kontrahent o podanym numerze NIP. Jeśli w bazie jest już kontrahent o podanym numerze NIP kontrahent ten zostaje przypisany do faktury. Przy porównywaniu numeru uwzględniane są tylko cyfry (kreski rozdzielające nie mają znaczenia). Jeśli nie podano numeru NIP program sprawdza tylko obie linie nazwy. Jeśli kontrahenta o takiej nazwie nie ma jeszcze wpisanego w tej tabeli zostaje on automatycznie dopisany. Istnieje możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania kontrahentów. Mechanizm importu udostępnia nam wyszukiwanie za pomocą pola Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 4 / 22

5 NIPEURO działającego analogicznie jak w przypadku pola NIP lub wykorzystując tylko dwie linie nazwy pomijając pola NIP i/lub NIPEURO. Aktualizacja kontrahenta użytkownik ma możliwość zdefiniowania, jak program ma reagować w momencie znalezienia pasującego kontrahenta. Domyślnie jako dane wzorcowe przyjmowane są informacje zapisane w bazie. Jednak mamy sposobność ich aktualizacji czyli nadpisania informacjami znajdującymi się w importowanym pliku. Mechanizm importu pozwala również na aktualizację warunkową. W momencie gdy informacje opisujące kontrahenta w bazie i w pliku są zgodne program powiąże ich ze sobą. Jeżeli dane te są różne program dopisze nowego kontrahenta. W rozdziale 9 zostały zawarte informacje jak dodać sekcje [parametry], która umożliwia sparametryzowanie importu. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 5 / 22

6 2.2 Dane pozycji dla dokumentu sprzedaży Dane pozycji dokumentu sprzedaży zawsze zawarte są w znaczniku <pozycje> i dokładnie jedna pozycja zawsze zawarta jest w znaczniku <pozycja>. Schemat zależności elementów pozycji znajduje się w rozdziale 1.1. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. towar1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) towar2 TEXT(50) - Druga linia nazwy towaru towar3 TEXT(50) - Trzecia linia nazwy towaru towarplu INTEGER - Kod PLU towaru towarkod TEXT(20) - Kod towaru towarkodpaskowy TEXT(15) - Kod paskowy towaru towarbezewid INTEGER - 1 zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych) towarjm TEXT(10) - Jednostka miary towaru towargrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar ilosc DOUBLE - Ilość na dokumencie sprzedaży (do 4 miejsc po przecinku) cena DOUBLE - Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki) (do 4 miejsc po przecinku) cenawaluta DOUBLE - Cena w walucie (dla dokumentów walutowych) (do 4 miejsc po przecinku) vat DOUBLE - Kwota podatku vat stawkavat INTEGER - staryvat INTEGER - datavat INTEGER - Stawka podatku Vat według poniższych oznaczeń 0-zwolniona 1-0% eksport 2-0% kraj 3 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną brutto 4 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną netto 5 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną brutto 6 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną netto 7 - stawka nieznana 8 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 9 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 10 - nieopodatkowana 11 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 12 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 13-0% wewnątrzwspólnotowe 14 - n.podl-exp u 15 n.podl-exp t 16 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 17 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną brutto 18 złom (vat odb.) 1 - pozycja wystawiona w starej stawce (22%) w nowym roku (w którym obowiązuje już 23%) 0 lub brak pozycja wystawiona w standardowej stawce obowiązującej w okresie wystawiania dokumentu Data odprowadzenia VAT 0 w bieżącym miesiącu / kwartale 1 w kolejnym miesiącu / kwartale 2 bez odprowadzenia uwagi TEXT(50) - Linia uwag do pozycji upust DOUBLE - Procent upustu koszt DOUBLE - Całkowity koszt zakupu towaru powiaz_fk TEXT(50) - konto_fk TEXT(25) - kolkpir INTEGER - Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwzględniane tylko w wersji FK) Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk) Przydział do kolumny KPiR, według poniższych oznaczeń: (domyślnie 0-kolumna 7) 0 kolumna 7 1 kolumna 8 2 nie wysyłaj Identyfikacja towaru domyślnie program podczas importu sprawdza, czy w tabeli towarów jest już towar o podanej nazwie (2 linie). Jeśli towaru o takiej nazwie nie ma jeszcze w tej tabeli zostaje on automatycznie dopisany. Istnieje możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania towarów. Mechanizm importu udostępnia nam wyszukiwanie za pomocą pól kod, kodplu lub kodpaskowy. Działa on analogicznie jak w przypadku porównywania za pomocą nazw. Aktualizacja towaru użytkownik ma możliwość zdefiniowania, jak program ma reagować w momencie znalezienia pasującego towaru. Domyślnie jako dane wzorcowe przyjmowane są informacje zapisane w bazie. Jednak mamy sposobność ich aktualizacji czyli nadpisania informacjami znajdującymi się w importowanym pliku. Mechanizm importu pozwala również na aktualizację warunkową. W momencie gdy informacje opisujące towar w bazie i w pliku Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 6 / 22

7 są zgodne program powiąże ich ze sobą. Jeżeli dane te są różne program dopisze nowy towar. W rozdziale 9 zostały zawarte informacje jak dodać sekcje [parametry], która umożliwia sparametryzowanie importu. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 7 / 22

8 3. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu zakupu 3.1 Dane nagłówkowe dla dokumentu zakupu Dokument zakupu zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <faktura_zak> i </faktura_zak>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kontrahent1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) kontrahent2 TEXT(50) - Druga linia nazwy kontrahenta kontrahentnip TEXT(30) - NIP kontrahenta kontrahentnipeuro TEXT(30) - NIP EUERO kontrahenta kontrahentadres1 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 1 kontrahentadres2 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 2 kontrahentkontofk TEXT(20) - Numer konta rozrachunkowego kontrahenta kontrahentrachbank TEXT(40) - Numer rachunku bankowego kontrahenta kontrahentgrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent numer TEXT(30) - Numer faktury (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie należy tu podawać tylko czysty numer) typ INTEGER - Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0 - rachunek 1 - faktura 2 faktura z odliczeniem w terminie płatności 3 - faktura VAT - MP 4 faktura VAT - zaliczka 5 nabycie wewnątrzwspólnotowe 6 import usług spoza UE 7 import spoza UE 8 Faktura RR (rolnik) 9 Import usług UE data_otrz DATA - Data otrzymania dokument, jeśli występuje jako data otrzymania jest brana pod uwagę data wystawienia. data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. data_vat DATA - Data odliczenia VAT w formacie DD.MM.RRRR, jeśli nie zostanie podana, program przyjmie, że jest taka sama jak data wystawienia dokumentu data_kor_vat DATA - Data korekty VAT. Gdy nie zostanie podana, program ustali ją automatycznie data_kor_koszt DATA - Data korekty kosztów. Gdy nie zostanie podana, program ustali ją automatycznie. termin INTEGER - Termin zapłaty podany w dniach zaplata DOUBLE - Kwota, która pojawi się w polu zapłacono netto DOUBLE - Kwota netto całości faktury (patrz sumydok) vat DOUBLE - Kwota vat całości faktury (patrz sumydok) sumydok INTEGER - uwagi TEXT(50) - Uwagi do faktury rejestr INTEGER - numer (id) magazynu/rejestru typ_platn INTEGER - numer_konta INTEGER - Czy brać kwoty netto, vat i zapłacono bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji? 0 suma pozycji 1 bezpośrednio z dokumentu Typ płatności według następujących oznaczeń: 1 gotówka 2 przelew 3 pobranie 4 definiowany przez użytkownika 5 karta +10H (16) dokument rozliczany na podstawie KBN +20H (32) dokument rozliczany bezpośrednio wg. kwoty w polu zapłacono jeśli nie określono typu +10H lub +20H program zidentyfikuje automatycznie kurs_waluty DOUBLE - Kurs waluty dla faktur walutowych nazwa_waluty TEXT(4) - Nazwa waluty dla faktur walutowych tabela_walut TEXT(21) - Numer tabeli walut dla faktur walutowych data_tabeli TEXT(15) - Data tabeli walut dla faktur walutowych Identyfikacja i aktualizacja kontrahenta patrz rozdział 2.1 Numer konta bankowego, jeśli płatność przelewem, jeśli numer zostanie podany typ_platn zostanie ustawiony na przelew w odpowiednim rachunku bankowym Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 8 / 22

9 3.2 Dane pozycji dla dokumentu zakupu Dane pozycji dokumentu zakupu zawsze zawarte są w znaczniku <pozycje> i dokładnie jedna pozycja zawsze zawarta jest w znaczniku <pozycja>. Schemat zależności elementów pozycji znajduje się w rozdziale 1.1. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. towar1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) towar2 TEXT(50) - Druga linia nazwy towaru towar3 TEXT(50) - Trzecia linia nazwy towaru towarplu INTEGER - Kod PLU towaru towarkod TEXT(20) - Kod towaru towarkodpaskowy TEXT(15) - Kod paskowy towaru towarbezewid INTEGER - 1 zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych) towarjm TEXT(10) - Jednostka miary towaru towargrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar ilosc DOUBLE - Ilość na dokumencie sprzedaży (do 4 miejsc po przecinku) cena DOUBLE - Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki) (do 4 miejsc po przecinku) cenawaluta DOUBLE - Cena w walucie (dla dokumentów walutowych) (do 4 miejsc po przecinku) vat DOUBLE - Kwota podatku vat stawkavat INTEGER - staryvat INTEGER - uwagi TEXT(50) - Linia uwag do pozycji upust DOUBLE - Procent upustu vatodlicz DOUBLE - Kwota vat do odliczenia powiaz_fk TEXT(50) - konto_fk TEXT(25) - typodlvat INTEGER - kolkpir INTEGER - Stawka podatku Vat według poniższych oznaczeń 0 stawka nieznana 1 zwolniona 2-0% 3 obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną brutto 4 obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną netto 5 podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną brutto 6 podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną netto 7 stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 8 stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 9 nieopodatkowana 10 stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 11 stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 12 stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 1 - pozycja wystawiona w starej stawce (22%) w nowym roku (w którym obowiązuje już 23%) 0 lub brak pozycja wystawiona w standardowej stawce obowiązującej w okresie wystawiania dokumentu Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwzględniane tylko w wersji FK) Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk) Typ odliczenia vat według poniższych oznaczeń: 0 bez odliczenia lub 0% 1 całkowite odliczenie (zakup na sprzedaż opodatkowaną) 2 częściowe odliczenie wg. współczynnika podanego w opcjach programu (stawki podatków) 3 paliwo od samochodów osobowych 4 zakup/leasing samochodów osobowych 5 Vat bez odliczenia i kosztu Przydział do kolumny KPiR, według poniższych oznaczeń: (domyślnie (10) Towar handlowy) 0 - nie wysyłaj do księgi 1 Środek Trwały 2 (10) Towar handlowy 3 (10) Materiały 4 (10) Inne zakupy 5 (11) Koszty uboczne zakupu 8 (12) Wynagrodzenia 9 - (13) Pozostałe zakupy 10 (13) Środek Trwały jednorazowy 11 - (15) Identyfikacja i aktualizacja towaru patrz rozdział 2.2. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 9 / 22

10 4. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu magazynowego 4.1 Dane nagłówkowe dla dokumentu magazynowego Dokument magazynowy zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <dokument_mag> i </dokument_mag>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kontrahent1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) kontrahent2 TEXT(50) - Druga linia nazwy kontrahenta kontrahentnip TEXT(30) - NIP kontrahenta kontrahentnipeuro TEXT(30) - NIP EUERO kontrahenta kontrahentadres1 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 1 kontrahentadres2 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 2 kontrahentkontofk TEXT(20) - Numer konta rozrachunkowego kontrahenta kontrahentrachbank TEXT(40) - Numer rachunku bankowego kontrahenta kontrahentgrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent numer TEXT(30) - Numer dokumentu (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie należy tu podawać tylko czysty numer) typ INTEGER - Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0 PZ (Przyjęcie z zewnątrz) 1 WZ (Wydanie zewnętrzne) 2 PW (Przyjęcie wyrobu) 3 RW (Rozchód wewnętrzny) 4 IN (Inwentaryzacja) 5 MM (Przesunięcie międzymagazynowe) 6 ZO (Zwrot od odbiorcy) 7 ZM (Zamówienie od odbiorcy) 8 ZD (Zwrot do dostawcy) 9 KT (Kompletacja) data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. magazyn1 INTEGER - numer (id) magazynu/rejestru (dla mm magazyn źródłowy) netto DOUBLE - Kwota netto całości faktury (patrz sumydok) vat DOUBLE - Kwota vat całości faktury (patrz sumydok) sumydok INTEGER - Czy brać kwoty netto, vat bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji? 0 suma pozycji 1 bezpośrednio z dokumentu magazyn2 INTEGER - numer (id) magazynu/rejestru (dla mm/kt magazyn docelowy) uwagi TEXT(50) - Uwagi do dokumentu kurs_waluty DOUBLE - Kurs waluty dla dokumentów walutowych nazwa_waluty TEXT(4) - Nazwa waluty dla dokumentów walutowych tabela_walut TEXT(21) - Numer tabeli walut dla dokumentów walutowych data_tabeli TEXT(15) - Data tabeli walut dla dokumentów walutowych Identyfikacja i aktualizacja kontrahenta patrz rozdział 2.1. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 10 / 22

11 4.2 Dane pozycji dla dokumentu magazynowego Dane pozycji dokumentu magazynowego zawsze zawarte są w znaczniku <pozycje> i dokładnie jedna pozycja zawsze zawarta jest w znaczniku <pozycja>. Schemat zależności elementów pozycji znajduje się w rozdziale 1.1. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. towar1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) towar2 TEXT(50) - Druga linia nazwy towaru towar3 TEXT(50) - Trzecia linia nazwy towaru towarplu INTEGER - Kod PLU towaru towarkod TEXT(20) - Kod towaru towarkodpaskowy TEXT(15) - Kod paskowy towaru towarbezewid INTEGER - 1 zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych) towarjm TEXT(10) - Jednostka miary towaru towargrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar ilosc DOUBLE - Ilość towaru (do 4 miejsc po przecinku) ile_rozl DOUBLE - Ilość rozliczona (w magazynie uproszonym na stan magazynowy wpływa różnica ilość ile_rozl) (do 4 miejsc po przecinku) cena DOUBLE - Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki) (do 4 miejsc po przecinku) cenawaluta DOUBLE - Cena w walucie (dla dokumentów walutowych) (do 4 miejsc po przecinku) vat DOUBLE - Kwota podatku vat stawkavat INTEGER - Stawka podatku Vat według poniższych oznaczeń 0-zwolniona 1-0% eksport 2-0% kraj 3 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną brutto 4 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną netto 5 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną brutto 6 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną netto 7 - stawka nieznana 8 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 9 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 10 nieopodatkowana 11 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 12 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 13-0% wewnątrzwspólnotowe 14 - n.podl-exp u 15 - n.podl-exp t 16 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 17 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną brutto 18 złom (vat odb.) uwagi TEXT(50) - Linia uwag do pozycji upust DOUBLE - Procent upustu koszt DOUBLE - Całkowity koszt zakupu towaru (wartość zakupu) status INTEGER - Status pozycji (typ) 1 zamówienie blokujące towar 2 zamówienie nie blokujące towaru 3 zamówienie zrealizowane 4 zamówienie anulowane 5 kompletacja składnik (towar składowy) 6 kompletacja komplet (towar wynikowy) powiaz_fk TEXT(50) - Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwgzlędniane tylko w wersji FK) konto_fk TEXT(25) - Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk) Identyfikacja i aktualizacja towaru patrz rozdział 2.2. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 11 / 22

12 5. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu PK (moduł FK) 5.1 Dane nagłówkowe dla dokumentu PK Dokument PK zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <dokument_pk> i </dokument_pk>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. numer TEXT(30) + Numer dokumentu, podawany w czystej postaci (bez suffixu /PK/08-06) okres_spr DATA - Początek okresu sprawozdawczego w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10 znaków). W przypadku braku tej daty zostanie przyjęty początek bieżącego miesiąca. data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. data_ksieg DATA - Data księgowania w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, system przepisze datę wystawienia. data_zdarz DATA - Data zdarzenia gospodarczego w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku tej daty, system przepisze datę wystawienia. uwagi TEXT(50) - Opis dokumentu. 5.2 Dane pozycji dla dokumentu PK Dane pozycji dokumentu PK zawsze zawarte są w znaczniku <pozycje> i dokładnie jedna pozycja zawsze zawarta jest w znaczniku <pozycja>. Schemat zależności elementów pozycji znajduje się w rozdziale 1.1. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kwota DOUBLE + Kwota pozycji dekretu konto_wn TEXT(25) +/- Konto Wn, należy koniecznie podać, jeśli nie podano konta Ma konto_ma TEXT(25) +/- Konto Ma, należy koniecznie podać jeśli nie podano konta Wn uwagi TEXT(50) - Linia uwag do pozycji Po wczytaniu dokumentu PK następuje weryfikacja pozycji i jeśli został utworzony z błędami (nie istniejące konta, niezgodność stron Wn i Ma dla kont bilansowych) zostanie automatycznie oznaczony jako błędny. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 12 / 22

13 6. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu KBN (Kasa/Bank/Nota) 6.1 Dane dla dokumentu KBN Dokument PK zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <dokument_kbn> i </dokument_kbn>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kontrahent1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) kontrahent2 TEXT(50) - Druga linia nazwy kontrahenta kontrahentnip TEXT(30) - NIP kontrahenta kontrahentnipeuro TEXT(30) - NIP EUERO kontrahenta kontrahentadres1 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 1 kontrahentadres2 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 2 kontrahentkontofk TEXT(20) - Numer konta rozrachunkowego kontrahenta kontrahentrachbank TEXT(40) - Numer rachunku bankowego kontrahenta kontrahentgrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent typ INTEGER + Typ dokumentu, według następujących oznaczeń: 1 dokument kasy gotówkowej K 2 - przelew bankowy B 4 nota rozrachunkowa N rodzaj_dok INTEGER - Rodzaj dokumentu 1 KP / P+ 2 KW / P- rodzaj_przelewu INTEGER - Rodzaj przelewu 1 odsetki bankowe (przychód) 2 prowizje bankowe (koszty) 3 przelew składek do ZUS 4 przelew do US numer TEXT(20) - Numer dokumentu / wyciągu data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. id_rach INTEGER - Id rachunku / kasy / noty gdy wiele rachunków bankowych kwota DOUBLE - Kwota na dokumencie uwagi TEXT(30) - Uwagi do dokumentu Kasa / Nota opis nie jest widoczny dla przelewu bankowego tytulem1 TEXT(50) - Opis przelewu pierwsza linia tytulem2 TEXT(50) - Opis przelewu druga linia Identyfikacja i aktualizacja kontrahenta patrz rozdział 2.1. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 13 / 22

14 7. Struktura opisu kontrahenta Opis kontrahenta znajduje się pomiędzy znacznikami <kontrahent> i </kontrahent>. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane. nazwa1 TEXT(50) + Nazwa linia 1 nazwa2 TEXT(50) - Nazwa linia 2 adres1 TEXT(50) - Adres linia 1 adres2 TEXT(50) - Adres linia 2 adres3 TEXT(50) - Adres linia 3 (kod i miejscowość) nip TEXT(30) - NIP nip_euro TEXT(30) - NIP EURO kontakt TEXT(50) - Kontakt uwagi TEXT(50) - Uwagi numer_rachunku TEXT(40) - Numer rachunku bankowego grupa_id INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent Identyfikacja i aktualizacja kontrahenta patrz rozdział Struktura opisu towaru Opis towaru znajduje się pomiędzy znacznikami <towar> i </towar>. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane. nazwa1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy towaru nazwa2 TEXT(50) - Druga linia nazwy towaru nazwa3 TEXT(50) - Trzecia linia nazwy towaru nazwa_fisk TEXT(60) - Nazwa towaru dla kasy / drukarki fiskalnej jm TEXT(10) - Jednostka miary kod TEXT(20) - Kod towaru kod_paskowy TEXT(14) - Kod paskowy plu INTEGER - Kod PLU pkwiu TEXT(20) - Numer PKWiU waga DOUBLE - Waga cena_zak DOUBLE - Cena zakupu cena1 DOUBLE - Cena sprzedaży 1 (do 4 miejsc po przecinku) cena2 DOUBLE - Cena sprzedaży 2 (do 4 miejsc po przecinku) cena3 DOUBLE - Cena sprzedaży 3 (do 4 miejsc po przecinku) ilosc DOUBLE - Ilość towaru bez_ewidencji INTEGER - 1 zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu stawka_zakup INTEGER - Stawka VAT dla ceny zakupu według poniższych oznaczeń 0-zwolniona 1-0% eksport 2-0% kraj 3 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną brutto 4 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną netto 5 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną brutto 6 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną netto 7 - stawka nieznana 8 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 9 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 10 nieopodatkowana 11 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 12 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 13-0% wewnątrzwspólnotowe 14 - n.podl-exp u 15 - n.podl-exp t 16 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 17 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną brutto 18 złom (vat odb.) stawka_sprzedaż INTEGER - Stawka VAT dla ceny sprzedaży według oznaczeń j.w. grupa_id INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar Identyfikacja i aktualizacja towaru patrz rozdział 2.2. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 14 / 22

15 9. Parametry importu Opis parametrów znajduje się pomiędzy znacznikami <parametry> i </parametry>. Można tu określić sposób wyszukiwania kontrahentów / towarów w bazie, do której dane są importowane. Sekcja ta nie jest obowiązkowa, ale jeśli występuje powinna znajdować się jako pierwsza sekcja w pliku importu. Tabela przedstawia opis wszystkich parametrów, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. szukaj_kontra INTEGER - szukaj_towar INTEGER - aktualizuj_kontra INTEGER - aktualizuj_towar INTEGER - Sposób wyszukiwania kontrahentów 0 szukanie domyślne (po numerze NIP, a jeśli go nie podano obie linie nazwy) 1 szukanie po numerze NIP EURO (a jeśli go nie podano obie linie nazwy) 2 szukanie tylko po 2 liniach nazwy Sposób wyszukiwania towarów 0 szukanie domyślne (po dwóch liniach nazwy) 1 szukanie towaru po kodzie 2 szukanie po kodzie PLU 3 szukanie po kodzie paskowym Sposób aktualizacji danych kontrahentów 0 dane nie są aktualizowane 1 dane są aktualizowane 2 dane są porównywane i w przypadku różnic w adresie/nazwie jest tworzony nowy kontrahent Sposób aktualizacji danych towarów 0 dane nie są aktualizowane 1 dane są aktualizowane 2 - dane są porównywane i w przypadku różnic w opisie jest tworzony nowy towar 10. Atrybuty znaczników Format XML został wyposażony w możliwości dodawania atrybutów do znaczników. Zastosowanie atrybutów pozwala na doprecyzowanie w jaki sposób program ma interpretować wartości znajdujące się w znaczniku. Atrybuty należy wpisywać zgodnie z formatem <znacznik atrybut= x >tekst</znacznik> gdzie x oznacza wartość atrybutu zgodną z poniższą tabelą. NAZWA ATRYBUTU WARTOŚĆ ZALECANE ZNACZNIKI OPIS DZIAŁANIA separator Dowolny ciąg znaków Zawierające wartości liczbowe np. cena1. Pozwala na wprowadzanie znaku, który rozdziela liczbę na część całkowitą oraz ułamkową. 11. Uwagi końcowe Opisany format pliku został przetestowany w wersji i powinien działać także w każdej wersji opublikowanej po niej. Przed wersją nie ma możliwości importu/eksportu danych w poniższym formacie XML. W przypadku wystąpienia problemów z importem/eksportem danych, dodania nowych pól do struktury pliku, lub konieczności przetestowania zawartości pliku, proszę o podesłanie odpowiedniego pliku na adres Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 15 / 22

16 12. Wykaz zmian w module importu/eksportu W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz zmian dotyczących importu/eksportu danych w formacie XML: DATA WERSJA OPIS/UWAGI a Dodana obsługa formatu XML a Dodana możliwość eksportu dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych. Dodana możliwość importu dokumentów bez podawania kontrahenta (np. paragony, rw, pw, mm, kt). Dodana możliwość importu typu pozycji dokumentów magazynowych (ważne dla kompletacji i zamówień) a Dodana możliwość importu/eksportu kartotek towarów i kontrahentów. Dodana obsługa sekcji [parametry] a Dodanie obsługi trzeciej linii nazwy towaru. Dodanie rozdziału atrybuty a Dodanie nowego pola podpis dla faktur sprzedaży b Dodanie nowego pola kolkpir dla pozycji dokumentu zakupu i sprzedaży a Dodana możliwość importu kwot i ilości do 4 miejsc po przecinku a Dodana możliwość importu/eksportu daty korekty kosztów i korekty VAT w zakupach a Dodana możliwość importu/eksportu nazwy dla kasy fiskalnej i ilości i w kartotece towaru. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 16 / 22

17 13. Przykład pliku importu Dokument sprzedaży <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <faktura> <kontrahent1>fakt Dystrybucja Sp. z o.o.</kontrahent1> <kontrahentnip> </kontrahentnip> <kontrahentadres1> Gdynia</kontrahentAdres1> <kontrahentadres2>wielkopolska 21/2</kontrahentAdres2> <kontrahentgrupaid>0</kontrahentgrupaid> <kontrahentnipeuro>pl </kontrahentnipeuro> <numer>1</numer> <typ>2</typ> <data_sprzed> </data_sprzed> <data_wyst> </data_wyst> <termin>0</termin> <zaplata separator=",">307,50</zaplata> <netto>250.00</netto> <vat>57.50</vat> <sumydok>1</sumydok> <uwagi>dodatkowy opis</uwagi> <rejestr>0</rejestr> <typ_platn>1</typ_platn> <numer_konta>0</numer_konta> <kurs_waluty>0.00</kurs_waluty> <pozycje> <pozycja> <towar1>modul Sprzedaz - Magazyn uproszczony</towar1> <towarplu>0</towarplu> <towarbezewid>1</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>sp3</towarkod> <ilosc>1.00</ilosc> <cena>250.00</cena> <cenawaluta>0.00</cenawaluta> <vat>57.50</vat> <stawkavat>6</stawkavat> <staryvat>0</staryvat> <datavat>0</datavat> <upust>0.00</upust> <koszt>0.00</koszt> </pozycja> </pozycje> </faktura> </dokumenty> Podstawowa faktura sprzedaży. Warto zwrócić uwagę na znacznik <zaplata>. Zawiera on dodatkowy atrybut separator=",", który pozwala na zmianę znaku oddzielającego złotówki od groszy. W tym przypadku ze standardowej kropki na przecinek. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 17 / 22

18 Osobne sekcje kontrahentów i towarów <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <towar> <nazwa1>modul Sprzedaz - Magazyn uproszczony</nazwa1> <kod>sp3</kod> <plu>0</plu> <waga>0.00</waga> <cena_zak>0.00</cena_zak> <cena1>250.00</cena1> <cena2>0.00</cena2> <cena3>0.00</cena3> <bez_ewidencji>1</bez_ewidencji> <stawka_zakup>6</stawka_zakup> <stawka_sprzedaz>6</stawka_sprzedaz> <grupa_id>0</grupa_id> </towar> <kontrahent> <nazwa1>fakt Dystrybucja Sp. z o.o.</nazwa1> <adres1> Gdynia</adres1> <adres2>wielkopolska 21/2</adres2> <nip> </nip> <nip_euro>pl </nip_euro> <grupa_id>0</grupa_id> </kontrahent> </dokumenty> Dane o towarach i kontrahentach są importowane równocześnie z poszczególnymi dokumentami. Jednak nie ma potrzeby tworzyć fikcyjnych dokumentów aby zaimportować dane o towarach i/lub kontrahentach. Mogą być importowane w osobnych sekcjach. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 18 / 22

19 Dokument sprzedaży w walucie obcej <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <faktura> <kontrahent1>kontra 1</kontrahent1> <kontrahentnip>123</kontrahentnip> <kontrahentadres1>80-352</kontrahentadres1> <kontrahentadres2>piastowska 80D/983</kontrahentAdres2> <kontrahentgrupaid>0</kontrahentgrupaid> <kontrahentnipeuro>pl123</kontrahentnipeuro> <numer>2</numer> <typ>2</typ> <data_sprzed> </data_sprzed> <data_wyst> </data_wyst> <termin>0</termin> <zaplata> </zaplata> <netto> </netto> <vat>920.00</vat> <sumydok>1</sumydok> <rejestr>0</rejestr> <typ_platn>1</typ_platn> <numer_konta>0</numer_konta> <kurs_waluty>4.19</kurs_waluty> <nazwa_waluty>eur</nazwa_waluty> <tabela_walut>077/a/nbp/2012</tabela_walut> <data_tabeli> </data_tabeli> <pozycje> <pozycja> <towar1>towar 1</towar1> <towarplu>111</towarplu> <towarbezewid>0</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>111k</towarkod> <towarkodpaskowy>111p</towarkodpaskowy> <ilosc>1.00</ilosc> <cena> </cena> <cenawaluta>358.29</cenawaluta> <vat>345.00</vat> <stawkavat>6</stawkavat> <uwagi>uwagi do pozycji</uwagi> <koszt>500.00</koszt> </pozycja> <pozycja> <towar1>towar 3</towar1> <towarplu>333</towarplu> <towarbezewid>0</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>333k</towarkod> <towarkodpaskowy>333p</towarkodpaskowy> <ilosc>1.00</ilosc> <cena> </cena> <cenawaluta>597.16</cenawaluta> <vat>575.00</vat> <stawkavat>6</stawkavat> <koszt>800.00</koszt> </pozycja> </pozycje> </faktura> </dokumenty> Równie prosto tworzy się faktury walutowe. Dodatkowo należy uzupełnić pola opisujące wartości walutowe tj. nazwa_waluty, cenawaluta, itp. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 19 / 22

20 Dokument zakupu z sekcją parametry <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <parametry> <szukaj_towar>1</szukaj_towar> <aktualizuj_towar>1</aktualizuj_towar> </parametry> <faktura_zak> <kontrahent1>kontrahent pierwsza linia nazwy</kontrahent1> <kontrahent2>druga linia nazwy</kontrahent2> <kontrahentnip>nip</kontrahentnip> <kontrahentadres1>kod + Miasto</kontrahentAdres1> <kontrahentadres2>adres kontrahenta</kontrahentadres2> <kontrahentrachbank>rachunek bankowy</kontrahentrachbank> <kontrahentgrupaid>0</kontrahentgrupaid> <kontrahentnipeuro>nip EURO</kontrahentNIPEURO> <numer>numer</numer> <typ>3</typ> <data_otrz> </data_otrz> <data_wyst> </data_wyst> <data_vat> </data_vat> <termin>0</termin> <zaplata>50.00</zaplata> <netto>68.57</netto> <vat>1.90</vat> <sumydok>1</sumydok> <rejestr>0</rejestr> <typ_platn>1</typ_platn> <numer_konta>0</numer_konta> <kurs_waluty>0.00</kurs_waluty> <pozycje> <pozycja> <towar1>usluga 1 - pierwsza linia nazwy</towar1> <towar2>druga linia nazwy</towar2> <towar3>trzecia linia nazwy</towar3> <towarplu>111</towarplu> <towarbezewid>1</towarbezewid> <towarjm>jm</towarjm> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>kod1</towarkod> <towarkodpaskowy>kod paskowy1</towarkodpaskowy> <ilosc>2.00</ilosc> <cena>1.23</cena> <cenawaluta>0.00</cenawaluta> <stawkavat>6</stawkavat> <vat>0.57</vat> <staryvat>0</staryvat> <vatodlicz>0.57</vatodlicz> <upust>0.00</upust> <typodlvat>0</typodlvat> </pozycja> <pozycja> <towar1>usluga 2</towar1> <towarplu>0</towarplu> <towarbezewid>1</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>kod 2</towarKod> <ilosc>1.00</ilosc> <cena>50.00</cena> <cenawaluta>0.00</cenawaluta> <stawkavat>9</stawkavat> Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 20 / 22

21 <vat>0.00</vat> <staryvat>0</staryvat> <vatodlicz>0.00</vatodlicz> <uwagi>dodatkowe uwagi do pozycji</uwagi> <upust>1.00</upust> <typodlvat>0</typodlvat> </pozycja> <pozycja> <towar1>usluga 3</towar1> <towarplu>0</towarplu> <towarbezewid>1</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>kod3</towarkod> <ilosc>5.00</ilosc> <cena>3.69</cena> <cenawaluta>0.00</cenawaluta> <stawkavat>4</stawkavat> <vat>1.33</vat> <staryvat>0</staryvat> <vatodlicz>1.33</vatodlicz> <upust>10.00</upust> <typodlvat>0</typodlvat> </pozycja> </pozycje> </faktura_zak> </dokumenty> Tu szczególną uwagę należy zwrócić na sekcje parametry. Jest to sekcja opcjonalna parametryzująca import i zalecane jest jej użycie tylko raz na początku pliku (patrz rozdział 9). Towar wyszukiwany jest za pomocą pola Kod i w przypadku trafienia informacje o towarze są aktualizowane. W przeciwnym razie do bazy zostanie dodany nowy towar. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 21 / 22

22 Dokument KBN (kasa gotówkowa) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <dokument_kbn> <kontrahent1>kontra 1</kontrahent1> <kontrahentnip>123</kontrahentnip> <kontrahentadres1>80-352</kontrahentadres1> <kontrahentadres2>pistawoska 80D/983</kontrahentAdres2> <kontrahentgrupaid>0</kontrahentgrupaid> <kontrahentnipeuro>pl123</kontrahentnipeuro> <typ>1</typ> <rodzaj_dok>1</rodzaj_dok> <numer>456</numer> <data_wyst> </data_wyst> <id_rach>3</id_rach> <kwota>500.00</kwota> <uwagi>dokument wydany kontrahentowi</uwagi> <tytulem1>wplata w kasie 1</tytulem1> <tytulem2>za FV nr. 5/04/2012</tytulem2> </dokument_kbn> </dokumenty> Pole id_rach jest ściśle powiązane z określoną bazą danych. Kasa gotówkowa o id 3 może występować w bazie źródłowej, natomiast przed importem do bazy docelowej należy upewnić się czy kasa gotówkowa o id 3 została zdefiniowana. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 22 / 22

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format IMP

Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format IMP Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format IMP (wersja 2014.03) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2010.10) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.3.2 z dnia 06.07.2015 (obowiązuje od wersji 8.00.8) Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Filie uproszczone i magazynowe - zastosowanie i wdrożenie

Filie uproszczone i magazynowe - zastosowanie i wdrożenie Filie uproszczone i magazynowe - zastosowanie i wdrożenie Zastosowanie Program umożliwia prowadzenie sprzedaży w kilku oddziałach firmy, a następnie konsolidację wystawionych dokumentów w jedną całość.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

identyfikator kontrahenta jednoznacznie go identyfikujący (wykorzystywana jako więzy przy imporcie rozrachunków)

identyfikator kontrahenta jednoznacznie go identyfikujący (wykorzystywana jako więzy przy imporcie rozrachunków) identyfikator kontrahenta jednoznacznie go identyfikujący (wykorzystywana jako więzy przy imporcie rozrachunków) 10 symbol kontrahenta 10 nazwa pełna kontrahenta 200 Nazwa skrócona 50 kraj kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk, Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2013-10-30 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW Parametry działania moduł Obrotu Towarowego programu FIRMA w wersji 13.12 zostały całkowicie przebudowane. Aby ustalić parametry działania modułu Obrót Towarowy należy wejść

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Zmiana w wersji 4.0.0.2 z dnia 19.12.2014 - dodano inwentaryzacje (od wersji Pro+) - dodano wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+) - dodano

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Import dokumentów z plików XML część II

Import dokumentów z plików XML część II Import dokumentów z plików XML część II (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv 73 000,00 + vat 23% 16 790,00 Wartośc brutto 89 790,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015

1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv 73 000,00 + vat 23% 16 790,00 Wartośc brutto 89 790,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015 Materiały pomocnicze IPF 2 1. Wprowadzanie dokumentów A. Wprowadzanie fvz ( faktur VAT zakupu rzeczy) Dokumentami zakupu mogą być fv, rachunki uproszczone. Faktury wystawiane są zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202)

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202) 1. Plan kont 1.1 Modyfikowanie struktury planu kont Dodaj następujące konta Konto syntetyczne, bilansowe, zwykłe, walutowe 101 o nazwie: Kasa walutowa Konto analityczne, bilansowe, walutowe 101-1 o nazwie:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel

Nowe funkcje w module Handel Forte Handel 1 / 18 Nowe funkcje w module Handel Forte Handel zmiany w wersji 2012.a 3 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego / Wystawianie dokumentów z kontrahentem incydentalnym 3 Kontrahent incydentalny

Bardziej szczegółowo

Opis Programu KAMSOFT GT

Opis Programu KAMSOFT GT Opis Programu KAMSOFT GT Program służy do przenoszenia danych z programu Kamsoft Apteka (KS-Apteka) do programów Insert GT (Rewizor/Rachmistrz). Program konwertujący (Kamsoft GT) może być zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo