Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML"

Transkrypt

1 Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML (wersja ) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

2 Spis treści 1. Ogólny format pliku importu/eksportu dokumentów, towarów i kontrahentów Struktura pliku Kodowanie polskich znaków Alternatywne formaty wymiany Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu sprzedaży Dane nagłówkowe dla dokumentu sprzedaży Dane pozycji dla dokumentu sprzedaży Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu zakupu Dane nagłówkowe dla dokumentu zakupu Dane pozycji dla dokumentu zakupu Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu magazynowego Dane nagłówkowe dla dokumentu magazynowego Dane pozycji dla dokumentu magazynowego Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu PK (moduł FK) Dane nagłówkowe dla dokumentu PK Dane pozycji dla dokumentu PK Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu KBN (Kasa/Bank/Nota) Dane dla dokumentu KBN Struktura opisu kontrahenta Struktura opisu towaru Parametry importu Atrybuty znaczników Uwagi końcowe Wykaz zmian w module importu/eksportu Przykład pliku importu...16 Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 2 / 22

3 1. Ogólny format pliku importu/eksportu dokumentów, towarów i kontrahentów 1.1 Struktura pliku Plik, z którego można importować (lub do którego można eksportować) dane ma strukturę pliku XML. Plik może mieć dowolne rozszerzenie i nazwę wyłączając z tego nazwy wydruk.txt oraz wydruk.xml. Struktura pliku musi być zgodna ze standardem XML. Główny znacznikiem, tzw. Elementem root jest znacznik dokumenty, bez tego znacznika import danych nie powiedzie się. Należy pamiętać, że zgodnie ze standardem języka XML może wystąpić tylko jeden element root. Kolejny poziom znacznika rozgranicza kolejne dokumenty. W trakcie importu/eksportu można korzystać jednocześnie ze wszystkich typów dokumentów, tzn. nic nie stoi na przeszkodzie aby w jednym pliku były zawarte zarówno informacje o fakturach sprzedaży i zakupu a także o dokumentach kasowych. W poszczególnych rozdziałach opisano zasady tworzenia dokumentów w formacie XML odpowiednich typów. Wyróżniamy dwa rodzaje informacji przekazywanych na temat dokumentów informacje o nagłówku dokumentu, np. dane kontrahenta oraz dane o pozycjach, każdorazowo zapisywane w elemencie pozycje. Schematyczna budowa pliku XML wygląda następująco: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dokumenty> <faktura> <!--Dane nagłówkowe dokumentu --> <pozycje> <pozycja> <!-- Dane pierwszej pozycji --> </pozycja> <pozycja> <!-- Dane drugiej pozycji --> </pozycja> </pozycje> </faktura> <faktura_zak> <!--Dane nagłówkowe dokumentu --> <pozycje> <pozycja> <!-- Dane pierwszej pozycji --> </pozycja> </pozycje> </faktura_zak> <dokument_kbn> <!-- Dane dokumentu rozrachunkowego --> </dokument_kbn> <towar> <!-- Dane o towarze --> </towar>... </dokumenty> W ostatnim rozdziale niniejszej instrukcji został przedstawiony przykładowy plik. 1.2 Kodowanie polskich znaków Standardem kodowania polskich znaków jest format UTF-8. Nie jest planowane dodanie innych formatów kodowania znaków. 1.3 Alternatywne formaty wymiany Program Fakt do wymiany danych używa dwóch formatów niniejszego formatu XML oraz formatu plików IMP (również import/eksport) który bazuje na standardzie plików INI. Istnieje również możliwość dostosowania w programie Fakt własnego formatu wymiany danych w tym celu należy kontaktować się z działem serwisu technicznego. Aktualne godziny pracy biura znajdują się na stronie Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 3 / 22

4 2. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu sprzedaży 2.1 Dane nagłówkowe dla dokumentu sprzedaży Dokument sprzedaży zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <faktura> i </faktura>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kontrahent1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) kontrahent2 TEXT(50) - Druga linia nazwy kontrahenta kontrahentnip TEXT(30) - NIP kontrahenta kontrahentnipeuro TEXT(30) - NIP EUERO kontrahenta kontrahentadres1 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 1 kontrahentadres2 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 2 kontrahentkontofk TEXT(20) - Numer konta rozrachunkowego kontrahenta kontrahentrachbank TEXT(40) - Numer rachunku bankowego kontrahenta kontrahentgrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent numer TEXT(30) - Numer faktury (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie należy tu podawać tylko czysty numer) typ INTEGER - Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0-paragon 1-rachunek 2-faktura VAT 3-rachunek do parag. 4-faktura do paragonu 5-faktura PRO FORMA 6-nabycie wewnątrzwsp. 7-Import usług 8-Nabywca towarów 9-Faktura VAT Marża 10-Faktura zaliczkowa 11-Faktura wewnętrzna 12-Import usług UE data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. data_sprzed DATA - Data sprzedaży w formacie DD.MM.RRRR, jeśli nie zostanie podana, program data_vat DATA - przyjmie, że jest taka sama jak data wystawienia dokumentu Data VAT w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10 znaków). W przypadku braku daty, jako datę VAT system potraktuję datę wystawienia dokumentu. termin INTEGER - Termin zapłaty podany w dniach zaplata DOUBLE - Kwota, która pojawi się w polu Zapłacono netto DOUBLE - Kwota netto całości faktury (patrz sumydok) vat DOUBLE - Kwota vat całości faktury (patrz sumydok) sumydok INTEGER - uwagi TEXT(50) - Uwagi do faktury rejestr INTEGER - Numer (id) magazynu/rejestru typ_platn INTEGER - Czy brać kwoty netto, vat i zapłacono bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji? 0 suma pozycji 1 bezpośrednio z dokumentu Typ płatności według następujących oznaczeń: 1 gotówka 2 przelew 3 pobranie 4 definiowany przez użytkownika 5 karta +10H dokument rozliczany na podstawie KBN +20H dokument rozliczany bezpośrednio wg. kwoty w polu zapłacono jeśli nie określono typu +10H lub +20H program zidentyfikuje automatycznie numer_konta INTEGER - Numer konta bankowego, jeśli płatność przelewem, jeśli numer zostanie podany typ_platn zostanie ustawiony na przelew w odpowiednim rachunku bankowym kurs_waluty DOUBLE - Kurs waluty dla faktur walutowych (do 4 miejsc po przecinku) nazwa_waluty TEXT(4) - Nazwa waluty dla faktur walutowych tabela_walut TEXT(21) - Numer tabeli walut dla faktur walutowych data_tabeli TEXT(15) - Data tabeli walut dla faktur walutowych podpis TEXT(50) - Podpis odbiorcy faktury Identyfikacja kontrahenta domyślnie program podczas importu sprawdza, czy w tabeli kontrahentów jest już kontrahent o podanym numerze NIP. Jeśli w bazie jest już kontrahent o podanym numerze NIP kontrahent ten zostaje przypisany do faktury. Przy porównywaniu numeru uwzględniane są tylko cyfry (kreski rozdzielające nie mają znaczenia). Jeśli nie podano numeru NIP program sprawdza tylko obie linie nazwy. Jeśli kontrahenta o takiej nazwie nie ma jeszcze wpisanego w tej tabeli zostaje on automatycznie dopisany. Istnieje możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania kontrahentów. Mechanizm importu udostępnia nam wyszukiwanie za pomocą pola Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 4 / 22

5 NIPEURO działającego analogicznie jak w przypadku pola NIP lub wykorzystując tylko dwie linie nazwy pomijając pola NIP i/lub NIPEURO. Aktualizacja kontrahenta użytkownik ma możliwość zdefiniowania, jak program ma reagować w momencie znalezienia pasującego kontrahenta. Domyślnie jako dane wzorcowe przyjmowane są informacje zapisane w bazie. Jednak mamy sposobność ich aktualizacji czyli nadpisania informacjami znajdującymi się w importowanym pliku. Mechanizm importu pozwala również na aktualizację warunkową. W momencie gdy informacje opisujące kontrahenta w bazie i w pliku są zgodne program powiąże ich ze sobą. Jeżeli dane te są różne program dopisze nowego kontrahenta. W rozdziale 9 zostały zawarte informacje jak dodać sekcje [parametry], która umożliwia sparametryzowanie importu. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 5 / 22

6 2.2 Dane pozycji dla dokumentu sprzedaży Dane pozycji dokumentu sprzedaży zawsze zawarte są w znaczniku <pozycje> i dokładnie jedna pozycja zawsze zawarta jest w znaczniku <pozycja>. Schemat zależności elementów pozycji znajduje się w rozdziale 1.1. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. towar1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) towar2 TEXT(50) - Druga linia nazwy towaru towar3 TEXT(50) - Trzecia linia nazwy towaru towarplu INTEGER - Kod PLU towaru towarkod TEXT(20) - Kod towaru towarkodpaskowy TEXT(15) - Kod paskowy towaru towarbezewid INTEGER - 1 zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych) towarjm TEXT(10) - Jednostka miary towaru towargrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar ilosc DOUBLE - Ilość na dokumencie sprzedaży (do 4 miejsc po przecinku) cena DOUBLE - Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki) (do 4 miejsc po przecinku) cenawaluta DOUBLE - Cena w walucie (dla dokumentów walutowych) (do 4 miejsc po przecinku) vat DOUBLE - Kwota podatku vat stawkavat INTEGER - staryvat INTEGER - datavat INTEGER - Stawka podatku Vat według poniższych oznaczeń 0-zwolniona 1-0% eksport 2-0% kraj 3 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną brutto 4 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną netto 5 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną brutto 6 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną netto 7 - stawka nieznana 8 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 9 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 10 - nieopodatkowana 11 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 12 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 13-0% wewnątrzwspólnotowe 14 - n.podl-exp u 15 n.podl-exp t 16 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 17 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną brutto 18 złom (vat odb.) 1 - pozycja wystawiona w starej stawce (22%) w nowym roku (w którym obowiązuje już 23%) 0 lub brak pozycja wystawiona w standardowej stawce obowiązującej w okresie wystawiania dokumentu Data odprowadzenia VAT 0 w bieżącym miesiącu / kwartale 1 w kolejnym miesiącu / kwartale 2 bez odprowadzenia uwagi TEXT(50) - Linia uwag do pozycji upust DOUBLE - Procent upustu koszt DOUBLE - Całkowity koszt zakupu towaru powiaz_fk TEXT(50) - konto_fk TEXT(25) - kolkpir INTEGER - Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwzględniane tylko w wersji FK) Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk) Przydział do kolumny KPiR, według poniższych oznaczeń: (domyślnie 0-kolumna 7) 0 kolumna 7 1 kolumna 8 2 nie wysyłaj Identyfikacja towaru domyślnie program podczas importu sprawdza, czy w tabeli towarów jest już towar o podanej nazwie (2 linie). Jeśli towaru o takiej nazwie nie ma jeszcze w tej tabeli zostaje on automatycznie dopisany. Istnieje możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania towarów. Mechanizm importu udostępnia nam wyszukiwanie za pomocą pól kod, kodplu lub kodpaskowy. Działa on analogicznie jak w przypadku porównywania za pomocą nazw. Aktualizacja towaru użytkownik ma możliwość zdefiniowania, jak program ma reagować w momencie znalezienia pasującego towaru. Domyślnie jako dane wzorcowe przyjmowane są informacje zapisane w bazie. Jednak mamy sposobność ich aktualizacji czyli nadpisania informacjami znajdującymi się w importowanym pliku. Mechanizm importu pozwala również na aktualizację warunkową. W momencie gdy informacje opisujące towar w bazie i w pliku Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 6 / 22

7 są zgodne program powiąże ich ze sobą. Jeżeli dane te są różne program dopisze nowy towar. W rozdziale 9 zostały zawarte informacje jak dodać sekcje [parametry], która umożliwia sparametryzowanie importu. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 7 / 22

8 3. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu zakupu 3.1 Dane nagłówkowe dla dokumentu zakupu Dokument zakupu zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <faktura_zak> i </faktura_zak>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kontrahent1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) kontrahent2 TEXT(50) - Druga linia nazwy kontrahenta kontrahentnip TEXT(30) - NIP kontrahenta kontrahentnipeuro TEXT(30) - NIP EUERO kontrahenta kontrahentadres1 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 1 kontrahentadres2 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 2 kontrahentkontofk TEXT(20) - Numer konta rozrachunkowego kontrahenta kontrahentrachbank TEXT(40) - Numer rachunku bankowego kontrahenta kontrahentgrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent numer TEXT(30) - Numer faktury (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie należy tu podawać tylko czysty numer) typ INTEGER - Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0 - rachunek 1 - faktura 2 faktura z odliczeniem w terminie płatności 3 - faktura VAT - MP 4 faktura VAT - zaliczka 5 nabycie wewnątrzwspólnotowe 6 import usług spoza UE 7 import spoza UE 8 Faktura RR (rolnik) 9 Import usług UE data_otrz DATA - Data otrzymania dokument, jeśli występuje jako data otrzymania jest brana pod uwagę data wystawienia. data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. data_vat DATA - Data odliczenia VAT w formacie DD.MM.RRRR, jeśli nie zostanie podana, program przyjmie, że jest taka sama jak data wystawienia dokumentu data_kor_vat DATA - Data korekty VAT. Gdy nie zostanie podana, program ustali ją automatycznie data_kor_koszt DATA - Data korekty kosztów. Gdy nie zostanie podana, program ustali ją automatycznie. termin INTEGER - Termin zapłaty podany w dniach zaplata DOUBLE - Kwota, która pojawi się w polu zapłacono netto DOUBLE - Kwota netto całości faktury (patrz sumydok) vat DOUBLE - Kwota vat całości faktury (patrz sumydok) sumydok INTEGER - uwagi TEXT(50) - Uwagi do faktury rejestr INTEGER - numer (id) magazynu/rejestru typ_platn INTEGER - numer_konta INTEGER - Czy brać kwoty netto, vat i zapłacono bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji? 0 suma pozycji 1 bezpośrednio z dokumentu Typ płatności według następujących oznaczeń: 1 gotówka 2 przelew 3 pobranie 4 definiowany przez użytkownika 5 karta +10H (16) dokument rozliczany na podstawie KBN +20H (32) dokument rozliczany bezpośrednio wg. kwoty w polu zapłacono jeśli nie określono typu +10H lub +20H program zidentyfikuje automatycznie kurs_waluty DOUBLE - Kurs waluty dla faktur walutowych nazwa_waluty TEXT(4) - Nazwa waluty dla faktur walutowych tabela_walut TEXT(21) - Numer tabeli walut dla faktur walutowych data_tabeli TEXT(15) - Data tabeli walut dla faktur walutowych Identyfikacja i aktualizacja kontrahenta patrz rozdział 2.1 Numer konta bankowego, jeśli płatność przelewem, jeśli numer zostanie podany typ_platn zostanie ustawiony na przelew w odpowiednim rachunku bankowym Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 8 / 22

9 3.2 Dane pozycji dla dokumentu zakupu Dane pozycji dokumentu zakupu zawsze zawarte są w znaczniku <pozycje> i dokładnie jedna pozycja zawsze zawarta jest w znaczniku <pozycja>. Schemat zależności elementów pozycji znajduje się w rozdziale 1.1. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. towar1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) towar2 TEXT(50) - Druga linia nazwy towaru towar3 TEXT(50) - Trzecia linia nazwy towaru towarplu INTEGER - Kod PLU towaru towarkod TEXT(20) - Kod towaru towarkodpaskowy TEXT(15) - Kod paskowy towaru towarbezewid INTEGER - 1 zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych) towarjm TEXT(10) - Jednostka miary towaru towargrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar ilosc DOUBLE - Ilość na dokumencie sprzedaży (do 4 miejsc po przecinku) cena DOUBLE - Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki) (do 4 miejsc po przecinku) cenawaluta DOUBLE - Cena w walucie (dla dokumentów walutowych) (do 4 miejsc po przecinku) vat DOUBLE - Kwota podatku vat stawkavat INTEGER - staryvat INTEGER - uwagi TEXT(50) - Linia uwag do pozycji upust DOUBLE - Procent upustu vatodlicz DOUBLE - Kwota vat do odliczenia powiaz_fk TEXT(50) - konto_fk TEXT(25) - typodlvat INTEGER - kolkpir INTEGER - Stawka podatku Vat według poniższych oznaczeń 0 stawka nieznana 1 zwolniona 2-0% 3 obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną brutto 4 obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną netto 5 podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną brutto 6 podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną netto 7 stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 8 stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 9 nieopodatkowana 10 stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 11 stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 12 stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 1 - pozycja wystawiona w starej stawce (22%) w nowym roku (w którym obowiązuje już 23%) 0 lub brak pozycja wystawiona w standardowej stawce obowiązującej w okresie wystawiania dokumentu Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwzględniane tylko w wersji FK) Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk) Typ odliczenia vat według poniższych oznaczeń: 0 bez odliczenia lub 0% 1 całkowite odliczenie (zakup na sprzedaż opodatkowaną) 2 częściowe odliczenie wg. współczynnika podanego w opcjach programu (stawki podatków) 3 paliwo od samochodów osobowych 4 zakup/leasing samochodów osobowych 5 Vat bez odliczenia i kosztu Przydział do kolumny KPiR, według poniższych oznaczeń: (domyślnie (10) Towar handlowy) 0 - nie wysyłaj do księgi 1 Środek Trwały 2 (10) Towar handlowy 3 (10) Materiały 4 (10) Inne zakupy 5 (11) Koszty uboczne zakupu 8 (12) Wynagrodzenia 9 - (13) Pozostałe zakupy 10 (13) Środek Trwały jednorazowy 11 - (15) Identyfikacja i aktualizacja towaru patrz rozdział 2.2. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 9 / 22

10 4. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu magazynowego 4.1 Dane nagłówkowe dla dokumentu magazynowego Dokument magazynowy zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <dokument_mag> i </dokument_mag>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kontrahent1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) kontrahent2 TEXT(50) - Druga linia nazwy kontrahenta kontrahentnip TEXT(30) - NIP kontrahenta kontrahentnipeuro TEXT(30) - NIP EUERO kontrahenta kontrahentadres1 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 1 kontrahentadres2 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 2 kontrahentkontofk TEXT(20) - Numer konta rozrachunkowego kontrahenta kontrahentrachbank TEXT(40) - Numer rachunku bankowego kontrahenta kontrahentgrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent numer TEXT(30) - Numer dokumentu (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie należy tu podawać tylko czysty numer) typ INTEGER - Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0 PZ (Przyjęcie z zewnątrz) 1 WZ (Wydanie zewnętrzne) 2 PW (Przyjęcie wyrobu) 3 RW (Rozchód wewnętrzny) 4 IN (Inwentaryzacja) 5 MM (Przesunięcie międzymagazynowe) 6 ZO (Zwrot od odbiorcy) 7 ZM (Zamówienie od odbiorcy) 8 ZD (Zwrot do dostawcy) 9 KT (Kompletacja) data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. magazyn1 INTEGER - numer (id) magazynu/rejestru (dla mm magazyn źródłowy) netto DOUBLE - Kwota netto całości faktury (patrz sumydok) vat DOUBLE - Kwota vat całości faktury (patrz sumydok) sumydok INTEGER - Czy brać kwoty netto, vat bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji? 0 suma pozycji 1 bezpośrednio z dokumentu magazyn2 INTEGER - numer (id) magazynu/rejestru (dla mm/kt magazyn docelowy) uwagi TEXT(50) - Uwagi do dokumentu kurs_waluty DOUBLE - Kurs waluty dla dokumentów walutowych nazwa_waluty TEXT(4) - Nazwa waluty dla dokumentów walutowych tabela_walut TEXT(21) - Numer tabeli walut dla dokumentów walutowych data_tabeli TEXT(15) - Data tabeli walut dla dokumentów walutowych Identyfikacja i aktualizacja kontrahenta patrz rozdział 2.1. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 10 / 22

11 4.2 Dane pozycji dla dokumentu magazynowego Dane pozycji dokumentu magazynowego zawsze zawarte są w znaczniku <pozycje> i dokładnie jedna pozycja zawsze zawarta jest w znaczniku <pozycja>. Schemat zależności elementów pozycji znajduje się w rozdziale 1.1. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. towar1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) towar2 TEXT(50) - Druga linia nazwy towaru towar3 TEXT(50) - Trzecia linia nazwy towaru towarplu INTEGER - Kod PLU towaru towarkod TEXT(20) - Kod towaru towarkodpaskowy TEXT(15) - Kod paskowy towaru towarbezewid INTEGER - 1 zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych) towarjm TEXT(10) - Jednostka miary towaru towargrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar ilosc DOUBLE - Ilość towaru (do 4 miejsc po przecinku) ile_rozl DOUBLE - Ilość rozliczona (w magazynie uproszonym na stan magazynowy wpływa różnica ilość ile_rozl) (do 4 miejsc po przecinku) cena DOUBLE - Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki) (do 4 miejsc po przecinku) cenawaluta DOUBLE - Cena w walucie (dla dokumentów walutowych) (do 4 miejsc po przecinku) vat DOUBLE - Kwota podatku vat stawkavat INTEGER - Stawka podatku Vat według poniższych oznaczeń 0-zwolniona 1-0% eksport 2-0% kraj 3 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną brutto 4 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną netto 5 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną brutto 6 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną netto 7 - stawka nieznana 8 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 9 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 10 nieopodatkowana 11 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 12 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 13-0% wewnątrzwspólnotowe 14 - n.podl-exp u 15 - n.podl-exp t 16 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 17 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną brutto 18 złom (vat odb.) uwagi TEXT(50) - Linia uwag do pozycji upust DOUBLE - Procent upustu koszt DOUBLE - Całkowity koszt zakupu towaru (wartość zakupu) status INTEGER - Status pozycji (typ) 1 zamówienie blokujące towar 2 zamówienie nie blokujące towaru 3 zamówienie zrealizowane 4 zamówienie anulowane 5 kompletacja składnik (towar składowy) 6 kompletacja komplet (towar wynikowy) powiaz_fk TEXT(50) - Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwgzlędniane tylko w wersji FK) konto_fk TEXT(25) - Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk) Identyfikacja i aktualizacja towaru patrz rozdział 2.2. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 11 / 22

12 5. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu PK (moduł FK) 5.1 Dane nagłówkowe dla dokumentu PK Dokument PK zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <dokument_pk> i </dokument_pk>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. numer TEXT(30) + Numer dokumentu, podawany w czystej postaci (bez suffixu /PK/08-06) okres_spr DATA - Początek okresu sprawozdawczego w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10 znaków). W przypadku braku tej daty zostanie przyjęty początek bieżącego miesiąca. data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. data_ksieg DATA - Data księgowania w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, system przepisze datę wystawienia. data_zdarz DATA - Data zdarzenia gospodarczego w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku tej daty, system przepisze datę wystawienia. uwagi TEXT(50) - Opis dokumentu. 5.2 Dane pozycji dla dokumentu PK Dane pozycji dokumentu PK zawsze zawarte są w znaczniku <pozycje> i dokładnie jedna pozycja zawsze zawarta jest w znaczniku <pozycja>. Schemat zależności elementów pozycji znajduje się w rozdziale 1.1. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kwota DOUBLE + Kwota pozycji dekretu konto_wn TEXT(25) +/- Konto Wn, należy koniecznie podać, jeśli nie podano konta Ma konto_ma TEXT(25) +/- Konto Ma, należy koniecznie podać jeśli nie podano konta Wn uwagi TEXT(50) - Linia uwag do pozycji Po wczytaniu dokumentu PK następuje weryfikacja pozycji i jeśli został utworzony z błędami (nie istniejące konta, niezgodność stron Wn i Ma dla kont bilansowych) zostanie automatycznie oznaczony jako błędny. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 12 / 22

13 6. Wykaz wszystkich elementów dla dokumentu KBN (Kasa/Bank/Nota) 6.1 Dane dla dokumentu KBN Dokument PK zawsze znajduje się pomiędzy znacznikami <dokument_kbn> i </dokument_kbn>. Tabela przedstawia wszystkie elementy, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. kontrahent1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie należy wpisać * (jeden znak - hex 0x2A) kontrahent2 TEXT(50) - Druga linia nazwy kontrahenta kontrahentnip TEXT(30) - NIP kontrahenta kontrahentnipeuro TEXT(30) - NIP EUERO kontrahenta kontrahentadres1 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 1 kontrahentadres2 TEXT(50) - Adres kontrahenta linia 2 kontrahentkontofk TEXT(20) - Numer konta rozrachunkowego kontrahenta kontrahentrachbank TEXT(40) - Numer rachunku bankowego kontrahenta kontrahentgrupaid INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent typ INTEGER + Typ dokumentu, według następujących oznaczeń: 1 dokument kasy gotówkowej K 2 - przelew bankowy B 4 nota rozrachunkowa N rodzaj_dok INTEGER - Rodzaj dokumentu 1 KP / P+ 2 KW / P- rodzaj_przelewu INTEGER - Rodzaj przelewu 1 odsetki bankowe (przychód) 2 prowizje bankowe (koszty) 3 przelew składek do ZUS 4 przelew do US numer TEXT(20) - Numer dokumentu / wyciągu data_wyst DATA - Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań. id_rach INTEGER - Id rachunku / kasy / noty gdy wiele rachunków bankowych kwota DOUBLE - Kwota na dokumencie uwagi TEXT(30) - Uwagi do dokumentu Kasa / Nota opis nie jest widoczny dla przelewu bankowego tytulem1 TEXT(50) - Opis przelewu pierwsza linia tytulem2 TEXT(50) - Opis przelewu druga linia Identyfikacja i aktualizacja kontrahenta patrz rozdział 2.1. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 13 / 22

14 7. Struktura opisu kontrahenta Opis kontrahenta znajduje się pomiędzy znacznikami <kontrahent> i </kontrahent>. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane. nazwa1 TEXT(50) + Nazwa linia 1 nazwa2 TEXT(50) - Nazwa linia 2 adres1 TEXT(50) - Adres linia 1 adres2 TEXT(50) - Adres linia 2 adres3 TEXT(50) - Adres linia 3 (kod i miejscowość) nip TEXT(30) - NIP nip_euro TEXT(30) - NIP EURO kontakt TEXT(50) - Kontakt uwagi TEXT(50) - Uwagi numer_rachunku TEXT(40) - Numer rachunku bankowego grupa_id INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent Identyfikacja i aktualizacja kontrahenta patrz rozdział Struktura opisu towaru Opis towaru znajduje się pomiędzy znacznikami <towar> i </towar>. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane. nazwa1 TEXT(50) + Pierwsza linia nazwy towaru nazwa2 TEXT(50) - Druga linia nazwy towaru nazwa3 TEXT(50) - Trzecia linia nazwy towaru nazwa_fisk TEXT(60) - Nazwa towaru dla kasy / drukarki fiskalnej jm TEXT(10) - Jednostka miary kod TEXT(20) - Kod towaru kod_paskowy TEXT(14) - Kod paskowy plu INTEGER - Kod PLU pkwiu TEXT(20) - Numer PKWiU waga DOUBLE - Waga cena_zak DOUBLE - Cena zakupu cena1 DOUBLE - Cena sprzedaży 1 (do 4 miejsc po przecinku) cena2 DOUBLE - Cena sprzedaży 2 (do 4 miejsc po przecinku) cena3 DOUBLE - Cena sprzedaży 3 (do 4 miejsc po przecinku) ilosc DOUBLE - Ilość towaru bez_ewidencji INTEGER - 1 zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu stawka_zakup INTEGER - Stawka VAT dla ceny zakupu według poniższych oznaczeń 0-zwolniona 1-0% eksport 2-0% kraj 3 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną brutto 4 - obniżona 8% (do %), gdy cena jest ceną netto 5 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną brutto 6 - podstawowa 23% (do %), gdy cena jest ceną netto 7 - stawka nieznana 8 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 9 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 10 nieopodatkowana 11 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 12 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 13-0% wewnątrzwspólnotowe 14 - n.podl-exp u 15 - n.podl-exp t 16 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 17 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną brutto 18 złom (vat odb.) stawka_sprzedaż INTEGER - Stawka VAT dla ceny sprzedaży według oznaczeń j.w. grupa_id INTEGER - Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar Identyfikacja i aktualizacja towaru patrz rozdział 2.2. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 14 / 22

15 9. Parametry importu Opis parametrów znajduje się pomiędzy znacznikami <parametry> i </parametry>. Można tu określić sposób wyszukiwania kontrahentów / towarów w bazie, do której dane są importowane. Sekcja ta nie jest obowiązkowa, ale jeśli występuje powinna znajdować się jako pierwsza sekcja w pliku importu. Tabela przedstawia opis wszystkich parametrów, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. szukaj_kontra INTEGER - szukaj_towar INTEGER - aktualizuj_kontra INTEGER - aktualizuj_towar INTEGER - Sposób wyszukiwania kontrahentów 0 szukanie domyślne (po numerze NIP, a jeśli go nie podano obie linie nazwy) 1 szukanie po numerze NIP EURO (a jeśli go nie podano obie linie nazwy) 2 szukanie tylko po 2 liniach nazwy Sposób wyszukiwania towarów 0 szukanie domyślne (po dwóch liniach nazwy) 1 szukanie towaru po kodzie 2 szukanie po kodzie PLU 3 szukanie po kodzie paskowym Sposób aktualizacji danych kontrahentów 0 dane nie są aktualizowane 1 dane są aktualizowane 2 dane są porównywane i w przypadku różnic w adresie/nazwie jest tworzony nowy kontrahent Sposób aktualizacji danych towarów 0 dane nie są aktualizowane 1 dane są aktualizowane 2 - dane są porównywane i w przypadku różnic w opisie jest tworzony nowy towar 10. Atrybuty znaczników Format XML został wyposażony w możliwości dodawania atrybutów do znaczników. Zastosowanie atrybutów pozwala na doprecyzowanie w jaki sposób program ma interpretować wartości znajdujące się w znaczniku. Atrybuty należy wpisywać zgodnie z formatem <znacznik atrybut= x >tekst</znacznik> gdzie x oznacza wartość atrybutu zgodną z poniższą tabelą. NAZWA ATRYBUTU WARTOŚĆ ZALECANE ZNACZNIKI OPIS DZIAŁANIA separator Dowolny ciąg znaków Zawierające wartości liczbowe np. cena1. Pozwala na wprowadzanie znaku, który rozdziela liczbę na część całkowitą oraz ułamkową. 11. Uwagi końcowe Opisany format pliku został przetestowany w wersji i powinien działać także w każdej wersji opublikowanej po niej. Przed wersją nie ma możliwości importu/eksportu danych w poniższym formacie XML. W przypadku wystąpienia problemów z importem/eksportem danych, dodania nowych pól do struktury pliku, lub konieczności przetestowania zawartości pliku, proszę o podesłanie odpowiedniego pliku na adres Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 15 / 22

16 12. Wykaz zmian w module importu/eksportu W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz zmian dotyczących importu/eksportu danych w formacie XML: DATA WERSJA OPIS/UWAGI a Dodana obsługa formatu XML a Dodana możliwość eksportu dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych. Dodana możliwość importu dokumentów bez podawania kontrahenta (np. paragony, rw, pw, mm, kt). Dodana możliwość importu typu pozycji dokumentów magazynowych (ważne dla kompletacji i zamówień) a Dodana możliwość importu/eksportu kartotek towarów i kontrahentów. Dodana obsługa sekcji [parametry] a Dodanie obsługi trzeciej linii nazwy towaru. Dodanie rozdziału atrybuty a Dodanie nowego pola podpis dla faktur sprzedaży b Dodanie nowego pola kolkpir dla pozycji dokumentu zakupu i sprzedaży a Dodana możliwość importu kwot i ilości do 4 miejsc po przecinku a Dodana możliwość importu/eksportu daty korekty kosztów i korekty VAT w zakupach a Dodana możliwość importu/eksportu nazwy dla kasy fiskalnej i ilości i w kartotece towaru. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 16 / 22

17 13. Przykład pliku importu Dokument sprzedaży <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <faktura> <kontrahent1>fakt Dystrybucja Sp. z o.o.</kontrahent1> <kontrahentnip> </kontrahentnip> <kontrahentadres1> Gdynia</kontrahentAdres1> <kontrahentadres2>wielkopolska 21/2</kontrahentAdres2> <kontrahentgrupaid>0</kontrahentgrupaid> <kontrahentnipeuro>pl </kontrahentnipeuro> <numer>1</numer> <typ>2</typ> <data_sprzed> </data_sprzed> <data_wyst> </data_wyst> <termin>0</termin> <zaplata separator=",">307,50</zaplata> <netto>250.00</netto> <vat>57.50</vat> <sumydok>1</sumydok> <uwagi>dodatkowy opis</uwagi> <rejestr>0</rejestr> <typ_platn>1</typ_platn> <numer_konta>0</numer_konta> <kurs_waluty>0.00</kurs_waluty> <pozycje> <pozycja> <towar1>modul Sprzedaz - Magazyn uproszczony</towar1> <towarplu>0</towarplu> <towarbezewid>1</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>sp3</towarkod> <ilosc>1.00</ilosc> <cena>250.00</cena> <cenawaluta>0.00</cenawaluta> <vat>57.50</vat> <stawkavat>6</stawkavat> <staryvat>0</staryvat> <datavat>0</datavat> <upust>0.00</upust> <koszt>0.00</koszt> </pozycja> </pozycje> </faktura> </dokumenty> Podstawowa faktura sprzedaży. Warto zwrócić uwagę na znacznik <zaplata>. Zawiera on dodatkowy atrybut separator=",", który pozwala na zmianę znaku oddzielającego złotówki od groszy. W tym przypadku ze standardowej kropki na przecinek. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 17 / 22

18 Osobne sekcje kontrahentów i towarów <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <towar> <nazwa1>modul Sprzedaz - Magazyn uproszczony</nazwa1> <kod>sp3</kod> <plu>0</plu> <waga>0.00</waga> <cena_zak>0.00</cena_zak> <cena1>250.00</cena1> <cena2>0.00</cena2> <cena3>0.00</cena3> <bez_ewidencji>1</bez_ewidencji> <stawka_zakup>6</stawka_zakup> <stawka_sprzedaz>6</stawka_sprzedaz> <grupa_id>0</grupa_id> </towar> <kontrahent> <nazwa1>fakt Dystrybucja Sp. z o.o.</nazwa1> <adres1> Gdynia</adres1> <adres2>wielkopolska 21/2</adres2> <nip> </nip> <nip_euro>pl </nip_euro> <grupa_id>0</grupa_id> </kontrahent> </dokumenty> Dane o towarach i kontrahentach są importowane równocześnie z poszczególnymi dokumentami. Jednak nie ma potrzeby tworzyć fikcyjnych dokumentów aby zaimportować dane o towarach i/lub kontrahentach. Mogą być importowane w osobnych sekcjach. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 18 / 22

19 Dokument sprzedaży w walucie obcej <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <faktura> <kontrahent1>kontra 1</kontrahent1> <kontrahentnip>123</kontrahentnip> <kontrahentadres1>80-352</kontrahentadres1> <kontrahentadres2>piastowska 80D/983</kontrahentAdres2> <kontrahentgrupaid>0</kontrahentgrupaid> <kontrahentnipeuro>pl123</kontrahentnipeuro> <numer>2</numer> <typ>2</typ> <data_sprzed> </data_sprzed> <data_wyst> </data_wyst> <termin>0</termin> <zaplata> </zaplata> <netto> </netto> <vat>920.00</vat> <sumydok>1</sumydok> <rejestr>0</rejestr> <typ_platn>1</typ_platn> <numer_konta>0</numer_konta> <kurs_waluty>4.19</kurs_waluty> <nazwa_waluty>eur</nazwa_waluty> <tabela_walut>077/a/nbp/2012</tabela_walut> <data_tabeli> </data_tabeli> <pozycje> <pozycja> <towar1>towar 1</towar1> <towarplu>111</towarplu> <towarbezewid>0</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>111k</towarkod> <towarkodpaskowy>111p</towarkodpaskowy> <ilosc>1.00</ilosc> <cena> </cena> <cenawaluta>358.29</cenawaluta> <vat>345.00</vat> <stawkavat>6</stawkavat> <uwagi>uwagi do pozycji</uwagi> <koszt>500.00</koszt> </pozycja> <pozycja> <towar1>towar 3</towar1> <towarplu>333</towarplu> <towarbezewid>0</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>333k</towarkod> <towarkodpaskowy>333p</towarkodpaskowy> <ilosc>1.00</ilosc> <cena> </cena> <cenawaluta>597.16</cenawaluta> <vat>575.00</vat> <stawkavat>6</stawkavat> <koszt>800.00</koszt> </pozycja> </pozycje> </faktura> </dokumenty> Równie prosto tworzy się faktury walutowe. Dodatkowo należy uzupełnić pola opisujące wartości walutowe tj. nazwa_waluty, cenawaluta, itp. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 19 / 22

20 Dokument zakupu z sekcją parametry <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <parametry> <szukaj_towar>1</szukaj_towar> <aktualizuj_towar>1</aktualizuj_towar> </parametry> <faktura_zak> <kontrahent1>kontrahent pierwsza linia nazwy</kontrahent1> <kontrahent2>druga linia nazwy</kontrahent2> <kontrahentnip>nip</kontrahentnip> <kontrahentadres1>kod + Miasto</kontrahentAdres1> <kontrahentadres2>adres kontrahenta</kontrahentadres2> <kontrahentrachbank>rachunek bankowy</kontrahentrachbank> <kontrahentgrupaid>0</kontrahentgrupaid> <kontrahentnipeuro>nip EURO</kontrahentNIPEURO> <numer>numer</numer> <typ>3</typ> <data_otrz> </data_otrz> <data_wyst> </data_wyst> <data_vat> </data_vat> <termin>0</termin> <zaplata>50.00</zaplata> <netto>68.57</netto> <vat>1.90</vat> <sumydok>1</sumydok> <rejestr>0</rejestr> <typ_platn>1</typ_platn> <numer_konta>0</numer_konta> <kurs_waluty>0.00</kurs_waluty> <pozycje> <pozycja> <towar1>usluga 1 - pierwsza linia nazwy</towar1> <towar2>druga linia nazwy</towar2> <towar3>trzecia linia nazwy</towar3> <towarplu>111</towarplu> <towarbezewid>1</towarbezewid> <towarjm>jm</towarjm> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>kod1</towarkod> <towarkodpaskowy>kod paskowy1</towarkodpaskowy> <ilosc>2.00</ilosc> <cena>1.23</cena> <cenawaluta>0.00</cenawaluta> <stawkavat>6</stawkavat> <vat>0.57</vat> <staryvat>0</staryvat> <vatodlicz>0.57</vatodlicz> <upust>0.00</upust> <typodlvat>0</typodlvat> </pozycja> <pozycja> <towar1>usluga 2</towar1> <towarplu>0</towarplu> <towarbezewid>1</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>kod 2</towarKod> <ilosc>1.00</ilosc> <cena>50.00</cena> <cenawaluta>0.00</cenawaluta> <stawkavat>9</stawkavat> Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 20 / 22

21 <vat>0.00</vat> <staryvat>0</staryvat> <vatodlicz>0.00</vatodlicz> <uwagi>dodatkowe uwagi do pozycji</uwagi> <upust>1.00</upust> <typodlvat>0</typodlvat> </pozycja> <pozycja> <towar1>usluga 3</towar1> <towarplu>0</towarplu> <towarbezewid>1</towarbezewid> <towargrupaid>0</towargrupaid> <towarkod>kod3</towarkod> <ilosc>5.00</ilosc> <cena>3.69</cena> <cenawaluta>0.00</cenawaluta> <stawkavat>4</stawkavat> <vat>1.33</vat> <staryvat>0</staryvat> <vatodlicz>1.33</vatodlicz> <upust>10.00</upust> <typodlvat>0</typodlvat> </pozycja> </pozycje> </faktura_zak> </dokumenty> Tu szczególną uwagę należy zwrócić na sekcje parametry. Jest to sekcja opcjonalna parametryzująca import i zalecane jest jej użycie tylko raz na początku pliku (patrz rozdział 9). Towar wyszukiwany jest za pomocą pola Kod i w przypadku trafienia informacje o towarze są aktualizowane. W przeciwnym razie do bazy zostanie dodany nowy towar. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 21 / 22

22 Dokument KBN (kasa gotówkowa) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Plik utworzony [ ] w programie Fakt - wersja wew FAKT.DYSTR--> <dokumenty> <dokument_kbn> <kontrahent1>kontra 1</kontrahent1> <kontrahentnip>123</kontrahentnip> <kontrahentadres1>80-352</kontrahentadres1> <kontrahentadres2>pistawoska 80D/983</kontrahentAdres2> <kontrahentgrupaid>0</kontrahentgrupaid> <kontrahentnipeuro>pl123</kontrahentnipeuro> <typ>1</typ> <rodzaj_dok>1</rodzaj_dok> <numer>456</numer> <data_wyst> </data_wyst> <id_rach>3</id_rach> <kwota>500.00</kwota> <uwagi>dokument wydany kontrahentowi</uwagi> <tytulem1>wplata w kasie 1</tytulem1> <tytulem2>za FV nr. 5/04/2012</tytulem2> </dokument_kbn> </dokumenty> Pole id_rach jest ściśle powiązane z określoną bazą danych. Kasa gotówkowa o id 3 może występować w bazie źródłowej, natomiast przed importem do bazy docelowej należy upewnić się czy kasa gotówkowa o id 3 została zdefiniowana. Specyfikacja pliku importu/eksportu danych w programie Fakt - format XML - wersja strona 22 / 22

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o.

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 1 2 Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 3 Spis Treści 1. WPROWADZENIE...4 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY...5 2.1. USTAWIENIA OGÓLNE... 5 2.2. PLAN KONT.... 6 2.3. KONTA SPECJALNE...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca modułu Handel z systemem Comarch ERP XL Wersja 2013.0.1 System Comarch ERP Optima w wersji 2013 współpracuje z systemem Comarch ERP XL od wersji 10.2 (dodatkowe uwagi

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0

System CDN OPT!MA v. 14.0 System CDN OPT!MA v. 14.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

Pan kont w programie Madar 7

Pan kont w programie Madar 7 Pan kont w programie Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 78 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA...

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenia laboratoryjne CDN OPT!MA Strona 1 z 22 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy CDN OPT!MA:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Handel 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW Parametry działania moduł Obrotu Towarowego programu FIRMA w wersji 13.12 zostały całkowicie przebudowane. Aby ustalić parametry działania modułu Obrót Towarowy należy wejść

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla modułu przenoszenia danych z programów

Założenia projektowe dla modułu przenoszenia danych z programów Biuro Informatyki Stosowanej 50-073 Wrocław, ul. Św.Antoniego 23, tel.(71) 781-89-48 59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8, tel.(76) 854-79-58 format@format.wroc.pl www.format.wroc.pl wersja: październik 2005

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Fakt Finanse i Księgowość

Fakt Finanse i Księgowość Fakt Finanse i Księgowość Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. WERSJA CD... 3 2. WERSJA INTERNETOWA... 3 3. PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Wersja 5.0 Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.11 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.11 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.12 9.2.1 Menu główne... 9.12

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo