Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3"

Transkrypt

1 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie operacji dodatkowej -> Import wyciągów bankowych. 1. Konfiguracja Moduł obsługuje wyciągi w formacie MT940 oraz CSV. Obsługiwany typ kont to konta normalne (nie wirtualne), jak i wirtualne przyznawane dla każdego zamówienia lub rozrachunku. W celu skonfigurowania programu należy kliknąć Konfiguracja a następnie dodać szablon wyciągu jaki chcemy używać. Dla wyciągów w formacie csv należy skonfigurować znak separatora kolumn, oraz podać indeksy kolumn (licząc od 1) odpowiadających odpowiednim polom w konfiguracji. Np. jeśli numer konta znajduje się w piątej kolumnie na wyciągu należy w pole Kolumna numeru konta wpisać wartość 5. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie kodowania w jakim plik wyciągu jest zapisany (najczęściej jest to windows-1250) oraz format daty. Znaczniki dla daty to: y-dla roku, M-dla miesiąca, d-dla dnia. Liczba i ułożenie znaczników plus znaków dodatkowych musi dokładnie odwzorowywać format daty podany na wyciągu. Np.: dla daty: , format daty to: yyyy-mm-dd, dla daty: format daty to: ddmmyyyy itp. Ostatnią opcją jest liczba wierszy do pominięcia (w których znajdują się np. informacje nagłówkowe). Dla wyciągów w formacie MT940 należy zdefiniować nagłówek rozpoczynający plik (często w polskich bankach on nie występuje więc pole te można pominąć), stopkę czyli znak kończący plik, oraz znak separatora dla opisu przelewu w sekcji 86. Następnie należy podać numery znaczników odpowiednich pól (tylko liczby oddzielone przecinkami). Należy zwrócić uwagę że odpowiednie informacje mogą być zapisywane w paru znacznikach, szczególnie jeśli chodzi o numer konta bankowego nadawcy (kolejność wpisywania znaczników ma znaczenie). Ostatnim krokiem to zdefiniowane kodowania pliku (najczęściej jest to ibm-852). Jeżeli chodzi o konfiguracje kont bankowych to dla kont wirtualnych należy określić pole z programu Wf-Mag w którym wpisywane są informacje na temat zamówienia lub rozrachunku które będą porównywane z numerem konta bankowego na które wykonano przelew. Dodatkowo należy wpisać numer banku i człon stały oraz wybrać opcję Wpisuj numer konta i człon stały do bazy jeżeli na wyciągu konta bankowego podawana jest tylko część wirtualna numeru konta. Wyciąg przelewów należy skonfigurować tak aby program poprawnie czytał polskie znaki, oraz suma cyfr w koncie bankowym wynosiła 26. W razie błędnej konfiguracji moduł wyświetli odpowiedni komunikat.

2 Przykłady konfiguracji dla Csv i MT940: 2. Import przelewów do programu W celu zaimportowania wyciągu należy po skonfigurowaniu szablonu banku i wybraniu go z listy w sekcji Wyciąg nacisnąć przycisk Import oraz wybrać odpowiedni plik. Następnie aplikacja dla kont nie wirtualnych sprawdza po kolei dla każdego przelewu, czy konto na nim widniejące nie znajduje się w kartotece jakiegoś kontrahenta w programie wfmag. Jeżeli takowe istnieje to wtedy kontrahent z przelewu zostaje rozpoznany i przypisany do niego. Dla kont wirtualnych dla zamówień lub rozrachunków program z kolei próbuje znaleźć odpowiednią sygnaturę dokumentu (po polu zdefiniowanym w konfiguracji) pasującą do numeru konta wirtualnego. Jeżeli szukany dokument istnieje to on jak i jego właściciel (kontrahent) zostaje przypisany do przelewu. Jeżeli numery kont z wyciągu nie zostały rozpoznane przez program i przez to nie można zdefiniować kontrahenta, program wyświetli okno do przypisywania przelewom odpowiednich kontrahentów.

3 Po zaznaczeniu przelewu z listy i naciśnięciu przycisku Przypisz lub po dwukrotnym przyciśnięciu przelewu pokaże się ekran wyszukiwania kontrahentów: W tym oknie można na podstawie informacji zawartych w przelewie (nadawca, tytuł) odnaleźć odpowiedniego kontrahenta. Podczas wyszukiwania można skorzystać z trzech filtrów:

4 Nazwa kontrahenta wpisując całą lub częściową nazwę kontrahenta program szuka kontrahentów po ich nazwie zdefiniowanych w wf-mag (zatwierdzenie szukanej frazy odbywa się poprzez naciśniecie klawisza enter). Adres wpisując np. ulicę lub miasto czy kod pocztowy program szuka po informacjach teleadresowych danego kontrahenta. Numer dokumentu dla tego filtru można zdefiniować nazwę dokumentu która np. widnieje w polu tytułu przelewu. Uwaga! program szuka i pokazuje tylko dokumenty nierozliczone. Dodatkowo dla zamówień w nawiasach są pokazywane informacje z pola Zamówienie klienta w wf-mag. Jeżeli wyszukanie kontrahenta się powiodło należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk Wybierz (lub dwuklik na kontrahencie). W przypadku gdy kontrahent nie istnieje w bazie danych można dodać nowego i zdefiniować dla niego nazwę i dane teleadresowe po naciśnięciu przycisku Utwórz. Jeżeli na wyciągu znajduje się jakiś przelew którego nie chcemy rozliczać, można do pominąć po naciśnięciu przycisku Pomiń. Po przypisaniu wszystkich kontrahentów (tzn. lista w zakładce Nieprzypisane ) musi być pusta, całą operacje można zaakceptować. Wtedy dla przyszłego użytku konta z przelewów zostaną dodane do kartotek odpowiednich kontrahentów. W przyszłości jeżeli z wcześniej dodanego konta zostanie zaczytany kolejny przelew, proces wyszukiwania kontrahenta dla tego przelewu zostanie pominięty ponieważ automatycznie zostanie on rozpoznany przez program. Oczywiście dla kont wirtualnych operacja dodawania kont dla kontrahentów jest pomijana.

5 3. Rozliczanie przelewów: Jeżeli wszystkie przelewy zostały rozpoznane i przypisane do kontrahentów program pokaże je w oknie głównym. Po zaznaczeniu każdego z nich po prawej stronie pojawia się lista dokumentów do rozliczenia dla poszczególnego kontrahenta: Zaznaczając pole przy wybranym dokumencie (pole podświetla się na zielono z znakiem OK) następuje proces powiązania dokumentu z przelewu. Odpowiednio kwoty do rozliczenia na dokumencie i dostępna kwota z przelewu się uaktualnia. Jeżeli na przelewie jest wystarczająca suma do rozliczenia dokumentu, rozliczany jest on do zerz ( w pozostało wyświetla się 0, więc dokumentu jest rozliczony). W sytuacji odwrotnej w Pozostało wyświetla się brakująca kwota. W kolumnie Roz. wyświetla się kwota na jaką dany przelew rozlicza dokument. Warto zaznaczyć że jeden przelew może rozliczać wiele dokumentów, tak długo jak jest dostępna jakakolwiek kwota na nim. Również wiele przelewów może rozliczać jeden dokument. W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów do rozliczania można pozostałą kwotę zaliczkować po wybraniu danego przelewu i naciśnięciu przycisku Zaliczkuj.

6 Przykład gdy jeden przelew rozlicza wiele rozrachunków: Istnieje możliwość automatycznego wiązania dokumentów do rozliczenia z przelewami: Dla rozrachunków jak i zamówień w sekcji Zaznaczenie można wybrać odpowiednią opcję. Wtedy dokumenty zostaną automatycznie przypisane wg zasady FIFO (czyli od najstarszego do najnowszego). Dokumenty są zaznaczane tak długo, dopóki na przelewie są dostępne jakieś środki, lub istnieją jakiekolwiek dokumenty do rozliczenia. Uwaga! Wybranie tej opcji resetuje wcześniej ręcznie przypisane dokumenty. Dodatkowo dla kont wirtualnych dla zamówień lub rozrachunków można automatycznie zaznaczyć powiązane dokumenty (opcja ta jest domyślnie włączona). Wtedy dany dokument jest automatycznie wiązany z przelewem.

7 W każdej chwili odpowiednio zaznaczone dokumenty i przelewy (przelew automatycznie się zaznacza gdy jego wartość Pozostało wynosi 0) można zaakceptować naciskając przycisk Powiąż. Wtedy w zakładce Powiązane wyświetli się przelew z podsumowaniem jakie rozlicza dokumenty. Uwaga! Do powiązanych nie można przenieść przelewów które nic nie rozliczają lub nie są zaliczkowane. Tak powiązane dokumenty i zaliczki do przelewów w tym kroku można jeszcze usunąć. Wtedy wrócą one do puli dokumentów do rozliczenia w zakładce Niepowiązane.

8 Do tego kroku w każdej chwili można cofnąć wykonane zadania. Finalnym i nieodwracalnym krokiem jest z zakładki Powiązane naciśnięcie przycisku Rozlicz. Wtedy zostaną utworzone dokumenty finansowe w programie Wf-Mag z odpowiednimi pozycjami i wpisami. Zamówienia zostają zaliczkowane a ich status jeśli w całości są rozliczone zmieniony na zapłacone. Wszystkie rozliczone przelewy znajdują się w zakładce Rozliczone. Użytkownik kontynuuje przypisywanie dokumentów do rozliczenia je rozlicza aż wszystkie przelewy które chce rozliczyć zostaną obsłużone. UWAGA!!! Program nie pamięta które wyciągi i przelewy z nich zostały już wcześniej zaimportowane do programów, więc należy uważać aby nie rozliczać dwa razy tego samego wyciągu. Zamknięcie programu lub zaimportowanie nowego wyciągu przed wykonaniem akcji rozliczenia przelewów spowoduje utracenie wszystkich dotychczasowych czynności. Program można usługiwać myszką lub klawiaturą za pomocą odpowiednich skrótów i nawigacji za pomocą klawiszy kierunkowych i klawisza tab.

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK Spis treści: WSTĘP... 3 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU... 4 II. SŁOWNIKI... 7 1. Analityka zapisów księgowych... 7 2. Automatyczne księgowania... 7 3. Banki... 7 4. Dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.Zaznaczanie kolorami wspólnot...2 2.Wysyłanie e-mail - możliwość wyboru adresu (podstawowy, dodatkowy)...2 3.LokaleNet - możliwość

Spis treści 1.Zaznaczanie kolorami wspólnot...2 2.Wysyłanie e-mail - możliwość wyboru adresu (podstawowy, dodatkowy)...2 3.LokaleNet - możliwość Spis treści 1.Zaznaczanie kolorami wspólnot...2 2.Wysyłanie e-mail - możliwość wyboru adresu (podstawowy, dodatkowy)...2 3.LokaleNet - możliwość synchronizacji lat ubiegłych...3 4.LokaleNet poprzednie

Bardziej szczegółowo

Import wyciągów bankowych nowe możliwości

Import wyciągów bankowych nowe możliwości Import wyciągów bankowych nowe możliwości Soneta Banki, Wirtualne rachunki bankowe Strona 1 z 29 Spis treści Spis treści...2 1. Import wyciągów bankowych Soneta banki...3 1.2 Instalacja dodatku...3 1.3

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla Systemu Ognik

Pomoc dla Systemu Ognik Pomoc dla Systemu Ognik 1 / 76 Spis treści Praca z Programem... 4 Instalacja... 5 Instalacja na innej wersji... 10 Lokalizacja Programu... 10 Pierwsze Uruchomienie... 10 Aktualizacja Starszych Wersji...

Bardziej szczegółowo

MMSoft s.c. System Lokale Szybki start

MMSoft s.c. System Lokale Szybki start MMSoft s.c. System Lokale Szybki start Opracowanie i skład: MMSoft s.c Copyright MMSoft s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

KASA program wspomagający pracę kasy v 1.0.38. 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4. 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA...

KASA program wspomagający pracę kasy v 1.0.38. 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4. 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA... KASA wersja.1.x.x Spis treści : 1. WSTĘP... 4 1.1. Ogólna charakterystyka programu... 4 1.2. Wymagania sprzętowo programowe... 4 2. INSTALACJA... 6 2.1. Instalacja oprogramowania klient serwer.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo