Historia. Misja. Oferta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia. Misja. Oferta"

Transkrypt

1 MBA

2 Historia Wielkopolska Szkoła Biznesu powstała w marcu 1991 r. w ramach Fundacji Kadry dla Wielkopolski, założonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Wojewodę Poznańskiego oraz Fundację Gospodarczą NSZZ Solidarność. Inicjatywa jej utworzenia zrodziła się już pod koniec lat 80-tych, a jej realizacja okazała się możliwa dzięki pomocy rządu Wielkiej Brytanii. W tym samym okresie powstał bowiem brytyjski fundusz Know-How, którego celem było m.in. wsparcie inicjatyw edukacyjnych wspomagających rozwój gospodarki rynkowej w Polsce. Potwierdzeniem i uznaniem sukcesu Wielkopolskiej Szkoły Biznesu były liczne wizyty najbardziej prominentnych przedstawicieli życia politycznego i gospodarczego Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć wizytę Margaret Thatcher byłej premier Wielkiej Brytanii, ministrów gospodarki i handlu Zjednoczonego Królestwa, ambasadorów Wielkiej Brytanii w Polsce. W ciągu ponad 20 lat swojej działalności Wielkopolska Szkoła Biznesu zorganizowała ponad 2000 przedsięwzięć szkoleniowych, w których wzięło udział przeszło osób Naszą misją jest zaspokajanie oczekiwań kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich Misja Misją Wielkopolskiej Szkoły Biznesu jest zaspokajanie oczekiwań kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich oraz wdrażanie najnowszych koncepcji w zakresie zarządzania firmą umożliwiających działanie we współczesnym otoczeniu rynkowym. Podstawowe atuty Szkoły stanowią: międzynarodowy aspekt jej działalności, koncentracja na szkoleniu kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, duża skala działania oraz komplementarność oferty szkoleniowo-konsultingowej, obejmującej obok programów MBA, szkolenia otwarte, szkolenia prowadzone na indywidualne zamówienia firm oraz profesjonalne usługi szkoleniowo-doradcze. Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara Prezes Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Oferta Executive MBA MBA Strategiczne warsztaty szkoleniowo-doradcze Szkolenia in-company na indywidualne zamówienia firm Specjalistyczne warsztaty szkoleniowe 3

3 Master of Business Administration Programy Master of Business Administration cieszą się wysoką renomą na całym świecie. Ich popularność i sukcesy są związane z rozwojem nauki o zarządzaniu, rozwojem gospodarki rynkowej oraz trendami internacjonalizacji i globalizacji gospodarki. Kwalifikacje, jakie uzyskują absolwenci programów MBA, uznawane są w skali międzynarodowej za najbardziej prestiżowe. Zapewniają one uczestnikom wiedzę szczególnie przydatną w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak również rozwijają praktyczne umiejętności menedżerskie. Program MBA oparty jest na najlepszych, ponad dwudziestoletnich doświadczeniach Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Zorientowany jest na praktyczne rozwijanie umiejętności menedżerskich. Przejawia się to zarówno w praktycznym charakterze zajęć, jak i w podejściu do sposobu zaliczania poszczególnych modułów, przeważnie w formie krótkich projektów. Rozwijane są także zespołowe formy współpracy, o silnie praktycznym zorientowaniu w postaci zespołowych projektów konsultingowych oraz ćwiczeń w grupach. Trzy filary programu MBA to Rozwój Osobisty, Finanse Przedsiębiorstw, Kompetencje Menedżerskie. I filar: Rozwój Osobisty II filar: Finanse Przedsiębiorstw III filar: Kompetencje menedżerskie Moduły w ramach filaru: Moduły w ramach filaru: Moduły w ramach filaru: Rozwój kompetencji menedżerskich Zarządzanie finansami Organizacja w warunkach współczesnego Negocjacje Rachunkowość dla menedżerów biznesu Zarządzanie zespołem Ekonomia menedżerska Marketing Psychologia zarządzania Controlling w przedsiębiorstwie Prawne reguły funkcjonowania firmy Zespołowy projekt konsultingowy Zarządzanie strategiczne Wizyta studyjna w firmie Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Dodatkowo w ramach Programu MBA realizowane są Warsztaty integracyjne oraz moduł Dysertacja. Programy MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu oferowane są od 1991 roku. W ciągu ponad 20 lat zorganizowanych zostało ponad 50 edycji różnych programów, wśród których w ostatnich latach wiodącą rolę odgrywają Executive MBA i MBA. 100% zajęć prowadzonych jest w języku polskim przez wykładowców akademickich o bogatym doświadczeniu praktycznym oraz praktyków gospodarczych. Program MBA jest przeznaczony dla właścicieli małych i średnich firm, kierowników i menedżerów wszystkich szczebli, młodych i kreatywnych pracowników chcących zdobyć doświadczenie pozwalające im na szybszy rozwój kariery zawodowej. Jednym z głównych walorów programu MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu jest umiejętne połączenie wysokich standardów akademickich z praktycznym charakterem zajęć i projektów zaliczeniowych przygotowywanych przez słuchaczy. Unikalny na polskim rynku charakter ma zespołowy projekt konsultingowy, a także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. MBA to program oparty na brytyjskich, unikatowych w polskich warunkach standardach zapewniania jakości, realizowany w 100% w języku polskim

4 Organizacja i przebieg programu MBA Program trwa półtora roku i obejmuje 320 godzin zajęć. Zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku polskim (100%) podczas dwu-, trzydniowych zjazdów (sobota-niedziela; piątek- -niedziela) organizowanych co 3-4 tygodnie. W Wielkopolskiej Szkole Biznesu funkcjonuje sformalizowany, unikatowy na polskim rynku edukacyjnym system zapewniania jakości, oparty na brytyjskich standardach. Elementami tego systemu są m.in. Rada Programowa Wielkopolskiej Szkoły Biznesu, skupiająca przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesowego, krajowi i zagraniczni egzaminatorzy i audytorzy zewnętrzni, Rada Kursu, reprezentująca interesy słuchaczy, system monitoringu w postaci rocznych sprawozdań zatwierdzanych przez Radę Programową, a także bieżąca anonimowa ocena wszystkich zajęć przez słuchaczy. Wykładowcy Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy poza bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym posiadają duże doświadczenie w praktyce gospodarczej. Istotny udział w prowadzeniu zajęć mają praktycy gospodarczy, reprezentujący najwyższe szczeble zarządzania w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach. Liczną grupę wśród praktyków stanowią również absolwenci programów MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. W trakcie zajęć wykorzystuje się głównie tzw. aktywizujące metody dydaktyczne, takie jak: projekty zespołowe w firmach, case studies, dyskusje plenarne i zespołowe, prezentacje, ćwiczenia Program mba Moduł Liczba godzin Warsztaty integracyjne 4 I filar: Rozwój Osobisty Rozwój kompetencji menedżerskich Negocjacje Zarządzanie zespołem Psychologia zarządzania Zespołowy projekt konsultingowy Wizyta studyjna w firmie Razem I filar 96 II filar: Finanse Przedsiębiorstw Zarządzanie finansami 40 Rachunkowość dla menedżerów 28 Controlling w przedsiebiorstwie 12 Ekonomia menedżerska Razem II filar 96 III filar: Kompetencje menedżerskie Organizacja w warunkach współczesnego biznesu Marketing Prawne reguły funkcjonowania firmy Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 20 Razem III filar 1 Dysertacja 8 Razem 320 6

5 Czego można się nauczyć? Rozwój kompetencji menedżerskich Zajęcia umożliwiają słuchaczom dokonanie diagnozy własnych umiejętności i predyspozycji menedżerskich oraz podjęcie działań w kierunku rozwijania umiejętności menedżerskich pomagających lepiej radzić sobie w kontaktach z ludźmi i zapewniających skuteczne przywództwo w kierowanym zespole. Organizacja w warunkach współczesnego biznesu Dlaczego warto wybrać program MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu? Przedmiot zapoznaje z nowoczesnymi strukturami organizacyjnymi, pokazuje współzależności różnych obszarów firmy w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, umożliwia zrozumienie praktycznej przydatności różnych metod i technik wprowadzania zasadniczych zmian strategicznych w organizacji przedsiębiorstwa. Ekonomia menedżerska Nasze atuty to: 100% zajęć w języku polskim, ponad 20 lat funkcjonowania i bogate doświadczenie w prowadzeniu programów MBA, najwyższa jakość, unikalny w Polsce sformalizowany system zapewniania jakości opracowany w Wielkiej Brytanii i adaptowany do polskich warunków, forma zaliczania modułów w postaci aplikacyjnych projektów, doświadczona kadra wykładowców i praktyków gospodarczych, przyjazny harmonogram zajęć pozwalający na zakończenie studiów w okresie nie przekraczającym 1,5 roku, atrakcyjna cena. Zajęcia umożliwiają poznanie całokształtu powiązań firmy z jej otoczeniem oraz mikroekonomicznych podstaw zarządzania istotnych z punktu widzenia skutecznego kierowania przedsiębiorstwem. Zarządzanie finansami Przedmiot zapoznaje z metodami prowadzącymi do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy przypadków identyfikuje i opisuje zjawiska związane z gospodarką 8 9

6 Prawne reguły funkcjonowania firmy Zarządzanie strategiczne Celem zajęć jest zdobycie umiejętności formułowania Rekrutacja Celem modułu jest nabycie umiejętności doboru właściwych i wdrażania strategii z wykorzystaniem metod analizy stra- form prawnych funkcjonowania biznesu, wiedzy związa- tegicznej i oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. finansową oraz uczy podejmowania decyzji wpływających na wzrost wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem czynników ryzyka. Rachunkowość dla menedżerów nej z posługiwaniem się stosownymi aktami prawnymi oraz umiejętności przygotowania i egzekwowania kontraktów handlowych. Wizyta studyjna w firmie To wizyta w wybranej firmie międzynarodowej (organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu MBA Club). Jej celem jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem firmy, w szczególności z zakresu biznesu międzynarodowego oraz przykładami tzw. dobrej praktyki. Prezentacji firmy i sposobów rozwiązywania wybranych problemów zarządzania towarzyszą spotkania z pracownikami absolwentami programów MBA w Wielkopolskiej Zarządzanie zasobami ludzkimi Celem zajęć jest poznanie uwarunkowań skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników. Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Zajęcia stwarzają możliwość poznania strategicznych implikacji funkcjonowania firmy w otoczeniu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów marketingowych, finansowych i organizacyjnych. Dysertacja Kryteria przyjęć: ukończone studia na poziomie co najmniej licencjatu, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, posiadanie predyspozycji menedżerskich oraz odpowiedniego poziomu motywacji do podjęcia nauki. Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie, 1 zdjęcie, CV, odpis dyplomu poświadczający posiadane wykształcenie, Zajęcia pozwalają zrozumieć informacje płynące ze sprawozdań finansowych oraz z poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Jednocześnie uświadamiają słuchaczom, jak wiele informacji dostarcza system rachunkowości w procesie zarządzania firmą. Marketing Szkole Biznesu. Zespołowy projekt konsultingowy To praktyczne wykorzystanie teorii poznanej w trakcie programu MBA do rozwiązania konkretnego problemu badawczego w wybranym przedsiębiorstwie. Projekt realizowany w zespo- Stanowi syntezę doświadczeń poznawczych i praktycznych uzyskanych w trakcie programu. Jej celem jest wykazanie się umiejętnością wykorzystania teorii do praktycznego rozwiązania strategicznych problemów organizacji oraz aplikacji narzędzi analitycznych do profesjonalnego zarządzania firmą. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci przechodzą procedurę rekrutacyjną polegającą na rozmowie kwalifikacyjnej. Przedmiot umożliwia zrozumienie znaczenia marketingowe- łach umożliwia rozwój umiejętności komunikacji interpersonal- go zorientowania firmy dla realizacji strategii firmy, poznanie nej, współpracy, negocjacji i sztuki zawierania kompromisu. sposobów dokonywania marketingowej diagnozy firmy oraz Praca zespołu kończy się sporządzeniem pisemnego raportu rozwoju działań rynkowych zgodnych z najnowszymi kon- oraz publicznej prezentacji najważniejszych zagadnień i korzy- cepcjami. ści wynikających z projektu konsultingowego

7 WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU PRZY UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich (XII piętro), Poznań tel , , , fax

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 854 32 26, 61 854 32 27 email wsb@ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 854 32 26, 61 854 32 27 email wsb@ue.poznan.pl UNIWERS YTET EKONOMICZNY W POZNANIU KGHM LETIA LEGNICKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A. Nazwa programu: Executive MBA Edycja: 48 Czas trwania: 4 semestry (marzec 2015 luty 2017) Początek zajęć: 21.03.2015 Języki

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY FRANKLIN UNIVERSITY 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim 2 Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo