PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW"

Transkrypt

1 LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie Początek edycji rok akademicki Program MBA Akademii Leona Koźmińskiego Umożliwia zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej Przygotowuje do roli menedżera, potrafiącego rozwiązywać problemy strategiczne i umiejącego poruszać się po rynkach globalnych Umożliwia zdobycie dyplomu Master of Business Administration (MBA) wydanego przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studia MBA są dostosowane do potrzeb słuchaczy, i oferowane jako MBA dla Finansistów, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry IT, MBA dla kadry HR, MBA dla kadry medycznej. Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą akredytacje EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony akredytacji, o których zdobycie ubiegają się najlepsze wyższe szkoły biznesu w świecie. Akademia Leona Koźmińskiego została uznana przez Financial Times Business School Ranking najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Akademia Leona Koźmińskiego jest uznana za najlepszą prywatną uczelnię biznesową w Polsce Informacje o bieżącej działalności Akademii Leona Koźmińskiego można znaleźć na stronie 1

2 Cel studiów Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma oraz nabycie kompetencji działania w takim otoczeniu. Na szczególną uwagę zasługuje MBA dla Finansistów, nowoczesny program ukierunkowany na kształcenie kadr znających wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania finansowe przedsiębiorstwa. Adresaci Podyplomowe studia menedżerskie specjalistyczne MBA przeznaczone są dla praktyków życia gospodarczego, osób dysponujących doświadczeniem zawodowym, chcących doskonalić umiejętności niezbędne dla menedżera, działającego w warunkach gospodarki rynkowej. Studia MBA są elementem kariery menedżerskiej, umożliwiającym planowanie osobistych karier zawodowych menedżerów. Absolwenci tych studiów stają się członkami elitarnego grona osób z tytułem MBA uzyskanego w prestiżowej na skalę światową uczelni, przygotowanych do zarządzania przedsiębiorstwami w dobie globalizacji. Wykładowcy Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach studiów MBA to sprawdzony zespół doskonałych trenerów, posiadających bogate doświadczenie w zakresie realizacji treningów menedżerskich. Dysponują zarówno doświadczeniem dydaktycznym jak i profesjonalną znajomością praktyki gospodarczej w Polsce i innych krajach. W ramach programu MBA realizowanego w Lublinie zajęcia prowadzą wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Lubelskiej Szkoły Biznesu. Metody nauczania i warunki ukończenia Studia prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych interaktywnych metod nauczania (studia przypadków, gry decyzyjne, symulacje). W trakcie studiów główny nacisk położony jest na pragmatyzm i rozwiązywanie praktycznych problemów. Studenci mają możliwość samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy w wybranych obszarach. Do każdego modułu studenci otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych. Do dyspozycji słuchaczy jest również biblioteka wyposażona w pozycje z zakresu zarządzania biznesem. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa (projekt doradczy) przygotowywana jest w 2

3 grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas trzech semestrów zajęć. Dyplom ukończenia specjalistycznych studiów MBA Absolwenci na zakończenie studiów otrzymują dyplom MBA wystawiony przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest to dyplom ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ALK jest najlepszą szkołą biznesu w Polsce. Jako pierwsza uczelnia prywatna w Polsce uzyskała prawa do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. W rankingu Financial Times została uznana za najlepsza uczelnie biznesową w Europie Środkowo Wschodniej. Akademia Leona Koźmińskiego oferuje kilka różnych programów MBA przygotowanych z myślą o potrzebach menedżerów polskich i globalnych. Program Executive MBA jest jednym z najstarszych w Polsce i wywodzi się z pionierskiego programu z roku 1989 prowadzonego przez Międzynarodową Szkołę Zarządzania założycielkę dzisiejszej Akademii Leona Koźmińskiego. Na wyróżnienie zasługują nowoczesne, specjalistyczne programy MBA (dla inżynierów, kadry HR, kadry IT, finansistów, dla kadry medycznej) prowadzone są w języku polskim. Informacje na temat programów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego znajdują się na stronie internetowej: Lubelska Szkoła Biznesu Lubelska Szkoła Biznesu od powstania w 1990 r. prowadzi szeroką współpracę międzynarodową w zakresie edukacji menedżerskiej m.in. z takimi ośrodkami, jak De Paul University (Chicago, USA), Universität Seminar der Wirtschaft Schloss Gracht (Niemcy), Europa-Akademie Witten (Niemcy). W latach Szkoła bardzo blisko współpracowała z University of Central Lancashire (Preston, Wielka Brytania), realizując unikalny program MBA wysoko oceniany przez słuchaczy. Z uczelnią tą zrealizowano również programy Certificate in Marketing oraz Certificate in Management. W latach realizowany był program MBA we współpracy z Dublin City University (Irlandia). Stopień MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu uzyskało około 600 osób. Szkoła stale współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie studiów podyplomowych. 3

4 Organizacja zajęć studiów MBA dla finansistów Studia trwają 3 semestry Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w systemie weekendowym Realizacja zajęć: soboty i niedziele w godz Wymagania i zasady naboru Wykształcenie wyższe Minimum 3-letnia praktyka zawodowa Pozytywny wynik testu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej-testującej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej-sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania. Ze strony z zakładki studia MBA MBA dla finansistów można pobrać przykładowe testy i pytania GMAT Przed rozpoczęciem studiów należy podpisać umowę o zasadach i warunkach odpłatności za studia. Wymagane dokumenty Dyplom ukończenia studiów wyższych Wypełniony formularz zgłoszeniowy CV (doświadczenie menedżerskie) List motywacyjny 2 zdjęcia (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG Kopia dowodu osobistego Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne Opłaty za studia Opłata rekrutacyjna: 400,- zł Opłata za semestr: 8000,- zł; Koszt studiów: w przypadku płatności w trzech ratach po 8000 złotych. Koszt studiów: w przypadku płatności jednorazowej za 3 semestry. Opłaty prosimy dokonywać na konto Lubelskiej Szkoły Biznesu: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/lublin Powyższe opłaty dotyczą studiów MBA realizowanych wyłącznie w Lublinie. 4

5 Postępowanie kwalifikacyjne Składanie dokumentów: do 20 września 2013 r. Test GMAT: po 20 września 2013 r. Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2013 r. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o terminie testu GMAT i rozmowy kwalifikacyjnej. Powyższe terminy traktowane są jako planowane. Rzeczywiste terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy kandydatów. Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona. Informacje i zapisy Lubelska Szkoła Biznesu (w godz ) Ul. Konstantynów 1 H, Lublin, Tel.: , Fax: , Struktura programu MBA dla finansistów MBA dla Finansistów jest nowoczesnym programem, dającym wiedzę o zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa we współczesnych realiach krajowych i globalnych. Został opracowany dla zaspokojenia rosnących potrzeb kierownictw zakładów pracy zdobywania wiedzy na temat mechanizmów finansowych, pozwalających efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem. Jest to program nie tylko dla dyrektorów finansowych ale przede wszystkim dla zarządów przedsiębiorstw. Oprócz interdyscyplinarnych przedmiotów dostarczających wiedzę z zarządzania słuchacze zdobywają kompetencje z zarządzania finansami przedsiębiorstwa. We współczesnym przedsiębiorstwie rozumienie mechanizmów finansowych i umiejętność podejmowania decyzji na podstawie kryteriów finansowych jest bardzo ważne do przetrwania i rozwoju. Absolwenci tego programu zdobędą praktyczne kompetencje łączące umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem aspektów finansowych. Wprowadzenie Sesja integracyjno-informacyjna Zarządzanie sobą i karierą 5

6 Ekonomia menedżerska Zarządzanie Rachunkowość finansowa i zarządcza Statystyka w biznesie Marketing Finanse przedsiębiorstwa Zarządzanie strategiczne Strategie e-biznesu Zarządzanie zasobami ludzkimi Prawo cywilne i handlowe Zachowania Organizacyjne Leadership Zarządzanie Zmianą Systemy wspomagania decyzji Negocjacje Corporate Social Responsibility Analiza finansowa projektów doradczych Projekt doradczy Konsultacje do projektów doradczych Symulacyjna gra decyzyjna Przedmioty do wybory (2 boxy do wyboru) Box 1 - Wykorzystanie narzędzi controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem Controlling operacyjny i sprawozdawczość wewnętrzna Controlling Strategiczny Zarządzanie emocjami, efektywny feedback i skuteczna komunikacja w procesie udzielania informacji zwrotnej w ramach controllingu Box 2 Zewnętrzny wzrost przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstw I- warsztaty komputerowe Fuzje i przejęcia Negocjacje strategiczne Box 3 - Decyzje finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ocena projektów inwestycyjnych- warsztaty komputerowe Planowanie finansowe, w tym modelowanie projektów realizowanych w formule project finance Intuicja a reguły decyzyjne w decyzjach finansowych Box 4 - Sprawozdawczość i analiza finansowa 6

7 Box 4 - Sprawozdawczość i analiza finansowa Interpretacja sprawozdań finansowych - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Analiza finansowa Coaching zespołowy na poziomie zarządu jako narzędzie wspomagające w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Box 5 - Rynki finansowe a zarządzanie finansami przedsiębiorstw Rynki i instrumenty finansowe Instrumenty pochodne i terminowe - zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Psychologia rynków finansowych Programów MBA dla finansistów realizowany w Lubelskiej Szkole Biznesu jest zgodny z programem prowadzonym przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Program obejmuje 520 godzin zajęć, w tym obowiązkowe moduły tematyczne, moduły tematyczne do wyboru oraz obowiązkowe seminarium związane z przygotowaniem projektu. Zawartość programu stanowi kompendium wiedzy i umiejętności niezbędnych współczesnemu menedżerowi. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. 7

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1. Regulamin Programu MBA REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną przez

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW we współpracy z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY jako instytucja

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (DWA SEMESTRY; STUDIA NIESTACJONARNE)

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (DWA SEMESTRY; STUDIA NIESTACJONARNE) EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (DWA SEMESTRY; STUDIA NIESTACJONARNE) Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) jest jednym z najbardziej zaawansowanych i prestiżowych centrów

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie Katalog Wydanie 2014/2015 Pod redakcją: Dr Sébastien Reymond Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo