al. Niepodległości 10, Poznań tel ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 854 32 26, 61 854 32 27 email wsb@ue.poznan.pl"

Transkrypt

1 UNIWERS YTET EKONOMICZNY W POZNANIU KGHM LETIA LEGNICKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A. Nazwa programu: Executive MBA Edycja: 48 Czas trwania: 4 semestry (marzec 2015 luty 2017) Początek zajęć: Języki wykładowe: (80%), (20%) Współpraca międzynarodowa: ISCTE Business School (Portugalia), Turku School of Economics (Finlandia)

2 OPIS PROGRAMU EMBA Program Executive MBA w Wielkoej Szkole Biznesu prowadzony jest od 1991 roku. Od samego początku realizowany jest we współpracy z gronem renomowanych partnerów zagranicznych. Wielkopolska Szkoła Biznesu jako jedna z zaledwie kilku instytucji w Europie Środkowo-Wschodniej posiada prestiżową, międzynarodową akredytację EPAS dla programu Executive MBA (od 2006 roku). Program uzyskał również dwukrotnie najwyższą Klasę Mistrzowską w opublikowanych przez FORUM ratingach programów MBA. Program Executive MBA opiera się na trzech filarach. Są nimi: perspektywa międzynarodowa, perspektywa praktyczna, perspektywa strategiczna. I FILAR - PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA II FILAR - PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA III FILAR - PERSPEKTYWA STRATEGICZNA wykładowcy z czołowych uczelni z całego świata (m.in. Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, USA, Kanada, Portugalia), część zajęć prowadzonych w języku m, wspólny dyplom Wielkoej Szkoły Biznesu oraz ISCTE Business School. weryfikacja zdobytych umiejętności w ramach projektów, część zajęć prowadzonych przez praktyków biznesowych z Polski i zagranicy. szczególny nacisk położony na strategiczne aspekty zarządzania na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, interdyscyplinarne podejście umożliwiające rozwój strategicznych kompetencji z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i marketingu, możliwość poszerzenia wiedzy w istotnych strategicznie obszarach w ramach grupy przedmiotów do wyboru. Program Executive MBA przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Szczególny nacisk położono w nim na strategiczne zarządzanie firmą zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Program jest bardzo silnie zorientowany na praktyczne rozwijanie umiejętności menedżerskich. Rozwijane są także zespołowe formy współpracy, o silnie praktycznym zorientowaniu w postaci zespołowych projektów konsultingowych. Jednym z głównych walorów programu Executive MBA w Wielkoej Szkole Biznesu jest umiejętne połączenie wysokich standardów akademickich z praktycznym charakterem zajęć i projektów zaliczeniowych przygotowywanych przez słuchaczy. W trakcie zajęć wykorzystuje się głównie tzw. Aktywizujące metody dydaktyczne, takie jak: projekty zespołowe w firmach, case studies, dyskusje plenarne i zespołowe, prezentacje, ćwiczenia. AKREDYTACJA EPAS Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu uzyskała na początku grudnia 2006 roku prestiżową międzynarodową akredytację EPAS (European Programme Accreditation System), którą posiadają najlepsze szkoły biznesu w Europie. Akredytacja przyznawana jest przez European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli. Celem akredytacji EPAS jest wyłonienie czołowych programów MBA w Europie i dostarczenie w ten sposób potencjalnym zainteresowanym (przedsiębiorstwom i studentom) obiektywnej informacji o programach spełniających najwyższe kryteria międzynarodowej jakości i doskonałości. Podstawowe kryteria uzyskania akredytacji EPAS obejmują wysoki poziom internacjonalizacji programu, przekazywanie słuchaczom najnowszych

3 koncepcji w zakresie zarządzania firmą, stworzenie wokół programu silnego środowiska biznesowego, sformalizowany system zapewniania jakości, systematyczną i nieprzerwaną rekrutację nowych grup studentów oraz wysoką ocenę programu na rynku edukacyjnym. Procedura akredytacyjna w Wielkoej Szkole Biznesu trwała około roku i obejmowała opracowanie raportu na temat programu MBA i Szkoły, samoocenę programu oraz wizytę 5-osobowego międzynarodowego panelu akredytacyjnego w czerwcu 2006 roku. Finałem tego procesu było przyznanie r. akredytacji EPAS na podstawie decyzji niezależnej 15-osobowej Komisji Akredytacyjnej (EFMD Programme Accreditation Board). WYKŁADOWCY Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz zagranicznych uczelni partnerskich, którzy poza bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym posiadają duże doświadczenie w praktyce gospodarczej. Istotny udział w prowadzeniu zajęć mają praktycy gospodarczy, reprezentujący najwyższe szczeble zarządzania w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach. Liczną grupę wśród praktyków stanowią również absolwenci programu Executive MBA Wielkoej Szkoły Biznesu. KRYTERIA KWALIFIKACJI Ukończone studia wyższe magisterskie lub równorzędne (w przypadku ukończenia studiów licencjackich wymagane jest 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu), Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, Minimum 1-roczne doświadczenie w zarządzaniu, Znajomość języka ego (test językowy obejmujący listening, reading i writing lub ewentualnie pisemna deklaracja). ORGANIZACJA STUDIÓW Program trwa dwa lata i obejmuje 550 godzin zajęć. Zjazdy w ramach studiów są 2-dniowe (sobota/niedziela), wyjątek stanowi pierwszy zjazd, który jest zjazdem trzydniowym i zaplanowany został na dni marca Częstotliwość zjazdów co 2-3 tygodnie. Pierwszy zjazd w każdym semestrze (marzec 2015, wrzesień/październik 2015, marzec 2016, wrzesień/październik 2016) odbywać się będzie na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pozostałe zjazdy w Letia Business Center w Legnicy. Dodatkowo na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostaną zorganizowane obrony projektu z modułu Zarządzanie finansami, Zespołowego Projektu Konsultingowego oraz Dysertacji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do Poznania oraz zakwaterowania.

4 Koszt studiów: PLN Płatność podzielona jest na 4 raty wnoszone na początku każdego semestru marzec 2015, wrzesień 2015, luty 2016, wrzesień Minimalna liczba słuchaczy: 20. WARUNKI ZALICZENIA STUDIÓW Każdy moduł w ramach programu kończy się określoną formą zaliczenia (egzamin, praca pisemna, projekt indywidualny lub grupowy, esej). Moduł Specialised International Workshop zaliczany jest na podstawie obecności. Wszystkie zaliczenia odbywają się w języku m. Warunkiem ukończenia programu jest zaliczenie wszystkich modułów. Program kończy się przygotowaniem dysertacji. Dysertacja przygotowywana jest pod opieką merytoryczną tutora (promotora) i kończy się obroną przed komisją. DYPLOMY wspólny dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i ISCTE Business School (dyplom w języku m), dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (dyplom w języku m). PROGRAM Program obejmuje 448 godzin podzielonych na 16 modułów (w tym 3 moduły do wyboru oraz moduł Dysertacja). Łącznie 14 zaliczeń. Dodatkowo podczas pierwszego zjazdu organizowane są warsztaty integracyjne. Szczegóły dotyczące programu zawarto w poniższej tabeli. LICZBA MODUŁ GODZIN Warsztaty integracyjne 4 Doskonalenie umiejętności menedżerskich 20 Skuteczne funkcjonowanie organizacji 32 Ekonomia menedżerska 32 Rachunkowość dla menedżerów 28 WYKŁADOWCA* Dr Joanna Schmidt Prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. zw. UEP Dr Andrzej Stańda Mgr Marek Tyma, MBA Dr Agnieszka Purgat Prof. Alvaro Rosa Mgr Grzegorz Kostrzewa Prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP Dr Józef Karpiński Dr Marek Masztalerz Mgr Rafał Mytych JĘZYK

5 Prawne reguły funkcjonowania firm 24 Strategiczne zarządzanie marketingowe 40 Zarządzanie finansami 40 Dr Mariusz Piotrowski Dr Bartosz Deszczyński Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Dr hab. Jan Mikołajczyk Dr Marek Zieliński Dr Alicja Malewicz-Pełczyńska Mgr Angelo Pressello, MBA Mgr Matt Komorowski Mgr Monika Klama Mgr Alistair Sevenson Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP Dr Jacek Jastrzębski Dr Michał Kałdoński Zespołowy projekt konsultingowy Przedmioty do wyboru (1x24): Dr Tomasz Jewartowski Dr hab. Jan Mikołajczyk Dr hab. inż Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Systemy informacyjne w zarządzaniu Dr Elżbieta Danecka Zarządzanie operacjami i logistyka Dr Mariusz Szuster Warsztaty marketingowe analiza case study Dr Hubert Igliński Zarządzanie strategiczne 48 Mgr Radosław Śliwka Mgr Marta Lewczyk-Zgółka Mgr Wojciech Rokicki Dr Łukasz Małys Prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP Dr Maciej Brzozowski Mgr Angelo Pressello, MBA Mgr Matt Komorowski Mgr Witold Horowski Dr Łukasz Kononowicz

6 Zarządzanie zasobami ludzkimi 40 Strategie w biznesie międzynarodowym 32 Specialized International Workshop 20 Prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. zw. UEP Dr Maciej Ławrynowicz Dr Magdalena Andrałojć Mgr Tadeusz Sudoł, MBA Prof. Lynette Harris Prof. Ralf Mertens Prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP Dr Milena Ratajczak-Mrozek Dr Paulina Sypniewska Mgr Tomasz Korecki Prof. Antonio Robalo Prof. Stanley Paliwoda Prof. Ying Fan Mgr Alistair Sevenson Przedmioty do wyboru (2x24): Procesy globalizacyjne we współczesnej gospodarce światowej 48 Mgr Matt Komorowski Dr Ewa Mińska-Struzik Dr Szymon Truskolaski Psychologia zarządzania Mgr Beata Kokocińska i zespół Zarządzanie zmianami Dr Andrzej Stańda Systemowe podejście do organizacji Dr Marcin Żółtak DYSERTACJA 8 Prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP Dr Milena Ratajczak-Mrozek * w wyjątkowych sytuacjach Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy

7 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROGRAM EXECUTIVE MBA WIELKOPOLSKIEJ SZKOŁY BIZNESU? prestiżowa, międzynarodowa akredytacja EPAS, którą posiadają najlepsze szkoły biznesu w Europie, Klasa Mistrzowska w ratingu FORUM, ponad 50 edycji i 1060 absolwentów, unikalny w Polsce sformalizowany system zapewniania jakości opracowany w Wielkiej Brytanii i adaptowany do ch warunków, unikalny i autorski charakter modułów programu, forma zaliczania modułów w postaci aplikacyjnych projektów, doświadczona kadra wykładowców i praktyków gospodarczych z Polski i z zagranicy, współpraca z renomowanymi partnerami zagranicznymi (ISCTE Business School, Turku School of Economics).

8

9 UKOŃCZENIE EXECUTIVE MBA UWAŻANE JEST ZA OSIĄGNIĘCIE NAJWYŻSZEGO STOPNIA W EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ, A KWALIFIKACJE, JAKIE UZYSKUJĄ ABSOLWENCI UZNAJE SIĘ W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ ZA NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE.

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie Katalog Wydanie 2014/2015 Pod redakcją: Dr Sébastien Reymond Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1. Regulamin Programu MBA REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną przez

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Urzęd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław 2010 Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska 1 2 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo