Historia. Misja. Oferta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia. Misja. Oferta"

Transkrypt

1 Executive MBA 1

2 Historia Wielkopolska Szkoła Biznesu powstała w marcu 1991 r. w ramach Fundacji Kadry dla Wielkopolski, założonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Wojewodę Poznańskiego oraz Fundację Gospodarczą NSZZ Solidarność. Inicjatywa jej utworzenia zrodziła się już pod koniec lat 80-tych, a jej realizacja okazała się możliwa dzięki pomocy rządu Wielkiej Brytanii. W tym samym okresie powstał bowiem brytyjski fundusz Know-How, którego celem było m.in. wsparcie inicjatyw edukacyjnych wspomagających rozwój gospodarki rynkowej w Polsce. Potwierdzeniem i uznaniem sukcesu Wielkopolskiej Szkoły Biznesu były liczne wizyty najbardziej prominentnych przedstawicieli życia politycznego i gospodarczego Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć wizytę Margaret Thatcher byłej premier Wielkiej Brytanii, ministrów gospodarki i handlu Zjednoczonego Królestwa, ambasadorów Wielkiej Brytanii w Polsce. W ciągu ponad 20 lat swojej działalności Wielkopolska Szkoła Biznesu zorganizowała ponad 2000 przedsięwzięć szkoleniowych, w których wzięło udział przeszło osób Naszą misją jest zaspokajanie oczekiwań kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich Misja Misją Wielkopolskiej Szkoły Biznesu jest zaspokajanie oczekiwań kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich oraz wdrażanie najnowszych koncepcji w zakresie zarządzania firmą umożliwiających działanie we współczesnym otoczeniu rynkowym. Podstawowe atuty Szkoły stanowią: międzynarodowy aspekt jej działalności, koncentracja na szkoleniu kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, duża skala działania oraz komplementarność oferty szkoleniowo-konsultingowej, obejmującej obok programów MBA, szkolenia otwarte, szkolenia prowadzone na indywidualne zamówienia firm oraz profesjonalne usługi szkoleniowo-doradcze. Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara Prezes Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Oferta Executive MBA Polskie MBA Strategiczne warsztaty szkoleniowo-doradcze Szkolenia in-company na indywidualne zamówienia firm Specjalistyczne warsztaty szkoleniowe 2 3

3 Master of Business Administration Programy Master of Business Administration cieszą się wysoką renomą na całym świecie. Ich popularność i sukcesy są związane z rozwojem nauki o zarządzaniu, rozwojem gospodarki rynkowej oraz trendami internacjonalizacji i globalizacji gospodarki. Kwalifikacje, jakie uzyskują absolwenci programów MBA, uznawane są w skali międzynarodowej za najbardziej prestiżowe. Programy zapewniają uczestnikom wiedzę szczególnie przydatną w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak również rozwijają praktyczne umiejętności menedżerskie. Ukończenie executive MBA uważane jest za osiągnięcie najwyższego stopnia w edukacji menedżerskiej, a kwalifikacje, jakie uzyskują absolwenci uznaje się w skali międzynarodowej za najbardziej prestiżowe Program Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu prowadzony jest od 1991 roku. Od samego początku realizowany jest we współpracy z gronem renomowanych partnerów zagranicznych. Zajęcia odbywają się w 30% w języku angielskim i w 70% w języku polskim. Wielkopolska Szkoła Biznesu jako jedna z zaledwie kilku instytucji w Europie Środkowo-Wschodniej posiada prestiżową, międzynarodową akredytację EPAS dla programu Executive MBA (od 2006 roku). Program uzyskał również najwyższą Klasę Mistrzowską w opublikowanym przez FO- RUM ratingu programów MBA. Program Executive MBA przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Szczególny nacisk położono w nim na strategiczne zarządzanie firmą zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Program jest bardzo silnie zorientowany na praktyczne rozwijanie umiejętności menedżerskich. Rozwijane są także zespołowe formy współpracy, o silnie praktycznym zorientowaniu w postaci zespołowych projektów konsultingowych i międzynarodowych. Jednym z głównych walorów programu Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu jest umiejętne połączenie wysokich standardów akademickich z praktycznym charakterem zajęć i projektów zaliczeniowych przygotowywanych przez słuchaczy. Unikalny na polskim rynku charakter mają wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (Company Study Tour, International Study Tour) i specjalistyczne warsztaty poświęcone bieżącym zagadnieniom ze świata biznesu (Specialized International Workshop). Istotną i unikatową wartością programu są również tzw. Feedback Workshops pozwalające na wymianę opinii i komentarzy dotyczących najlepszych praktyk w zakresie przygotowania projektów zaliczeniowych oraz doskonalenie warsztatu pracy w tym zakresie. Unikalny na polskim rynku charakter mają dwa zespołowe projekty konsultingowe realizowane w firmach krajowych oraz zagranicznych 4 5

4 Akredytacja EPAS Współpraca zagraniczna Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu uzyskała na początku grudnia 2006 roku prestiżową międzynarodową akredytację EPAS (European Programme Accreditation System), którą posiadają najlepsze szkoły biznesu w Europie. Akredytacja przyznawana jest przez European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli. Celem akredytacji EPAS jest wyłonienie czołowych programów MBA w Europie i dostarczenie w ten sposób potencjalnym zainteresowanym (przedsiębiorstwom i studentom) obiektywnej informacji o programach spełniających najwyższe kryteria międzynarodowej jakości i doskonałości. Podstawowe kryteria uzyskania akredytacji EPAS obejmują wysoki poziom internacjonalizacji programu, przekazywanie słuchaczom najnowszych koncepcji w zakresie zarzą- dzania firmą, stworzenie wokół programu silnego środowiska biznesowego, sformalizowany system zapewniania jakości, systematyczną i nieprzerwaną rekrutację nowych grup studentów oraz wysoką ocenę programu na rynku edukacyjnym. Procedura akredytacyjna w Wielkopolskiej Szkole Biznesu trwała około roku i obejmowała opracowanie raportu na temat programu MBA i Szkoły, samoocenę programu oraz wizytę 5-osobowego międzynarodowego panelu akredytacyjnego w czerwcu 2006 roku. Finałem tego procesu było przyznanie r. akredytacji EPAS na podstawie decyzji niezależnej 15-osobowej Komisji Akredytacyjnej (EFMD Programme Accreditation Board). Ostatnia reakredytacja programu miała miejsce w lutym 2012 r. i zakończyła się przedłużeniem akredytacji na kolejne 3 lata. Wielkopolska Szkoła Biznesu od początku swojego funkcjonowania rozwinęła szeroką współpracę w zakresie dydaktyki i badań z szeregiem uniwersytetów i szkół biznesu w ramach umów dwustronnych lub wielostronnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z takimi partnerami zagranicznymi jak: Nottingham Business School, IESE Barcelona, Reading University, Aston Business School, ISCTE Business School Lisbon, ESC Rennes School of Business, SKEMA Business School, Corvinus University in Budapest Epas to prestiżowa, międzynarodowa akredytacja mająca na celu wyłonienie czołowych programów mba w europie i na świecie Współpraca zagraniczna zaowocowała aktywnym udziałem wykładowców zagranicznych w realizacji programu Executive MBA oraz wspólnymi projektami badawczymi. Warto wspomnieć, że wśród wykładowców i trenerów współpracujących z Wielkopolską Szkołą Biznesu i prowadzących zajęcia znajdują się także niezależni eksperci i praktycy biznesowi z zagranicy, na co dzień współpracujący z czołowymi firmami międzynarodowymi. 6 7

5 Nasi absolwenci absolwenci Mówią Dlaczego warto wybrać program Executive MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu? Nasze atuty to: prestiżowa, międzynarodowa akredytacja EPAS, którą posiadają najlepsze szkoły biznesu w Europie, Klasa Mistrzowska w ratingu FORUM, ponad 50 edycji i 1060 absolwentów, forma zaliczania modułów w postaci aplikacyjnych projektów, doświadczona kadra wykładowców i praktyków gospodarczych z Polski i z zagranicy, Posiadamy ponad 1060 absolwentów reprezentujących kadrę kierowniczą czołowych firm polskich i mię dzynarodowych. Z prowadzonych regularnie przez Wielkopolską Szkołę Biznesu badań wynika, iż: 66% naszych absolwentów awansowało dzięki ukończeniu programu Executive MBA, prawie 80% z nich odnotowało istotny wzrost wynagrodzeń, 96% deklaruje, że wiedza zdobyta dzięki Executive MBA rekompensuje ich koszt. Stowarzyszenie Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu MBA Club umożliwia pełną integrację absolwentów i słuchaczy programu Executive MBA. Stwarza też możliwość nawiązania interesujących kontaktów zawodowych i nieformalnych oraz niepowta rzalną okazję atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Studia MBA były dla mnie inspiracją dla świadomego i mądrego zarządzania zespołami ludzkimi. Od dziesięciu lat czerpię ogromną satysfakcję z budowania zespołów ludzkich i wpływania na rozwój pracowników. Czworo z nich skończyło studia MBA i idą swoją drogą kariery. Z nich jestem najbardziej dumna. Jolanta Latuszewska, Zastępca Dyrektora Oddziału Korporacyjnego BRE Bank SA, Poznań Będąc absolwentem studiów MBA z roku 1995, wspieram chęć nauki w Wielkopolskiej Szkole Biznesu moich współpracowników. Uważam, że szczególnie dla inżynierów kierujących zespołami ludzi, studia MBA w tej szkole biznesu są otwarciem nowych możliwości rozwoju zawodowego. Jacek Sobkowiak, Executive Director CEE Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. Wiedza przekazana przez krajowych i zagranicznych wykładowców jest bardzo cenna i oparta na konkretnych doświadczeniach z praktyki biznesowej. Wykorzystuję ją w zarządzaniu firmą na co dzień. Planinko Vurdelja, Prezes Zarządu HELIOS POLSKA Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o. unikalny w Polsce sformalizowany system zapewniania jakości opracowany w Wielkiej Brytanii i adaptowany do polskich warunków, unikalny i autorski charakter modułów programu (zespołowe projekty konsultingowe, Company Study Tour, International Study Tour, Specialized International Workshop, Feedback Workshops), współpraca z renomowanymi partnerami zagranicznymi (Nottingham Business School, ISCTE Business School, ESC Rennes School of Business i SKEMA Business School). Absolwenci i słuchacze Executive MBA to kadra kierownicza m.in. takich firm, jak: Amica Wronki, Apotex Inc., Bank Zachodni WBK, BRE Bank, Coca-Cola, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Grupa Energetyczna Enea, Grupa Wydawnicza Infor, Henkel Polska, Imperial Tobacco, KGHM Polska Miedź, Kompania Piwowarska, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Nestlé Polska, NIVEA Polska, Novartis Poland, Orange, Pepsi Cola General Bottlers Poland, Philips Lighting Poland, Polkomtel, PZU Życie, Siemens, Solaris Bus & Coach, STU Ergo Hestia, Telekomunikacja Polska, T.U. Allianz Polska, Volkswagen Polska, Wavin Metalplast-Buk, Wrigley Poland oraz wielu innych renomowanych firm działających na polskim rynku. 8 9

6 Organizacja i przebieg executive mba Program executive mba Program trwa dwa lata i obejmuje 492 godziny zajęć. Zajęcia są prowadzone w języku polskim (70%) i angielskim (30%) i odbywają się podczas czterodniowych zjazdów organizowanych raz w miesiącu. W Wielkopolskiej Szkole Biznesu funkcjonuje sformalizowany system zapewniania jakości, oparty na brytyjskich standardach i unikatowy na polskim rynku edukacyjnym. Elementami tego systemu są m.in. Rada Programowa Wielkopolskiej Szkoły Biznesu, skupiająca przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesowego, krajowi i zagraniczni egzaminatorzy i audytorzy zewnętrzni, Rada Kursu, reprezentująca interesy słuchaczy, system monitoringu w postaci rocznych sprawozdań zatwierdzanych przez Radę Programową, a także bieżąca anonimowa ocena wszystkich zajęć przez słuchaczy. W YKŁADOWCY Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy poza bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym posiadają duże doświadczenie w praktyce gospodarczej. Istotny udział w prowadzeniu zajęć mają praktycy gospodarczy, reprezentujący I rok Liczba godzin 1. Doskonalenie umiejętności menedżerskich Skuteczne funkcjonowanie organizacji Strategiczne zarządzanie marketingowe Prawne reguły funkcjonowania firmy Rachunkowość dla menedżerów Zarządzanie finansami Ekonomia menedżerska Przedmiot do wyboru: 24 Systemy informacyjne w zarządzaniu Zarządzanie operacjami i logistyka Coaching w biznesie 9. Company Study Tour Specialized International Workshop Zespołowy projekt konsultingowy 12 Razem 268 W trakcie zajęć wykorzystuje się głównie tzw. aktywizujące metody dydaktyczne, takie jak: projekty zespołowe w firmach, case studies, dyskusje plenarne i zespołowe, prezentacje, ćwiczenia najwyższe szczeble zarządzania w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach. Liczną grupę wśród praktyków stanowią również absolwenci programu Executive MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Część zajęć realizowana jest przez wykładowców i praktyków zagranicznych reprezentujących renomowane uczelnie i instytucje międzynarodowe. II rok Liczba godzin 1. Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategie w biznesie międzynarodowym Przedmioty do wyboru: 48 Procesy globalizacyjne we współczesnej gospodarce światowej Systemowe podejście do organizacji Psychologia zarządzania Zarządzanie zmianami 5. International Study Tour Międzynarodowy projekt konsultingowy Dysertacja 20 Razem

7 Czego można się nauczyć? Doskonalenie umiejętności menedżerskich Zajęcia umożliwiają słuchaczom dokonanie diagnozy własnych umiejętności i predyspozycji menedżerskich oraz podjęcie działań w kierunku rozwijania umiejętności menedżerskich pomagających lepiej radzić sobie w kontaktach z ludźmi i zapewniających skuteczne przywództwo w kierowanym zespole. Skuteczne funkcjonowanie organizacji Przedmiot zapoznaje z nowoczesnymi strukturami organizacyjnymi, pokazuje współzależności różnych obszarów firmy w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, umożliwia zrozumienie praktycznej przydatności różnych metod i technik wprowadzania zasadniczych zmian strategicznych w organizacji przedsiębiorstwa. Str ategiczne zarządzanie marketingowe Zajęcia umożliwiają zrozumienie znaczenia rynkowego reorientowania firmy dla osiągnięcia kluczowych celów firmy, poznanie sposobów dokonywania marketingowej diagnozy przedsiębiorstwa i strategicznego rozwoju działań rynkowych zgodnych z najnowszymi koncepcjami warunkującymi sukces firmy. PR AWNE REGUŁY FUNKCJONOWANIA FIRMY Celem modułu jest nabycie umiejętności doboru właściwych form prawnych funkcjonowania biznesu, wiedzy związanej z posługiwaniem się stosownymi aktami prawnymi oraz umiejętności przygotowania i egzekwowania kontraktów handlowych. R achunkowość dla menedżerów Zajęcia pozwalają zrozumieć informacje płynące ze sprawozdań finansowych oraz z poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Jednocześnie uświadamiają słuchaczom, jak wiele informacji dostarcza system rachunkowości w procesie zarządzania firmą. Zarządzanie finansami Przedmiot zapoznaje z metodami prowadzącymi do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy przypadków identyfikuje i opisuje zjawiska związane z gospodarką finansową oraz uczy podejmowania decyzji wpływających na wzrost wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem czynników ryzyka. Ekonomia menedżersk a Zajęcia umożliwiają poznanie całokształtu powiązań firmy z jej otoczeniem oraz mikroekonomicznych koncepcji zarządzania istotnych z punktu widzenia skutecznego kierowania przedsiębiorstwem. Zarządzanie str ategiczne Celem zajęć jest zdobycie umiejętności formułowania i wdrażania strategii z wykorzystaniem metod analizy strategicznej i oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi Celem zajęć jest poznanie uwarunkowań skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników. Strategie w biznesie międzynarodowym Zajęcia stwarzają możliwość poznania strategicznych implikacji funkcjonowania firmy w otoczeniu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów marketingowych, finansowych i organizacyjnych

8 Zespołowy projekt konsultingowy międzynarodowy projekt konsultingowy International Study Tour To dwudniowy wyjazd studyjny do partnerskiej szkoły biz- Rekrutacja To praktyczne wykorzystanie teorii poznanej w trakcie pro- Jest rozwinięciem zespołowego projektu konsultingowe- nesu za granicą. Pierwszego dnia studenci biorą udział gramu Executive MBA do rozwiązania konkretnego problemu w wybranym przedsiębiorstwie. Projekt realizowany w zespołach umożliwia rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej, współpracy, negocjacji i sztuki zawierania kompromisu. Praca zespołu kończy się sporządzeniem pisemnego raportu oraz publiczną prezentacją najważniejszych zagadnień i korzyści wynikających z projektu konsultingowego. go. Przeprowadza się go w wybranej firmie zagranicznej. Jego celem jest dalsze praktyczne wykorzystanie teorii oraz jej zastosowanie do rozwiązania konkretnego problemu badanej firmy. Ważnym elementem pobytu za granicą jest identyfikacja różnic kulturowych i rozwój umiejętności adaptacyjnych zespołu. Praca kończy się sporządzeniem pisemnego raportu oraz publiczną prezentacją najważniej- w zajęciach prowadzonych przez wykładowców zagranicznej uczelni. W trakcie drugiego dnia ma miejsce wizyta w wybranych przedsiębiorstwach w celu zapoznania się z praktyką zarządzania w szczególności z zakresu biznesu międzynarodowego. Wyjazdy planowane są alternatywnie do Nottingham Business School, ISCTE Business School w Lizbonie, ESC Rennes School of Business i SKEMA Kryteria przyjęć: ukończone studia wyższe, przynajmniej 3-letnia praktyka zawodowa, doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach. szych zagadnień i korzyści wynikających z realizacji pro- Business School. Wymagane dokumenty: jektu za granicą. Specialized International Workshop To zajęcia prowadzone przez zespół wykładowców z zagranicy. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi Dysertacja Stanowi syntezę doświadczeń poznawczych i praktycznych uzyskanych w trakcie realizacji programu Executive MBA. Jej celem jest wykazanie się umiejętnością wykorzystania teorii do praktycznego rozwiązania strategicznych podanie o przyjęcie, 1 zdjęcie, CV, odpis dyplomu poświadczający posiadane wykształcenie, problemami ekonomicznymi na świecie. problemów organizacji oraz aplikacji narzędzi analitycznych dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Company Study Tour To wizyta w wybranej firmie międzynarodowej (organi- do profesjonalnego zarządzania firmą. Przedmioty do wyboru: Kandydaci przechodzą postępowanie rekrutacyjne składające się z rozmowy kwalifikacyjnej, testu zowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu MBA Club). Jej celem jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem firmy, Systemy informacyjne w zarządzaniu Zarządzanie operacjami i logistyka Coaching w biznesie psychologicznego badającego predyspozycje menedżerskie oraz testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego. w szczególności z zakresu biznesu międzynarodowego Procesy globalizacyjne we współczesnej gospodarce oraz przykładami tzw. dobrej praktyki. Prezentacji firmy światowej i sposobów rozwiązywania wybranych problemów zarzą- Systemowe podejście do organizacji dzania towarzyszą spotkania z pracownikami absolwenta- Psychologia zarządzania mi programów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Zarządzanie zmianami 14 15

9 WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU PRZY UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (XII piętro), Poznań tel , , , fax

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 854 32 26, 61 854 32 27 email wsb@ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 854 32 26, 61 854 32 27 email wsb@ue.poznan.pl UNIWERS YTET EKONOMICZNY W POZNANIU KGHM LETIA LEGNICKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A. Nazwa programu: Executive MBA Edycja: 48 Czas trwania: 4 semestry (marzec 2015 luty 2017) Początek zajęć: 21.03.2015 Języki

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY FRANKLIN UNIVERSITY 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim 2 Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo