Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych przesyła stosowne wyjaśnienia. I. Treść pytań: Pytanie 1 Pakiet nr VIII Poz. 1 Czy zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10%? Pytanie 2 Poz.1 Czy zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego, parafiny stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20%? Pytanie nr 3 Poz Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w badaniach? Pytanie nr 4 - Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy E.Coli udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu? Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała informacje o czasie wchłaniania udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu? Uzasadnienie do pytań 4-7: Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Ponadto każdy podmiot dokonujący zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu wyrobu medycznego jest zobowiązany przesłać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych (dalej URPLWMiPB) instrukcję stosowania opisującą właściwości produktu i zawierającą wskazania i przeciwskazania w jego stosowaniu. Należy również podkreślić fakt, że w sytuacji gdy producent dokona aktualizacji instrukcji (np. po przez zmianę jej treści) podmiot wprowadzający wyrób do obrotu jest zobowiązany przesłać zmienioną treść instrukcji do URPLWMiPB. Z tego względu instrukcja stosowania jest wiarygodnym dokumentem i jednym z najistotniejszych dokumentów z punktu widzenia URPLWMiPB. Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna charakteryzowała się wartością ph w przedziale 2,5-2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów oczekuje dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty? Gwarantuje to możliwość zweryfikowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego oraz otrzymanie produktów o oczekiwanej jakości. Pytanie nr 8 - Pakiet VIII Poz Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga w ww. pozycjach dołączenia aktualnej deklaracji zgodności wraz z certyfikatem CE?

2 Są to dokumenty, które potwierdzają klasyfikację wyrobów medycznych, a co za tym idzie potwierdzają, że produkty spełniają wszystkie odnoszące się do nich restrykcyjne wymagania. Informujemy, że obecnie na ryku istnieją firmy, które nie posiadają aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu. Produkty tych firm nie powinny być używane podczas operacji chirurgicznych. Ad. 1-8 Zamawiający nie wymaga. II. Pytanie 1. - Pakiet I poz Czy zamawiający dopuści igłę okrągła 1/2 koła o dł 40 mm i dł. nitki 100cm. Pozostałe parametry bez zmian. Pytanie 2 Pakiet II poz 2.3 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą pojedynczą, 1/2 koła o dł. 31mm? Pozostałe parametry SIWZ bez zamian. Odpowiedź: AD. 1-2 Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian. III. 1. Pakiet VIII Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 Odpowiedź: Ad. 1 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. IV. 1. Czy w Pakiecie 10 Zamawiający dopuści nić 10/0 z 2 igłami o dł 15,0 mm i średnicy 0,24mm? Ad. 1 Tak, zamawiający dopuszcza. V. 1. Dot. Pakietu nr I poz Czy Zamawiający dopuści szew bez określenia,,pakowany na mokro, pozostałe parametry bez zmian? 2. Dot. Pakietu nr I poz Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian. 3. Dot. Pakietu nr I poz. 2.5 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej bez określenia rozwarstwiająca. 4. Dot. Pakietu nr I Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, również długość 75 cm? 5. Dot. Pakietu nr II poz Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy syntetyczne multifilamentowe, wchłanialne z kwasu glikolowego o okresie podtrzymywaniu tkankowego do 21 dni, profil podtrzymywania tkankowego ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach i okresie wchłaniania zgodnym z SIWZ? 6. Dot. Pakietu nr II, poz. 1.3, 1.4, 1.7, 1.8

3 Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły dwuwkląsłej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną lub odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnycm ostrzem (typu micro-point), pozozstałe parametry bez zmian? 7.Dot. Pakietu nr II poz Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej bez określenia rozwarstwiająca. 8. Dot. Pakietu nr II poz Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycjach nici poliestrowych, które jednak w dokumentacji dotyczącej tego materiału nie zawierają informacji o tym, aby każde włókno było powlekane osobno. 9. Dot. Pakietu nr II poz. 2.9 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym (przyostrzoną), pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 10. Dot. Pakietu nr II poz Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew niewchłaniany, syntetyczny, jednowłókowy, polipropylenowy, bez,,kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła? 11. Dot. Pakietu nr II poz Czy Zamawiający dopuści szew bez określenia,,pakowany na mokro, pozostałe parametry bez zmian? 12. Dot. Pakietu nr II poz. 5.1 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jałowy niewchłanialny szew syntetyczny pleciony poliestrowy powlekany silikonem lub monofilamentowy poliamidowy bez powleczenia. 13. Dot. Pakietu nr III Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici syntetyczne, jednowłóknowe, podtrzymujące tkankę po 21 dniach ok. 15%, wchłaniające się do 120 dni bez powleczenia antybakteryjnego? 14. Dot. Pakietu nr III poz. 7 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę o długości 37mm, pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ? 15. Dot. Pakietu nr IV poz ,21-22,25-29 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nić o długości 75cm. 16. Dot. Pakietu nr IV poz.19,20 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę o długości 26mm, pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ? 17. Dot. Pakietu nr IV poz Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu. 18. Dot. Pakietu nr VI Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów syntetycznych wchłanialnych monofilamentowych z polidioksanonu, bez powleczenia antybakteryjnego wchłaniające się dni. 19. Dot. Pakietu nr VI poz. 1-2 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą, pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ? 20.Dot. Pakietu nr VI poz. 1-2 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym (przyostrzoną), pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 21.Dot. Pakietu nr VI poz. 6-8 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nić o długości 75cm. Ad. 1 Tak, zamawiający dopuszcza. Ad. 2 3 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Ad. 4 Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Ad. 5 6 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Ad Nie, zamawiający nie wyraza zgody. Ad Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Ad. 17 Nie, zamawiający nie wyraża zgody. Ad Tak, zamawiający wyraża zgodę.

4 V. Dotyczy Pakietu nr I: 1. Poz i 1.16 Czy Zamawiający dopuści szwy, niewchłanialne, wykonane z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6, a w poz szew wykonany z wykonany z polibutesteru (kopolimer tereftalanu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu), bez określenia pakowane na mokro? 2. Poz. 1.3, 1.4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamania i odkształcenia)? 3. Poz. 1.7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm, spełniający pozostałe parametry, pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 1 dotyczącego tego pakietu? 4. Poz Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 90 cm, spełniający pozostałe parametry pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 1 dotyczącego tego pakietu? 5. Poz Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 39 mm i dł. nici 90 cm spełniającym pozostałe parametry pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 1 dotyczącego tego pakietu? 6. Poz Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 100 cm, spełniającym pozostałe parametry pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 1 dotyczącego tego pakietu? 7. Poz Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia o okresie wchłaniania dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 80 % po dwóch tygodniach, 30 % po trzech tygodniach? 8. Poz. 2.1, 2.3, 2.5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 26 mm i dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe parametry, pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 7 dotyczącego tego pakietu? 9. Poz. 2.2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną 37 mm, pozostałe parametry bez zmian pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 7 dotyczącego tego pakietu? 10. Poz. 2.4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 48 mm, bez określenia wzmocniona, o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe parametry pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 7 dotyczącego tego pakietu? 11. Poz. 2.6, 2.8, 2.11, 2.12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia wzmocniona, spełniające pozostałe parametry, pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 7 dotyczącego tego pakietu? 12. Poz. 2.7 Czy Zamawiający dopuści szew z igła okrągłą 37 mm bez określenia wzmocniona, spełniający pozostałe parametry, pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 7 dotyczącego tego pakietu? 13. Poz. 2.9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 65 mm, bez określenia masywna, spełniający pozostałe parametry, pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 7 dotyczącego tego pakietu? 14. Poz Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 76 mm, bez określenia wzmocniona, o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe parametry, pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 7 dotyczącego tego pakietu? Dotyczy Pakietu nr II: 15. Poz Czy Zamawiający dopuści szew dopuści nici chirurgiczne syntetyczne, plecione, szybkowchłanialne, jałowe wykonane z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego 7-10 dni, po 5 dniach od wszczepienia na poziomie około % pierwotnej wytrzymałości i okresie całkowitego wchłonięcia do dni? 16. Poz. 1.1, 1.9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przostrzoną 37 mm, spełniający pozostałe parametry pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 15 dotyczącego tego pakietu? 17. Poz. 1.2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm i dł. nici 45 cm, spełniający pozostałe parametry pod warunkiem zachowania opisu składu chemicznego nici z pytania nr 7 dotyczącego tego pakietu? 18. Poz. 1.3, 1.4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetycznie odwrotnie tnącą typu Surgalloy

5 (stop stali odporny na złamania i odkształcenia) bez określenia dwuwklęsła spełniający pozostałe 19. Poz. 1.5 Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję do odrębnego Pakietu np. II A? 20. Poz. 1.6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia rozwarstwiająca o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe 21. Poz. 1.7, 1.8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm typu Surgalloy stop stali odporny na złamania i odkształcenia, bez określenia dwuwklęsła, spełniający pozostałe 22. Poz Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy, niewchłanialny, wykonany z politereftalatnu polietylenu, każde włókno z osobna oraz całość szwu powlekane silikonem? 23. Poz. 2.7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą pogrubioną, spełniający pozostałe 24. Poz. 2.9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną 48 mm, bez określenia wzmocniona spełniający pozostałe 25. Poz Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą pogrubioną, spełniający pozostałe 26. Poz Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 8,6 mm typu Surgalloy (stop stali odporny na złamania i odkształcenia), spełniający pozostałe 27. Poz Czy Zamawiający dopuści szew z igłami 16 mm, z penetrującym końcem i dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe wymagania? 28. Poz Czy Zamawiający dopuści szwy wykonane z polipropylenu z dodatkiem polietylenu, (jako substancji uplastyczniającej) barwione na niebiesko ftalocyjaniną miedziową? 29. Poz. 3.1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, spełniający pozostałe 30. Poz. 3.3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, spełniający pozostałe 31. Poz. 3.4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, oraz dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe 32. Poz. 3.5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, spełniający pozostałe 33. Poz.3.7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, spełniający pozostałe 34. Poz ,3.8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamania i odkształcenia)? 35. Poz Czy Zamawiający dopuści szwy, niewchłanialne, wykonane z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6, bez określenia pakowany na mokro? 36. Poz. 4.1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 39 mm, spełniający pozostałe 37. Poz. 4.2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, spełniający pozostałe wymagania? 38. Poz. 4.6 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe 39. Poz. 4.7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą 3/8 koła i grubości nici 7/0, spełniające pozostałe 40. Poz. 5.1, Czy Zamawiający wydzieli te pozycje do odrębnego pakietu, jako szwy specjalistyczne? Dotyczy Pakietu nr III: 41. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne, wykonane z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i węglanu trimetylenu (26%). O okresie podtrzymywania tkankowego 75% początkowej wytrzymałości węzła według USP i EP po dwóch tygodniach i około 40% po trzech tygodniach i okresie całkowitego wchłonięcia dni, bez powleczenia antybakteryjnego? 42. Poz. 1-4, 6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamania i odkształcenia)? 43. Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pod warunkiem zachowania składu chemicznego nici z pytania nr 41 dotyczącego tego pakietu? Dotyczy Pakietu nr IV: 44. Poz. 17,18,19, 21, Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm? 45. Poz. 48 Czy Zamawiający wydzieli te pozycję do odrębnego Pakietu? Dotyczy Pakietu nr V: 46. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

6 Dotyczy Pakietu nr VI: 47. Poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) o podtrzymywaniu 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia i okresie wchłonięcia maksymalnie do 180 dni? 48. Poz.1,2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, spełniający pozostałe parametry, pod warunkiem zachowania składu chemicznego nici z pytania nr 47 dotyczącego tego pakietu? 49. Poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia wzmocniona, pod warunkiem zachowania składu chemicznego nici z pytania nr 47 dotyczącego tego pakietu? 50. Poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję do odrębnego pakietu? 51. Poz. 6,7,8 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe parametry, pod warunkiem zachowania składu chemicznego nici z pytania nr 47 dotyczącego tego pakietu? 52. Poz.6,8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamania i odkształcenia? Ad Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Ad Nie, zamawiający nie wyraża zgody. Ad Tak, zamawiający wyraża zgodę. Ad. 44 Tak, zamawiający wyraża zgodę. Ad. 45 Tak, zamawiający wydziela poz. 48 do pakietu IVA Ad Tak, zamawiający wyraża zgodę. Ad. 50 Tak, zamawiający wyłącza tą pozycje Pakiet VIA Ad Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów, 2018-07-05 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ PAKIET 1 Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. 1. 1-38 Szew syntetyczny wchłanialny, wielowłóknowy, powlekany, wykonany z kwasu glikolowego i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/D/4/16 Warszawa, dn. 22.04.2016 r. www.attis.com.pl Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 15.10.2013r. DZPi Z 271-252/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr sprawy: 252/ZP/2013 zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów, 2016-11-09 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów szewnych i środków hemostatycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych

wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych Poznań, dnia 2018-04-11 EZ/350/24/2018/ 360.. wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych dotyczy: zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ilość saszetek w op. Ilość saszetek

ilość saszetek w op. Ilość saszetek Pakiet nr 1 Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny, syntetyczny Lp. Wymagany rozmiar Długość nitki w cm* Charakterystyka nici Opis parametrów igły** ilość w VAT (%) 1 8/0 6mm, 3/8 koła, krzywizna

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. * Pytanie nr 2 - pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. * Pytanie nr 2 - pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm? Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 38 7/2015 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na Dostawę nici chirurgicznych zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm).

UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). Zadanie nr 1 szwy

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 04.11.2013r. DZPi Z 271-298/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych i wyrobów medycznych według 9 pakietów zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 3.08.2010 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Nr sprawy RZP-VI/1/15a/10 Zamawiający na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018 Z dnia: 17-08-2018 (aktualizacja 1) Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30-go STYCZNIA 57/58,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/ formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/ formularz cenowy przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). Pakiet nr 1 szwy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/20/ formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/20/ formularz cenowy przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). Pakiet nr 1 SZWY

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r.

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/01/1/2016 8

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/01/1/2016 8 PAKIET 1 NICI CHIRURGICZNE, poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 16mm 3/8 koła 1 nr 5-0 szt 36 NICI CHIRURGICZNE poliamidowe,

Bardziej szczegółowo

ZALĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I SZWY NICI WCHŁANIALNE

ZALĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I SZWY NICI WCHŁANIALNE ZALĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I SZWY NICI WCHŁANIALNE Grupa I - Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony z 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/84/14

Bardziej szczegółowo

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych według

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010 DZ 27 / 366 / 2010 Kraków dnia 26.08.2010 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ przetargu nieograniczonego nr 91/DZ/2010 na dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016 zadanie 1 LP. 1-4 NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKOWE POLIESTROWE POWLEKANE SILIKONEM. Lp. 5 tasma bawełniana w +/- 10 Wartość Wartość brutto nazwa handlowa nr katalogowy 1 3 2 x 75

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

Ilość nitek 12 miesięcy. Cena netto 1 nitki. Krzywizna igły. A B C D E F 1 5/ odwrotnie tnąca 3/ ,00 0,00 0,00

Ilość nitek 12 miesięcy. Cena netto 1 nitki. Krzywizna igły. A B C D E F 1 5/ odwrotnie tnąca 3/ ,00 0,00 0,00 Pakiet 1 - Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilament poliamidowy. Lp. Nazwa Nr kat. Rodzaj iloczyn A x B = C % 1 5/0 75 24 odwrotnie tnąca 3/8 420 0,00 0,00 0,00 2 4/0 45 19 odwrotnie tnąca 3/8 0

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana Nazwa Producent w ch 1. 1 bez igły 150 288 2. 0 bez igły 150 504 3. 2/0 bez

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/02/1/2017 7

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/02/1/2017 7 PAKIET 1 W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość cena jedn. netto cena całkowita dla każdej pozycji (4x5) stawka podatku VAT (%) wartość

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana lub jedwabna jałowa, skręcana, powlekana, niewchłanialna. Nazwa Producent ch 1. 1 bez igły 150 350 2.

Bardziej szczegółowo

PAKIET II Zadanie 1 SZEW SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, NIEWCHŁANIALNY

PAKIET II Zadanie 1 SZEW SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, NIEWCHŁANIALNY LP PAKIET II Zadanie 1 SZEW SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, NIEWCHŁANIALNY długość w cm. barwione kształt 1 0 75 barwione 1/2 koła 30-32 okrągła op.=12 szt. 30 2 0 75 dowolne 1/2 koła 32-36 okrągła op.=12

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona Pozycje 1-6 : nić pleciona, wchłanialna z dodatkiem środka antybakteryjnego w postaci triclosanu, wchłaniająca się

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo- cenowy. Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia.

Formularz asortymentowo- cenowy. Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Nr Sprawy ZP 19/14 Grupa 1 Formularz asortymentowo- cenowy Załącznik nr 5 do SIWZ Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Szew syntetyczny wchłanialny

Bardziej szczegółowo

8/0 30 cm 6,3mm 3/8 koła premium szpatułka

8/0 30 cm 6,3mm 3/8 koła premium szpatułka Pakiet Nr Plecionka syntetyczna Opis przedmiotu zamówienia L.p Rodzaj materiału szewnego Nr Dł.nici Rodzaj igły Plecionka syntetyczna, powlekana, wchłanialna mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. 15 864 85 39, fax. 15 864 36 75 www.szpitalstaszow.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 25.02.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ Uwaga: do wszystkich pozycji wymagane próbki (po 3 odcinki do każdej pozycji w pakiecie) opisane (nr pakietu i pozycji). Oferowane muszą posiadać

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/220/67/14 w sprawie: dostawy materiałów szewnych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych.

Znak sprawy ZP/220/67/14 w sprawie: dostawy materiałów szewnych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/67/14

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 500 Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp. z o.o.

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych, pokój 138 A 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, tel. (0-25) 640-32-99, fax. (0-25) 640-32-63 www.szpital.siedlce.pl FZP.2810.15.2018 MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych ZOZ/ NZP/ 139/ 2018 Bolesławiec, dnia 11 grudnia 2018r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Zapytań do treści specyfikacji postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, 29.08.2018 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Załącznik nr 6. Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny wykonany z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego, sterylny

Pakiet 1 Załącznik nr 6. Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny wykonany z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego, sterylny Pakiet 1 Załącznik nr 6 Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny wykonany z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego, sterylny Lp. ilość opakowaniu 1 8/0 60 igła podwójna 6mm, okrągła

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 1. podpis i pieczęć osób upoważnionych. Numer strony oferty, na której Nazwa handlowa producent i nr kat.

PAKIET nr 1. podpis i pieczęć osób upoważnionych. Numer strony oferty, na której Nazwa handlowa producent i nr kat. PKIET nr 1 Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny o trwałym powleczeniu, niebarwiony, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle; czas podtrzymywania tkankowego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11 Wałbrzych 11.02.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin Zp/9/PN-8/11

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dn r.

Odpowiedzi na pytania z dn r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy skr. poczt. 80, 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7 tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16 e-mail:biuro@szpital. slupca.pl www.szpital.slupca.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA 1

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA 1 Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 240 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm 0 Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 2 Pakiet 2 Poz. nr 20 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE 2 Pakiet 2 Poz. nr 20 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry bez zmian? Piekary Śląskie 20.01.2012r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 RAZEM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cena. ilość Grubość. Lp. 3/8 koła 45cm 1 szew. tnąca kosmetyczna tnąca kosmetyczna 1 5/0.

Pakiet nr 1 RAZEM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cena. ilość Grubość. Lp. 3/8 koła 45cm 1 szew. tnąca kosmetyczna tnąca kosmetyczna 1 5/0. Pakiet nr 1 Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny o trwałym powleczeniu, niebarwiony, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego lub glikolowego i mlekowego lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 16.12.2011r. AS-2910-6(48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 240 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 360 Dodatek nr 2 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Pakiet 1 nici wchłaniające się w dni, o gwarantowanym czasie podtrzymywania 5 tygodni

Strona 1 z 9. Pakiet 1 nici wchłaniające się w dni, o gwarantowanym czasie podtrzymywania 5 tygodni Pakiet 1 nici wchłaniające się w 50-70 dni, o gwarantowanym czasie podtrzymywania 5 tygodni 1. 2 2x70 bez igły bez igły bez igły 160 2. 2 75 45 1/2 koła okrągła przyostrzona 400 3. 1 90 31 1/2 koła okrągła

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 20.12.2012r. AS-2910-9(60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi I

Pytania i Odpowiedzi I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie roczne 2009

Zamówienie roczne 2009 Zamówienie roczne 2009 Pakiet Nr 1 Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione, o dwuskładnikowym rdzeniu powlekane, nasączone substancją antybakteryjną wchłaniające się w ciągu 56-70 dni Gruboś

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu. Poznań, dn. 14.02.2012r EZ/350/7/2012/1/160 Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu. Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawę nici chirurgicznych oraz staplerów dla Wielkopolskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament. Nazwa nici. j.m. Kod Producent

Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament. Nazwa nici. j.m. Kod Producent Załącznik Nr 3 do SIWZ - -zmiana z dnia 13.03.2014r. PAKIET NR 3 Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament L.p. Charakterystyka igły Grubość nitki Długość nitki Ilość saszetek j.m. Kod

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Szwy chirurgiczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Szwy chirurgiczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:461820-2018:text:pl:html Polska-Łódź: Szwy chirurgiczne 2018/S 203-461820 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 30 czerwca 2011 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZ- NZOZ/PN/12/2011,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-41/16 Warszawa, 30 grudnia 2016 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 Zadanie 1 Szew wchłanialny, syntetyczny złożony z glikolidu i laktydu,pleciony powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i srearyoilomleczanu wapnia

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP 3320.47..16 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01.08.2013r. ORG-BB.3710/36-13/9895/13. Według rozdzielnika

Szczecin, dnia 01.08.2013r. ORG-BB.3710/36-13/9895/13. Według rozdzielnika Szczecin, dnia 01.08.2013r. ORG-BB.3710/36-13/9895/13 Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 72 sasz. 160 3. Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Dodatek nr 2 do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy szwów chirurgicznych.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy szwów chirurgicznych.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2011r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY Dostawy szwów chirurgicznych...

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi. do specyfikacji

Udzielenie odpowiedzi. do specyfikacji Śrem, dnia 16.02. 2018r Dot. Nr sprawy: ZP/ 6/PN/18 Udzielenie odpowiedzi do specyfikacji Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017, poz.1579

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nowy Sącz: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy szwów chirurgicznych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

wielkość op. handl, Nr /0 45 3/8 koła tnąca 19mm sasz /0 45 3/8 koła tnąca 24mm sasz.

wielkość op. handl, Nr /0 45 3/8 koła tnąca 19mm sasz /0 45 3/8 koła tnąca 24mm sasz. Załącznik nr 2/1 do SIWZ Pakiet Nr 1 Szew syntetyczny, poliamidowy,monofilament niewchłanialny brutto Stawka [(kol.13 x Cena netto (kol.11 podatku kol.14)+kol. Typ igły nici cm Typ igły katalogowy J.m

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontakt: Koszalin, 14.03.2007 r. Centrala (094) 34 88-400 Sekretariat (094) 34 88 151 Dyrektor (094) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (094) 34 88 380 Fax (094) 34 88 103 e-mail: zampub.swk@ko.home.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze nr 500113332-N-2018 z dnia 22-05-2018 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Kędzierzy-Koźlu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr I rodzaj nici grubość nici igła charakterystyka (+/- 2mm) (+/- 0cm) 4-0 7mm\okrągła\/2 koła\barwiony 70 468 2 3-0 26mm\okrągła\/2 koła\barwiony 70 80 3 2-0 26mm\okrągła\/2

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI Sejny, dnia 18 sierpnia 2015 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Zamawiającego Dotyczy: 9/ZP/2015 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

grupa 1 Cena jednostkowa netto za 1 szt Stawka podatku VAT %

grupa 1 Cena jednostkowa netto za 1 szt Stawka podatku VAT % grupa 1 Grupa 1 Elementy wymienne do wstrzykiwacza kontrastu L.p Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary Ilość jednostkowa netto za 1 szt Stawka podatku VAT % Wartość netto (kol4x5) Wartość podatku

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-14/2014 Łowicz, dnia 20 czerwca 2014 rok Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Szwy chirurgiczne 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Szwy chirurgiczne 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:111874-2019:text:pl:html Polska-Wrocław: Szwy chirurgiczne 2019/S 049-111874 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAK NR 1 DO 10, PAK NR 11 LEKI

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAK NR 1 DO 10, PAK NR 11 LEKI PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAK NR 1 DO 10, PAK NR 11 LEKI Uwaga: do wszystkich pozycji wymagane próbki (po 3 odcinki do każdej pozycji w pakiecie) opisane (nr pakietu

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, 2012-10-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, rurek silikonowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz Znak postępowania DA-ZP-252-6/13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do siwz Znak postępowania DA-ZP-252-6/13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do siwz Znak postępowania DA-ZP-252-6/13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Pakiet Nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość 1 Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany z naturalnej chemicznie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 RAZEM: - - Pieczęć i podpis osób upoważnionych. odwrotnie tnąca kosmetyczna 1 5/0. 11mm 3/8 koła 45cm 1 szew 592

Pakiet nr 1 RAZEM: - - Pieczęć i podpis osób upoważnionych. odwrotnie tnąca kosmetyczna 1 5/0. 11mm 3/8 koła 45cm 1 szew 592 Pakiet nr 1 Plecione szwy chirurgiczne wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanka kopolimeru

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 19 lutego 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZSzp/PN/3/2012,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSOBU OCENY WARUNKÓW MEDYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSOBU OCENY WARUNKÓW MEDYCZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSOBU OCENY WARUNKÓW MEDYCZNYCH UWAGA Ocena warunków medycznych będzie dokonywana w każdym Pakiecie dla każdej pozycji osobno Pakiet nr 1 SZEW NIEWCHŁANIALNY

Bardziej szczegółowo

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione?

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione? SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 21 / 2016 / A Wieluń, dn. 22.07.2016 r. WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPZOZ OiZP /3 /38/380-382 /

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /16 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /16 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /16 Data: 08.12.2016 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dostawę opatrunków i materiałów szewnych na potrzeby Pro Medica w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - szew wchłanialny wykonanny z polimerów poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres wchłaniania 60-90 dni. Podtrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy Dodatek nr do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Szew wchłanialny, powlekany poliglikonatem, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy),poz.1-3: czas całkowitej absorbcji 60-90 dni, charakterystyka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy szwów chirurgicznych.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy szwów chirurgicznych.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY Dostawy szwów chirurgicznych...

Bardziej szczegółowo

ISO Wykonawcy-wszyscy. Dotyczy: przetarg nieograniczony na,, Dostawy nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych.

ISO Wykonawcy-wszyscy. Dotyczy: przetarg nieograniczony na,, Dostawy nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych. ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/15 Formularz cenowy. Cena netto 1 saszetki. Ilość saszetek

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/15 Formularz cenowy. Cena netto 1 saszetki. Ilość saszetek Pakiet nr I. Nici syntetyczne, wchłanialne. : Syntetyczna, wchłanialna nić do 110 dni monofilament o podtrzymaniu tkankowym min 40 w 21 dniu. 1 1 Załącznik Nr 2 1. 30 mm, z zaostrzonym ½ koła 2/0 75 cm

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między dniem od zaimplantowania

Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między dniem od zaimplantowania Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między 60-90 dniem od zaimplantowania Minimalna długość Grubość Rodzaj igły Ilość saszetek 1. 140-150cm

Bardziej szczegółowo

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

Novosyn. Novosyn. Szwy wchłanialne

Novosyn. Novosyn. Szwy wchłanialne Novosyn Szwy wchłanialne Opis Novosyn jest syntetycznym, wchłanialnym szwem plecionym wykonanym z kopolimeru % glikolidu i % L-laktydu. Szew jest powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (%), Poli (glikolid

Bardziej szczegółowo

Szwy chirurgiczne. katalog produktów

Szwy chirurgiczne. katalog produktów Szwy chirurgiczne katalog produktów 4 11 14 17 18 22 25 29 31 35 36 37 PGA polyglycolic acid PGA RAPID polyglycolic acid PGLA90 polyglactin 910 PGC25 poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone) PDX polydioxanone

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 14.05.2013 LICZBA STRON: 11 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów Szewnych, taśm do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nieotrzymania

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia EDZ.242-83 / 18 Lublin, dn. 12.10.2018r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg dnia r.

Strona internetowa Elbląg dnia r. Strona internetowa Elbląg dnia 29.10.2015 r. Znak sprawy 39/2015 do wszystkich uczestników postępowania dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000

Bardziej szczegółowo

DZ/271 / 106 / 524 / 2015 Kraków dnia 15.10.2015 r.

DZ/271 / 106 / 524 / 2015 Kraków dnia 15.10.2015 r. DZ/271 / 106 / 524 / 2015 Kraków dnia 15.10.2015 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR DZ/271/ 106 /2015 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ przetargu nieograniczonego nr DZ/271/

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego

Bardziej szczegółowo