Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz."

Transkrypt

1 Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień: 1. Zadanie 10. Poz. 3 Gąbki. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki w rozmiarze 20 mm x 80 mm x 10 mm. Tak małe różnice w rozmiarze nie wpływają na jakość użytkowania gąbek. Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 2. Zadanie 10. Poz. 4 Gąbki. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ. Uzasadnienie do pyt. 3 6: Potwierdzenie różnego rodzaju parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aparobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Ponadto każdy podmiot dokonujący zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu wyrobu medycznego jest zobowiązany przesłać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych (dalej URPLWMiPB) komplet dokumentów dopuszczających oraz instrukcję stosowania opisującą właśviwości produktu i zawierającą wskazania i przeciwskazania w jego stosowaniu (np. poprzez zmianę jej treci) podmiot wprowadzający wyrób do obrotu jest zobowiązany przesłać zmienioną treść instrukcji do URPLWMiPB. Z tego względu instrukcja stosowania jest wiarygodnym dokumentem i jednym z najistotniejszych dokumentów z punktu widzenia URPLWMiPB. 3. Zadanie 10. Poz. 1 Gazy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 1 z 18

2 dopuszczenie hemostatyku powierzchniowego w formie gazy o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym w instrukcji użytkowania. Pozostałe parametry bez zmian. Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 4. Zadanie 10. Poz. 1 Gazy. Czy Zamawiający wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała w instrukcji użytkowania wyraźne wskazania do stosowania w neurochirurgii? 5. Zadanie 10. Poz. 1 Gazy. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operacyjnego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepu E.Coli udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach? 6. Zadanie 10. Poz. 1 Gazy. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała informacje o czasie wchłaniania udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu? 7. Dot. Pakietu nr 10. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 z pakietu nr 10 i utworzy z niego oddzielne zadanie? Umożliwi to złożenie ofert większej ilości wykonawcom, a Państwu uzyskanie konkurencyjnych ofert. 8. Dot. zadania 1 poz. 12, 13. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Zadania. 9. Dot. zadania 2 poz. 3, 4. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej z tnącym ostrzem (przyostrzonej), pozostałe parametry bez zmian. 10. Dot. zadania 2 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą tępą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 11. Dot. Zadania 2 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 12. Dot. zadania 3. Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści nici syntetyczne, Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 2 z 18

3 jednowłóknowe, wchłanialne z kwasu glikolowego kaprolaktonu o okresie wchłaniania dni? 13. Dot. zadania 4. Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne jednobarwne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia? Nici wykonane w 100 % z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania dni. Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ 14. Dot. zadania 4 poz Czy Zamawiający opisując igłę jako lekko pogrubioną uzna za spełnienie tego wymogu w przypadku zaoferowania przez Wykonawców igły okrągłej mocnej (igła mocna jest grubsza od igły okrągłej standardowej). 15. Dot. Zadania 5, 25. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniach nici syntetycznych, jednowłóknowych, polipropylenowych bez plastycznego odkształcenia węzła i kontrolowanego rozciągania. 16. Dot. zadania 6 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą z trzema krawędziami tnącymi? 17. Dot. zadania 7 poz Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 18. Dot. zadania 8. Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy syntetyczne monofilamentowe, wchłanialne o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 40 % po 57 dniach, czas wchłaniania dni? 19. dot. zadania 16 poz Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatkę przepuklinową monofilamentową, polipropylenową o grubości 0,36 mm, wielkość porów 1,5 mm 1,7 mm, waga 55 g/ m². Wyjaśnienie: Nie 20. Dot. zadania 16 poz Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatkę przepuklinową, monofilamentową, polipropylenową o grubości 0,56 mm, wielkości porów 1,2 mm 1,4 mm, waga 70 g/m². Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 3 z 18

4 21. Dot. zadania 24. Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego? Wyjaśnienie: zgodnie z SIWZ. 22. Dot. zadania 24 poz. 4. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 13 mm? 23. Dot. zadania 31. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Zadaniu nici wchłanialne syntetyczne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, jednokolorowe o okresie wchłaniania zgodne z SIWZ i zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 80 % po 14 dniach, ok. 50 % po 21 dniach oraz ok. 20 % po 28 dniach. 24. Dot. zadania 38 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z nitką o długości 50 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 25.Dot. zadania 10 poz. 1, 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek Woundclot oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą. Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500 % jego własnej wagi. Pełna bioprzyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni. 26. Dot. zadania 10 poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, które zawiera 20 saszetek(saszetka zawiera 2 opatrunki o wym. 5 cm x 5 cm) z przeliczeniem zamawianej ilości? 27. Dot. zadania 10 poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 z zadania 10 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? 28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie wymaganego terminu ważności do 12 miesięcy od daty dostawy. Wymagane w pak. 19 staplery liniowe posiadają termin ważności 3 lata od daty produkcji. Odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości i Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 4 z 18

5 dostawę towaru oraz fakt, że realizacja umowy w okresie 24 miesięcy odbywać się będzie cząstkowo na podstawie bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, nie jest możliwe dotrzymanie wymaganego w SIWZ terminu ważności 3 lata od daty dostawy. 29. Dot. zadania 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 10 na zaoferowanie wyrobu: gąbka w rozmiarze poz. 1 8cm x 5 cm x 0,1 cm, poz. 2 cm x 5 cm x 1 cm, pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 30. Dot. zadania 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 10 pozycji 4(miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej matrycy) i utworzenie z tej pozycji osobnego zadania, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 31. Dot. zadania 13 poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tasiemek wykonanych z tkaniny poliestrowej, co powoduje, że są niepylące w polu operacyjnym, o brzegach atraumatycznych (zawinięte do środka) o długości 90 cm, sterylne, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 32. Dot. Zadania 16 poz. 2 oraz 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wymiarach 10 cm x 16 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 33. Dot. zadania 18 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej taśmy z polipropylenu monofilamentowego o konstrukcji przejmującej funkcje plastikowej osłonki na taśmę, o budowie zapewniającej łatwe pozycjonowanie taśmy, z możliwością łatwego zaczepu na instrument, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 34. Dot. wzoru umowy. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 35. Dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby w 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Przed rozwiązaniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonania umowy? Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 5 z 18

6 36. Dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby w 9 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: ceny jednostkowe mogą być wyjątkowo podwyższone w razie przekraczającej 3 % zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 % - pod warunkiem uzgodnienia zmiany w aneksie do umowy? 37. Dot. zadania nr 6. Czy Zamawiający w pozycji 2, 9 i 12 opisując przekrój igły (okrągła o czterech krawędziach ostrych) ma na myśli igłę trokarową o czterech krawędziach tnących, które przechodzą w zaokrąglony, stopniowo zwężający się trzon? 38. Dot. zadania nr 11. Czy Zamawiający dopuści wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej celulozy w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z miękkiej naturalnej bawełny o strukturze nietkanej waty. Materiał złożony z 84 bardzo cienkich warstw z możliwością separowania na 6-7 warstw? 39. Dot. zadania nr 14 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd wielorazowego użytku do usuwania zszywek można było wielokrotnie sterylizować (przetwarzać) zgodnie z jego przeznaczeniem, co powinno być potwierdzone przez producenta? 40. Dot. zadania nr 16. Czy Zamawiający w pozycji 1-2 wymagając siatek ultralekkich wykonanych z polipropylenu, do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych ma na myśli siatkę z polipropylenu ultra lekką o wadze 36g/m², grubości 0,39 mm i wielkości porów 1,0 mm adaptującą się anatomicznie do operacji przepuklin pachwinowych, co powinno być potwierdzone przez producenta? 41. Dot. zadania nr 16. Czy Zamawiający w pozycji 3 5 wymagając siatek lekkich wykonanych z polipropylenu do operacji naprawczych ma na myśli siatkę z polipropylenu lekką o wadze 48g/ m², grubości 0,55 mm i wielkości porów 3,6 x 2,8 mm adaptującą się anatomicznie do operacji przepuklin brzusznych, co powinno być potwierdzone przez producenta? 42. Dot. zadania nr 16. Czy Zamawiający do każdej siatki będzie wymagał Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 6 z 18

7 metryczek identyfikacyjnych w liczbie min. 4 szt.? 43. Dot. zadania nr 23. Czy Zamawiający będzie dodatkowo wymagał szwów niewchłanialnych syntetycznych jednowłókowych polipropylenowych z dodatkiem substancji uplastyczniającej (polietylenu) stosowanych w kardiochirurgii? Wyjaśnienie: Nie, obowiązujący opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. 44. Dot. zadania nr 24. Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści igłę 10 mm? Wyjaśnienie: zgodnie z SIWZ. 45. Dot. zadania nr 24. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści jedną igłę okrągłą ½ koła 37 mm z nitką o długości 75 cm? 46. Dot. zadania nr 38 poz. 1. Czy w Zadaniu nr 38 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Tak 47. Dot. zadania nr 38 poz. 5 i 6. Czy w zadaniu nr 38 poz. 5 i 6 Zamawiający dopuści nici 4/0 o dł. 50 cm, pozostałe parametry bez zmian? 48. Dot. zadania nr 7 pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37 mm? Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ 49. Dot. zadania nr 7 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnącą o długości 39 mm? 50. Dot. zadania nr 7 pozycja 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła o dł. 19 mm lub 24 mm z nitką o długości 75 cm? 51. Dot. zadania nr 7 pozycja 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm? 52. Dot. zadania nr 7 pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej? 53. Dot. zadania nr 7 pozycja 8, 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 7 z 18

8 igły odwrotnie tnącej przeznaczonej do chirurgii plastycznej, kosmetycznej lecz bez opisu z mikro ostrzem i z nitką w kolorze czarnym? 54. Dot. zadania nr 7, pozycja 8, 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 12 mm, szew w kolorze niebieskim? 55. Dot. zadania nr 7, pozycja 8, 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej o długości 16 mm, szew w kolorze niebieskim? 56. Dot. zadania nr 7, pozycja 5, 7, 8, 9. Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje z zadania 7 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Wyjaśnienie: zgodnie z SIWZ. 57. Dot. zadania nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70 % po 28 dniach? 58. Dot. zadania nr 9, pozycja 7. Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje z zadania 9 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert? 59. Dot. zadania nr 9, pozycja 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku 2,5g? 60. Dot. zadania nr 10, pozycja 1-3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 61. Dot. zadania nr 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 57 mm odwrotnie tnącą obrotową? Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ. 62. Dot. zadania nr 39, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą o długości 6,4 mm z nitką o długości 45 cm? Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 8 z 18

9 63. Dot. zadania nr 4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 nić plecioną wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną kaprolaktonem i sterynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: zgodnie z SIWZ 64. Dot. zadania nr 4 poz. 2 i 3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4, pozycja 2 i 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian? 65. Dot. zadania nr 4, pozycja 4, 6, 8. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, pozycjach 4, 6, 8 nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 66. Dot. zadania nr 4, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 pozycji nr 5 igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian? 67. Dot. zadania nr 4, pozycji 5. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 pozycji nr 5 igłę o długości 36 mm oraz nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 68. Dot. zadania nr 4, pozycja 10, 11 i 12. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 pozycjach nr 10, 11, 12 nić o długości 5 x 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? 69. Dot. zadania nr 4, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 pozycji nr 9 nić o długości 250 cm, pozostałe parametry bez zmian? 70. Dot. zadania nr 8, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 pozycji nr 1 igłę okrągło - tnącą, pozostałe parametry bez zmian? 71. Dot. zadania nr 13, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 13 pozycję nr 1 tasiemkę o długości 80 cm, pozostałe parametry bez zmian? 72. Dot. zadania nr 23, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 23 pozycji nr 4 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ. 73. Dot. zadania nr 23, pozycja 6 i 7. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 23 Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 9 z 18

10 pozycjach nr 6 i 7 igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 74. Dot. zadania nr 26. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 nić poliestrową powlekaną silikonem, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 75. Dot. zadania nr 26, pozycja 1 i 5. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 pozycjach nr 1 i 5 igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 76. Dot. zadania nr 26, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 pozycja nr 2 igłę o długości 18 mm oraz podkładkę teflonową o wymiarach 7 x 3 x 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 77. Dot. zadania nr 26, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 pozycja nr 3 igłę o długości 25 mm oraz podkładkę teflonową o wymiarach 7 x 3 x 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 78. Dot. zadania nr 26, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 pozycja nr 4 igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 79. Dot. zadania nr 27, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 27 pozycjach nr 1 igłę o długości 48 mm oraz nić o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 80. Dot. zadania nr 29, pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 29 pozycjach nr 1 i 2 igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Tak, dopuszcza. 81. Dot. zadania nr 31. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 31 nić plecioną wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną kaprolaktonem i sterynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian? 82. Dot. zadania nr 31 pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 31 pozycji nr 1 igłę o długości 50 mm oraz nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 83. Dot. zadania nr 31, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 31 pozycji Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 10 z 18

11 nr 2 igłę o długości 36 mm oraz nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 84. Dot. zadania nr 31, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 31 pozycji nr 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian? Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ. 85. Dot. zadania nr 32, pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 32 pozycjach nr 1 i 2 igłę o długości 40 mm oraz nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian? 86. Dot. zadania nr 38, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 pozycji nr 1 igłę o długości 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian? 87. Dot. zadania nr 38, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 pozycji nr 1 nić o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian? 88. Dot. zadania nr 38, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 pozycji nr 2 igłę ½ lub ¼ koła o długości 8 mm oraz nić o grubości 6/0, pozostałe parametry bez zmian? 89. Dot. zadania nr 38, pozycja 4, 5, 6. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 pozycjach nr 4, 5, 6 igłę o długości 12 mm, pozostałe parametry bez zmian? 90. Dot. zadania nr 38, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 pozycji nr 2 igłę o długości 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian? 91. Dot. zadania nr 38, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 pozycji nr 4 igłę o długości 18 mm oraz opakowanie handlowe zawierające 36 saszetek, pozostałe parametry bez zmian? 92. Dot. zadania nr 36, pozycja 1, 2 i 3. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 36 pozycji 1, 2 i 3 do osobnego zadania i dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łat poliestrowych, powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy w rozmiarach:? 1.pozycja 1: 10 x 20 cm Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 11 z 18

12 2.pozycja 2: 4 x 12 cm 3.pozycja 3: 1,5 x 10 cm Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ. 93. Dot. wzoru umowy. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 6 ust. 1: 1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną: 4.w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2 %wartości brutto opóźnionej części dostawy przedmiotu umowy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy przedmiotu umowy. 5.w przypadku niedotrzymania terminu uwzględniania reklamacji w wysokości 0,5 % wartości brutto zareklamowanej części wyrobów za każdy dzień ponad termin wskazany w 2 ust. 6, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zareklamowanej części wyrobów? 94. Dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 95. Dot. zadania nr 17 poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 17 poz. nr 2 system do reperacji tylnej, o gramaturze 48 g/m², pozostałe parametry bez zmian. 96. Dot. zadania nr 18 poz. nr 1. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 18, poz. nr 1 90 szt. sterylnych taśm, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, brak osłonki w środku na odcinku min. 1,5 cm, niewchłanialnych, jednorodnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)? 97. Dot. zadania nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 98. Dot. zadania nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 32 mm, spełniający pozostałe wymagania. Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 12 z 18

13 99. Dot. zadania nr 2 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną 37 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 100. Dot. zadania nr 2 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną 27 mm i dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 101. Dot. zadania nr 2 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 102. Dot. zadania nr 2 poz Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określania rozwarstwiająca, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 103. Dot. zadania nr 2 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 104. Dot. zadania nr 6. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne poliestrowe, niewchłanialne, wykonane z politereftalanu etylenu powlekane silikonem? 105. Dot. zadania nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą pogrubioną, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 106. Dot. zadania nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 5 x 45 cm, z igłą okrągłą o 3 krawędziach tnących spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 107. Dot. zadania nr 6 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 25 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 108. Dot. zadania nr 6 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą o 3 krawędziach tnących spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 109. Dot. zadania nr 6 poz. 10 i 11. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 13 z 18

14 110. Dot. zadania nr 6 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści z igłą 48 mm o 3 krawędziach tnących spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 111. Dot. zadania nr 6 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 250 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 112. Dot. zadania nr 6 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 5 x 45 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 113. Dot. zadania nr 6 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 6 x 45 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 114. Dot. zadania nr 6 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 12 x 45 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 115. Dot. zadania nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 2 również na długość igły 37 mm, pozostałe parametry bez zmian? 116. Dot. zadania nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 2 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła i długości 39 mm, pozostałe parametry bez zmian? 117. Dot. zadania nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z zadania nr 7 pozycje 2? 118. Dot. zadania nr 7 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 5 również na igłę o krzywiźnie 3\8 koła i długości 19 lub 24 mm, pozostałe parametry bez zmian? 119. Dot. zadania nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z zadania nr 7 pozycje 2? 120. Dot. zadania nr 7 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 7 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian? Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 14 z 18

15 121. Dot. zadania nr 7 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 7 również na długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 122. Dot. zadania nr 7 poz. 7. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z zadania nr 7 pozycje 7? 123. Dot. zadania nr 7 poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 8 również na igłę o długości 12 mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego igła kosmetyczna z mikro ostrzem z nicią w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian? 124. Dot. zadania nr 7 poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 8 również na igłę o długości 16 mm, kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego z mikro ostrzem z nicią w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian? 125. Dot. zadania nr 7 poz. 8. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z zadania nr 7 pozycje 8? 126. Dot. zadania nr 7 poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 9 również na igłę o długości 12 mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego igła kosmetyczna z mikro ostrzem z nicią w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian? 127. Dot. zadania nr 7 poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 7 poz. 9 również na igłę o długości 16 mm, kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego z mikro ostrzem z nicią w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian? 128. Dot. zadania nr 7 poz. 9. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z zadania nr 7 pozycje 9? 129. Dot. zadania nr 38 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 poz. 1 szew nylonowy z dwiema igłami? Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 15 z 18

16 130. Dot. zadania nr 38 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 poz. 3 szew jedwabny z dwiema igłami? 131. Dot. zadania nr 38 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 38 poz. 4 szew jedwabny z igłą o długości 11,04 mm? 132. Dot. zadania nr 38 poz. 5. Celem złożenia większej liczby konkurencyjnych ofert uprzejmie prosimy o wyłączenie pozycji nr 5 z zadania 38? 133. Dot. zapisów SIWZ. Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.? 134. Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o przyjęcie 1 ust. 2 wzoru umowy w następującym brzmieniu: Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny określonej w 3 ust. 1, ani też być niższa niż 80 % tej ceny.? 135. Dot. zapisów wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu przydatności dostarczonego materiału szewnego do 24 miesięcy licząc od daty dostawy? 136. Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą aby 2 ust. 5 wzoru umowy otrzymał brzmienie: W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał materiału szewnego będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczenia zamiennika (odpowiednika) w sytuacji określonej w 9 ust. 3 lit. d/. Kupujący będzie miał prawo zakupu materiału szewnego u innego Sprzedającego. Jeżeli cena zakupu będzie wyższa od ceny zakupu w ramach niniejszej umowy powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający? Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 16 z 18

17 137. Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o przyjęcie 2 ust. 6 wzoru umowy w następującym brzmieniu: W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Kupujący w terminie 3 dni od przyjęcia dostawy lub stwierdzenia wady, powiadomi o tym pisemnie Sprzedającego, a w przypadku reklamacji jakościowej odeśle do Sprzedającego, na jego koszt, wadliwe wyroby. Sprzedający uzupełni braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w terminie 2 dni roboczych od otrzymania reklamowanego, wadliwego wyrobu, rozpatrzy reklamację i w przypadku jej uznania w ciągu 5 dni roboczych odeśle do Zamawiającego wyrób wolny od wad.? 138. Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o ustalenie 4 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu: Jako datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o usunięcie 5 wzoru umowy: 140. Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o nadanie 6 ust. 1 wzoru umowy następującego brzmienia: Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną: 6.w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2 % wartości netto dostawy przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości dostawy. 7. w przypadku niedotrzymania terminu uwzględniania reklamacji w wysokości 0,5 % wartości netto zareklamowanych wyrobów za każdy dzień ponad termin wskazany w 2 ust Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o nadanie 6 ust. 2 wzoru umowy następującego brzmienia: W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o usunięcie 7 wzoru Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 17 z 18

18 umowy Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o przyjęcie 9 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu: Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany cen netto/brutto, o której mowa w ust. 3 lit. f Sprzedający jest obowiązany przedstawić Kupującemu na piśmie wpływ zmian stawek VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowych cen potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiany cen, o których mowa następują po uzyskaniu akceptacji Kupującego w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zmiana cen w związku ze zmianą stawki podatku VAT na produkty będące przedmiotem umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy Dot. zapisów wzoru umowy. Zwracam się z prośbą o usuniecie 10 umowy Dot. 7 wzoru umowy. Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy poprzez dopisanie: Trzykrotne niewypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio 6 ust. 2. Lek. med. Andrzej Mielcarek Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Postępowanie AG.ZP wyjaśnienie SIWZ Strona 18 z 18

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi I

Pytania i Odpowiedzi I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych ZOZ/ NZP/ 139/ 2018 Bolesławiec, dnia 11 grudnia 2018r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Zapytań do treści specyfikacji postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, 29.08.2018 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 24.10.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI

Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.07.2016r PYTANIA ODPOWIEDZI W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów, 2016-11-09 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów szewnych i środków hemostatycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 27.12.2013r. DZPi Z 271-343/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych według 9 pakietów zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 15.10.2013r. DZPi Z 271-252/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr sprawy: 252/ZP/2013 zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 38 7/2015 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na Dostawę nici chirurgicznych zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 25.02.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11 Wałbrzych 11.02.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin Zp/9/PN-8/11

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 14.05.2013 LICZBA STRON: 11 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów Szewnych, taśm do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nieotrzymania

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych

wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych Poznań, dnia 2018-04-11 EZ/350/24/2018/ 360.. wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych dotyczy: zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 18 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamość, dnia 18 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ Zamość, dnia 18 lipca 2016 r. AG.ZP.3320.16..16 Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość, dnia 06 czerwca 2013 r. AG-ZP 3320/27/ /13 dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 3.08.2010 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Nr sprawy RZP-VI/1/15a/10 Zamawiający na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI Sejny, dnia 18 sierpnia 2015 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Zamawiającego Dotyczy: 9/ZP/2015 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018 Z dnia: 17-08-2018 (aktualizacja 1) Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30-go STYCZNIA 57/58,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 19 lutego 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZSzp/PN/3/2012,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych według

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010 DZ 27 / 366 / 2010 Kraków dnia 26.08.2010 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ przetargu nieograniczonego nr 91/DZ/2010 na dostawę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr

Wzór umowy. zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr Wzór umowy Załącznik nr 4 zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r.

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 500 Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy II zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy II zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Wzór umowy II zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża

Bardziej szczegółowo

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione?

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione? SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 21 / 2016 / A Wieluń, dn. 22.07.2016 r. WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPZOZ OiZP /3 /38/380-382 /

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/84/14

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 NICI SYNTETYCZNE, PLECIONE, WCHŁANIALNE, Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO.

Zadanie 1 NICI SYNTETYCZNE, PLECIONE, WCHŁANIALNE, Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO. Zadanie 1 NICI SYNTETYCZNE, PLECIONE, WCHŁANIALNE, Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO. Z IGŁĄ 1 2 75 cm 37 mm 1/2 koła okrągła 360 2 1 90 cm 37 mm 1/2 koła okrągła 6912 3 0 90 cm 37 mm

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dn r.

Odpowiedzi na pytania z dn r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy skr. poczt. 80, 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7 tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16 e-mail:biuro@szpital. slupca.pl www.szpital.slupca.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Świętochłowice, dn. 15.12.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY NZZ/75/P/18 Bydgoszcz, dnia 29.01.2019 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych,

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 2 Pakiet 2 Poz. nr 20 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE 2 Pakiet 2 Poz. nr 20 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry bez zmian? Piekary Śląskie 20.01.2012r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp. z o.o.

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych, pokój 138 A 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, tel. (0-25) 640-32-99, fax. (0-25) 640-32-63 www.szpital.siedlce.pl FZP.2810.15.2018 MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec PCMG/P-44/2018 Grójec, dnia 26.07.2018r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PCMG/P-44/2018 na zakup i dostawę opatrunków dla potrzeb Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy II. zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr

Wzór umowy II. zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr Załącznik nr 4b Wzór umowy II zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 LAS-514/1-PN/105-2017 Rybnik, dnia 14.12.2017 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawy materiałów opatrunkowych:

Bardziej szczegółowo

KRS NIP

KRS NIP Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 72 sasz. 160 3. Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Dodatek nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 3 UMOWA NR LAP.6150-U

Wzór umowy Załącznik nr 3 UMOWA NR LAP.6150-U Wzór umowy Załącznik nr 3 UMOWA NR LAP.6150-U.03..18 zawarta w dniu... 2018 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA 1

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA 1 Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 240 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm 0 Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12

Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12 Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12 Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa 16.03.2017r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2. Zadanie 2 pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie wymiarów rzeczywistych mankietu 14,5 x 50 cm i długości drenu 20 cm.

Pytanie 2. Zadanie 2 pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie wymiarów rzeczywistych mankietu 14,5 x 50 cm i długości drenu 20 cm. Świętochłowice, dn. 19.07.2016 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych, znak sprawy 35/ZA/16 Działając

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 08 sierpnia 2019r. AG.ZP Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamość, dnia 08 sierpnia 2019r. AG.ZP Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ. Zamość, dnia 08 sierpnia 2019r. AG.ZP 3320.18.09032.19 Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-5/15 Warszawa, 4 lutego 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 240 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 360 Dodatek nr 2 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI Sejny, dnia 13.10.2016 r. Wszyscy Wykonawcy Tablica ogłoszeń Strona internetowa Zamawiającego Numer sprawy : 08/ZP/2016 Dotyczy : Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZOZ/DZP/382/28PN/12 Płock, dnia 03 lipca 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa LAP.6150-U/03/.../2017

Wzór umowy. Umowa LAP.6150-U/03/.../2017 Wzór umowy Umowa LAP.6150-U/03/.../2017 zawarta w dniu... 2017 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr AG-ZP.3320/ / /17

Umowa Nr AG-ZP.3320/ / /17 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Umowa Nr AG-ZP.3320/ / /17 zawarta w dniu... 2017 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016 zadanie 1 LP. 1-4 NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKOWE POLIESTROWE POWLEKANE SILIKONEM. Lp. 5 tasma bawełniana w +/- 10 Wartość Wartość brutto nazwa handlowa nr katalogowy 1 3 2 x 75

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 30 czerwca 2011 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZ- NZOZ/PN/12/2011,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - szew wchłanialny wykonanny z polimerów poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres wchłaniania 60-90 dni. Podtrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy Dodatek nr do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Szew wchłanialny, powlekany poliglikonatem, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy),poz.1-3: czas całkowitej absorbcji 60-90 dni, charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOWANIA. zawarta dniu pomiędzy:.. z siedzibą w.., ul. wpisaną do rejestru pod numerem reprezentowaną przez:

UMOWA PRZECHOWANIA. zawarta dniu pomiędzy:.. z siedzibą w.., ul. wpisaną do rejestru pod numerem reprezentowaną przez: Zamość, dnia 27 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.14.15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr AG.ZP

Wzór umowy zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr AG.ZP ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ Wzór umowy zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Umowa Nr AG.ZP.3320...17 zawarta w dniu... 2017 r. w Zamościu pomiędzy: Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, 2012-10-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, rurek silikonowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 20.12.2012r. AS-2910-9(60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI Płock, dnia 23 października 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr...

Wzór umowy. zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 4 zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Kraków, Al. Modrzewiowa 22

Kraków, Al. Modrzewiowa 22 Dotyczy: postępowania na Dostawę materiałów szewnych oraz opatrunków. PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ POSTĘPOWANIE A.I.271-13/17 Kraków, 25 maja 2017 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

PAKIET II Zadanie 1 SZEW SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, NIEWCHŁANIALNY

PAKIET II Zadanie 1 SZEW SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, NIEWCHŁANIALNY LP PAKIET II Zadanie 1 SZEW SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, NIEWCHŁANIALNY długość w cm. barwione kształt 1 0 75 barwione 1/2 koła 30-32 okrągła op.=12 szt. 30 2 0 75 dowolne 1/2 koła 32-36 okrągła op.=12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ PAKIET 1 Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. 1. 1-38 Szew syntetyczny wchłanialny, wielowłóknowy, powlekany, wykonany z kwasu glikolowego i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

ISO Wykonawcy-wszyscy. Dotyczy: przetarg nieograniczony na,, Dostawy nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych.

ISO Wykonawcy-wszyscy. Dotyczy: przetarg nieograniczony na,, Dostawy nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych. ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie dot. zadania 1 poz. 9, 10: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Zadania. Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 9, 10: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Zadania. Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ. Zamość, dnia 22 listopada 2013 r. AG-ZP.3320/ 42/ / 13 Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

- wzór umowy nr 2: 1 ust. 3. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych

- wzór umowy nr 2: 1 ust. 3. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych Zamość, dnia 26 stycznia 2015r. AG.ZP.3320.3. 00723.15 dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nasz Znak SP ZOZ ZP 343/2013 dot. SP ZOZ ZP 325/2013 Mława, dnia 22.07.2013r UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawy sprzętu jednorazowego użytku 2 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana Nazwa Producent w ch 1. 1 bez igły 150 288 2. 0 bez igły 150 504 3. 2/0 bez

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. 2016-07-05 Znak sprawy 74/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dn r.

Świętochłowice, dn r. Świętochłowice, dn. 27.05.2016 r. WYKONAWCY Dotyczy: dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych, znak sprawy 23/ZA/16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3, 5, 10, 11, 14 z pakietu nr 1?

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3, 5, 10, 11, 14 z pakietu nr 1? SZPITAL POWIATOWY 97 500 RADOMSKO ul. Jagiellońska 36 tel. 44/685 47 04, fax 685 47 01 Radomsko 05.10.2015r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 16.12.2011r. AS-2910-6(48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr

Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowa Nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-14/2014 Łowicz, dnia 20 czerwca 2014 rok Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Puszczykowo, dnia 4 października 2017 r. Szp.12/28/2/17 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa serwet

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/D/4/16 Warszawa, dn. 22.04.2016 r. www.attis.com.pl Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana lub jedwabna jałowa, skręcana, powlekana, niewchłanialna. Nazwa Producent ch 1. 1 bez igły 150 350 2.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A 45-061 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu tel. 077/441 60 01 fax.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

a firmą..z siedzibą, adres:.., wpisaną do pod Nr., NIP: zwaną w treści umowy Sprzedającym w imieniu której działa/ją:

a firmą..z siedzibą, adres:.., wpisaną do pod Nr., NIP: zwaną w treści umowy Sprzedającym w imieniu której działa/ją: Wzór umowy nr 2 zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr AG.ZP zawarta w dniu. 2018 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 28.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-45/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin,

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, 18.11.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ D10.251.50.T.2015 Gdańsk, dnia 22 lipca 2015r. Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA COPERNICUS PL Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II nr 50, 80 462 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA ZAŁĄCZNIK DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA ZAŁĄCZNIK DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA ZAŁĄCZNIK DO SIWZ Zamawiający informuje, że dopuszcza tolerancję długości nici w następującym zakresie: a) dla nici od 45 do 70 cm tolerancja długości nici + 10%; b) b) dla

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę środków kontrastowych i jednorazowych wkładów do kontrastu, znak PN/18/2016

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę środków kontrastowych i jednorazowych wkładów do kontrastu, znak PN/18/2016 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz Sandomierz 17.05.2016 r. Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę środków kontrastowych i jednorazowych

Bardziej szczegółowo

KRS Wys. kap. zakł ,00 zł

KRS Wys. kap. zakł ,00 zł Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e-mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys. kap.

Bardziej szczegółowo

Część III odpowiedzi na zapytania - ostatnia

Część III odpowiedzi na zapytania - ostatnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPDK/02/14/15 Oborniki,

Bardziej szczegółowo