Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ."

Transkrypt

1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska Łowicz ZOZ.VI.ZP /2014 Łowicz, dnia 20 czerwca 2014 rok Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych. Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych. Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem. Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 4 poz. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 100 cm zamiast wymaganych 75 cm? Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4 poz. 8, 10, 11; Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła zamiast wymaganej 1/2? Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1 Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści plecionkę syntetyczną wchłanialną, o okresie podtrzymywania 75% po 2 tyg., wchłanianie zgodne z SIWZ? Odp. Dopuszczamy. Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 2 poz. 1-5 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici wchłanialne syntetyczne, jednobarwne, poliglikolowe, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 8-11 dniach, wchłaniające się zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 2 poz Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici wchłanialne syntetyczne, jednobarwne, poliglikolowe, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym 80% po 14 dniach po zaimplantowaniu, wchłaniające się zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 4 poz Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści nici syntetyczne niewchłanialne, poliestrowe plecione? Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 5 Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści polipropylen pakowany w papierowy nośnik oraz papier folię? Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 16 poz. 1 i 2 Zadanie nr 16, l.p. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L: cm, rozmiar XL: cm, które zgodnie z zapewnieniami producenta pozwalają (ze względu na konstrukcję strefy zapinania) na użytkowanie przez osoby posiadające obwód w pasie przy rozmiarze L od 100 cm, przy rozmiarze XL od 130 cm z zachowaniem pełnej funkcjonalności oraz komfortu?

2 Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 16 poz. 1 i 2 Zadanie nr 16, l.p. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w w/w postępowaniu pieluchomajtki dla dorosłych były wyposażone w falbanki wewnętrzne (bariery boczne) zamocowane na włókninie wierzchniej w kierunku do osi podłużnej produktu, czyli skierowane do wewnątrz? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z systemem mocowania falbanek od osi podłużnej czyli w kierunku zewnętrznym. Odp. Dopuszcza ale nie wymaga. Pytanie nr 10 dotyczy projektu umowy Czy zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto zamówienia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT cena może być zmieniona na zasadach art KC. Pytanie nr 11 dotyczy formularza oferty, oświadczenia W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem Odp. Zamawiający uzna za wystarczające złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem Pytanie nr 12 dotyczy wzoru umowy 2 ust. 6 Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej na 1% wartości opóźnionej dostawy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 13 dotyczy wzoru umowy 5 ust. 1 Wnosimy o modyfikację w/w zapisu Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: - w zakresie numeru katalogowego produktu, - w zakresie sposobu konfekcjonowania, - w zakresie liczby opakowań, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, przy czym zmiana nastąpi tylko w wartości brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody proponowaną modyfikację. Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 oczekuje zaoferowania wchłanialnej nici plecionej, której wytrzymałość węzła na zerwanie w newralgicznym okresie dla gojenia się rany, czyli po 14 dniach od wszczepienia, wynosi minimum 80%? Odp. Dopuszcza ale nie wymaga.

3 Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 2 poz. 1-5 Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 5 nici o następującej charakterystyce: Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, niebarwione, wykonane z syntetycznego poliestru, złożonego z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, o wytrzymałości na rozciaganie (podtrzymywaniu tkankowym) po okresie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45 55%, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem. Odp. Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 2 poz. 1 i 2 Ponadto prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 nici z igłami okrągłymi wzmocnionymi. Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 2 poz Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz nici o następującej charakterystyce: Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o wytrzymałości węzła (podtrzymywaniu tkankowym) wynoszącej 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, wchłaniające się od 60 do 90 dni. Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 2 poz. 19 Ponadto prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 19 nici długości 90 cm. Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 2 poz. 12 i 18 Prosimy również Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 12 i 18 nici o następującej charakterystyce: Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru, złożonego z glikolidu i laktydu, powlekane kopolimerem kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o wytrzymałości węzła (podtrzymywaniu tkankowym) wynoszącej 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, wchłaniające się od 56 do 70 dni. Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 2 poz. 18 Ponadto prosimy również Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 18 nici długości 100 cm. Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 4 poz. 7 i 8 Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 7 i 8 nici długości 90 cm, Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 4 poz. 10 Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 10 nici z igłą o krzywiźnie 3/8 koła. Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 4 poz. 12, 13, 14 Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 12, 13, 14 nici długości 250 cm na rolce. Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 4 poz. 15 Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 15 nici długości 300 cm na rolce, wraz z przeliczeniem ilości. Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 7 poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 siatek chirurgicznych o następującej charakterystyce:

4 Niewchłanialna, obojętna, jałowa, porowata siatka chirurgiczna, wykonana z jednowłóknowej przędzy z polimeru polipropylenowego, grubość 0,57mm, wielkość porów 0,38 x 0,38mm, w rozmiarze 8cm x 13cm (poz. 1) i 15cm x 15cm (poz. 2). Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 7 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie Prosimy również Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 3 siatek chirurgicznych o następującej charakterystyce: Siatka miękka, o trójwymiarowej strukturze z poliestru wielowłóknowego, dwustronna dootrzewnowa umożliwiająca aplikację bezpośrednio na jelita po stronie trzewnej, z wchłanialną barierą kolagenową. Przeznaczona do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową. Grubość siatki 1,7 mm, wielkość porów 2,4 x 2mm (4,8 x 2mm pory makroskopowe). W rozmiarze 15cm x 20cm. Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 8 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 oczekuje zaoferowania urządzenia fiksującego siatki, zawierającego 15 czy 30 polimerowych wchłanialnych wkrętek? Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia fiksującego siatki, zawierającego 15 polimerowych wchłanialnych wkrętek. Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 11 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 oczekuje zaoferowania siatek przepuklinowych, które są dostarczane wraz z co najmniej czterema wklejkami do protokołu operacyjnego? Odp. Dopuszczamy ale nie wymagamy. Pytanie nr 29 dotyczy 2 projektu umowy Prosimy o dodanie w umowie w 2 zapisu Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. W związku z powyższym 2 pkt 2 projektu umowy, przyjmuje brzmienie: Dostawy będą się odbywały na podstawie bieżących cząstkowych zamówień składanych na piśmie, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów. Pytanie nr 30 dotyczy 2 ust. 6 projektu umowy Prosimy o zmianę zapisu umowy 2 ust. 6 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia poprzez opóźnienie terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3 lub opóźnienia uzupełnienia dostawy, o którym mowa w ust. 5, jeśli nastąpiły one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości opóźnionej dostawy lub uzupełnienia dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 1 Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści plecionkę o okresie podtrzymywania 75% po 2 tygodniach i wchłaniającą się 56-70, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 4 dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 1 poz. 11 i 12 Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz, 11 i 12 dopuści igłę pogrubioną/wzmocnioną, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

5 Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 13 poz. 6-8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych sterylizowanych parą wodną zapakowanych w opakowanie typu blister ( papier folia) opatrzonych na opakowaniu zewnętrznym wszystkimi informacjami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia w formie nadruku w zamian za posiadanie samoprzylepnej naklejki. Samoprzylepna naklejka stosowana jest dla wyrobów medycznych inwazyjnych jałowych ( ze znacznikiem RTG kompresy, serwety, typfery) do zastosowań na bloku operacyjnym. Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 120cm x 150cm, pozostałe parametry spełnione. Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 150cm x 175cm, pozostałe parametry spełnione. Pytanie nr 37 dotyczy zapisów SIWZ. Wnosimy o wprowadzenie zapisu umowy dotyczącą zmiany stawki podatku VAT na następującą: Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego, przy czym zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT cena może być zmieniona na zasadach art KC. Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 3 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 3 na wyłączenie/wykreślenie pozycji 6? Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 4 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 4 poz.5 również na igłę pogrubioną, pozostałe parametry bez zmian? Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 4 poz. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 4 poz.15 również na długość nici 100 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odp. Tak Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 4 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 4 pozycji do osobnego zadnia? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen. Odp. Nie Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 3 poz. 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 5 nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 3 poz. 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 5 nić o długości 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

6 Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 3 poz. 8 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 poz. 8 nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 17 Czy Zamawiający w ramach Zadania nr 17 będzie wymagać od wykonawców oferujących produkty równoważne, nieposiadających potwierdzonej przez producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowany serwis kompatybilności z urządzeniem VISTRON CT, złożenia Oświadczenia, że w przypadku awarii sprzętu spowodowanej używaniem produktów równoważnych, wykonawca na swoje ryzyko i koszt zleci dokonanie naprawy przedmiotowego wstrzykiwacza przez autoryzowany serwis /nazwa serwisu/ producenta urządzenia? Uzasadnienie W przypadku braku posiadania wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego oraz wymaganych uprawnień do dokonania naprawy (tu: autoryzacja zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych) Wykonawca, korzystając ze swobodnego przepływu usług w ramach UE, może skorzystać z zasobów uprawnionego podmiotu trzeciego, tj. autoryzowanego serwisu producenta urzadzenia medycznego (tu: wstrzykiwacz Bayer, dawniej Medrad) z dowolnego kraju Unii Europejskiej. Warunkiem niezbędnym do uznania przez Zamawiającego takiego oświadczenia za wiarygodne (dla Wykonawców korzystających z wiedzy, potencjału technicznego, doświadczenia oraz wymaganych uprawnień podmiotu trzeciego) jest podanie nazwy serwisu, czyli autoryzowanej konkretnej firmy polskiej lub firmy z siedziba na terenie Unii Europejskiej. W przypadku rzeczywistej awarii wstrzykiwacza kontrastu VISTRON CT, Zamawiający musi mieć informację wynikająca z umowy przetargowej/oferty przetargowej, która konkretnie upełnomocniona w tym zakresie firma, z jakiego (dowolnego) kraju Unii Europejskiej, przeprowadzi profesjonalna i szybką naprawę sprzętu, niezbędnego do diagnostyki Pacjentów badanych tomograficznie z podaniem kontrastu. Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 17 Czy Zamawiający uzna za prawidłową Deklarację Zgodności z przepisami UE, zawierającą oznaczenie modelu oferowanego wyrobu, zamiast jego numeru katalogowego, przy założeniu, że oznaczenie modelu jest dla każdego wyrobu indywidualnie i nie jest oznaczeniem dla grupy wyrobów (do potwierdzenia oryginalnym katalogiem/prospektem producenta oferowanego wyrobu medycznego)? Uzasadnienie: Dla Zamawiającego istotną jest jasna, czytelna i bezsprzeczna informacja, że oferowany wyrób medyczny posiada indywidualne oznaczenie, jest w sposób niepodważalny identyfikowalny oraz ze zachodzi korespondencja pomiędzy oznaczeniem podanym w formularzu cenowym, a oznaczeniem określonym w Deklaracji Zgodności CE, z której jednoznaczności wynikać powinno, że dany wyrób ma swój odpowiednik w katalogu jego wytwórcy (nie w katalogu własnym wykonawcy/oferenta). Odp.Zgodnie z SIWZ.

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 38 7/2015 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na Dostawę nici chirurgicznych zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 04.11.2013r. DZPi Z 271-298/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych i wyrobów medycznych według 9 pakietów zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018 Z dnia: 17-08-2018 (aktualizacja 1) Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30-go STYCZNIA 57/58,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 15.10.2013r. DZPi Z 271-252/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr sprawy: 252/ZP/2013 zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych ZOZ/ NZP/ 139/ 2018 Bolesławiec, dnia 11 grudnia 2018r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Zapytań do treści specyfikacji postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych

wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych Poznań, dnia 2018-04-11 EZ/350/24/2018/ 360.. wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych dotyczy: zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 3.08.2010 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Nr sprawy RZP-VI/1/15a/10 Zamawiający na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 30 czerwca 2011 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZ- NZOZ/PN/12/2011,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11 Wałbrzych 11.02.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin Zp/9/PN-8/11

Bardziej szczegółowo

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych według

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi I

Pytania i Odpowiedzi I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 24.10.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/02/1/2017 7

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/02/1/2017 7 PAKIET 1 W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość cena jedn. netto cena całkowita dla każdej pozycji (4x5) stawka podatku VAT (%) wartość

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, 29.08.2018 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Korfantów dnia 14.01.2010r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na "Sukcesywne dostawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 19 lutego 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZSzp/PN/3/2012,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 16.12.2011r. AS-2910-6(48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/84/14

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów, 2018-07-05 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 27.12.2013r. DZPi Z 271-343/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych według 9 pakietów zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 500 Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1 : Dot. Zadania nr 9, poz. 6

Pytanie nr 1 : Dot. Zadania nr 9, poz. 6 Zamówienie publiczne: Spr. nr 11/2018 Otwock, dnia 14.06.2018 r. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w przetargu dotyczy: zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę materiałów szewnych, wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec PCMG/P-44/2018 Grójec, dnia 26.07.2018r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PCMG/P-44/2018 na zakup i dostawę opatrunków dla potrzeb Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, 2012-10-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, rurek silikonowych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI

Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.07.2016r PYTANIA ODPOWIEDZI W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. * Pytanie nr 2 - pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. * Pytanie nr 2 - pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm? Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-7/2016 Łowicz, dnia 9 czerwca 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

ZOZ.VI.ZP.241-7/2016 Łowicz, dnia 9 czerwca 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-7/2016 Łowicz, dnia 9 czerwca 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 14.05.2013 LICZBA STRON: 11 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów Szewnych, taśm do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nieotrzymania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 240 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 360 Dodatek nr 2 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 25.02.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016 zadanie 1 LP. 1-4 NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKOWE POLIESTROWE POWLEKANE SILIKONEM. Lp. 5 tasma bawełniana w +/- 10 Wartość Wartość brutto nazwa handlowa nr katalogowy 1 3 2 x 75

Bardziej szczegółowo

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

KRS NIP

KRS NIP Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-9/2018 Łowicz, dnia r.

ZOZ.VI.ZP.241-9/2018 Łowicz, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-9/2018 Łowicz, dnia 20.07.2018r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 28.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-45/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA 1

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA 1 Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 240 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm 0 Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel , fax SLZP /2016 do wszystkich zainteresowanych

Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel , fax SLZP /2016 do wszystkich zainteresowanych Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel. 052 370-91-24, fax 052 370-91-25 Bydgoszcz, 29.11.2016r. SLZP-270-64/2016 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, siatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona Pozycje 1-6 : nić pleciona, wchłanialna z dodatkiem środka antybakteryjnego w postaci triclosanu, wchłaniająca się

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu. Poznań, dn. 14.02.2012r EZ/350/7/2012/1/160 Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu. Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawę nici chirurgicznych oraz staplerów dla Wielkopolskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione?

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione? SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 21 / 2016 / A Wieluń, dn. 22.07.2016 r. WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPZOZ OiZP /3 /38/380-382 /

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14 Otwock, dn. 05.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawe jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych,

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 2 Pakiet 2 Poz. nr 20 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE 2 Pakiet 2 Poz. nr 20 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry bez zmian? Piekary Śląskie 20.01.2012r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 72 sasz. 160 3. Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Dodatek nr 2 do

Bardziej szczegółowo

może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym

może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym Nasz znak: SP WZOZ-/382 /2017 Stargard, dn. 09.03.2017 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 2/n/2017 r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów medycznych jednorazowego użytku w podziale

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/D/4/16 Warszawa, dn. 22.04.2016 r. www.attis.com.pl Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Szwy chirurgiczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Szwy chirurgiczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:461820-2018:text:pl:html Polska-Łódź: Szwy chirurgiczne 2018/S 203-461820 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZOZ/DZP/382/28PN/12 Płock, dnia 03 lipca 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Ilość nitek 12 miesięcy. Cena netto 1 nitki. Krzywizna igły. A B C D E F 1 5/ odwrotnie tnąca 3/ ,00 0,00 0,00

Ilość nitek 12 miesięcy. Cena netto 1 nitki. Krzywizna igły. A B C D E F 1 5/ odwrotnie tnąca 3/ ,00 0,00 0,00 Pakiet 1 - Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilament poliamidowy. Lp. Nazwa Nr kat. Rodzaj iloczyn A x B = C % 1 5/0 75 24 odwrotnie tnąca 3/8 420 0,00 0,00 0,00 2 4/0 45 19 odwrotnie tnąca 3/8 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ PAKIET 1 Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. 1. 1-38 Szew syntetyczny wchłanialny, wielowłóknowy, powlekany, wykonany z kwasu glikolowego i

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 18 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamość, dnia 18 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ Zamość, dnia 18 lipca 2016 r. AG.ZP.3320.16..16 Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu ul. Medyczna 9 Płock, dn.03.03r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, ul. Medyczna 9 tel /04/ 364 6 8 fax/04/ 364 63 7 REG.000650070; NIP 774-4--908 Pismo znak: AS -90-9(60/ZP/)-(0) Do firm biorących

Bardziej szczegółowo

KRS Wys. kap. zakł ,00 zł

KRS Wys. kap. zakł ,00 zł Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e-mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys. kap.

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk SP/ZP/10/2011 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych, szwów chirurgicznych

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - szew wchłanialny wykonanny z polimerów poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres wchłaniania 60-90 dni. Podtrzymywanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice 07.02.2017r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

o 1. Cena - 70 o 2. Jakość - 30

o 1. Cena - 70 o 2. Jakość - 30 Znak Sprawy: ZP/09/2014 Lipsko dnia 24.07.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl Lipsko: Dostawy materiałów

Bardziej szczegółowo

dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP /16

dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP /16 dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP.215-36/16. jako uczestnik przetargu nieograniczonego zwraca się z następującymi zapytaniami: Pakiet Nr 7 pozycja 1 Czy zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY NZZ/75/P/18 Bydgoszcz, dnia 29.01.2019 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

WYJAŚNIENIE treści SIWZ Włocławek, dnia 14.01.2008r. DIZ/68/2007 wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych znak DIZ/68/2007 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DIZ/68/2007 na dostawę

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dn r.

Odpowiedzi na pytania z dn r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy skr. poczt. 80, 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7 tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16 e-mail:biuro@szpital. slupca.pl www.szpital.slupca.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

Dot. pr zetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety.

Dot. pr zetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. ZP/190/18 Katowice, dnia 24.01.2018 r. Uczestnicy postępowania przetargowego W s z y s c y Dot. pr zetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. Pyt. 1 Pyt. 2 Pyt.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SPROSTOWANIE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SPROSTOWANIE RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 20.12.2012r. AS-2910-9(60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo- cenowy. Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia.

Formularz asortymentowo- cenowy. Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Nr Sprawy ZP 19/14 Grupa 1 Formularz asortymentowo- cenowy Załącznik nr 5 do SIWZ Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Szew syntetyczny wchłanialny

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010 DZ 27 / 366 / 2010 Kraków dnia 26.08.2010 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ przetargu nieograniczonego nr 91/DZ/2010 na dostawę

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/3PN/2016 Olsztyn, dnia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/3PN/2016 Olsztyn, dnia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/3PN/2016 Olsztyn, dnia 01-02-2016 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r.

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N.07/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2007-02-14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku nr sprawy SPZOZ/P.N.07/2007. Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. Misja zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02 Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111

Bardziej szczegółowo

UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm).

UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). Zadanie nr 1 szwy

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów, 2016-11-09 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów szewnych i środków hemostatycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki

Bardziej szczegółowo

Kraków, Al. Modrzewiowa 22

Kraków, Al. Modrzewiowa 22 Dotyczy: postępowania na Dostawę materiałów szewnych oraz opatrunków. PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ POSTĘPOWANIE A.I.271-13/17 Kraków, 25 maja 2017 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety.

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. Katowice, dnia 11.09.2014 r. ZP/2711/14 Uczestnicy postępowania przetargowego w s z y s c y dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. W związku z otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/01/1/2016 8

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/01/1/2016 8 PAKIET 1 NICI CHIRURGICZNE, poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 16mm 3/8 koła 1 nr 5-0 szt 36 NICI CHIRURGICZNE poliamidowe,

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin,

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, 18.11.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość, dnia 06 czerwca 2013 r. AG-ZP 3320/27/ /13 dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 RAZEM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cena. ilość Grubość. Lp. 3/8 koła 45cm 1 szew. tnąca kosmetyczna tnąca kosmetyczna 1 5/0.

Pakiet nr 1 RAZEM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cena. ilość Grubość. Lp. 3/8 koła 45cm 1 szew. tnąca kosmetyczna tnąca kosmetyczna 1 5/0. Pakiet nr 1 Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny o trwałym powleczeniu, niebarwiony, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego lub glikolowego i mlekowego lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów siatek tylko w zapisanym SIWZ zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów siatek tylko w zapisanym SIWZ zakresie. Wieluń, 2011-07-19 SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 /15/ 2010/A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 15/ 2011

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 9 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70cm Nr 4/0 - igła 9 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70 cm sasz. 7 sasz. 60 3 Nr 3/0 - igła 4 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 75 cm sasz. 500 Dodatek nr do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana Nazwa Producent w ch 1. 1 bez igły 150 288 2. 0 bez igły 150 504 3. 2/0 bez

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn do wiadomości uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn do wiadomości uczestników postępowania Olsztyn, dnia 20-01-2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w

Bardziej szczegółowo

wielkość op. handl, Nr /0 45 3/8 koła tnąca 19mm sasz /0 45 3/8 koła tnąca 24mm sasz.

wielkość op. handl, Nr /0 45 3/8 koła tnąca 19mm sasz /0 45 3/8 koła tnąca 24mm sasz. Załącznik nr 2/1 do SIWZ Pakiet Nr 1 Szew syntetyczny, poliamidowy,monofilament niewchłanialny brutto Stawka [(kol.13 x Cena netto (kol.11 podatku kol.14)+kol. Typ igły nici cm Typ igły katalogowy J.m

Bardziej szczegółowo