SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM"

Transkrypt

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM ver

2 Spis treści 1. Okno główne programu 3 2. Kartoteka klientów 5 3. Kartoteka pracowników Kartoteka stanowisk Kartoteka usług Kartoteka towarów Magazyn Zamówienia Przyjęcia Ewidencja wyposażenia Rejestracja kosztów Kartoteka dostawców Terminarz Terminarz dzienny Terminarz tygodniowy Terminarz miesięczny Sprzedaż Drukarka fiskalna Wystaw fakturę VAT Zestawienie faktur VAT Parametry Dane podstawowe Dane dodatkowe Konto WWW Statystki Zestawienia finansowe 44 2

3 17.2. Zestawienia wg klientów Zestawienia wg usług Mailing Powiadomienia SMS System rezerwacji on-line 51 3

4 1. Okno główne programu Kartoteka klientów Kartoteka pracowników Kartoteka stanowisk Kartoteka usług Kartoteka towarów Okno terminarza Sprzedaż usług Parametry programu Statystyki Logowanie do systemu Wylogowanie Z poziomu okna głównego programu mamy dostęp do wszystkich opcji programu. Po prawej stronie okna umieszczono zestaw przycisków, za pomocą, których uruchamiamy poszczególne moduły programu: a) przycisk Klienci uruchamia kartotekę klientów salonu. Gromadzimy w niej informację o klientach, którzy odwiedzili gabinet, b) przycisk Pracownicy uruchamia kartotekę pracowników gabinetu, którzy zostali uprawnieni do obsługi klientów, c) przycisk Stanowiska uruchamia kartotekę stanowisk pracy, na których w zakładzie będą wykonywane usługi, d) przycisk Usługi uruchamia kartotekę usług wykonywanych w zakładzie, e) przycisk Towary uruchamia kartotekę towarów sprzedawanych w zakładzie 4

5 f) przycisk Terminarz uruchamia okno terminarza, w którym zapisujemy wszystkie zaplanowane usługi, g) przycisk Sprzedaż uruchamia okno umożliwiające rejestrację sprzedaży usługi, która nie była rezerwowana, h) przycisk Parametry uruchamia okno, w którym zapisujemy podstawowe parametry gabinetu, takie jak dane adresowe oraz czas pracy gabinetu, i) przycisk Statystyki umożliwia podgląd usług wykonanych przez określonego pracownika w danym dniu. j) przycisk Login umożliwia załogowanie się do systemu, k) przycisk Logout umożliwia wylosowanie z systemu. Wszystkie te moduły programu możemy również uruchomić z poziomu menu głównego znajdującego się w górnej części okna programu. 5

6 2. Kartoteka klientów Zadaniem tej kartoteki jest gromadzenie informacji o klientach gabinetu. Wygląd okna przedstawiono na poniższym rysunku Menu kartoteki Lista klientów Ekran kartoteki klientów składa się z dwóch podstawowych elementów: Menu kartoteki oraz listy klientów. Lista klientów prezentuje całą zawartość bazy danych, wyświetlając wszystkie zapisane informacje o klientach. Menu kartoteki zawiera następujące przyciski: a) przycisk Dodaj umożliwia dopisanie do kartoteki nowego klienta, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowego klienta. Definiujemy takie dane jak: imię, nazwisko (pole musi być wypełnione), płeć, , telefon, data imienin, data urodzin oraz sposób przydzielania rabatów, dane adresowe, poziom zaufania do klienta (mamy 5 poziomów zaufania do klienta, każdy z nich ma przypisany inny kolor, po oznaczeniu poziomu zaufania do wybranego klienta jego dane będą wyświetlane na liście w kolorze danego poziomu zaufania). Mamy do dyspozycji dwa systemy udzielania rabatu. Pierwszy jest oparty na stałym rabacie na wszystkie towary i usługi. Drugi system polega na zdefiniowaniu, które z cen (Cena A-podstawowa, Cena B, Cena C) jest ceną dla danego klienta. Jeżeli dla towaru lub usługi zostanie zdefiniowana tylko cena podstawowa a klientowi przypiszemy korzystanie z ceny B lub ceny C do system do rozliczenia pobierze cenę podstawową. Nazwisko klienta jest polem wymaganym do zapisania klienta. Pozostałe pola są opcjonalne. 6

7 b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazanego klienta, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranego klienta, d) przycisk Zapisz zapisuje wszystkie dane klienta, e) przycisk Drukuj drukuje na etykiecie samoprzylepnej dane identyfikacyjne klienta (kod EAN) i dane salonu, wydruk etykiety powiązany jest z systemem lojalnościowym prowadzonym przez program. Uruchomienie przycisku powoduje uaktywnienie menadżera wydruku (widok poniżej). Wydruk na standardowe etykiety samoprzylepne w rozmiarze 70x42 mm. Etykiety, te można zakupić w każdym sklepie papierniczym. 7

8 Po prawej stronie okna mamy listę etykiet, należy wybrać, na której etykiecie mają się wydrukować dane i uruchomić przycisk Drukuj, w przypadku rezygnacji wciskamy przycisk Anuluj. Wydrukowana etykietę przedstawia rysunek. Tak wydrukowaną etykietę, możemy nakleić np. na wizytówkę, aby otrzymać kartę stałego klienta gabinetu. f) przycisk Szukaj uaktywnia moduł wyszukiwania klienta w bazie danych, program umożliwia wyszukiwanie wg kryteriów: nazwisko, imię, nr klienta, kodu EAN. Panel widoczny na poniższym obrazku. 8

9 Zaznaczamy, które kryterium wyszukiwania nas interesuje, podajemy szukaną frazę a po naciśnięciu przycisku Szukaj program wyświetla wyniki wyszukiwania (uwaga, program uwzględnia wielkość liter). W przypadku rezygnacji wciskamy przycisk Anuluj. Przycisk Pokaż wszystkich wyświetla całą zawartość bazy danych. g) przycisk Historia umożliwia sprawdzenie, dla wybranego klienta, przebiegu usług wykonywanych klientowi. Program (na trzech zakładkach) pokazuje nazwę towarów, karnetów i usług, datę wykonania/zakupu oraz ile punktów zostało przypisane za wykonanie/zakup usługi lub towaru. Czwarta zakładka (Zaplanowane wizyty) umożliwia wyszukanie zaplanowanych wizyt klienta w zadanym okresie. Wygenerowane zestawienie można wydrukować. 9

10 W środkowej części panelu wyświetlany jest aktualny stan punktów, który można skasować. Po prawej stronie okna program wyświetla informacje tekstowe zgromadzone przez pracowników kliencie. Do tych notatek mamy również dostęp uruchamiając przycisk Notatki. h) przycisk umożliwia zredagowanie i wysłanie wiadomości do wybranego klienta salonu (przy użyciu domyślnego klienta poczty ), i) przycisk Zdjęcie umożliwia przypisanie każdemu z klientów salonu zdjęcia, np. prezentujące ostatnio wykonaną usługę, jak to prezentuje poniższe zdjęcie. j) przycisk Zapisz jako MS Excel zapisuje zawartość kartoteki klientów możliwość pliku zgodnym możliwość formatem MS Excel, k) przycisk Notatki pokazuje notatki na temat wybranego klienta, l) przycisk Jubilaci umożliwia wyświetlenie wszystkich klientów, których imieniny lub urodziny przypadają w określonym przedziale czasu. Istnieje możliwość sortowania listy klientów wg: a) nazwiska klienta, b) imienia klienta, c) nr klienta 10

11 W celu wykonania posortowania listy klientów wg klucza należy prawym klawiszem myszy kliknąć na liście klientów, z wyświetlonego menu wybrać typ sortowania. Po wyborze typu sortowania, program wyświetli listę klientów wg wybranego kryterium. Czerwone podświetlenie nagłówka kolumny pokazuje aktualny stan sortowania. 11

12 3. Kartoteka pracowników Zadaniem tej kartoteki jest gromadzenie informacji o pracownikach gabinetu. Wygląd okna przedstawiono na poniższym rysunku W oknie wyświetlana jest lista wszystkich zarejestrowanych pracowników gabinetu, którzy mogą wykonywać usługi. Na liście widoczny jest komplet informacji, jakie przechowuje program. Ekran kartoteki pracowników składa się z dwóch podstawowych elementów: Menu kartoteki oraz listy pracowników. Lista pracowników prezentuje całą zawartość bazy danych, wyświetlając wszystkie zapisane informacje o pracownikach. Menu kartoteki zawiera następujące przyciski: a) przycisk Dodaj umożliwia dopisanie do kartoteki nowego pracownika, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowego pracownika. Każdemu z pracowników możemy przypisać indywidualny kolor, który będzie się wyświetlał o oknie terminarza. 12

13 b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazanego pracownika, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranego pracownika, d) przycisk Zapisz umożliwia zapis danych nowo wprowadzonych jak i edytowanych danych, e) przycisk Harmonogram pracy uruchamia panel umożliwiający zdefiniowanie godzin pracy pracowników, f) przycisk Szukaj uruchamia panel wyszukiwania pracowników, Uruchamiając przycisk Harmonogram pracy na ekranie pojawi się panel, w którym możemy zdefiniować godziny pracy dla wybranego pracownika. Możemy ustawić godziny pracy w trybie miesięcznym, tygodniowym lub dziennym. Istnieje możliwość również wstawienia dnia wolnego od pracy. Po wybraniu zakresu (miesiąc, tydzień, dzień) i ustaleniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy należy uruchomić przycisk Zapisz. Jeżeli ustawimy godziny pracy w oknie terminarza program będzie podpowiadał, który z pracowników salonu jest dostępny. 13

14 4. Kartoteka stanowisk Kartoteka przeznaczona jest do definiowania stanowisk, na których pracownicy gabinetu będą wykonywać usługi. Ogólny wygląd kartoteki przedstawia poniższy rysunek. Ekran kartoteki stanowisk składa się z dwóch podstawowych elementów: Menu kartoteki oraz listy stanowisk. Lista stanowisk prezentuje całą zawartość bazy danych, wyświetlając wszystkie zapisane informacje o stanowiskach pracy. Menu kartoteki zawiera następujące przyciski: a) przycisk Dodaj umożliwia dopisanie do kartoteki nowego stanowiska pracy, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowego stanowiska, b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazanego stanowiska, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranego stanowiska, d) przycisk Zapisz umożliwia zapis danych nowo wprowadzonych jak i edytowanych danych, 14

15 5. Kartoteka usług Kartoteka przeznaczona jest do definiowania usług, które będą wykonywane w gabinecie. Ogólny wygląd kartoteki przedstawia poniższy rysunek. Ekran kartoteki usług składa się z dwóch podstawowych elementów: Menu kartoteki oraz listy usług. Lista stanowisk prezentuje całą zawartość bazy danych, wyświetlając wszystkie zapisane informacje o usługach. Menu kartoteki zawiera następujące przyciski: a) przycisk Dodaj umożliwia dopisanie do kartoteki nowej usługi, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowej usługi, 15

16 Wprowadzamy takie dane jak: nazwa usługi, opis usługi, grupa, czas trwania usługi, ilość punktów przydzielanych klientowi za wykonanie usługi oraz trzy poziomy cen, gdzie Cena A jest ceną podstawową. Wymagane dane to: nazwa usługi, czas trwania usługi oraz cena podstawowa, czyli Cena A. b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazanego stanowiska, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranego stanowiska, d) przycisk Zapisz umożliwia zapis danych nowo wprowadzonych jak i edytowanych danych, e) przycisk Szukaj uruchamia panel, za pomocą którego możemy wyszukiwać w bazie danych konkretną usługę. Wyszukiwanie może wykonywane wg. Nazwy lub opisu usługi. f) przycisk Towary powiązane uruchamia panel, za pomocą którego możemy przypisać wykonywanej usłudze towary w określonej ilości. Po każdym wykonaniu (sprzedaży) takiej usługi, program automatycznie zdejmie zadeklarowaną ilość towaru towarów magazynu. Tworząc listę towarów związanych z usługą posługujemy się listą towarów zdefiniowaną w oknie Towar. 16

17 Do dyspozycji mamy wyszukiwarkę, towary możemy przeszukiwać wg. nazwy, kodu EAN. Po wybraniu żądanego towaru klikamy Dodaj do listy. Na ekranie pojawi się okno, w którym należy podać ilość towaru jaką potrzebujemy do wykonania usługi a następnie klikamy Zatwierdź. Po zakończeniu tworzenia listy należy uruchomić przycisk Zapisz listę. 17

18 6. Kartoteka towarów Kartoteka przeznaczona jest do definiowania towarów, które mogą być sprzedawane w gabinecie. Ogólny wygląd kartoteki przedstawia poniższy rysunek. Ekran kartoteki towarów składa się z dwóch podstawowych elementów: Menu kartoteki oraz listy towarów. Lista towarów prezentuje całą zawartość bazy danych, wyświetlając wszystkie zapisane informacje o towarach. Menu kartoteki zawiera następujące przyciski: a) przycisk Dodaj umożliwia dopisanie do kartoteki nowego towaru, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowej usługi, Wprowadzamy takie dane jak: nazwa towaru, opis towaru, czas trwania usługi, ilość punktów przydzielanych klientowi za zakup, trzy poziomy cen, gdzie Cena A jest 18

19 ceną podstawową, ilość towaru, jaką wprowadzamy na magazyn, jednostkę miary, cenę zakupu, ilość minimalną, kod EAN, pojemność oraz jednostki miary pojemności. Wymagane dane to: nazwa towaru oraz cena podstawowa czyli Cena A. Dodatkowo mamy do dyspozycji pole pojemność i JM. Pola te są wykorzystywane przy tworzeniu listy towarów powiązanych z usługą. Podczas rozliczania usługi program automatycznie pomniejsza stan magazynowy. b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazanego towaru, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranego towaru, d) przycisk Zapisz umożliwia zapis danych nowo wprowadzonych jak i edytowanych danych, e) przycisk Szukaj uruchamia panel, za pomocą którego możemy wyszukiwać w bazie danych konkretny towar. Wyszukiwanie może wykonywane wg. Nazwy lub kodu EAN towaru. 19

20 7. Magazyn Funkcja jest dostępna z poziomu menu górnego okna głównego. Po jej uruchomieniu rozwinie się menu, z którego mamy do wyboru: a) Zamówienia, b) Przyjęcia. Za pomocą tych funkcji programu możemy generować zamówienia na towary handlowe oraz przyjąć te towary na stan salonu Zamówienia Za pomocą tej funkcji możemy realizować zamówienie na towar. Wygląd okna przedstawia poniższy rysunek. Panel wyszukiwania towaru Lista towarów Treść zamówienia Umieszczenie towaru na zamówieniu: a) wybierz z listy towarów, konkretną pozycję. Jeżeli towar jest już umieszczony na niezrealizowanym zamówienie program pokaże, jaka ilość wybranego towaru jest już zamówiona. b) wprowadź ilość zamawianą, c) uruchom przycisk Do zamówienia, towar zostanie umieszczony na zamówieniu. Po prawej stronie okna program będzie tworzył treść zamówienia. Po stworzeniu treści zamówienia należy wskazać dostawcę artykułów, które widnieją na zamówieniu. Wykonujemy to przechodząc na zakładkę Dostawca, na której mamy listę wszystkich zarejestrowanych dostawców. 20

21 Zakładka Dostawcy Treść zamówienia Poniżej, wygląd zakładki Dostawcy. Wybieramy dostawcę, wskazując go z listy i klikamy w przycisk Zatwierdź. Nazwa wybranego dostawcy pojawi się w dolnej części okna. Dane wybranego dostawcy Przygotowane zamówienie można zapisać i wydrukować. Poniżej przykładowy wygląd zamówienia. 21

22 7.2. Przyjęcia Za pomocą tej funkcji możemy realizować przyjęcie towaru na stan zakładu. Wygląd okna przedstawia poniższy rysunek. Wygląd okna jest bardzo zbliżony do okna związanego z generowaniem zamówień. Jedyną różnicą jest możliwość wpisania (np. z faktury zakupu) aktualnej ceny zakupu danego artykułu podczas generowania przyjęcia. Podana cena zakupu zostanie zapisana w kartotece towarów. Podana ilość przyjmowana na magazyn powiększy automatycznie stan artykułu na magazynie. Jeżeli towar wcześniej występował na dowolnym zamówieniu to program odejmie przyjmowaną ilość od ilości zamówionej. Obsługa okna jest analogiczna do obsługi okna związanego z przyjęciami. Poniżej zamieszczono wygląd przykładowego wydruku przyjęcia. 22

23 23

24 8. Ewidencja wyposażenia Program umożliwia prowadzenie ewidencji wyposażenia zakładu. Kartoteka ta jest dostępna z poziomu menu głównego. Kartoteka ta pozwala na przechowywanie następujących danych na temat wyposażenia zakładu: a) nazwa sprzętu, b) miejsce zakupu, c) data nabycia, d) nr dokumentu zakupu, e) nr pozycji w KPiR, f) wartość początkowa, g) opis sprzętu, h) nazwa pracownika, któremu przekazano sprzęt do użytkowania, i) data przekazania sprzętu pracownikowi, j) data likwidacji sprzętu, k) opis przyczyn likwidacji. Ekran kartoteki składa się z dwóch podstawowych elementów: Menu kartoteki oraz listy wyposażenia. Lista wyposażenia prezentuje całą zawartość bazy danych, wyświetlając wszystkie zapisane informacje o wyposażeniu salonu. Menu kartoteki zawiera następujące przyciski: a) przycisk Dodaj umożliwia dopisanie do kartoteki nowego sprzętu, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowego sprzętu. 24

25 Po podaniu danych klikamy przycisk Zapisz. b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazanej pozycji, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranej pozycji, d) przycisk Zapisz umożliwia zapis danych nowo wprowadzonych jak i edytowanych danych, e) przycisk Drukuj umożliwia wydruk listy sprzętu. Do dyspozycji mamy również cztery przyciski do szybkiego przeszukiwania bazy wg: - pokaż wszystkie, wyświetla wszystkie pozycje w bazie danych, - pokaż tylko w użyciu, wyświetla sprzęt, który nie został poddany likwidacji, - pokaż tylko po likwidacji, wyświetla sprzęt, który został poddany likwidacji, -pokaż przypisane pracownikowi, wyświetla sprzęt przypisany konkretnemu pracownikowi, 25

26 9. Rejestracja kosztów Program umożliwia prowadzenie ewidencji wyposażenia zakładu. Kartoteka ta jest dostępna z poziomu menu głównego. Kartoteka ta pozwala na przechowywanie następujących danych na temat wyposażenia zakładu: a) nazwa sprzętu, b) miejsce zakupu, c) data nabycia, d) nr dokumentu zakupu, e) nr pozycji w KPiR, f) wartość początkowa, g) opis sprzętu, h) nazwa pracownika, któremu przekazano sprzęt do użytkowania, i) data przekazania sprzętu pracownikowi, j) data likwidacji sprzętu, k) opis przyczyn likwidacji. Mamy tu do dyspozycji następujące przyciski: a) przycisk Dodaj, umożliwia dopisanie do kartoteki nowego sprzętu, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowego sprzętu, b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazany sprzęt, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranego sprzętu, d) przycisk Zapisz umożliwia zapis danych nowo wprowadzonych jak i edytowanych danych, e) przycisk Drukuj umożliwia wydruk aktualnie wyświetlanej listy sprzętu. Przycisk pozostanie nieaktywny, jeżeli w systemie nie ma zainstalowanej żadnej drukarki. Możemy wyświetlać zapisane dane wg następujących filtrów: a) Pokaż wszystkie, na ekranie pojawi się lista wszystkich urządzeń zapisanych w kartotece, b) Pokaż tylko w użyciu, na ekranie pojawi się lista wszystkich urządzeń zapisanych w kartotece, które nie zostały poddane likwidacji 26

27 c) Pokaż tylko po likwidacji, na ekranie pojawi się lista wszystkich urządzeń zapisanych w kartotece, które zostały zlikwidowane d) Pokaż przypisane pracownikowi, na ekranie pojawi się lista wszystkich urządzeń zapisanych w kartotece, które zostały przekazane do użytkowania wybranemu pracownikowi. Po wybraniu tej opcji pojawi się dodatkowe pole wyboru, w którym należy wskazać pracownika. 27

28 10. Kartoteka dostawców Zadaniem tej kartoteki jest gromadzenie informacji o dostawcach towaru i usług gabinetu. Wygląd okna przedstawiono na poniższym rysunku Kartoteka gromadzi podstawowe informacje o dostawcach. Dostawcą może być osoba lub firma, która dostarcza towar, materiały eksploatacyjne czy usługi. Obsługa kartoteki odbywa się w sposób analogiczny do wszystkich wcześniej opisywanych kartotek. Menu kartoteki zawiera następujące przyciski: a) przycisk Dodaj umożliwia dopisanie do kartoteki nowego dostawcę, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowego dostawcy. b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazanego dostawcy, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranego dostawcy, d) przycisk Zapisz umożliwia zapis danych nowo wprowadzonych jak i edytowanych danych, e) przycisk Szukaj uruchamia panel wyszukiwania dostawcy. 28

29 11. Terminarz Terminarz dzienny W oknie terminarza użytkownik programu ma możliwość zapisywania wszystkich umówionych wcześniej wizyt. Program pozwala na rejestrację wizyt z dowolnym wyprzedzeniem. Ekran okna składa się z dwóch podstawowych elementów: Menu oraz listy zarejestrowanych wizyt. Lista wizyt budowana jest w oparciu o zawartość kartoteki stanowisk. Wszystkie zarejestrowane stanowiska są wyświetlone na liście, aby umożliwić przypisanie wizyty do konkretnego stanowiska pracy. Na każdym z tych stanowisk możemy zarejestrować wizytę, która będzie wykonana o określonej godzinie. Podział terminarza na przedziały czasowe został wykonany w oparciu o parametry gabinetu (godzina otwarcia i zamknięcia gabinetu opisane w rozdziale Parametry) oraz systemowy interwał czasowy wynoszący 15 min. Menu kartoteki zawiera następujące przyciski: a) przycisk Dodaj umożliwia dopisanie do terminarza nowej wizyty, po uruchomieniu przycisku pojawia się panel, w którym należy podać dane nowej wizyty, 29

30 b) przycisk Usuń umożliwia usunięcie z listy wskazanej wizyty, c) przycisk Edycja umożliwia edycję danych wybranej wizyty, d) przycisk Zapisz umożliwia zapis danych nowo wprowadzonych jak i edytowanych danych wizyty, e) przycisk Wykonano umożliwia oznaczenie wizyty, jako usługę wykonaną. Nowa wizyta W celu rejestracji nowej wizyty w oknie terminarza: a) uruchamiamy przycisk Dodaj, spowoduje to uaktywnienie panelu za pomocą, którego zdefiniujemy parametry wizyty, b) za pomocą kalendarza wybieramy dzień wykonania usługi, c) wybieramy stanowisko i godzinę planowanego rozpoczęcia wizyty, klękając w odpowiednią komórkę listy terminarza, d) wybieramy klienta zamawiającego usługę, po wyborze parametrów wyszukiwania podajemy szukaną frazę. Lista terminarza wyświetli klientów salonu, którzy spełniają parametry wyszukiwania, wielkość liter nie ma znaczenia. 30

31 Parametry wyszukiwania Lista klientów Szukana fraza W dolnej części okna pojawi się menu pomocnicze, które pomaga zarządzać kartoteką klientów, w trybie rejestracji wizyt. Możemy również zobaczyć historię wykonanych usług dla wybranego klienta. e) wybieramy pracownika, którego upoważniamy do wykonania usługi. f) Wybieramy usługę, którą zamawia klient. Wyboru dokonujemy poprzez określenie sposobu wyszukiwania usługi i podanie szukanej frazy. Lista terminarza przejdzie w tryb wyświetlania zapisanych usług. W dolnej części okna mamy menu pomocnicze, które umożliwia modyfikację danych z kartoteki usług. Parametry wyszukiwania Lista usług Szukana fraza Wyboru dokonujemy poprzez wskazanie wybranej usługi. Wszystkie parametry usługi wyświetlane są w panelu Ustalone parametry. 31

32 Ustalone parametry usługi Suwak czasu trwania usługi Zdecyduj czy program ma wysłać przypomnienie SMS o wizycie System przyjmuje czas trwania usługi, który został określony wybranej usługi w Kartotece usług. Mamy tu jednak możliwość modyfikacji tego czasu, wg własnego uznania. Wykonujemy to za pomocą suwaka czasu trwania usługi. Możemy również zdecydować czy program ma wysłać do klienta wiadomość SMS z przypomnieniem o zaplanowanej wizycie. Parametry wiadomości SMS opisane zostaną w rozdziale 15. g) Uruchamiamy przycisk Zapisz, co skutkuje zapisem wizyty w terminarzu. Jeżeli zdecydujemy, że program ma wysyłać powiadomienia SMS o zaplanowanej wizycie to po uruchomieniu przycisku Zapisz program wyświetli panel, w którym musimy zdecydować, na który z zapisanych numerów telefonu ma zostać wysłany SMS. 32

33 Mamy tu do dyspozycji przyciski Zatwierdź wysłanie wiadomości na wybrany numer, Zamknij - rezygnacja z wysyłki SMS. Jeżeli w oknie terminarza dwukrotnie klikniemy w zarezerwowany termin, program wyświetli wszystkie informację na temat rezerwacji oraz notatki o kliencie. W oknie tym operator programu może wprowadzić zmiany w notatkach klienta oraz wysłać przypomnienie SMS o zaplanowanej wizycie. Otrzymujemy też informacje o pierwszej i ostatniej wizycie w salonie. Jeżeli klient miał przypisane zdjęcie to zostanie ono również wyświetlone. Terminy zarezerwowane oznaczone są kolorem pracownika, który ma wykonać daną usługę. W pierwszej komórce mamy informacje o kliencie zamawiającym i zamówionej wizycie. 33

34 Jeżeli usługa zostanie wykonana, zaznaczamy jedną z komórek zarezerwowanych dla usługi i klikamy w przycisk Wykonano. Po uruchomieniu tego przycisku system przejdzie do sprzedaży usługi. Po prawej stronie okna mamy podsumowanie operacji. Do tabeli oczywiście została wpisana zarezerwowana usługa. Za pomocą przycisków Dodaj do koszyka oraz Usuń z koszyka możemy dowolnie modyfikować listę usług do zapłaty Sprzedając wcześniej zarezerwowaną usługę możemy sprzedać klientowi dowolny towar, który mamy na magazynie. Aby program wyświetlił listę towarów należy zaznaczyć (górna część okna) w opcjach operacji przycisk Towar. Klikając dwukrotnie na wartość danej usługi możemy ręcznie modyfikować wartość tej usługi. 34

35 Mamy podgląd na całkowitą wartość wykonanych usług, ilość punktów dodanych za wykonane usługi oraz możemy dopisać kolejne informacje o kliencie. Całość finalizujemy uruchamiając przycisk Zatwierdź sprzedaż. Mamy możliwość wydrukowania listy zabiegów zaplanowanych na wybrany dzień i wybrane stanowisko, na wydruku umieszczane są dane: a) godzina rozpoczęcia usługi, b) czas trwania usługi, c) nazwa zaplanowanej usługi, d) dane klienta, e) pracownik przypisany do zabiegu, f) notatki zgromadzone na temat klienta, Aby wygenerować wydruk należy uruchomić przycisk Drukuj. Przykładowy wygląd wydruku przedstawia poniższy rysunek. W prawym, górnym rogu umieszczono przycisk za pomocą, którego możemy pomniejszyć widok terminarza, jeżeli informacje w nim zawarte nie są prezentowane w pełni. 35

36 11.2. Terminarz tygodniowy W oknie terminarza tygodniowego użytkownik programu ma możliwość podglądu na tygodniowy obciążenie salonu oraz zapisywania wszystkich umówionych wcześniej wizyt. Program pozwala na rejestrację wizyt z dowolnym wyprzedzeniem. Ekran okna składa się z dwóch podstawowych elementów: Menu oraz listy zarejestrowanych wizyt. Ze względu na mnogość informacji prezentowanych w tym widoku wprowadzono ułatwienia w nawigacji: 1. po wskazaniu komórki terminarza, nagłówek wskazanej kolumny (nr stanowiska i data) jak i godzina ulega pogrubieniu i pisany jest czcionką czerwoną, 2. wprowadzono możliwość szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia czasu wykonywania usługi, co uzyskujemy klikając prawym klawiszem myszy na wybranej usłudze. 36

37 11.3. Terminarz miesięczny W oknie terminarza miesięcznego użytkownik programu ma możliwość podglądu na miesięczne obciążenie salonu. Kolorem: 1. zielonym oznaczono dni opisanego powyżej miesiąca, 2. niebieskim, oznaczono dni miesiąca, które zawierają rezerwacje, 3. kolorem czerwonym, dni miesiąca poprzedniego lub następnego. 37

38 12. Sprzedaż Opcja ta wykorzystywana jest przy sprzedaży towarów lub usług, które nie zostały wcześniej rezerwowane. Po uruchomieniu pojawia się okno z poniższego rysunku. W celu rejestracji sprzedaży należy: - wybrać klienta, - wybrać pracownika dokonującego sprzedaż, - wybrać czy sprzedajemy towar czy usługę, - wybrać z wyświetlonej listy towar lub usługę, - kliknąć w przycisk Do koszyka, program przejdzie do wyświetlenia podsumowania transakcji jak w przypadku rozliczania zamówionej usługi w oknie terminarza. 38

39 13. Drukarka fiskalna Program jest przystosowany do współpracy z drukarką fiskalną firmy NOVITUS. Wszystkie paragony ze sprzedaży są rejestrowane przez program. Uruchamiając funkcję Drukarka fiskalna z menu Sprzedaż pojawia się okno, w którym możemy: - przeglądać wszystkie wystawione paragony, - wydrukować raport dobowy i miesięczny, Przeszukiwanie wystawionych paragonów można wykonać wg: - zakresu dat, - numeru paragonu, - oraz klienta, dla którego był wystawiony paragon. Możliwy jest również podgląd treści wybranego paragonu. 39

40 14. Wystaw fakturę VAT Funkcja umożliwia tworzenie faktur do wykonywanych usług lub sprzedaży towarów. Wszystkie wygenerowane tego typu dokumenty są rejestrowane, ich podgląd zostanie omówiony w następnym punkcie. Wygląd modułu do fakturowania prezentuje poniższy rysunek. Użytkownik programu ma do dyspozycji następujące przyciski: a) przycisk Nowy, okno przechodzi do trybu wystawiania nowego dokumentu. b) przycisk Zapisz umożliwia zapis przygotowanego dokumentu, c) przycisk Drukuj wydruk przygotowanego dokumentu. Po uruchomieniu funkcji Wystaw fakturę VAT, okno przechodzi w tryb wystawienia nowego dokumentu. Program na podstawie danych ustawionych w oknie Parametry, ustawia nr dokumentu, datę dokumentu oraz sprzedawcę. Dane na fakturze umieszczamy dokonując: - wyboru odbiorcy dokumentu, którym może być klient lub dostawca, - wyszukujemy odbiorcę wg: nazwy lub nr NIP a następnie klikamy przycisk Wstaw, - wyboru źródła danych, wyszukujemy towar lub usługę. W zależności od wyboru program wyświetli listę towarów lub usług, - wyszukujemy towar lub usługę wg: nazwy lub kodu EAN, wskazujemy wybraną pozycję a następnie klikamy przycisk Dodaj pozycję. - pojawi się okno definiujący ilość i cenę, po kliknięciu w przycisk Zatwierdź pozycja jest umieszczana na liście. Tak przygotowany dokument jest gotowy do zapisania i wydrukowania. 40

41 15. Zestawienie faktur VAT Program prowadzi rejestr wszystkich faktur wystawionych za pomocą funkcji Wystaw fakturę VAT. Zestawienie wystawionych dokumentów można zobaczyć uruchamiając funkcję Zestawienie faktur VAT z menu Sprzedaż. Widok okna dla tej funkcji przedstawia poniższy rysunek. a) przycisk Rozlicz umożliwia rozliczenie płatności o ile forma płatności ustawiona była na przelew. Przycisk jest aktywny tylko w sytuacji, gdy wskazany dokument nie został rozliczony. Po uruchomieniu przycisku na ekranie pojawia się okno, za pomocą którego możemy dokonać rozliczenia. b) przycisk Anuluj umożliwia anulowanie skazanego dokumentu, c) przycisk Edycja umożliwia edycję wskazanego dokumentu, d) przycisk Szukaj uruchamia panel wyszukiwania, e) przycisk Drukuj umożliwia wydruk wskazanego dokumentu. 41

42 16. Parametry W oknie tym użytkownik programu definiuje parametry programu. Parametry te zostały podzielone na trzy kategorie: 1. Dane podstawowe, 2. Dane dodatkowe, 3. Konto WWW Dane podstawowe Określamy tu: a) dane adresowe gabinetu i godziny pracy, b) Dane konfiguracyjne klienta poczty , c) Dane logo, które może być wyświetlane w oknie głównym, zamiast logo producenta oprogramowania, d) Dane konfiguracyjne konta SMS, e) Stawki VAT i parametry do fakturowania Istnie również możliwość wyłączenia menu bocznego. Opcja ta może być przydatna w sytuacji, gdy rozdzielczość ekranu jest zbyt mała i nie widzimy części okien programu. Po wyłączeniu menu bocznego program możemy obsługiwać z poziomu menu znajdującego się w górnej części okna Dane dodatkowe Określamy tu: a) Grupy towarów i usług, b) Administratorów systemu, mają oni dostęp do statystyk, c) Parametry archiwizacji danych, d) Funkcje związane z importem i eksportem danych na dowolny nośnik, e) Konfigurację drukarki fiskalnej, f) Kolor tła dla wszystkich tabel w programie, 42

43 g) Parametry drukarki etykiet Konto WWW Określamy tu: a) Dane konta WWW, czyli login i hasło, po wpisaniu tych danych należy kliknąć przycisk Sprawdź, program połączy się z serwerem i sprawdzi czy podany login jest wolny. Jeżeli podany login będzie wolny program zapyta czy założyć konto. b) Parametry synchronizacji danych, gdzie wybieramy jaki rodzaj danych ma być synchronizowany z serwerem WWW oraz co jaki interwał czasowy, z jakim program będzie dokonywał synchronizacji danych z serwerem WWW. c) Synchronizacja danych, uruchamiamy przesył danych na serwer WWW. 43

44 Logowanie do systemu Po zdefiniowaniu listy administratorów systemu blokowane są wybrane funkcje programu. Zablokowana jest możliwość usuwania danych z kartotek oraz dostęp do parametrów programu i statystyk. W celu załogowania się do systemu z pełnymi uprawnieniami należy z menu bocznego lub głównego wybrać opcję Login. Pojawi się okno, w którym należy podać dane do weryfikacji użytkownika. Po wybraniu nazwy użytkownika wpisujemy hasło i klikamy w przycisk Załoguj. Po udanej weryfikacji odblokowane zostają wszystkie funkcję programu. Klękając w przycisk Logout program blokuje wszystkie funkcje przeznaczone wyłącznie dla administratora systemu. 44

45 17. Statystyki Moduł ten umożliwia sporządzenie: 1. Zestawień finansowych, 2. Zestawień wg klientów, 3. Zestawień wg usług Zestawienia finansowe Omawiany rodzaj zestawienia możemy wykonać jako: a) zestawienie dzienne, b) zestawienie okresowe. Aby zobaczyć dane zgromadzone przez system należy: a) wskazać analizowany okres (zestawienie okresowe) lub dzień (zestawienie dzienne), b) wybrać typ analizy, zestawienie dla wybranego pracownika lub dla wszystkich pracowników, dla wybranej grupy lub dla wszystkich towarów i usług, c) uruchamiamy przycisk Wykonaj. W wyniku działania programu uzyskamy listę usług wykonanych oraz wszystkich kosztów zarejestrowanych w systemie za wskazany okres. Program wskaże obrót wykonany przez pracownika i wyznaczy należną mu premię Zestawienia wg klientów Omawiany rodzaj zestawienia możemy wykonać jako: a) zestawienie dzienne, b) zestawienie okresowe. 45

46 Po wybraniu tego rodzaju statystyk program zaprezentuje listę klientów salonu. Aby zobaczyć dane zgromadzone przez system należy: a) wskazać analizowany okres (zestawienie okresowe) lub dzień (zestawienie dzienne), b) uruchamiamy przycisk Wykonaj. W wyniku działania programu uzyskamy listę klientów i przyporządkowany im obrót wykonany przy zakupie usług, towarów oraz obrót ogólny. Zestawienie możemy sortować po: a) wg nazwiska, b) wg imienia, c) wg nr klienta, d) wg obrotu na usługach, e) wg obrotu na towarach, f) wg obrotu ogólnego Zestawienia wg usług Omawiany rodzaj zestawienia możemy wykonać jako zestawienie okresowe. 46

47 Po wybraniu tego rodzaju statystyk program zaprezentuje listę usług salonu. Aby zobaczyć dane zgromadzone przez system należy: c) wskazać analizowany okres, d) uruchamiamy przycisk Wykonaj. W wyniku działania programu uzyskamy listę usług i przyporządkowany im obrót. Zestawienie możemy sortować po: a) wg nazwy, b) wg numeru, c) wg nr ilości d) wg wartości, 47

48 18. Mailing W oknie tym możemy zredagować i wysłać wiadomość do wszystkich klientów salonu. Warunkiem jest przypisanie klientowi adresu . W liście klientów(odbiorców wiadomości) wyświetlani są jedynie ci klienci, którzy mają zdefiniowany adres . Kolejnym warunkiem jest poprawne zdefiniowanie parametrów konta dla poczty wychodzącej (klient SMTP) 48

49 19. Powiadomienia SMS System powiadomień SMS został stworzony celem umożliwienia użytkownikom programu wygenerowanie wiadomości przypominającej o zaplanowanej wizycie. Może to skutkować zmniejszeniem ilości wizyt, na które umówieni klienci nie przychodzą. Procę z modułem SMS należy rozpocząć od okna Parametry, w którym należy podać dane konta SMS. Dane konfiguracyjne konta SMS Dane, jakie należy podać: a) nazwa użytkownika, b) hasło, Dane, te należy otrzymać od firmy FU kksoft, która zajmuję się generowaniem i administracją kont SMS. Celem pełnego skonfigurowania usługi SMS należy uruchomić (z menu górnego) funcję Mailing/SMS. Z rozwiniętego menu wybrać opcję SMS. Wygląd okna przedstawia poniższy rysunek. Użytkownik programu ma do dyspozycji trzy rodzaje wiadomości SMS: a) wiadomość SMS Eco, wysyłana wiadomość jest z losowego numeru, brak możliwości zdefiniowania nadawcy, b) wiadomość SMS Fast, wysyłka wiadomości odbywa się osobnym kanałem, zapewniający najwyższy priorytet wysyłki, dla tego typu wiadomości zabrania się przeprowadzania wysyłek masowych i marketingowych c) wiadomość SMS Pro, wiadomość dla której określono pole nadawcy. 49

50 Konfiguracja powiadomień SMS Konfiguracja masowej wysyłki SMS Użytkownik programu może wysyłać wiadomości SMS w dwóch trybach: powiadomienie SMS do wybranego klienta, wysyłka masowa do wybranej grupy klientów. Powiadomienia SMS Konfiguracja powiadomień SMS sprowadza się do podania określonych informacji: a) określenie typu wysyłanego SMS, b) podanie treści SMS, podana treść wiadomości jest pokazana na podglądzie. Jako stały element zawsze występuje sformułowanie dnia: dd-mm-rr, godz: gg:mm. c) Podanie podpisu, który zostanie dołączony na końcu wiadomości SMS d) Podanie trybu wysyłki SMS. Mamy do wyboru dwie opcje: - na żądanie wysyłka prowadzona jest przez użytkownika programu, - 1 dzień przed zaplanowaną wizytą wysyłka przeprowadzona automatycznie podczas rejestracji wizyty. Wiadomość zostanie dostarczona do klienta na 1 dzień przed zaplanowaną wizytą w godzinach 12:00 do 14:00. Po zdefiniowanie wszystkich parametrów program jest przygotowany do pracy. Sposób wysyłania powiadomień został szczegółowo opisany w punkcie 8. Wysyłka masowa Wysyłka masowa realizowana jest do wygranego klienta lub grupy klientów. Celem przeprowadzenia takiej wysyłki należy: a) podać typ wiadomości SMS, b) podać treść wiadomości, c) zdefiniować listę klientów, d) uruchomić przycisk Wyślij wiadomość Celem określenia klientów, do których będziemy wysyłać wiadomość SMS należy przejść na zakładkę Lista klientów, gdzie wyświetlona zostanie cała zawartość kartoteki klientów. klientów następnym kroku wskazujemy wybranego klienta i uruchamiamy przycisk Dodaj do listy wysyłkowej. Przycisk ten pozostanie nieaktywny, jeżeli wskazany klient nie posiada 50

51 zdefiniowanego przynajmniej jednego numeru telefonu. Jeżeli wskazany klient ma podane dwa numery telefonu to program zapyta, na który numer ma zostać wysłana wiadomość. Stworzoną listę klientów możemy zapisać. Rozwiązanie to umożliwia grupowanie klientów, celem prowadzenia określonej akcji reklamowej skierowanej do różnych grup klientów. Poniżej panel odpowiadający za prowadzenie grup klientów. Po przygotowaniu wysyłki (treść wiadomości i lista odbiorców) uruchamiamy przycisk Wyślij SMS. Program zacznie wysyłkę wiadomości, po wysłaniu wiadomości do klienta w kolumnie Status SMS zostanie wyświetlony komunikat: a) oczekuje, wiadomość oczekuje na wysyłkę, b) wysłany, wiadomość wysłana do klienta. 51

52 20. System rezerwacji on-line System rezerwacji on-line jest opcjonalna części programu Gabinet-Hair and Beauty salon Software. Każdy użytkownik programu ma możliwość utworzenia konta WWW dla swojego salonu. Procedurę te opisano w punkcie 16.3 instrukcji. Po wygenerowaniu konta na serwerze należy przeprowadzić transmisje danych z programu na serwer WWW. Optymalnym rozwiązaniem jest wysłanie kompletu danych, tj: a) Dane klientów, na serwer wysyłane są: login i hasło klienta. Pozostałe dane klient może uzupełnić samodzielnie po zalogowaniu się na stronie WWW, co zostanie opisane poniżej, b) Dane pracowników, na serwer wysyłane jest imię pracownika i pierwsza litera nazwiska, c) Dane usług, na serwer wysyłane są nazwa usługi oraz jej zadeklarowany czas trwania, d) Dane towarów, na serwer wysyłane są nazwa towaru, stan magazynowy, kod EAN oraz jednostka miary, e) Dane stanowisk, na serwer wysyłana jest nazwa stanowiska, f) Dane dotyczące wprowadzonych rezerwacji. Po wysłaniu kompletu danych należy w oknie Parametry ustawić częstość komunikacji programu z serwerem WWW celem importu danych z serwera do programu. Transmisja danych z programu na serwer odbywa się na bieżąco. Należy pamiętać o tym, że do poprawnego działania tej funkcjonalności programu niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Dostęp do strony WWW, oraz adres strony wskazany jest w oknie Parametry. Po kliknięciu w adres strony, automatycznie otworzy się przeglądarka internetowa a w niej strona salonu. Adres ten można dołączyć do posiadanej strony WWW. Badania marketingowe wskazują, iż możliwość rejestracji on-line w sposób znaczący zwiększają przywiązanie klienta do salonu. Strona WWW systemu rezerwacji on-lina została przygotowana dla: 1. Klienta salonu, otrzymuje możliwość podglądu terminarza salonu, dodania rezerwacji, podgląd historii rezerwacji, zakupionych usług i towarów oraz ich komentowania. 2. Właściciela salonu, otrzymuje możliwość podglądu terminarza salonu, dodania rezerwacji, podgląd historii rezerwacji i komentarzy, statystyki sprzedaży oraz stan magazynu. 52

53 Strona główna systemu prezentowana jest na powyższym obrazku. Każdy odwiedzający może sprawdzić obłożenie salonu oraz dodać rezerwację, mamy tu dwie drogi: 1. Klient, który jest nieznany dla salonu. W tym przypadku dodając rezerwację system poprosi o podanie danych kontaktowych, tak aby pracownik salonu mógł zweryfikować autentyczność zapisu: 2. Klient, który jest znany i zarejestrowany w kartotece klientów salonu. W tym przypadku dodając rezerwację system poprosi wyłącznie o podanie usługi, z której klient chce skorzystać. 53

54 Po wprowadzeniu wszystkich parametrów usługi należy kliknąć przycisk Zapisz, wynikiem czego będzie wyświetlenie podsumowania. Podsumowanie to można wydrukować lub przejść do okna głównego. 54

55 W oknie głównym będzie widoczna dodana przez klienta rezerwacja. Każda z rezerwacji może mieć trzy stany, każdy ze stanów oznaczany jest innym kolorem: 1. Żółty rezerwacja dodana przez stronę WWW, 2. Zielony, rezerwacja dodana przez stronę WWW ale odczytana przez salon, 3. Czerwony, rezerwacja dodana przez stronę WWW i potwierdzona przez salon, lub rezerwacja wprowadzona przez salon. Każdy z klientów ma możliwość przeglądania historię dodanych przez siebie rezerwacji i zakupionych usług lub towarów. 55

56 Każdą z pozycji, czy to jest rezerwacja czy usługa, klient może dodać komentarz, w którym może się wypowiedzieć na temat usługi. Może to wykonać klikając przycisk Uwagi dosługi przy wybranej usłudze. W oknie uwag, widoczna jest lista wszystkich dodanych przez klienta uwag wraz z ewentualnymi odpowiedziami salonu. Klient ma również możliwość zobaczenia jakie kosmetyki są powiązane z zakupioną usługą. Informacja ta może być pomocna przy zakupie kosmetyków w salonie. Strona po zalogowaniu się przez zarządzającego salonem umożliwia dostęp do: 1. Edytora profilu, 2. Listy uwag klientów, 3. Magazynu, 56

57 4. Statystyk W oknie widać również wszystkie rezerwacje, wraz z nazwami usług jakie zostały zamówione przez klientów. Klikając przycisk Mój profil możemy przejść do okna, w którym można indywidualnie dostosować wygląd strony WWW. Możemy zmienić kolor tła strony, kolor czcionki, zmienić baner górny na stronie. Wprowadzone dane po zapisaniu uaktywniają się natychmiast. Klikając przycisk Uwagi możemy przejść do okna, w którym uzyskamy listę wszystkich uwag wprowadzonych do systemu przez klientów salonu. Na stronie tej, można odpowiedzieć na w/w uwagi. 57

58 Klikając przycisk Magazyn możemy przejść do okna, w którym uzyskamy listę towarową zawierającą kod EAN, nazwę towaru jego aktualną ilość i jednostkę miary. Możemy uzyskać listę towarów, których aktualny stan magazynowy jest równy zero, lub jest poniżej stanu minimalnego, lub towary zamówione. Istnieje możliwość przeszukiwania towarów wg nazwy i jego kodu EAN. Dostęp do statystyk uzyskujemy przez kliknięcie w przycisk Statystyki. W oknie tym uzyskujemy dostęp do danych ze sprzedaży: 1. Zestawienie usług i towarów wg obrotu 58

59 2. zestawienie towarów i usług wg ilości sprzedanych 3. obrót wg pracowników 59

60 60

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Asystent jakie to proste!

Asystent jakie to proste! Asystent jakie to proste! Wybrane instrukcje korzystania z funkcji w Asystencie: Jak zalogować się do aplikacji Asystent?... 2 Jak odzyskać zapomniane hasło?... 3 Jak zmienić hasło dostępu?... 4 Jak nadać

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł OpenCart) v1.0.0 Strona 1 z 15 Spis treści Zgodny z OpenCart.... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 8 Tworzenie wysyłki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Związkowiec 1.0. Instrukcja programu. 1 S t r o n a

Związkowiec 1.0. Instrukcja programu. 1 S t r o n a Związkowiec 1.0 Instrukcja programu 1 S t r o n a Spis treści 1. WSTĘP.... 3 2. INSTALACJA.... 3 3. PIERWSZE URUCHOMIENIE.... 7 3.1. REJESTRACJA.... 7 3.2. LOGOWANIE.... 7 4. KORZYSTANIE Z APLIKACJI....

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo