Raport bieżący: 20/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący: 20/2013"

Transkrypt

1 Raport bieżący: 20/2013 Temat: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej Spółką ) działając w oparciu o treść 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia informacji odnośnie zgłoszonych kandydatur (wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów) informuje, iż na adres siedziby Spółki wpłynęła korespondencją dotycząca zgłoszenia następujących kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pani Bogna Sikorska A. Kandydatury na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek Maj 1996 roku listopad 1996 roku Analityk rynku kapitałowego w Zespole Specjalistów Spółek Handlowych Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Wydział Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz); W latach , Specjalista Analityk rynku kapitałowego w Zespole Analiz Spółek Publicznych Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./Centralne Biuro Maklerskie Pekao S.A.; Marzec 2003 roku grudzień 2003 roku - Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Ster Projekt S.A.; W latach , - Prezes Zarządu Alcyone Sp. z o.o. (spółka zależna od Ster Projekt S.A.) W latach , - Główny Specjalista Analityk Rynku Kapitałowego Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; Od stycznia 2004 roku własna działalność gospodarcza w zakresie relacji inwestorskich, relacji public relations i media relations, oraz analiz podmiotów gospodarczych i wybranych segmentów gospodarki. Doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu prywatnych i publicznych ofert akcji oraz transakcji na rynku prywatnym. Członkostwo w radach nadzorczych: Amica Wronki S.A. (od czerwca 2006), Gant Development S.A. (styczeń 2007-luty 2013), Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. (czerwiec 2003-luty 2008), Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (styczeń grudzień 2004). Stosownie do 22 ust. 6 Statutu Amica Wronki S.A., jedna osoba nie może pełnić funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kadencje. Ponowny wybór na 1 S t r o n a

2 Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie może nastąpić przed upływem kolejnych dwóch kadencji. Pani Bogna Sikorska pełniła dotychczas funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez jedną kadencję. W świetle postanowień 22 ust. 6 Statutu Amica Wronki S.A. możliwe jest więc powołanie pani Bogny Sikorskiej do pełnienia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na drugą dopuszczalną kadencję. [Pani Bogna Sikorska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru Pan Grzegorz Golec Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek Od 1996 do 1999 pracował, jako makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od roku 2002 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i transakcji na rynku kapitałowym, współpracując m.in. z grupą CA IB Polska, był także członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym spółki Equity Service Poland Sp. z o.o. W latach Pan Grzegorz Golec związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress SA i prezesa Supernova Management Sp. z o.o. spółki zarządzającej majątkiem NFI im. E. Kwiatkowskiego SA, Drugiego NFI SA oraz NFI Progress SA. Zasiada i zasiadał w wielu radach nadzorczych, m.in. Wólczanka SA, PPWK SA, Instal Lublin SA, NFI Victoria SA, Gino Rossi SA, Miraculum SA, Amica Wronki SA. Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej. Obecnie (od 2008 r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA oraz (od 2009 r.) członka zarządu Rubicon Partners S.A. Pan Grzegorz Golec posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. [Pan Grzegorz Golec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru 2 S t r o n a

3 Pan Marcin Wąsiel Urodzony w 1973 roku. Wykształcenie wyższe - magister inżynier - ukończył z wynikiem bardzo dobrym krakowską AGH (kierunek zarządzanie i marketing). Ponadto odbył wiele szkoleń i kursów. Między innymi: analityk rynku kapitałowego, makler papierów wartościowych, analiza finansowa przedsiębiorstw, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej relacje inwestorskie i PR. Przebieg kariery zawodowej: W chwili obecnej Pan Marcin Wąsiel pełni funkcję dyrektora ds. finansowych firmy Plast-Met w Olkuszu; ING Securities - kierownik POK; Dom Maklerski BSK SA od 2000r kierownik POK; Bank Śląski S.A. Równocześnie Pan Marcin Wąsiel prowadził własną działalność gospodarczą oraz był wspólnikiem spółek osobowych (głównie działalność doradcza i handlowa). Do chwili obecnej aktywny i skuteczny inwestor giełdowy. (doświadczenie zarówno na rynkach akcji jak i instrumentów pochodnych oraz międzynarodowych rynkach towarowych i walutowych). Wieloletni akcjonariusz spółki Amica Wronki S.A. [Pan Marcin Wąsiel nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru konkurencyjnej spółki kapitałowej. Spełnia statutowe wymogi dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A.] Pan Bogdan Gleinert B. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu kierunek Ekonomika Handlu Zagranicznego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ukończył Podyplomowe Studium Skandynawistyki (Uniwersytet Gdański) Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek Handlowiec i st. Handlowiec w PHZ Baltona w Gdyni; 3 S t r o n a

4 Naczelnik Wydziału i Z-ca Dyrektora ds. Importu, Z-ca dyr. Biura Art. Przem. w Przedsiębiorstwie Eksportu Wewnętrznego Pewex w Warszawie; Dyrektor Oddziału Calanda BV w Warszawie; Wiceprezes i Prezes Zarządu Dalimpex Ltd. Canada Toronto i Montreal; Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy Montana sp. z o.o. w Warszawie; St. Konsultant w firmie H. Neumann International Management Consultans w Warszawie; Partner w firmie Neumann Partners Doradztwo Personalne; Członek Zarządu Amica Wronki S.A. (w latach ) jednoosobowa działalność gospodarcza konsultingowa pod firmę BG Consulting+ Logistics. (Od 2011 roku i obecnie) Prezes Zarządu Marcelin Management Sp. z o.o. [Pan Bogdan Gleinert nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru Pan Tomasz Rynarzewski profesor ekonomii, Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członek Senatu Uniwersytetu. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wykłady z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych Wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu wykłady z zakresu zachowań strategicznych korporacji międzynarodowych Autor blisko 200 publikacji z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, teorii i polityki handlu międzynarodowego i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek: W latach Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE z siedzibą w Poznaniu (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie przygotowywanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych). Doradca podatkowy numer wpisu na liście Ministerstwa Finansów RP 4 S t r o n a

5 W latach , , 2003 do chwili obecnej, Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A.; Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej Holding Wronki S.A. (2000-obecnie); Członek Rady Nadzorczej ( ) Amica International GmbH; Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej ENEA S.A. ( ); Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. ( ); Członek Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A. (2009 obecnie) Członek Rady Nadzorczej Marcelin Management Sp. z o.o. (2009 obecnie) Prezes Zarządu Invesco sp. z o.o. (2008 obecnie) [Pan Tomasz Rynarzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest Pan Wojciech Kochanek - wykształcenie wyższe - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Handlowo-Towaroznawczy) i podyplomowych studiów bankowości na tej Uczelni. Liczne szkolenia specjalistyczne w kraju i za granicą dotyczące m.in. zarządzania, sprzedaży, controlingu, oceny ryzyk kredytowych, rozliczeń transakcji w handlu zagranicznym i produktach pochodnych (w tym prowadzonych w Wiedniu w latach przez Bank Centralny Austrii oraz banki komercyjne Austrii i Szwajcarii dla reprezentantów banków Europy Środkowej i Wschodniej). W latach 90-tych członek Rad Nadzorczych Amica Holding S.A. we Wronkach, Huty Szkła Warta S.A. w Sierakowie Wlkp., Huty Jedlice S.A. w Jedlicach k/ozimka. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek: 2005 nadal Holding Wronki S.A. Dyrektor Biura Zarządu (do 2010 roku Prezes Zarządu); Kredyt Bank S.A. w Warszawie Dyrektor Oddziału w Pile; PHPU BERPIL Sp. z o.o. (j.v.) w Pile Doradca ds. ekonomiczno-strategicznych Prezesa Zarządu; PHPU MARKET Sp. z o.o. w Pile Prezes Zarządu; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Pile 5 S t r o n a

6 Główny Specjalista ds. obrotu towarowego; Narodowy Bank Polski O/Wojewódzki w Pile Specjalista ds. strumieni pieniężnych; Urząd Wojewódzki w Pile Specjalista w Wydziale Handlu i Usług. [Pan Wojciech Kochanek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest Podstawa prawna szczegółowa: 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 6 S t r o n a

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu:

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu: Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01 Treść raportu: Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 93 / 2012

Raport bieżący nr 93 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 93 / 2012 Data sporządzenia: 2012-06-28 Skrócona nazwa emitenta Temat Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ELZAB RB-W 21 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2010 Data sporządzenia: 2010-06-24 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 23 czerwca 2010

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 23 czerwca 2010 Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej: Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 10/2012 Data: 2012-03-31 Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-07-02 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Raport bieŝący nr: 51 / 2007 Data: 19.10.2007 r. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Zarząd Spółki MEWA S.A. zawiadamia, Ŝe w związku ze zwołaniem na dzień 23 października 2007r. Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Tomasz Cyran Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie kierunek prawo, tytuł magister prawa, 1984 1990 aplikacja radcowska tytuł radca prawny, 1992 1995 kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej I. Członkowie Rady Nadzorczej 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 10/2014 Data: 2014-02-13 Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. Temat: Podstawa prawna: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.:

Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.: Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.: Leszek Mierzwa Wykształcenie mgr inż. AGH Kraków, kierunek: Górnictwo i Geologia,

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo