Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia Treść raportu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu:"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia Treść raportu: Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. powołanych na ZWZ Mewa S.A. w Biłgoraju w dniu r. Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany na ZWZ Mewa S.A. w Biłgoraju w dniu r. Pan Piotr Kwaśniewski, lat 43, posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższa Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Przebieg kariery zawodowej: - styczeń 2009 nadal Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A. - październik 2009 nadal członek Rady Nadzorczej Draszba S.A. - styczeń 2009 kwiecień 2009 Prezes Zarządu Sanwil Polska Spółka z o.o. - luty 2008 luty 2009 Prezes Zarządu Masters S.A. - grudzień 2007 luty 2009 Prezes Zarządu MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.) - styczeń kwiecień 2006 Prezes Zarządu Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A członek Rady Nadzorczej Permedia S.A członek Rady Nadzorczej Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A. - luty kwiecień 2002 Prezes Zarządu Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.,

2 członek Rady Nadzorczej LZPS Protektor S.A. - sierpień styczeń 1997 Fabryka samochodów w Lublinie specjalista ds. operacji finansowych - kwiecień - lipiec 1996 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego makler papierów wartościowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Kwaśniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki prowadzącej działalność konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta Członek Rady Nadzorczej powołany na ZWZ Mewa S.A. w Biłgoraju w dniu r. Pan Sylwester Bogacki Wykształcenie wyższe ekonomiczne : Studia podyplomowe, kierunek Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ( ) Studia podyplomowe MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu /Universitet ofcentral Lancaschire (lata ) - tytuł mgr MBA nadany przez Universitet of Central Lancaschire w Wielkiej Brytanii, ekonomiczne - kierunek Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (lata ), tytuł mgr Zarządzania i Marketingu. Dodatkowe kursy i szkolenia: - Podstawy zarządzania jakością - Szkolenie dla kadry kierowniczej spółki LPBO S.A.

3 - Szkolenie dla dyrektorów regionów funduszy emerytalnych Doświadczenie zawodowe: luty 2011 r. nadal WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. LEGNICA SKA w Lublinie - prokurent luty 2011 r. nadal WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. KRYNICA SKA w Lublinie - prokurent luty 2011 r. nadal WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Zielone Tarasy SKA w Lublinie - prokurent luty 2011 r. nadal WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 02 SKA w Lublinie - prokurent luty 2011 r. nadal WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 03 MIASTECZKO SKA w Lublinie - prokurent luty 2011 r. nadal WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 04 OSIEDLE SKA w Lublinie - prokurent kwiecień 2010 r. - nadal WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. w Lublinie - prokurent czerwiec 2010 r. - nadal WIKANA INVEST Sp. z o.o. w Lublinie - prokurent 2009 nadal WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w Lublinie (dawniej MST Deweloper Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu, 2009 kwiecień 2011 WIKANA PROJECT Sp. o.o. w Lublinie (dawniej Słoneczny Stok Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu 2009 nadal WIKANA S.A. w Lublinie (KRS ; dawniej MASTERS S.A., która w wyniku połączenia i zmianie nazwy kontynuuje działalność w obszarze i pod nazwą spółki, z którą została połączona) Prezes Zarządu,

4 WIKANA S.A. w Lublinie (KRS spółka, która w wyniku połączenia ze spółką MASTERS S.A. zakończyła działalność) - Prezes Zarządu, 2002 nadal Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wykładowca - Ekonomia i Finanse LPBO S.A. (dawniej Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.) - Prezes Zarządu, LPBO S.A.(dawniej Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.) - Członek Zarządu, Towarzystwo Budownictwa Społecznego LPBO Sp. z o.o.- Prezes Zarządu, LPBO S.A.(dawniej Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.) Dyrektor Finansowy, Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. - Kierownik Działu Marketingu i Inwestycji Deweloperskich, LPBO S.A.(dawniej Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.) - specjalista ds. marketingu, Rejonowy Urząd Poczty w Lublinie - koordynator działalności akwizycyjnej Pocztylion. Zaangażowanie w działalność innych podmiotów: nadal Kredyt Inkaso S.A. Członek Rady Nadzorczej nadal Sanwil Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej nadal Towarzystwo Budownictwa Społecznego WIKANA Sp. z o.o. w Lublinie (dawniej

5 Towarzystwo Budownictwa Społecznego LPBO Sp. z o.o.) Członek Rady Nadzorczej Od maja 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania, kształcenia dorosłych i badań marketingowych. Języki obce: język angielski płynnie; język rosyjski komunikatywnie Zainteresowania: zawodowe - finanse i zarządzanie projektami inwestycyjnymi osobiste - narty i pływanie, zdrowa żywność, literatura fantastyczna Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sylwester Bogacki nie został skazany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art.591 kodeksu spółek handlowych. Członek Rady Nadzorczej powołany na ZWZ Mewa S.A. w Biłgoraju w dniu r. Pan Grzegorz Gniady Prezes Zarządu, Założyciel i wiodący akcjonariusz giełdowej spółki CASH FLOW S.A. zajmującej się usługami finansowymi w zakresie płynności finansowej przedsiębiorstw. W Cash Flow S.A. specjalizuje się w strategii Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, wykorzystywania pojawiających się na rynku możliwości oraz operacji kapitałowych w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Autor wielu unikalnych w skali kraju rozwiązań windykacyjnych i finansowych.

6 Założyciel i właściciel, członek rady nadzorczej FINADER S.A. spółki doradztwa i bankowości inwestycyjnej, współpracującej ściśle z Domem Maklerskim IDM S.A. i realizującej projekty kapitałowe na rzecz przedsiębiorstw z perspektywami dynamicznego wzrostu. Członek rad Nadzorczych w wielu spółkach prywatnych i publicznych. Prywatny inwestor inwestujący w akcje spółek prywatnych i publicznych oraz nieruchomości. Wykształcenie Wyższe mgr inż. zarządzania o specjalności finanse na Akademii Górniczo Hutniczej Wydział Zarządzania, Fachhochschule Nordostniedersachsen Lueneburg, Niemcy studia uzupełniające w zakresie usług finansowych, bankowych i zarządzania Autor analiz finansowych m.in. dla ING Bank w Hamburgu, DGM Konsulting Deutsche Bank Gruppe w Hamburgu Ukończył kursy specjalistyczne z finansów i sprzedaży, m.in. Profesjonalne negocjacje w biznesie, Sprzedaż usług finansowych, Skuteczna komunikacja z mediami i inwestorami, Funkcjonowanie publicznego rynku papierów wartościowych w Polsce regulacje i przepisy, Dobre praktyki w spółkach publicznych, Wszystko o egzekucji, Techniki negocjacji i wywierania wpływu, Wygrywanie negocjacji, Praktyczny obrót wekslowy, Funkcjonowanie spółek komandytowo-akcyjnych Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Grzegorz Gniady, nie jest skazany za żadne przestępstwa a w szczególności za przestępstwa wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej powołany na ZWZ Mewa S.A. w Biłgoraju w dniu r.

7 Pan Dariusz Czech posiada następujące wykształcenie oraz kwalifikacje ; MBA - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Wydział Handlu, Transportu i Usług Magister Ekonomii Kwalifikacje : Uczestnik wielu kursów z zakresu finansów i rachunkowości, controlingu, analizy ekonomiczno- finansowej, negocjacji i sprzedaży w tym m.in. Katowickiej Szkoła Menedżerów, University Wisconsin Madison, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Profesja Consulting - Katarzyna Korpolewska. Zajmowane stanowiska oraz opis pracy zawodowej : 2009 nadal Cash Flow S.A. w Dąbrowie Górniczej Dyrektor Generalny - Prokurent nadal Taurus Art Management w Sosnowcu Project Manager - Pełnomocnik Eurofaktor S.A. Dyrektor Zarządzający - Prokurent Dyrektor Pionu Korporacji PKO BP SA w Warszawie Ekspert - Kierownik Zespołu Projektowego Eurofaktor S.A. w Mysłowicach Dyrektor Zarządzający Bank Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie

8 Dyrektor Oddziału w Katowicach - Prokurent Bank Millennium S.A. ( d. BIG Bank Gdański S.A. ) w Warszawie Dyrektor Regionalny w Katowicach Dyrektor Oddziału w Częstochowie Ekspert ds. Windykacji i Restrukturyzacji Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Czech nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Członek Rady Nadzorczej powołany na ZWZ Mewa S.A. w Biłgoraju w dniu r. Robert Buchajski Urodzony 18 marca 1972 r. w Zamościu. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Szkoły głównej Handlowej ( ), odbył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ( ). Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte m.in. jako dyrektor ds. rozwoju i inwestycji kapitałowych ZWP Sanwil S.A., dyrektor ds. rozwoju Multiserwis Sp.z o.o.. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa Kolegium Zarządzania i Finansów - studia doktoranckie Szkoła Główna Handlowa Wydział Zarządzania i Marketingu - studia magisterskie Liceum Ogólnokształcące w Zamościu profil matematyczno - fizyczny Przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje: 2005-obecnie dyr ds. rozwoju Multiserwis Sp.zo.o dyr ds. rozwoju i inwestycji kapitałowych ZWP Sanwil S.A Prezes zarządu Multiserwis Sp.zo.o PHP Zambut - dział sprzedaży - kierownik działu

9 PP JZO własna działalność gospodarcza - produkcja i sprzedaż obuwia PHP Zambut - dział sprzedaży - sprzedawca Inne: 2006 Członek Rady Nadzorczej Swarzędz S.A Członek Rady Nadzorczej NG2 S.A Członek Rady Nadzorczej Draszba S.A Członek Rady Nadzorczej EMC Sp. z o.o Członek Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Zainteresowania Sport ; narty, bieganie, nurkowanie. Inne ; rynek kapitałowy, podróże, historia gospodarcza. Oświadczam, że działalność wykonywana przez mnie nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Nie uczestniczę w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Mewa S.A Prezes Zarządu Jarosław Pawełczuk Wiceprezes Zarządu Karol Maciuk Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące o okresowe

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Raport bieŝący nr: 51 / 2007 Data: 19.10.2007 r. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Zarząd Spółki MEWA S.A. zawiadamia, Ŝe w związku ze zwołaniem na dzień 23 października 2007r. Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej I. Członkowie Rady Nadzorczej 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 65 / 2015

Raport bieżący nr 65 / 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 65 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-16 Skrócona nazwa emitenta CNT S.A. Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1 OPIS ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 7.1.1 ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-07-02 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 18-04-2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 ELZAB RB-W 75 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 75 / 2010 Data sporządzenia: 2010-12-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat oświadczenia członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009 ING OFE zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydaturę Pana Jacka Tucharza na niezaleŝnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Udostępnione Spółce uzasadnienie kandydatury: Doświadczenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo