Raport bieżący nr 23/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 23/2006"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian w składzie Zarządu ENEA S.A. Podstawa prawna: Art. 128 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO informacja powodująca zmianę treści prospektu) Treść raportu: Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2006 roku Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołała w skład Zarządu ENEA S.A. następujące osoby: - Pana Andrzeja Marciniaka - na stanowisko Prezesa Zarządu, - Pana Marka Hermacha - na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych, - Pana Wojciecha Piniarskiego - na stanowisko Członka Zarządu ds. Infrastruktury. W związku z powyższym w treści prospektu emisyjnego dokonano następujących aktualizacji: 1. W Rozdziale VII pkt 7.3 prospektu emisyjnego dodano akapit: Zarząd ENEA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza ENEA S.A. na posiedzeniu w dniu 14 marca 2006 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołała do składu Zarządu ENEA S.A. ze skutkiem natychmiastowym: - Pana Andrzeja Marciniaka na stanowisko Prezesa Zarządu, - Pana Marka Hermacha na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych, - Pana Wojciecha Piniarskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Infrastruktury. 1

2 2. W Rozdziale VII pkt prospektu emisyjnego na końcu dodano ppkt g): g) Andrzej Marciniak Andrzej Marciniak, lat 42, PESEL , pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Andrzej Marciniak posiada wykształcenie wyższe, prawnicze jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach Andrzej Marciniak zajmował następujące stanowiska: w latach konsultant prawny w Banku Spółdzielczym w Szczańcu, Oddział w Poznaniu; w latach Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Leasingowego Uniservice Rent S.A.; w latach Członek Zarządu Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. w Kaliszu; w latach Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BMT S.A.; w latach Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego BMT S.A.; w latach Wiceprezes Zarządu BB Investment Sp. z o.o.; w latach Prezes Zarządu Kompanii Wapiennej Sp. z o.o.; w latach Prezes Zarządu Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A. w Krakowie; w latach Prezes Zarządu BMT Leasing S.A.; w latach Prezes Zarządu AVC Sp. z o.o.; w latach 2003 styczeń Prezes Zarządu Salix Sp. z o.o. W latach Andrzej Marciniak był członkiem Rad Nadzorczych w następujących spółkach: BMT Leasing S.A., Dom Maklerski BMT S.A., Art. Marketing Syndicate S.A., Bumar Waryński S.A., Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera w Warszawie, Zakłady Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A., Prestiże S.A. Andrzej Marciniak nie jest uprawniony do nabycia akcji pracowniczych. Andrzej Marciniak nie ma zamiaru nabycia lub zbycia w przyszłości akcji Emitenta lub akcji lub udziałów jednostek jego grupy kapitałowej. 2

3 3. W Rozdziale VII pkt prospektu emisyjnego na końcu dodano ppkt h): h) Marek Hermach Marek Hermach, lat 51, PESEL , pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych. Marek Hermach posiada tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1980 roku ukończył Politechnikę Szczecińską, a w 1996 Studium Podyplomowe Szacowania Nieruchomości na Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Marek Hermach odbył następujące kursy: Kurs dla kandydatów na audytorów energetycznych (Krajowa Agencja Poszanowania Energii, 1996), Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem państwowym (1997), Roczne Studium Menedżerskie Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Warszawa (1998), Zarządzanie Menedżerskie Nowoczesną Firmą Zarządzanie ofertą rynku kapitałowego (Międzynarodowa Fundacja Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej, 1999), Kurs okresowy BHP dla osób kierujących pracownikami (Ministerstwo Skarbu Państwa, 2000), Regulacje prawne Unii Europejskiej (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2001), Syndyk masy upadłościowej nadzorca sądowy (NOT Szczecin, 2004). Marek Hermach w latach zajmował następujące stanowiska: w latach starszy asystent na Politechnice Szczecińskiej, w latach komendant Harcerskiego Ośrodka Morskiego - ZHP Komenda Chorągwi, w latach kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, w latach Dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Szczecinie. W latach Marek Hermach był członkiem Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Zespół Elektrowni Dolna Odra SA Nowe Czarnowo, Zarząd Morskiego Portu Szczecin Świnoujście SA, Polski Rejestr Statków SA w Gdańsku. 3

4 Marek Hermach nie jest uprawniony do nabycia akcji pracowniczych. Marek Hermach nie ma zamiaru nabycia lub zbycia w przyszłości akcji Emitenta lub akcji lub udziałów jednostek jego grupy kapitałowej. 4. W Rozdziale VII pkt prospektu emisyjnego na końcu dodano ppkt i): i) Wojciech Piniarski Wojciech Piniarski, lat 50, PESEL , pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Infrastruktury. Wojciech Piniarski posiada tytuł magistra inżyniera elektryka. W 1982 roku ukończył Instytut Elektrotechniki i Telekomunikacji Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, specjalność Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej. W roku 1994 Wojciech Piniarski uzyskał dyplom uprawniający do udziału w radach nadzorczych jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, a ponadto ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie Systemów i Sieci Elektroenergetycznych w Warunkach Przejścia do Gospodarki Rynkowej. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe: Ekonomiczne Problemy Transformacji Elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 1997 roku studia podyplomowe w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wojciech Piniarski w latach zajmował następujące stanowiska: w latach asystent w Zakładzie Maszyn i Napędów Instytutu Elektrotechniki i Telekomunikacji Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, w latach asystent projektanta i projektant w Biurze Projektów Metalplast w Poznaniu, w latach Kierownik Wydziału Elektrycznego w Cukrowni Opalenica w Opalenicy, w latach Dyrektor Rejonu Dystrybucji Energetyki Poznańskiej SA w Opalenicy, w latach Doradca Zarządu Energetyki Poznańskiej SA., 4

5 w latach Prezes Zarządu Energomiar Sp. z o.o. Wojciech Piniarski był członkiem rad nadzorczych spółek: PPSŻw Wirbet Sp. z o.o. oraz PUPH Energo Pafal Sp. z o.o. Wojciech Piniarski jest uprawniony do nabycia akcji pracowniczych i zamierza je nabyć. Ponadto wyraża zamiar nabycia i zbycia w przyszłości innych akcji Emitenta lub jednostek jego grupy kapitałowej. 5

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji:

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Załącznik śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Jacek Maciej Bajorek wyŝsze: magister prawa i administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, radca prawny śyciorys zawodowy 1991-1996

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08 Temat : Treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dniu 08.09.2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego:

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: Pan Roman Trębacz członek Rady Nadzorczej, Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009 ING OFE zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydaturę Pana Jacka Tucharza na niezaleŝnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Udostępnione Spółce uzasadnienie kandydatury: Doświadczenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Medicalgorithmics S.A. za I półrocze 2014 roku Warszawa, 1 września 2014 r. www.medicalgorithmics.pl Spis treści I. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Zarząd Getin Noble Banku S.A. ( Emitent ), zgodnie z Rozdziałem II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo