1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku."

Transkrypt

1 Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Adam Chełchowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz National Louis University (MBA). Posiada licencje doradcy inwestycyjnego, nr 52 i maklera papierów wartościowych, nr 477. Przebieg kariery zawodowej: Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - makler i Kierownik Działu Transakcji, Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. - Analityk oraz Doradca Inwestycyjny, Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. - Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu, Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur PTE S.A.) - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu, a od Country CIO Grupy Credit Suisse Life & Pensions w Polsce, TFI Opoka S.A. w organizacji - Prezes Zarządu Dom Inwestycyjny Ipopema S.A. - Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. oraz Impexmetal S.A. - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny obydwu spółek, 2008-nadal Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 2011-nadal TFI Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu (do 2014 Wiceprezes Zarządu).. c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Adam Chełchowski jest: - Prezesem Zarządu TFI Capital Partners S.A., które jest organem Capital Partners Investment I FIZ i CP FIZ posiadających łącznie 76,5% akcji Emitenta, - Wiceprezesem Capital Partners S.A., posiadającej 100% certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ Oprócz powyższego Pan Adam Chełchowski nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. trzech lat, Pan Adam Chełchowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo Pan Adam Chełchowski w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - Interchem S.A. w likwidacji - - Drogerie Aster S.A. w likwidacji - Członek Rady Nadzorczej. Pan Adam Chełchowski pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - TFI Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu,

2 - Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, - Gekoplast S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Plantator S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Pan Adam Chełchowski w okresie ostatnich trzech lat był i jest nadal wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: - Capital Partners S.A., - Redblitz sp. z o.o., - NNI Management sp. z o.o., - NNI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Adam Chełchowski nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (powyższe nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów). e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Adam Chełchowski został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Adam Chełchowski otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Chełchowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adam Chełchowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Chełchowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Adam Chełchowski prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Adam Chełchowski nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. h) informacja, czy Pan Adam Chełchowski figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Adam Chełchowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Pan Paweł Bala

3 b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości), posiada licencję maklera papierów wartościowych, nr 590. Jest założycielem Capital Partners S.A. Przebieg kariery zawodowej: Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie ProCapital S.A. - Członek Zarządu (od 1996) Tauro Invest Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 2003-nadal Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu 2005-nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Paweł Bala jest: - Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A., które jest organem Capital Partners Investment I FIZ i CP FIZ posiadających łącznie 76,5% akcji Emitenta, - Prezesem Zarządu Capital Partners S.A., posiadającej 100% certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Oprócz powyższego Pan Paweł Bala nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta trzech lat, Pan Paweł Bala był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo Pan Paweł Bala w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - WXM Investment S.A. - - Plantator S.A. - Prezes Zarządu, - Kriogaz Polska S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Pan Paweł Bala pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu, - Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, - TFI Capital Partners S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Gekoplast S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Invest House S.A. - - Grupa DUON S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Pan Paweł Bala w okresie ostatnich trzech lat był i obecnie jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: - Capital Partners S.A., - NNI Management sp. z o.o., - NNI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Paweł Bala nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (powyższe nie pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów).

4 e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Paweł Bala został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Bala pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Paweł Bala prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Paweł Bala nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. h) informacja, czy Pan Paweł Bala figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Paweł Bala nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Pan Marek Kacprowicz b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Marek Kacprowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego) Doświadczenie zawodowe: Impexmetal Warszawa - handlowiec i kierownik Sekcji Wyrobów z Miedzi Sinimpex Metals Pte Ltd - Singapur - Managing Director Impexmetal S.A. - zastępca dyrektora i dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Impexmetal S.A. - Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Huta Aluminium Konin S.A. - Prezes Zarządu Bipromet S.A. - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu 2013-nadal KGHM Metraco S.A. - Prezes Zarządu.

5 c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Marek Kacprowicz nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. trzech lat, Pan Marek Kacprowicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo Pan Marek Kacprowicz w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - Bipromet S.A. - Członek Zarządu, - KGHM Ecoren S.A. - Prezes Zarządu, - Bipro-Ecosystem sp. z o.o. - - Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w likwidacji - Członek Rady Nadzorczej. Pan Marek Kacprowicz pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - KGHM Metraco S.A. - Prezes Zarządu, - Centrozłom Wrocław S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Gekoplast S.A. - - Alumetal S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Marek Kacprowicz nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów). e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Marek Kacprowicz został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Kacprowicz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Marek Kacprowicz prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Marek Kacprowicz nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

6 h) informacja, czy Pan Marek Kacprowicz figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Marek Kacprowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Pan Piotr Gawryś b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Gawryś posiada wykształcenie wyższe - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1991 r.). Ukończył także szkolenia z zakresu International Corporate Finance oraz Portfolio Management (New York Institute of Finance, 1995 r.). Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 455. Przebieg kariery zawodowej: PEKAO S.A. - prawnik, Polski Bank Rozwoju - Biuro Maklerskie - Makler / Kierownik Sekcji Operacji Giełdowych, Raiffeisen Capital & Investment Biuro Maklerskie - Dyrektor Sprzedaży/ Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu, Millenium Dom Maklerski - Specjalista w Dziale Klientów Instytucjonalnych, LENTEX S.A. - Prezes Zarządu (do 06/2005), Capital Bank AG (Wiedeń) - Analityk, IPREO (Wiedeń-Londyn) - Analityk - konsultant, Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. (Ełk) - Wiceprezes Zarządu / Prezes Zarządu. c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Piotr Gawryś nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. trzech lat, Pan Piotr Gawryś był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo W okresie ostatnich trzech lat Pan Piotr Gawryś pełnił funkcję: - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Instalacyjnego PRIM S.A. - Członka Rady Nadzorczej Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok" S.A. - Członka Rady Nadzorczej Qumak S.A. Obecnie Pan Piotr Gawryś pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Piotr Gawryś nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów).

7 e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Piotr Gawryś został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Piotr Gawryś otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Gawryś nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Gawryś pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Gawryś nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Piotr Gawryś prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Piotr Gawryś nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. h) informacja, czy Pan Piotr Gawryś figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Piotr Gawryś nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 5. Pan Maciej Ujazdowski b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Maciej Ujazdowski posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Gdańskiej (2000 r.) i studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej (2004 r.). Uczestnik szkolenia CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), na poziomie Strategic. Przebieg kariery zawodowej: BIG Bank Gdański - Inspektor w Departamencie Skarbca i Obsługi Klientów, Inspektor w Departamencie Analiz Kredytowych, PTC sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska) - również T-Mobile International (centrala Bonn) - Starszy Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu, Ruch S.A. - Menadżer ds. Budżetowania i Planowania,

8 Żagiel S.A. KBC Consumer Finance Polska - Dyrektor Finansowy ds. Kontrolingu Dyrektor Działu Kontrolingu, Dyrektor finansowy (osobne stanowiska) 2014-nadal EPP sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Maciej Ujazdowski nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. trzech lat, Pan Maciej Ujazdowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo W okresie ostatnich trzech lat Pan Maciej Ujazdowski był wspólnikiem Octo Mantaj, Charchuta s.j. Oprócz powyższego w okresie ostatnich trzech lat Pan Maciej Ujazdowski nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów). e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Maciej Ujazdowski został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ujazdowski otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ujazdowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej Ujazdowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ujazdowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Maciej Ujazdowski prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Maciej Ujazdowski nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. h) informacja, czy Pan Maciej Ujazdowski figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Maciej Ujazdowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16 / 2008

Raport bieżący nr 16 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-10 Skrócona nazwa emitenta ecard S.A. Temat Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ecard S.A. zwołane

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ELZAB RB-W 21 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2010 Data sporządzenia: 2010-06-24 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 10/2012 Data: 2012-03-31 Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu:

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu: Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01 Treść raportu: Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.:

Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.: Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.: Leszek Mierzwa Wykształcenie mgr inż. AGH Kraków, kierunek: Górnictwo i Geologia,

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej I. Członkowie Rady Nadzorczej 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA

Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA W związku z odbyciem w dniu 12 listopada 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 23 czerwca 2010

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 23 czerwca 2010 Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej: Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 93 / 2012

Raport bieżący nr 93 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 93 / 2012 Data sporządzenia: 2012-06-28 Skrócona nazwa emitenta Temat Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo