Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości."

Transkrypt

1 Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania oraz z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych r r. Amper Spółka z o.o., Prezes Zarządu; listopad 1996 r. maj 2006 r. PKO BP S.A., praca kolejno: II O/Poznań praca na stanowiskach: inspektora, administratora systemu UNIX, naczelnika rachunkowości (1996 r r.); I O/Koszalin praca na stanowiskach Naczelnika rachunkowości, Zastępcy Dyrektora ds. finansowych (1999 r r.); Oddział Regionalny w Szczecinie praca na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. sprzedaży (2002 r r.); Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie - praca na stanowisku Dyrektora Oddziału (2004 r r.); czerwiec 2006 r. czerwiec 2007 r. BRE BANK S.A., Dyrektor II Oddziału Korporacyjnego w Warszawie odpowiedzialny za jego organizację i realizację zadań sprzedażowych; lipiec 2007 r. - wrzesień 2008 r. PKO BP S.A., Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar korporacyjny; październik 2008 r. - grudzień 2008 r. (tj. do chwili uzyskania zgody KNF) BOŚ S.A., Wiceprezes Zarządu kierujący całokształtem działalności Banku; grudzień 2008 r. do chwili obecnej BOŚ S.A., Prezes Zarządu. czerwiec 2006 r. lipiec 2007 r. P.L. Energia S.A., Członek Rady styczeń 2007 r. lipiec 2007 r. CP Energia S.A., Członek Rady sierpień 2007 r. wrzesień 2008 r. Fort Mokotów Sp. z o.o., Członek Rady grudzień 2007 r. wrzesień 2008 r. NFOŚiGW, Wiceprzewodniczący Rady lipiec 2008 r. wrzesień 2008 r. - Bankowy Fundusz Leasingowy S.A., Członek Rady Nadzorczej. Pan Mariusz Klimczak nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyżej. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. Rejestrze Sądowym, nie występuje wpis dotyczący Pana Mariusza Klimczaka. Stanisław Kolasiński Wykształcenie wyższe: ( ) Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Kierunek Oddział Mechanizacji Rolnictwa, tytuł: magister inżynier mechanizacji rolnictwa; ( ) Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Wydział Studiów Magisterskich i Podyplomowych, tytuł: Menedżer Bankowiec;

2 ( ) Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania, tytuł: Master of Business Administration; ( ) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii. Liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem i bankowości. grudzień 1992 r. czerwiec 1994 r. - I Oddział Banku Gospodarstwa Krajowego praca na stanowisku Inspektora w Wydziale Kredytowym, stażysty w Wydziale Operacyjnym i Kredytowym; lipiec 1994 r. lipiec 2001 r. - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., praca kolejno na stanowiskach: specjalisty ds. factoringu, kierownika Zespołu Factoringu, Zastępca Dyrektora Oddziału Banku w Warszawie, Dyrektor Oddziału Banku w Warszawie, w Centrali BISE S.A.: Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowego, Dyrektor Działu Kontrolingu i Ryzyk Finansowych; sierpień 2001 r. czerwiec 2009 r. - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, praca kolejno na stanowiskach: Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i Operacyjnego, Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Ryzyka Bankowego; lipiec 2009 r. do chwili obecnej - Bank Ochrony Środowiska S.A., jako: Dyrektor Zarządzający nadzorujący obszar ryzyka i windykacji (1 10 lipiec 2009 r.), Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar ryzyka i windykacji (od 10 lipca 2009 r. do 24 listopada 2010 r.), Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Kredytowego i Planowania oraz Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Finansowego i Compliance (od 24 listopada 2010 r. do 15 grudnia 2011 r.), Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar ryzyka i planowania (od 15 grudnia 2011 r. do chwili uzyskania zgody KNF tj. 17 lipca 2012 r.); Wiceprezes pierwszy zastępca Prezesa Zarządu BOŚ S.A. nadzorujący obszar ryzyka (od 17 lipca 2012 r. do chwili obecnej). - wrzesień 1998 r. lipiec 2001 r. - BISE Partycypacja S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Zarządu; - czerwiec 1999 r. marzec 2000 r. - Agencja Wydawnicza i Marketingowa MEDIABANK S.A. w Warszawie, Doradca Prezesa Zarządu ds. Finansowych (Opracowanie i wdrożenie budżetowania i rozliczania działalności Spółki); - marzec 2005 r. marzec 2007 r. - InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady - marzec 2007 r. czerwiec 2009 r. - Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej sekretarz; - maj 2007 r. maj 2009 r. - KredoBank S.A. z siedzibą we Lwowie (Ukraina), Członek Rady - lipiec 2007 r. czerwiec 2010 r. - PKO BP Bankowy PTE S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej (w okresie od czerwca 2008 r. do sierpnia 2009 r. - Przewodniczący); - czerwiec 2010 r. do chwili obecnej - PWiK Wodkan S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Członek Rady - marzec 2012 r. do chwili obecnej Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Członek Rady Nadzorczej.

3 Pan Stanisław Kolasiński nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyżej. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. Rejestrze Sądowym, nie występuje wpis dotyczący Pana Stanisława Kolasińskiego. Dariusz Daniluk Wykształcenie wyższe absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium w 1988r.). Studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii (w latach 1993/94) Szkolenia krajowe i zagraniczne, w tym także organizowane przez Europejski Bank Centralny, Bank Światowy, Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, związane z bankowością, bankowością centralną, nadzorem bankowym, stabilnością finansową, zarządzaniem ryzykiem i audytem wewnętrznym. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 2010 r Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów; Analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu (w bankach), ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP; Doradca Prezesa NBP kierujący: Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym (banki w sytuacji trudnej) oraz Zespołem Polityki Nadzorczej (regulacje ostrożnościowe) w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP ( ); Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP ( ), Zastępca Dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP odpowiedzialny za proces integracji europejskiej i problematykę prawa dewizowego. Przedstawiciel NBP w rządowym zespole w trakcie negocjacji Polska Unia Europejska w obszarze dotyczącym Unii Gospodarczej i Walutowej; Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.. Przedstawiciel Banku w Radzie Nadzorczej Hortex Holding S.A Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW) w NBP, Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu;

4 Członek Komisji Nadzoru Finansowego powołany jako przedstawiciel Ministra Finansów, a następnie od lipca 2009 r. Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2011 r. uzyskał wymaganą akceptację Komisji nadzoru Finansowego. W czerwcu 2013 r., ze względów osobistych, złożył rezygnację z pełnionej funkcji; Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego; od Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. Spółki działającej w ramach grupy kapitałowej PKP CARGO S.A r. do 1 maja 2014 r. działalność gospodarcza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (w związku z wymogami dotyczącymi zawierania tzw. kontraktów menedżerskich w grupie kapitałowej PKP CARGO S.A.) r r. Prezes Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska funkcja społeczna r r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU S.A r r. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (European Association of Public Banks) funkcja społeczna W dniu 29 kwietnia 2014 r. Pan Dariusz Daniluk wystąpił z wnioskiem o zawieszenie z dniem 1 maja 2014 r. prowadzonej działalności gospodarczej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a w dniu 30 kwietnia 2014 r. złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. Pan Dariusz Daniluk nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyżej. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. Rejestrze Sądowym, nie występuje wpis dotyczący Pana Dariusza Daniluka. Adam Zbigniew Grzebieluch Wykształcenie wyższe: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydz. Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (1994 r.) magister inżynier; Uniwersytet Szczeciński, studium doktoranckie na Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1998 r r.). Liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i rachunkowości. lipiec 1994 r. wrzesień 2008 r. PKO BP S.A., praca kolejno: I O/Szczecin praca na stanowiskach inspektora, specjalisty ds. planowania i analiz ekonomicznych, Zastępcy Głównego Księgowego, Głównego Księgowego, Zastępcy Dyrektora (lipiec

5 1994 r. lipiec 2004 r.); II O/Szczecin praca na stanowisku p.o. Dyrektora Oddziału z jednoczesnym pełnieniem funkcji Zastępcy Dyrektora I O/Szczecin (lipiec 2001 r. lipiec 2002 r.); Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie - praca na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału (lipiec 2004 r. czerwiec 2006 r.), a następnie Dyrektora Oddziału (czerwiec 2006 r. - wrzesień 2008 r.); październik 2008 r. do chwili obecnej BOŚ S.A., Wiceprezes Zarządu, nadzorujący obszar wsparcia. maj 2000 r. maj 2002 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., członek, Wiceprzewodniczący Rady luty 2002 r. luty 2006 r. Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Przewodniczący Rady maj 2004 r r. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Przewodniczący Rady maj 2006 r r. FOSFAN S.A., członek, Wiceprzewodniczący Rady sierpień 2007 r r. P.L. Energia S.A., członek, Przewodniczący Rady październik 2008 r. do chwili obecnej Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Przewodniczący Rady sierpień 2009 r. do chwili obecnej BOŚ Eko Profit S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pan Adam Z. Grzebieluch nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyżej. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. W Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie występuje wpis dotyczący Pana Adama Z. Grzebielucha. Paweł Kazimierz Lemańczyk Wykształcenie wyższe absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (magister). Master of Arts in Financial Services Bournemouth University maj 1991 r. marzec 1995 r. praca w Banku Amerykańskim w Polsce SA na różnych stanowiskach w obsłudze klientów banku, księgowości oraz w domu maklerskim Amerbrokers na stanowisku Głównego Księgowego, sierpień 1995 r. luty 1997 r. - Główny Księgowy i Dyrektor ds. Kontrolingu w Deutsche Bank Polska SA, marzec 1997 r. - luty 1999 r. - Dyrektor Departamentu Księgowości w HypoVereinsbank Polska SA, związany z bankiem Pekao S.A. - Dyrektor Departamentu Kontrolingu Detalicznego, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej, kwiecień 2003 r. - grudzień 2006 r. - Dyrektor Departamentu Planowania, Finansów i Zarządzania Kadrami w Xelion. Doradcy Finansowi sp. z o.o. spółka z Grupy Kapitałowej Pekao SA, styczeń 2007 r. - czerwiec 2012 r. HSBC Bank Polska SA, na stanowiskach: Dyrektor ds. Zarządzania Sprzedażą, Dyrektor Departamentu Zarządzania

6 Placówkami Bankowymi, Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Placówek Bankowości Detalicznej, Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej, Dyrektor Zarządzający Pionem Kredytów Detalicznych, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta, wrzesień 2012 r. - grudzień 2013 r. - Prezes Zarządu EKO Kampanii Finansowej SA pośrednika na rynku finansowym, styczeń 2014 r. do chwili obecnej Ekspert w Departamencie Kampanii Bezpośrednich i Kontrolingu Detalicznego w PKO BP. Wykonywana obecnie przez Pana Pawła Kazimierza Lemańczyka praca na stanowisku Eksperta w Departamencie Kampanii Bezpośrednich i Kontrolingu Detalicznego w PKO BP jest działalnością konkurencyjną wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. w Obszarze Klienta Detalicznego. Rozwiązanie umowy o pracę z PKO BP nastąpi z dniem 3 maja 2014 roku. Rejestrze Sądowym, nie występuje wpis dotyczący Pana Pawła Kazimierza Lemańczyka.

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Wykształcenie Oslo JAN KRZYSZTOF BIELECKI Jan Krzysztof Bielecki 3 maja 1951 r., Bydgoszcz, Polska żonaty, dwoje dzieci Studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej I. Członkowie Rady Nadzorczej 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Raport bieŝący nr: 51 / 2007 Data: 19.10.2007 r. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Zarząd Spółki MEWA S.A. zawiadamia, Ŝe w związku ze zwołaniem na dzień 23 października 2007r. Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Franciszek Adamczyk WyŜsze Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, 1976 University of Connecticut w Hartford w USA, studia podyplomowe z zakresu spraw

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-07-02 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji:

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Załącznik śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Jacek Maciej Bajorek wyŝsze: magister prawa i administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, radca prawny śyciorys zawodowy 1991-1996

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2015 Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009 ING OFE zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydaturę Pana Jacka Tucharza na niezaleŝnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Udostępnione Spółce uzasadnienie kandydatury: Doświadczenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Robert Kwiatkowski Rafał Lis doradca inwestycyjny (nr licencji 2), Open Life

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Robert Kwiatkowski Rafał Lis doradca inwestycyjny (nr licencji 2), Open Life Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo