Raport bieżący 34 /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, Wrocław tel , , fax Data publikacji: r. Raport bieżący 34 / Treśd raportu: Powołanie Członków Rady nowej kadencji Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.(zwanej dalej Spółka) informuje, że zgodnie z art k.s.h. kadencja członków RN w składzie: Janusz Rybka - Przewodniczący Tomasz Skrzypczak Zastępca Przewodniczącego Ewa Pawelec - sekretarz Krystyna Piechocioska - członek Bożena Skrzypczak - członek wygasła z dniem 16 czerwca 2011r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX SA Uchwałą nr 13 z dnia 16 czerwca 2011r. powołało na czteroletnią kadencję Radę Nadzorczą: Janusz Rybka Tomasz Skrzypczak Krystyna Piechocioska Bożena Jarzyna Ewa Pawelec Pan Janusz Rybka Przewodniczący Rady Nadzorczej WADEX SA w latachi Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, kierunek: -Inżynieria Sanitarna, specjalnośd: zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, inżynier inżynierii ochrony środowiska, doktor nauk technicznych -czerwiec 1996r. - wrzesieo 1999r, Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych, Wrocław, Dyrektor, -od do obecnie - Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, Wrocław, właściciel, -marzec 2000r. grudzieo 2001r. - WPBP nr 1 "Grupa Jedynka Wrocławska" S.A., Wrocław, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny, -maj 2000r. lipiec 2000r. - Biuro Koordynacji Projektów Banku Światowego, Wrocław, konsultant, Miejscem wykonywania pracy przez Pana Janusza Rybkę jest Biuro Inwestorskie Janusz Rybka.

2 Od stycznia 2010r. do chwili obecnej - członek rady nadzorczej Elektomont Beta Sp. z o.o Wrocław, ul. Góralska 22 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka: nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek niż wskazane powyżej, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Rybka nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Nie ma powiązao rodzinnych pomiędzy Panem Januszem Rybka a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących. Nie jest zatrudniony w spółce, nie posiada ze spółką umów. Pan Tomasz Skrzypczak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej WADEX SA w latach Wykształcenie: średnie, Technikum Elektryczne PPiMUEB Elektromontaż Wrocław, kierunek- elektroenergetyka współwłaściciel "GTK Inteplast własna Działalnośd firma "Term-Plast" -od 2001 do chwili obecnej- Prezes Zarządu spółki Com-Bud Sp. z o.o. -od 2002 do chwili obecnej - Członek Zarządu spółki Euro- Dom Sp. z o.o Członek Zarządu spółki P.P.H. WADEX Sp..z o. o, Pan Tomasz Skrzypczak w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej: -od 2001 do chwili obecnej- Prezes Zarządu spółki Com-Bud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, -od 2002 do chwili obecnej - Członek Zarządu spółki Euro- Dom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Ponadto Pan Tomasz Skrzypczak prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą Com-Bud Tomasz Skrzypczak z siedzibą we Wrocławiu. Prowadzona działalnośd - wynajem własnych lokali mieszkalnych i użytkowych - nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Skrzypczak: nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek niż wskazane powyżej, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do

3 nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Skrzypczak nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Pan Tomasz Skrzypczak jest małżonkiem Członka Rady Nadzorczej Pani Bożeny Skrzypczak. Nie jest zatrudniony w spółce, nie posiada ze spółką umów. Pani Ewa Pawelec Członek Rady Nadzorczej w latach Wykształcenie: wyższe, w 1982r ukooczyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Narodowej, Kierunek Handel Wewnętrzny, magister ekonomii. Studia podyplomowe: -grudzieo 2000r., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Świadectwo ukooczenia Studiów Podyplomowych Rachunkowośd i kontrola finansowa, -marzec 2002r, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dyplom Studiów Podyplomowych" Dyplomowany Pracownik Banku". -październik 1982r. sierpieo 1983r. - DZWAP " Fael" w Ząbkowicach Śl. - Młodszy ekonomista, -sierpieo 1983r październik 1984r. WZURIB w Olbrachcicach - Specjalista ds. Planowania Ekonomiki i Organizacji, -listopad 1984r. lipiec.1992r. - Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. - Kierownik Oddziału Banku, -sierpieo 1992r listopad 1995r. - Gospodarczy Bank Południowo- Zachodni we Wrocławiu - Główny Księgowy, -grudzieo 1995r wrzesieo 1999r. - Bank Współpracy Europejskiej we Wrocławiu Zastępca Dyrektora Oddziału, -październik 1999r. luty 2000r. - PBK S.A. we Wrocławiu Zastępca Dyrektora Oddziału, -kwiecieo 2000r lipiec 2002r. - Bank Spółdzielczy w Świętej Katarzynie - Główny Księgowy, -od września 2002r. do obecnie BPS II O/Wrocław - Wicedyrektor Oddziału Miejscem wykonywania pracy przez Panią Ewę Pawelec jest Bank Polskiej Spółdzielczości SA, na stanowisku Wicedyrektora Oddziału. Pani Ewa Pawelec nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pani Ewa Pawelec nie posiada akcji Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Ewa Pawelec:

4 Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Ewa Pawelec nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Nie ma powiązao rodzinnych pomiędzy Panią Ewą Pawelec a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących. Nie jest zatrudniona w spółce, nie posiada ze spółką umów. Krystyna Piechocioska Członek Rady Nadzorczej WADEX SA w latach Wykształcenie: wyższe, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Farmacji, kierunek apteczny, mgr farmacji praca w aptece ogólnodostępnej jako farmaceuta, samodzielne prowadzenie własnej apteki na stanowisku kierownika, właściciel, -od 2008r do chwili obecnej, prowadzenie działalności gospodarczej "PRIMAVERA" Krystyna Piechocioska, Pani Krystyna Piechocioska prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą "PRIMAVERA" Krystyna Piechocioska. Prowadzona działalnośd - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, medycznych nie jest działalnością konkurencyjną stosunku do Emitenta. Pani Krystyna Piechocioska w ciągu ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych lub osobowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Krystyna Piechocioka: Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Krystyna Piechocioska nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Pani Krystyna Piechocioska jest małżonką Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Piechocioskiego. Nie jest zatrudniona w Spółce, nie posiada ze Spółką umów.

5 Bożena Jarzyna Nowy członek Rady Nadzorczej WADEX SA Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, tytuł mgr inż. urządzeo sanitarnych Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie, asystent projektanta WPWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy, specjalista ds. technicznych Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z/s w Świdnicy, kierownik działu kanalizacji Spółka Wodna "Bystrzyca" w Świdnicy, specjalista ds. inwestycji, dyrektor Pani Bożena Jarzyna prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą "Projektowanie i Nadzór" z siedzibą we Wrocławiu nie jest działalnością konkurencyjną stosunku do Emitenta. Pani Bożena Jarzyna w ciągu ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych lub osobowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Bożena Jarzyna: Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bożena Jarzyna nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Nie jest zatrudniona w Spółce, nie posiada ze Spółką umów. Podpisy osób reprezentujących: Data Imię i nazwisko Stanowisko Zbigniew Piechocioski Prezes Zarządu

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 10/2012 Data: 2012-03-31 Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 10/2014 Data: 2014-02-13 Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. Temat: Podstawa prawna: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 20/2013

Raport bieżący: 20/2013 Raport bieżący: 20/2013 Temat: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej Spółką ) działając w oparciu o treść 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 23 czerwca 2010

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 23 czerwca 2010 Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej: Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 4 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 4 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 4 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1 OPIS ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 7.1.1 ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

2015r. - obecnie Inpost S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej. 2014 r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o./stanowisko: Prezes Zarządu

2015r. - obecnie Inpost S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej. 2014 r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o./stanowisko: Prezes Zarządu Wiesław Łatała Członek Rady Pan Wiesław Latała (wiek. 49 lat) posiada wykształcenie wyższe. W roku 1990 ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Polnord Spółka Akcyjna ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R.

Polnord Spółka Akcyjna ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R. Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RB 25/2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję. Treść raportu: Zarząd Fabryki

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu:

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu: Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01 Treść raportu: Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ DROP S.A. W 2008 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ DROP S.A. W 2008 ROKU RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ DROP S.A. W 2008 ROKU Warszawa 30.04.2009 r. Na podstawie postanowień 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda",

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo