Spis treści. Ulotka 2 v.7.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Ulotka 2 v.7.3"

Transkrypt

1 Ulotka Wersja 7.3

2 Spis treści 1 NOWOŚCI WŁASNA STRONA BŁĘDU PRZEKIEROWANIA Z NIEISTNIEJĄCYCH ADRESÓW ZMIANY BANNER ZMIANY KONFIGURACYJNE I ERGONOMICZNE SZCZEGÓŁY PRODUKTU WYŚWIETLANIE FILMÓW W POSTACI MINIATUREK WYNIKOWY TYTUŁ STRONY NOWE POWIADOMIENIA NOWE MAKRO WERSJA MOBILNA SKLEPU PRZYCISKI FUNKCYJNE STRONA GŁÓWNA PREZENTACJA PRODUKTÓW W FORMIE LISTY TYTUŁ STRONY STRONA GŁÓWNA ELEMENT ŚCIEŻKI SZABLONY EKSPORT SZABLONU WERSJA MOBILNA SKLEPU PORÓWNYWARKI CEN DRZEWO KATEGORII I PRODUKTÓW ALLEGRO ZMIANY SPOŁECZNOŚĆ COMARCH ERP POPRAWIONO SYGMA RATY Ulotka 2 v.7.3

3 Uwaga: Comarch ERP e-sklep 7.3 (wersja Light, Standard oraz Enterprise) współpracuje z wersjami: Comarch ERP Optima i wyższa Comarch ERP Altum 5.5 i wyższa Comarch ERP XL 2013 i wyższa Comarch ERP ifaktury24 aktualna wersja dostępna na stronie www Comarch ERP Enterprise 5.1 i wyższa Uwaga: Po migracji do Comarch ERP e-sklep 7.3 należy wyczyścić cache przeglądarki internetowej kombinacją klawiszy CTRL+R dotyczy trybu administratora. Uwaga: Do konfiguracji Comarch ERP e-sklep 7.3 wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer 9.0 lub wyższa FireFox 20.0 lub wyższa Google Chrome 26.0 lub wyższa W przypadku niższej wersji przeglądarki, w Panelu Administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki. Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch ERP e-sklep to 1280x800 pikseli. Uwaga: Od wersji 7.2 Comarch ERP e-sklep na interfejsie sklepu (nie dotyczy Panelu Administracyjnego i trybu administratora) będą wspierane następujące przeglądarki: Internet Explorer wersja minimalna 8.0 FireFox wersja minimalna 20.0 Google Chrome wersja minimalna 26.0 Opera wersja minimalna 12.0 W przypadku niższej wersji przeglądarki, w nagłówku strony wyświetli się stosowny komunikat z linkami do aktualnych wersji przeglądarek. Ulotka 3 v.7.3

4 1 Nowości 1.1 Własna strona błędu 404 W Comarch ERP e-sklep 7.3 umożliwiono zdefiniowanie własnej strony błędu 404, która będzie wyświetlana, gdy sklep zwróci błąd 404 (nie znaleziono). W tym celu w Panelu Administracyjnym > Zarządzanie stronami > Zarządzanie stronami > Strony funkcjonalne > dodano nowe pole HTTP 404 umożliwiające wskazanie wybranej strony dla błędu 404. Po wpisaniu nieistniejącej strony, grupy lub produktu zostanie wyświetlona strona błędu 404 wskazana w polu HTTP 404. Uwaga: Domyślnie dla nowo powstałych sklepów w polu HTTP 404 ustawiona jest nowo powstała strona Błąd 404, natomiast w sklepach konwertowanych pole HTTP 404 jest puste. Jeśli administrator sklepu chciałby po wyświetleniu strony błędu 404 przekierować użytkownika na wskazaną stronę funkcjonalną (nieistniejący produkt, nieistniejąca grupa) należy na stronie pełniącej rolę błędu 404 dokleić w zakładce zaawansowane > sekcja HEAD > następujący kod: <meta http-equiv="refresh" content="5; gdzie 5 jest zadaną liczbą sekund po której nastąpi przekierowanie. Ulotka 4 v.7.3

5 Przykład Wpisując adres nieistniejącego produktu zostanie wyświetlona strona Błąd 404, a po 5 sekundach zostanie wykonane przekierowanie na stronę Wyszukiwanie zaawansowane. Jeśli natomiast nie została wskazana strona funkcyjna dla błędu 404 sklep działa jak dotychczas kierując użytkownika na wskazane strony funkcjonalne dla nieistniejących grup lub towarów. Uwaga: Wskazana strona pełniąca funkcję błędu 404 nie jest dostępna do wysyłki mapy strony XML, a także nie podlega indeksowaniu. Wskazana strona pełniąca funkcję błędu 404: Nie może zostać usunięta, Nie może zostać ustawiona jako nieaktywna, Nie wyświetla się w menu, ani w żadnym miejscu w sklepie w formie linku (nagłówek strony, mapa strony). 1.2 Przekierowania z nieistniejących adresów W Comarch ERP e-sklep 7.3 dodano nowy mechanizm przekierowań z nieistniejących adresów URL. Zdefiniowane przekierowania zwracają typ 301. W tym celu w Panelu Administracyjnym > Zarządzanie stronami > Zarządzanie stronami > dodano nowe podmenu HTTP 301. Nowy obszar składa się z następujących zakładek: Konfiguracja, Zaawansowane, Import z pliku XML. Konfiguracja Na zakładce Konfiguracja można aktywować przekierowania 301 oraz można tworzyć przekierowania proste w obrębie sklepu z nieistniejących stron, kategorii oraz produktów. Ulotka 5 v.7.3

6 Aby utworzyć przekierowanie proste należy użyć przycisku Dodaj, a następnie uzupełnić odpowiednie pola na formularzu: Stary adres nieistniejący element sklepu z którego ma zostać wykonane przekierowanie, Nowy adres element istniejący w sklepie na który ma zostać wykonane przekierowanie, Typ rodzaj elementu przekierowania (strona, grupa towarowa, towar). Uwaga: Elementem sklepu może być strona, grupa towarowa lub towar. Uwaga: Element na który ma zostać wykonane przekierowanie musi być aktywny w sklepie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Uwaga: Elementy stary i nowy adres muszą być różne od siebie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Utworzone przekierowanie proste jest ważne 45 dni od momentu zapisu przekierowania. Podczas edycji przekierowania data ważności się aktualizuje. Przykład W sklepie dodano przekierowanie proste z nieistniejącej strony o ID 24 na stronę o ID 11. Użytkownik sklepu wpisując adres zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres Zaawansowane Zakładka Zaawansowane dedykowana jest dla administratorów którzy posiadali sklep na innym oprogramowaniu i chcą tworzyć przekierowania zaawansowane z nieistniejących elementów w obrębie tej samej domeny. Przy tworzeniu przekierowania zaawansowanego należy zawsze podawać adresy absolutne, czyli bez domeny i http. Ulotka 6 v.7.3

7 Przykład W sklepie dodano przekierowanie zaawansowane z nieistniejącej strony o adresie /strona.html na stronę sklepu /strona,11. Użytkownik sklepu wpisując adres zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres Dodając przekierowania zaawansowane można korzystać z wyrażeń regularnych. Przekierowanie z wyrażeniem regularnym może być zrobione według następującego wzoru: Stary adres: /strona(\d+).html$ Nowy adres: /produkty,2,{0} Przykład W sklepie dodano przekierowanie zaawansowane z wyrażeniem regularnym w polu stary adres o treści /strona(\d+).html$ przekierowujące na nowy adres sklepu /produkty,2,{0}. Użytkownik sklepu wpisując adres zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres Przy przekierowaniach zaawansowanych w pierwszej kolejności brane są pod uwagę adresy unikalne, które nie są wyrażeniami regularnymi. Przekierowania zaawansowane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych wykonują się w kolejności określonej na liście przekierowań. Kolejność można ustawić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Uwaga: Elementy stary i nowy adres muszą być różne od siebie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Utworzone przekierowanie zaawansowane jest ważne 45 dni od momentu zapisu przekierowania. Podczas edycji przekierowania data ważności się aktualizuje. Import z pliku XML Na zakładce Import z pliku XML umożliwiono wyeksportowanie przekierowań zaawansowanych do pliku XML oraz zaimportowanie przekierowań zaawansowanych z wcześniej przygotowanego pliku z odpowiednią strukturą danych. Ulotka 7 v.7.3

8 Ulotka 8 v.7.3

9 2 Zmiany 2.1 Banner zmiany konfiguracyjne i ergonomiczne W Comarch ERP e-sklep 7.3 zmieniono formularz konfiguracyjny bannerów oraz zoptymalizowano wyświetlanie bannerów dynamicznych w sklepie. W Panelu Administracyjnym > Zarządzanie treścią > Bannery > Lista bannerów > uproszczono formularz dodawania nowego bannera. Jeśli pod banner podpięty jest tylko jeden plik graficzny, wtedy taki banner zostanie zawsze wyświetlony jako statyczny (nieruchomy). Jeśli pod banner zostanie podpięty więcej niż jeden plik graficzny, wtedy taki banner zostanie zawsze wyświetlony jako banner dynamiczny z automatycznym przewijaniem slajdów bannera po zadanym opóźnieniu. Uwaga: Maksymalny czas opóźnienia dla bannera wynosi 60 sekund. Jeśli opóźnienie zostanie ustawione na 0 sekund wtedy banner nie będzie przewijany automatycznie, tylko ręcznie przez użytkownika. Ponadto wszystkie nowo tworzone bannery dynamiczne maja możliwość ręcznego przeskakiwania do wskazanego slajdu bannera za pomocą pagera. Ulotka 9 v.7.3

10 2.2 Szczegóły produktu Wyświetlanie filmów w postaci miniaturek W Comarch ERP e-sklep 7.3 dodano możliwość wyświetlania filmów w postaci miniaturek bezpośrednio na szczegółach produktu w widoku zakładek. W tym celu w konfiguracji pluginu Prezentacja produktu dodano możliwość aktywowania i ustalenia rozdzielczości miniatury filmu w układzie danych w formie zakładek Wynikowy tytuł strony nowe W Comarch ERP e-sklep 7.3 dodano nowe makro dla strony Szczegóły produktu. Nowe makro zwraca nazwę grupy domyślnej wybranego produktu. Makro może być zastosowane w Wynikowym Tytule Strony tylko na stronie Szczegóły produktu. 2.3 Powiadomienia nowe makro W Comarch ERP e-sklep 7.3 dodano nowe makro dla powiadomień . Nowe makro zwraca datę bieżącą w trakcie tworzenia wiadomości do wysłania. Makro może być zastosowane do wszystkich powiadomień dostępnych w sklepie. Ulotka 10 v.7.3

11 2.4 Wersja mobilna sklepu Przyciski funkcyjne W Comarch ERP e-sklep 7.3 w wersji mobilnej zmieniono sposób wyświetlania przycisków funkcyjnych. W nowej wersji sklepu przyciski wyszukiwania, kategorii, koszyka i logowania zostały zakotwiczone przy górnej części strony i przesuwają się automatycznie podczas przewijania strony w dół Strona główna prezentacja produktów w formie listy W Comarch ERP e-sklep 7.3 w wersji mobilnej zmieniono sposób prezentacji produktów na stronie głównej. W nowej wersji sklepu produkty na stronie głównej wyświetlane są w formie listy z możliwością rozwinięcia pozostałych produktów znajdujących się w pluginie Nowości i Promocje za pomocą przycisku Więcej. Ulotka 11 v.7.3

12 Domyślnie na stronie głównej wyświetlanych jest po 6 produktów w obszarach Nowości i Promocje Tytuł strony W Comarch ERP e-sklep 7.3 w wersji mobilnej zmieniono sposób prezentowania tytułu strony. W nowej wersji sklepu tytuł strony w wersji mobilnej wyświetlany jest taki sam jak dla wersji klasycznej wybranej strony Strona główna element ścieżki W Comarch ERP e-sklep 7.3 w wersji mobilnej zmieniono sposób prezentowania strony głównej w elemencie ścieżki strony. W nowej wersji sklepu zastąpiono frazę strona główna motywem graficznym małego domku. Ulotka 12 v.7.3

13 Ikonę można zmodyfikować w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Mobilna wersja > Konfiguracja > zakładka Grafika. Uwaga: W sklepach konwertowanych w których zmieniono plik graficzny z ikonami mobilnej wersji sklepu należy dodać plik graficzny z brakującym motywem małego domku. 2.5 Szablony Eksport szablonu wersja mobilna sklepu W Comarch ERP e-sklep 7.3 dodano eksport ustawień dla wersji mobilnej do szablonu graficznego sklepu. W nowej wersji sklepu do pliku eksportowane są dane z obszarów: Wersja mobilna Konfiguracja Nagłówek, Wersja mobilna Konfiguracja Grafika, Wersja mobilna Konfiguracja CSS. 2.6 Porównywarki cen drzewo kategorii i produktów W Comarch ERP e-sklep 7.3 zmieniono sposób budowania drzewa kategorii i produktów dla porównywarek cenowych. W nowej wersji sklepu produkty dodawane są do kategorii w drzewie w oparciu o grupę domyślną produktów. 2.7 Allegro zmiany W Comarch ERP e-sklep 7.3 wprowadzono drobne zmiany w mechanizmach Allegro. Do tych zmian należą: Zablokowana możliwość zamknięcia aukcji dla których data rozpoczęcia lub data zakończenia aukcji nie są ustawione (puste pola), Zwiększony czas wystawiania i pobierania informacji o aukcji z Allegro, Zablokowana możliwość przeniesienie aukcji do archiwum, gdy data zakończenia aukcji nie jest starsza niż data bieżąca. 2.8 Społeczność Comarch ERP Zachęcamy Państwa do korzystania z nowego portalu Społeczność Comarch ERP, gdzie mogą Państwo zgłaszać pomysły, sugestie czy też zastrzeżenia do Comarch ERP e-sklep oraz brać czynny udział w doskonaleniu naszego produktu. W związku z tym w Comarch ERP e-sklep 7.3 w Panelu Administracyjnym w obszarze Pomoc dodano link do portalu Społeczność Comarch ERP. Ulotka 13 v.7.3

14 3 Poprawiono 3.1 Sygma Raty W Comarch ERP e-sklep 7.3 zaktualizowano nazewnictwo oraz elementy graficzne systemu ratalnego Sygma Raty. Ulotka 14 v.7.3

Ulotka. Wersja 7.2.4, 7.2.3, 7.2.2

Ulotka. Wersja 7.2.4, 7.2.3, 7.2.2 Ulotka Wersja 7.2.4, 7.2.3, 7.2.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 INTEGRACJA Z GOOGLE SHOPPING... 4 1.2 POWIĄZANIE WALUT Z JĘZYKAMI INTERFEJSU (ENTERPRISE)... 5 1.3 NOWY JĘZYK INTERFEJSU JĘZYK ROSYJSKI...

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ulotka Wersja 7.5 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 INDYWIDUALNE CENY DLA KONTRAHENTÓW W SKLEPIE (WERSJA ENTERPRISE).... 4 1.2 PARAMETR ZAPYTAJ O CENĘ TOWARU.... 5 1.2.1 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.9... 5 NOWOŚCI...

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.9... 5 NOWOŚCI... Ulotka Wersja 7.9 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.9... 5 NOWOŚCI... 6 1.1 BLOG... 6 1.1.1 NOWE STRONY FUNKCJONALNE... 7 1.2 GOOGLE TAG MANAGER... 7 1.3 NAZWA TOWARU W TYTULE

Bardziej szczegółowo

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.0

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.0 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. CDN e-sklep Ulotka v. 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. CDN e-sklep Ulotka v. 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 CDN e-sklep Ulotka v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

CDN e-sklep Ulotka v. 3.5

CDN e-sklep Ulotka v. 3.5 CDN e-sklep Ulotka v. 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15 Moduł e-sklep 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Konfiguracja z Allegro od wersji 2015.5

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Konfiguracja z Allegro od wersji 2015.5 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja z Allegro od wersji 2015.5 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 CZEGO POTRZEBUJĘ?... 4 3 KONFIGURACJA SERWISU ALLEGRO W PANELU ADMINISTRACYJNYM... 5 3.1 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Magento

Instrukcja obsługi Magento Instrukcja obsługi Magento Wersja dokumentu: 1.0 Dokument opisuje sposoby obsługi platformy e-commerce Magento. 1 Spis treści Rozdział 1 Stwórz katalog. 8 1.1 Podstawowe informacje o katalogu... 8 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

System sklepu internetowego

System sklepu internetowego System sklepu internetowego Dokumentacja użytkownika - 1 - Spis treści Wprowadzenie... 4 Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o systemie LogiShop... 4 Idea asortymentu i produktu... 5 System cen

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 KONFIGURACJA WSZYSTKO.PL... 4 2.1 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU WSZYSTKO.PL... 4 2.2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo