Zawiadomienie dotyczące oprogramowania IBM Europa, Bliski Wschód i Afryka ZP , 13 grudnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie dotyczące oprogramowania IBM Europa, Bliski Wschód i Afryka ZP11-0615, 13 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 ZP , 13 grudnia 2011 r. Produkty IBM Rational Rhapsody i IBM Rational Rhapsody Design Manager dostarczą funkcje współpracy, recenzowania i integracji cyklu życia modeli Mathworks Simulink Spis treści 1 Omówienie 2 Planowany termin dostępności 2 Kluczowe wymagania 2 opis W skrócie Oprogramowanie IBM Rational Rhapsody i Rational Rhapsody Design Manager dostarcza następujące funkcje: Praca grupowa, recenzowanie i integracja cyklu życia modeli Mathworks Simulink z programem Rational Rhapsody Design Manager w celu zapewnienia pomocy zespołom projektowym w dokonywaniu przeglądów, recenzowaniu oraz zarządzaniu architekturą i algorytmami w obrębie tych zespołów i członków rozszerzonych zespołów Rozszerzone możliwości projektowania w branży samochodowej dzięki obsłudze standardu AUTOSAR 3.2, oprogramowania Elektrobit EB-tresos ECU i kodu w języku MISRA C++ w celu przyspieszenia dostarczania i podniesienia jakości elektronicznych jednostek sterujących dla branży samochodowej Ulepszone tworzenie kodu dla systemów bezpieczeństwa i systemów o krytycznym znaczeniu w celu minimalizacji ryzyka dotyczącego projektów Omówienie Firmy są obecnie poddawane silnej presji w celu szybszego dostarczania na rynek innowacyjnych produktów o wysokiej jakości. Coraz częściej do definiowania kluczowej funkcjonalności używane jest wbudowane oprogramowanie. Zespoły zajmujące się różnymi dyscyplinami, takimi jak projektowanie architektury, projektowanie sterowania ze sprzężeniem zwrotnym i przetwarzanie sygnału, muszą połączyć wykonywane równolegle zadania projektowe w celu stworzenia zintegrowanego, działającego projektu. Funkcje zarządzania projektowaniem produktu Rational Rhapsody, które są oparte na platformie Jazz (TM), umożliwiają zespołom współpracę, udostępnianie, recenzowanie i analizowanie projektów. W oprogramowaniu Rational Rhapsody Design Manager wprowadzono integrację z programem Mathworks Simulink, aby umożliwić projektantom i innym zainteresowanym stronom współpracę przy modelach Simulink. Zespoły mogą wyszukiwać, wyświetlać, recenzować, oznaczać i analizować modele Simulink i projekty Rational Rhapsody w centralnej lokalizacji, która jest łatwo dostępna za pomocą klienta WWW. Wraz z elementami Simulink można tworzyć odsyłacze, które zapewniają możliwość śledzenia w ogólnym cyklu życia produktu, aby pomóc w zarządzaniu i ocenianiu wpływu zmian projektowych. Ulepszenia w oprogramowaniu Rational Rhapsody dodają obsługę projektowania systemów samochodowych przy użyciu architektury AUTOSAR (AUTOmotive open System ARchitecture). Odbywa się to poprzez zapewniania wsparcia dla: 1

2 architektury AUTOSAR 3.2 w celu umożliwienia tworzenia projektów samochodowych zgodnych z tym standardem; integracji z oprogramowaniem Elektrobit EB-tresos Studio automotive ECU; generowania ekstraktu elektronicznej jednostki sterującej (ECU), czyli określonego widoku ECU dla systemu AUTOSAR. Oprogramowanie Rational Rhapsody pomaga zespołom w projektowaniu zgodnie z normami o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takimi jak ISO 26262, DO-178B, IEC i IEC 62304, poprzez zapewnienie informacji o śledzeniu wymagań dla dostarczonej platformy wykonywania w celu wsparcia kwalifikacji narzędzia. Ulepszono także generowanie kodu poprzez uwzględnienie informacji o wymaganiach w wygenerowanym kodzie. Ponadto wprowadzono platformę Simplified MicroC Framework (SMXF) wraz z dalszą optymalizacją platformy MicroC Framework (MXF) dla zastosowań o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa poprzez zastosowanie bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących kodowania i wprowadzenie obsługi specyfikacji ARINC 653 dla systemów lotniczych. Kluczowe wymagania Szczegóły można znaleźć w częściach i. Planowany termin dostępności Dostępność elektroniczna Dostępność nośników opis Integracja programu Simulink z produktem Rhapsody Design Manager Modele Mathworks Simulink mogą być teraz publikowane w repozytorium opartym na platformie Jazz wraz z modelami Rational Rhapsody, pomagając zespołom zajmującym się różnymi dyscyplinami w udostępnianiu informacji dotyczących projektu we wspólnym miejscu, co może usprawnić pracę zespołową i podnieść jakość wyników projektu. Integracja z produktem Rational Rhapsody Design Manager zapewnia: Centralną lokalizację w organizacji umożliwiającą współpracę przy wielu projektach Rational Rhapsody lub Mathworks Simulink przechowywanych na platformie Jazz Dostęp z poziomu przeglądarki WWW lub pulpitu Rhapsody do modeli Simulink ułatwiający zainteresowanym stronom korzystanie z projektu Możliwość przeszukiwania i nawigowania w ramach różnych projektów oraz artefaktach cyklu życia ułatwiającą szybkie znalezienie najważniejszych informacji z różnych źródeł Możliwość tworzenia połączeń z usługą Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) w celu śledzenia działań z projektów w innych artefaktach cyklu użytkowania, takich jak wymagania lub zadania Funkcję recenzowania projektu umożliwiającą zainteresowanym stronom dodawanie komentarzy i oznaczeń wizualnych dla projektów Automatyczne publikowanie modeli Rational Rhapsody na serwerze w celu udostępnienia najnowszych informacji o modelu Konfigurowalne pulpity programisty i zarządzania zapewniające dostęp do najnowszych działań dotyczących projektu i informacji o stanie jego realizacji Migawki opublikowanych projektów umożliwiające kontrolę zmian 2

3 Schematy realizacji zależności w celu wizualizacji relacji między projektami a artefaktami cyklu użytkowania, co pozwala na analizę oddziaływania elementów Otwarte interfejsy generowania dokumentów i raportowania za pomocą narzędzi takich jak Rational Publishing Engine (sprzedawane osobno) w celu automatyzacji generowania dokumentacji z różnych dziedzin Licencję programu Design Reviewer zapewniającego rozszerzonemu zespołowi funkcje wyświetlania danych, łączenia i recenzowania Więcej informacji na temat funkcji zarządzania projektami w programie Rational Rhapsody Manager dostępnych jest na stronie https://jazz.net/projects/design-management/ Ulepszone projektowanie AUTOSAR Oprogramowanie Rational Rhapsody zapewnia spójne środowisko projektowania w branży samochodowej przez cały cykl życia projektu od specyfikacji koncepcji po kod produkcyjny w elektronicznych jednostkach sterujących (ECU). Projektanci systemów i oprogramowania dla systemów samochodowych analizują wymagania, określają specyfikację projektu, generują kod produkcyjny i testują projekt w ramach pojedynczego środowiska. Projektanci systemów samochodowych, którzy wykorzystują architekturę AUTOSAR (AUTOmotive open System ARchitecture) w celu zarządzania poziomem złożoności i dostarczania zaawansowanych systemów, mogą teraz projektować modele zgodnie ze standardem AUTOSAR w wersji 3.2, a także w wersjach 2.1, 3.1 i 4.0. Ogólny proces AUTOSAR obejmuje zarówno ogólny widok systemu z funkcjonalnością rozdzieloną na wiele jednostek ECU, jak również widok ECU dla każdej jednostki ECU. Produkt Rhapsody obsługuje widok ECU poprzez wygenerowanie ekstraktu ECU z widoku systemu. Oprogramowanie Rational Rhapsody zapewnia także funkcję importu kodu XML AUTOSAR wygenerowanego przez produkt Rational Rhapsody do programu Elektrobit EB-tresos Studio w celu konfiguracji i integracji z innymi komponentami. Tworzenie oprogramowania zgodnie z normami istotnymi dla bezpieczeństwa Firmy tworzące systemy o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa muszą spełniać normy bezpieczeństwa, które wymagają możliwości śledzenia między kodem implementacji a wymaganiami, a także zapewnienia wystarczającego testowania całego kodu. Produkt Rational Rhapsody zapewnia zintegrowane środowisko projektowania, w którym możliwe jest przechwytywanie i śledzenie wymagań dla informacji o projekcie, które są przechwytywane w modelu przekształcanym w kod implementacji. Zapewnia to bardzo spójne środowisko projektowania z przejrzystym śledzeniem przez cały cykl życia, pomagając zachować spójność między widokami wymagań, projektu, implementacji i dokumentacji. Oprogramowanie Rational Rhapsody Developer wprowadza platformę Simplified MicroC execution Framework (SMXF) dla tworzenia projektów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa przy użyciu języka C. Zapewniana jest zgodność ze standardem MISRA-C 1996/2004, pełna architektura statyczna i obsługa specyfikacji ARINC 653. Produkt Rational Rhapsody Developer zapewnia dodatkowo informacje dotyczące wymagań i śledzenia dla platformy SMXF, a także dla platformy Simplified execution Framework (SXF) dla języka C++ w modelu Rational Rhapsody, co pomaga firmom w realizacji celów dotyczących zgodności. Dodatek Rational Rhapsody TestConductor Add On zapewnia obsługę kodu w języku C++ w systemie Windows (TM) w celu rozszerzenia wcześniejszej udostępnionej obsługi kodu w języku C, co ułatwia certyfikację aplikacji pod kątem zgodności z normami istotnymi dla bezpieczeństwa. Analiza zakresu obejmuje opis, warunek/ decyzję (CD) i zmodyfikowany warunek/decyzję (MCDC), ale nie są uwzględniane szablony i kod w plikach nagłówkowych. 3

4 Rozszerzona obsługa usługi dystrybucji danych Data Distribution Service for Real-Time Systems (DDS) Oprogramowanie pośrednie Data Distribution Service zapewnia wsparcie dla tworzenia rozproszonych systemów czasu rzeczywistego przy użyciu architektury publikowania i subskrypcji skoncentrowanej na danych. Produkt Rational Rhapsody Developer for C rozszerza obsługę oprogramowania pośredniego DDS poprzez dodanie wsparcia dla produktu Prism Tech OpenSplice DDS, systemu Linux (TM) i projektowania 64-bitowego, a także poprzez aktualizację pakietu DCPS (Data Centric Publish Subscribe) dostarczanego w celu zapewnienia obsługi instrukcji WaitSet i warunków w profilu DDS opartym na profilu UML (Unified Modeling Language). Generowanie dokumentów Produkty Rational Rhapsody i Rational Rhapsody Design Manager obejmują obsługę generowania dokumentów przy użyciu wspólnej technologii raportowania Rational. Można dostosować dołączone szablony lub utworzyć nowe przy użyciu narzędzia Rational Publishing Engine (sprzedawanego osobno). Szablony można uruchamiać z poziomu produktu Rational Rhapsody (nie jest wymagana dodatkowa licencja) w celu eksportowania informacji jako dokumentów w formatach Microsoft (TM) Word, PDF, HTML i XSL-FO. Udoskonalona jakość działania i wydajność Firma IBM dąży do ciągłego zapewniania udoskonalonej jakości działania i wydajności każdej wersji produktu Rational Rhapsody. Produkt Rational Rhapsody zawiera wiele optymalizacji pomagających w podniesieniu wydajności użytkowników poprzez: wprowadzenie dodatkowych ulepszeń funkcji wyszukiwania w celu szybkiego znajdowania najważniejszych informacji; usprawnienie scalania schematów stanu i schematów działania w celu zapewnienia większej kontroli nad akceptowanymi zmianami; ulepszenie przepływu pracy podczas migrowania informacji o modelach z produktów Sparx Enterprise Architect, Rational Rose Real Time i Rational Tau oraz innych informacji XMI; optymalizację uruchomienia symulacji poprzez przywrócenie punktów przerwania z poprzedniej sesji symulacji; wyświetlanie wartości pinezek oraz liczby i wartości tokenów podczas symulacji schematów działań w celu weryfikacji zachowania. Integracja ze środowiskami tworzenia oprogramowania Produkt Rational Rhapsody zapewnia integrację z programem Microsoft Visual Studio, dzięki czemu możliwe jest importowanie, kompilowanie, nawigowanie i synchronizacja między tymi narzędziami. W produktach Rational Rhapsody Developer i Rational Rhapsody Architect for Software dodano obsługę programu Microsoft Visual Studio 2010 oprócz istniejącej obsługi programów Microsoft Visual Studio 2008 i Microsoft Visual Studio 6.0. Integracja platformy Rational Rhapsody ze środowiskiem Eclipse zapewnia użytkownikom pojedyncze środowisko do tworzenia i projektowania aplikacji w produkcie Rational Rhapsody z wykorzystaniem możliwości tworzenia kodu środowiska Eclipse lub funkcji pracy grupowej produktu Rational Team Concert (TM). Użytkownicy, którzy chcą wykorzystać integrację platformy Rational Rhapsody ze środowiskiem Eclipse, ale także używać środowisk IDE, które nie są oparte na środowisku Eclipse (takich jak Microsoft Visual Studio), również mogą korzystać z takiej konfiguracji. Dodatkowe informacje 4

5 Odnośniki do niektórych wymienionych części nie zostały zawarte w niniejszej krótkiej wersji komunikatu. W celu uzyskania dalszych informacji i dostępu do tych treści należy zapoznać się z pełną treścią zawiadomienia (w języku angielskim). ZP Zasady korzystania Do produktów i usług firmy IBM wymienionych w niniejszym zawiadomieniu i dostępnych w danym kraju mają zastosowanie standardowe umowy, warunki, postanowienia i ceny obowiązujące w danym momencie. IBM zastrzega sobie prawo modyfikowania i wycofywania ofert w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsze zawiadomienie dostarczane jest wyłącznie w celach informacyjnych. Odwołania do innych produktów zawarte w niniejszym zawiadomieniu nie muszą oznaczać, że produkty te są lub będą oferowane w danym kraju. Warunki dodatkowe zamieszczono pod adresem: Najnowsze informacje o produktach IBM można uzyskać od przedstawiciela IBM lub sprzedawcy produktów IBM, a także na ogólnoświatowej stronie kontaktowej IBM pod adresem 5