Strona 1 z 25. Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 25. Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki"

Transkrypt

1 Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki wymagane C1 System PACS posiada system monitoringu: - warstwy wirtualizacji (CPU,RAM, partycje itd) - warstwy systemu operacyjnego (CPU, RAM, partycje itd) - warstwy PACS - kluczowych procesów oprogramowania oraz plików wydarzeń (log) - kolejki archiwizacji badań systemu PACS - wykonywania kopii zapasowej bazy danych PACS W przypadku alarmu (proaktywnie) i awarii (reaktywnie), system automatycznie zakłada zgłoszenie serwisowe u dostawcy oprogramowania PACS Dostaczyć referencje z minimum 5 monitorowanych placówek. Tak Warunek graniczny PACS - rdzeń 1. Zalogować się przez internet do sieci firmy, do centrum monitoringu 2. Zademonstrować monitorowane placówki wykazane w referencjach 3. Zademonstrować pozostały czas do następnego monitoringu wybranego modułu PACS 4. Zatrzymać kolejkę z wybranego modułu PACS, zademonstrować podniesienie alertu przez centralę monitoringu C2 System PACS w architekturze modułowej system zaprojektowany w postaci osobnych modułów programowych w celu możliwości zarządzania wydajnością systemu PACS poprzez fizyczne rozdzielenie modułów oraz dodawanie i poprawiania funkcjonalności bez naruszania stabilności innych elementów systemu Przedstawić: 1. wykaz wykonanych min. 3 dostaw, których przedmiot zamówienia dotyczył dostawy, instalacji i wdrożenia systemu PACS w architekturze modułowej, gdzie poszczególne moduły programowe pracują na oddzielnych serwerach (lub maszynie wirtualnej) -z podaniem w ww. wykazie: nazw modułu (modułów) na serwerze 1, nazw modułu (modułów) na serwerze2 itd.; pełnej nazwy odbiorcy; nazwiska osoby do kontaktu, nr telefonu 2. dokumenty potwierdzające, że dostawy wykonane zostały należycie. Tak. Podać nazwy i role modułów oraz załączyć dokumenty 10 pkt. PACS - rdzeń 1. Zademonstrować architekturę środowiska testowego. Oczekuje się demonstracji rozbicia i duplikacji modułów systemu PACS. Minimum, środowisko testowe posiadające rozbicie i duplikację na: - dwa moduły (serwery) DICOM, posiadające różne adresy IP oraz różne DICOM AE TITLE, podłączone pod jedną bazę danych, do których można wysłać badania. Zademonstrować. - moduł integracji HL7 lub moduł DICOM Modality Worklist powinien być osobny serwerem, posiadającym osobny adresy IP i osobny DICOM AE TITLE. Zademonstrować. - moduł dystrybucji obrazów lub moduł integracji z HIS powinien być osobnym serwerem, podłączonym do tej samej bazy danych jak moduły DICOM. Zademonstrować C3 Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Presentation of Images, Access to Radiology Information, Simple Image & Numeric Report, Reporting Workflow, Evidence Document,Radiation Exposure Monitoring Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę 10 pkt. PACS - rdzeń Zademonstrować transakcję IHE Modality PS in Progress [RAD-6]: 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 2. Zademonstrować odebranie przez system PACS od symulowanego urządzenia diagnostycznego komunikatu MPPS ze statusem "IN PROGRESS" dla zarejestrowanej procedury. Pozycja z DICOM Modality Worklist systemu PACS powinna zmienić status na "IN PROGRESS" Zademonstrować transakcję IHE Modality PS Completed [RAD-7] 3. Zademonstrować odebranie przez system PACS od symulowanego urządzenia diagnostycznego komunikatu MPPS ze statusem "COMPLETED" dla zarejestrowanej procedury. Pozycja z DICOM Modality Worklist systemu PACS powinna zmienić status na "COMPLETED" Zademonstrować transakcję IHE Storage Commitment [RAD-10] 1. Zademonstrować wysłanie obrazu badania od symulowanego urządzenia diagnostycznego. Po odebraniu badania przez system PACS, zasymulować potwierdzenie archiwizacji DICOM Storage Przykładowe obiekty DICOM: X-Ray Radiation Dose SR Storage DICOM SR DICOM KOS DICOM GSPS Przykładowe wiadomości HL7 Patient Update oraz Merge Strona 1 z 25

2 Commitment. System PACS powinnien potwierdzić odebranie obrazu badania. Zademonstrować tranzakcję IHE Procedure Updated [RAD-13] 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 2. Zademonstrować odebranie wiadomości HL7 ze zmianą nazwy procedury, przedstawić zmianę danych na pozycji DICOM Modality Worklist Zademonstrować transakcję IHE Patient Update [RAD-12] 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 1 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 2. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.1 do systemu PACS 3. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Update. Zademonstrować automatyczną poprawę danych pacjenta w panelu administratora PACS, 4. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 2 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 5. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.2 do systemu PACS 6. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Merge pacjenta 1 do pacjenta 2. Zademonstrować automatyczne scalenia badań pacjenta nr 1 do danych i historii badań pacjenta nr. 2 w panelu administratora PACS Zademonstrować transakcję IHE Store Key Image Note [RAD-29] 1. Zademonstrować odebranie obiektu DICOM KOS przez system PACS Zademonstrować transakcję IHE Retrieve Key Image Notes [RAD- 31] 3. Zademonstrować wysłanie badania z obiektem DICOM KOS do zew. wezla DICOM Zademonstrować transakcję IHE Creator Pres. State Stored [RAD- 19] 1. Zademonstrować odebranie obiektu DICOM GSPS przez system PACS Zademonstrować transakcję IHE Retrieve Pres. States [RAD-17] 1. Zademonstrować wysłanie badania z obiektem DICOM GSPS de zew. węzła DICOM Zademonstrować transakcję IHE Report Issuing [RAD-25] 1. Zademonstrować odebranie przez system PACS obiektu DICOM SR Zademonstrować transakcję IHE Retrieve Reports [RAD-27] 1. Zademonstrować pobranie obiektu DICOM SR przez zewnętrzny węzeł DICOM Zademonstrować transakcję IHE Store Dose Information [RAD-62] 1. Zaprezentować odebranie obiektu X-Ray Radiation Dose SR Storage przez system PACS C4 System PACS, poprzez zbieranie w trakcie pracy statystyk: Tak 10 pkt. PACS - archiwizacja 1. Przedstawić zawartość statystyk w systemie PACS przed Strona 2 z 25

3 C5 C6 C7 - średniej ilości odbieranych badań per godzina - średnia ilości obiektów odbieranych per badanie - średni rozmiar per obiekt [kb] określa ilość wolnego miejsca na przestrzeni dyskowej w "godzinach pracy placówki". Panelu administracji systemu PACS umożliwia określenie ile "godzin pracy placówki" ma być zawsze dostępne na przestrzeni dyskowej dla placówki Administrator systemu PACS, z panelu administracji ma możliwość ustawienia automatycznego wysyłania badań do wybranych węzłów DICOM na podstawie: - Rodzaju badań (CR, TK, MR, USG itd.) - Rodzaju procedury - Priorytetu badania (niski,normaly,cito) - Statusu badania (opisane, nieopisane) - dnia tygodnia - zakresu czasu (np. od 1 w nocy do 6 rano) - urządzenia diagnostycznego na którym badanie zostało wykonane - placówki, w której badanie zostało wykonane - oddziału zlecającego badanie Dla obiektów DICOM posiadający wypełnione tagi DICOM z dawką promieniowania - KVP (DICOM Tag 0018,0060) oraz Exposure (DICOM Tag 0018,1152), system PACS zapisuje te dane do bazy danych w celu analizy dawki promieniowania przyjętej przez pacjenta Optymalizacja archiwizacji długoterminowej badań: obrazy z serii badania będą pakowane do jednego pliku typu BLOB (Binary Large Object). W przypadku pobierania badania z archiwum długoterminowego, obrazy z serii badania będą wypakowywane. krótkoterminowa (on-line) Tak 10 pkt. PACS - archiwizacja krótkoterminowa (on-line) Tak 10 pkt. PACS - archiwizacja krótkoterminowa (on-line) Tak 5 pkt. PACS archiwizacja długoterminowa (near-line) demonstracją funkcjonalności 2. Wysłać do systemu PACS trzy badania CT lub MR z ilością obrazów większą niż 1000 obrazów per badanie 3. Po zakończeniu odebrania badań, przedstawić zmianę zawartości statystyk w systemie PACS, wraz ze zmianą wartości parametru ilości wolnej przestrzeni dyskowej w jednostkach "godzin pracy placówki". 1. Zademonstrować w panelu administracji możliwość ma możliwość ustawienia automatycznego wysyłania badań do wybranego węzła DICOM na podstawie wymaganych funkcjonalności 1. Przedstawić przykładowy plik DICOM z badania CR i wskazać zawartość tagów DICOM KVP (DICOM Tag 0018,0060) oraz Exposure (DICOM Tag 0018,1152) 2. Zmienić wartość tych tagów na wartości wybrane przez osobę obierającą funkcjonalność 3. Wysłać plik DICOM do systemu PACS 4. Wyświetlić fakt zapisania dawki promieniowania przyjętej przez pacjenta w bazie danych systemu PACS 1. Wyświetlić badanie CT lub MR w celu potwierdzenie zawartości wielu serii badania 2. W ch administratora PACS wybrać opcję o znaczeniu "Wyślij do archiwum" 3. Przedstawić zawartość archiwum near-line, gdzie liczba plików typu BLOB powinna być równa ilości serii badania, z datą i czasem stworzenia zgodnym z czasem archiwizacji. Zademonstrować przynależność danego pliku BLOB do wybranego i zarchiwizowanego badania 4. Za pomocą narzędzi administratora PACS, usunąć badanie z pamięci online (macierzy dyskowej), zademonstrować w kliencie stacji diagnostycznej wykonanie badania, ze notyfikacją statusu dostępności badania dla lekarza radiologa o braku badania na macierzy. 5. Z poziomu klienta stacji diagnostycznej, wywołać funkcję Strona 3 z 25

4 C8 Automatyczny dostęp do zestawów badań zarchiwizowanych długoterminowo dla innych producentów stacji diagnostycznych: Administrator systemu ma możliwość określenia do których zewnętrznych stacji diagnostycznych DICOM (innych dostawców, np. przy zakupionym urządzeniu diagnostycznym) będą automatycznie wysyłane zestawy badań DICOM, automatycznie pobrane z archiwum near-line systemu PACS na podstawie danych z rejestracji RIS (odebranych za pomocą integracji HL7) Tak 10 pkt. PACS archiwizacja długoterminowa (near-line) pobrania badania z archiwum i jego wyświetlenia 1. Prezentacja w panelu administracji systemem PACS możliwości określenia, do których zewnętrznych stacji DICOM mają być automatycznie przesłane badania zgodnie z zasadami automatycznego pobierania badań. 2. Wskazanie zarchiwizowanych badań pacjenta w systemie PACS, dla których oczekuje się automatycznego zastosowania zdefiniowanych w pkt. 1 zasad automatycznego pobierania badań. Badania te, przed wysłaniem wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS powinny znajdować się w archiwum długoterminowym i nie mogą znajdować się w pamięci podręcznej serwera PACS oraz nie mogą się znajdować w pamięci zewnętrznej stacji DICOM, do której nastąpi automatyczne przesłanie pobranych badań. 3. Wysłanie wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS z rejestracją badania dla wybranego pacjenta. 4. Po odebraniu wiadomości HL7 ORM^O01 przez system PACS - demonstracja rozpoczęcia pobierania poprzednich badań pacjenta z archiwum nearline na macierz dyskową systemu PACS oraz prezentacja automatycznie stworzonych zadań wysłania pobranych badań na zdefiniowaną w pkt.1 zewnętrzna stację DICOM. C9 Dostęp do badań zarchiwizowanych długoterminowo - w przypadku odebrania wiadomości HL7 rejestracji badania HL7 ORM^O01, system PACS automatycznie rozpoczyna pobieranie zarchiwizowanych długoterminowo badań pacjenta z archiwum near-line. Administrator systemu PACS z panelu administracji badania, ma możliwość określenia następujących parametrów automatycznego pobierania poprzednich badań pacjenta: - określenia ilości badań z określonego okresu czasu (np. 3 badania z okresu ostatniego roku) - określenia czy pobierane badania mają być tego samego typu jak zarejestrowane badanie (np. rejestracja na badanie TK ma rozpocząć pobieranie tylko poprzednich badań TK do porównania) - określenia czy pobierane badanie ma być tej samej specjalizacji jak zarejestrowane badanie (np. rejestracja na badanie TK, na badanie neurologiczne, ma rozpocząć pobieranie tylko poprzednich badań TK o specjalizacji neurologicznej, do porównania) Tak 5 pkt. PACS archiwizacja długoterminowa (near-line) 5. Po zakończeniu pobierania demonstracja faktu dostępności pobranych badań w pamięci podręcznej serwera PACS oraz faktu dostępności pobranych badań w pamięci zewnętrznej stacji DICOM. 1. Prezentacja w panelu administracji systemem możliwości wprowadzenia zasad automatycznego pobierania badań(np. 3 badania z okresu ostatniego roku). Określenie czy pobierane badania z archiwum mają być tego samego typu jak zarejestrowane badanie w systemie RIS (np. rejestracja na badanie TK ma rozpocząć pobieranie tylko poprzednich badań TK do porównania). Określenie, czy pobierane z archiwum badania mają być tej samej specjalizacji jak zarejestrowane badanie w systemie RIS (np. rejestracja na badanie TK neurologiczne, ma rozpocząć pobieranie tylko poprzednich badań TK o specjalizacji neurologicznej, do porównania). 2. Wskazanie zarchiwizowanych badań pacjenta w systemie PACS, dla których oczekuje się automatycznego zastosowania zdefiniowanych w pkt. 1 zasad automatycznego pobierania badań. Badania te, przed wysłaniem wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS powinny znajdować się w archiwum długoterminowym i nie mogą znajdować się w pamięci podręcznej serwera PACS. 3. Wysłanie wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS z Strona 4 z 25

5 rejestracją badania dla wybranego pacjenta. C10 Administrator systemu PACS z panelu administracji, ma możliwość skonfigurowania dla wybranego węzła DICOM, czy w przypadku o listę badań w archiwum on-line (DICOM Query), system PACS ma odpowiedzieć listą badań tylko w swoim archiwum on-line czy też dodatkowoą listą badań w archiwum near-line. Tak 5 pkt. PACS archiwizacja długoterminowa (near-line) 4. Po odebraniu wiadomości HL7 przez system PACS - demonstracja rozpoczęcia pobierania poprzednich badań pacjenta z archiwum nearline na macierz dyskową systemu PACS. Po zakończeniu pobierania demonstracja faktu dostępności pobranych badań w pamięci podręcznej serwera PACS. 1. Przy włączonej opcji o znaczeniu "Pokaż tylko badania na macierzy" w panelu administratora PACS dla wybranego węzła DICOM, zademonstrować wynik zapytania DICOM Q/R o badania z tego węzła. Jako rezultat powinny zostać wyświetlone tylko badania w archiwum on-line. C11 Żądanie pobrania badania (DICOM Retreive, C-MOVE), które znajduje się tylko w archiwum near-line, inicjuje wydobycie badania z archiwum near-line, a następnie wysłanie badania do żądającego węzła DICOM. W przypadku oznaczenia badania w systemie PACS jako zweryfikowane negatywnie względem systemu RIS, stacja diagnostyczna powinna wyświetlać informację dla lekarza radiologa, iż dane pacjenta i badania nie przeszły weryfikacji RIS i mogą być nieprawidłowe Tak 5 pkt. PACS - Integracja z systemem RIS 2. Przy wyłączonej opcji o znaczeniu "Pokaż tylko badania na macierzy" w panelu administratora PACS dla wybranego węzła DICOM, zademonstrować wynik zapytania DICOM Q/R z tego węzła do systemu PACS. Jako rezultat powinny zostać wyświetlone badania w archiwum on-line oraz near-line. Dla badań w archiwum near-line przedstawić zawartość odpowiedzi DICOM (np. plik log) - w odpowiedzi na DICOM Q/R, dla badań w archiwum near-line, tag DICOM 0008, Instance Availability powinien mieć wartość "NEARLINE". 1. Wysłać do systemu PACS badanie DICOM, dla którego system RIS wysłał wiadomości HL7 o rejestracji badania do systemu PACS. Zademonstrować wynik procesu weryfikacji badania na podstawie identyfikatorów DICOM Patient ID oraz DICOM Accession Number - lekarz radiolog powinien mieć w GUI oprogramowania stacji diagnostycznostycznej widoczną wiadomość o pozytywnej weryfikacji badania C12 System PACS ma możliwość konwersji odebranych wiadomości HL7 ORU^R01 do formatu DICOM SR i załączania ich do badania DICOM i udostępniania ich innym węzłom DICOM Tak 5 pkt. PACS - Integracja z systemem RIS Strona 5 z Wysłać do systemu PACS badanie DICOM, dla którego system RIS nie wysłał wiadomości HL7 o rejestracji badania do systemu PACS. Zademonstrować wynik procesu weryfikacji badania na podstawie identyfikatorów DICOM Patient ID oraz DICOM Accession Number - lekarz radiolog powinien mieć w GUI oprogramowania stacji diagnostycznej widoczną wiadomość o negatywnej weryfikacji badania. 1. Przedstawić zawartość wiadomość (tresc opisu, imie i nazwisko pacjenta, id badania i id pacjenta) HL7 v2 ORU^R01 2. Wysłać wiadomość HL7 do systemu PACS 3. Przedstawić proces konwersji HL7 v2 do DICOMSR oraz wysłania obiektu DICOMSR do symulowanego węzła DICOM 4. Przedstawić odebranie obiektu DICOMSR przez symulowany węzł DICOM 5. Przedstawić zawartość obiektu - tag DICOM 0040,a160 (text_value) powinien zawierać opis badania,zaś pozostale tagi DICOM - Patient Name, Patient ID oraz Accession Number powinny wskazywać parametry badania identyczne jak wysłana wiadomość HL7 C13 System PACS ma możliwość konwersji odebranych wiadomości Tak 5 pkt. PACS - Integracja z 1. Przedstawić zawartość pliku PDF. Tak - Tak - przykładowy plik HL7 ORU^R01

6 C14 C15 HL7 ORU^R01 do formatu DICOM Encapsulated PDF i załączania ich do badania DICOM oraz udostępniania ich innym węzłom DICOM Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL7 ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania - priorytetu badania - lekarza opisującego - oddziału zlecającego powodują natychmiastową i automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz stacjach diagnostycznych. Zmiana dotyczy również badań znajdujących się w archiwum długoterminowym przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych zdjęć badań w stacji diagnostycznej oraz kliencie dystrybucji obrazów oraz wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików (dane w nagłówku pliku DICOM są niezmieniane) Panel administracyjny pozwalający załadować rozkład interfejsu graficznego użytkownika (przejąć tożsamość) stacji diagnostycznej oraz użytkownika systemu dystrybucji obrazu w celu ustawienia rozkładu i dodania nowych narządzi oraz makr wyszukiwania badań. Modyfikacji GUI nie blokuje pracy użytkownika systemu (jest niezależna od aktualnej pracy modyfikowanego użytkownika). systemem RIS Tak Warunek graniczny PACS - Integracja z systemem RIS Tak 5 pkt. PACS - Administracja i bezpieczeństwo 2. Dokonac konwersji pliku PDF do wiadomości HL7 v2 ORU^R01. Przedstawić zawartość wiadomość (tresc opisu, imie i nazwisko pacjenta, id badania i id pacjenta) HL7 v2 ORU^R01 3. Wysłać wiadomość HL7 do systemu PACS 4. Przedstawić proces konwersji HL7 v2 do DICOM Encapsulated PDF oraz wysłania obiektu DICOM Encapsulated PDF do symulowanego węzła DICOM 5. Przedstawić odebranie obiektu DICOM Encapsulated PDF przez symulowany węzeł DICOM 6. Przedstawić zawartość obiektu - tagi DICOM - Patient Name, Patient ID oraz Accession Number powinny wskazywać parametry badania identyczne jak wysłana wiadomość HL7 7. Za pomocą narzędzi DICOM, zademonstrować rozpakowanie obiektu DICOM Encapsulated PDF do pliku PDF - przedstawić zawartość pliku PDF 1. Przedstawić pacjenta posiadającego wiele badań w oprogramowaniu stacji diagnostycznej oraz kliencie systemu dystrybucji obrazów. Jedno z badań powinno być badaniem TK z ilością obrazów min warstw. Wybrany pacjent powinien mieć jedno z badań dostępne tylko w archiwum - zademonstrować. 2. Wysyłać do systemu PACS wiadomość HL7 ADT^A08 poprawiające imię i nazwisko pacjenta. W ciągu 5 sekund od wysłania wiadomości HL7, zademonstrować zmianę tych danych w oprogramowaniu stacji diagnostycznej oraz kliencie dystrybucji obrazów poprzez ponowne wyszukanie pacjenta i wyświetlenie obrazu badania TK. 3. Pobrać zarchiwizowane badanie pacjenta. Zademonstrować zmianę danych pacjenta 4. Zademonstrować zawartość tagów DICOM w plikach DICOM aktualnych badań oraz pobranego badania z archiwum, które zostały zapisane na macierzy. Imię i nazwisko pacjenta powinno pozostać nie zmienione od momentu zapisania w systemie PACS 5. Powtórzyć demonstrację dla zmiany danych badania (HL7 ORM^O01) 6. Powtórzyć demonstrację dla zmiany opisu badania (HL7 ORU^R01). Dla tej demonstracji pkt. 3 i 4 nie dotyczy tej demonstracji 1. Przedstawić rozkład GUI wybranego konta lekarza radiologa po zalogowaniu na jego konto 2. Za pomocą panelu administracyjnego należy załadować rozkład interfejsu graficznego wybranego konta lekarza radiologa (z kroku 1) i zmienić jego GUI (np. dodać dodatkowe pole wyszukiwania badań). Zakończyć modyfikację i wyjść z funkcji przykładowy plik HL7 ORU^R01 z PDF Poprzez załadowanie rozkładu interfejsu Zamawiający nie ma na 3. Należy wylogować i zalogować się ponownie z wybranego konta Strona 6 z 25

7 C16 myśli technologii zdalnego pulpitu (Windows Remote Desktop, VNC itp.) Możliwość włączenia szyfrowania połączenia pomiędzy systemem PACS a oprogramowaniem stacji diagnostycznej i klientem systemu dystrybucji obrazów za pomocą protokołu DICOM TLS lub HTTPS Tak 5 pkt. PACS - Administracja i bezpieczeństwo lekarza radiologa. Należy zademonstrować zmianę w GUI Należy powtórzyć kroki 1-3 dla użytkownika systemu dystrybucji obrazu. 1. Wyłączenie w systemie PACS szyfrowania danych. Wyświetlenie badania na stacji diagnostycznej. Przechwycenie komunikacji pomiędzy serwerem PACS a klientem dla wyświetlanego badania. Przedstawienie na poziomie pakietów sieciowych jawnej treści nagłówka DICOM dla przesłanego badania. 2. Włączenie w systemie PACS szyfrowania danych. Wyświetlenie badania na stacji diagnostycznej. Przechwycenie komunikacji pomiędzy serwerem PACS a klientem dla wyświetlanego badania. Przedstawienie na poziomie pakietów sieciowych zaszyfrowanej komunikacji dla przesłanego badania. C17 Możliwość przypisania użytkownika systemu PACS, oprogramowania stacji diagnostycznej oraz klienta dystrybucji do określonej roli. Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika. Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min, ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji near-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu Tak 5 pkt. PACS - Administracja i bezpieczeństwo Powtórzyć kroki 1,2 dla klienta dystrybucji obrazów. 1. Zademonstrować tworzenie nowej roli użytkownika stacji diagnostycznej, nowej roli klienta dystrybucji obrazów oraz nowej roli administratora PACS. 2. Przedstawić przydzielanie wymienionych uprawnień do narzędzi administracyjnych dla nowego konta w roli administratora. 3. Przedstawić przydzielanie wymienionych narzędzi do dla nowego konta w roli lekarza radiologa oraz w roli klienta dystrybucji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min. C18 drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM Możliwość ograniczenia użytkownikom oprogramowania stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów dostępu do badań (tzn. nie będą widoczne w wynikach wyszukiwania i możliwe do otworzenia) na podstawie min. następujących kryteriów: Tak 5 pkt. PACS - Administracja i bezpieczeństwo 1. Przedstawić przydzielanie uprawnień użytkownikom stacji diagnostycznej oraz użytkownikom dystrybucji obrazów do wymienionych badań na podstawie wymienionych kryteriów - rodzaj urządzenia (CR,TK,MR itp.) - nazwa stacji wykonującej badanie (DICOM Station name tag DICOM) - nazwa oddziału zlecającego - nazwa lekarza zlecającego - wieku badania (np. starsze niż 2 lata) Strona 7 z 25

8 C19 C20 C21 C22 - wybranego zakresu dat Możliwość segmentacji (rozdzielenia) badania na wiele badań, np. jedno badanie TK zawierające zakres anatomiczny klatki piersiowej oraz jamy brzusznej rozdzielić na dwa badania: badanie TK KLP oraz badanie TK Jamy brzusznej. Dane pacjenta i badania dla serii z segmentowanego badania mogą zostać wskazane ze zlecenia z systemu RIS lub z istniejącego badania w systemie PACS. Segmentacja może zostać wykonana z poziomu uprawnionego użytkownika oprogramowania stacji diagnostycznej Możliwość zaznaczenia i otworzenia dwóch badań do porównania na tym samym monitorze diagnostycznym tego samego pacjenta o różnych ID pacjenta (DICOM Tag patient ID). Np. gdy pacjent przychodzi z CD/DVD z badaniem wykonanym w innej placówce (ID pacjenta jest różne). Łączenie może zostać wykonana z poziomu uprawnionego użytkownika oprogramowania stacji diagnostycznej Dostarczona stacja diagnostyczna musi mieć możliwość importu badania ze wskazanego przez użytkownika pliku gif,jpeg,png,tif do formatu DICOM Secondary Capture Image Storage (SOP Class ) lub Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ) W celu załączenia się zaimportowanego badania do historii choroby pacjenta, podczas importu użytkownik może wskazać jako docelowe dane pacjenta dane pochodzące z dwóch źródeł: - wyszukanego badania w systemie PACS - dane pacjenta pochodzące z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS ) Dostarczona stacja diagnostyczna oraz stanowsko rejestracji pacjentów w zakładzie radiologii musi mieć możliwość importu badania ze wskazanego przez użytkownika pliku PDF do jednego z wybranych przez użytkownika formatów: - DICOM Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ) - każda strona pliku PDF jest osobnym obrazem w serii - DICOM Encapsulated PDF Storage (SOP Class Tak 5 pkt. PACS - Zarządzanie badaniami Tak 5 pkt. PACS - Zarządzanie badaniami Tak 5 pkt. PACS - Import / export badań Tak 5 pkt. PACS - Import / export badań 1. Przedstawić przydzielanie uprawnienia użytkownikom stacji diagnostycznych do segmentacji 2.Wybrane badanie posegmentować do zlecenia RIS. Jako rezultat w systemie PACS powinno się pojawić nowe badanie zgodne ze zleceniem RIS oraz z wybranym przez użytkownika zdjęciem/zdjęciami 3. Wybrane badanie posegmentować na do istniejącego badania w PACS. Jako rezultat w systemie PACS, do wybranego badania powinno się dodać wybrane zdjęcie / zdjęcia 1. Przedstawić przydzielanie uprawnienia użytkownikom stacji diagnostycznych do łączenia dwóch pacjentów o różnych DICOM Patient ID 1. Zademonstrować funkcję zaznaczenia i otworzenia dwóch badań do porównania na tym samy monitorze diagnostycznym tego samego pacjenta o różnych DICOM Patient ID. 1. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS następujące przykładowe rodzaje plików: gif,jpeg,png oraz tif do formatu DICOM Secondary Capture Image Storage (SOP Class ) lub Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ). 2. Pierwszy przykład importu dla plików gif,jpeg,png oraz tif powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanych plików(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta). 3. Po zaimportowaniu plików do systemu PACS należy wykazać poprawny numer pacjenta i jego nazwisko pochodzące z badania wskazanego w pkt Drugi przykład importu dla plików gif,jpeg,png oraz tif powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS ). 5. Po zaimportowaniu plików do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego w pkt.4 1. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS wskazany plik PDF do formatu DICOM Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ). Import powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanego pliku(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta).każda strona zaimportowanego pliku PDF jest osobnym obrazem w serii. Tak - przykładowy badanie DICOM do segmentacji Strona 8 z 25

9 ) W celu załączenia się zaimportowanego badania do historii choroby pacjenta, podczas importu użytkownik może wskazać jako docelowe dane pacjenta dane pochodzące z dwóch źródeł: - wyszukanego badania w systemie PACS - dane pacjenta pochodzące z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS) 2. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS wskazany plik PDF do formatu DICOM Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ). Import powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM(zarejestrowanej procedury w systemie RIS ).Po zaimportowaniu pliku do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego na liście roboczej podczas importu. Każda strona zaimportowanego pliku PDF jest osobnym obrazem w serii. 3. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS wskazany plik PDF do formatu DICOM Encapsulated PDF Storage (SOP Class ). Import powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanego pliku(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta). C23 Dostarczona stacja diagnostyczna oraz stanowsko rejestracji pacjentów w zakładzie radiologii mają mieć możliwość importu badania DICOM z dowolnie wskazanego katalogu (np. podłącznony USB Stick, CD/DVD). Zaimportowane dane pacjenta są niezmieniane i pozostają oryginalne podczas importu do systemu PACS. Tak Warunek graniczny PACS - Import / export badań 4. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS wskazany plik PDF do formatu DICOM Encapsulated PDF Storage (SOP Class ). Import powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM(zarejestrowanej procedury w systemie RIS ). Po zaimportowaniu pliku do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego na liście roboczej podczas importu. 1. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS badanie DICOM znajdujące się w dowolnym katalogu. Import powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanego badania(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta). C24 Wskazane jedno stanowisko dystrybucji obrazów ma mieć możliwość importu pliku AVI, MOV,MPG oraz VOB z endoskopu do formatu DICOM Video Endoscopic Image Storage (SOP Class ). Tak 5 pkt. PACS - Import / export badań 2. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS badanie DICOM znajdujące się w dowolnym katalogu. Import powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS). Po zaimportowaniu pliku do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego na liście roboczej podczas importu. 1. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS następujące przykładowe rodzaje plików: AVI, MOV,MPG oraz VOB do formatu DICOM Video Endoscopic Image Storage (SOP Class ). 2. Pierwszy przykład importu dla plików AVI, MOV,MPG oraz VOB Tak - przykładowy pliki AVI, MOV,MPG, VOB do konwersji Strona 9 z 25

10 C25 W celu załączenia się zaimportowanego badania do historii choroby pacjenta, podczas importu użytkownik może wskazać jako docelowe dane pacjenta dane pochodzące z dwóch źródeł: - wyszukanego badania w systemie PACS - dane pacjenta pochodzące z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS ) Klient systemu dystrybucji obrazów musi umożliwiać przejrzenie badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD (ze strukturą DlCOMDIR) bez potrzeby importu do lokalnego systemu PACS Tak 5 pkt. PACS - Import / export badań powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanych plików(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta). 3. Po zaimportowaniu plików do systemu PACS należy wykazać poprawny numer pacjenta i jego nazwisko pochodzące z badania wskazanego w pkt Drugi przykład importu dla plików AVI, MOV,MPG oraz VOB powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS ). 5. Po zaimportowaniu plików do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego w pkt.4 1. Zalogować się jako użytkownik klienta dystrybucji obrazów, wyszukać badania na lokalnym CD/DVD z przykładowym kompaktem z plikiem DICOMDIR. 2. Zademonstrować wyświetlenie badania bezpośrednio z kompaktu CD/DVD C26 Klient integracji obrazowej z HIS wyświetla nastepujące podstawowe obiekty DICOM: Computed Radiography Image Storage Digital X-Ray Image Storage For Presentation Digital X-Ray Image Storage For Processing Digital Mammography X-Ray Image Storage For Presentation Digital Mammography X-Ray Image Storage For Processing Digital Intra-oral X-Ray Image Storage For Presentation Digital Intra-oral X-Ray Image Storage For Processing CT Image Storage Enhanced CT Image Storage Ultrasound Multi-frame Image Storage MR Image Storage Enhanced MR Image Storage MR Spectroscopy Storage Enhanced MR Color Image Storage Tak Warunek graniczny PACS - Integracja z systemem HIS 3. W momencie wyświetlenia badania, wykonać zapytanie drugim zalogowanym klientem dystrybucji obrazów do systemu PACS, używając jako kryterium DICOM Accession Number wyświetlonego badania. Oczekiwany jest wynik "braku poszukiwanego badania", poświadczającego brak importu wyświetlonego badania do lokalnego systemu PACS 1. Wgrać do systemu PACS badanie typu Multiframe True Color Secondary Capture Image Storage ( ) 2. Zaprezentować wyświetlenie/odtworzenie powyższego badania na przeglądarce IE bez potrzeby instalowania dedykowanych pluginów Java/ActiveX /.NET/Adobe Flash/Microsoft Silverlight itp. w celu współpracy z klientem integracji obrazowej HIS Przykładowe obiekty DICOM Multiframe True Color Secondary Capture Image Storage Strona 10 z 25

11 C27 C28 Ultrasound Image Storage Secondary Capture Image Storage Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage Klient integracji obrazowej z HIS wyświetla i odtwarza nastepujące, zaawansowane obiekty DICOM: Breast Tomosynthesis Image Storage , Basic Voice Audio Waveform Storage , Grayscale Softcopy Presentation State Storage Color Softcopy Presentation State Storage , Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage , X-Ray Angiographic Image Storage Enhanced XA Image Storage , X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage , Enhanced XRF Image Storage Breast Tomosynthesis Image Storage , Intravascular Optical Coherence Tomography Image Storage - For Presentation , Nuclear Medicine Image Storage , VL Endoscopic Image Storage Video Endoscopic Image Storage , VL Microscopic Image Storage , Video Microscopic Image Storage VL Slide-Coordinates Microscopic Image Storage , VL Photographic Image Storage , Video Photographic Image Storage Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage , Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage , Basic Text SR , Enhanced SR , Comprehensive SR , Key Object Selection Document , X-Ray Radiation Dose SR , Encapsulated PDF Storage , Positron Emission Tomography Image Storage Klient integracji obrazowej z HIS spełnia profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Consistent Presentation of Images, Key Image Note, Consistent Time, Evidence Documents, Simple Image Tak 10 pkt. PACS - Integracja z systemem HIS Tak, podać listę spełnianych profili IHE, 5 pkt. PACS - Integracja z systemem HIS 1. Wgrać do systemu PACS następujące obiekty DICOM: Badanie z załączonym Basic Voice Audio Waveform Storage , lub tylko obiekt Basic Voice Audio Waveform Storage Badanie z załączonym Grayscale Softcopy Presentation State Storage ,lub tylko obiekt Grayscale Softcopy Presentation State Storage Encapsulated PDF Storage Badanie z załączonym Key Object Selection Document Basic Text SR Comprehensive SR Video Photographic Image Storage Zaprezentować wyświetlenie/odtworzenie powyższych klas DICOM na przeglądarce IE bez potrzeby instalowania dedykowanych pluginów Java/ActiveX /.NET/Adobe Flash/Microsoft Silverlight itp. w celu współpracy z klientem integracji obrazowej HIS Zademonstrować tranzakcję IHE Patient Update [RAD-12] 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 1 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Przykładowe obiekty DICOM: Basic Voice Audio Waveform Storage Grayscale Softcopy Presentation State Storage Encapsulated PDF Storage Key Object Selection Document Basic Text SR Comprehensive SR Video Photographic Image Storage Przykładowe wiadomości HL7 Patient Update Strona 11 z 25

12 and Numeric Report, Access to Radiology Information, Audit Trail and Node Authentication, Patient Identifier Cross-referencing, Patient Demographics Query, Cross-Enterprise Document Sharing, Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging, Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę Modality Worklist 2. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.1 do systemu PACS 3. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Update. Zademonstrować automatyczną poprawę danych pacjenta w oprogramowaniu klienta dystrybucji obrazów 4. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 2 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 5. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.2 do systemu PACS 6. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Merge pacjenta 1 do pacjenta 2. Zademonstrować automatyczne scalenia badań pacjenta nr 1 do danych i historii badań pacjenta nr. 2 w oprogramowaniu klienta dystrybucji obrazów oraz Merge Zademonstrować tranzakcję IHE Store Key Image Note [RAD-29] 1. Zademonstować stworzenie obrazu kluczowego w badaniu w oprogramowaniu klienta dystrybucji obrazów. Zgodnie ze standardem, w momencie wyboru obrazu jako obrazu kluczowego przedstawić wyboru tytułu obrazu kluczowego zgodnie ze standardem DICOM KOS (DICOM standard Supplement 59: Key Object Selection Document SOP Class - tabela CONTEXT ID 7010 KEY OBJECT SELECTION DOCUMENT TITLE) oraz listę powodów odrzucenia obrazu (DICOM standard Supplement 59: Key Object Selection Document SOP Class - tabela CONTEXT ID 7011 REJECTED FOR QUALITY REASONS) C29 Oprogramowanie stacji diagnostycznej spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Portable Data for Imaging, Consistent Presentation of Images, Access to Radiology Information, Cardiac Catheterization Workflow Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę 10 pkt. Stacja Wymagania dotyczące dostarczanego oprogramowania 2. Zademonstrować odebranie obiektu DICOM KOS przez system PACS Zademonstrować tranzakcję IHE Patient Update [RAD-12] 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 1 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 2. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.1 do systemu PACS 3. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Update. Zademonstrować automatyczną poprawę danych pacjenta w oprogramowaniu stacji diagnostycznej 4. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 2 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 5. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.2 do systemu PACS 6. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Merge pacjenta 1 do pacjenta 2. Zademonstrować automatyczne scalenia badań pacjenta nr 1 do danych i historii badań pacjenta nr. 2 oprogramowaniu stacji diagnostycznej Przykładowe wiadomości HL7 Patient Update oraz Merge Zademonstrować tranzakcję IHE Store Key Image Note [RAD-29] 1. Zademonstować stworzenie obrazu kluczowego w badaniu w oprogramowaniu stacji diagnostycznej obrazów. Zgodnie ze standardem, w momencie wyboru obrazu jako obrazu kluczowego Strona 12 z 25

13 przedstawić wyboru tytułu obrazu kluczowego zgodnie ze standardem DICOM KOS (DICOM standard Supplement 59: Key Object Selection Document SOP Class - tabela CONTEXT ID 7010 KEY OBJECT SELECTION DOCUMENT TITLE) oraz listę powodów odrzucenia obrazu (DICOM standard Supplement 59: Key Object Selection Document SOP Class - tabela CONTEXT ID 7011 REJECTED FOR QUALITY REASONS) C30 C31 C32 Dodatkowe języki interfejsu użytkownika język angielski, niemiecki. Języki obce będą wykorzystywane podczas prac naukowych i konsultacji badań z ośrodkami zagranicznymi oraz dla stażystów zagranicznych. Po otwarciu zdjęć badania pacjenta, oprogramowanie stacji diagnostycznej natychmiast wyświetla listę innych dostępnych badań pacjenta - wyświetlane informacje rozszerzone to: - Status opisu badania (nieopisane/opisane) - Status weryfikacji ze zleceniami z systemu RIS (czy badanie jest w bazie systemu RIS) - Data i czas odebrania badania - Data i czas ostatniej modyfikacji badania (np. dosłania rekonstrukcji badania) - Liczba obrazów i serii - Część ciała - Specjalizacja badania - Lekarz zlecający - Oddział zlecający Po otwarciu zdjęć badania pacjenta, oprogramowanie stacji diagnostycznej natychmiast wyświetla listę innych dostępnych badań pacjenta wraz z ich ostatnią, najnowszą wersją zatwierdzonego opisu z systemu RIS. W celu uniknięcia pomyłki, w przypadku przeglądania przez lekarza radiologa w oprogramowaniu stacji diagnostycznej opisu innego badania pacjenta, nie aktualnie wyświetlone badanie, oprogramowanie w czytelny sposób wskaże brak "synchronizacji"/"relacji" pomiędzy czytanym opisem a wyświetlonym opisem. Tak 5 pkt. Stacja Wymagania dotyczące dostarczanego oprogramowania Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa Tak, opisać metodę 10 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa 2. Zademonstrować odebranie obiektu DICOM KOS przez system PACS 1. Zademonstrować GUI w języku angielskim, wraz z pomocą kontekstową i dokumentacją użytkownika 1. Zademonstrować GUI w języku niemieckim, wraz z pomocą kontekstową i dokumentacją użytkownika 1. Wyświetlić badanie wybranego pacjenta, który posiada wiele poprzednich badań 2. Zademonstrować w oprogramowaniu stacji diagnostycznej widoczną listę poprzednich badań pacjenta obok wyświetlonego badania - lista powinna zawierać wszystkie wymagane informacje. 1. Wyświetlić opisane badanie wybranego pacjenta, który posiada wiele poprzednich badań z opisami z systemu RIS 2. Zademonstrować w oprogramowaniu stacji diagnostycznej wyświetlenie opisu RIS dla aktualnie badania oraz wyświetlenie opisu RIS dla poprzedniego, nie wyświetlonego aktualnie badania Zademonstrować jak w czytelny sposób GUI informuje lekarza radiologa o przeglądaniu opisu nie dla wyświetlonego badania - braku "synchronizacji"/"relacji" pomiędzy czytanym opisem a wyświetlonym obrazem. C33 Możliwość budowania bazy plików szkoleniowych - lekarz radiolog ma możliwość tworzenia prywatnej lub publicznej bazy ciekawych Tak 10 pkt. Stacja Nie dopuszcza się rozwiązania informowania lekarza radiologa o przeglądaniu opisu nie dla wyświetlonego badania na podstawie treści i szczegółów opisu jak data opisu, numer badania itp. które wymagają od lekarza porównywania informacji tekstowych/numerycznych o opisie z danymi na wyświetlonym badaniu. 1. Zalogować się oprogramowania stacji diagnostycznej Strona 13 z 25

14 przypadków, załączając do nich wybrane obrazy, serie lub całe badanie. Stworzone pliki szkoleniowe mają automatycznie anonimizowane dane pacjenta. Do stworzonych plików szkoleniowych, lekarz ma możliwość dodawania komentarza tekstowego oraz nazwę przypadku oraz zaznaczyć wybranego obrazu z badania szkoleniowego jako kluczowe. Publiczne pliki szkoleniowe są dostępne dla wszystkich lekarzy radiologów oraz użytkowników dystrybucji obrazów. Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa 2. Stworzyć dwie bazy plików szkoleniowych użytkownika - prywatną oraz publiczną 3. Do każdej z bazy plików szkoleniowych - załączyć wybrany obraz z dowolnego badania nr 1, następnię serię z z dowolnego badania nr 2 oraz całe badanie z dowolnego badania nr3 4. Wyświetlić pliki szkoleniowe - zademonstrować automatyczą anonimizację danych pacjenta. 5. Do stworzonych plików szkoleniowych dodać komentarz tekstowy oraz nazwę przypadku oraz zademonstrować dla dodanego całego badania szkoleniowego oznaczenie wybranego obrazu jako kluczowy. C34 Automatyczne wyświetlanie istotnych poprzednich badań pacjenta: Użytkownik o roli lekarza radiologa ma możliwość określenia następujących zasad automatycznego przygotowywania zestawu badań pacjenta, który ma się automatycznie wyświetlić, przy wybraniu tylko jednego badania pacjenta do opisania/wyświetlenia: - określenia ilości badań do wyświetlenia z określonego okresu czasu (np. 3 poprzednie badania wyświetlonego pacjenta z okresu ostatniego roku) - określenia czy dobrane i wyświetlane badania mają być tego samego typu jak wyświetlone badanie (np. wyświetlenie badania TK ma wyświetlić tylko poprzednie badania TK do porównania) - określenia czy dobrane i wyświetlane badania ma być tej samej specjalizacji jak wybrane badanie (np. wyświetlenie badania TK, badania neurologicznego, spowoduje dobranie i wyświetlenie tylko poprzednich badań TK o specjalizacji neurologicznej, do porównania) Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa 6. Zademonstrować uprawnienia publicznej bazy plików szkoleniowych - udostępnienia dla wszystkich lekarzy radiologów oraz użytkowników dystrybucji obrazów. 1. Zalogować się do stacji diagnostycznej jako lekarz radiolog 2. Zademonstrować stworzenie nowej zasady automatycznego przygotowywania zestawu badań pacjenta, który ma się automatycznie wyświetlić. Ustawić dla badań TK: - 2 poprzednie badania wyświetlonego pacjenta z okresu ostatniego roku - określić, że dobrane i wyświetlane badania mają być tego samego typu jak wyświetlone badanie - określić, że dobrane i wyświetlane badania mogą być dowolnej specjalizacji niż wyświetlone badanie. Zapisać zasadę i aktywować zasadę dla zalogowanego użytkownika. 3. Wyświetlić 1 wybrane badanie TK pacjenta, który miał wykonane 5 poprzednich badań TK w ostatnich 2 latach, gdzie 2 z 5 badań TK zostały wykonane do roku czasu od ostatniego wykonanengo badania TK Jeżeli cześć badań z określonego przez oprogramowanie stacji diagnostycznej zestawu nie znajduje się w pamięci on-line systemu PACS (na macierzy dyskowej), system PACS ma automatycznie rozpocząć pobieranie brakujących badań w zestawie z archiwum near-line, wysłanie ich do stacji diagnostycznej i po odebraniu wyświetlić Oprogramowanie stacji diagnostycznej powinno automatycznie wyświetlić wybrane badanie plus 2 poprzednie badania. 4. Usunąć jedno z poprzednich badań z macierzy dyskiowej, ponowić operację wyświetlenia wybranego badania - system PACS powinien automatycznie rozpocząć pobieranie brakującego badania do zestawu z archiwum near-line i wyświetlić na stacji w ramach przygotowanego zestawu. 5. Wyłaczyć zasady przygotowywania zestawów badań - oprogramowanie powinno wyswietlać zawsze tylko 1 badanie Strona 14 z 25

15 C35 C36 Obsługa tzw. protokółów wieszania zdjęć (ang. hanging protocols) - automatycznego wyświetlania serii badania w wybranej przez użytkownika kolejności na dostępnych monitorach diagnostycznych (np. dla TK tłowia, system ma najpier wyświetlić serie natywną, następnie wszystkie o grubości 1 mm, następnie wszystkie o grubości 2 mm, następnie serie z rekonstrukcją MIP, następnie serie z rekonstrukcją MPR, kolejne serie z badania mają być wyświetlone zgodnie z kolejnością ich stworzenia) Możliwość określenia kolejności wyświetlanych serii na podstawie następujących parametrów: - grubości warstwy - źródła pochodzenia serii (DICOM Station Name) - nazwy serii (DICOM Series Description) Po otwarciu zdjęć badania pacjenta, dla badań TK i MR oprogramowanie diagnostycznej automatycznie łączy i synchronizuje wszystkie dostepne serie w badaniu, łącznie z seriami wykonanymi pod innym kątem (w zakresie od 0 do 45 stopni, zdefiniowanym przez lekarza radiologa). Dla zsynchronizowanych serii, oprogramowanie pokazuje linie odniesienia na innych płaszczyznach Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa pacjenta 1. Zalogować się do stacji diagnostycznej jako lekarz radiolog 2. Zademonstrować stworzenie i działanie nowego protokołu wieszania dla badań MR. Zdefiniować następującą kolejność serii wg. kolejności - serie AXIAL - serie T1 - serie T2 - pozostałe serie 3. Zademonstrować stworzenie i działania nowego protokołu wieszania dla badań CT. Zdefiniować następującą kolejność serii wg. kolejności - serie o grubości warstw 5 mm - serie o grubości warstw 2 mm - serie o grubości warstw 1 mm - pozostałe serie W oprogramowaniu stacji diagnostycznej: 1. Otworzyć badania TK z wieloma seriami z tego samego obszaru anatomicznego (np. przed i po kontraście) 2. Po wyświetleniu badania, dostępne serie powinny być automatycznie zsynchronizowane podczas przewijania Tak - przykładowe badania MR i CT dla demonstracji C37 Przygotowywanie kominków: - Funkcja tworzenia prezentacji badania (ang. snapshot), który zawiera ustawienia wyświetlania badania uwzględniającego min. wybrany rozkład obrazu (seria 2x2, obraz 2x2 itp.), poziom okna, adnotacje na obrazie (pomiary, strzałki), powiększenia - przy zachowaniu oryginalnego badania. Możliwość tworzenia wielu prezentacji badania, usuwania ich oraz dodania komentarzy do prezentacji. - Funkcja tworzenia predefiniowanych list badań do prezentacji do kominków,z następującymi możliwościami: - dodawaniem wybranych przez użytkownika badań do listy badań na kominek - automatycznym dodawaniem badań spełniających kryteria wyszukiwania (np. ostatnie badania z 7 dni zleceone przez oddział ortopedii) - możliwość określenia daty kominka na kalendarzu. W momecie zgodności daty z datą kominka, po zalogowaniu do stacji, użytkownik otrzymuje powiadomienie o zaplanowanym kominku Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa 3. Zademonstrować możliwość definicji kąta nachylenia wykonanej serii w celu uwzględeniania jej do automatycznego połączenia z innymi seriami 1. Wyświetlić dowolne badanie, zmienić następujące ustawienia wyświetlania badania: - zmienić rozkład obrazu na seria 2x2, - zmienić poziom okna, - dodać dwie adnotacje na obrazie - pomiar or strzałkę - powiększyć obraz Zapisać prezentację badania z komentarzem "Do konsultacji" 2. Zmienić rozkład obrazu na obraz 2x2. Zapisać prezentację badania z komentarzem "Na kominek" Zademonstrować dostępną listę dwóch stworzonych prezentacji wraz z komentarzami 3. Stworzyć listę badań na kominek z nazwą "Kominek ortopedyczny" - ustawić datę kominka na aktualny dzień - dodać automatyczne dodawanie badań z kryteriami: ostatnie 7 dni badań zleconych przez oddział ortopedii - wyświetlić dowolne badanie, dodać ręcznie do stworzonej listy Strona 15 z 25