Strona 1 z 25. Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 25. Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki"

Transkrypt

1 Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki wymagane C1 System PACS posiada system monitoringu: - warstwy wirtualizacji (CPU,RAM, partycje itd) - warstwy systemu operacyjnego (CPU, RAM, partycje itd) - warstwy PACS - kluczowych procesów oprogramowania oraz plików wydarzeń (log) - kolejki archiwizacji badań systemu PACS - wykonywania kopii zapasowej bazy danych PACS W przypadku alarmu (proaktywnie) i awarii (reaktywnie), system automatycznie zakłada zgłoszenie serwisowe u dostawcy oprogramowania PACS Dostaczyć referencje z minimum 5 monitorowanych placówek. Tak Warunek graniczny PACS - rdzeń 1. Zalogować się przez internet do sieci firmy, do centrum monitoringu 2. Zademonstrować monitorowane placówki wykazane w referencjach 3. Zademonstrować pozostały czas do następnego monitoringu wybranego modułu PACS 4. Zatrzymać kolejkę z wybranego modułu PACS, zademonstrować podniesienie alertu przez centralę monitoringu C2 System PACS w architekturze modułowej system zaprojektowany w postaci osobnych modułów programowych w celu możliwości zarządzania wydajnością systemu PACS poprzez fizyczne rozdzielenie modułów oraz dodawanie i poprawiania funkcjonalności bez naruszania stabilności innych elementów systemu Przedstawić: 1. wykaz wykonanych min. 3 dostaw, których przedmiot zamówienia dotyczył dostawy, instalacji i wdrożenia systemu PACS w architekturze modułowej, gdzie poszczególne moduły programowe pracują na oddzielnych serwerach (lub maszynie wirtualnej) -z podaniem w ww. wykazie: nazw modułu (modułów) na serwerze 1, nazw modułu (modułów) na serwerze2 itd.; pełnej nazwy odbiorcy; nazwiska osoby do kontaktu, nr telefonu 2. dokumenty potwierdzające, że dostawy wykonane zostały należycie. Tak. Podać nazwy i role modułów oraz załączyć dokumenty 10 pkt. PACS - rdzeń 1. Zademonstrować architekturę środowiska testowego. Oczekuje się demonstracji rozbicia i duplikacji modułów systemu PACS. Minimum, środowisko testowe posiadające rozbicie i duplikację na: - dwa moduły (serwery) DICOM, posiadające różne adresy IP oraz różne DICOM AE TITLE, podłączone pod jedną bazę danych, do których można wysłać badania. Zademonstrować. - moduł integracji HL7 lub moduł DICOM Modality Worklist powinien być osobny serwerem, posiadającym osobny adresy IP i osobny DICOM AE TITLE. Zademonstrować. - moduł dystrybucji obrazów lub moduł integracji z HIS powinien być osobnym serwerem, podłączonym do tej samej bazy danych jak moduły DICOM. Zademonstrować C3 Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Presentation of Images, Access to Radiology Information, Simple Image & Numeric Report, Reporting Workflow, Evidence Document,Radiation Exposure Monitoring Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę 10 pkt. PACS - rdzeń Zademonstrować transakcję IHE Modality PS in Progress [RAD-6]: 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 2. Zademonstrować odebranie przez system PACS od symulowanego urządzenia diagnostycznego komunikatu MPPS ze statusem "IN PROGRESS" dla zarejestrowanej procedury. Pozycja z DICOM Modality Worklist systemu PACS powinna zmienić status na "IN PROGRESS" Zademonstrować transakcję IHE Modality PS Completed [RAD-7] 3. Zademonstrować odebranie przez system PACS od symulowanego urządzenia diagnostycznego komunikatu MPPS ze statusem "COMPLETED" dla zarejestrowanej procedury. Pozycja z DICOM Modality Worklist systemu PACS powinna zmienić status na "COMPLETED" Zademonstrować transakcję IHE Storage Commitment [RAD-10] 1. Zademonstrować wysłanie obrazu badania od symulowanego urządzenia diagnostycznego. Po odebraniu badania przez system PACS, zasymulować potwierdzenie archiwizacji DICOM Storage Przykładowe obiekty DICOM: X-Ray Radiation Dose SR Storage DICOM SR DICOM KOS DICOM GSPS Przykładowe wiadomości HL7 Patient Update oraz Merge Strona 1 z 25

2 Commitment. System PACS powinnien potwierdzić odebranie obrazu badania. Zademonstrować tranzakcję IHE Procedure Updated [RAD-13] 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 2. Zademonstrować odebranie wiadomości HL7 ze zmianą nazwy procedury, przedstawić zmianę danych na pozycji DICOM Modality Worklist Zademonstrować transakcję IHE Patient Update [RAD-12] 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 1 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 2. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.1 do systemu PACS 3. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Update. Zademonstrować automatyczną poprawę danych pacjenta w panelu administratora PACS, 4. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 2 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 5. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.2 do systemu PACS 6. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Merge pacjenta 1 do pacjenta 2. Zademonstrować automatyczne scalenia badań pacjenta nr 1 do danych i historii badań pacjenta nr. 2 w panelu administratora PACS Zademonstrować transakcję IHE Store Key Image Note [RAD-29] 1. Zademonstrować odebranie obiektu DICOM KOS przez system PACS Zademonstrować transakcję IHE Retrieve Key Image Notes [RAD- 31] 3. Zademonstrować wysłanie badania z obiektem DICOM KOS do zew. wezla DICOM Zademonstrować transakcję IHE Creator Pres. State Stored [RAD- 19] 1. Zademonstrować odebranie obiektu DICOM GSPS przez system PACS Zademonstrować transakcję IHE Retrieve Pres. States [RAD-17] 1. Zademonstrować wysłanie badania z obiektem DICOM GSPS de zew. węzła DICOM Zademonstrować transakcję IHE Report Issuing [RAD-25] 1. Zademonstrować odebranie przez system PACS obiektu DICOM SR Zademonstrować transakcję IHE Retrieve Reports [RAD-27] 1. Zademonstrować pobranie obiektu DICOM SR przez zewnętrzny węzeł DICOM Zademonstrować transakcję IHE Store Dose Information [RAD-62] 1. Zaprezentować odebranie obiektu X-Ray Radiation Dose SR Storage przez system PACS C4 System PACS, poprzez zbieranie w trakcie pracy statystyk: Tak 10 pkt. PACS - archiwizacja 1. Przedstawić zawartość statystyk w systemie PACS przed Strona 2 z 25

3 C5 C6 C7 - średniej ilości odbieranych badań per godzina - średnia ilości obiektów odbieranych per badanie - średni rozmiar per obiekt [kb] określa ilość wolnego miejsca na przestrzeni dyskowej w "godzinach pracy placówki". Panelu administracji systemu PACS umożliwia określenie ile "godzin pracy placówki" ma być zawsze dostępne na przestrzeni dyskowej dla placówki Administrator systemu PACS, z panelu administracji ma możliwość ustawienia automatycznego wysyłania badań do wybranych węzłów DICOM na podstawie: - Rodzaju badań (CR, TK, MR, USG itd.) - Rodzaju procedury - Priorytetu badania (niski,normaly,cito) - Statusu badania (opisane, nieopisane) - dnia tygodnia - zakresu czasu (np. od 1 w nocy do 6 rano) - urządzenia diagnostycznego na którym badanie zostało wykonane - placówki, w której badanie zostało wykonane - oddziału zlecającego badanie Dla obiektów DICOM posiadający wypełnione tagi DICOM z dawką promieniowania - KVP (DICOM Tag 0018,0060) oraz Exposure (DICOM Tag 0018,1152), system PACS zapisuje te dane do bazy danych w celu analizy dawki promieniowania przyjętej przez pacjenta Optymalizacja archiwizacji długoterminowej badań: obrazy z serii badania będą pakowane do jednego pliku typu BLOB (Binary Large Object). W przypadku pobierania badania z archiwum długoterminowego, obrazy z serii badania będą wypakowywane. krótkoterminowa (on-line) Tak 10 pkt. PACS - archiwizacja krótkoterminowa (on-line) Tak 10 pkt. PACS - archiwizacja krótkoterminowa (on-line) Tak 5 pkt. PACS archiwizacja długoterminowa (near-line) demonstracją funkcjonalności 2. Wysłać do systemu PACS trzy badania CT lub MR z ilością obrazów większą niż 1000 obrazów per badanie 3. Po zakończeniu odebrania badań, przedstawić zmianę zawartości statystyk w systemie PACS, wraz ze zmianą wartości parametru ilości wolnej przestrzeni dyskowej w jednostkach "godzin pracy placówki". 1. Zademonstrować w panelu administracji możliwość ma możliwość ustawienia automatycznego wysyłania badań do wybranego węzła DICOM na podstawie wymaganych funkcjonalności 1. Przedstawić przykładowy plik DICOM z badania CR i wskazać zawartość tagów DICOM KVP (DICOM Tag 0018,0060) oraz Exposure (DICOM Tag 0018,1152) 2. Zmienić wartość tych tagów na wartości wybrane przez osobę obierającą funkcjonalność 3. Wysłać plik DICOM do systemu PACS 4. Wyświetlić fakt zapisania dawki promieniowania przyjętej przez pacjenta w bazie danych systemu PACS 1. Wyświetlić badanie CT lub MR w celu potwierdzenie zawartości wielu serii badania 2. W ch administratora PACS wybrać opcję o znaczeniu "Wyślij do archiwum" 3. Przedstawić zawartość archiwum near-line, gdzie liczba plików typu BLOB powinna być równa ilości serii badania, z datą i czasem stworzenia zgodnym z czasem archiwizacji. Zademonstrować przynależność danego pliku BLOB do wybranego i zarchiwizowanego badania 4. Za pomocą narzędzi administratora PACS, usunąć badanie z pamięci online (macierzy dyskowej), zademonstrować w kliencie stacji diagnostycznej wykonanie badania, ze notyfikacją statusu dostępności badania dla lekarza radiologa o braku badania na macierzy. 5. Z poziomu klienta stacji diagnostycznej, wywołać funkcję Strona 3 z 25

4 C8 Automatyczny dostęp do zestawów badań zarchiwizowanych długoterminowo dla innych producentów stacji diagnostycznych: Administrator systemu ma możliwość określenia do których zewnętrznych stacji diagnostycznych DICOM (innych dostawców, np. przy zakupionym urządzeniu diagnostycznym) będą automatycznie wysyłane zestawy badań DICOM, automatycznie pobrane z archiwum near-line systemu PACS na podstawie danych z rejestracji RIS (odebranych za pomocą integracji HL7) Tak 10 pkt. PACS archiwizacja długoterminowa (near-line) pobrania badania z archiwum i jego wyświetlenia 1. Prezentacja w panelu administracji systemem PACS możliwości określenia, do których zewnętrznych stacji DICOM mają być automatycznie przesłane badania zgodnie z zasadami automatycznego pobierania badań. 2. Wskazanie zarchiwizowanych badań pacjenta w systemie PACS, dla których oczekuje się automatycznego zastosowania zdefiniowanych w pkt. 1 zasad automatycznego pobierania badań. Badania te, przed wysłaniem wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS powinny znajdować się w archiwum długoterminowym i nie mogą znajdować się w pamięci podręcznej serwera PACS oraz nie mogą się znajdować w pamięci zewnętrznej stacji DICOM, do której nastąpi automatyczne przesłanie pobranych badań. 3. Wysłanie wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS z rejestracją badania dla wybranego pacjenta. 4. Po odebraniu wiadomości HL7 ORM^O01 przez system PACS - demonstracja rozpoczęcia pobierania poprzednich badań pacjenta z archiwum nearline na macierz dyskową systemu PACS oraz prezentacja automatycznie stworzonych zadań wysłania pobranych badań na zdefiniowaną w pkt.1 zewnętrzna stację DICOM. C9 Dostęp do badań zarchiwizowanych długoterminowo - w przypadku odebrania wiadomości HL7 rejestracji badania HL7 ORM^O01, system PACS automatycznie rozpoczyna pobieranie zarchiwizowanych długoterminowo badań pacjenta z archiwum near-line. Administrator systemu PACS z panelu administracji badania, ma możliwość określenia następujących parametrów automatycznego pobierania poprzednich badań pacjenta: - określenia ilości badań z określonego okresu czasu (np. 3 badania z okresu ostatniego roku) - określenia czy pobierane badania mają być tego samego typu jak zarejestrowane badanie (np. rejestracja na badanie TK ma rozpocząć pobieranie tylko poprzednich badań TK do porównania) - określenia czy pobierane badanie ma być tej samej specjalizacji jak zarejestrowane badanie (np. rejestracja na badanie TK, na badanie neurologiczne, ma rozpocząć pobieranie tylko poprzednich badań TK o specjalizacji neurologicznej, do porównania) Tak 5 pkt. PACS archiwizacja długoterminowa (near-line) 5. Po zakończeniu pobierania demonstracja faktu dostępności pobranych badań w pamięci podręcznej serwera PACS oraz faktu dostępności pobranych badań w pamięci zewnętrznej stacji DICOM. 1. Prezentacja w panelu administracji systemem możliwości wprowadzenia zasad automatycznego pobierania badań(np. 3 badania z okresu ostatniego roku). Określenie czy pobierane badania z archiwum mają być tego samego typu jak zarejestrowane badanie w systemie RIS (np. rejestracja na badanie TK ma rozpocząć pobieranie tylko poprzednich badań TK do porównania). Określenie, czy pobierane z archiwum badania mają być tej samej specjalizacji jak zarejestrowane badanie w systemie RIS (np. rejestracja na badanie TK neurologiczne, ma rozpocząć pobieranie tylko poprzednich badań TK o specjalizacji neurologicznej, do porównania). 2. Wskazanie zarchiwizowanych badań pacjenta w systemie PACS, dla których oczekuje się automatycznego zastosowania zdefiniowanych w pkt. 1 zasad automatycznego pobierania badań. Badania te, przed wysłaniem wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS powinny znajdować się w archiwum długoterminowym i nie mogą znajdować się w pamięci podręcznej serwera PACS. 3. Wysłanie wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS z Strona 4 z 25

5 rejestracją badania dla wybranego pacjenta. C10 Administrator systemu PACS z panelu administracji, ma możliwość skonfigurowania dla wybranego węzła DICOM, czy w przypadku o listę badań w archiwum on-line (DICOM Query), system PACS ma odpowiedzieć listą badań tylko w swoim archiwum on-line czy też dodatkowoą listą badań w archiwum near-line. Tak 5 pkt. PACS archiwizacja długoterminowa (near-line) 4. Po odebraniu wiadomości HL7 przez system PACS - demonstracja rozpoczęcia pobierania poprzednich badań pacjenta z archiwum nearline na macierz dyskową systemu PACS. Po zakończeniu pobierania demonstracja faktu dostępności pobranych badań w pamięci podręcznej serwera PACS. 1. Przy włączonej opcji o znaczeniu "Pokaż tylko badania na macierzy" w panelu administratora PACS dla wybranego węzła DICOM, zademonstrować wynik zapytania DICOM Q/R o badania z tego węzła. Jako rezultat powinny zostać wyświetlone tylko badania w archiwum on-line. C11 Żądanie pobrania badania (DICOM Retreive, C-MOVE), które znajduje się tylko w archiwum near-line, inicjuje wydobycie badania z archiwum near-line, a następnie wysłanie badania do żądającego węzła DICOM. W przypadku oznaczenia badania w systemie PACS jako zweryfikowane negatywnie względem systemu RIS, stacja diagnostyczna powinna wyświetlać informację dla lekarza radiologa, iż dane pacjenta i badania nie przeszły weryfikacji RIS i mogą być nieprawidłowe Tak 5 pkt. PACS - Integracja z systemem RIS 2. Przy wyłączonej opcji o znaczeniu "Pokaż tylko badania na macierzy" w panelu administratora PACS dla wybranego węzła DICOM, zademonstrować wynik zapytania DICOM Q/R z tego węzła do systemu PACS. Jako rezultat powinny zostać wyświetlone badania w archiwum on-line oraz near-line. Dla badań w archiwum near-line przedstawić zawartość odpowiedzi DICOM (np. plik log) - w odpowiedzi na DICOM Q/R, dla badań w archiwum near-line, tag DICOM 0008, Instance Availability powinien mieć wartość "NEARLINE". 1. Wysłać do systemu PACS badanie DICOM, dla którego system RIS wysłał wiadomości HL7 o rejestracji badania do systemu PACS. Zademonstrować wynik procesu weryfikacji badania na podstawie identyfikatorów DICOM Patient ID oraz DICOM Accession Number - lekarz radiolog powinien mieć w GUI oprogramowania stacji diagnostycznostycznej widoczną wiadomość o pozytywnej weryfikacji badania C12 System PACS ma możliwość konwersji odebranych wiadomości HL7 ORU^R01 do formatu DICOM SR i załączania ich do badania DICOM i udostępniania ich innym węzłom DICOM Tak 5 pkt. PACS - Integracja z systemem RIS Strona 5 z Wysłać do systemu PACS badanie DICOM, dla którego system RIS nie wysłał wiadomości HL7 o rejestracji badania do systemu PACS. Zademonstrować wynik procesu weryfikacji badania na podstawie identyfikatorów DICOM Patient ID oraz DICOM Accession Number - lekarz radiolog powinien mieć w GUI oprogramowania stacji diagnostycznej widoczną wiadomość o negatywnej weryfikacji badania. 1. Przedstawić zawartość wiadomość (tresc opisu, imie i nazwisko pacjenta, id badania i id pacjenta) HL7 v2 ORU^R01 2. Wysłać wiadomość HL7 do systemu PACS 3. Przedstawić proces konwersji HL7 v2 do DICOMSR oraz wysłania obiektu DICOMSR do symulowanego węzła DICOM 4. Przedstawić odebranie obiektu DICOMSR przez symulowany węzł DICOM 5. Przedstawić zawartość obiektu - tag DICOM 0040,a160 (text_value) powinien zawierać opis badania,zaś pozostale tagi DICOM - Patient Name, Patient ID oraz Accession Number powinny wskazywać parametry badania identyczne jak wysłana wiadomość HL7 C13 System PACS ma możliwość konwersji odebranych wiadomości Tak 5 pkt. PACS - Integracja z 1. Przedstawić zawartość pliku PDF. Tak - Tak - przykładowy plik HL7 ORU^R01

6 C14 C15 HL7 ORU^R01 do formatu DICOM Encapsulated PDF i załączania ich do badania DICOM oraz udostępniania ich innym węzłom DICOM Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL7 ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania - priorytetu badania - lekarza opisującego - oddziału zlecającego powodują natychmiastową i automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz stacjach diagnostycznych. Zmiana dotyczy również badań znajdujących się w archiwum długoterminowym przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych zdjęć badań w stacji diagnostycznej oraz kliencie dystrybucji obrazów oraz wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików (dane w nagłówku pliku DICOM są niezmieniane) Panel administracyjny pozwalający załadować rozkład interfejsu graficznego użytkownika (przejąć tożsamość) stacji diagnostycznej oraz użytkownika systemu dystrybucji obrazu w celu ustawienia rozkładu i dodania nowych narządzi oraz makr wyszukiwania badań. Modyfikacji GUI nie blokuje pracy użytkownika systemu (jest niezależna od aktualnej pracy modyfikowanego użytkownika). systemem RIS Tak Warunek graniczny PACS - Integracja z systemem RIS Tak 5 pkt. PACS - Administracja i bezpieczeństwo 2. Dokonac konwersji pliku PDF do wiadomości HL7 v2 ORU^R01. Przedstawić zawartość wiadomość (tresc opisu, imie i nazwisko pacjenta, id badania i id pacjenta) HL7 v2 ORU^R01 3. Wysłać wiadomość HL7 do systemu PACS 4. Przedstawić proces konwersji HL7 v2 do DICOM Encapsulated PDF oraz wysłania obiektu DICOM Encapsulated PDF do symulowanego węzła DICOM 5. Przedstawić odebranie obiektu DICOM Encapsulated PDF przez symulowany węzeł DICOM 6. Przedstawić zawartość obiektu - tagi DICOM - Patient Name, Patient ID oraz Accession Number powinny wskazywać parametry badania identyczne jak wysłana wiadomość HL7 7. Za pomocą narzędzi DICOM, zademonstrować rozpakowanie obiektu DICOM Encapsulated PDF do pliku PDF - przedstawić zawartość pliku PDF 1. Przedstawić pacjenta posiadającego wiele badań w oprogramowaniu stacji diagnostycznej oraz kliencie systemu dystrybucji obrazów. Jedno z badań powinno być badaniem TK z ilością obrazów min warstw. Wybrany pacjent powinien mieć jedno z badań dostępne tylko w archiwum - zademonstrować. 2. Wysyłać do systemu PACS wiadomość HL7 ADT^A08 poprawiające imię i nazwisko pacjenta. W ciągu 5 sekund od wysłania wiadomości HL7, zademonstrować zmianę tych danych w oprogramowaniu stacji diagnostycznej oraz kliencie dystrybucji obrazów poprzez ponowne wyszukanie pacjenta i wyświetlenie obrazu badania TK. 3. Pobrać zarchiwizowane badanie pacjenta. Zademonstrować zmianę danych pacjenta 4. Zademonstrować zawartość tagów DICOM w plikach DICOM aktualnych badań oraz pobranego badania z archiwum, które zostały zapisane na macierzy. Imię i nazwisko pacjenta powinno pozostać nie zmienione od momentu zapisania w systemie PACS 5. Powtórzyć demonstrację dla zmiany danych badania (HL7 ORM^O01) 6. Powtórzyć demonstrację dla zmiany opisu badania (HL7 ORU^R01). Dla tej demonstracji pkt. 3 i 4 nie dotyczy tej demonstracji 1. Przedstawić rozkład GUI wybranego konta lekarza radiologa po zalogowaniu na jego konto 2. Za pomocą panelu administracyjnego należy załadować rozkład interfejsu graficznego wybranego konta lekarza radiologa (z kroku 1) i zmienić jego GUI (np. dodać dodatkowe pole wyszukiwania badań). Zakończyć modyfikację i wyjść z funkcji przykładowy plik HL7 ORU^R01 z PDF Poprzez załadowanie rozkładu interfejsu Zamawiający nie ma na 3. Należy wylogować i zalogować się ponownie z wybranego konta Strona 6 z 25

7 C16 myśli technologii zdalnego pulpitu (Windows Remote Desktop, VNC itp.) Możliwość włączenia szyfrowania połączenia pomiędzy systemem PACS a oprogramowaniem stacji diagnostycznej i klientem systemu dystrybucji obrazów za pomocą protokołu DICOM TLS lub HTTPS Tak 5 pkt. PACS - Administracja i bezpieczeństwo lekarza radiologa. Należy zademonstrować zmianę w GUI Należy powtórzyć kroki 1-3 dla użytkownika systemu dystrybucji obrazu. 1. Wyłączenie w systemie PACS szyfrowania danych. Wyświetlenie badania na stacji diagnostycznej. Przechwycenie komunikacji pomiędzy serwerem PACS a klientem dla wyświetlanego badania. Przedstawienie na poziomie pakietów sieciowych jawnej treści nagłówka DICOM dla przesłanego badania. 2. Włączenie w systemie PACS szyfrowania danych. Wyświetlenie badania na stacji diagnostycznej. Przechwycenie komunikacji pomiędzy serwerem PACS a klientem dla wyświetlanego badania. Przedstawienie na poziomie pakietów sieciowych zaszyfrowanej komunikacji dla przesłanego badania. C17 Możliwość przypisania użytkownika systemu PACS, oprogramowania stacji diagnostycznej oraz klienta dystrybucji do określonej roli. Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika. Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min, ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji near-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu Tak 5 pkt. PACS - Administracja i bezpieczeństwo Powtórzyć kroki 1,2 dla klienta dystrybucji obrazów. 1. Zademonstrować tworzenie nowej roli użytkownika stacji diagnostycznej, nowej roli klienta dystrybucji obrazów oraz nowej roli administratora PACS. 2. Przedstawić przydzielanie wymienionych uprawnień do narzędzi administracyjnych dla nowego konta w roli administratora. 3. Przedstawić przydzielanie wymienionych narzędzi do dla nowego konta w roli lekarza radiologa oraz w roli klienta dystrybucji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min. C18 drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM Możliwość ograniczenia użytkownikom oprogramowania stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów dostępu do badań (tzn. nie będą widoczne w wynikach wyszukiwania i możliwe do otworzenia) na podstawie min. następujących kryteriów: Tak 5 pkt. PACS - Administracja i bezpieczeństwo 1. Przedstawić przydzielanie uprawnień użytkownikom stacji diagnostycznej oraz użytkownikom dystrybucji obrazów do wymienionych badań na podstawie wymienionych kryteriów - rodzaj urządzenia (CR,TK,MR itp.) - nazwa stacji wykonującej badanie (DICOM Station name tag DICOM) - nazwa oddziału zlecającego - nazwa lekarza zlecającego - wieku badania (np. starsze niż 2 lata) Strona 7 z 25

8 C19 C20 C21 C22 - wybranego zakresu dat Możliwość segmentacji (rozdzielenia) badania na wiele badań, np. jedno badanie TK zawierające zakres anatomiczny klatki piersiowej oraz jamy brzusznej rozdzielić na dwa badania: badanie TK KLP oraz badanie TK Jamy brzusznej. Dane pacjenta i badania dla serii z segmentowanego badania mogą zostać wskazane ze zlecenia z systemu RIS lub z istniejącego badania w systemie PACS. Segmentacja może zostać wykonana z poziomu uprawnionego użytkownika oprogramowania stacji diagnostycznej Możliwość zaznaczenia i otworzenia dwóch badań do porównania na tym samym monitorze diagnostycznym tego samego pacjenta o różnych ID pacjenta (DICOM Tag patient ID). Np. gdy pacjent przychodzi z CD/DVD z badaniem wykonanym w innej placówce (ID pacjenta jest różne). Łączenie może zostać wykonana z poziomu uprawnionego użytkownika oprogramowania stacji diagnostycznej Dostarczona stacja diagnostyczna musi mieć możliwość importu badania ze wskazanego przez użytkownika pliku gif,jpeg,png,tif do formatu DICOM Secondary Capture Image Storage (SOP Class ) lub Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ) W celu załączenia się zaimportowanego badania do historii choroby pacjenta, podczas importu użytkownik może wskazać jako docelowe dane pacjenta dane pochodzące z dwóch źródeł: - wyszukanego badania w systemie PACS - dane pacjenta pochodzące z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS ) Dostarczona stacja diagnostyczna oraz stanowsko rejestracji pacjentów w zakładzie radiologii musi mieć możliwość importu badania ze wskazanego przez użytkownika pliku PDF do jednego z wybranych przez użytkownika formatów: - DICOM Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ) - każda strona pliku PDF jest osobnym obrazem w serii - DICOM Encapsulated PDF Storage (SOP Class Tak 5 pkt. PACS - Zarządzanie badaniami Tak 5 pkt. PACS - Zarządzanie badaniami Tak 5 pkt. PACS - Import / export badań Tak 5 pkt. PACS - Import / export badań 1. Przedstawić przydzielanie uprawnienia użytkownikom stacji diagnostycznych do segmentacji 2.Wybrane badanie posegmentować do zlecenia RIS. Jako rezultat w systemie PACS powinno się pojawić nowe badanie zgodne ze zleceniem RIS oraz z wybranym przez użytkownika zdjęciem/zdjęciami 3. Wybrane badanie posegmentować na do istniejącego badania w PACS. Jako rezultat w systemie PACS, do wybranego badania powinno się dodać wybrane zdjęcie / zdjęcia 1. Przedstawić przydzielanie uprawnienia użytkownikom stacji diagnostycznych do łączenia dwóch pacjentów o różnych DICOM Patient ID 1. Zademonstrować funkcję zaznaczenia i otworzenia dwóch badań do porównania na tym samy monitorze diagnostycznym tego samego pacjenta o różnych DICOM Patient ID. 1. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS następujące przykładowe rodzaje plików: gif,jpeg,png oraz tif do formatu DICOM Secondary Capture Image Storage (SOP Class ) lub Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ). 2. Pierwszy przykład importu dla plików gif,jpeg,png oraz tif powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanych plików(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta). 3. Po zaimportowaniu plików do systemu PACS należy wykazać poprawny numer pacjenta i jego nazwisko pochodzące z badania wskazanego w pkt Drugi przykład importu dla plików gif,jpeg,png oraz tif powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS ). 5. Po zaimportowaniu plików do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego w pkt.4 1. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS wskazany plik PDF do formatu DICOM Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ). Import powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanego pliku(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta).każda strona zaimportowanego pliku PDF jest osobnym obrazem w serii. Tak - przykładowy badanie DICOM do segmentacji Strona 8 z 25

9 ) W celu załączenia się zaimportowanego badania do historii choroby pacjenta, podczas importu użytkownik może wskazać jako docelowe dane pacjenta dane pochodzące z dwóch źródeł: - wyszukanego badania w systemie PACS - dane pacjenta pochodzące z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS) 2. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS wskazany plik PDF do formatu DICOM Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (SOP Class ). Import powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM(zarejestrowanej procedury w systemie RIS ).Po zaimportowaniu pliku do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego na liście roboczej podczas importu. Każda strona zaimportowanego pliku PDF jest osobnym obrazem w serii. 3. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS wskazany plik PDF do formatu DICOM Encapsulated PDF Storage (SOP Class ). Import powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanego pliku(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta). C23 Dostarczona stacja diagnostyczna oraz stanowsko rejestracji pacjentów w zakładzie radiologii mają mieć możliwość importu badania DICOM z dowolnie wskazanego katalogu (np. podłącznony USB Stick, CD/DVD). Zaimportowane dane pacjenta są niezmieniane i pozostają oryginalne podczas importu do systemu PACS. Tak Warunek graniczny PACS - Import / export badań 4. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS wskazany plik PDF do formatu DICOM Encapsulated PDF Storage (SOP Class ). Import powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM(zarejestrowanej procedury w systemie RIS ). Po zaimportowaniu pliku do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego na liście roboczej podczas importu. 1. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS badanie DICOM znajdujące się w dowolnym katalogu. Import powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanego badania(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta). C24 Wskazane jedno stanowisko dystrybucji obrazów ma mieć możliwość importu pliku AVI, MOV,MPG oraz VOB z endoskopu do formatu DICOM Video Endoscopic Image Storage (SOP Class ). Tak 5 pkt. PACS - Import / export badań 2. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS badanie DICOM znajdujące się w dowolnym katalogu. Import powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS). Po zaimportowaniu pliku do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego na liście roboczej podczas importu. 1. Z poziomu stacji diagnostycznej należy testowo zaimportować do systemu PACS następujące przykładowe rodzaje plików: AVI, MOV,MPG oraz VOB do formatu DICOM Video Endoscopic Image Storage (SOP Class ). 2. Pierwszy przykład importu dla plików AVI, MOV,MPG oraz VOB Tak - przykładowy pliki AVI, MOV,MPG, VOB do konwersji Strona 9 z 25

10 C25 W celu załączenia się zaimportowanego badania do historii choroby pacjenta, podczas importu użytkownik może wskazać jako docelowe dane pacjenta dane pochodzące z dwóch źródeł: - wyszukanego badania w systemie PACS - dane pacjenta pochodzące z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS ) Klient systemu dystrybucji obrazów musi umożliwiać przejrzenie badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD (ze strukturą DlCOMDIR) bez potrzeby importu do lokalnego systemu PACS Tak 5 pkt. PACS - Import / export badań powinien odbyć się na podstawie wskazanego badania istniejącego w systemie PACS tak, aby dane demograficzne pacjenta pochodzące z badania zostały automatycznie przypisane do importowanych plików(wymagane dane: numer pacjenta oraz imię i nazwisko pacjenta). 3. Po zaimportowaniu plików do systemu PACS należy wykazać poprawny numer pacjenta i jego nazwisko pochodzące z badania wskazanego w pkt Drugi przykład importu dla plików AVI, MOV,MPG oraz VOB powinien odbyć się na podstawie danych badania pochodzących z udostępnionej listy roboczej DICOM (zarejestrowanej procedury w systemie RIS ). 5. Po zaimportowaniu plików do systemu PACS należy wykazać poprawne dane pochodzące z badania wskazanego w pkt.4 1. Zalogować się jako użytkownik klienta dystrybucji obrazów, wyszukać badania na lokalnym CD/DVD z przykładowym kompaktem z plikiem DICOMDIR. 2. Zademonstrować wyświetlenie badania bezpośrednio z kompaktu CD/DVD C26 Klient integracji obrazowej z HIS wyświetla nastepujące podstawowe obiekty DICOM: Computed Radiography Image Storage Digital X-Ray Image Storage For Presentation Digital X-Ray Image Storage For Processing Digital Mammography X-Ray Image Storage For Presentation Digital Mammography X-Ray Image Storage For Processing Digital Intra-oral X-Ray Image Storage For Presentation Digital Intra-oral X-Ray Image Storage For Processing CT Image Storage Enhanced CT Image Storage Ultrasound Multi-frame Image Storage MR Image Storage Enhanced MR Image Storage MR Spectroscopy Storage Enhanced MR Color Image Storage Tak Warunek graniczny PACS - Integracja z systemem HIS 3. W momencie wyświetlenia badania, wykonać zapytanie drugim zalogowanym klientem dystrybucji obrazów do systemu PACS, używając jako kryterium DICOM Accession Number wyświetlonego badania. Oczekiwany jest wynik "braku poszukiwanego badania", poświadczającego brak importu wyświetlonego badania do lokalnego systemu PACS 1. Wgrać do systemu PACS badanie typu Multiframe True Color Secondary Capture Image Storage ( ) 2. Zaprezentować wyświetlenie/odtworzenie powyższego badania na przeglądarce IE bez potrzeby instalowania dedykowanych pluginów Java/ActiveX /.NET/Adobe Flash/Microsoft Silverlight itp. w celu współpracy z klientem integracji obrazowej HIS Przykładowe obiekty DICOM Multiframe True Color Secondary Capture Image Storage Strona 10 z 25

11 C27 C28 Ultrasound Image Storage Secondary Capture Image Storage Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage Klient integracji obrazowej z HIS wyświetla i odtwarza nastepujące, zaawansowane obiekty DICOM: Breast Tomosynthesis Image Storage , Basic Voice Audio Waveform Storage , Grayscale Softcopy Presentation State Storage Color Softcopy Presentation State Storage , Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage , X-Ray Angiographic Image Storage Enhanced XA Image Storage , X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage , Enhanced XRF Image Storage Breast Tomosynthesis Image Storage , Intravascular Optical Coherence Tomography Image Storage - For Presentation , Nuclear Medicine Image Storage , VL Endoscopic Image Storage Video Endoscopic Image Storage , VL Microscopic Image Storage , Video Microscopic Image Storage VL Slide-Coordinates Microscopic Image Storage , VL Photographic Image Storage , Video Photographic Image Storage Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage , Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage , Basic Text SR , Enhanced SR , Comprehensive SR , Key Object Selection Document , X-Ray Radiation Dose SR , Encapsulated PDF Storage , Positron Emission Tomography Image Storage Klient integracji obrazowej z HIS spełnia profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Consistent Presentation of Images, Key Image Note, Consistent Time, Evidence Documents, Simple Image Tak 10 pkt. PACS - Integracja z systemem HIS Tak, podać listę spełnianych profili IHE, 5 pkt. PACS - Integracja z systemem HIS 1. Wgrać do systemu PACS następujące obiekty DICOM: Badanie z załączonym Basic Voice Audio Waveform Storage , lub tylko obiekt Basic Voice Audio Waveform Storage Badanie z załączonym Grayscale Softcopy Presentation State Storage ,lub tylko obiekt Grayscale Softcopy Presentation State Storage Encapsulated PDF Storage Badanie z załączonym Key Object Selection Document Basic Text SR Comprehensive SR Video Photographic Image Storage Zaprezentować wyświetlenie/odtworzenie powyższych klas DICOM na przeglądarce IE bez potrzeby instalowania dedykowanych pluginów Java/ActiveX /.NET/Adobe Flash/Microsoft Silverlight itp. w celu współpracy z klientem integracji obrazowej HIS Zademonstrować tranzakcję IHE Patient Update [RAD-12] 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 1 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Przykładowe obiekty DICOM: Basic Voice Audio Waveform Storage Grayscale Softcopy Presentation State Storage Encapsulated PDF Storage Key Object Selection Document Basic Text SR Comprehensive SR Video Photographic Image Storage Przykładowe wiadomości HL7 Patient Update Strona 11 z 25

12 and Numeric Report, Access to Radiology Information, Audit Trail and Node Authentication, Patient Identifier Cross-referencing, Patient Demographics Query, Cross-Enterprise Document Sharing, Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging, Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę Modality Worklist 2. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.1 do systemu PACS 3. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Update. Zademonstrować automatyczną poprawę danych pacjenta w oprogramowaniu klienta dystrybucji obrazów 4. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 2 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 5. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.2 do systemu PACS 6. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Merge pacjenta 1 do pacjenta 2. Zademonstrować automatyczne scalenia badań pacjenta nr 1 do danych i historii badań pacjenta nr. 2 w oprogramowaniu klienta dystrybucji obrazów oraz Merge Zademonstrować tranzakcję IHE Store Key Image Note [RAD-29] 1. Zademonstować stworzenie obrazu kluczowego w badaniu w oprogramowaniu klienta dystrybucji obrazów. Zgodnie ze standardem, w momencie wyboru obrazu jako obrazu kluczowego przedstawić wyboru tytułu obrazu kluczowego zgodnie ze standardem DICOM KOS (DICOM standard Supplement 59: Key Object Selection Document SOP Class - tabela CONTEXT ID 7010 KEY OBJECT SELECTION DOCUMENT TITLE) oraz listę powodów odrzucenia obrazu (DICOM standard Supplement 59: Key Object Selection Document SOP Class - tabela CONTEXT ID 7011 REJECTED FOR QUALITY REASONS) C29 Oprogramowanie stacji diagnostycznej spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Portable Data for Imaging, Consistent Presentation of Images, Access to Radiology Information, Cardiac Catheterization Workflow Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę 10 pkt. Stacja Wymagania dotyczące dostarczanego oprogramowania 2. Zademonstrować odebranie obiektu DICOM KOS przez system PACS Zademonstrować tranzakcję IHE Patient Update [RAD-12] 1. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 1 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 2. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.1 do systemu PACS 3. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Update. Zademonstrować automatyczną poprawę danych pacjenta w oprogramowaniu stacji diagnostycznej 4. Zademonstrować zarejestrowanie pacjenta nr. 2 na badanie i udostępnienie tej procedury przez system PACS na DICOM Modality Worklist 5. Wysłać badanie DICOM pacjenta nr.2 do systemu PACS 6. Wysłać wiadomość HL7 typu Patient Merge pacjenta 1 do pacjenta 2. Zademonstrować automatyczne scalenia badań pacjenta nr 1 do danych i historii badań pacjenta nr. 2 oprogramowaniu stacji diagnostycznej Przykładowe wiadomości HL7 Patient Update oraz Merge Zademonstrować tranzakcję IHE Store Key Image Note [RAD-29] 1. Zademonstować stworzenie obrazu kluczowego w badaniu w oprogramowaniu stacji diagnostycznej obrazów. Zgodnie ze standardem, w momencie wyboru obrazu jako obrazu kluczowego Strona 12 z 25

13 przedstawić wyboru tytułu obrazu kluczowego zgodnie ze standardem DICOM KOS (DICOM standard Supplement 59: Key Object Selection Document SOP Class - tabela CONTEXT ID 7010 KEY OBJECT SELECTION DOCUMENT TITLE) oraz listę powodów odrzucenia obrazu (DICOM standard Supplement 59: Key Object Selection Document SOP Class - tabela CONTEXT ID 7011 REJECTED FOR QUALITY REASONS) C30 C31 C32 Dodatkowe języki interfejsu użytkownika język angielski, niemiecki. Języki obce będą wykorzystywane podczas prac naukowych i konsultacji badań z ośrodkami zagranicznymi oraz dla stażystów zagranicznych. Po otwarciu zdjęć badania pacjenta, oprogramowanie stacji diagnostycznej natychmiast wyświetla listę innych dostępnych badań pacjenta - wyświetlane informacje rozszerzone to: - Status opisu badania (nieopisane/opisane) - Status weryfikacji ze zleceniami z systemu RIS (czy badanie jest w bazie systemu RIS) - Data i czas odebrania badania - Data i czas ostatniej modyfikacji badania (np. dosłania rekonstrukcji badania) - Liczba obrazów i serii - Część ciała - Specjalizacja badania - Lekarz zlecający - Oddział zlecający Po otwarciu zdjęć badania pacjenta, oprogramowanie stacji diagnostycznej natychmiast wyświetla listę innych dostępnych badań pacjenta wraz z ich ostatnią, najnowszą wersją zatwierdzonego opisu z systemu RIS. W celu uniknięcia pomyłki, w przypadku przeglądania przez lekarza radiologa w oprogramowaniu stacji diagnostycznej opisu innego badania pacjenta, nie aktualnie wyświetlone badanie, oprogramowanie w czytelny sposób wskaże brak "synchronizacji"/"relacji" pomiędzy czytanym opisem a wyświetlonym opisem. Tak 5 pkt. Stacja Wymagania dotyczące dostarczanego oprogramowania Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa Tak, opisać metodę 10 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa 2. Zademonstrować odebranie obiektu DICOM KOS przez system PACS 1. Zademonstrować GUI w języku angielskim, wraz z pomocą kontekstową i dokumentacją użytkownika 1. Zademonstrować GUI w języku niemieckim, wraz z pomocą kontekstową i dokumentacją użytkownika 1. Wyświetlić badanie wybranego pacjenta, który posiada wiele poprzednich badań 2. Zademonstrować w oprogramowaniu stacji diagnostycznej widoczną listę poprzednich badań pacjenta obok wyświetlonego badania - lista powinna zawierać wszystkie wymagane informacje. 1. Wyświetlić opisane badanie wybranego pacjenta, który posiada wiele poprzednich badań z opisami z systemu RIS 2. Zademonstrować w oprogramowaniu stacji diagnostycznej wyświetlenie opisu RIS dla aktualnie badania oraz wyświetlenie opisu RIS dla poprzedniego, nie wyświetlonego aktualnie badania Zademonstrować jak w czytelny sposób GUI informuje lekarza radiologa o przeglądaniu opisu nie dla wyświetlonego badania - braku "synchronizacji"/"relacji" pomiędzy czytanym opisem a wyświetlonym obrazem. C33 Możliwość budowania bazy plików szkoleniowych - lekarz radiolog ma możliwość tworzenia prywatnej lub publicznej bazy ciekawych Tak 10 pkt. Stacja Nie dopuszcza się rozwiązania informowania lekarza radiologa o przeglądaniu opisu nie dla wyświetlonego badania na podstawie treści i szczegółów opisu jak data opisu, numer badania itp. które wymagają od lekarza porównywania informacji tekstowych/numerycznych o opisie z danymi na wyświetlonym badaniu. 1. Zalogować się oprogramowania stacji diagnostycznej Strona 13 z 25

14 przypadków, załączając do nich wybrane obrazy, serie lub całe badanie. Stworzone pliki szkoleniowe mają automatycznie anonimizowane dane pacjenta. Do stworzonych plików szkoleniowych, lekarz ma możliwość dodawania komentarza tekstowego oraz nazwę przypadku oraz zaznaczyć wybranego obrazu z badania szkoleniowego jako kluczowe. Publiczne pliki szkoleniowe są dostępne dla wszystkich lekarzy radiologów oraz użytkowników dystrybucji obrazów. Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa 2. Stworzyć dwie bazy plików szkoleniowych użytkownika - prywatną oraz publiczną 3. Do każdej z bazy plików szkoleniowych - załączyć wybrany obraz z dowolnego badania nr 1, następnię serię z z dowolnego badania nr 2 oraz całe badanie z dowolnego badania nr3 4. Wyświetlić pliki szkoleniowe - zademonstrować automatyczą anonimizację danych pacjenta. 5. Do stworzonych plików szkoleniowych dodać komentarz tekstowy oraz nazwę przypadku oraz zademonstrować dla dodanego całego badania szkoleniowego oznaczenie wybranego obrazu jako kluczowy. C34 Automatyczne wyświetlanie istotnych poprzednich badań pacjenta: Użytkownik o roli lekarza radiologa ma możliwość określenia następujących zasad automatycznego przygotowywania zestawu badań pacjenta, który ma się automatycznie wyświetlić, przy wybraniu tylko jednego badania pacjenta do opisania/wyświetlenia: - określenia ilości badań do wyświetlenia z określonego okresu czasu (np. 3 poprzednie badania wyświetlonego pacjenta z okresu ostatniego roku) - określenia czy dobrane i wyświetlane badania mają być tego samego typu jak wyświetlone badanie (np. wyświetlenie badania TK ma wyświetlić tylko poprzednie badania TK do porównania) - określenia czy dobrane i wyświetlane badania ma być tej samej specjalizacji jak wybrane badanie (np. wyświetlenie badania TK, badania neurologicznego, spowoduje dobranie i wyświetlenie tylko poprzednich badań TK o specjalizacji neurologicznej, do porównania) Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa 6. Zademonstrować uprawnienia publicznej bazy plików szkoleniowych - udostępnienia dla wszystkich lekarzy radiologów oraz użytkowników dystrybucji obrazów. 1. Zalogować się do stacji diagnostycznej jako lekarz radiolog 2. Zademonstrować stworzenie nowej zasady automatycznego przygotowywania zestawu badań pacjenta, który ma się automatycznie wyświetlić. Ustawić dla badań TK: - 2 poprzednie badania wyświetlonego pacjenta z okresu ostatniego roku - określić, że dobrane i wyświetlane badania mają być tego samego typu jak wyświetlone badanie - określić, że dobrane i wyświetlane badania mogą być dowolnej specjalizacji niż wyświetlone badanie. Zapisać zasadę i aktywować zasadę dla zalogowanego użytkownika. 3. Wyświetlić 1 wybrane badanie TK pacjenta, który miał wykonane 5 poprzednich badań TK w ostatnich 2 latach, gdzie 2 z 5 badań TK zostały wykonane do roku czasu od ostatniego wykonanengo badania TK Jeżeli cześć badań z określonego przez oprogramowanie stacji diagnostycznej zestawu nie znajduje się w pamięci on-line systemu PACS (na macierzy dyskowej), system PACS ma automatycznie rozpocząć pobieranie brakujących badań w zestawie z archiwum near-line, wysłanie ich do stacji diagnostycznej i po odebraniu wyświetlić Oprogramowanie stacji diagnostycznej powinno automatycznie wyświetlić wybrane badanie plus 2 poprzednie badania. 4. Usunąć jedno z poprzednich badań z macierzy dyskiowej, ponowić operację wyświetlenia wybranego badania - system PACS powinien automatycznie rozpocząć pobieranie brakującego badania do zestawu z archiwum near-line i wyświetlić na stacji w ramach przygotowanego zestawu. 5. Wyłaczyć zasady przygotowywania zestawów badań - oprogramowanie powinno wyswietlać zawsze tylko 1 badanie Strona 14 z 25

15 C35 C36 Obsługa tzw. protokółów wieszania zdjęć (ang. hanging protocols) - automatycznego wyświetlania serii badania w wybranej przez użytkownika kolejności na dostępnych monitorach diagnostycznych (np. dla TK tłowia, system ma najpier wyświetlić serie natywną, następnie wszystkie o grubości 1 mm, następnie wszystkie o grubości 2 mm, następnie serie z rekonstrukcją MIP, następnie serie z rekonstrukcją MPR, kolejne serie z badania mają być wyświetlone zgodnie z kolejnością ich stworzenia) Możliwość określenia kolejności wyświetlanych serii na podstawie następujących parametrów: - grubości warstwy - źródła pochodzenia serii (DICOM Station Name) - nazwy serii (DICOM Series Description) Po otwarciu zdjęć badania pacjenta, dla badań TK i MR oprogramowanie diagnostycznej automatycznie łączy i synchronizuje wszystkie dostepne serie w badaniu, łącznie z seriami wykonanymi pod innym kątem (w zakresie od 0 do 45 stopni, zdefiniowanym przez lekarza radiologa). Dla zsynchronizowanych serii, oprogramowanie pokazuje linie odniesienia na innych płaszczyznach Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa pacjenta 1. Zalogować się do stacji diagnostycznej jako lekarz radiolog 2. Zademonstrować stworzenie i działanie nowego protokołu wieszania dla badań MR. Zdefiniować następującą kolejność serii wg. kolejności - serie AXIAL - serie T1 - serie T2 - pozostałe serie 3. Zademonstrować stworzenie i działania nowego protokołu wieszania dla badań CT. Zdefiniować następującą kolejność serii wg. kolejności - serie o grubości warstw 5 mm - serie o grubości warstw 2 mm - serie o grubości warstw 1 mm - pozostałe serie W oprogramowaniu stacji diagnostycznej: 1. Otworzyć badania TK z wieloma seriami z tego samego obszaru anatomicznego (np. przed i po kontraście) 2. Po wyświetleniu badania, dostępne serie powinny być automatycznie zsynchronizowane podczas przewijania Tak - przykładowe badania MR i CT dla demonstracji C37 Przygotowywanie kominków: - Funkcja tworzenia prezentacji badania (ang. snapshot), który zawiera ustawienia wyświetlania badania uwzględniającego min. wybrany rozkład obrazu (seria 2x2, obraz 2x2 itp.), poziom okna, adnotacje na obrazie (pomiary, strzałki), powiększenia - przy zachowaniu oryginalnego badania. Możliwość tworzenia wielu prezentacji badania, usuwania ich oraz dodania komentarzy do prezentacji. - Funkcja tworzenia predefiniowanych list badań do prezentacji do kominków,z następującymi możliwościami: - dodawaniem wybranych przez użytkownika badań do listy badań na kominek - automatycznym dodawaniem badań spełniających kryteria wyszukiwania (np. ostatnie badania z 7 dni zleceone przez oddział ortopedii) - możliwość określenia daty kominka na kalendarzu. W momecie zgodności daty z datą kominka, po zalogowaniu do stacji, użytkownik otrzymuje powiadomienie o zaplanowanym kominku Tak 5 pkt. Stacja Optymalizacja czasu pracy lekarza radiologa 3. Zademonstrować możliwość definicji kąta nachylenia wykonanej serii w celu uwzględeniania jej do automatycznego połączenia z innymi seriami 1. Wyświetlić dowolne badanie, zmienić następujące ustawienia wyświetlania badania: - zmienić rozkład obrazu na seria 2x2, - zmienić poziom okna, - dodać dwie adnotacje na obrazie - pomiar or strzałkę - powiększyć obraz Zapisać prezentację badania z komentarzem "Do konsultacji" 2. Zmienić rozkład obrazu na obraz 2x2. Zapisać prezentację badania z komentarzem "Na kominek" Zademonstrować dostępną listę dwóch stworzonych prezentacji wraz z komentarzami 3. Stworzyć listę badań na kominek z nazwą "Kominek ortopedyczny" - ustawić datę kominka na aktualny dzień - dodać automatyczne dodawanie badań z kryteriami: ostatnie 7 dni badań zleconych przez oddział ortopedii - wyświetlić dowolne badanie, dodać ręcznie do stworzonej listy Strona 15 z 25

Chrzanów 2015-07-06. dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg

Chrzanów 2015-07-06. dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Chrzanów 2015-07-06 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Wstęp Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Systemu Elektronicznego Rekordu pacjenta EHR w formie usługi SAAS (Software as a service) oraz integracja systemu EHR z systemami

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS OPIS PARAMETRÓW Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Znak : ZLA-ZP-752w/ 10 /15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Nazwa i adres zamawiającego : Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19 tel. 32 623

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TAXI ATOS PRO

SYSTEM TAXI ATOS PRO SYSTEM TAXI ATOS PRO I. OPIS SYSTEMU TAXI ATOS PRO System Taxi ATOS PRO to profesjonalne rozwiązanie dla firm taksówkarskich, umożliwiające: przyjmowanie zleceń od klientów, wydawanie zleceń według aktualnego

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH mmpacs

MODUŁ INTEGRACJI URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH mmpacs MODUŁ INTEGRACJI URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH mmpacs 1 1. Spis treści MODUŁ INTEGRACJI URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH mmpacs... 1 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 3 3. Zasada działania... 5 4. Minimalny zakres danych

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Platforma systemów informatycznych ArPACS dla radiologii została zaprojektowana w sposób umożliwiający stworzenie jednolitego środowiska

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student Wirtualny Dziekanat - Student Producent i dystrybutor BAZUS Sp. z o.o. Lublin 2014 Spis treści 1.1 WD - Student...3 1.1.1 Logowanie...3 1.1.2 Funkcja twoje dane...5 1.1.3 Funkcja twoje studia...7 1.1.4

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników portalu iksięgowość24 wersja 3.2

Instrukcja dla użytkowników portalu iksięgowość24 wersja 3.2 Instrukcja dla użytkowników portalu iksięgowość24 wersja 3.2 Copyright 2012 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Obszar walidowany dla członków Społeczności Biur Rachunkowych... 3 1.1. Logowanie... 3 2. Wyszukiwarka...

Bardziej szczegółowo

ExPACS DICOM Conformance statement

ExPACS DICOM Conformance statement ExPACS 2.X.x DICOM Conformance Statement Doc name: ExPACS DICOM Conformance statement Topic: ExPACS DICOM Conformance statement Author: J.M. File name: 2015_02_09_ExPACS_dicom_cs_en Status: Finished Last

Bardziej szczegółowo