dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Przedmiot: Zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w leśnictwie Moduł: PUBLIC RELATIONS W LASACH PAŃSTWOWYCH dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

2 DZIENNIKARSTWO KONSTYTUCYJNE GWARANCJE WOLNOŚCI PRASY jednym z podstawowych, niezbywalnych praw człowieka jest wolność myśli, wypowiedzi, prezentacji swoich poglądów. DZIENNIKARSTWO działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach. DZIENNIKARZ osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem i przygotowywaniem materiałów prasowych pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji

3 DZIENNIKARSTWO Gatunki dziennikarskie gatunki informacyjne wzmianka - najmniejszy gatunek informacyjny; zawiera powiadomienie o pojedynczym fakcie lub wydarzeniu, notatka - jest odmianą wzmianki wzbogaconej o dodatkowe fakty szczegółowe; cechą charakterystyczną notatki jest statystyczne wyliczanie tych faktów, sprawozdanie - prezentacja zdarzeń, które już się zakończyły i mają swój finał; fakty przedstawiane są w sposób dynamiczny oraz w porządku czasowym, relacja - równoległa prezentacja zdarzeń, które trwają; przekaz barwny, emocjonalny. życiorys - chronologiczne przedstawianie wydarzeń z życia postaci; obowiązuje ograniczenie do istotnych dat i faktów, sylwetka - sposób prezentacji osób przez opis ich osobowości, a także wyglądu zewnętrznego, sposobu bycia, upodobań itd., kalendarium - uporządkowane chronologicznie wzmianki lub notatki przekazujące informacje o zdarzeniach, jakie miały miejsce w ściśle określonym przedziale czasowym (tydzień, miesiąc, rok itd.), przegląd prasy - seria cytatów z najciekawszych materiałów zamieszczonych w innych mediach, reportaż - sprawozdanie dziennikarskie z prawdziwych wydarzeń, wzbogacone o dokładny opis środowiska, charakterystykę postaci oraz o wrażenia samego reportera, wywiad - rozmowa przeprowadzona przez dziennikarza z budzącą zainteresowanie osobą; składa się z celowo formułowanych pytań i odpowiedzi. źródło:

4 DZIENNIKARSTWO Gatunki dziennikarskie gatunki publicystyczne komentarz - wypowiedź publicystyczna o najwyższym stopniu aktualności i silnie zarysowanym stanowisku autora (autorów), artykuł - wypowiedź publicystyczna na aktualne w danym momencie tematy, w której wywód podporządkowany jest wyraźnie sformułowanym tezom, esej - obszerny utwór, swobodnie rozwijający i interpretujący jakieś zjawisko lub dociekający problemu; charakteryzuje go niekonsekwentna erudycja, brak linearności, skojarzenia poetyckie, zaskakujące sformułowania, paradoksy oraz narracja lirycznorefleksyjna, recenzja - omówienie lub ocena jakiegoś faktu kulturalnego (wydania książki, wystawy, koncertu, spektaklu, filmu); powinna zawierać skrótowe przedstawienie treści omawianego utworu, felieton - krótki utwór publicystyczny w lekkiej i dowcipnej formie, poruszający aktualne sprawy, także trudne i bulwersujące; jest cykliczny i ma stałą pozycję w czasopismach i mediach elektronicznych, dyskusja (debata) - jest formą wywiadu, bierze w niej udział większa liczba osób reprezentująca różne stanowiska na dany temat, istotną rolę pełni prowadzący. źródło:

5 DZIENNIKARSTWO Informacja piramida warunków Jeśli informacja nie zawiera odpowiedzi choćby na jedno z pytań, to jest niepełna Kolejność odpowiedzi na powyższe pytania zależy od tego co uznamy za najważniejsze w danym wydarzeniu CO? KTO? GDZIE? KIEDY? Zmieniając kolejność odpowiedzi na pytania należy uważać, aby nie spowodować wrażenia szumu informacyjnego (chaosu) JAK? DLACZEGO? W JAKIM CELU? Z JAKIMI SKUTKAMI?

6 DZIENNIKARSTWO Budowanie informacji (odwrócona piramida) Przy podstawie umieszczamy najważniejsze informacje, które mają przyciągnąć naszego czytelnika LEAD - AKAPIT WSTĘPNY W części środkowej rozwijamy temat, uzupełniając podane na początku informacje Bliżej wierzchołka piramidy mogą pojawić się rzeczy mniej ważne. BODY - AKAPIT TRANZYTYWNY AKAPIT KOŃCOWY

7 INFORMACJA Informacja w dziennikarstwie to metoda przekazania danych w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy. Zawiera dane: przydatne rzetelne interesujące jasne zwięzłe źródło: S. Taranda;

8 INFORMACJA JAK NAPISAĆ? Mocny początek Tytuł i lead muszą krótko i zrozumiale przekazać to, o czym chcesz poinformować. Lead musi zawierać odpowiedzi na takie pytania: kto?, co?, gdzie?, kiedy? i dlaczego?". Dalsza część informacji ma je rozwinąć, podać przykłady, objaśnienia, uzupełnienie. Myśl jak czytelnik Wyobraź sobie konkretnych ludzi. Postaw się na ich miejscu. Daj swój tekst do przeczytania 12-latkowi. Jeśli go zrozumie, to możesz go publikować. Czy sam z zaciekawieniem przeczytałbyś swoją informację? Trzymaj się tematu Pokaż, dlaczego twoja informacja jest ważna i dlaczego warto ją znać. źródło: S. Taranda;

9 INFORMACJA JAK NAPISAĆ? Przytocz fakty i przykłady: unikaj ozdobników i omówień. Nie fantazjuj. Pisz zwięźle: Unikaj przymiotników, kwiecistości i komunałów Cytuj: Warto wykorzystać cytat wybitnej osoby, eksperta itp. Unikaj wykrzykników: Jeśli musisz użyć wykrzyknika, to jednego! Nie kilku!!! Do informacji dołącz zdjęcia Informacja prasowa powinna mieć nie więcej niż słów. źródło: S. Taranda;

10 INFORMACJA DEKALOG 1. Każda informacja musi być rzetelna i neutralna, a prócz tego jasna i przyciągająca uwagę. 2. Pierwsze zdanie powinno być jak najprostsze, czyli złożone z podmiotu, orzeczenia i dopełnienia. Powinno odpowiadać na podstawowe pytania: kto? co zrobił? gdzie? kiedy? i ewentualnie dlaczego? Pierwszych sześć słów powinno zawierać najważniejszy fakt, to znaczy ten, który najbardziej zainteresuje przeciętnego słuchacza. Pierwsze zdanie powinno być zawsze twierdzące, a nie przeczące. Tylko wyjątkowo pytające. 3. Dalsze zdania również powinny być proste. Należy unikać zdań złożonych, strony biernej i trybu warunkowego. Równoważniki zdań (bez orzeczenia) są dozwolone, ale nie trzeba ich nadużywać. 4. Dalsze zdania czy akapity, budowane są według zasady odwróconej piramidy, to znaczy zawierają fakty o coraz mniejszej wadze. Tym samym można informację skrócić, obcinając ją od końca o jeden lub więcej elementów. źródło: S. Taranda;

11 INFORMACJA DEKALOG źródło: S. Taranda; 5. Należy używać dat! "Dziś" też jest najczęściej zbędne. "Wczoraj" i "jutro" są dopuszczalne w razie konieczności. 6. W informacji na temat jakiegoś konfliktu należy starać się podać stanowiska wszystkich zainteresowanych stron. Czasem trzeba nawet powiedzieć, że jedna ze stron jest nieosiągalna albo że odmawia komentarza. 7. Cytat zwiększa wartość informacji. Ale nie może się ona od niego zaczynać. Cytat musi być absolutnie wierny, wyraźnie określony w tekście i jego źródło jasne dla słuchacza. 8. Staramy się odejść od stylu oficjalnych komunikatów, który często dominuje w depeszach agencyjnych. Raczej opowiadamy o wydarzeniu, jakbyśmy to robili w krótkiej rozmowie telefonicznej z przyjacielem. 9. W informacji zawsze należy podawać źródła (nawet typu: rzecznik prasowy, komunikat, wypowiedź publiczna). Jeżeli jednak wiadomość jest kontrowersyjna, lepiej podać źródło: staje się ono elementem informacji, a jednocześnie przenosimy na nie część odpowiedzialności.

12 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE OGRANICZENIA: 1. zasady udzielania informacji prasie 2. obowiązek publikowania komunikatów i ogłoszeń urzędowych 3. prawny nakaz złamania tajemnicy zawodowej dziennikarza 4. zasady rejestracji działalności prasowej 5. cenzura wewnątrzredakcyjna 6. art. 18 Ustawy o radiofonii i telewizji 7. linia programowa pisma

13 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE ZAKRES WOLNOŚCI: 1. swoboda wypowiedzi nie tylko dla informacji przychylnych czy neutralnych 2. nie można przekroczyć granicy dobrego imienia, tajemnicy 3. swoboda działania uzasadnia pewne prowokacje 4. ma prawo do otrzymywania ważnych społeczno- gospodrczych informacji 5. zakres odpowiedzialności dziennikarza zależy od jego indywidualnych środków 6. ma prawo do swobody wypowiedzi 7. granica dopuszczalnej granicy szersza, gdy chodzi o państwo, rząd 8. swoboda myśli

14 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Prasa, korzystając z wolności wypowiedzi ma za zadanie rzetelnie informować społeczeństwo, zapewniać jawność życia publicznego oraz umożliwiać kontrolę i krytykę społeczną. prasa ma prawo do jednakowej pomocy władz przy spełnianiu jej zadań (prawo do pluralizmu i zakaz bojkotu) państwo ma budować klimat zaufania między władzami a mediami, przeciwdziałać monopolizacji rynku oraz nie utrudniać prasie krytyki swoich działań prasa ma prawo do informacji i jej uzyskiwania od określonych prawem podmiotów Dziennikarz ma obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia ich zgodności z prawdą lub podania ich źródła.

15 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Zobowiązani do udzielania informacji prasie: organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, org. spółdzielcze i osoby prow. na własny rachunek działalność gospodarczą, związki zawodowe, org. samorządowe i inne org. społeczne (kadra kierownicza, rzecznicy prasowi, inne upoważnione osoby mają udzielać informacji lub umożliwić dziennikarzowi kontakt z pracownikami i zbieranie ich opinii) powyższe organy i osoby mogą udzielić uzasadnionej odmowy (jedynie ze względu na ochronę tajemnicy) udzielenia informacji w sposób określony w ustawie, a prasie przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do NSA (przepisy dotyczące odmowy nie odnoszą się do organów władzy państwowej i wymiaru sprawiedliwości) Ponadto informacji udzielać mogą: osoby działające na zasadzie porozumienia z dziennikarzem osoby fizyczne

16 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Prawo do informacji wiąże się z prawem do krytyki. Zadania krytyki: wzbogacanie świadomości i wiedzy odbiorców powinna wartościować, ale nie wymierzać sprawiedliwości urealnianie udziału obywateli w rządzeniu państwem stymulowanie wyborów politycznych, artystycznych, naukowych Przedmiot: każdy przejaw życia społecznego Przekroczenie granic dozwolonej krytyki: kiedy kierujemy się złymi motywami (np. chęć poniżenia kogoś) używanie obraźliwych określeń Sposoby krytyki: dyskusja przedstawienie postulatów konfrontacja interwencja

17 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Obowiązki prasy bezpłatna publikacja sprostowań i odpowiedzi rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej rzeczowa odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym

18 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Warunki odmowy zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi Konieczność odmowy: nie są rzeczowe bądź nie odnoszą się do faktów zawierają treść karalną, naruszają dobra osób trzecich treść lub forma niezgodna z zasadami współżycia społecznego podważają fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Możliwość odmowy: nie dotyczą treści materiału prasowego, do którego się odnoszą wystosuje je niewłaściwa osoba odnoszą się do wiadomości poprzednio sprostowanej zostały nadesłane po terminie (1 miesiąc) ich objętość nie jest zgodna z wymogami nie są podpisane (mogą być podpisane pseudonimem, jeżeli dotyczą zagrożenia dobra z nim związanego

19 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Redaktor naczelny ma obowiązek niezwłocznego przesłania wnioskodawcy pisemnego zawiadomienia o odmowie zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi i jej przyczynach: jeżeli wnioskodawca usunie błędy (jest obowiązek ich publikacji) za zgodą wnioskodawcy redaktor może umieścić własne wyjaśnienie

20 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Zasady szczególnej staranności zgromadzenie, zapoznanie się i wykorzystanie wszystkich materiałów mogących mieć związek z tematem zbadanie wszystkich możliwie dostępnych źródeł informacji rozmowa z wszystkimi zainteresowanymi, weryfikacja świadków (z nikogo nie można rezygnować, pamiętać jednak należy, że nikt nie kłamie lepiej niż naoczny świadek, należy być czujnym, nie ulegać niczyim sugestiom i samemu również nie sugerować) w miarę potrzeby przeprowadzić wizję lokalną należy sprawdzić wszystkie możliwe dokumenty i inne materiały należy konsultować się ze specjalistami np. eksperymenty śledcze przeprowadzać w porozumieniu z ekspertem należy ostrożnie formułować sądy, wnioski i zarzuty, a już szczególnie nie naruszać dóbr osobistych opisywanych osób

21 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Zasady rzetelności Podstawowym elementem rzetelności dziennikarskiej jest taka relacja, w której oddziela się ustalenia faktyczne (nawet jeśli dziennikarz wprowadza tam pewne zastrzeżenia) od własnego komentarza, oceny i krytyki. Zasada rzetelności wyklucza: podsłuch wykorzystywanie w otwartej formie danych objętych tajemnicą (np. lekarską) uzyskiwanie informacji w podstępny sposób (np. upijanie informatorów, szantaż, przekupstwo) żądanie ujawnienia niebezpiecznych dla informatorów wiadomości organizowanie fikcyjnych przedsięwzięć (ale można wcielać się w różne postaci)

22 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Zasady rzetelności Zasada rzetelności nakazuje: dotrzymanie zobowiązań wobec informatora lojalne wykorzystanie powierzonych materiałów tylko w granicach określonych celem zachowanie w respektowaniu tajemnicy zawodowej i praw osobistych osoby rzetelne wykorzystanie utworu tzn. nie dodawanie komentarzy, śródtytułów bez zgody autora (respektowanie integralności dzieła) Istotnym elementem rzetelności jest poinformowanie odbiorcy: o lukach w informacji o metodzie ustalenia prawdy o wątpliwościach autora o niemożności ustalenia prawdy

23 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Ochrona interesów wymiaru sprawiedliwości nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciw którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również świadków, poszkodowanych i pokrzywdzonych, chyba, że osoby te wyrażą zgodę ze względu na ważny interes społeczny właściwy prokurator lub sąd może zezwolić na ujawnienie danych osobowych i wizerunków osób, przeciw którym prowadzone jest postępowanie

24 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Autoryzacja publikowanie informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody od udzielających informacji dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, jeśli nie była wcześniej publikowana informator z ważnych przyczyn społecznych lub osobistych może zastrzec termin i zakres jej opublikowania udzielenia informacji nie można uzależniać od sposobu jej skomentowania nie można opublikować informacji, jeżeli informator się na to nie zgadza ze względu na tajemnicę zawodową lub służbową nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba, że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby

25 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Autoryzacja dziennikarz przed przeprowadzeniem wywiadu ma obowiązek poinformować rozmówcę o prawie do autoryzacji cytaty należy zawsze opatrywać uwagą, że cytujemy; zaznaczamy tekst kursywą, cudzysłowem, wprowadzeniem cytatu dwukropkiem, wyrażeniem osoba X powiedziała aby uniknąć konieczności autoryzacji, można zastosować omówienie wypowiedzi typu osoba Y powiedziała, że tekst do druku z podpisem osoby, która dokonuje autoryzacji, opatrzony na każdej stronie adnotacją autoryzowano należy zachować osoba którą cytujemy ma prawo zrzec się autoryzacji osobiście, najlepiej na piśmie, telefonicznie, elektronicznie jeśli dajemy do autoryzacji tekst wywiadu, nasz rozmówca ma prawo ingerencji wyłącznie w swoje odpowiedzi, nigdy zaś w pytania, które mu zadaliśmy ( miał prawo zapoznać się z nimi przed wywiadem) autoryzacja chroni przed pokusą manipulowania, tj. przekręcania tekstu, dopisywaniu, montowaniu itp.

26 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Kwestie dotyczące naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz.83 z późn. zm.). Najistotniejszym i najczęściej spotykanym naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych jest piractwo. Pojęcie piractwa odnosi się do: produkcji/rozpowszechniania nielegalnych kopii programów komputerowych, fonogramów lub wideogramów, fotografii, wydawania książek bez ważnych licencji oraz ich rozpowszechnianie, bezprawnego wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania baz danych, artykułów prasowych, gazet, czasopism i ich dystrybucję oraz publikację, kradzieży sygnału telewizyjnego, reprograficznego kopiowania utworów - usługi ksero.

27 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Plagiat zwany również piractwem literackim, naukowym lub artystycznym to skopiowanie lub przywłaszczenie cudzego dzieła (utworu) lub jego części i przypisanie sobie jego autorstwa (Encyklopedia, 1996). Plagiat uznawany jest jako kradzież dobra intelektualnego. Prywatne korzystanie z rozpowszechnionych utworów nie stanowi naruszenia praw majątkowych twórcy, natomiast narusza jego prawa osobiste. Osoba, której prawa zostały naruszone może domagać się odszkodowania przed sądem cywilnym. Osoba, która nie podaje źródeł pochodzenia utworów lub wprowadza co do autorstwa w błąd wg. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 115 podlega karze: grzywny, ograniczenia wolności lub jego pozbawienia do lat 3. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej osoba korzystająca przy tworzeniu swojego utworu na podstawie innych ma prawo cytatu (art. 29). Utwór, w którym cytujemy musi stanowić samoistną całość.

28 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Na użytek osobisty bez zgody twórcy można nieodpłatnie korzystać z utworów rozpowszechnionych. Wykroczeniem staje się, gdy utwór zostanie ponownie rozpowszechniony np. w Internecie na własnej stronie bez podania jego źródła (Sieniow T., Włodarczyk W., 2009). Sankcja karna za ściąganie i rozpowszechnianie utworów muzycznych czy filmowych z Internetu zależy od celowości dokonania czynu. Wolno korzystać z pojedynczych egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, np. nagranie na wideo serialu telewizyjnego, a następnie odtworzenie go w ramach użytku prywatnego, ściągnięcie i odsłuchanie w kręgu rodziny czy bliskich osób utworu muzycznego. Wykroczeniem staje się równoczesne rozpowszechnianie ściągniętych utworów poza bliskimi osobami (Sieniow T., Włodarczyk W., 2009). Odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnienia uregulowane jest prawnie w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art.116 i grozi: karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

29 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Piractwem jest naruszenie praw autorskich do programu komputerowego. Twórcy takiego programu przysługuje prawo do kopiowania, modyfikacji i rozpowszechniania. Cracerstwem jest usunięcie zabezpieczeń programu w celu umożliwienia zwielokrotnienia (Sieniow T., Włodarczyk W., 2009). Piractwo i crackerstwo również zostało uregulowane w ustawie w art. 118 osoba, która usuwa techniczne zabezpieczenia podlega karze: grzywny, ograniczenia wolności lub jego pozbawienia do lat 3. Osoba posiadająca urządzenia do usuwania takowych zabezpieczeń podlega karze: grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

30 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Rozpowszechnianie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nośników utworów (np. muzycznych, filmowych) bez uprawnień lub pomoc w jego zbyciu/ukryciu jest nielegalne. Za paserstwo w myśl ustawy grozi kara grzywny, pozbawienia wolności od lat 3 do lat 5. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania uzyskanych korzyści, jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia, zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniego rozporządzenia bezprawnie wytworzonymi przedmiotami oraz środkami i materiałami użytymi do ich wytworzenia, np. ich wycofania z obrotu, przyznania ich na poczet należnego odszkodowania lub zniszczenia (Ustawa, 1994). W zależności od okoliczności uprawniony może żądać jednego z tych roszczeń, lub kilku łącznie.

31 ZADANIE 2. Proszę przygotować notatkę prasową zgodnie ze schematem (na ostatnim slajdzie) W przypadku wykorzystywania ilustracji proszę tak przygotować notatkę, aby całość zmieściła się na jednej stronie Notatkę w pliku *.doc, *.docx lub *.pdf proszę wysłać mejlem w terminie do 14 czerwca 2015 na adres: List proszę wysłać z opcją potwierdzenia odbioru lub dopiskiem proszę o potwierdzenie odbioru Plik proszę zatytułować: PR_Nazwisko_imię_ZSZ_lato_2015, np. PR_Nowak_Jan_ZSZ_lato_2015.pdf

32 Imię i nazwisko stanowisko tel. kom., fax, Nadruk firmowy Miejsce i data Napis: informacja dla prasy Ewentualne zastrzeżenie terminu publikacji: np. Nie publikować przed xxx lub określenie wyłączności np. Do wyłącznej wiadomości gazety xxx Nagłówek (tytuł, ewentualnie nadtytuł) Tekst: Lid akapit wstępny (kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego) Body (tekst zasadniczy) Akapit końcowy (konkluzja) Informacje dodatkowe (np. adres www gdzie jest więcej info) opcjonalnie Informacja o załącznikach (np. foto, mapa) opcjonalnie

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176,

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych 1) 2) ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE Kilka słów o Aby komputer mógł realizować oczekiwane przez użytkownika zadania musi posiadać zainstalowane tzw. oprogramowanie użytkowe (ang. software). Bogactwo oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe (projekt 05.06.2008)

IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe (projekt 05.06.2008) TEKST ORYGINALNY IZBA WYDAWCÓW PRASY: Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe Projekt nowelizacji (projekt 05.06.2008) Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, o ochronie baz danych Art. 1. Ochronie określonej w ustawie podlegają bazy danych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) 2) oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl PARTNER Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w serwerowni w świetle prawa polskiego gromadzenie, udostępnianie, ochrona. Witold Chomiczewski, LL.M. radca prawny Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

Kwestie związane z prawem autorskim. Akty prawne. Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kwestie związane z prawem autorskim. Akty prawne. Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kwestie związane z prawem autorskim Akty prawne Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 Rodzaje praw autorskich autorskie prawa osobiste każde wykonane przez nas dzieło (np.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Jak powinna wyglądać praca diakonijnego dziennikarza? Jakimi cechami powinien się on odznaczać?

1. Jak powinna wyglądać praca diakonijnego dziennikarza? Jakimi cechami powinien się on odznaczać? SPOTKANIE 6 DIAKONIA: DZIENNIKARZ PYTANIA: 1. Jak powinna wyglądać praca diakonijnego dziennikarza? Jakimi cechami powinien się on odznaczać? 2. W czym powinniśmy naśladować pracę zawodowych redakcji i

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawo autorskie

Temat: Prawo autorskie Temat: Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH Rzeczpospolitej i Parkietu Gazety Giełdy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH Rzeczpospolitej i Parkietu Gazety Giełdy REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH Rzeczpospolitej i Parkietu Gazety Giełdy Rzeczpospolita i Parkiet Gazeta Giełdy są publikacjami periodycznymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994

Bardziej szczegółowo

PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji. Adresaci:

PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji. Adresaci: PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji Czas i lokalizacja: 14 listopada 2013 godziny: 9-16 Hotel Łazienkowski ul. 29 Listopada 3b

Bardziej szczegółowo

Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich.

Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich. Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich. PLAGIAT, czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, może występować w postaci plagiatu

Bardziej szczegółowo

Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie!

Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie! Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie! Przygotowując własny materiał wideo, na pewno często zastanawiasz się, czy i na jakich zasadach wolno ci skorzystać z dzieł innych autorów - wykorzystać sample

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWA AUTORSKIE INTERNET ZAGROŻENIA P RAWA A U T O R S K I E Czym są prawa autorskie? Przykłady naruszeń prawa autorskiego w Internecie Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care 1. Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia, jest portalem internetowym

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie?

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Ochrona Własności Intelektualnej cz. VI dr inż.tomasz Ruść Spis treści Na jakich zasadach możemy korzystać z prawa cytatu? Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Czy brak informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja czy publicystyka?

Informacja czy publicystyka? Informacja czy publicystyka? 1 2 Kluczowe pytanie Jak rozpoznać gatunki dziennikarskie? Czas 20 min Materiały Metoda pracy kilka egzemplarzy różnych tygodników opiniotwórczych, karta pracy praca w grupach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 1 DEFINICJE 1. Termin Bank Zdjęć oznacza wyszukiwarkę materiałów wizualnych z funkcją

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

1. Prawo do odmowy złożenia zeznań.

1. Prawo do odmowy złożenia zeznań. 1. Prawo do odmowy złożenia zeznań. W obecnym stanie prawnym prawo do odmowy złożenia zeznań przysługuje w dwóch sytuacjach: 1) Po pierwsze osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań, przy czym

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w konkursie Casting na aktorów spotu promującego Park Wodny w Tychach, nazywanego dalej Konkursem. 2. Celem

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Opr. dr Katarzyna Bocheńska

Opr. dr Katarzyna Bocheńska Opr. dr Katarzyna Bocheńska Przetwarzanie i redagowanie informacji Całkowita liczba godzin: 18 PROWADZĄCY: dr Katarzyna Bocheńska CELE PRZEDMIOTU: Słuchacz winien po zakończonym cyklu zajęć umieć: 1. budować

Bardziej szczegółowo

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej. z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym :

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej. z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym : OGŁOSZENIE Konkurs fotograficzny " Zimowe Zabrze w fotografii przyrodniczej " Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem VII edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Stargardzka

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad Prawo autorskie Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można się ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum 1. Postanowienia ogólne a) Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Moja

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Członkowie wspólnot mieszkaniowych coraz częściej decydują się na działania zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa na obszarach należących do wspólnoty. W tym

Bardziej szczegółowo

1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego

1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego - 2-1. PRZEDMIOT I TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO 1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego Pojęcie utworu Ustawa określa przedmiot ochrony prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015

REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015 REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ jest Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa Mateusz Tuński Umowa NIE dla freelancera. Umowa NIE dla freelancera. Czyli jaka? niezabezpieczająca jego interesów. O czym tutaj usłyszysz? 1. o zaletach zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca w ramach realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą PI Novum subsydium realizowanego w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Prawo autorskie w pracy nauczyciela Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Podstawa prawna Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 5 lutego 1994 roku http://isap.sejm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu?

Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu? 1 Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu? Po moim poprzednim artykule w gazetce szkolnej dostałam dużo listów z pytaniami o problemy związane z prawem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWNICZY

REGULAMIN WYDAWNICZY REGULAMIN WYDAWNICZY Czasopisma Internetowego Rodentia Sporządzony dnia 27 czerwca 2014 roku przez Właściciela Czasopisma Informacje ogólne 1. Czasopismo Internetowe Rodentia jest wydawane w drugą lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Energia z natury

Regulamin Konkursu Energia z natury Regulamin Konkursu Energia z natury 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest M&M Consulting, wydawca czasopisma MiniLO&Aniela. 2. Konkurs rozpoczyna się 24 września 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego Mirosław Brzezicki wrzesień 2012 r. Veracomp SA danych przez przedsiębiorcę Przesłanki odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ Chcesz zostać Twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ a przy tym marzy Ci się rodzinna sesja zdjęciowa? Teraz masz wyjątkową okazję by spełnić swoje marzenia

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DZIKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DZIKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE I. Organizator REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DZIKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE Woliński Park Narodowy, ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje. II. Sponsor Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. opracował Sławomir Pielat

Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. opracował Sławomir Pielat Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych opracował Sławomir Pielat Przedmiot prawa autorskiego Każdy przejaw działalności twórczej o

Bardziej szczegółowo

XI SPOTKANIE Z PIOSENKĄ WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ Konkurs Plastyczny - Komiks o Warszawie i jej mieszkańcach

XI SPOTKANIE Z PIOSENKĄ WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ Konkurs Plastyczny - Komiks o Warszawie i jej mieszkańcach XI SPOTKANIE Z PIOSENKĄ WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ Konkurs Plastyczny - Komiks o Warszawie i jej mieszkańcach Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do opowiedzenia za pomocą obrazków krótkiej historii o Warszawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

II REGIONALNY KONKURS FILMÓW AMATORSKICH WOKÓŁ NAS

II REGIONALNY KONKURS FILMÓW AMATORSKICH WOKÓŁ NAS II REGIONALNY KONKURS FILMÓW AMATORSKICH WOKÓŁ NAS Regulamin 1. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem II Regionalnego Konkursu Filmów Amatorskich Wokół Nas zwanego dalej konkursem lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA"

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem ZDROWA WOLA REGULAMIN konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA" Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie FOTOGRAFII zwanego dalej pracą konkursową w ramach 10 lecia organizacji wolskich rodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE 1 Cele Konkursu: Celem konkursu jest: 1. Promowanie czytelnictwa oraz ujawnienie talentów fotograficznych uczestników konkursu. 2. Rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego)

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Informacja: - środek do służący do gromadzenia dóbr materialnych i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie władz gminnych/powiatowych w strategię angażowania młodzieży szkolnej w rozwijanie kapitału społecznego jako elementu rozwoju lokalnego;

Zaangażowanie władz gminnych/powiatowych w strategię angażowania młodzieży szkolnej w rozwijanie kapitału społecznego jako elementu rozwoju lokalnego; REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO MŁODY OBYWATEL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Młody Obywatel zwanym dalej w treści regulaminu programem. 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów 11.12.2015r. Warszawa Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów KORZYŚCI Przedmiotem szkolenia są zagadnienia z zakresu znowelizowanego prawa autorskiego,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Szczegółowe zagadnienia

Certyfikowany kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Szczegółowe zagadnienia Kancelaria Prawnicza Lex Artist Ul. Oświatowa 14/8 01-366 Warszawa Tel. +48 22 253 28 18 e-mail: kontakt@lex-artist.pl Certyfikowany kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Temat Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkole 154 Pod Wesołą Truskaweczką w Warszawie. jest organizatorem

Przedszkole 154 Pod Wesołą Truskaweczką w Warszawie. jest organizatorem Przedszkole 154 Pod Wesołą Truskaweczką w Warszawie jest organizatorem Stołecznego konkursu pt. Przedszkolak tworzy zdrową kanapkę - krótki film kulinarny. Konkurs jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. 1. Prawo do Ŝycia i toŝsamości Dzieckiem jest kaŝda osoba, która nie ukończyła 18 lat(art.1) KaŜde dziecko ma

Bardziej szczegółowo

Rozdział I ZASADY OGÓLNE

Rozdział I ZASADY OGÓLNE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO Tekst jednolity, wraz ze zmianami uchwalonymi na IV Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych w dniu 07 września 2005 r. Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 Zasady etyki

Bardziej szczegółowo

Licencja w prawie autorskim

Licencja w prawie autorskim Licencja w prawie autorskim Naczelną zasadą, nie tylko polskiego prawa autorskiego, jest wyraźny podział praw autorskich twórcy na prawa osobiste i majątkowe. Te pierwsze chronią więź twórcy z utworem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z przedmiotu prawo autorskie, prasowe i wydawnicze na specjalności redakcyjno-wydawniczej kierunku

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE Warsztat Międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania i ochrony administracyjnych danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN KONURSU. I. Informacje ogólne.

EGULAMIN KONURSU. I. Informacje ogólne. EGULAMIN KONURSU Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłaszają konkurs ZE SZKOLNEJ ŁAWY MOJA SZKOŁA, MOICH RODZICÓW, DZIADKÓW" Konkurs polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Zasady udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2013 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub. z dnia 10.12.2013 r. Zasady udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

IX Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

IX Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz IX Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem IX edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 31 maja) 10. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE CZYLI O TYM, JAK WRESZCIE DOBRZE NA CZYMŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Mój Pupil - zwierzak zwanym dalej w treści regulaminu konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w konkursie malarskim Podkarpackie Klimaty

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w konkursie malarskim Podkarpackie Klimaty Załącznik nr 1 do Regulaminu KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w konkursie malarskim Podkarpackie Klimaty IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU WIEK UCZESTNIKA KONKURSU* ADRES ZAMELDOWANIA ADRES ZAMIESZKANIA NUMER

Bardziej szczegółowo

17 sierpnia 2015 roku R E G U L A M I N

17 sierpnia 2015 roku R E G U L A M I N 17 sierpnia 2015 roku R E G U L A M I N przekazywania do emisji i rejestracji audycji referendalnych dokonywanych przez podmioty uprawnione biorące udział w REFERENDUM 2015 r. w ramach bezpłatnych bloków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom Źródło: http://bip.msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 26 listopada 2015, 14:51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia... 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym

Bardziej szczegółowo