dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Przedmiot: Zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w leśnictwie Moduł: PUBLIC RELATIONS W LASACH PAŃSTWOWYCH dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

2 DZIENNIKARSTWO KONSTYTUCYJNE GWARANCJE WOLNOŚCI PRASY jednym z podstawowych, niezbywalnych praw człowieka jest wolność myśli, wypowiedzi, prezentacji swoich poglądów. DZIENNIKARSTWO działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach. DZIENNIKARZ osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem i przygotowywaniem materiałów prasowych pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji

3 DZIENNIKARSTWO Gatunki dziennikarskie gatunki informacyjne wzmianka - najmniejszy gatunek informacyjny; zawiera powiadomienie o pojedynczym fakcie lub wydarzeniu, notatka - jest odmianą wzmianki wzbogaconej o dodatkowe fakty szczegółowe; cechą charakterystyczną notatki jest statystyczne wyliczanie tych faktów, sprawozdanie - prezentacja zdarzeń, które już się zakończyły i mają swój finał; fakty przedstawiane są w sposób dynamiczny oraz w porządku czasowym, relacja - równoległa prezentacja zdarzeń, które trwają; przekaz barwny, emocjonalny. życiorys - chronologiczne przedstawianie wydarzeń z życia postaci; obowiązuje ograniczenie do istotnych dat i faktów, sylwetka - sposób prezentacji osób przez opis ich osobowości, a także wyglądu zewnętrznego, sposobu bycia, upodobań itd., kalendarium - uporządkowane chronologicznie wzmianki lub notatki przekazujące informacje o zdarzeniach, jakie miały miejsce w ściśle określonym przedziale czasowym (tydzień, miesiąc, rok itd.), przegląd prasy - seria cytatów z najciekawszych materiałów zamieszczonych w innych mediach, reportaż - sprawozdanie dziennikarskie z prawdziwych wydarzeń, wzbogacone o dokładny opis środowiska, charakterystykę postaci oraz o wrażenia samego reportera, wywiad - rozmowa przeprowadzona przez dziennikarza z budzącą zainteresowanie osobą; składa się z celowo formułowanych pytań i odpowiedzi. źródło:

4 DZIENNIKARSTWO Gatunki dziennikarskie gatunki publicystyczne komentarz - wypowiedź publicystyczna o najwyższym stopniu aktualności i silnie zarysowanym stanowisku autora (autorów), artykuł - wypowiedź publicystyczna na aktualne w danym momencie tematy, w której wywód podporządkowany jest wyraźnie sformułowanym tezom, esej - obszerny utwór, swobodnie rozwijający i interpretujący jakieś zjawisko lub dociekający problemu; charakteryzuje go niekonsekwentna erudycja, brak linearności, skojarzenia poetyckie, zaskakujące sformułowania, paradoksy oraz narracja lirycznorefleksyjna, recenzja - omówienie lub ocena jakiegoś faktu kulturalnego (wydania książki, wystawy, koncertu, spektaklu, filmu); powinna zawierać skrótowe przedstawienie treści omawianego utworu, felieton - krótki utwór publicystyczny w lekkiej i dowcipnej formie, poruszający aktualne sprawy, także trudne i bulwersujące; jest cykliczny i ma stałą pozycję w czasopismach i mediach elektronicznych, dyskusja (debata) - jest formą wywiadu, bierze w niej udział większa liczba osób reprezentująca różne stanowiska na dany temat, istotną rolę pełni prowadzący. źródło:

5 DZIENNIKARSTWO Informacja piramida warunków Jeśli informacja nie zawiera odpowiedzi choćby na jedno z pytań, to jest niepełna Kolejność odpowiedzi na powyższe pytania zależy od tego co uznamy za najważniejsze w danym wydarzeniu CO? KTO? GDZIE? KIEDY? Zmieniając kolejność odpowiedzi na pytania należy uważać, aby nie spowodować wrażenia szumu informacyjnego (chaosu) JAK? DLACZEGO? W JAKIM CELU? Z JAKIMI SKUTKAMI?

6 DZIENNIKARSTWO Budowanie informacji (odwrócona piramida) Przy podstawie umieszczamy najważniejsze informacje, które mają przyciągnąć naszego czytelnika LEAD - AKAPIT WSTĘPNY W części środkowej rozwijamy temat, uzupełniając podane na początku informacje Bliżej wierzchołka piramidy mogą pojawić się rzeczy mniej ważne. BODY - AKAPIT TRANZYTYWNY AKAPIT KOŃCOWY

7 INFORMACJA Informacja w dziennikarstwie to metoda przekazania danych w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy. Zawiera dane: przydatne rzetelne interesujące jasne zwięzłe źródło: S. Taranda;

8 INFORMACJA JAK NAPISAĆ? Mocny początek Tytuł i lead muszą krótko i zrozumiale przekazać to, o czym chcesz poinformować. Lead musi zawierać odpowiedzi na takie pytania: kto?, co?, gdzie?, kiedy? i dlaczego?". Dalsza część informacji ma je rozwinąć, podać przykłady, objaśnienia, uzupełnienie. Myśl jak czytelnik Wyobraź sobie konkretnych ludzi. Postaw się na ich miejscu. Daj swój tekst do przeczytania 12-latkowi. Jeśli go zrozumie, to możesz go publikować. Czy sam z zaciekawieniem przeczytałbyś swoją informację? Trzymaj się tematu Pokaż, dlaczego twoja informacja jest ważna i dlaczego warto ją znać. źródło: S. Taranda;

9 INFORMACJA JAK NAPISAĆ? Przytocz fakty i przykłady: unikaj ozdobników i omówień. Nie fantazjuj. Pisz zwięźle: Unikaj przymiotników, kwiecistości i komunałów Cytuj: Warto wykorzystać cytat wybitnej osoby, eksperta itp. Unikaj wykrzykników: Jeśli musisz użyć wykrzyknika, to jednego! Nie kilku!!! Do informacji dołącz zdjęcia Informacja prasowa powinna mieć nie więcej niż słów. źródło: S. Taranda;

10 INFORMACJA DEKALOG 1. Każda informacja musi być rzetelna i neutralna, a prócz tego jasna i przyciągająca uwagę. 2. Pierwsze zdanie powinno być jak najprostsze, czyli złożone z podmiotu, orzeczenia i dopełnienia. Powinno odpowiadać na podstawowe pytania: kto? co zrobił? gdzie? kiedy? i ewentualnie dlaczego? Pierwszych sześć słów powinno zawierać najważniejszy fakt, to znaczy ten, który najbardziej zainteresuje przeciętnego słuchacza. Pierwsze zdanie powinno być zawsze twierdzące, a nie przeczące. Tylko wyjątkowo pytające. 3. Dalsze zdania również powinny być proste. Należy unikać zdań złożonych, strony biernej i trybu warunkowego. Równoważniki zdań (bez orzeczenia) są dozwolone, ale nie trzeba ich nadużywać. 4. Dalsze zdania czy akapity, budowane są według zasady odwróconej piramidy, to znaczy zawierają fakty o coraz mniejszej wadze. Tym samym można informację skrócić, obcinając ją od końca o jeden lub więcej elementów. źródło: S. Taranda;

11 INFORMACJA DEKALOG źródło: S. Taranda; 5. Należy używać dat! "Dziś" też jest najczęściej zbędne. "Wczoraj" i "jutro" są dopuszczalne w razie konieczności. 6. W informacji na temat jakiegoś konfliktu należy starać się podać stanowiska wszystkich zainteresowanych stron. Czasem trzeba nawet powiedzieć, że jedna ze stron jest nieosiągalna albo że odmawia komentarza. 7. Cytat zwiększa wartość informacji. Ale nie może się ona od niego zaczynać. Cytat musi być absolutnie wierny, wyraźnie określony w tekście i jego źródło jasne dla słuchacza. 8. Staramy się odejść od stylu oficjalnych komunikatów, który często dominuje w depeszach agencyjnych. Raczej opowiadamy o wydarzeniu, jakbyśmy to robili w krótkiej rozmowie telefonicznej z przyjacielem. 9. W informacji zawsze należy podawać źródła (nawet typu: rzecznik prasowy, komunikat, wypowiedź publiczna). Jeżeli jednak wiadomość jest kontrowersyjna, lepiej podać źródło: staje się ono elementem informacji, a jednocześnie przenosimy na nie część odpowiedzialności.

12 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE OGRANICZENIA: 1. zasady udzielania informacji prasie 2. obowiązek publikowania komunikatów i ogłoszeń urzędowych 3. prawny nakaz złamania tajemnicy zawodowej dziennikarza 4. zasady rejestracji działalności prasowej 5. cenzura wewnątrzredakcyjna 6. art. 18 Ustawy o radiofonii i telewizji 7. linia programowa pisma

13 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE ZAKRES WOLNOŚCI: 1. swoboda wypowiedzi nie tylko dla informacji przychylnych czy neutralnych 2. nie można przekroczyć granicy dobrego imienia, tajemnicy 3. swoboda działania uzasadnia pewne prowokacje 4. ma prawo do otrzymywania ważnych społeczno- gospodrczych informacji 5. zakres odpowiedzialności dziennikarza zależy od jego indywidualnych środków 6. ma prawo do swobody wypowiedzi 7. granica dopuszczalnej granicy szersza, gdy chodzi o państwo, rząd 8. swoboda myśli

14 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Prasa, korzystając z wolności wypowiedzi ma za zadanie rzetelnie informować społeczeństwo, zapewniać jawność życia publicznego oraz umożliwiać kontrolę i krytykę społeczną. prasa ma prawo do jednakowej pomocy władz przy spełnianiu jej zadań (prawo do pluralizmu i zakaz bojkotu) państwo ma budować klimat zaufania między władzami a mediami, przeciwdziałać monopolizacji rynku oraz nie utrudniać prasie krytyki swoich działań prasa ma prawo do informacji i jej uzyskiwania od określonych prawem podmiotów Dziennikarz ma obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia ich zgodności z prawdą lub podania ich źródła.

15 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Zobowiązani do udzielania informacji prasie: organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, org. spółdzielcze i osoby prow. na własny rachunek działalność gospodarczą, związki zawodowe, org. samorządowe i inne org. społeczne (kadra kierownicza, rzecznicy prasowi, inne upoważnione osoby mają udzielać informacji lub umożliwić dziennikarzowi kontakt z pracownikami i zbieranie ich opinii) powyższe organy i osoby mogą udzielić uzasadnionej odmowy (jedynie ze względu na ochronę tajemnicy) udzielenia informacji w sposób określony w ustawie, a prasie przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do NSA (przepisy dotyczące odmowy nie odnoszą się do organów władzy państwowej i wymiaru sprawiedliwości) Ponadto informacji udzielać mogą: osoby działające na zasadzie porozumienia z dziennikarzem osoby fizyczne

16 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Prawo do informacji wiąże się z prawem do krytyki. Zadania krytyki: wzbogacanie świadomości i wiedzy odbiorców powinna wartościować, ale nie wymierzać sprawiedliwości urealnianie udziału obywateli w rządzeniu państwem stymulowanie wyborów politycznych, artystycznych, naukowych Przedmiot: każdy przejaw życia społecznego Przekroczenie granic dozwolonej krytyki: kiedy kierujemy się złymi motywami (np. chęć poniżenia kogoś) używanie obraźliwych określeń Sposoby krytyki: dyskusja przedstawienie postulatów konfrontacja interwencja

17 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Obowiązki prasy bezpłatna publikacja sprostowań i odpowiedzi rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej rzeczowa odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym

18 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Warunki odmowy zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi Konieczność odmowy: nie są rzeczowe bądź nie odnoszą się do faktów zawierają treść karalną, naruszają dobra osób trzecich treść lub forma niezgodna z zasadami współżycia społecznego podważają fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Możliwość odmowy: nie dotyczą treści materiału prasowego, do którego się odnoszą wystosuje je niewłaściwa osoba odnoszą się do wiadomości poprzednio sprostowanej zostały nadesłane po terminie (1 miesiąc) ich objętość nie jest zgodna z wymogami nie są podpisane (mogą być podpisane pseudonimem, jeżeli dotyczą zagrożenia dobra z nim związanego

19 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Redaktor naczelny ma obowiązek niezwłocznego przesłania wnioskodawcy pisemnego zawiadomienia o odmowie zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi i jej przyczynach: jeżeli wnioskodawca usunie błędy (jest obowiązek ich publikacji) za zgodą wnioskodawcy redaktor może umieścić własne wyjaśnienie

20 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Zasady szczególnej staranności zgromadzenie, zapoznanie się i wykorzystanie wszystkich materiałów mogących mieć związek z tematem zbadanie wszystkich możliwie dostępnych źródeł informacji rozmowa z wszystkimi zainteresowanymi, weryfikacja świadków (z nikogo nie można rezygnować, pamiętać jednak należy, że nikt nie kłamie lepiej niż naoczny świadek, należy być czujnym, nie ulegać niczyim sugestiom i samemu również nie sugerować) w miarę potrzeby przeprowadzić wizję lokalną należy sprawdzić wszystkie możliwe dokumenty i inne materiały należy konsultować się ze specjalistami np. eksperymenty śledcze przeprowadzać w porozumieniu z ekspertem należy ostrożnie formułować sądy, wnioski i zarzuty, a już szczególnie nie naruszać dóbr osobistych opisywanych osób

21 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Zasady rzetelności Podstawowym elementem rzetelności dziennikarskiej jest taka relacja, w której oddziela się ustalenia faktyczne (nawet jeśli dziennikarz wprowadza tam pewne zastrzeżenia) od własnego komentarza, oceny i krytyki. Zasada rzetelności wyklucza: podsłuch wykorzystywanie w otwartej formie danych objętych tajemnicą (np. lekarską) uzyskiwanie informacji w podstępny sposób (np. upijanie informatorów, szantaż, przekupstwo) żądanie ujawnienia niebezpiecznych dla informatorów wiadomości organizowanie fikcyjnych przedsięwzięć (ale można wcielać się w różne postaci)

22 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Zasady rzetelności Zasada rzetelności nakazuje: dotrzymanie zobowiązań wobec informatora lojalne wykorzystanie powierzonych materiałów tylko w granicach określonych celem zachowanie w respektowaniu tajemnicy zawodowej i praw osobistych osoby rzetelne wykorzystanie utworu tzn. nie dodawanie komentarzy, śródtytułów bez zgody autora (respektowanie integralności dzieła) Istotnym elementem rzetelności jest poinformowanie odbiorcy: o lukach w informacji o metodzie ustalenia prawdy o wątpliwościach autora o niemożności ustalenia prawdy

23 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Ochrona interesów wymiaru sprawiedliwości nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciw którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również świadków, poszkodowanych i pokrzywdzonych, chyba, że osoby te wyrażą zgodę ze względu na ważny interes społeczny właściwy prokurator lub sąd może zezwolić na ujawnienie danych osobowych i wizerunków osób, przeciw którym prowadzone jest postępowanie

24 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Autoryzacja publikowanie informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody od udzielających informacji dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, jeśli nie była wcześniej publikowana informator z ważnych przyczyn społecznych lub osobistych może zastrzec termin i zakres jej opublikowania udzielenia informacji nie można uzależniać od sposobu jej skomentowania nie można opublikować informacji, jeżeli informator się na to nie zgadza ze względu na tajemnicę zawodową lub służbową nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba, że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby

25 DZIENNIKARSTWO PRAWO PRASOWE Autoryzacja dziennikarz przed przeprowadzeniem wywiadu ma obowiązek poinformować rozmówcę o prawie do autoryzacji cytaty należy zawsze opatrywać uwagą, że cytujemy; zaznaczamy tekst kursywą, cudzysłowem, wprowadzeniem cytatu dwukropkiem, wyrażeniem osoba X powiedziała aby uniknąć konieczności autoryzacji, można zastosować omówienie wypowiedzi typu osoba Y powiedziała, że tekst do druku z podpisem osoby, która dokonuje autoryzacji, opatrzony na każdej stronie adnotacją autoryzowano należy zachować osoba którą cytujemy ma prawo zrzec się autoryzacji osobiście, najlepiej na piśmie, telefonicznie, elektronicznie jeśli dajemy do autoryzacji tekst wywiadu, nasz rozmówca ma prawo ingerencji wyłącznie w swoje odpowiedzi, nigdy zaś w pytania, które mu zadaliśmy ( miał prawo zapoznać się z nimi przed wywiadem) autoryzacja chroni przed pokusą manipulowania, tj. przekręcania tekstu, dopisywaniu, montowaniu itp.

26 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Kwestie dotyczące naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz.83 z późn. zm.). Najistotniejszym i najczęściej spotykanym naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych jest piractwo. Pojęcie piractwa odnosi się do: produkcji/rozpowszechniania nielegalnych kopii programów komputerowych, fonogramów lub wideogramów, fotografii, wydawania książek bez ważnych licencji oraz ich rozpowszechnianie, bezprawnego wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania baz danych, artykułów prasowych, gazet, czasopism i ich dystrybucję oraz publikację, kradzieży sygnału telewizyjnego, reprograficznego kopiowania utworów - usługi ksero.

27 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Plagiat zwany również piractwem literackim, naukowym lub artystycznym to skopiowanie lub przywłaszczenie cudzego dzieła (utworu) lub jego części i przypisanie sobie jego autorstwa (Encyklopedia, 1996). Plagiat uznawany jest jako kradzież dobra intelektualnego. Prywatne korzystanie z rozpowszechnionych utworów nie stanowi naruszenia praw majątkowych twórcy, natomiast narusza jego prawa osobiste. Osoba, której prawa zostały naruszone może domagać się odszkodowania przed sądem cywilnym. Osoba, która nie podaje źródeł pochodzenia utworów lub wprowadza co do autorstwa w błąd wg. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 115 podlega karze: grzywny, ograniczenia wolności lub jego pozbawienia do lat 3. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej osoba korzystająca przy tworzeniu swojego utworu na podstawie innych ma prawo cytatu (art. 29). Utwór, w którym cytujemy musi stanowić samoistną całość.

28 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Na użytek osobisty bez zgody twórcy można nieodpłatnie korzystać z utworów rozpowszechnionych. Wykroczeniem staje się, gdy utwór zostanie ponownie rozpowszechniony np. w Internecie na własnej stronie bez podania jego źródła (Sieniow T., Włodarczyk W., 2009). Sankcja karna za ściąganie i rozpowszechnianie utworów muzycznych czy filmowych z Internetu zależy od celowości dokonania czynu. Wolno korzystać z pojedynczych egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, np. nagranie na wideo serialu telewizyjnego, a następnie odtworzenie go w ramach użytku prywatnego, ściągnięcie i odsłuchanie w kręgu rodziny czy bliskich osób utworu muzycznego. Wykroczeniem staje się równoczesne rozpowszechnianie ściągniętych utworów poza bliskimi osobami (Sieniow T., Włodarczyk W., 2009). Odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnienia uregulowane jest prawnie w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art.116 i grozi: karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

29 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Piractwem jest naruszenie praw autorskich do programu komputerowego. Twórcy takiego programu przysługuje prawo do kopiowania, modyfikacji i rozpowszechniania. Cracerstwem jest usunięcie zabezpieczeń programu w celu umożliwienia zwielokrotnienia (Sieniow T., Włodarczyk W., 2009). Piractwo i crackerstwo również zostało uregulowane w ustawie w art. 118 osoba, która usuwa techniczne zabezpieczenia podlega karze: grzywny, ograniczenia wolności lub jego pozbawienia do lat 3. Osoba posiadająca urządzenia do usuwania takowych zabezpieczeń podlega karze: grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

30 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM NARUSZANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Rozpowszechnianie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nośników utworów (np. muzycznych, filmowych) bez uprawnień lub pomoc w jego zbyciu/ukryciu jest nielegalne. Za paserstwo w myśl ustawy grozi kara grzywny, pozbawienia wolności od lat 3 do lat 5. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania uzyskanych korzyści, jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia, zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniego rozporządzenia bezprawnie wytworzonymi przedmiotami oraz środkami i materiałami użytymi do ich wytworzenia, np. ich wycofania z obrotu, przyznania ich na poczet należnego odszkodowania lub zniszczenia (Ustawa, 1994). W zależności od okoliczności uprawniony może żądać jednego z tych roszczeń, lub kilku łącznie.

31 ZADANIE 2. Proszę przygotować notatkę prasową zgodnie ze schematem (na ostatnim slajdzie) W przypadku wykorzystywania ilustracji proszę tak przygotować notatkę, aby całość zmieściła się na jednej stronie Notatkę w pliku *.doc, *.docx lub *.pdf proszę wysłać mejlem w terminie do 14 czerwca 2015 na adres: List proszę wysłać z opcją potwierdzenia odbioru lub dopiskiem proszę o potwierdzenie odbioru Plik proszę zatytułować: PR_Nazwisko_imię_ZSZ_lato_2015, np. PR_Nowak_Jan_ZSZ_lato_2015.pdf

32 Imię i nazwisko stanowisko tel. kom., fax, Nadruk firmowy Miejsce i data Napis: informacja dla prasy Ewentualne zastrzeżenie terminu publikacji: np. Nie publikować przed xxx lub określenie wyłączności np. Do wyłącznej wiadomości gazety xxx Nagłówek (tytuł, ewentualnie nadtytuł) Tekst: Lid akapit wstępny (kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego) Body (tekst zasadniczy) Akapit końcowy (konkluzja) Informacje dodatkowe (np. adres www gdzie jest więcej info) opcjonalnie Informacja o załącznikach (np. foto, mapa) opcjonalnie

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne.

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324 Dz.U. z 1989 r. Nr 34, poz. 187 Dz.U. z 1990 r. Nr 29, poz.173 Dz.U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442 Dz.U.z 1996 r. Nr 114, poz..542 Dz.U. z 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności

Bardziej szczegółowo

T E M T AT N U M E R U OPS A MEDIA CZY DOBRA WSPÓŁPRACA JEST MOŻLIWA?

T E M T AT N U M E R U OPS A MEDIA CZY DOBRA WSPÓŁPRACA JEST MOŻLIWA? T E M T AT N U M E R U OPS A MEDIA CZY DOBRA WSPÓŁPRACA JEST MOŻLIWA? M 3 T E M AT N U M E R U Pr r tendencyjny, powierzchowny, stawiający pracownikom pomocy społecznej zarzuty w sprawach, na które tak

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym Tomasz Sieniow Wojciech Włodarczyk WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA w społeczeństwie informacyjnym Opracowanie graficzne: Urszula Jurczak Copyright by Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009 Copyright by Fundacja

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE Autor: Małgorzata Sudoł Redakcja: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej

Ochrona własnow intelektualnej Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona dr inż. Robert Stachniewicz AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik.

Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik. Jacek Srokosz WPiA UO Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik. 1. Prawa autorskie a e-learning Metoda nauczania na odległość jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Korzystając z Internetu, warto więc zadać sobie następujące pytania:

Korzystając z Internetu, warto więc zadać sobie następujące pytania: Informatyka a prawo Podstawowe pojęcia Korzystanie z Internetu, zarówno bierne, np. przeglądanie stron WWW, ściąganie plików, jak i czynne, np. tworzenie własnych stron, rejestracja nowych adresów internetowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego 2.1. Jawność postępowania, a ochrona informacji poufnych w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego Marcin

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w bibliotece

Technologie informacyjne w bibliotece Technologie informacyjne w bibliotece Część I - Podręcznik www.biblioteki.org Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych. Treść licencji

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce 2011 Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Publikacja przygotowana pod kierunkiem Anny Brussa i Krzysztofa Buczka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska Przekaz medialny Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1842/14 Dnia 11 czerwca 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Robert Obrębski Sędzia SA Marzanna

Bardziej szczegółowo